Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΚΛΑΔΟΥ
Θέμα: ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΚΛΑΔΟΥ
Ημ/νια: 10/05/2020 14:16:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 91ΥΞΩ6Μ-4Η0
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΚΛΑΔΟΥ
Θέμα: ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΚΛΑΔΟΥ
Ημ/νια: 10/05/2020 14:16:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 91ΥΞΩ6Μ-4Η0
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΚΛΑΔΟΥ
Θέμα: ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΚΛΑΔΟΥ
Ημ/νια: 10/05/2020 14:13:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΒΔΗΩ6Μ-ΖΞΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΚΛΑΔΟΥ
Θέμα: ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΚΛΑΔΟΥ
Ημ/νια: 10/05/2020 14:13:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΒΔΗΩ6Μ-ΖΞΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΓΡΙΒΕΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Θέμα: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΓΡΙΒΕΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ημ/νια: 08/05/2020 16:23:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9Φ6ΑΩ6Μ-3ΑΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
“Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των μονίμων Υπαλλήλων της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας , για το μήνα Μάιο 2020”.
Θέμα: “Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των μονίμων Υπαλλήλων της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας , για το μήνα Μάιο 2020”.
Ημ/νια: 08/05/2020 14:48:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΦΠ6Ω6Μ-ΘΑΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ Μείωσης των εγγυήσεων δεκάτων του έργου: «Κατασκευή αποχ/κών δικτύων ακαθάρτων και των συνδέσεων των ακινήτων 2ης και 3ης δημοτικής κοινότητας (Α.Μ. 11/2013)», με ανάδοχο τον Ε.Δ.Ε κ. Κωνσταντίνο Μωυσίδη.
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Μείωσης των εγγυήσεων δεκάτων του έργου: «Κατασκευή αποχ/κών δικτύων ακαθάρτων και των συνδέσεων των ακινήτων 2ης και 3ης δημοτικής κοινότητας (Α.Μ. 11/2013)», με ανάδοχο τον Ε.Δ.Ε κ. Κωνσταντίνο Μωυσίδη.
Ημ/νια: 08/05/2020 14:19:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΟΗΞΩ6Μ-Λ3Μ
Κατηγορίες: Διαύγεια
αντιμετώπιση της δαπάνης επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος στην κ. ΨΙΑΧΟΥΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
Θέμα: αντιμετώπιση της δαπάνης επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος στην κ. ΨΙΑΧΟΥΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
Ημ/νια: 08/05/2020 14:10:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΜΓΠΩ6Μ-8ΜΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΑΥ Α00020 ΠΟΣΟΥ 30.000 ΚΑΕ 6021.001
Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΑΥ Α00020 ΠΟΣΟΥ 30.000 ΚΑΕ 6021.001
Ημ/νια: 08/05/2020 14:00:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΩΒΚΩ6Μ-00Κ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την « Προμήθεια οπτικής και ηχητικής σήμανσης για τα οχήματα και τις μοτοσικλέτες της Δημοτικής Αστυνομίας για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης και της εξάπλωσης του COVID 19»
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την « Προμήθεια οπτικής και ηχητικής σήμανσης για τα οχήματα και τις μοτοσικλέτες της Δημοτικής Αστυνομίας για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης και της εξάπλωσης του COVID 19»
Ημ/νια: 08/05/2020 13:51:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω6ΑΠΩ6Μ-Ε5Π
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΑΥ Α00104
Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΑΥ Α00104
Ημ/νια: 08/05/2020 13:47:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ9ΩΥΩ6Μ-1ΧΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ:111
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ:111
Ημ/νια: 08/05/2020 13:35:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΖΒ5Ω6Μ-ΞΝ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΥΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΥΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ημ/νια: 08/05/2020 13:32:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ι9ΠΩ6Μ-9Τ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Ημ/νια: 07/05/2020 15:21:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΓΤΡΩ6Μ-ΩΧ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
« Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας, καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των Υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας για το μήνα Μάιο 2020».
Θέμα: « Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας, καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των Υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας για το μήνα Μάιο 2020».
Ημ/νια: 07/05/2020 14:17:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω1ΠΕΩ6Μ-2ΔΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση ψηφίσματος του Σώματος με το οποίο καλείται η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι φορείς να σεβαστούν τις αποφάσεις του ΣτΕ και να μεριμνήσουν για τη θέσπιση του κατάλληλου προστατευτικού πλαισίου για την Ακρόπολη και τον κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο της Αθή
Θέμα: Έγκριση ψηφίσματος του Σώματος με το οποίο καλείται η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι φορείς να σεβαστούν τις αποφάσεις του ΣτΕ και να μεριμνήσουν για τη θέσπιση του κατάλληλου προστατευτικού πλαισίου για την Ακρόπολη και τον κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο της Αθήνας σε όλη του την έκταση
Ημ/νια: 07/05/2020 13:24:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΣΨΑΩ6Μ-ΑΤ2
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΜΠΑΝΕΡ 2.500€
Θέμα: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΜΠΑΝΕΡ 2.500€
Ημ/νια: 07/05/2020 13:15:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 65ΦΓΩ6Μ-6Ο7
Κατηγορίες: Διαύγεια
"Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων της Δ/νσης Αποκέντρωσης & Διοίκησης για το μήνα Μάιο του 2020"
Θέμα: "Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων της Δ/νσης Αποκέντρωσης & Διοίκησης για το μήνα Μάιο του 2020"
Ημ/νια: 07/05/2020 12:51:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 97ΚΚΩ6Μ-ΜΚΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
" Προγραμματισμός υπερωριακής απασχόλησης καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Δ/νσης Αποκέντρωσης & Διοίκησης για το μήνα Μάιο του 2020"
Θέμα: " Προγραμματισμός υπερωριακής απασχόλησης καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Δ/νσης Αποκέντρωσης & Διοίκησης για το μήνα Μάιο του 2020"
Ημ/νια: 07/05/2020 12:38:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΣΚ3Ω6Μ-ΚΕ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
αντιμετώπιση της δαπάνης που εξυπηρετεί την πρόσβαση σε εξειδικευμένη στα οικονομικά διαδικτυακή συνδρομητική βάση πληροφοριών για την υποστήριξη των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου.
Θέμα: αντιμετώπιση της δαπάνης που εξυπηρετεί την πρόσβαση σε εξειδικευμένη στα οικονομικά διαδικτυακή συνδρομητική βάση πληροφοριών για την υποστήριξη των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου.
Ημ/νια: 07/05/2020 12:25:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ι7ΦΩ6Μ-6ΨΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.