Με τη συμπλήρωση της παρακάτω φόρμας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για τον εθελοντισμό στο Δήμο Αθηναίων.
Τα στοιχεία που σας ζητάμε είναι χρήσιμα για την αξιοποίηση τόσο της διαθεσιμότητάς σας όσο και των ικανοτήτων σας στις δράσεις του Γραφείου Εθελοντισμού. Ο στόχος μας είναι να συμμετέχετε σε δράσεις που είναι πιο κοντά σε όσα σας αρέσουν και σας ταιριάζουν. Όσο περισσότερα πεδία συμπληρώσετε, τόσο καλύτερα μας βοηθάτε να σας γνωρίσουμε.

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Παρακαλώ συμπληρώστε το ονομά σας.
Παρακαλώ συμπληρώστε το επώνυμο σας.
Παρακαλώ συμπληρώστε το όνομα του πατέρα σας.
Παρακαλώ συμπληρώστε το Α.Δ.Τ. ή Διαβατηρίου ή Άδεια Παραμονής και επιλέξτε απο την λίστα τον τύπο.
DD-MM-YYYY
Αποεπιλέξτε εφόσον δεν διαμένετε μόνιμα στην Ελλάδα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Συμπληρώστε την διεύθυνση στην μορφή "xxx@xxx.xx"
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Επιλέξτε απο την λίστα το επίπεδο της εκπαίδευσης σας.
Ξένες Γλώσσες
Συμπληρώστε τις επιπλέον γλώσσες που γνωρίζετε και το επιπεδό σας
Επιλέξτε την κατηγορία του διπλώματος σας εάν έχετε.
Συμπληρώστε τυχόν επιπλέον πρόσθετες ικανότητες, προσόντα και εμπειρία που διαθέτετε.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Περιγράψτε την θέσης σας στην παρούσα ή την πιο πρόσφατη εργασία σας
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Περιγράψτε τους λόγους που θέλετε να γίνετε εθελοντής.
Εαν ανήκετε ή ανήκατε σε κάποιες εθελοντικές οργανώσεις ποιο ήταν το αντικείμενο τους και για πόσο χρονικό διάστημα είχατε συμετοχή.
Εαν έχετε πάρει μέρος σε εθελοντικές δράσεις στο παρελθόν περιγράψτε ποιο ήταν/είναι το αντικείμενο.
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Δηλώνω υπεύθυνα ότι:

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία είναι αληθή και σωστά.

Γνωρίζω ότι τα ανωτέρω στοιχεία θα παραμείνουν στο φορέα και αποδέχομαι ότι ο Δήμος Αθηναίων δύναται να επεξεργαστεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μου και ειδικότερα τα εδώ αναφερόμενα δεδομένα μου για τους σκοπούς οργάνωσης και πραγματοποίησης των εθελοντικών δράσεων.

Δεν υφίσταται σχέση εργασίας ή έργου μεταξύ εμού και του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Αθηναίων για τις εθελοντικές υπηρεσίες που προσφέρω.

Ουδεμία απαίτηση χρηματική ή άλλης αποζημίωσης έχω έναντι του Γραφείου Εθελοντισμού λόγω της ανάληψης των ανωτέρω αναφερόμενων εργασιών και της εθελοντικής μου προσφοράς σε αυτό.

Δηλώνω ότι δεν αντιμετωπίζω προβλήματα υγείας που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την παροχή των ανωτέρω εθελοντικών υπηρεσιών.

Στις εργασίες στις οποίες συμμετέχω εθελοντικά το Γραφείο Εθελοντισμού θα μπορεί να αναγράφει το όνομά μου εφόσον το επιθυμώ και μετά από δήλωσή μου.

Το υλικό που το Γραφείο Εθελοντισμού μου παράσχει για την υλοποίηση των εργασιών που αναλαμβάνω καθώς και τα παραγόμενα αποτελέσματα και προϊόντα αυτών ανήκουν αποκλειστικά και μόνον στο Γραφείο και ως εκ τούτου δεν έχω κανένα δικαίωμα (συμπεριλαμβανομένων και των πνευματικών) χρήσης, δημοσίευσης, πώλησης ή άλλο επί αυτών.

Μετά το πέρας της εθελοντικής μου εργασίας υποχρεούμαι να επιστρέψω στο Γραφείο Εθελοντισμού το υλικό που μου έχει διατεθεί για το λόγο αυτό.

Κατά την διάρκεια υλοποίησης των εθελοντικών εργασιών που αναλαμβάνω, οφείλω να τηρώ τα χρονικά πλαίσια που μου έχουν τεθεί από τον Φορέα και να ακολουθώ τις σχετικές υποδείξεις και οδηγίες που μου δίνονται.

Το Γραφείο Εθελοντισμού έχει το δικαίωμα να με παύσει από τις αρμοδιότητές μου ή να αφαιρέσει τμήμα των εθελοντικών εργασιών που αναλαμβάνω.

Κανένα άλλο δικαίωμα ή απαίτηση έχω έναντι του Γραφείου Εθελοντισμού.

Σημειώνεται ότι τα προσωπικά και άλλα δεδομένα που θα συμπληρωθούν στην παρούσα αίτηση θα διατηρηθούν στο αρχείο του Δήμου Αθηναίων, δεν θα αξιοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέρα από την εθελοντική συμμετοχή στα προγράμματα του Δήμου, και δεν πρόκειται τρίτοι να έχουν πρόσβαση σ’ αυτά, τηρουμένων των ισχυουσών διατάξεων και ιδίως του άρθρου 10 ν. 2472/1997.

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.