Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 08/07/2015 11:28:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΓ1ΚΩ6Μ-Η77
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 08/07/2015 11:18:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΛΠ4Ω6Μ-ΙΩΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 24.598,09 € για πληρωμή ισόποσης δαπάνης για ''Εργασίες κατασκευής-τοποθέτησης πυράντοχων θυρών και μόνωση φυτευμένων δωμάτων στον Βιοκλιματικού Βρεφονηπιακό σταθμό επί της οδού Θερμοπυλών και Λεωνίδου -Κεραμεικός(3η Δ.Κ.)''
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 24.598,09 € για πληρωμή ισόποσης δαπάνης για ''Εργασίες κατασκευής-τοποθέτησης πυράντοχων θυρών και μόνωση φυτευμένων δωμάτων στον Βιοκλιματικού Βρεφονηπιακό σταθμό επί της οδού Θερμοπυλών και Λεωνίδου -Κεραμεικός(3η Δ.Κ.)''
Ημ/νια: 08/07/2015 11:09:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΕΡΜΩ6Μ-ΡΑΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 2.300,00 € για πληρωμή ισόποσης δαπάνης για ''Εργασίες αποκατάστασης εκτάκτων βλαβών η/μ εγκαταστάσεων Δημοτικών κτηρίων''
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 2.300,00 € για πληρωμή ισόποσης δαπάνης για ''Εργασίες αποκατάστασης εκτάκτων βλαβών η/μ εγκαταστάσεων Δημοτικών κτηρίων''
Ημ/νια: 08/07/2015 10:58:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω1ΙΓΩ6Μ-ΞΣΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΑΞΗ 147 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12Η 3ΗΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ & ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ Η ΜΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ ΣΕ ΟΔΟ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Θέμα: ΠΡΑΞΗ 147 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12Η 3ΗΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ & ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ Η ΜΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ ΣΕ ΟΔΟ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Ημ/νια: 08/07/2015 10:55:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω9ΚΔΩ6Μ-ΣΡΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Θέμα: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 08/07/2015 10:52:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΓΗΘΩ6Μ-ΖΑ2
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΑΞΗ 160 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12Η 3ΗΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΝΕΩΣΗ Η ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ ,ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΛΕΩΝΙΔΟΥ 31
Θέμα: ΠΡΑΞΗ 160 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12Η 3ΗΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΝΕΩΣΗ Η ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ ,ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΛΕΩΝΙΔΟΥ 31
Ημ/νια: 07/07/2015 13:14:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΜΣΤΩ6Μ-ΡΒΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΑΞΗ 157 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12Η 3ΗΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΝΕΩΣΗ Η ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ ,ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΠΛΑΤΑΙΩΝ 36
Θέμα: ΠΡΑΞΗ 157 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12Η 3ΗΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΝΕΩΣΗ Η ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ ,ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΠΛΑΤΑΙΩΝ 36
Ημ/νια: 07/07/2015 13:11:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 74Ξ3Ω6Μ-ΞΝΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΑΞΗ 156 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12Η 3ΗΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ- ΧΟΡΗΓΗΣΗ Η ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ ,ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΒΟΥΤΑΔΩΝ 48
Θέμα: ΠΡΑΞΗ 156 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12Η 3ΗΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ- ΧΟΡΗΓΗΣΗ Η ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ ,ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΒΟΥΤΑΔΩΝ 48
Ημ/νια: 07/07/2015 13:08:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 669ΑΩ6Μ-ΗΙ4
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΑΞΗ 155 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12Η 3ΗΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ Η ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ ,ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 80-82
Θέμα: ΠΡΑΞΗ 155 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12Η 3ΗΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ Η ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ ,ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 80-82
Ημ/νια: 07/07/2015 13:02:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΥ0ΚΩ6Μ-Γ4Ι
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για την τροποποίηση και τη συμπλήρωση των υπ’ αριθμ. 457 και 458/2015 ΑΔΣ ως προς το λεκτικό μέρος του αντικειμένου αρμοδιότητας των ήδη συγκροτηθεισών επιτροπών
Θέμα: Έγκριση για την τροποποίηση και τη συμπλήρωση των υπ’ αριθμ. 457 και 458/2015 ΑΔΣ ως προς το λεκτικό μέρος του αντικειμένου αρμοδιότητας των ήδη συγκροτηθεισών επιτροπών
Ημ/νια: 07/07/2015 13:02:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΓΨΜΩ6Μ-Ο15
