akropoli

Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Άννα Διαμαντοπούλου, από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργο Κουτρουμάνη, και από τον Δήμαρχο Αθηναίων, Γιώργο Καμίνη, Σύμφωνο Συνεργασίας για την αναβάθμiση του κέντρου της Αθήνας και την τόνωση της τοπικής οικονομίας. 

“Αθήνα Ξανά”

Για πρώτη φορά πόροι του ΕΣΠΑ (120 εκ €) στη διάθεση και διαχείριση του Δήμου
Η προγραμματική συμφωνία “Αθήνα Ξανά” μεταξύ τουΥπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Εργασίας και του Δήμου Αθηναίων, αποτελεί μια πρωτοβουλία καθοριστικής σημασίας για το μέλλον της Αθήνας, καθώς δίνει άμεση και ουσιαστική στήριξη στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πρωτεύουσα εξαλείφοντας παράλληλα τις διοικητικές αγκυλώσεις.

Η παρέμβαση εξασφαλίζει στην Αθήνα 100 εκ.€ από το Υπουργείο Ανάπτυξης και 20 εκ.€ από το Υπουργείο Εργασίας μέσω ΕΣΠΑ, καθώς και τη διαχειριστική αυτονομία και ευελιξία που απαιτείται από πλευράς Δήμου, για την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης δέσμης έργων και προγραμμάτων, με στόχο την αντιμετώπιση της μακροχρόνιας υποβάθμισης της πόλης καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση της υφιστάμενης κοινωνικής κρίσης.  

Για πρώτη φορά πραγματοποιείται, ύστερα από απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης εκχώρηση αρμοδιοτήτων προς τον Δήμο, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί εκείνος πλέον πόρους του ΕΣΠΑ, μέσω της επιχειρησιακής αναβάθμισης της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής της Αθήνας με την υποστήριξη του Υπουργείου Ανάπτυξης και υπό την άμεση επίβλεψη του Δημάρχου Αθηναίων.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ελαχιστοποιεί τις υφιστάμενες γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και εξασφαλίζει τους απαιτούμενους πόρους για την επανεκκίνηση της Αθήνας αλλά και την στήριξη της σε μακροχρόνιο ορίζοντα.   

Το πρόγραμμα Αθήνα Ξανά, λαμβάνει υπόψιν του τις μελέτες και την προεργασία του Δήμου, αλλά και τα συμπεράσματα της Διυπουργικής Επιτροπής για το Κέντρο της Αθήνας και αποτελείται από μία σειρά άμεσων μέτρων και δράσεων που συνοψίζονται σε 5 άξονες

5 άξονες επανεκκίνησης της Αθήνας:

1. Η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας καιανταγωνιστικότητας,

2. η αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων τηςπόλης,

3. η αναζωογόνηση (regeneration) του αστικού ιστού,

4. η αποτελεσματική διαχείριση της κοινωνικής κρίσης,

5. η διασφάλιση της υλοποίησης και βιωσιμότητας τουΠρογράμματος.  

Για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας της πόλης, ο Δήμος Αθηναίων σχεδιάζει την μετατροπή τριών εγκαταλελειμμένων ξενοδοχείων στην περιοχή της Ομόνοιας (Mέγας Αλέξανδρος, Μπάγκειον, Ολυμπία) σε κέντρα υποστήριξης της επιχειρηματικότητας με έμφαση μεταξύ άλλων, σε τομείς στους οποίους η Αθήνα διαθέτει ανταγωνιστική τεχνογνωσία και παράδοση, όπως είναι ο σχεδιαστικός τομέας (ύφασμα, μόδα, κόσμημα) αλλά και αναδυόμενους τομείς όπως η έρευνα, η καινοτομία και οι νέες τεχνολογίες.

Επιπλέον στόχος είναι να ανακτήσει η Αθήνα την πολιτιστικήτης κληρονομιά στηρίζοντας τον καλλιτεχνικό κόσμο, να υποστηρίξει παραδοσιακά επαγγέλματα, το εμπόριο τοπικών προϊόντων (π.χ. παραδοσιακή εμπορική δραστηριότητα στην οδό Ευριπίδου) να υποδεχτεί και να φιλοξενήσει περιφερειακά ελληνικά προϊόντα στις πλατείες των γειτονιών της. Η ενίσχυση αυτών των δραστηριοτήτων αποτελεί μια ιδιαίτερη πρόκληση για την τόνωση της τοπικής οικονομίας αλλά και την ανάδειξη της πραγματικής ταυτότητας της πόλης. Ο Δήμος θα υιοθετήσει μια συμμετοχική διαδικασία, προσεγγίζοντας την κοινωνία των πολιτών, ενώ θα προχωρήσει σε διεθνείς συνεργασίες με ιδιωτικούς φορείς που διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία στην ανάπτυξη και υποστήριξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.  

