Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
”Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των μονίμων υπαλλήλων της Νομικής Δ/νσης για τον μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2019.”
Θέμα: ”Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των μονίμων υπαλλήλων της Νομικής Δ/νσης για τον μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2019.”
Ημ/νια: 01/11/2019 14:22:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΟΙΩΩ6Μ-Τ3Ξ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της διαγραφής της φορολογικής εγγραφής με ΑΧΚ 109126/2011/2013 που αφορά σε βεβαίωση παράβασης ΚΟΚ ποσού 80,00€ πλέον προσαυξήσεων της κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ ΚΟΝΤΟΛΕΦΑ, λόγω εσφαλμένης εγγραφής
Θέμα: Έγκριση της διαγραφής της φορολογικής εγγραφής με ΑΧΚ 109126/2011/2013 που αφορά σε βεβαίωση παράβασης ΚΟΚ ποσού 80,00€ πλέον προσαυξήσεων της κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ ΚΟΝΤΟΛΕΦΑ, λόγω εσφαλμένης εγγραφής
Ημ/νια: 01/11/2019 14:19:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΛΣΩΩ6Μ-ΥΥΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της διαγραφής των φορολογικών εγγραφών που αφορούν σε βεβαιώσεις παράβασης ΚΟΚ συνολικού ποσού 940,00€ πλέον προσαυξήσεων του κ. ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΑΝΙΟΥΡΑ, λόγω εσφαλμένων εγγραφών
Θέμα: Έγκριση της διαγραφής των φορολογικών εγγραφών που αφορούν σε βεβαιώσεις παράβασης ΚΟΚ συνολικού ποσού 940,00€ πλέον προσαυξήσεων του κ. ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΑΝΙΟΥΡΑ, λόγω εσφαλμένων εγγραφών
Ημ/νια: 01/11/2019 14:17:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΣΒΟΩ6Μ-ΩΘ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της διαγραφής των φορολογικών εγγραφών που αφορούν σε βεβαιώσεις παράβασης ΚΟΚ συνολικού ποσού 1.245,50€ πλέον προσαυξήσεων, σύμφωνα με την ονομαστική κατάσταση του εισηγητικού εγγράφου, λόγω εξόφλησής τους
Θέμα: Έγκριση της διαγραφής των φορολογικών εγγραφών που αφορούν σε βεβαιώσεις παράβασης ΚΟΚ συνολικού ποσού 1.245,50€ πλέον προσαυξήσεων, σύμφωνα με την ονομαστική κατάσταση του εισηγητικού εγγράφου, λόγω εξόφλησής τους
Ημ/νια: 01/11/2019 14:15:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω66ΩΩ6Μ-ΝΦΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 2% ΑΠΟ ΔΤ ΔΦ & ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 2% ΑΠΟ ΔΤ ΔΦ & ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Ημ/νια: 01/11/2019 13:10:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 97ΟΝΩ6Μ-9ΘΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των μονίμων υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης για το μήνα Νοέμβριο 2019.
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των μονίμων υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης για το μήνα Νοέμβριο 2019.
Ημ/νια: 01/11/2019 13:07:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω3ΜΔΩ6Μ-3ΩΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 2% ΑΠΟ ΔΤ ΔΦ & ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 2% ΑΠΟ ΔΤ ΔΦ & ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Ημ/νια: 01/11/2019 13:05:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΦΒ2Ω6Μ-61Τ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 15% ΑΠΟ ΤΑΠ ΥΠΕΡ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 15% ΑΠΟ ΤΑΠ ΥΠΕΡ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Ημ/νια: 01/11/2019 13:01:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΞΞΝΩ6Μ-ΛΝΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 15% ΑΠΟ ΤΑΠ ΥΠΕΡ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 15% ΑΠΟ ΤΑΠ ΥΠΕΡ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Ημ/νια: 01/11/2019 12:58:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΜΑΖΩ6Μ-ΝΒΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τον μήνα Νοέμβριο 2019
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τον μήνα Νοέμβριο 2019
Ημ/νια: 01/11/2019 12:51:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΟΘΦΩ6Μ-5Ρ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τον μήνα Νοέμβριο 2019
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τον μήνα Νοέμβριο 2019
Ημ/νια: 01/11/2019 12:47:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΕΦΔΩ6Μ-ΝΡΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 2% ΑΠΟ ΔΤ ΔΦ & ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 2% ΑΠΟ ΔΤ ΔΦ & ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019.
Ημ/νια: 01/11/2019 12:20:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΔΛΦΩ6Μ-Π91
Κατηγορίες: Διαύγεια
Τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΨΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΥΜΗΣ» της ¨ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.¨, επί της οδού
Θέμα: Τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΨΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΥΜΗΣ» της ¨ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.¨, επί της οδού ΔΡΑΚΟΥ 19.
Ημ/νια: 01/11/2019 12:15:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΤ0ΩΩ6Μ-ΛΨΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 (ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘ. 31387/30-01-2019 19SYMV004390983) -
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 (ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘ. 31387/30-01-2019 19SYMV004390983) -
Ημ/νια: 01/11/2019 12:13:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ37ΚΩ6Μ-3Σ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 31/10/2019 12:58:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω3Λ8Ω6Μ-79Τ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 31/10/2019 12:58:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω3Λ8Ω6Μ-79Τ
Κατηγορίες: Διαύγεια
« Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας, καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των Υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας για το μήνα Νοέμβριο 2019».
Θέμα: « Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας, καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των Υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας για το μήνα Νοέμβριο 2019».
Ημ/νια: 31/10/2019 12:44:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΠΥ4Ω6Μ-ΤΔ4
Κατηγορίες: Διαύγεια
« Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας, καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των Υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας για το μήνα Νοέμβριο 2019».
Θέμα: « Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας, καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των Υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας για το μήνα Νοέμβριο 2019».
Ημ/νια: 31/10/2019 12:44:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΠΥ4Ω6Μ-ΤΔ4
Κατηγορίες: Διαύγεια
« Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας, καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες και Νυκτερινές ώρες των Μονίμων Υπαλλήλων της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας για το μήνα Νοέμβριο 2019»
Θέμα: « Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας, καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες και Νυκτερινές ώρες των Μονίμων Υπαλλήλων της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας για το μήνα Νοέμβριο 2019»
Ημ/νια: 31/10/2019 12:41:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΒΖΝΩ6Μ-ΥΩΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
« Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας, καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες και Νυκτερινές ώρες των Μονίμων Υπαλλήλων της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας για το μήνα Νοέμβριο 2019»
Θέμα: « Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας, καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες και Νυκτερινές ώρες των Μονίμων Υπαλλήλων της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας για το μήνα Νοέμβριο 2019»
Ημ/νια: 31/10/2019 12:41:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΒΖΝΩ6Μ-ΥΩΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.