__________

Βασικά σημεία από την ομιλία του δημάρχου Αθηναίων κυρίου Γιώργου Καμίνη στο συνέδριο “Internet of Things” της «Ναυτεμπορικής».

Ζούμε στην εποχή της μετάβασης από το διαδίκτυο των υπολογιστών στο διαδίκτυο των διασυνδεδεμένων συσκευών ή πραγμάτων όπως καθιερώθηκε ως όρος.

Ζούμε, ή σε αυτήν στοχεύουμε, στην εποχή των «έξυπνων πόλεων». Τί είναι, ή μάλλον τί κάνει μια έξυπνη πόλη; Αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες, με επιδίωξη, αφενός να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών της, αφετέρου να ενισχύσει τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων για θέματα που τους αφορούν.

Το Internet of Τhings είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για τις έξυπνες πόλεις. 

Στο όχι πολύ μακρινό μέλλον όλες οι συσκευές γύρω μας θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να συνδεθούν στο διαδίκτυο, να μεταδίδουν και να λαμβάνουν πληροφορίες.

Με τη γλώσσα των αριθμών : Μέσα στα επόμενα 5 χρόνια θα υπάρχουν 55 δισ. συσκευές που θα μεταδίδουν πληροφορίες στο διαδίκτυο, πληροφορίες που θα συλλέγονται και θα γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας  σε πραγματικό χρόνο.

Ποιες θα μπορούσε να είναι οι άμεσες, πρακτικές και ορατές επιπτώσεις στην καθημερινότητά μας; Παρεμβάσεις που διευκολύνουν την κινητικότητα στην πόλη, μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και αξιοποίηση φιλικών προς το περιβάλλον ΤΠΕ, υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δημόσια δεδομένα ανοικτά στους πολίτες, ώστε και οι βασικές υπηρεσίες μιας πόλης να καταστούν περισσότερο προσβάσιμες και οι πολίτες να συνεισφέρουν στον εντοπισμό αλλά και την επίλυση προβλημάτων

Με άλλα λόγια. Πρόκειται για μια τεχνολογική εξέλιξη  που θα επιτρέπει μια διαφορετική στρατηγική και έναν διαφορετικό σχεδιασμό, που δεν θα βασίζονται πλέον στην πρόβλεψη, αλλά σε γνώσεις που θα έχουμε σε πραγματικό χρόνο.

Ένα παράδειγμα για την πόλη: δεν θα υπολογίζεται  προκαταβολικά πόση ενέργεια θα καταναλωθεί για τον δημόσιο φωτισμό, ή για την ψύξη-θέρμανση των κτιρίων, αλλά θα γίνεται ακριβής  υπολογισμό κόστους.

Με τον τρόπο αυτό, στις σύγχρονες έξυπνες πόλεις θα συλλέγονται τεράστιες ποσότητες δεδομένων, που θα μπορούν να προσφέρονται ανοικτά και χωρίς χρονοτριβή, στον πολίτη-δημότη.

Επιπλέον, τα δεδομένα αυτά μπορεί να γίνουν ένας τεράστιος πόλος έλξης για νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις, οι οποίες θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη και παραγωγή πλούτου και – πάνω απ’ όλα -  στη δημιουργία  πολλών νέων θέσεων εργασίας.

*Βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά σε τεχνολογικές προκλήσεις που θα αλλάξουν όχι μόνο την ζωή μας στο οικιακό περιβάλλον αλλά και ευρύτερα στην πόλη.

*Οι σύγχρονες πόλεις συγκεντρώνουν έως σήμερα ένα μεγάλο όγκο από αταξινόμητες και αδιαβάθμητες πληροφορίες, διαμορφώνοντας ένα τεράστιο πλέγμα : για την κίνηση στους δρόμους, τις θερμοκρασίες των κτιρίων, τους ρύπους, τους γεμάτους κάδους απορριμμάτων, τις θέσεις στάθμευσης, την παραβατικότητα.

*Όλες αυτές οι πληροφορίες για τη λειτουργία της πόλης θα υπάρχει πλέον η δυνατότητα να συγκεντρώνονται, να ταξινομούνται, να αξιολογούνται συνδυαστικά με άλλες πληροφορίες και τελικά να αξιοποιούνται προς όφελος των κατοίκων της.

Τώρα για ποιο λόγο πρέπει ένας δήμος να συγκεντρώνει έναν τόσο μεγάλο όγκο πληροφοριών;

Αφενός για να κάνει την ζωή του δημότη καλύτερη. Δηλαδή να επιδιορθώνει άμεσα τον χαλασμένο ηλεκτροφωτισμό ή να τον ενημερώνει εγκαίρως και υπεύθυνα για θέματα της καθημερινότητας του -  όπως η κυκλοφοριακή συμφόρηση - ή για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, δηλαδή για τυχόν ακραίες θερμοκρασίες ή πλημμύρες.

Αφετέρου για να ενισχύει την διαφάνεια στην λειτουργία του Δήμου . Τα επονομαζόμενα Big Data, δηλαδή τα δεδομένα που θα συγκεντρώνονται, πρέπει να είναι ανοιχτά και προσβάσιμα σε όλους, τόσο για λόγους διαφάνειας, όσο και για λόγους έρευνας και περαιτέρω επεξεργασίας από ενδιαφερόμενους.

