Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ Α. ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ/ΑΝΑΝΕΩΣΗ, ΑΦΕΝΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΦΕΤΕΡΟΥ – ΕΦΟΣΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΓΕΓΟΝΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ Α. ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ/ΑΝΑΝΕΩΣΗ, ΑΦΕΝΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΦΕΤΕΡΟΥ – ΕΦΟΣΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΓΕΓΟΝΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟ MOODY’S INVESTORS SERVICES LTD ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01-09-14 ΕΩΣ 31-08-15, ΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΥΨΟΥΣ 22.800,00 € ΣΥΜΠΕΡ/ΝΟΥ ΦΠΑ Β. ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ Γ. ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΚΡΙΘΟΥΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ημ/νια: 02/04/2014 12:26:41
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΗ0Ω6Μ-ΦΒΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση πίστωσης ποσού 480.000,00€ για την αντιμετώπιση της δαπάνης της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης των δεκατεσσάρων (14) σχολικών επιτροπών α/θμιας & β/θμιας εκπαίδευσης για το έτος 2014
Θέμα: Έγκριση πίστωσης ποσού 480.000,00€ για την αντιμετώπιση της δαπάνης της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης των δεκατεσσάρων (14) σχολικών επιτροπών α/θμιας & β/θμιας εκπαίδευσης για το έτος 2014
Ημ/νια: 02/04/2014 12:26:32
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΗ0Ω6Μ-3ΞΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 195.090,16 € για αποπληρωμή ισόποσης δαπάνης του έργου ΄΄Κατασκευή βιοκλιματικού βρεφονηπιακού σταθμού επί της οδού Θερμοπυλών και Λεωνίδου - Κεραμεικός (3η Δ.Κ.) MIS 426866 ΕΣΠΑ΄΄
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 195.090,16 € για αποπληρωμή ισόποσης δαπάνης του έργου ΄΄Κατασκευή βιοκλιματικού βρεφονηπιακού σταθμού επί της οδού Θερμοπυλών και Λεωνίδου - Κεραμεικός (3η Δ.Κ.) MIS 426866 ΕΣΠΑ΄΄
Ημ/νια: 02/04/2014 12:23:41
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΗ0Ω6Μ-ΕΗΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του υπό στοιχεία Γ4/15/63 οικογενειακού τάφου στον κ. ΠΑΥΛΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με την καταβολή του ποσού των 13.748,86€
Θέμα: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του υπό στοιχεία Γ4/15/63 οικογενειακού τάφου στον κ. ΠΑΥΛΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με την καταβολή του ποσού των 13.748,86€
Ημ/νια: 02/04/2014 12:23:12
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΗ0Ω6Μ-Χ7Π
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του υπό στοιχεία Γ6/24/53 οικογενειακού τάφου στην κ. ΡΑΜΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ με την καταβολή του ποσού των 6.173,21€
Θέμα: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του υπό στοιχεία Γ6/24/53 οικογενειακού τάφου στην κ. ΡΑΜΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ με την καταβολή του ποσού των 6.173,21€
Ημ/νια: 02/04/2014 12:20:46
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΗ0Ω6Μ-Ρ71
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 68.107,53€ προϋπολογισμού τρέχοντος έτους ,προς αποπληρωμή τόκων εξαμήνου για την αγορά οικοπέδων της Ε.Τ.Ε Α.Ε. και της ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α.Ε.
Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 68.107,53€ προϋπολογισμού τρέχοντος έτους ,προς αποπληρωμή τόκων εξαμήνου για την αγορά οικοπέδων της Ε.Τ.Ε Α.Ε. και της ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α.Ε.
