Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΖΖΥ 7746 του κ. Β. ΡΕΜΟΥΝΔΟΥ στην οδό Μάνεση 6 η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ΄αριθμ. 2384/2000 ΠΔΣ λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών
Θέμα: έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΖΖΥ 7746 του κ. Β. ΡΕΜΟΥΝΔΟΥ στην οδό Μάνεση 6 η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ΄αριθμ. 2384/2000 ΠΔΣ λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών
Ημ/νια: 01/10/2014 14:32:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 71Λ8Ω6Μ-8Σ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΥΒΝ 2093 του κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ στην οδό Νικοπόλεως 49, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ’ αριθ. 509/1999 Π.Δ.Σ., λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητι
Θέμα: έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΥΒΝ 2093 του κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ στην οδό Νικοπόλεως 49, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ’ αριθ. 509/1999 Π.Δ.Σ., λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών
Ημ/νια: 01/10/2014 14:26:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω92ΧΩ6Μ-Ε9Ζ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 187/2014 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Δ.Β.Α.) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ «ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ Ε΄ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014»
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 187/2014 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Δ.Β.Α.) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ «ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ Ε΄ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014»
Ημ/νια: 01/10/2014 14:25:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΦ0ΧΩ6Μ-0Ε3
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΥΑΒ 9522 του κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΩΔΗ στην οδό Βουτυρά 68, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ’ αριθ. 354/1997 Π.Δ.Σ., λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών
Θέμα: έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΥΑΒ 9522 του κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΩΔΗ στην οδό Βουτυρά 68, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ’ αριθ. 354/1997 Π.Δ.Σ., λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών
Ημ/νια: 01/10/2014 14:19:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΞΦΓΩ6Μ-ΚΝΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔ 294/2014
Θέμα: ΑΔ 294/2014
Ημ/νια: 01/10/2014 14:13:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 74Ρ1Ω6Μ-ΒΚΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΥΒΚ 9363 του κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ στην οδό Αμπατιέλου 8, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ’ αριθ. 3088/1996 Π.Δ.Σ., λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητ
Θέμα: έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΥΒΚ 9363 του κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ στην οδό Αμπατιέλου 8, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ’ αριθ. 3088/1996 Π.Δ.Σ., λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών
Ημ/νια: 01/10/2014 14:06:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΩ9ΕΩ6Μ-ΓΜΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για την κατάργηση μιας θέσης στάθμευσης στην οδό Μακεδονίας 9 για την κλινική «ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ».
Θέμα: έγκριση για την κατάργηση μιας θέσης στάθμευσης στην οδό Μακεδονίας 9 για την κλινική «ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ».
Ημ/νια: 01/10/2014 13:56:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΗΞΤΩ6Μ-Χ5Γ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για τη δικαιολόγηση απουσίας των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Π. Γκούμα, Α. Καφετζόπουλου, Ε. Μυριβήλη από την 18η Συνεδρίαση στις 25/9/2014.
Θέμα: έγκριση για τη δικαιολόγηση απουσίας των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Π. Γκούμα, Α. Καφετζόπουλου, Ε. Μυριβήλη από την 18η Συνεδρίαση στις 25/9/2014.
Ημ/νια: 01/10/2014 13:52:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΝΕ1Ω6Μ-ΞΝ2
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ARO 79 TE του κ. Goldoni Primmo στην οδό Πολυλά 19, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ’ αριθ. 963/2002 Π.Δ.Σ., λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών
Θέμα: έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ARO 79 TE του κ. Goldoni Primmo στην οδό Πολυλά 19, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ’ αριθ. 963/2002 Π.Δ.Σ., λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών
Ημ/νια: 01/10/2014 13:50:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΩΔ2Ω6Μ-ΨΦ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης – Ιδιωτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης – Ιδιωτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Ημ/νια: 30/09/2014 17:46:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΤΞΠΩ6Μ-ΕΩΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης – Παιδικός Σταθμός «ΑΠΟ ΤΟ Α ΩΣ ΤΟ Ω»
Θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης – Παιδικός Σταθμός «ΑΠΟ ΤΟ Α ΩΣ ΤΟ Ω»
Ημ/νια: 30/09/2014 17:41:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΣΜΦΩ6Μ-ΗΞ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΥΕ
Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΥΕ
Ημ/νια: 30/09/2014 14:47:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΞ74Ω6Μ-Ω3Φ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Ημ/νια: 30/09/2014 14:40:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ψ5ΓΩ6Μ-Θ9Ο
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ημ/νια: 30/09/2014 14:39:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΣΓΦΩ6Μ-Υ2Λ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ημ/νια: 30/09/2014 14:32:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΟΩΖΩ6Μ-ΔΘΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ημ/νια: 30/09/2014 14:21:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Γ57Ω6Μ-ΩΡΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ημ/νια: 30/09/2014 14:09:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 67ΩΘΩ6Μ-2ΛΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ Α. ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΔΑΕΜ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 49.200,00 € ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 23% ΚΑΙ Β. ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΟΣΟΥ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ Α. ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΔΑΕΜ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 49.200,00 € ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 23% ΚΑΙ Β. ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΟΣΟΥ
Ημ/νια: 30/09/2014 13:17:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω0ΤΦΩ6Μ-Ι99
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης που αφορά στην αξιολόγηση της μοναδικής προσφοράς ως προς το συμφέρον του Δήμου (λόγω κριτηρίου κατακύρωσης του Διαγωνισμού με την συμφερότερη προσφορά) και την κατα
Θέμα: Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης που αφορά στην αξιολόγηση της μοναδικής προσφοράς ως προς το συμφέρον του Δήμου (λόγω κριτηρίου κατακύρωσης του Διαγωνισμού με την συμφερότερη προσφορά) και την κατακύρωση ή μη στη μοναδική συμμετέχουσα «Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ» της προμήθειας «Εξοπλισμού για τη λειτουργία κινητού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων», ήτοι οκτώ (8) οχήματα μεταφοράς ημιρυμουλκούμενων, δώδεκα (12) ημιρυμουλκούμενα οχήματα, τρεις (3) μεταλλικές ταινίες μεταφοράς απορριμμάτων (κλειστού τύπου) για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού 3.382.500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 23%.
Ημ/νια: 30/09/2014 13:13:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΥΚ0Ω6Μ-ΛΜ1
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ 16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1ης ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Θέμα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ 16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1ης ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 29/09/2014 14:48:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 77ΣΠΩ6Μ-7ΑΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552
Τηλ. 210 3722001
Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.