Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ 2019) ΚΙΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ 2019) ΚΙΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
Ημ/νια: 30/08/2019 13:40:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ77ΟΩ6Μ-Ξ6Ζ
Κατηγορίες: Διαύγεια
"Προγραμματισμός υπερωριακής απασχόλησης καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και αργίες υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Δ/νσης Οικονομικών για το μήνα Σεπτέμβριο 2019"
Θέμα: "Προγραμματισμός υπερωριακής απασχόλησης καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και αργίες υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Δ/νσης Οικονομικών για το μήνα Σεπτέμβριο 2019"
Ημ/νια: 29/08/2019 16:28:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΣΦΥΩ6Μ-0ΩΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
"Προγραμματισμός υπερωριακής απασχόλησης καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και αργίες υπαλλήλων μονίμων της Διεύθυνσης Οικονομικών για το μήνα Σεπτέμβριο 2019".
Θέμα: "Προγραμματισμός υπερωριακής απασχόλησης καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και αργίες υπαλλήλων μονίμων της Διεύθυνσης Οικονομικών για το μήνα Σεπτέμβριο 2019".
Ημ/νια: 29/08/2019 16:09:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 681ΣΩ6Μ-7ΗΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ημ/νια: 29/08/2019 15:57:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΔΟΞΩ6Μ-Τ4Β
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Ημ/νια: 29/08/2019 14:51:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω5ΔΞΩ6Μ-ΟΓΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΖΕΥΞΙΔΟΣ 20 Ν. ΚΟΣΜΟΣ
Θέμα: ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΖΕΥΞΙΔΟΣ 20 Ν. ΚΟΣΜΟΣ
Ημ/νια: 29/08/2019 14:27:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΛΔΞΩ6Μ-70Θ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΣΟΥΝΤΑ 21-23 ΑΓ. ΕΥΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Θέμα: ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΣΟΥΝΤΑ 21-23 ΑΓ. ΕΥΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Ημ/νια: 29/08/2019 14:23:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ω5ΖΩ6Μ-ΧΟΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΕΙΜΑΡΑΣ 49- ΣΕΠΟΛΙΑ
Θέμα: ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΕΙΜΑΡΑΣ 49- ΣΕΠΟΛΙΑ
Ημ/νια: 29/08/2019 14:18:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΥΘ4Ω6Μ-Ψ9Μ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥΣ 44-46- ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
Θέμα: ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥΣ 44-46- ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
Ημ/νια: 29/08/2019 14:13:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΝΕΑΩ6Μ-ΞΤΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥΣ 44-46- ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
Θέμα: ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥΣ 44-46- ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
Ημ/νια: 29/08/2019 14:06:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9Π8ΛΩ6Μ-ΛΨΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 9 ΑΘΗΝΑ
Θέμα: ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 9 ΑΘΗΝΑ
Ημ/νια: 29/08/2019 14:00:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΤ7ΝΩ6Μ-9ΗΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΒΑ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΒΑ
Ημ/νια: 28/08/2019 15:11:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΧΨ7Ω6Μ-ΕΘΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΚΡΟΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΙΝΩΝ ΜΑΝΙΚΩΝ - CPV: 35111000-5
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΚΡΟΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΙΝΩΝ ΜΑΝΙΚΩΝ - CPV: 35111000-5
Ημ/νια: 28/08/2019 14:30:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΧΔΞΩ6Μ-ΕΘΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Ημ/νια: 28/08/2019 14:26:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΜΚΜΩ6Μ-Δ21
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ
Θέμα: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (2 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ, 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΕΜ & 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ” ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (2 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ, 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΕΜ & 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ)” ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 5001891, ΥΠΟΕΡΓΟ 1.»
Ημ/νια: 28/08/2019 14:12:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΡΜΙΩ6Μ-ΘΔΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση της δαπάνης και την διάθεση, καθώς και την δέσμευση πίστωσης ποσού 40,00 € (ΣΑΡΆΝΤΑ ΕΥΡΩ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2019 Φορέας 0, Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΌΔΩΝ - 9 Κ
Θέμα: έγκριση της δαπάνης και την διάθεση, καθώς και την δέσμευση πίστωσης ποσού 40,00 € (ΣΑΡΆΝΤΑ ΕΥΡΩ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2019 Φορέας 0, Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΌΔΩΝ - 9 Κ.Α 8261.001 <<Αποδόσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων στο Δήμο>> για την αντιμετώπιση της δαπάνης επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος στην κα Ελισάβετ Χατζηνικολάου του Νικολάου.
Ημ/νια: 28/08/2019 13:25:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΨ6ΦΩ6Μ-Α6Δ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΚΑΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Θέμα: ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΚΑΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Ημ/νια: 28/08/2019 12:47:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΗ4ΩΩ6Μ-ΑΑΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης - Ιδιωτικός Βρεφικός Σταθμός “WEME constructs” .
Θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης - Ιδιωτικός Βρεφικός Σταθμός “WEME constructs” .
Ημ/νια: 28/08/2019 11:29:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 66ΓΘΩ6Μ-Β4Χ
Κατηγορίες: Διαύγεια
1. Την απευθείας ανάθεση για παροχή υπηρεσίας- ενοικίασης εξοπλισμού για την τελετή ορκομωσίας της νέας Δημοτικής αρχής που θα πραγματοποιηθεί στην Ακαδημία Πλάτωνος την Κυριακή 25 Αυγούστου 2019
Θέμα: 1. Την απευθείας ανάθεση για παροχή υπηρεσίας- ενοικίασης εξοπλισμού για την τελετή ορκομωσίας της νέας Δημοτικής αρχής που θα πραγματοποιηθεί στην Ακαδημία Πλάτωνος την Κυριακή 25 Αυγούστου 2019
Ημ/νια: 28/08/2019 11:17:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΟΒΘΩ6Μ-8Ε6
Κατηγορίες: Διαύγεια
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων στην κα Ελισάβετ Χατζηνικολάου του Νικολάου
Θέμα: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων στην κα Ελισάβετ Χατζηνικολάου του Νικολάου
Ημ/νια: 28/08/2019 10:50:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ρ91Ω6Μ-ΥΛ3
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.