Ευεργετικές θα είναι και οι επιπτώσεις στον τομέα του Τουρισμού, της ψυχαγωγίας και του πολιτισμού αλλά και της προσβασιμότητας. Στα σημεία της επίσκεψης θα έχουμε αυτομάτως στατιστικά στοιχεία, προώθηση αντίστοιχων σημείων ενδιαφέροντος, προσβασιμότητα σε όλη την πληροφορία και για την καθοδήγηση ατόμων με ειδικές κινητικές ανάγκες. Η καθημερινότητα θα είναι πιο εύκολη αλλά και οποιαδήποτε αλλαγή συμβαίνει θα γίνεται γνωστή σε πραγματικό χρόνο, ενώ θα αναδεικνύονται όλοι οι τομείς της ψυχαγωγίας που προσφέρει ο δήμος στους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης του.

Τι κάνει ο Δήμος Αθηναίων σήμερα, τι σχεδιάζει για αύριο;

Βεβαίως, από την θεωρία του Internet of Things μέχρι την υλοποίηση του μεσολαβεί ικανή απόσταση. Υπάρχουν θέματα ασφάλειας, αξιοπιστίας, ανάπτυξης υποδομών κτλ.

Παρά ταύτα πρέπει να επισημάνουμε ότι :

*Ο δήμος Αθηναίων είναι ανοικτός στις τεχνολογικές προκλήσεις πιστεύει και προκρίνει τη διαφάνεια. Για το λόγο αυτό έχει αναρτημένους στην ιστοσελίδα του δήμου Αθηναίων τους προϋπολογισμούς καθώς και απολογιστικά οικονομικά στοιχεία του Δήμου.

*Σε μια άλλη εφαρμογή, έχει ξεκινήσει τη χρήση του IoT μέσω της πιλοτικής τοποθέτησης αισθητήρων σε θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης στην περιοχή του Κολωνακίου. Στόχος του είναι η σταδιακή επέκταση και σε άλλες ζώνες ελεγχόμενης στάθμευσης ώστε οι οδηγοί να κατευθύνονται χωρίς χρονοτριβή στις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης, αντί να τις αναζητούν, δημιουργώντας κυκλοφοριακή συμφόρηση.

*Η πόλη της Αθήνας επιλέχθηκε από την εταιρία IBM ως μία από τις 16 πόλεις σε όλο τον κόσμο –και μία από τις δύο ευρωπαϊκές- προκειμένου να υποστηριχθεί σε θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη και αποτελεσματική διαχείριση των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών.

*Επίσης ο δήμος Αθηναίων κατέθεσε πρόταση, η οποία εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2016-2020 για τη δημιουργία Έξυπνου Κέντρου Επιχειρήσεων, στόχος του οποίου είναι η τοποθέτηση συστημάτων παρακολούθησης σε κοινόχρηστους, δημόσιους χώρους, όπως παιδικές χαρές και προαύλια σχολείων και η κεντρική τους εποπτεία, έτσι ώστε να προλαμβάνεται η παραβατικότητα και άρα να ενισχύεται το αίσθημα ασφαλείας του πολίτη

*Συμμετέχουμε επίσης, σε ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες SmartCities - στον τομέα Εξοικονόμησης Ενέργειας, στα Ανοικτά Δεδομένα, στην έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα – στοχεύοντας σε άντληση επιπλέον πόρων, την προώθηση νέων καινοτόμων πολιτικών αλλά και την υιοθέτηση καλών πρακτικών από το εξωτερικό.

Η «έξυπνη πόλη» αποτελεί αναμφίβολα βασικό πυλώνα για την ανάδυση νέων και σύγχρονων μορφών διακυβέρνησης και τη διαμόρφωση πολιτικών και στρατηγικών, με βασικό στόχο την επίτευξη μιας βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης. Με αυτή η την επιδίωξη, ο δήμος της Αθήνας συμμετέχει είτε άμεσα, είτε δια των εταιρειών του, (ΔΑΕΜ και ΕΑΤΑ) ενεργά στο δίκτυο των Eurocities, και σε πληθώρα Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, στόχος των οποίων είναι  το μοντέλο μιας σύγχρονης πόλης που λαμβάνει υπόψη τη γνώμη των δημοτών, σχεδιάζει με βάση τις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους, λειτουργεί  με τρόπο που να διευκολύνει την καθημερινότητα τους, παρέχοντας τους παράλληλα  ασφάλεια.  Μια «έξυπνη πόλη» είναι άλλωστε στην πρωτοκαθεδρία και επιδιώκει να παίζει ενεργό ρόλο και στη διαμόρφωση της πολιτικής ατζέντας που την αφορά. Παραλλάσσοντας τον γνωστό στίχο, θα έλεγα, «θέλει  …ευφυία και τόλμη» για να είσαι στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής, πολιτικής ατζέντας  επιδιώκοντας μια βιώσιμη ανάπτυξη.

Ημερομηνία: 
Τετ, 25/11/2015 - 16:10

  Όροι Χρήσης

  Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

  Περισσότερα

  Επικοινωνία

  Δημαρχιακό Μέγαρο
  Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

  Δημαρχείο
  Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
  Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
  Περισσότερα

  Σύνδεσμοι

  Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.  Περισσότερα

  Χάρτης Ιστότοπου

    Ροές RSS

  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


  Χάρτης Ιστού
  Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.