kaminisG3

Η αποφασιστικότητα για να μην χαθεί η δυναμική της επιχειρηματικής ιδέας αποτελεί κυρίαρχη αιχμή στη στρατηγική της παρούσας δημοτικής αρχής, επισήμανε ο δήμαρχος Αθηναίων, κ. Γιώργος Καμίνης, στην εισαγωγική ομιλία του στο Διευρυμένο Περιφερειακό Συνέδριο με θέμα «Ανεργία των νέων: Βελτιώνοντας το Παρόν και Διασφαλίζοντας το Μέλλον».

 

«Η απάντηση της Αθήνας στην ανεργία των νέων: επιχειρηματικότητα, καινοτομία, αναζωογόνηση της πόλης»

Κυρίες και κύριοι,

Η στόχευση στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης αλλά και θέσεων εργασίας, κυρίως για τους νέους που έπληξε βάναυσα η ύφεση, υπήρξε για την παρούσα δημοτική αρχή βασική παράμετρος της στρατηγικής και της έμπρακτης πολιτικής της. Συμπληρωματική, αλλά εξίσου σημαντική, του Κοινωνικού Έργου, στο οποίο λόγω της απροσδόκητα δύσκολης συγκυρίας δώσαμε απόλυτη προτεραιότητα.

Βάλαμε στόχο, να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας που το είχαν μέγιστη ανάγκη, να λειτουργήσουμε ως ο κεντρικός θεσμικός φορέας για τον συντονισμό όλων, όσοι επιθυμούσαν να βοηθήσουν, να κρατήσουμε την πόλη όρθια, διατηρώντας την εύθραυστη κοινωνική συνοχή.

Η Κοινωνική Πολιτική μας, όμως – φίλες και φίλοι – που αναπτύχθηκε πάνω σε μια νέα αντίληψη αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας, δεν αποτελούσε για εμάς παρά μόνον την αρχή. Ενός δρόμου δύσκολου, μιας πορείας ωστόσο που βάλαμε στοίχημα να ευοδωθεί. Απώτερος στόχος μας ήταν και παραμένει, και να  αποτρέψουμε την φτωχοποίηση ευρύτερων κοινωνικών στρωμάτων, αλλά – πάνω απ’ όλα – η κοινωνική επανένταξη των συμπολιτών μας που βρέθηκαν χωρίς δουλειά και με ανεπαρκή μέσα διαβίωσης.

Γι αυτό και εξαρχής, παράλληλα με το κίνημα αλληλοβοήθειας, στοχεύσαμε και στην περιφρούρηση της οικονομικής δραστηριότητας, στη στήριξη της τοπικής οικονομίας. Και αντί να μείνουμε αδρανείς, επιρρίπτοντας απλώς ευθύνες στο κεντρικό κράτος, στρωθήκαμε στη δουλειά. Αναζητήσαμε τρόπους, μέσα και καινούργια εργαλεία για την προώθηση της καινοτομίας, για αναζωογόνηση της επιχειρηματικότητας, για την επανεκκίνηση της πολυπόθητης ανάπτυξης.

Επειδή θεωρούσαμε αδιανόητο, ο μεγαλύτερος δήμος της χώρας, ο μητροπολιτικός δήμος της Αθήνας για να μην στοχεύσει, να μην σχεδιάσει, να μην επιχειρήσει και να μην έχει να προτείνει και να υλοποιήσει συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων.

Και όπου δεν ήταν ή δεν είναι εφικτό, όπου δεν έχουμε τις αρμοδιότητες ή τα μέσα, για να πραγματοποιήσουμε τις δράσεις στην κλίμακα που θέλαμε, επιδιώκουμε συνεργασίες με θεσμικούς και άλλους φορείς. Με κάθε φορέα και πολίτη, που αγαπά την πόλη, που νοιάζεται για τους νέους, που θεωρεί την καινοτομία παραγωγικό μοχλό ανάπτυξης.

