Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει ότι με την υπ’αρ. 1175/25.10.2017 (ΑΔΑ: 62ΜΝΩ6Μ-5Ι5, ΑΔΑΜ: 17PROC002157792  2017-10-27) πράξη της Οικονομικής του Επιτροπής και την υπ’αρ. 315435/30.10.2017 (ΑΔΑ: Ω6Α8Ω6Μ-Ν6Κ) Απόφαση Δημάρχου, παρατάθηκε κατά επτά (7) ημέρες ο αρχικός (30.10.2017) χρόνος καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική ενιαία διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων (υπ’αρ. 276557/28.09.2017 ΑΔΑΜ: 17PROC002026701 2017-10-02 διακήρυξη) για την «Ανάδειξη Χορηγητών-Προμηθευτών Υγρών Καυσίμων, Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου Κίνησης και Ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων και των Δημοσυντήρητων Φορέων του κατά τα έτη 2018-2019» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει του μεγαλυτέρου προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) για τα υγρά καύσιμα και το φυσικό αέριο και τιμής για τα ελαιολιπαντικά, συνολικού προϋπολογισμού 10.500.610,77€ (δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες εξακόσια δέκα ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά) συμπ. ΦΠΑ 13% και 24%, λόγω παροχής διευκρινίσεων από την Αναθέτουσα Αρχή, απαραίτητων για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2 «Παροχή Διευκρινίσεων» της Διακήρυξης και του άρθρου 60 του Ν.4412/2016, ως εξής:

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 30/10/2017, 15:00

ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 06/11/2017, 15:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ «Διορθωτικό-Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες» ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.:  27/10/2017

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ:  46387, 46388, 46389, 46390, 46391

 

Ημερομηνία: 
Δευ, 30/10/2017 - 08:00 - Δευ, 06/11/2017 - 15:00

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.