Παράλληλα ο Δήμος Αθηναίων, σε στενή συνεργασία με τουςτοπικούς επαγγελματικούς φορείς αλλά και την Περιφέρεια Αττικής, θα επενδύσειστην ενίσχυση του επαγγελματικού συνεδριακού τουρισμού και του τουρισμού αναψυχής, με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση των πλεονεκτημάτων της πόλης (π.χ. δημιουργία εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας), της ανάπτυξης τους (στρατηγικός σχεδιασμός και προϊοντική ανάπτυξη), αλλά και της προώθησης τους στη διεθνή αγορά (με έμφαση στο διαδίκτυο).

Για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης, σχεδιάζονται μια σειρά από δράσεις που αφορούν στην πρόσβαση στην απασχόληση και στην επαγγελματική κατάρτιση, όπως προγράμματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας, καθώς και στην ανάπτυξη κοινωνικών παροχών όπως νέα κέντρα υγείας και παιδικοί σταθμοί. ΟΔήμος θα προχωρήσει και στη δημιουργία δικτύου κοινωνικής στέγασης, κέντρου διαμονής για ηλικιωμένους άστεγους και κέντρου δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Επιπροσθέτως, ο Δήμος θα επικεντρωθεί σε έργα που αφορούν στην αναβάθμιση της περιβαλλοντολογικής και βιώσιμης λειτουργίας της πόλης,όπως:

- βελτιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων με την τοποθέτηση 70 υπόγειων κάδων απορριμμάτων υψηλής χωρητικότητας

- δημιουργία “πράσινων” στεγών και ενεργειακή αναβάθμιση 14σχολείων

- φωτισμός της πόλης με την προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών λαμπτήρων για την εξοικονόμηση ενέργειας και

- διαμόρφωση πράσινων διαδρομών και ποδηλατοδρόμων μήκους 5,5 χλμ, όπως αυτός που θα συνδέει την Ακαδημία Πλάτωνος με τον Κεραμεικό.

Για την αναζωογόνηση του αστικού ιστού προβλέπεται η ανάπλαση και δημιουργία πρασίνου σε 11 πλατείες του κέντρου της πόλης, η βελτίωση του αστικού τοπίου, η ανάκτηση δημόσιου χώρου, η βελτίωση πεζοδρομίων και του ηλεκτροφωτισμού.

Προβλέπεται ακόμη η υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος για την ανακαίνιση και βελτίωση πέντε εγκαταλειμμένων κτιρίων.

Για την αποτελεσματική διαχείριση της κοινωνικής κρίσης ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην στήριξη,φιλοξενία και επανένταξη του αυξανόμενου αριθμού αστέγων (δημιουργία κέντρου διανομής αγαθών για τους πτωχούς και δύο κέντρων ημέρας για τους άστεγους) ενώ θα ληφθεί μέριμνα και για την καλύτερη δυνατή καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας.  

Όλα τα έργα θα δημοπρατηθούν στους επόμενους 6-9 μήνες και θα έχουν ολοκληρωθεί στα επόμενα 2,5 χρόνια, ενώ οι πρωτοβουλίες κοινωνικού χαρακτήρα θα έχουν πιο άμεση εφαρμογή καθώς δεν απαιτούν τεχνικές εργασίες.