Ημ/νια: 02/04/2014 12:16:50
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΗ0Ω6Μ-83Φ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Α) ΈΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ ΤΗΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ Β) ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΑΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα: Α) ΈΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ ΤΗΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ Β) ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΑΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ημ/νια: 02/04/2014 12:14:52
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΗ0Ω6Μ-ΤΨ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση πίστωσης ποσού 30.000,00€ για την αντιμετώπιση της δαπάνης “Εργασίες αποκατάστασης εκτάκτων βλαβών Η/Μ εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων”
Θέμα: Έγκριση πίστωσης ποσού 30.000,00€ για την αντιμετώπιση της δαπάνης “Εργασίες αποκατάστασης εκτάκτων βλαβών Η/Μ εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων”
Ημ/νια: 02/04/2014 12:13:46
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΗ0Ω6Μ-1ΗΑ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 63.655,91 € για αποπληρωμή ισόποσης δαπάνης του έργου ΄΄Κατασκευή βιοκλιματικού βρεφονηπιακού σταθμού επί της οδού Νεοχωρίου 5 - Κυψέλη (6η Δ.Κ.) ΕΣΠΑ΄΄
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 63.655,91 € για αποπληρωμή ισόποσης δαπάνης του έργου ΄΄Κατασκευή βιοκλιματικού βρεφονηπιακού σταθμού επί της οδού Νεοχωρίου 5 - Κυψέλη (6η Δ.Κ.) ΕΣΠΑ΄΄
Ημ/νια: 02/04/2014 12:10:17
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΗ0Ω6Μ-5ΟΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 02/04/2014 12:02:33
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΗ0Ω6Μ-ΗΗΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 469.763,09 € για αποπληρωμή ισόποσης δαπάνης του έργου ΄΄Λήψη μέτρων άρσης επικινδυνότητας κατασκευής επί της πλατείας Αμερικής αρ. 5 με κατασκευή τμήματος φέροντος οργανισμού κτιρίου μέχρι τη στάθμη δαπέδου ισογείου΄΄
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 469.763,09 € για αποπληρωμή ισόποσης δαπάνης του έργου ΄΄Λήψη μέτρων άρσης επικινδυνότητας κατασκευής επί της πλατείας Αμερικής αρ. 5 με κατασκευή τμήματος φέροντος οργανισμού κτιρίου μέχρι τη στάθμη δαπέδου ισογείου΄΄
Ημ/νια: 02/04/2014 11:59:42
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΗ0Ω6Μ-ΧΦΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 5.040,90 € για αποπληρωμή ισόποσης δαπάνης για προμήθεια οριζόντιων περσίδων αλουμινίου και κατακόρυφων περσίδων υφάσματος.
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 5.040,90 € για αποπληρωμή ισόποσης δαπάνης για προμήθεια οριζόντιων περσίδων αλουμινίου και κατακόρυφων περσίδων υφάσματος.
Ημ/νια: 02/04/2014 11:46:35
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΗ0Ω6Μ-ΥΙΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΔΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 80.000,00€ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 6733.006 Φ0 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΈΝΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΔΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 80.000,00€ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 6733.006 Φ0 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΈΝΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ»
Ημ/νια: 02/04/2014 11:45:00
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΗ0Ω6Μ-ΚΕΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΡ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΟΦΟΥ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΡ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΟΦΟΥ
Ημ/νια: 02/04/2014 11:40:30
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΗ0Ω6Μ-ΟΝΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1 ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΣΥΡΙΖΑ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1 ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΣΥΡΙΖΑ
Ημ/νια: 02/04/2014 11:35:34
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΗ0Ω6Μ-ΧΙΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1 ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1 ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ημ/νια: 02/04/2014 11:31:03
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΗ0Ω6Μ-ΙΕΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης 12.300,00€ για την αντιμετώπιση της δαπάνης "Συντήρηση - επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτηρίων"
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης 12.300,00€ για την αντιμετώπιση της δαπάνης "Συντήρηση - επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτηρίων"
Ημ/νια: 02/04/2014 11:28:02
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΗ0Ω6Μ-62Ω
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΖΖΗ 2339 ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Κ. ΧΑΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΗΝ ΚΑ ΓΛΥΝΟΥ ΜΑΡΙΑ) ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΡΑΓΚΑΒΗ 57 – 59 ΕΩΣ 22 - 07 – 2019, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 59/2014 ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ 7ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΖΖΗ 2339 ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Κ. ΧΑΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΗΝ ΚΑ ΓΛΥΝΟΥ ΜΑΡΙΑ) ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΡΑΓΚΑΒΗ 57 – 59 ΕΩΣ 22 - 07 – 2019, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 59/2014 ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ 7ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 02/04/2014 11:27:33
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΗ0Ω6Μ-ΖΩΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟ 7ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΘΩΣ & ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 2010"
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟ 7ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΘΩΣ & ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 2010"
Ημ/νια: 02/04/2014 11:17:14
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΗ0Ω6Μ-ΜΚΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΖΖΜ 1056 ΤΟΥ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΖΑΒΑΡΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΙΘΡΑΣ 12, ΕΦΟΣΟΝ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΔΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΖΖΜ 1056 ΤΟΥ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΖΑΒΑΡΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΙΘΡΑΣ 12, ΕΦΟΣΟΝ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΔΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 99/2014 ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ημ/νια: 02/04/2014 11:17:04
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΗ0Ω6Μ-ΞΗ6
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552
Τηλ. 210 3722001
Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 210 5277000
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.