Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί στην Απευθείας Ανάθεση για την Χρονομίσθωση (OperationalLeasing) ενός (1) Μεσαίου Επιβατικού Οχήματος έως 1400cc για τις Ανάγκες Μετακίνησης του Δημάρχου Αθηναίων Διάρκειας (12) Μηνών, σύμφωνα με την υπ’αρ.πρωτ.299304/21-11-2018 (ΑΔΑ: 6Λ7ΦΩ6Μ-ΟΔΣ)  Απόφαση Δημάρχου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και την περ.31 του άρθρου 2 συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού επτά χιλιάδων επτακοσίων τριάντα επτά και εξήντα λεπτών (7.737,60 €).

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Χρόνος παράδοσης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες  και αρχίζει άμεσα από την παραλαβή του οχήματος. Η παράδοση του οχήματος θα πραγματοποιηθεί άμεσα, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και της καταβολής από το μισθωτή του μηνιαίου μισθώματος.

Ως τόπος παράδοσης θα οριστεί από την υπηρεσία.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει έως την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 12:30π.μ., να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο τα αναφερόμενα στη συνημμένη Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, είτε ιδιοχείρως, είτε με ταχυμεταφορά – courier, είτε με συστημένη επιστολή στην Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Δημοπρασιών του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα. 1ος όροφος υπόψη κ.Παπαδημητρίου), είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος, με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας).

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Μελετών, Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού της Δ/νσης Μηχανολογικού του Δήμου Αθηναίων, κ. Νίκος Κάγκας, τηλ: 210 3402535, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: n.kagkas@athens.gr.

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών-Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, Προκόπης Παπαδημητρίου, τηλ.213 2082910, email: p.papadimitriou@athens.gr

 

Δείτε παρακάτω:

1. Πρόσκληση υποβολής προσφορών

2. Μελέτη που περιλαμβάνει:

 

Ημερομηνία: 
Παρ, 23/11/2018 - 08:00 - Πεμ, 29/11/2018 - 12:30

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.