Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Ημ/νια: 22/09/2017 14:23:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ξ4ΦΩ6Μ-67Λ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Αποδοχή δωρεάς πέντε (5) συσκευών ασύρματης επικοινωνίας από τον Σύλλογο Λαϊκής Αλληλεγγύης Ελλάδας, για τις εγκαταστάσεις των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων».
Θέμα: «Αποδοχή δωρεάς πέντε (5) συσκευών ασύρματης επικοινωνίας από τον Σύλλογο Λαϊκής Αλληλεγγύης Ελλάδας, για τις εγκαταστάσεις των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων».
Ημ/νια: 22/09/2017 14:20:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΠ6ΨΩ6Μ-Δ4Ν
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 307,00€, για την πληρωμή αποζημίωσης στην κ. ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΕΡΜΑΝΟΓΛΟΥ κατόπιν εξωδικαστικού συμβιβασμού και σύμφωνα με τη με αριθμό 907/19.07.2017 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής.»
Θέμα: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 307,00€, για την πληρωμή αποζημίωσης στην κ. ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΕΡΜΑΝΟΓΛΟΥ κατόπιν εξωδικαστικού συμβιβασμού και σύμφωνα με τη με αριθμό 907/19.07.2017 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής.»
Ημ/νια: 22/09/2017 14:16:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΤΙΕΩ6Μ-Η2Ψ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 205,00€, για την πληρωμή αποζημίωσης στην κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΑΝΕΤΗ κατόπιν εξωδικαστικού συμβιβασμού και σύμφωνα με τη με αριθμό 906/19.07.2017 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής.»
Θέμα: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 205,00€, για την πληρωμή αποζημίωσης στην κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΑΝΕΤΗ κατόπιν εξωδικαστικού συμβιβασμού και σύμφωνα με τη με αριθμό 906/19.07.2017 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής.»
Ημ/νια: 22/09/2017 14:12:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΡΒΘΩ6Μ-5ΘΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση άσκησης αγωγής κατά των εταιρειών “ΞΕΚΤΕ Α.Ε.” “ΦΡΑΞΕΚΤΕ Α.Ε.” για την εκ μέρους των τελευταίων καταβολή στον Δήμο Αθηναίων των ποσών που έχουν εισπράξει από την εκμετάλλευση του υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στην Πλατεία Κλαυθμώνος κατά το χρονικό
Θέμα: Έγκριση άσκησης αγωγής κατά των εταιρειών “ΞΕΚΤΕ Α.Ε.” “ΦΡΑΞΕΚΤΕ Α.Ε.” για την εκ μέρους των τελευταίων καταβολή στον Δήμο Αθηναίων των ποσών που έχουν εισπράξει από την εκμετάλλευση του υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στην Πλατεία Κλαυθμώνος κατά το χρονικό διάστημα από 22.09.2012 μέχρι 21.6.2017 (αφού αφαιρεθεί το δήθεν μίσθωμα ποσοστού 12% επί των εισπράξεων το οποίο έχει παρακατατεθεί υπέρ του Δήμου Αθηναίων/συμψηφισθεί με απαιτήσεις των αντιδίκων)
Ημ/νια: 21/09/2017 13:48:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΣ4ΨΩ6Μ-Κ49
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση άσκησης αίτησης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ακύρωση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την “Απλούστευση και προτυ
Θέμα: Έγκριση άσκησης αίτησης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ακύρωση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την “Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων” (ΦΕΚ Β΄1723/18.05.2017)
Ημ/νια: 21/09/2017 13:46:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΕΘ3Ω6Μ-ΖΧ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση των ήδη ασκηθέντων εκ μέρους του Δήμου Αθηναίων εφέσεων και προσθέτων λόγων κατά των με αριθμό 4114 και 4115/2015 αποφάσεων του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία) και κατά της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Θέμα: Έγκριση των ήδη ασκηθέντων εκ μέρους του Δήμου Αθηναίων εφέσεων και προσθέτων λόγων κατά των με αριθμό 4114 και 4115/2015 αποφάσεων του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία) και κατά της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Ημ/νια: 21/09/2017 13:44:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 63Ψ9Ω6Μ-8ΨΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ -ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ -ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ -ΤΙΜΟΘΕΟΥ 7
Θέμα: 15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ -ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ -ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ -ΤΙΜΟΘΕΟΥ 7
Ημ/νια: 21/09/2017 13:38:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ε6ΓΩ6Μ-ΝΦΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 13-09-2017 -ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΑΒΕΡΝΑ -ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ 8
Θέμα: 15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 13-09-2017 -ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΑΒΕΡΝΑ -ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ 8
