Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Πολιτών για το μήνα Oκτώβριο έτους 2019
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Πολιτών για το μήνα Oκτώβριο έτους 2019
Ημ/νια: 01/10/2019 15:38:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΡΕ5Ω6Μ-ΡΘΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αναπληρωτής Προέδρου 3ης Κοινότητας Δήμου Αθηναίων
Θέμα: Αναπληρωτής Προέδρου 3ης Κοινότητας Δήμου Αθηναίων
Ημ/νια: 01/10/2019 15:16:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΚ9ΜΩ6Μ-ΤΗΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός – προέγκριση υπερωριακής εργασίας καθώς και για τις Κυριακές , Αργίες και Νυχτερινές υπερωρίες των μόνιμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης & Κοινόχρηστων Χώρων για το μήνα Οκτώβριο 2019
Θέμα: Προγραμματισμός – προέγκριση υπερωριακής εργασίας καθώς και για τις Κυριακές , Αργίες και Νυχτερινές υπερωρίες των μόνιμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης & Κοινόχρηστων Χώρων για το μήνα Οκτώβριο 2019
Ημ/νια: 01/10/2019 15:11:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 91ΝΡΩ6Μ-ΘΜ4
Κατηγορίες: Διαύγεια
« Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας, καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των Υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας για το μήνα Οκτώβριο 2019».
Θέμα: « Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας, καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των Υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας για το μήνα Οκτώβριο 2019».
Ημ/νια: 01/10/2019 15:05:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΗ2ΖΩ6Μ-65Β
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός – προέγκριση υπερωριακής εργασίας καθώς και για τις Κυριακές, Αργίες και Νυχτερινές υπερωρίες των υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της Διεύθυνσης Οδοποιίας Αποχέτευσης & Κοινοχρήστων Χώρων για το μήνα Οκτώβριο 2019
Θέμα: Προγραμματισμός – προέγκριση υπερωριακής εργασίας καθώς και για τις Κυριακές, Αργίες και Νυχτερινές υπερωρίες των υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της Διεύθυνσης Οδοποιίας Αποχέτευσης & Κοινοχρήστων Χώρων για το μήνα Οκτώβριο 2019
Ημ/νια: 01/10/2019 15:05:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 67ΗΗΩ6Μ-ΔΘΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
« Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας, καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες και Νυκτερινές ώρες των Μονίμων Υπαλλήλων της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας για το μήνα Οκτώβριο 2019»
Θέμα: « Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας, καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες και Νυκτερινές ώρες των Μονίμων Υπαλλήλων της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας για το μήνα Οκτώβριο 2019»
Ημ/νια: 01/10/2019 15:00:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΩΥΦΩ6Μ-ΗΧΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
"Προγραμματισμός υπερωριακής απασχόλησης καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και αργίες υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Δ/νσης Οικονομικών για το μήνα Οκτώβριο 2019"
Θέμα: "Προγραμματισμός υπερωριακής απασχόλησης καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και αργίες υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Δ/νσης Οικονομικών για το μήνα Οκτώβριο 2019"
Ημ/νια: 30/09/2019 15:46:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω320Ω6Μ-ΧΟΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
"Προγραμματισμός υπερωριακής απασχόλησης καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και αργίες υπαλλήλων μονίμων της Δ/νσης Οικονομικών για το μήνα Οκτώβριο 2019"
Θέμα: "Προγραμματισμός υπερωριακής απασχόλησης καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και αργίες υπαλλήλων μονίμων της Δ/νσης Οικονομικών για το μήνα Οκτώβριο 2019"
Ημ/νια: 30/09/2019 15:37:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΜΝΛΩ6Μ-ΨΜΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
“Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των μονίμων υπαλλήλων της Γενικής Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Έργων για το μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2019.”
Θέμα: “Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των μονίμων υπαλλήλων της Γενικής Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Έργων για το μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2019.”
Ημ/νια: 30/09/2019 15:13:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9Γ28Ω6Μ-ΟΣ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της Δνσης Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος για τον μήνα Οκτώβριο 2019
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της Δνσης Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος για τον μήνα Οκτώβριο 2019
Ημ/νια: 30/09/2019 15:00:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΖΥΜΩ6Μ-ΠΩ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2019
Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2019
Ημ/νια: 30/09/2019 15:00:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΤΛ6Ω6Μ-ΨΜΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής απασχόλησης για μονίμους υπαλλήλους της Δνσης Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος για τον μήνα Οκτώβριο 2019.
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής απασχόλησης για μονίμους υπαλλήλους της Δνσης Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος για τον μήνα Οκτώβριο 2019.
Ημ/νια: 30/09/2019 14:51:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΨΘ1Ω6Μ-ΒΥΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2019
Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2019
Ημ/νια: 30/09/2019 14:44:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΣΝΙΩ6Μ-ΙΑ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριών των υπαλλήλων (μονίμων και ΙΔΑΧ) του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Διεθνούς Συνεργασίας για το μήνα Οκτώβριο 2019
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριών των υπαλλήλων (μονίμων και ΙΔΑΧ) του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Διεθνούς Συνεργασίας για το μήνα Οκτώβριο 2019
Ημ/νια: 30/09/2019 14:42:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΙΛ3Ω6Μ-93Γ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων της Δ/νσης Κτιριακής Υποδομής για τον μήνα Οκτώβριο 2019.
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων της Δ/νσης Κτιριακής Υποδομής για τον μήνα Οκτώβριο 2019.
Ημ/νια: 30/09/2019 14:39:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΦΨΠΩ6Μ-ΒΓ4
Κατηγορίες: Διαύγεια
Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 25/10/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. λήγει η προθεσμία υποβολής των προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ, της ανοικτής διαδικασίας, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών
Θέμα: Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 25/10/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. λήγει η προθεσμία υποβολής των προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ, της ανοικτής διαδικασίας, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων 5ης, 6ης, & 7ης Δ.Κ. ΣΑ 88/2019». συνολικού προϋπολογισμού 650.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Ημ/νια: 27/09/2019 15:30:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΗ98Ω6Μ-1ΛΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 3Κ/2018 Α. ΦΟΥΚΑ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 3Κ/2018 Α. ΦΟΥΚΑ
Ημ/νια: 27/09/2019 14:46:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Υ9ΖΩ6Μ-ΒΔΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 3Κ/2018 Ε.ΦΑΤΟΥΡΟΥ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 3Κ/2018 Ε.ΦΑΤΟΥΡΟΥ
Ημ/νια: 27/09/2019 14:41:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΜΞΤΩ6Μ-ΗΦ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ημ/νια: 27/09/2019 14:38:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΟ2ΧΩ6Μ-ΚΛΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 3Κ/2018 Λ. Ε. ΜΠΕΚΟΥ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 3Κ/2018 Λ. Ε. ΜΠΕΚΟΥ
Ημ/νια: 27/09/2019 14:35:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 63Γ6Ω6Μ-839
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.