Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕMΒΡΙΟΥ 2020 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ) ΙΔΙΩΤ.ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕMΒΡΙΟΥ 2020 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ) ΙΔΙΩΤ.ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
Ημ/νια: 28/12/2020 10:18:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΜΚΥΩ6Μ-0ΡΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ,ΙΔΙΩΤ.ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ( ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ)
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ,ΙΔΙΩΤ.ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ( ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ)
Ημ/νια: 28/12/2020 10:15:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ9ΥΥΩ6Μ-Χ2Ι
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΤΟΠΟΙΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΙΩΝΟΣ.
Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΤΟΠΟΙΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΙΩΝΟΣ.
Ημ/νια: 28/12/2020 10:11:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΣΟ0Ω6Μ-ΠΓΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Την ανάκληση των δεσµεύσεων οικονοµικών ετών 2021-22-23 κατά το συνολικό ποσό των εκατόν σαράντα δύο χιλιάδων εξακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (142.669,44€) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ , στον ΚΑ 6262.008 Φορέα 20 ∆/νση 77 ΄΄ Συντήρηση κ
Θέμα: Την ανάκληση των δεσµεύσεων οικονοµικών ετών 2021-22-23 κατά το συνολικό ποσό των εκατόν σαράντα δύο χιλιάδων εξακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (142.669,44€) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ , στον ΚΑ 6262.008 Φορέα 20 ∆/νση 77 ΄΄ Συντήρηση και επισκευή λοιπού µηχανικού και µηχανολογικού εξοπλισµού ΄΄, λόγω ακύρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Ημ/νια: 28/12/2020 10:10:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΠ8ΦΩ6Μ-ΞΜΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (ΙΔ.ΔΙΚ.ΟΡ.ΧΡ.ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ) ΣΧΤ.Χ.Ε. 00206/04-02-2020.(ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟ 01-10-2020 ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤ.ΠΙΝΑΚ.ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚ.4Κ/2020 ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΑΠΟΦ.ΔΗΜ.233013/20-10-2020.
Θέμα: ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (ΙΔ.ΔΙΚ.ΟΡ.ΧΡ.ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ) ΣΧΤ.Χ.Ε. 00206/04-02-2020.(ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟ 01-10-2020 ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤ.ΠΙΝΑΚ.ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚ.4Κ/2020 ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΑΠΟΦ.ΔΗΜ.233013/20-10-2020.
Ημ/νια: 28/12/2020 09:39:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω13ΒΩ6Μ-ΘΝΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΤΑΚΤ.ΜΙΣΘ.ΔΕΚΕΜΒΡ.2020 ΠΡΟΣΛ.ΜΕ ΣΥΜΒ.ΕΡΓΑΣ.,Ι.Δ.Ο.Χ.ΓΙΑ1ΕΤ.Α.Π.292348/15-11-2018 Α.Δ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠ.ΤΗΣ ΠΡΑΞ.<ΔΙΕΥΡ.Κ.ΚΟΙΝ.Δ.Α.(2 ΚΕΝΤΡ.ΔΟΜ.,2 ΠΑΡ.ΚΕΜ-ΠΑΡΑΡΤ.ΡΟΜΑ) ΥΠΟΕΡΓΟ 2, ΠΙΧ.ΠΡΟΓΡ.ΑΤΤΚΗ 2014-2020.ΣΧ.Χ.Ε.Α00002/25-04-19 & Α00044/14-05-19 ΘΕΩΡ.ΕΛ.ΣΥΝ.***
Θέμα: ΤΑΚΤ.ΜΙΣΘ.ΔΕΚΕΜΒΡ.2020 ΠΡΟΣΛ.ΜΕ ΣΥΜΒ.ΕΡΓΑΣ.,Ι.Δ.Ο.Χ.ΓΙΑ1ΕΤ.Α.Π.292348/15-11-2018 Α.Δ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠ.ΤΗΣ ΠΡΑΞ.<ΔΙΕΥΡ.Κ.ΚΟΙΝ.Δ.Α.(2 ΚΕΝΤΡ.ΔΟΜ.,2 ΠΑΡ.ΚΕΜ-ΠΑΡΑΡΤ.ΡΟΜΑ) ΥΠΟΕΡΓΟ 2, ΠΙΧ.ΠΡΟΓΡ.ΑΤΤΚΗ 2014-2020.ΣΧ.Χ.Ε.Α00002/25-04-19 & Α00044/14-05-19 ΘΕΩΡ.ΕΛ.ΣΥΝ.***
Ημ/νια: 28/12/2020 09:36:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ4ΤΒΩ6Μ-ΨΞΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΜΙΣΘΟΔ.ΜΗΝ.ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΥΜΒΑΣ. ΕΡΓΑΣ. Ι.Δ.Ο.Χ.ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠ.ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ <<ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΑ Κ.ΚΟΙΝΟΤ.Δ.Α.(2 ΚΕΝΤΡ.ΔΟΜΕΣ ,2 ΠΑΡΑΡΤ.ΚΕΜ & 1 ΠΑΡΑΡΤ.ΡΟΜΑ.) ΥΠΟΕΡΓΟ 1,ΕΠΙΧ.ΠΡΟΓΡ.<<ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020>>ΣΧ.Χ.Ε.Α00072/2018 &000523/2019.****
