Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
”Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου της Νομικής Δ/νσης για τον μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2019.”
Θέμα: ”Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου της Νομικής Δ/νσης για τον μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2019.”
Ημ/νια: 02/09/2019 16:31:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΝΜΛΩ6Μ-ΚΗΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Κατακύρωση απόφασης δημάρχου για τη φωτογραφική κάλυψη της επίσκεψης και παρουσίασης, του Δημάρχου Αθηναίων, κ. Γιώργου Μπρούλια, της καινούργιας Παιδικής Χαράς στο Μάτι, στον άλλοτε καμένο λοφίσκο «Πευκώνα», η οποία αποτελεί δωρεά της πόλης των Τιράνων
Θέμα: Κατακύρωση απόφασης δημάρχου για τη φωτογραφική κάλυψη της επίσκεψης και παρουσίασης, του Δημάρχου Αθηναίων, κ. Γιώργου Μπρούλια, της καινούργιας Παιδικής Χαράς στο Μάτι, στον άλλοτε καμένο λοφίσκο «Πευκώνα», η οποία αποτελεί δωρεά της πόλης των Τιράνων που μαζί με τον δήμο των Σκοπίων συνέδραμαν, μέσω της Αθήνας, στις δράσεις στήριξης των πληγέντων
Ημ/νια: 02/09/2019 15:54:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ1ΚΤΩ6Μ-34Α
Κατηγορίες: Διαύγεια
Κατακύρωση απόφασης Δημάρχου για την παροχή υπηρεσιών δημιουργία και επιμέλεια οπτικοακουστικού υλικού με τη μορφή video για την τελετή ορκωμοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής.
Θέμα: Κατακύρωση απόφασης Δημάρχου για την παροχή υπηρεσιών δημιουργία και επιμέλεια οπτικοακουστικού υλικού με τη μορφή video για την τελετή ορκωμοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής.
Ημ/νια: 02/09/2019 15:29:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΜ1ΣΩ6Μ-ΖΥΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών δημιουργίας και επιμέλειας οπτικοακουστικού υλικού με τη μορφή video για την τελετή ορκωμοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής.
Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών δημιουργίας και επιμέλειας οπτικοακουστικού υλικού με τη μορφή video για την τελετή ορκωμοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής.
Ημ/νια: 02/09/2019 15:22:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Χ79Ω6Μ-ΑΟΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την αντιμετώπιση δαπάνης δημιουργία και επιμέλειας οπτικοακουστικού υλικού με τη μορφή βίντεο για την τελετή ορκωμοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής.
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την αντιμετώπιση δαπάνης δημιουργία και επιμέλειας οπτικοακουστικού υλικού με τη μορφή βίντεο για την τελετή ορκωμοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής.
Ημ/νια: 02/09/2019 14:59:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ3ΔΩΩ6Μ-9Β7
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση μείωσης εγγυήσεων ανάληψης κρατήσεων για το έργο «Οικοδομικές επισκευές και συντηρήσεις Σχολικών κτηρίων στην 1η, 2η και 3η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων, έτους 2016»
Θέμα: Απόφαση μείωσης εγγυήσεων ανάληψης κρατήσεων για το έργο «Οικοδομικές επισκευές και συντηρήσεις Σχολικών κτηρίων στην 1η, 2η και 3η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων, έτους 2016»
Ημ/νια: 02/09/2019 14:18:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΔΔΤΩ6Μ-Μ1Η
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Ημ/νια: 02/09/2019 14:17:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ7ΠΧΩ6Μ-Ο0Θ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής
Θέμα: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής
Ημ/νια: 02/09/2019 14:17:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΧΜΡΩ6Μ-7ΩΑ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Ημ/νια: 02/09/2019 14:15:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 662ΠΩ6Μ-ΗΡΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση μείωσης εγγυήσεων και μη απαίτηση έκδοσης εγγυητικής επιστολής για το έργο: «Οικοδομικές επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτηρίων στην 6η και 7η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων, έτους 2016»
Θέμα: Απόφαση μείωσης εγγυήσεων και μη απαίτηση έκδοσης εγγυητικής επιστολής για το έργο: «Οικοδομικές επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτηρίων στην 6η και 7η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων, έτους 2016»
Ημ/νια: 02/09/2019 14:14:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΒ7ΣΩ6Μ-Χ7Λ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Τμήματος Παιδικών Εξοχών για τον μήνα Σεπτέμβριο 2019
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Τμήματος Παιδικών Εξοχών για τον μήνα Σεπτέμβριο 2019
Ημ/νια: 31/08/2019 09:30:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Δ8ΞΩ6Μ-9Τ4
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός – Προέγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανθεκτικότητας, Καινοτομίας και Τεκμηρίωσης για τον μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2019.
