Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΑΔ 29/2016
Θέμα: ΑΔ 29/2016
Ημ/νια: 05/02/2016 13:16:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω1ΞΗΩ6Μ-ΨΔΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΑΞΗ 2 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2Η 3ΗΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ- ΧΟΡΗΓΗΣΗ Η ΜΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΕ , ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ ΒΣΑΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ 41
Θέμα: ΠΡΑΞΗ 2 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2Η 3ΗΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ- ΧΟΡΗΓΗΣΗ Η ΜΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΕ , ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ ΒΣΑΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ 41
Ημ/νια: 05/02/2016 12:45:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΧΥ9Ω6Μ-72Χ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΑΧ
Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΑΧ
Ημ/νια: 05/02/2016 12:29:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω0Κ7Ω6Μ-3ΥΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔ 27/2016
Θέμα: ΑΔ 27/2016
Ημ/νια: 05/02/2016 12:15:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 710ΨΩ6Μ-67Ξ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2016 ΜΟΝΙΜΩΝ
Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2016 ΜΟΝΙΜΩΝ
Ημ/νια: 04/02/2016 13:45:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΤΜΦΩ6Μ-ΨΑ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2016 ΓΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2016 ΓΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ημ/νια: 04/02/2016 13:41:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΞΜΚΩ6Μ-ΕΔΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Ημ/νια: 04/02/2016 13:30:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΓΜΚΩ6Μ-0ΚΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΑΞΗ 7 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2Η 3ΗΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ- ΧΟΡΗΓΗΣΗ Η ΜΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΕ -ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ,ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ,ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 7-13 Β'ΟΡΟΦΟΣ
Θέμα: ΠΡΑΞΗ 7 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2Η 3ΗΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ- ΧΟΡΗΓΗΣΗ Η ΜΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΕ -ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ,ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ,ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 7-13 Β'ΟΡΟΦΟΣ
Ημ/νια: 04/02/2016 13:18:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Α1ΟΩ6Μ-ΛΩΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΑΞΗ 5Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2Η 3ΗΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ- ΧΟΡΗΓΗΣΗ Η ΜΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΕ , ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ,ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 7-13& ΒΟΥΤΑΔΩΝ4-6 ΙΣΟΓΕΙΟ
Θέμα: ΠΡΑΞΗ 5Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2Η 3ΗΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ- ΧΟΡΗΓΗΣΗ Η ΜΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΕ , ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ,ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 7-13& ΒΟΥΤΑΔΩΝ4-6 ΙΣΟΓΕΙΟ
Ημ/νια: 04/02/2016 13:14:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΤΙΤΩ6Μ-Κ0Ε
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΑΞΗ 6Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2Η 3ΗΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ- ΧΟΡΗΓΗΣΗ Η ΜΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΕ ,ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ,ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ- ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 7-13 (Α'ΟΡΟΦΟΣ)
Θέμα: ΠΡΑΞΗ 6Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2Η 3ΗΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ- ΧΟΡΗΓΗΣΗ Η ΜΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΕ ,ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ,ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ- ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 7-13 (Α'ΟΡΟΦΟΣ)
Ημ/νια: 04/02/2016 13:10:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 76ΨΩΩ6Μ-Ι0Λ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΑΞΗ 4Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2Η 3ΗΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ- ΧΟΡΗΓΗΣΗ Η ΜΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΕ ,ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ,ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ,ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ- ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 7-13(ΙΣΟΓΕΙΟ)
