Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Έγκριση για την αποδοχή του πρακτικού της Α΄/2014 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών που αφορούν τέλη διαφημίσεων λοιπών τελών επιτηδευματιών και φορολογικών διαφορών
Θέμα: Έγκριση για την αποδοχή του πρακτικού της Α΄/2014 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών που αφορούν τέλη διαφημίσεων λοιπών τελών επιτηδευματιών και φορολογικών διαφορών
Ημ/νια: 31/12/2014 11:30:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω74ΚΩ6Μ-Ξ96
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων στις 7 Δημοτικές Κοινότητες 2013»
Θέμα: Έγκριση για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων στις 7 Δημοτικές Κοινότητες 2013»
Ημ/νια: 31/12/2014 11:23:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω95ΓΩ6Μ-Ζ5Ζ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Εγκρίνει τη χρονική παράταση της υπ’ αριθμ. 707/2-1-2012 Σύμβασης με την προμηθεύτρια εταιρεία «ΕΚΟ ΑΒΕΕ», έως 30-6-2015 που αφορά τον ανεφοδιασμό υγρών καυσίμων του Δήμου.
Θέμα: Εγκρίνει τη χρονική παράταση της υπ’ αριθμ. 707/2-1-2012 Σύμβασης με την προμηθεύτρια εταιρεία «ΕΚΟ ΑΒΕΕ», έως 30-6-2015 που αφορά τον ανεφοδιασμό υγρών καυσίμων του Δήμου.
Ημ/νια: 31/12/2014 11:15:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΥΧΚΩ6Μ-Λ8Λ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Σύνταξη διακήρυξης, κατάρτιση όρων και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή κατά άρθρο για την προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων από παρθένο πολυα
Θέμα: Σύνταξη διακήρυξης, κατάρτιση όρων και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή κατά άρθρο για την προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων από παρθένο πολυαιθυλένιο 100% ανακυκλώσιμο για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, προϋπολογισμού 242.426,85€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.
Ημ/νια: 31/12/2014 11:13:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΡΞΡΩ6Μ-ΤΡΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Σύνταξη διακήρυξης, κατάρτιση όρων και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή κατά το άρθρο για την προμήθεια “Ελαστικών επισώτρων” για τις ανάγκες των ο
Θέμα: Σύνταξη διακήρυξης, κατάρτιση όρων και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή κατά το άρθρο για την προμήθεια “Ελαστικών επισώτρων” για τις ανάγκες των οχημάτων των Δ/νσεων Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Ηλεκτρολογικού, συνολικού προϋπολογισμού 730.702,41€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, καθώς και σύντμηση του χρόνου δημοσίευσης.
Ημ/νια: 31/12/2014 11:02:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Β7ΡΩ6Μ-ΡΒΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Κατακύρωση της με Απ’ Ευθείας Ανάθεση εργασίας συντήρησης λογισμικού “Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης προσδιορισμός και σχεδιασμός διαδικασιών για τη δημιουργία ολοκληρωμένου γεωχωρικού πληροφοριακού συστήματος με την ανάπτυξη των υφιστάμενων πηγών” στην
Θέμα: Κατακύρωση της με Απ’ Ευθείας Ανάθεση εργασίας συντήρησης λογισμικού “Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης προσδιορισμός και σχεδιασμός διαδικασιών για τη δημιουργία ολοκληρωμένου γεωχωρικού πληροφοριακού συστήματος με την ανάπτυξη των υφιστάμενων πηγών” στην μοναδική συμμετέχουσα “ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ" ΕΜΠ-ΕΛΚΕ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Ημ/νια: 30/12/2014 15:09:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 785ΤΩ6Μ-ΦΙΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 30/12/2014 15:07:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΚΤΚΩ6Μ-ΩΡΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ: 300,000,00€ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ: 300,000,00€ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
Ημ/νια: 30/12/2014 14:54:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ967Ω6Μ-9Χ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ημ/νια: 30/12/2014 14:53:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΠΠ7Ω6Μ-4ΞΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 1.200.000,00€ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 1.200.000,00€ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ
Ημ/νια: 30/12/2014 14:50:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΠΩΥΩ6Μ-ΤΜΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 1436,50€ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΙΟΔΙΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 1436,50€ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΙΟΔΙΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 30/12/2014 14:31:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω644Ω6Μ-ΝΤ2
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Ημ/νια: 30/12/2014 14:29:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Ζ6ΝΩ6Μ-ΓΓΑ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Α.
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Α.
Ημ/νια: 30/12/2014 14:27:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 75ΩΕΩ6Μ-4ΝΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΗΞΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΩΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΗΞΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΩΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ημ/νια: 30/12/2014 14:17:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Β2ΗΩ6Μ-6ΡΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΗΞΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑΣ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΗΞΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑΣ
Ημ/νια: 30/12/2014 14:15:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΒΜΚ4Ω6Μ-ΡΛΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ"
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ"
Ημ/νια: 29/12/2014 14:07:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΕΣΙΩ6Μ-ΗΞ1
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΔ 395/2014
Θέμα: ΕΔ 395/2014
Ημ/νια: 29/12/2014 13:51:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΓΤΡΩ6Μ-ΞΔ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΟΑ 94/2014
Θέμα: ΟΑ 94/2014
Ημ/νια: 29/12/2014 13:48:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΕΩΞΩ6Μ-ΒΘΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔ 382/2014
Θέμα: ΑΔ 382/2014
Ημ/νια: 29/12/2014 13:46:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΥΑΟΩ6Μ-ΓΘ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΔ 368/2014
Θέμα: ΕΔ 368/2014
Ημ/νια: 29/12/2014 13:44:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Β3ΝΛΩ6Μ-ΧΧΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552
Τηλ. 210 3722001
Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.