Θέμα: Προγραμματισμός – Προέγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανθεκτικότητας, Καινοτομίας και Τεκμηρίωσης για τον μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2019.
Ημ/νια: 30/08/2019 14:35:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 90Φ5Ω6Μ-ΝΗ2
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής απασχόλησης μηνός Σεπτεμβρίου 2019 των μονίμων υπαλλήλων της Δ/νσης Δημοτικών Προσόδων
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής απασχόλησης μηνός Σεπτεμβρίου 2019 των μονίμων υπαλλήλων της Δ/νσης Δημοτικών Προσόδων
Ημ/νια: 30/08/2019 14:32:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 67ΤΙΩ6Μ-ΒΥΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός – Προέγκριση υπερωριακής απασχόλησης μονίμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανθεκτικότητας, Καινοτομίας & Τεκμηρίωσης για τον μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2019.
Θέμα: Προγραμματισμός – Προέγκριση υπερωριακής απασχόλησης μονίμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανθεκτικότητας, Καινοτομίας & Τεκμηρίωσης για τον μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2019.
Ημ/νια: 30/08/2019 14:30:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΟΣΝΩ6Μ-Μ68
Κατηγορίες: Διαύγεια
“Προγραμματισμός υπερωριακής απασχόλησης μηνός Σεπτεμβρίου 2019 των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου της Δ/νσης Δημοτικών Προσόδων
Θέμα: “Προγραμματισμός υπερωριακής απασχόλησης μηνός Σεπτεμβρίου 2019 των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου της Δ/νσης Δημοτικών Προσόδων
Ημ/νια: 30/08/2019 14:27:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΛΙΥΩ6Μ-ΨΤΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Α ΓΙΑ ΤΟ 2018 -2019 &ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Δ.Α , ΕΤΩΝ 2018 ΚΑΙ 2019 . ΣΥΜΒΑΣΗ 205496/14-8-2018(18SYMV003568080 14-8-2018). ΣΧΕΤ. 1ο Χ.Ε. Α00870/18 & Χ.Ε.Α00925/18 ΘΕΩΡ.ΑΠΟ ΕΛ.ΣΥΝ.
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Α ΓΙΑ ΤΟ 2018 -2019 &ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Δ.Α , ΕΤΩΝ 2018 ΚΑΙ 2019 . ΣΥΜΒΑΣΗ 205496/14-8-2018(18SYMV003568080 14-8-2018). ΣΧΕΤ. 1ο Χ.Ε. Α00870/18 & Χ.Ε.Α00925/18 ΘΕΩΡ.ΑΠΟ ΕΛ.ΣΥΝ.
Ημ/νια: 30/08/2019 14:02:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΜΒΩΩ6Μ-0ΘΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Α.
Θέμα: ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Α.
Ημ/νια: 30/08/2019 13:57:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7822Ω6Μ-7Η0
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Θέμα: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Ημ/νια: 30/08/2019 13:49:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 63ΝΘΩ6Μ-Ψ08
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ημ/νια: 30/08/2019 13:48:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω1Ν0Ω6Μ-ΦΑ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ 2019), ΜΠΑΛΑΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ 2019), ΜΠΑΛΑΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Ημ/νια: 30/08/2019 13:43:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΠΨΒΩ6Μ-Ξ9Θ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.