Με αποτέλεσμα:

-  πρώτη φορά στην Ελλάδα, φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης καταρτίζει στρατηγική και υλοποιεί παρεμβάσεις για την τόνωση της τοπικής οικονομίας με έμφαση στην καινοτομία, την εξωστρέφεια, τους νέους επιχειρηματίες αλλά και τη στήριξη της παραδοσιακής οικονομίας της πόλης.

-   γι αυτό το λόγο μελετήθηκε η διεθνής εμπειρία από άλλους Δήμους της Ευρώπης και ακολουθήθηκαν επιτυχημένες πρακτικές άλλων πόλεων, όπως Άμστερνταμ, Βερολίνο κ.α.

-  πρώτη φορά Δήμος επενδύει στα μεγάλα κεφάλαια της πόλης, δηλαδή τα Ερευνητικά Ιδρύματα που βρίσκονται στην Αθήνα και το πολύ αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό τους (φοιτητές και ερευνητές) και επιδιώκει να διασυνδέσει την έρευνα με την παραγωγή

-   στο ίδιο πλαίσιο, η παρούσα δημοτική αρχή ανέπτυξε δικά της εργαλεία και υποδομές, προκειμένου να καταρτίζει τεκμηριωμένη στρατηγική για την επιχειρηματικότητα, θέτοντας παράλληλα τις βάσεις για ένα μοντέλο οικονομικής διακυβέρνησης- όπως κάνουν και άλλοι Δήμοι στο εξωτερικό

- διερευνήθηκαν και μελετάμε επίσης, καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία για τη στήριξη ΜΜΕ μέσω της μικρο-χρηματοπιστωτικής – αξιοποιώντας κι εδώ βέλτιστες πρακτικές από άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.

Πάνω απ’ όλα όμως – κυρίες και κύριοι -

Διεκδικήσαμε, πήραμε και αξιοποιούμε Ευρωπαϊκούς Πόρους προς όφελος των πολιτών της Αθήνας. Είναι το « Έργο Αθήνα» : € 120 εκ. για την πόλη! Και θα μου επιτρέψετε εδώ, να επισημάνω:

•        Ότι πρώτη φορά επέτυχε ελληνικός δήμος να παρουσιαστεί ως φερέγγυος φορέας για τον σχεδιασμό ενός στρατηγικού αναπτυξιακού προγράμματος της Πρωτεύουσας και την αυτόνομη  υλοποίησή του, αναλαμβάνοντας πλήρως  την ευθύνη των πράξεών του. Η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου έγινε και ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης.

•        Ότι το εγχείρημα επέτυχε! Συγκρινόμενοι με όλα τα άλλα προγράμματα του ΕΣΠΑ,  στον πρώτο χρόνο, επιτύχαμε πρωτιά στην διαχείριση, ως προς την ένταξη έργων και δεύτερη θέση, ως προς την συμβασιοποίηση. Επίσης χρονίζοντα έργα, επιτέλους μπήκαν στη διαδικασία υλοποίησης. Και άλλα, που είχαν τύποις αρχίσει με κόψιμο κορδέλας, πλέον, στο πλαίσιο του Έργου Αθήνα, προχωρούν.

 Το «Έργο Αθήνα» (2012-2014) περιλαμβάνει 72 έργα , με  συνολικό προϋπολογισμό που μπορεί να φτάσει, συμπεριλαμβανομένης και της εθνικής συνεισφοράς,  τα 161 εκ , στα οποία πρώτιστη θέση κατέχει η Παρέμβαση μας στην Ανεργία και η Στήριξη της Επιχειρηματικότητας.

Για να μιλήσω με ενδεικτικά παραδείγματα:

- 270 start up νέες επιχειρήσεις ωφελούνται από τις υποδομές που στήνονται, δημιουργώντας 750 νέες θέσεις εργασίας,

- 350 μικρομεσαίες επιχειρήσεις υποστηρίζονται με παροχή υπηρεσιών και διασύνδεση τους με εθνικά προγράμματα στήριξης επιχειρήσεων,

-      1600 εγγεγραμμένοι άνεργοι ευπαθών κοινωνικά ομάδων, ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης μέσα από προγράμματα του ΕΚΤ,

