kam1

Σημεία ομιλίας του δημάρχου Αθηναίων κυρίου Γιώργου Καμίνη σε συνάντηση κορυφής που διοργάνωσε η εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων για την Επιχειρηματικότητα.

Η επιχειρηματικότητα μπήκε ενεργά στην ατζέντα του δήμου Αθηναίων σε καιρούς πολύ δύσκολους – για την ακρίβεια θα έλεγα υπήρξαμε ο πρώτος δήμος της χώρας που σοβαρά και συντεταγμένα ασχοληθήκαμε ενεργά με την επιχειρηματικότητα εν μέσω πρωτοφανούς κρίσης.

Ο θετικός αντίκτυπος έγινε γρήγορα ορατός και απτός: η δημοτική αρχή συνέβαλε αποφασιστικά στην ανάπτυξη παραγωγικών συνεργασιών, που αποδείχθηκαν μια μεγάλης δυναμικής κινητήρια δύναμη. Το πρόγραμμά μας και η σημασία του αναγνωρίσθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενισχύοντας την εξωστρέφεια της πόλης και της οικονομίας της.

Ξεκινήσαμε από την αρχή ότι η επιχειρηματικότητα δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μία μονοδιάστατη οικονομική έννοια, αλλά να συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνία, το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής του πολίτη.

Η διετία 2013 – 2015 υπήρξε μια περίοδος δύσκολη αλλά συνάμα και παραγωγική και διδακτική. Ανέδειξε τη δυναμική των νέων  αντιλήψεων, το εύρος των νέων δυνατοτήτων, κατέρριψε αδιέξοδα στερεότυπα και προκαταλήψεις.

Το διάστημα αυτό, επενδύσαμε σε υποδομές: Θερμοκοιτίδες/κτίρια με κύρια δραστηριότητα συμβουλευτική υποστήριξη.

Κρίσιμο βήμα αποδείχθηκε το Δίκτυο Επιχειρηματικότητας του δήμου Αθηναίων, για τη δημιουργία του οποίου συνεργαστήκαμε με δημόσιους οργανισμούς, κλαδικούς φορείς και ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Μέσω του Δικτύου, βάλαμε στόχο : να γίνουν 20 Εξειδικευμένες Μελέτες Επιχειρηματικότητας,  να στηριχθούν 1500 επιχειρήσεις της Αττικής, να πραγματοποιηθούν περισσότερες από 250 εκδηλώσεις, διαγωνισμοί, εκθέσεις και φεστιβάλ, και να διοργανωθούν 10 Επιχειρηματικές Αποστολές στο Εξωτερικό

Παράλληλα, βεβαίως προχωρήσαμε και στη διαμόρφωση της νέας Στρατηγικής του δήμου Αθηναίων, την περίοδο  2015 – 2020, της οποίας θα σας δώσω τους βασικούς άξονες.

Η προσέγγιση μας είναι ολιστική και επενδύει σε ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο της πόλης - το ανθρώπινο δυναμικό. Σχηματικά απεικονίζεται σχεδόν σαν μία πυραμίδα, με τους παρακάτω άξονες:

1. Κουλτούρα Επιχειρηματικότητας

2. Ανάπτυξη Δεξιοτήτων

3. Διασύνδεση με τη Χρηματοδότηση

4. Επιχειρηματικό Περιβάλλον

5. Branding & Marketing της πόλης και των επιχειρήσεων της.

Η εμπειρία,  η σοβαρότητα , η αξιοποίηση βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών και εργαλείων συνέβαλε στο να κωδικοποιήσουμε, ιεραρχώντας, τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν:

•         Καλύτερη συνεργασία με το οικοσύστημα της πόλης και βέλτιστη εξυπηρέτηση των αναγκών της αγοράς μέσω της έξυπνης εξειδίκευσης και επένδυσης των διαθέσιμων πόρων

•         Σύνδεση με την ευρύτερη οικονομική κατάσταση της χώρας και αλλαγή της αντίληψης ότι οι επενδύσεις είναι μόνο το ΕΣΠΑ

•         Ευελιξία για τη σύνδεση με τις εξελίξεις της αγοράς και τις ανάγκες της

•         Υπηρεσίες συμπληρωματικές προς τον ιδιωτικό τομέα και όχι ανταγωνιστικές.

