Ταχ. Δ/νση: Λιοσίων 22, 104 38 Αθήνα

Τμηματάρχης: Γεωργακόπουλος Παρασκευάς

Τηλέφωνο: 210 5277064, 210 5277066, 210 5277642

Fax : 210 5278155

E-mail: t.kathim.pol.prostasias@athens.gr

 

 • Προβαίνει στο σχεδιασμό δράσεων ανά κατηγορία κινδύνων (όπως Σεισμοί, Πλημμύρες, Πυρκαγιές, Καύσωνας - Χιονοπτώσεις, Ατμοσφαιρική Ρύπανση κ.λπ.) στις οποίες περιλαμβάνονται προληπτικά μέτρα αντιμετώπισής τους.
 • Διατυπώνει εισηγήσεις για το Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας του Δήμου σε σχέση με τα προγράμματα, μέτρα και δράσεις, ώστε να ληφθούν υπόψη στον Ετήσιο Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας.
 • Θέτει σε ετοιμότητα τις υπηρεσίες του Δήμου ώστε να προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες (π.χ. διάθεση ανθρώπινου δυναμικού, υλικών μέσων, εξοπλισμού) σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, για την πρόληψη πιθανών φυσικών καταστροφών ανά κατηγορία κινδύνου ή για την αντιμετώπισή τους, εφόσον οι σχετικές ανάγκες υπάρχουν εντός διοικητικών ορίων του Δήμου ή του πεδίου δράσης αυτού. 
 • Εφαρμόζει τον Ετήσιο Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας κατά το σκέλος που τα Περιφερειακά Προγράμματα, μέτρα και δράσεις έχουν τοπικό χαρακτήρα.
 • Τηρεί το αρχείο των υπαλλήλων που εμπλέκονται σε περιπτώσεις Εκτάκτων Αναγκών, σύμφωνα με τα σχέδια δράσης.
 • Παρακολουθεί το Μητρώο Εθελοντικών Ομάδων, οι οποίες σχετίζονται με την Πολιτική Προστασία και ταυτόχρονα, περιλαμβάνονται στο οικείο μητρώο πιστοποιημένων ομάδων και φορέων από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για πιθανή πρόταση από κοινού δράσεων προς αυτές.
 • Συμμετέχει στις ασκήσεις (Πολιτικής Προστασίας) που τελούνται από Κρατικούς Φορείς σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος που λαμβάνουν χώρα στο πεδίο δράσης του Δήμου.
 • Μεριμνά, σε εφαρμογή των εγκεκριμένων σχεδίων και πάντοτε σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και οργανικές μονάδες του Δήμου, για την πραγματοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας από τους εργαζόμενους του Δήμου, σε θέματα αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών.
 • Ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες για την ανάγκη δράσεων εκ μέρους τους αναφορικά με την πληροφόρηση των πολιτών για τη λήψη προληπτικών μέτρων στις περιπτώσεις αυξημένων κινδύνων, που μπορεί να απειλούν την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών.
 • Μεριμνά για την ενημέρωση των Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων, αλλά και όλων των κατά περίπτωση οργάνων (π.χ. σχολικών επιτροπών) περιοχής ευθύνης του Δήμου, σε θέματα Εκτάκτων Αναγκών. 
 • Τηρεί την αλληλογραφία με τις αντίστοιχες Δημόσιες Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και συνεργάζεται μαζί τους.
 • Λαμβάνει πληροφορίες από διάφορες πηγές και κανάλια (smart phones, SMS, e-mail, εσωτερικές εφαρμογές του Δήμου), τις επεξεργάζεται και τις προωθεί προς διαχείριση και αντιμετώπιση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, ενημερώνοντας τους πολίτες για την εξέλιξη των εργασιών και την αντιμετώπιση των προβλημάτων.
 • Λαμβάνει πληροφόρηση για πιθανά συμβάντα ασφαλείας τα οποία τα προωθεί έγκαιρα και με ακρίβεια προς αντιμετώπιση από τις αρμόδιες υπηρεσίες (την Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστική, άλλους Δημόσιους Φορείς).
 • Επισκοπεί, ελέγχει, επεξεργάζεται και αξιολογεί συμβάντα.
 • Παρουσιάζει συγκεντρωτικά πληροφορίες παρέχοντας άμεση, σε πραγματικό χρόνο, εποπτική εικόνα της Πόλης στα επιτελικά στελέχη του Δήμου Αθηναίων.
 • Εκδίδει προειδοποιήσεις και οδηγίες για τη διαχείριση των συμβάντων.
 • Εκπροσωπεί το Δήμο στα Κεντρικά Όργανα Κρίσεων. 
 • Οργανώνει και σχεδιάζει τη διαχείριση των σχέσεων και της επικοινωνίας του Δήμου με τους πολίτες.
 • Διαχειρίζεται την ηλεκτρονική και τηλεφωνική καταγραφή των αιτημάτων, παραπόνων ή καταγγελιών του πολίτη.
 • Προβαίνει στις απαραίτητες διαδικασίες για την προώθηση των αιτημάτων ή καταγγελιών του πολίτη στις αρμόδιες Υπηρεσίες.
 • Παρακολουθεί την πορεία επίλυσης και τηρεί ιστορικό αιτημάτων.
 • Ενημερώνει τον πολίτη για την τελική έκβαση της υπόθεσής του.
 • Εποπτεύει των διαδικασιών εξυπηρέτησης των πολιτών μέσω των συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου και της επικοινωνίας με τις υπηρεσίες για την εντός του προβλεπόμενου χρόνου ικανοποίηση των αιτημάτων τους.
 • Σχεδιάζει και εφαρμόζει συστήματα και διαδικασίες για την εξυπηρέτηση των δημοτών που έχουν αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις δημοτικές Υπηρεσίες ή στα ΚΕΠ και χρειάζεται να έλθουν σε επαφή με τις επιμέρους υπηρεσίες για συγκεκριμένες ανάγκες τους.

 

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.