-      παρέχεται στοχευμένη στήριξη ευπαθών ομάδων μέσα από την προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και Δομές φροντίδας

-      έχουμε 1200 άτομα στο πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης για την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Δεν έχουμε χάσει ούτε μια μέρα στην προσπάθεια να κρατηθούμε στο ύψος των δεσμεύσεών μας. Παράλληλα η δημοτική αρχή κινητοποίησε θεσμικούς φορείς της πόλης, όπως ο ΣΕΒ, το Οικονομικό και Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, τη ΓΣΕΒΕΕ, τον Οργανισμό Προώθησης Εξαγωγών, και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, αξιολογώντας, υπολογίζοντας και χαράσσοντας συγκροτημένη στρατηγική και προγράμματα για την ανάπτυξη και την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

Μέχρι σήμερα, μετά από έναν χρόνο λειτουργίας, από το «Έργο Αθήνα», έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται  28 έργα προϋπολογισμού  61,9 εκ ευρώ, με σημαντικό αντίκτυπο στην Βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη! 

Συγκεκριμένα, στο πεδίο που μας ενδιαφέρει εδώ σήμερα:

- Σχεδιασμός και ανάπτυξη Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων  - ΕΑΤΑ [Ε/Π:4.452.600,00]. Βασική λειτουργία του Κέντρου είναι να παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες, προστιθέμενης αξίας, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του δήμου Αθηναίων, καθοδηγώντας και αξιολογώντας την εφαρμογή επιχειρηματικών σχεδίων.

- Σχεδιασμός και ανάπτυξη Δομών Φιλοξενίας και Στήριξης Νέων Επιχειρήσεων στον τομέα τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών του Δήμου Αθηναίων – ΕΑΤΑ [Ε/Π: 3.936.000,00]. Το έργο – μεταξύ άλλων – περιλαμβάνει, δράσεις προβολής και δημοσιότητας για την κινητοποίηση και προσέλκυση υποψήφιων επιχειρηματιών και τη διάχυση των αποτελεσμάτων στο ευρύ κοινό. Φιλοξενία επιχειρηματικών ομάδων και νεοφυών επιχειρήσεων για διάστημα 12 μηνών, που χωρίζεται σε δύο στάδια: το αρχικό αφορά την ωρίμανση της επιχειρηματικής ιδέας και το επόμενο είναι το στάδιο της επιχειρηματικής δοκιμής.

- Συμβουλευτική υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο δήμο Αθηναίων σε θέματα επιχειρηματικότητας και συνεργασιών με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας (ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ) [Ε/Π: 1.700.000]

- Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα-Αξιοποίηση της Έρευνας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών [Ε/Π:  875.000]

- Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο [Ε/Π : 953.000]

- Σχεδιασμός και ανάπτυξη Δομών Φιλοξενίας και Στήριξης Νέων Επιχειρήσεων στον τομέα Δημιουργικού Σχεδιασμού του δήμου Αθηναίων – ΕΑΤΑ [Ε/Π:3.321.000,00]

- Δημιουργία ανοικτών δικτύων καινοτομίας και θερμοκοιτίδων υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων (start ups)

Επιπλέον:  Άλλα 18 έργα θα δημοπρατηθούν άμεσα – συνολικού προϋπολογισμού 34.820.834 ευρώ- στα οποία επίσης συγκαταλέγονται προγράμματα καθώς και η δημιουργία μηχανισμών στήριξης των Νέων Επιχειρήσεων αλλά και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

Πέραν των ποσοτικών στοιχείων – κυρίες και κύριοι -  αξίζει να καταλάβουμε ότι ο μείζων στόχος της αναζωογόνησης του Κέντρου της πόλης, δεν είναι εξαγγελία στα λόγια ή τα χαρτιά. Υπάρχει προγραμματισμός και συνεπής δουλειά. Σχεδιασμός, πρωτοτυπία, όραμα και δράση. Για βιώσιμη ανάπτυξη. Για βιώσιμο μέλλον στην μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας, για όσους βρέθηκαν στη δίνη της κρίσης, της ανεργίας ή και της περιθωριοποίησης και προπάντων για τους νέους.