Ολοκληρωμένο 10ετές Αναπτυξιακό Πρόγραμμα για την Αθήνα
Πέραν των δράσεων υπό άμεση χρηματοδότηση, στόχος είναι η Αθήνα να ενισχυθεί με πόρους και δομές μητροπολιτικού χαρακτήρα, ούτως ώστε να ωριμάσει ένα 10ετές Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και να επιτευχθεί η χρηματοδότηση της πρωτεύουσας, απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  για την επόμενη προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ (2014 – 2020).
Κατά την υπογραφή του συμφώνου Συνεργασίας, στην ομιλία του ο δήμαρχος Αθηναίων, Γιώργος Καμίνης, μεταξύ άλλων τόνισε:

«Επιτέλους η πρωτεύουσα της χώρας έχει σχέδιο και αποκτά και τους απαραίτητους πόρους προκειμένου να λύσει μία σειρά σημαντικών προβλημάτων της.
Η Αθήνα σήμερα μέσω αυτής της συμφωνίας αυτονομείται και υλοποιεί για πρώτη φορά μια πρωτοποριακή και καινοτόμο τομή στη δημόσια διοίκηση.
Η ευθύνη της διαχείρισης είναι πλέον δική μας και δικές μας είναι και οι ευθύνες να πολεμήσουμε με τη γραφειοκρατία  και με τα εμπόδια που σε κάθε μας βήμα συναντάμε προκειμένου να αλλάξουμε το πρόσωπο της πόλης μας.
Tους δεκαπέντε μήνες που είμαστε στη δημοτική αρχή κάναμε δουλειά σε βάθος. Ετοιμάσαμε τους πέντε βασικούς άξονες για την επανεκκίνησητης Αθήνας που είναι:
 
Η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας,

  η αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων της πόλης,

  η αναζωογόνηση (regeneration) του αστικού ιστού,

  η αποτελεσματική διαχείριση της κοινωνικής κρίσης,

  η διασφάλιση της υλοποίησης και βιωσιμότητας του Προγράμματος.  


Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Πέραν των δράσεων υπό άμεση χρηματοδότηση, στόχος είναι η Αθήνα να ενισχυθεί με πόρους και δομές μητροπολιτικού χαρακτήρα, ούτως ώστε να ωριμάσει προς υλοποίηση ένα 10ετές Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και να επιτευχθεί η χρηματοδότηση της πρωτεύουσας, απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με πόρους ύψους €1,5 δις για την επόμενη προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ (2014 – 2020).

Θέλω να σταθώ εδώ και να επισημάνω τη βοήθεια που είχαμε και από τους υπεύθυνους πολιτικούς που βρίσκονται σήμερα εδώ μαζί μας, αλλά και από την πολύ θετική αντιμετώπιση από τον Επίτροπο Περιφερειών κ. Χάαν. Και να δούμε σε αυτό το σημείο ολόκληρο τον κύκλο των προγραμμάτων, των χρηματοδοτήσεων καιτων έργων για την πρωτεύουσα, όπως σήμερα ολοκληρώνονται :

- Έχουμε λοιπόν απευθείας πόρους ΕΣΠΑπου διαχειριζόμαστε με δική μας ευθύνη μέσω της επιχειρησιακής αναβάθμισης της Εταιρείας Τουριστικής Προβολής της Αθήνας.

- Την ενίσχυσή μας από το ΠράσινοΤαμείο

- Τη συνεργασία μας με την Περιφέρειακαι τον Περιφερειάρχη κ. Σγουρό, για τα περιφερειακά προγράμματα ΕΣΠΑ για το Κέντρο της Αθήνας.

- Και τέλος, την ωρίμανση του δεκαετούς αναπτυξιακού προγράμματος απ’ ευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με πόρους ύψους 1,5 δις ευρώ για την επόμενη προγραμματική περίοδο.


Όλα αυτά συνθέτουν και εξειδικεύουν την πολύ σοβαρή δουλειά που έχει γίνει σε επίπεδο προγραμματισμού και δράσεων στο Δήμο Αθηναίων.

Πιστεύουμε ότι η Αθήνα θα γίνει η πόλη της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ανάπτυξης στην οποία προσβλέπουν όλοι οι Αθηναίοι, η πρωτεύουσα  που θα δώσει τα δείγματα γραφής για την έξοδο από την οικονομικήκαι κοινωνική κρίση, την οποία προσδοκούν όλοι οι Έλληνες».

Ημερομηνία: 
Δευ, 09/04/2012 - 18:05

  Όροι Χρήσης

  Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

  Περισσότερα

  Επικοινωνία

  Δημαρχιακό Μέγαρο
  Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

  Δημαρχείο
  Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
  Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
  Περισσότερα

  Σύνδεσμοι

  Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.  Περισσότερα

  Χάρτης Ιστότοπου

    Ροές RSS

  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


  Χάρτης Ιστού
  Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.