Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" ΣΤΟ ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΏΡΑ 18:00-21:30 , ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Β΄ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ " ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ" .
Θέμα: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" ΣΤΟ ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΏΡΑ 18:00-21:30 , ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Β΄ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ " ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ" .
Ημ/νια: 21/07/2014 15:50:41
Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ω4ΜΟΞΩΡ-ΙΨΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΤΟΥ ΚΕΠ Ν. ΚΟΣΜΟΥ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΤΟΥ ΚΕΠ Ν. ΚΟΣΜΟΥ
Ημ/νια: 21/07/2014 15:48:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΤΑ
ΑΔΑ: Ψ4Κ5ΟΡΤΗ-2ΜΑ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΤΟΥ ΚΕΠ ΣΕΠΟΛΙΩΝ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΤΟΥ ΚΕΠ ΣΕΠΟΛΙΩΝ
Ημ/νια: 21/07/2014 15:45:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΤΑ
ΑΔΑ: Ψ0ΝΣΟΡΤΗ-27Ρ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Περί εγκρίσεως ασκήσεως ή μη έφεσης κατά της υπ’αριθμ.1951/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών), με την οποία γίνεται δεκτή η από 5-9-2013 και υπ’ αριθμ. εκθ. Κατάθεσης 115632/4341/2013 αγωγή των Σχοινά Νικόλαου
Θέμα: Περί εγκρίσεως ασκήσεως ή μη έφεσης κατά της υπ’αριθμ.1951/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών), με την οποία γίνεται δεκτή η από 5-9-2013 και υπ’ αριθμ. εκθ. Κατάθεσης 115632/4341/2013 αγωγή των Σχοινά Νικόλαου κλπ (σύνολο 55) κατά του Δήμου Αθηναίων
Ημ/νια: 21/07/2014 14:34:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΕΖ5Ω6Μ-ΜΩΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 185/2014
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 185/2014
Ημ/νια: 21/07/2014 14:28:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΨΑΣΩ6Μ-ΨΨ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προμήθεια λοιπών ειδών ένδυσης και υπόδησης και ειδών ατομικής προστασίας
Θέμα: Προμήθεια λοιπών ειδών ένδυσης και υπόδησης και ειδών ατομικής προστασίας
Ημ/νια: 21/07/2014 14:25:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΚΕ5Ω6Μ-Ο9Δ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ "ΓΚΡΑΒΑΣ" ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Θέμα: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ "ΓΚΡΑΒΑΣ" ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Ημ/νια: 21/07/2014 14:23:57
Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΦΞΖΟΞΩΡ-4ΕΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΤΟΥ ΚΕΠ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΤΟΥ ΚΕΠ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
Ημ/νια: 21/07/2014 14:07:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΤΑ
ΑΔΑ: ΩΥΒΕΟΡΤΗ-ΓΟΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Τόκοι υπερημερίας χρήσης
Θέμα: Τόκοι υπερημερίας χρήσης
Ημ/νια: 21/07/2014 14:07:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΟΑΟΩ6Μ-Γ05
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για την κατακύρωση του αποτελέσματος της με απευθείας ανάθεση προμήθειας τροφίμων και λοιπών ειδών διατροφής για την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών Εξοχών της τρέχουσας κατασκηνωτικής περιόδου 2014, δυνάμει του άρθρου 72. παρ. 1δ του Ν. 38
Θέμα: Λήψη απόφασης για την κατακύρωση του αποτελέσματος της με απευθείας ανάθεση προμήθειας τροφίμων και λοιπών ειδών διατροφής για την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών Εξοχών της τρέχουσας κατασκηνωτικής περιόδου 2014, δυνάμει του άρθρου 72. παρ. 1δ του Ν. 3852/2010, λόγω συνδρομής εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης συνιστάμενη στην ανάγκη απρόσκοπτης λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών, οι οποίες έχουν ήδη αρχίσει να λειτουργούν και να φιλοξενούν παιδιά από την 25.06.2014.
Ημ/νια: 18/07/2014 18:24:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 60ΠΩΩ6Μ-Ρ04
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη Απόφασης για την αποδοχή ή μη της εισήγησης της καθ΄ύλην αρμόδιας Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας –Τμήμα Παιδικών Εξοχών , που αφορά την εξέταση της υπ΄αριθ. πρωτ. 276977/09-07-2014 Προδικαστικής Προσφυγής της εταιρείας ‘ΤΡΟΦΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟ
Θέμα: Λήψη Απόφασης για την αποδοχή ή μη της εισήγησης της καθ΄ύλην αρμόδιας Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας –Τμήμα Παιδικών Εξοχών , που αφορά την εξέταση της υπ΄αριθ. πρωτ. 276977/09-07-2014 Προδικαστικής Προσφυγής της εταιρείας ‘ΤΡΟΦΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.’ κατά της υπ΄αριθμ. 878/2014 Πράξης της Οικονομικής Επιτροπής και της με Απευθείας Ανάθεση προμήθειας τροφίμων και λοιπών ειδών διατροφής για την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών Εξοχών της τρέχουσας κατασκηνωτικής περιόδου 2014, ενδεικτικού προϋπολογισμού 301.380,75€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 18/07/2014 18:20:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΥΥ6Ω6Μ-Ω7Β
Κατηγορίες: Διαύγεια
Επανάληψη προμήθειας υλικών βελτίωσης κηπευτικού χώματος για το φυτώριο στο Γουδή και τον Εθνικό Κήπο .
Θέμα: Επανάληψη προμήθειας υλικών βελτίωσης κηπευτικού χώματος για το φυτώριο στο Γουδή και τον Εθνικό Κήπο .
Ημ/νια: 18/07/2014 15:27:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ρ4ΜΩ6Μ-Ω3Τ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΟΣΟΥ 400,00€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΑΚΟΥΛΩΝ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΟΣΟΥ 400,00€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΑΚΟΥΛΩΝ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ
Ημ/νια: 18/07/2014 15:06:53
Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Υ36ΟΞΩΡ-4Ι8
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 18/07/2014 14:59:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΒΧ4ΜΩ6Μ-Α3Ε
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 139.000,00€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΣΟΠΟΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ ΕΤΟΣ 2014
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 139.000,00€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΣΟΠΟΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ ΕΤΟΣ 2014
Ημ/νια: 18/07/2014 14:56:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΧΚ7Ω6Μ-5ΕΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 3.850,00€ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΠΑΝΔΑ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 3.850,00€ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΠΑΝΔΑ
Ημ/νια: 18/07/2014 14:27:03
Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω4Ψ5ΟΞΩΡ-Φ5Μ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔ 236/2014
Θέμα: ΑΔ 236/2014
Ημ/νια: 18/07/2014 14:25:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΒ9ΖΩ6Μ-ΝΚΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λοιπές πρόσθετες παροχές σε είδος
Θέμα: Λοιπές πρόσθετες παροχές σε είδος
Ημ/νια: 18/07/2014 13:26:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 687ΧΩ6Μ-ΓΨ4
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λοιπές πρόσθετες παροχές σε είδος (γάλα)
Θέμα: Λοιπές πρόσθετες παροχές σε είδος (γάλα)
Ημ/νια: 18/07/2014 13:09:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΜΧΟΩ6Μ-ΦΨΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2012.
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2012.
Ημ/νια: 17/07/2014 14:02:32
Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Ν29ΟΞΩΡ-ΥΔΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552
Τηλ. 210 3722001
Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 210 5277000
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.