Επιπλέον. Ανοίγουμε  το Δίκτυο Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων προς όλη την πόλη και προς όλο το διαθέσιμο δυναμικό που μπορεί να βοηθήσει στη συνολική προσπάθεια μας για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας - δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, εταιρείες, πανεπιστήμια, ομάδες και μονάδες που ξεχωρίζουν για τις δράσεις τους. Με το “Η Αθήνα Επιχειρεί” κάναμε ένα πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Η στρατηγική μας είναι ανθρωποκεντρική και στοχεύει σε συγκεκριμένους τομείς.

Για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε τις ανάγκες της επιχειρηματικής κοινότητας, έχουμε ήδη ξεκινήσει μία σειρά από focus groups με επιχειρηματίες από τους δυναμικούς τομείς της πόλης. Η αρχή έχει γίνει με τη Δημιουργική Βιομηχανία, τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT) και τα Start-ups. Ο ανοικτός αυτός διάλογος, θα συνεχιστεί με την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, την Ακαδημαϊκή Κοινότητα, το Λιανεμπόριο και τον Τουρισμό.

Ως Δήμος:

Λειτουργούμε ως διευκολυντής και όχι ως ανταγωνιστής του οικοσυστήματος.

Εμείς που βάλαμε πρώτοι ενεργά στην ατζέντα μας, την επιχειρηματικότητα βοηθάμε για τη δημιουργία της αντίστοιχης κουλτούρας στην πόλη.

Δίνουμε μικρότερη έμφαση σε υποδομές, αλλά μεγαλύτερη έμφαση σε στοχευμένες υπηρεσίες.

Στοχεύουμε στην παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης για όλα τα στάδια επιχειρηματικής δραστηριότητας (one stop shop)

Συνεργαζόμαστε με δημόσιους, ιδιωτικούς & δημοτικούς φορείς ανάλογα με την προστιθέμενη αξία τους.

Πού επενδύουμε;

·        Στην καινοτομία

·        Στη νεανική Επιχειρηματικότητα & Ανθρώπινο Δυναμικό

·        Στον πολιτισμό

·        Στην κοινωνία

·        Στο περιβάλλον

Δεν λέμε ότι κάνουμε άλματα, ούτε βεβαίως θαύματα. Έχουμε δρόμο μπροστά μας για να έχουμε αποτελέσματα. Χρησιμοποιούμε και επιδιώκουμε να χρησιμοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο κεφάλαιο Αλλά με σταθερό ρυθμό δομές, κάποιες λειτουργίες και ορισμένες νοοτροπίες αλλάζουν.

Το κλειδί είναι φυσικά οι συνεργασίες, η αμφίδρομη στήριξη, οι συγκλίνουσες και συμπληρωματικές δράσεις και πρωτοβουλίες.

Για όλα αυτά, πέρα από το οικοσύστημα, χρειαζόμαστε την υποστήριξη και συνεργασία του κεντρικού κράτους, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ζητήματα και προκλήσεις συνολικής πολιτικής και να προσφέρουμε ένα καλύτερο περιβάλλον προς τον δημότη – επιχειρηματία.

Στοχεύοντας στη δημιουργία μιας επιχειρηματικής κουλτούρας από τη βάση της κοινωνίας μας, επιδιώκουμε δράσεις και εκδηλώσεις ανοικτές προς όλους, σε επίπεδο γειτονιάς, σχολείων και σε πρωτοβουλίες φορέων (επίσημων και ανεπίσημων). Σχεδιάζουμε κάτι που θα έπρεπε να έχει γίνει πολλά χρόνια τώρα. Προσπαθούμε να διαμορφώσουμε και να αναπτύξουμε το επιχειρηματικό αισθητήριο των ανθρώπων που ζουν στην πρωτεύουσα από νωρίς, υποστηρίζοντας όλες τις αξιόλογες πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.