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για Α. τη συγκρότηση Επιτροπών του Δήμου Αθηναίων για την παρακολούθηση και την παραλαβή παροχής υπηρεσιών – εργασιών, βάσει του άρθρου 26 του Ν.4024/2011, με δημόσια κλήρωση για ένα έτος από τη λήψη της απόφασης και παράταση αυτών όπου αυτό εί
Θέμα: Έγκριση για Α. τη συγκρότηση Επιτροπών του Δήμου Αθηναίων για την παρακολούθηση και την παραλαβή παροχής υπηρεσιών – εργασιών, βάσει του άρθρου 26 του Ν.4024/2011, με δημόσια κλήρωση για ένα έτος από τη λήψη της απόφασης και παράταση αυτών όπου αυτό είναι απαιτητό και Β. την επικύρωση του πρακτικού κλήρωσης
Ημ/νια: 07/07/2015 12:59:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 79ΠΒΩ6Μ-7Ρ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΑΞΗ 154 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12Η 3ΗΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ Η ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ ,ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ-ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ 50
Θέμα: ΠΡΑΞΗ 154 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12Η 3ΗΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ Η ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ ,ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ-ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ 50
Ημ/νια: 07/07/2015 12:58:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΚΞΤΩ6Μ-ΓΒ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για Α. τη συγκρότηση Επιτροπών του Δήμου Αθηναίων για την παραλαβή υλικών, τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης βάσει των άρθρων 28 & 46 της 11389/1993 Υ.Α. ΕΚΠΟΤΑ, με δημόσια κλήρ
Θέμα: Έγκριση για Α. τη συγκρότηση Επιτροπών του Δήμου Αθηναίων για την παραλαβή υλικών, τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης βάσει των άρθρων 28 & 46 της 11389/1993 Υ.Α. ΕΚΠΟΤΑ, με δημόσια κλήρωση για ένα έτος από την λήψη της απόφασης και παράταση αυτών όπου αυτό είναι απαιτητό Β. την επικύρωση του πρακτικού κλήρωσης
Ημ/νια: 07/07/2015 12:57:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 78ΛΣΩ6Μ-Λ5Α
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΔ 196/2015
Θέμα: ΕΔ 196/2015
Ημ/νια: 07/07/2015 12:29:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΒ5ΘΩ6Μ-ΚΥ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
Ημ/νια: 07/07/2015 12:10:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΝΘΤΩ6Μ-ΜΔΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση τροποποίησης τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια προκήρυξης νέου επαναληπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια Εξοπλισμού για τις επείγουσες ανάγκες λειτουργίας του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους ΣΑΕ – 455/8 του ΥΠ
Θέμα: Έγκριση τροποποίησης τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια προκήρυξης νέου επαναληπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια Εξοπλισμού για τις επείγουσες ανάγκες λειτουργίας του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους ΣΑΕ – 455/8 του ΥΠ.ΕΣ. (ΕΣΠΑ) του Δήμου Αθήνας (ΥΠΟΕΡΓΟ Α/Α 14 και ΚΩΔ. ΟΠΣ <372765>)
Ημ/νια: 06/07/2015 12:04:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΚΠΙΩ6Μ-ΣΛΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Κατακύρωση του αποτελέσματος του πρόχειρου, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας υλοποίησης του υποέργου 3: «Χρήση σύγχρονων μέσων άμεσης επικοινωνίας για την ενημέρωση και πληροφόρηση του κοινού για τα γλυπτά της πόλης των Αθηνώ
Θέμα: Κατακύρωση του αποτελέσματος του πρόχειρου, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας υλοποίησης του υποέργου 3: «Χρήση σύγχρονων μέσων άμεσης επικοινωνίας για την ενημέρωση και πληροφόρηση του κοινού για τα γλυπτά της πόλης των Αθηνών» (ΕΣΠΑ – MIS 465081), στα πλαίσια της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος : «Αττική 2007-2013» της Δ/νσης Κοινοχρήστων Χώρων, Τμήμα Γλυπτών και Μνημείων του Δήμου Αθηναίων, προϋπολογισμού 61.438,50€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%.
Ημ/νια: 06/07/2015 09:16:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΑΑΡΩ6Μ-ΑΚ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση όρων και τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια “Χημικό Διάλυμα Ουρίας” προϋπολογισμού 44.895,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης της δημοπρασίας, την
Θέμα: Έγκριση όρων και τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια “Χημικό Διάλυμα Ουρίας” προϋπολογισμού 44.895,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης της δημοπρασίας, την επιτροπή της ΥΑ 3373/390/1975
Ημ/νια: 06/07/2015 07:08:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΞΔΨΩ6Μ-Ρ14
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση κατακύρωσης της, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προμήθειας ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 στη μειοδότρια ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΦΥΛΛΙΣ.
Θέμα: Απόφαση κατακύρωσης της, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προμήθειας ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 στη μειοδότρια ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΦΥΛΛΙΣ.
Ημ/νια: 04/07/2015 15:47:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 66ΙΗΩ6Μ-4ΛΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552
Τηλ. 210 3722001
Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.