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔ.ΜΗΝ.ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΥΜΒΑΣ. ΕΡΓΑΣ. Ι.Δ.Ο.Χ.ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠ.ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ <<ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΑ Κ.ΚΟΙΝΟΤ.Δ.Α.(2 ΚΕΝΤΡ.ΔΟΜΕΣ ,2 ΠΑΡΑΡΤ.ΚΕΜ & 1 ΠΑΡΑΡΤ.ΡΟΜΑ.) ΥΠΟΕΡΓΟ 1,ΕΠΙΧ.ΠΡΟΓΡ.<<ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020>>ΣΧ.Χ.Ε.Α00072/2018 &000523/2019.****
Ημ/νια: 28/12/2020 09:34:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ρ3ΟΩ6Μ-ΛΛΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 5ος ΛΟΓ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ. ΣΥΜΒ. 317944/07-12-2018 "ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛ.ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Δ.Α." ΜΕΤΑΞΥ Δ.Α. , ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ & ΔΑΕΜ Α.Ε.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 5ος ΛΟΓ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ. ΣΥΜΒ. 317944/07-12-2018 "ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛ.ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Δ.Α." ΜΕΤΑΞΥ Δ.Α. , ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ & ΔΑΕΜ Α.Ε.
Ημ/νια: 24/12/2020 12:26:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΛΚ7Ω6Μ-Τ3Τ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 5ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ(ΑΡΙΘ. 317936/07.12.2018.-18SYMV004148866 2018 12 7)"ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ MAKER SPACE ΤΟΥ Δ.Α." ΜΕΤΑΞΥ Δ.Α.,Π
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 5ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ(ΑΡΙΘ. 317936/07.12.2018.-18SYMV004148866 2018 12 7)"ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ MAKER SPACE ΤΟΥ Δ.Α." ΜΕΤΑΞΥ Δ.Α.,ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ,ΔΑΕΜ ΑΕ
Ημ/νια: 24/12/2020 12:22:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΓΟΗΩ6Μ-ΗΗΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ,ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ & ΘΕΡΜΙΚΟ ΧΑΡΤΙ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ,ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΦΑΞ ( ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 144254/29.06.2020- 20SYMV006935390 2020.06.29 (ΟΜΑΔΑ Β)
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ,ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ & ΘΕΡΜΙΚΟ ΧΑΡΤΙ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ,ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΦΑΞ ( ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 144254/29.06.2020- 20SYMV006935390 2020.06.29 (ΟΜΑΔΑ Β)
Ημ/νια: 24/12/2020 12:02:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΞΓΡΩ6Μ-1Λ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΑΥ Α01068 ΠΟΣΟΥ 35.667,36 ΚΑΕ 6262.008 ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ
Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΑΥ Α01068 ΠΟΣΟΥ 35.667,36 ΚΑΕ 6262.008 ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ
Ημ/νια: 24/12/2020 11:46:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 63ΓΑΩ6Μ-ΚΔΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 51ΟΥ ΔΗΜΟΤ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ & 34ΟΥ ΝΗΠ/ΟΥ ΤΗΣ 1ΗΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝ., 93ΟΥ & 95ΟΥ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΩΝ & 45ΟΥ-73ΟΥ ΝΗΠ/ΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 2ΗΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝ. ΚΑΙ 76ΟΥ-138ΟΥ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΩΝ 3ΗΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝ.(ΣΥΜΦ.281363/19
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 51ΟΥ ΔΗΜΟΤ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ & 34ΟΥ ΝΗΠ/ΟΥ ΤΗΣ 1ΗΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝ., 93ΟΥ & 95ΟΥ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΩΝ & 45ΟΥ-73ΟΥ ΝΗΠ/ΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 2ΗΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝ. ΚΑΙ 76ΟΥ-138ΟΥ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΩΝ 3ΗΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝ.(ΣΥΜΦ.281363/19SYMV005811211 2019.11.06)*
Ημ/νια: 24/12/2020 11:43:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΑΕΡΩ6Μ-ΜΞΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Την ανάκληση της δέσµευσης οικ.έτους 2021 κατά το συνολικό ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εβδοµήντα έξι ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (55.576,19€) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, στον ΚΑ 6644.001 Φορέα 20 ∆/νση 77 ΄΄ Προµήθεια λιπαντικών ΄΄, λόγω του ό