Για να μπορέσουμε να συνομιλούμε με το σύνολο της πόλης μας, είναι σημαντικό οι πολίτες να γνωρίζουν τί μπορεί η πόλη να τους προσφέρει, αλλά και αντιστρόφως -  τί μπορούν οι ίδιοι να προσφέρουν. Ειδικότερα, μιλάμε για δράσεις στοχευμένες στην ανάπτυξη της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας, καθώς και σε τμήματα του πληθυσμού που δεν έχουν πρόσβαση στην πληροφορία, όπως οι μετανάστες. Φυσικά, όλα αυτά, ξεκινώντας από το σχολικό περιβάλλον για την προετοιμασία των αυριανών επιχειρηματιών της πόλης μας.

Σε αυτή την κατεύθυνση έχει γίνει μια καλή αρχή μέσα από όλα τα μέλη του Δικτύου Επιχειρηματικότητας, με ανοικτές προς όλους εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες.

Επίσης, η εμπειρία από το πιλοτικό πρόγραμμα «Επιχειρώ Κοινωνικά», που υλοποιεί  ο Δήμος της Αθήνας μέσω της ΕΑΤΑ για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, έδειξε ότι ευαισθητοποιημένοι συμπολίτες μας, επιχειρώντας στη λογική του συνεργατισμού, έχουν εξαιρετικές επιχειρηματικές ιδέες και δράσεις. Όχι μόνο συμβάλουν στην αύξηση της απασχόλησης, αλλά προάγουν την κοινωνική συνοχή, την ποιότητα ζωής και παράγουν κοινωνική αξία με βιώσιμο τρόπο.

Εξίσου σημαντική επιδίωξη της δημοτικής στρατηγικής για την επιχειρηματικότητα είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων, ανά κλάδο και ανά στάδιο επιχείρησης. Στηρίζουμε ομάδες ή μονάδες με καινοτόμες ιδέες, νεοφυείς επιχειρήσεις - τα γνωστά σε όλους πλέον start ups - και υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου. Το πώς αυτές οι νέες επιχειρήσεις θα ξεπεράσουν την «κοιλάδα του θανάτου», θα γίνουν βιώσιμες και θα ενισχύσουν τις δεξιότητες, μαζί με κίνητρα για καινοτομία στις υφιστάμενες επιχειρήσεις, είναι ο μεγάλος στόχος μας.

Τρίτος και πολύ σημαντικός στόχος, είναι η διασύνδεση με τη χρηματοδότηση. Είτε μιλάμε για τον τραπεζικό κλάδο, είτε για τον επενδυτικό, είτε για το δημόσιο, είτε για την Ευρώπη. Χωρίς την χρηματοδότηση, δε μπορεί να υπάρξει επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη, όπως καλά γνωρίζουμε όλοι. Δεν γίνεται να σχεδιάσει κάποιος την επόμενη μέρα, καθώς τίποτα δεν είναι δεδομένο και ευέλικτο.

Όλα αυτά – κυρίες και κύριοι - αποτελούν την πιο πειστική, ελπίζω, απόδειξη ότι στον δήμο Αθηναίων είμαστε αποφασισμένοι να κινηθούμε διαφορετικά, όπως διαφορετικά ξεκινήσαμε άλλωστε.

Η πόλη στηρίζει την επιχειρηματικότητα. Και αισιοδοξούμε ότι και η επιχειρηματικότητα στηρίζει την πόλη. Γιατί μόνον έτσι,  θα φτάσουμε όσο πιο κοντά γίνεται στο όραμά μας.

Να γίνει η Αθήνα προορισμός για κατοίκους, επισκέπτες, επιχειρηματίες και επενδυτές.

 

 

Ημερομηνία: 
Τετ, 16/12/2015 - 09:20

  Όροι Χρήσης

  Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

  Περισσότερα

  Επικοινωνία

  Δημαρχιακό Μέγαρο
  Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

  Δημαρχείο
  Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
  Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
  Περισσότερα

  Σύνδεσμοι

  Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.  Περισσότερα

  Χάρτης Ιστότοπου

    Ροές RSS

  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


  Χάρτης Ιστού
  Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.