Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους πολίτες ότι έχει αναρτήσει πίνακα με τους υφιστάμενους οικογενειακούς τάφους προς παραχώρηση δικαιώματος χρήσης στο Γ΄ Κοιμητήριο, με τους παρακάτω όρους:

Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων, μπορούν να κατατεθούν στην Γραμματεία του Γ’ Κοιμητηρίου στην διεύθυνση Θηβών & Κοτυώρων, Τ.Κ.: 18454, Νίκαια  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέχρι την 21.11.2017 ημέρα Τρίτη.

Η κατακύρωση της παραχώρησης θα γίνει ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής (Λιοσίων 22) 4ος όροφος, στη συνεδρίαση της 22.11.2017, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία παραχώρησης θα πρέπει απαραίτητα μαζί με την κατάθεση της αίτησης παραχώρησης να κατατεθεί και εγγυητική επιστολή Τράπεζας χρονικής διάρκειας 6 μηνών,  ίσης αξίας με το 1/12 της αξίας του συγκεκριμένου τάφου.

Εφόσον υπάρξουν περισσότεροι του ενός ενδιαφερόμενοι για κάποιο συγκεκριμένο τάφο, θα γίνει κλήρωση ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής.

Δύναται κάποιος να συμμετέχει σε περισσότερες από μία κληρώσεις προκειμένου να αποκτήσει έναν το πολύ τάφο, αρκεί το ενδιαφέρον του να αναγράφεται εξ’ αρχής για τους συγκεκριμένους τάφους στην αίτηση, η δε εγγυητική επιστολή  να καλύπτει το 1/12 της αξίας του τάφου.

Μετά την κατακύρωση της παραχώρησης, εάν υπάρξει άρνηση του ενδιαφερομένου, η εγγυητική επιστολή εκπίπτει υπέρ του Δήμου ως ποινική ρήτρα.

Η αποπληρωμή θα γίνει το ανώτερο σε 12 μηνιαίες δόσεις. Τυχόν καθυστέρηση καταβολής κάποιας δόσης συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος παραχώρησης και ο μεν τάφος επανέρχεται στο Δήμο, το δε καταβληθέν ποσό εκπίπτει υπέρ του Δήμου ως ποινική ρήτρα.

Εάν για λόγους συναισθηματικούς υπάρχει ενδιαφέρον από μέλη οικογενειών που έχουν ενταφιάσει μέλη της οικογένειάς τους (και έχουν συγγένεια α΄ και β΄ βαθμού με τον τέως ιδιοκτήτη του τάφου) θα προηγηθούν εφόσον το επιθυμούν, αφού πρώτα ελεγχθούν τα πραγματικά δεδομένα από την αρμόδια Επιτροπή.

Για περισσότερες πληροφορίες θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στην Γραμματεία του Γ’ Κοιμητηρίου, Θηβών & Κοτυώρων, Τ.Κ. 18454, Νίκαια κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και στο τηλ. 210 5444773.

 

 

Ημερομηνία: 
Δευ, 30/10/2017 - 08:00 - Τρι, 21/11/2017 - 14:00

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.