Θέμα: ΠΡΑΞΗ 4Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2Η 3ΗΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ- ΧΟΡΗΓΗΣΗ Η ΜΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΕ ,ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ,ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ,ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ- ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 7-13(ΙΣΟΓΕΙΟ)
Ημ/νια: 04/02/2016 13:03:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΛΘΑΩ6Μ-161
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΑΞΗ 16 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2Η 3ΗΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ- ΧΟΡΗΓΗΣΗ Η ΜΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΕ ,ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ ΙΚΑΡΙΕΩΝ 24
Θέμα: ΠΡΑΞΗ 16 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2Η 3ΗΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ- ΧΟΡΗΓΗΣΗ Η ΜΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΕ ,ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ ΙΚΑΡΙΕΩΝ 24
Ημ/νια: 04/02/2016 12:58:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Ν75Ω6Μ-ΣΟΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΑΞΗ 15 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2Η 3ΗΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ Η ΜΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΕ ,ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΚΟΙΛΗΣ 33
Θέμα: ΠΡΑΞΗ 15 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2Η 3ΗΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ Η ΜΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΕ ,ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΚΟΙΛΗΣ 33
Ημ/νια: 04/02/2016 12:55:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 63ΓΜΩ6Μ-Α41
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΑΞΗ 14 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2Η 3ΗΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ Η ΜΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΕ ,ΚΑΒΑ ΠΤΩΝ ΔΗΜΟΦΩΝΤΟΣ 101
Θέμα: ΠΡΑΞΗ 14 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2Η 3ΗΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ Η ΜΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΕ ,ΚΑΒΑ ΠΤΩΝ ΔΗΜΟΦΩΝΤΟΣ 101
Ημ/νια: 04/02/2016 12:41:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 797ΚΩ6Μ-ΡΧ4
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έξοδα αεροπορικού εισιτηρίου, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης του κ. Ανδρέα Γεννηματά, Δ.Σ., για τη μετάβασή του στο Τορίνο της Ιταλίας από τις 11 έως και τις 13 Φεβρουαρίου 2016.
Θέμα: Έξοδα αεροπορικού εισιτηρίου, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης του κ. Ανδρέα Γεννηματά, Δ.Σ., για τη μετάβασή του στο Τορίνο της Ιταλίας από τις 11 έως και τις 13 Φεβρουαρίου 2016.
Ημ/νια: 03/02/2016 14:55:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΘΥΠΩ6Μ-1ΣΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έξοδα αποζημίωσης της κ. Αμαλίας Ζέπου, Αντιδημάρχου Κοινωνίας των Πολιτών και Δημοκρατικής Αποκέντρωσης, για τη μετάβασή της στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας από τις 4 έως και τις 6 Φεβρουαρίου 2016.
Θέμα: Έξοδα αποζημίωσης της κ. Αμαλίας Ζέπου, Αντιδημάρχου Κοινωνίας των Πολιτών και Δημοκρατικής Αποκέντρωσης, για τη μετάβασή της στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας από τις 4 έως και τις 6 Φεβρουαρίου 2016.
Ημ/νια: 03/02/2016 14:47:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΔΑΖΩ6Μ-ΓΗΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΠΟΣΟΥ 600,00€, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 2946/2001, ΣΤΟΝ Κ. ΤΑΛΙΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΚΑΘΕΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΝΟΡΜΑΝ 230-232
Θέμα: ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΠΟΣΟΥ 600,00€, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 2946/2001, ΣΤΟΝ Κ. ΤΑΛΙΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΚΑΘΕΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΝΟΡΜΑΝ 230-232
Ημ/νια: 03/02/2016 14:07:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Ν00Ω6Μ-Λ41
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΠΟΣΟΥ 600,00€, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 2946/2001, ΣΤΟΝ Κ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟ Β. ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΚΑΘΕΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ 31
Θέμα: ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΠΟΣΟΥ 600,00€, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 2946/2001, ΣΤΟΝ Κ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟ Β. ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΚΑΘΕΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ 31
Ημ/νια: 03/02/2016 14:05:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ9ΧΤΩ6Μ-Λ4Ω
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔ 17/2016
Θέμα: ΑΔ 17/2016
Ημ/νια: 03/02/2016 14:00:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΦΦΧΩ6Μ-Ψ64
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔ 21/2016
Θέμα: ΑΔ 21/2016
Ημ/νια: 03/02/2016 13:57:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω9ΣΙΩ6Μ-ΒΡ6
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.