Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 02/09/2014 16:51:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω3ΜΜΩ6Μ-ΒΙΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης – Ιδιωτικός Παιδικός Σταθμός «Παιχνιδότοπος Ε.Π.Ε.»
Θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης – Ιδιωτικός Παιδικός Σταθμός «Παιχνιδότοπος Ε.Π.Ε.»
Ημ/νια: 02/09/2014 16:47:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΟΤΗΩ6Μ-Φ4Μ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 02/09/2014 16:45:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΠΑ3Ω6Μ-22Σ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 02/09/2014 16:42:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 68ΜΔΩ6Μ-ΝΡΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 02/09/2014 15:13:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΞΘΖΩ6Μ-8Γ4
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 02/09/2014 15:08:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΞΟΟΩ6Μ-6ΛΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση α) για τη μετάβαση στο Λος Άντζελες των Η.Π.Α. του Δημάρχου Αθηναίων, κ. Γιώργου Καμίνη, και της κας Μαρίας Λογοθέτη από τις 26 έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2014 καθώς και της κας Αμαλίας Ζέπου από τις 26 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2014, προκειμένου να συμμ
Θέμα: έγκριση α) για τη μετάβαση στο Λος Άντζελες των Η.Π.Α. του Δημάρχου Αθηναίων, κ. Γιώργου Καμίνη, και της κας Μαρίας Λογοθέτη από τις 26 έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2014 καθώς και της κας Αμαλίας Ζέπου από τις 26 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2014, προκειμένου να συμμετάσχουν στη 2η Ετήσια διοργάνωση CITYLAB: Αστικές Λύσεις στις Διεθνείς Προκλήσεις (CITYLAB: Urban Solutions to Global Challenges). Εν συνεχεία της απευθείας μετάβασης του κ. Δημάρχου και της κας Λογοθέτη από το Λος Άντζελες στη Ρώμη από τις 29 Σεπτεμβρίου 2014 έως την 1η Οκτωβρίου 2014, προκειμένου να συμμετάσχουν στη Συνάντηση των Δημάρχων των Πρωτευουσών της Ε.Ε. (Meeting of the Mayors of EU Capitals Cities). Παράλληλα της μετάβασης της κας Κωνσταντίνας Καρύδη στη Ρώμη από τις 30 Σεπτεμβρίου 2014 έως την 1η Οκτωβρίου 2014, προκειμένου να συνοδεύσει τον κ. Δήμαρχο στην εν λόγω Συνάντηση Δημάρχων και β) της διάθεσης της σχετικής δαπάνης ποσού τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (4.400,00€).
Ημ/νια: 02/09/2014 15:03:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΔΕΩΩ6Μ-2ΕΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΚΡΑΒΑ ΣΤΟΝ ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ (ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ) ΕΩΣ 7/9/2014
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΚΡΑΒΑ ΣΤΟΝ ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ (ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ) ΕΩΣ 7/9/2014
Ημ/νια: 01/09/2014 15:14:06
Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΟΓΛΟΞΩΡ-6Γ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΗΣ Π
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΗΣ Π
Ημ/νια: 01/09/2014 14:19:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΒΘΡΩ6Μ-9ΙΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Π00123
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Π00123
Ημ/νια: 01/09/2014 14:10:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΩΗ7Ω6Μ-ΞΒΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για τη μη άσκηση του ενδίκου μέσου της εφέσεως ή της αιτήσεως αναιρέσεως κατά της υπ΄αριθμ. 2316/2014 απόφασης του 26ου Μονομελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
Θέμα: Έγκριση για τη μη άσκηση του ενδίκου μέσου της εφέσεως ή της αιτήσεως αναιρέσεως κατά της υπ΄αριθμ. 2316/2014 απόφασης του 26ου Μονομελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
Ημ/νια: 01/09/2014 14:05:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω4ΚΛΩ6Μ-1Υ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 40.000,00€ για την αντιμετώπιση της δαπάνης “Επισκευή και συντήρηση λεκανών Σιντριβανιών Δήμου Αθηναίων”
Θέμα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 40.000,00€ για την αντιμετώπιση της δαπάνης “Επισκευή και συντήρηση λεκανών Σιντριβανιών Δήμου Αθηναίων”