Θέμα: Την ανάκληση της δέσµευσης οικ.έτους 2021 κατά το συνολικό ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εβδοµήντα έξι ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (55.576,19€) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, στον ΚΑ 6644.001 Φορέα 20 ∆/νση 77 ΄΄ Προµήθεια λιπαντικών ΄΄, λόγω του ότι η ∆/νση Μηχανολογικού θα προβεί µε τεκµηριωµένο αίτηµα σε επανέγκριση των αδιάθετων εγκεκριµένων πιστώσεων οικ.έτους 2020 για την έκδοση των απαιτούµενων Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης οικ.έτους 2021, για κάθε µία από τις µε αριθ.πρωτ.51607/2802-2020 και 173926/30-07-2020 συµβάσεις που έχουν υπογραφεί µε τις εταιρείες ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕ και GANDOIL M.ΕΠΕ αντίστοιχα.
Ημ/νια: 24/12/2020 11:41:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΑΡΡΩ6Μ-ΡΧΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ 2% ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ,ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΤΑΠ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ 2% ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ,ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΤΑΠ
Ημ/νια: 24/12/2020 11:40:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΘΕ9Ω6Μ-ΝΡ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ 15% ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΑΠ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ 15% ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΑΠ
Ημ/νια: 24/12/2020 11:36:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6611Ω6Μ-Η0Δ
Κατηγορίες: Διαύγεια
αντιμετώπιση της δαπάνης για <<Επιχορήγηση στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο.>>
Θέμα: αντιμετώπιση της δαπάνης για <<Επιχορήγηση στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο.>>
Ημ/νια: 24/12/2020 11:15:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω3ΗΝΩ6Μ-ΗΞΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ,ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ.Α. & ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021- ΣΥΜΦ.005087/10-01-2020 20SYMV006148388 2020-01-10 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ)**
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ,ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ.Α. & ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021- ΣΥΜΦ.005087/10-01-2020 20SYMV006148388 2020-01-10 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ)**
Ημ/νια: 24/12/2020 11:11:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΕΗ6Ω6Μ-Γ62
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίαςγια τις Κυριακές & Αργίες των υπαλλήλων της Δ/νσης Πρασίνου & Αστικής Πανίδας για το μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2020
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίαςγια τις Κυριακές & Αργίες των υπαλλήλων της Δ/νσης Πρασίνου & Αστικής Πανίδας για το μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2020
Ημ/νια: 24/12/2020 09:30:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΥ7ΜΩ6Μ-ΛΛΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ης ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 21-12-2020 - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΑΞΙΑ
Θέμα: 14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ης ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 21-12-2020 - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΑΞΙΑ
Ημ/νια: 24/12/2020 09:18:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΞΓΑΩ6Μ-4Ι4
Κατηγορίες: Διαύγεια
14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ης ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 21-12-2020- ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ 2ης ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Θέμα: 14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ης ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 21-12-2020- ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ 2ης ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 24/12/2020 09:15:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Β99Ω6Μ-ΕΕΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.