Σε έναν κατεξοχήν αγαπημένο χώρο των νέων, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, κάνουμε μια πολύ σημαντική και καινοτόμα παρέμβαση, για την ανεργία των νέων της πόλης. Είναι ο Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας INNOVATHENS που ξεκινά τέλος Φεβρουαρίου τη λειτουργία του.

Ο Κόμβος INNOVATHENS φιλοδοξεί να στηρίξει 10.000 νέους της πόλης μας με τη σύμπραξη 300 καινοτόμων επιχειρήσεων, που θα μεταφέρουν την τεχνογνωσία τους και την εμπειρία τους.

•  Με εκθέσεις και φεστιβάλ καινοτομίας όπου ιδέες και πετυχημένα προϊόντα θα παρουσιάζονται και θα επεξηγούνται στους επισκέπτες.

•  Με ολοκληρωμένη κατάρτιση 50 νεανικών ομάδων, που θα επιλεγούν, σε θέματα επιχειρηματικότητας. Κάθε ομάδα θα  έχει εμψυχωτή και καθοδηγητή έναν πετυχημένο και έμπειρο, νέο επιχειρηματία.

•  Με εξειδικευμένα τεχνικά σεμινάρια που θα υποστηρίζονται από τις μεγαλύτερες εταιρίες του τεχνολογικού κλάδου και θα διευκολύνουν τους νέους να βρουν δουλειά.

       Στο INNOVATHENS θα παρέχεται κάθε δυνατή στήριξη και πληροφορία για την σύλληψη, τη διαμόρφωση και την ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής ιδέας. Θα διερευνώνται επιστημονικά οι δυνατότητες και η κλίμακα εφαρμογής της, με τη χρήση απτών παραδειγμάτων και την αξιοποίηση εξελιγμένης τεχνογνωσίας. Κι όλα αυτά δωρεάν για τους νέους της πόλης και χωρίς καμία επιβάρυνση για τους δημότες.

       Φίλες και φίλοι – αν μπορούσα να συνοψίσω σε μια πρόταση την κυρίαρχη αιχμή της στρατηγικής μας, θα έλεγα ότι η παρούσα δημοτική αρχή, με μια δέσμη πρωτοβουλιών που εξελίσσονται παράλληλα και ενίοτε από διαφορετικούς φορείς που συνεργάζονται, είναι αποφασισμένη και δεν θα αφήσει να χαθεί η δυναμική της επιχειρηματικής ιδέας.

Η παρούσα δημοτική αρχή υπερβαίνει τα αυστηρά θεσμικά όρια των αρμοδιοτήτων της,  προωθώντας την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, τη στήριξη και αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας. Σε εποχές περικοπών και λιτότητας ο Δήμος της Αθήνας διασφάλισε κοινοτική χρηματοδότηση, και κατάφερε να γίνει πιλοτικός δήμος. Μια πιλοτική διοικητική μονάδα, που λειτουργεί με διαφάνεια, σχεδιασμό, αξιολόγηση και χρηστή εφαρμογή, βάσει ενός νέου, σύγχρονου μοντέλου λειτουργίας.

Αυτός είναι και ο δρόμος που θα ακολουθήσουμε. Με την πεποίθηση ότι ένα καλύτερο μέλλον για τους νέους, τα παιδιά μιας, αλλά και για όλους μας, προέρχεται, οικοδομείται και διασφαλίζεται από τους δήμους, τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες, από σημαντικές και ιστορικές πόλεις, όπως αναμφισβήτητα είναι ο μητροπολιτικός δήμος και η πόλη της Αθήνας.

 

Σας ευχαριστώ!

Ημερομηνία: 
Παρ, 31/01/2014 - 16:30

  Όροι Χρήσης

  Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

  Περισσότερα

  Επικοινωνία

  Δημαρχιακό Μέγαρο
  Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

  Δημαρχείο
  Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
  Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
  Περισσότερα

  Σύνδεσμοι

  Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.  Περισσότερα

  Χάρτης Ιστότοπου

    Ροές RSS

  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


  Χάρτης Ιστού
  Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.