Ημ/νια: 21/09/2017 13:33:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΣΞΑΩ6Μ-14Ω
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στη Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης - Παιδικό Σταθμό «ΠΡΩΤΟΒΑΔΙΣΜΑΤΑ»
Θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στη Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης - Παιδικό Σταθμό «ΠΡΩΤΟΒΑΔΙΣΜΑΤΑ»
Ημ/νια: 21/09/2017 13:30:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΒ2ΕΩ6Μ-ΞΩΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 13-09-2017 -ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ -ΦΙΛΟΛΑΟΥ 212-214
Θέμα: 15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 13-09-2017 -ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ -ΦΙΛΟΛΑΟΥ 212-214
Ημ/νια: 21/09/2017 13:27:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω6ΧΗΩ6Μ-5ΚΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στη Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης - Παιδικό Σταθμό «ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ»
Θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στη Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης - Παιδικό Σταθμό «ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ»
Ημ/νια: 21/09/2017 13:14:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΜΡΛΩ6Μ-70Υ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αποδοχή της από 04.09.2017 Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Ενστάσεων του ηλεκτρονικού, διεθνούς, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των
Θέμα: Αποδοχή της από 04.09.2017 Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Ενστάσεων του ηλεκτρονικού, διεθνούς, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των άρθρων έκαστης ομάδας ή για το σύνολο των άρθρων όλων των ομάδων, για την προμήθεια “ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ” για δύο (2) έτη (2016 – 2017), για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων, προϋπολογισμού 3.958.121,91€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στην από 10.08.2017 ηλεκτρονικά κατατεθείσα προδικαστική προσφυγή της κοινοπραξίας με δ.τ. ΚΞ GLOB6 κατά της με αριθμό 958/2017 πράξης Ο.Ε..
Ημ/νια: 21/09/2017 12:18:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙΖΖΩ6Μ-Ο78
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αναβολή λήψης απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
Θέμα: Αναβολή λήψης απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
Ημ/νια: 21/09/2017 16:19:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 759ΟΩ6Μ-7ΞΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ)>> , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΝΗΣΙΚΛΕΟΥΣ 23 , ΤΗΣ <<ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΥΖΕΛΗ>>
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ)>> , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΝΗΣΙΚΛΕΟΥΣ 23 , ΤΗΣ <<ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΥΖΕΛΗ>>
Ημ/νια: 20/09/2017 14:40:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Ξ1ΛΩ6Μ-ΙΛΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ)>> , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΝΗΣΙΚΛΕΟΥΣ 23 , ΤΗΣ <<ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΥΖΕΛΗ>>
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ)>> , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΝΗΣΙΚΛΕΟΥΣ 23 , ΤΗΣ <<ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΥΖΕΛΗ>>
Ημ/νια: 20/09/2017 14:40:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Ξ1ΛΩ6Μ-ΙΛΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΑΠΟ 01/08/2017
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΑΠΟ 01/08/2017
Ημ/νια: 20/09/2017 14:39:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Θ6ΤΩ6Μ-ΝΓΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΑΠΟ 01/08/2017
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΑΠΟ 01/08/2017
Ημ/νια: 20/09/2017 14:39:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Θ6ΤΩ6Μ-ΝΓΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)>> , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 20 , ΤΟΥ <<ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΟΡΟΥΓΙΔΕΝΗ>>
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)>> , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 20 , ΤΟΥ <<ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΟΡΟΥΓΙΔΕΝΗ>>
Ημ/νια: 20/09/2017 14:37:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΜΚ7Ω6Μ-Ξ1Ε
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)>> , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 20 , ΤΟΥ <<ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΟΡΟΥΓΙΔΕΝΗ>>
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)>> , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 20 , ΤΟΥ <<ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΟΡΟΥΓΙΔΕΝΗ>>
Ημ/νια: 20/09/2017 14:37:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΜΚ7Ω6Μ-Ξ1Ε
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.