Ημ/νια: 01/09/2014 14:02:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Β3ΠΡΩ6Μ-ΜΑΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 01/09/2014 13:54:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΝ1ΕΩ6Μ-0Τ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
Μερική ανατροπή των Π00098/50379/10.02.2014 και Π00100/50367/10.02.2014 αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης
Θέμα: Μερική ανατροπή των Π00098/50379/10.02.2014 και Π00100/50367/10.02.2014 αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης
Ημ/νια: 01/09/2014 13:53:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ν83Ω6Μ-576
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της υπ. αριθμ. πρωτ. 327949/19.08.2014 απόφασης της Αναπληρώτριας Δημάρχου κ. Σ. Σπυροπούλου με την οποία αποφασίστηκε η άσκηση από το Δήμο Αθηναίων ενώπιον του Αρείου Πάγου αίτησης κατά του Ελληνικού Δημοσίου και της «Εκκλησίας της Ελλάδος» για τ
Θέμα: Έγκριση της υπ. αριθμ. πρωτ. 327949/19.08.2014 απόφασης της Αναπληρώτριας Δημάρχου κ. Σ. Σπυροπούλου με την οποία αποφασίστηκε η άσκηση από το Δήμο Αθηναίων ενώπιον του Αρείου Πάγου αίτησης κατά του Ελληνικού Δημοσίου και της «Εκκλησίας της Ελλάδος» για την αναίρεση της υπ’ αριθμ. 4397/2011 απόφασης του Εφετείου Αθηνών
Ημ/νια: 01/09/2014 13:51:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΕΗΩΩ6Μ-67Χ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Kατακύρωση του αποτελέσματος της ανοικτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου “Κατασκευή Πράσινων Δωμάτων σε 14 Σχολικά Συγκροτήματα του Δήμου Αθηναίων”, προϋπολογισμού 1.850.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). (ΕΣΠΑ)
Θέμα: Kατακύρωση του αποτελέσματος της ανοικτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου “Κατασκευή Πράσινων Δωμάτων σε 14 Σχολικά Συγκροτήματα του Δήμου Αθηναίων”, προϋπολογισμού 1.850.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). (ΕΣΠΑ)
Ημ/νια: 01/09/2014 13:44:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΦΘΝΩ6Μ-92Χ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 40.000,00€ για την αντιμετώπιση της δαπάνης για την κατασκευή του έργου “Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων στα 5ο, 6ο, 7ο Δ.Δ. Σειρά ΣΑ 81/2007”
Θέμα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 40.000,00€ για την αντιμετώπιση της δαπάνης για την κατασκευή του έργου “Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων στα 5ο, 6ο, 7ο Δ.Δ. Σειρά ΣΑ 81/2007”
Ημ/νια: 01/09/2014 13:34:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΥΟ6Ω6Μ-ΘΝΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή υποψηφιότητα, προκειμένου να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με την ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ και να συμμετέχει στην υλοποίηση του Υποέργου 1 «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΜΒΟΥ» για τη θέση του ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΔΡΑΣΕΩΝ
Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή υποψηφιότητα, προκειμένου να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με την ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ και να συμμετέχει στην υλοποίηση του Υποέργου 1 «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΜΒΟΥ» για τη θέση του ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ.
Ημ/νια: 29/08/2014 17:40:53
Φορέας: ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.
ΑΔΑ: Ω17ΣΟΡΔ3-Χ42
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΟΥΔΗ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ (ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ) ΕΩΣ 7/9/2014
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΟΥΔΗ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ (ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ) ΕΩΣ 7/9/2014
Ημ/νια: 29/08/2014 16:26:55
Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΦΑ3ΟΞΩΡ-4Ρ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΟΥΔΗ ΣΤΟΝ ΚΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ (ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ) ΕΩΣ 7/9/2014
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΟΥΔΗ ΣΤΟΝ ΚΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ (ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ) ΕΩΣ 7/9/2014
Ημ/νια: 29/08/2014 16:15:45
Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 72ΨΕΟΞΩΡ-69Ψ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552
Τηλ. 210 3722001
Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.