Αρ. Πρωτ.: 061714/02-03-2017

Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί στην παροχή υπηρεσιών για την «Πληρωμή για γραφιστικές υπηρεσίες προς το Δήμο Αθηναίων για την ενιαία αλλαγή του λογότυπού του με τους φορείς του» για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 042935/13-02-2017 (ΑΔΑ: ΩΦΖΘΩ6Μ-Λ9Υ) Απόφαση Δημάρχου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ανωτέρω υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται στην ως άνω απόφαση Δημάρχου.

Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, (θα είναι ίση ή μικρότερη του ενδεικτικού προϋπολογισμού), σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας και θα αφορά στο σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των εφτά χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (7.920,00€) συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

Η υπηρεσία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

Κατόπιν αυτών προσκαλείται κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας που δραστηριοποιείται στην σχετική παροχή υπηρεσίας, όπως υποβάλλει έγγραφη προσφορά, στις 06 Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 – 12:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, σε σφραγισμένο φάκελο.

Χρόνος υλοποίησης των γραφιστικών υπηρεσιών ορίζεται το χρονικό διάστημα των 180 ημερών από την υποχρεωτική ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Δημοπρασιών του Δήμου Αθηναίων, κ. Λ. Τοπούζογλου, Τηλ: 210 5245828, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: e.topouzoglou@athens.gr.

Η παρούσα θα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Δήμου Αθηναίων http://www.cityofathens.gr.

Δείτε 

 

 

 

Ημερομηνία: 
Δευ, 06/03/2017 - 11:00 - 12:00

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.