Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
έγκριση για την αποδοχή των πρακτικών της Δ΄/2015 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών που αφορούν τέλη κοινοχρήστων χώρων
Θέμα: έγκριση για την αποδοχή των πρακτικών της Δ΄/2015 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών που αφορούν τέλη κοινοχρήστων χώρων
Ημ/νια: 08/09/2015 14:19:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 64ΝΖΩ6Μ-ΛΚΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για την αποδοχή των πρακτικών της ΣΤ΄/2015 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών που αφορούν τέλη κοινοχρήστων χώρων
Θέμα: έγκριση για την αποδοχή των πρακτικών της ΣΤ΄/2015 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών που αφορούν τέλη κοινοχρήστων χώρων
Ημ/νια: 08/09/2015 14:13:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 66Γ5Ω6Μ-66Μ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (4.635,0€) από τον Κ.Α. 6699.001 Φ.10 "Προμήθεια εκλογικών υλικών για εκλογική διαδικασία" προϋπολογισμού έτους 2015, για την προμήθεια διαφόρων αναλώσιμων υλικών τα
Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (4.635,0€) από τον Κ.Α. 6699.001 Φ.10 "Προμήθεια εκλογικών υλικών για εκλογική διαδικασία" προϋπολογισμού έτους 2015, για την προμήθεια διαφόρων αναλώσιμων υλικών τα οποία είναι απαραίτητα για την προετοιμασία και διεξαγωγή των επικείμενων βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015
Ημ/νια: 07/09/2015 16:52:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΔ4ΛΩ6Μ-ΝΒ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (4.635,0€) από τον Κ.Α. 6699.001 Φ.10 "Προμήθεια εκλογικών υλικών για εκλογική διαδικασία" προϋπολογισμού έτους 2015, για την προμήθεια διαφόρων αναλώσιμων υλικών τα
Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (4.635,0€) από τον Κ.Α. 6699.001 Φ.10 "Προμήθεια εκλογικών υλικών για εκλογική διαδικασία" προϋπολογισμού έτους 2015, για την προμήθεια διαφόρων αναλώσιμων υλικών τα οποία είναι απαραίτητα για την προετοιμασία και διεξαγωγή των επικείμενων βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015
Ημ/νια: 07/09/2015 16:52:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΔ4ΛΩ6Μ-ΝΒ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ Δ.ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ Δ.ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ημ/νια: 07/09/2015 14:51:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΒΧΤ4Ω6Μ-79Α
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ Δ.ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ Δ.ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ημ/νια: 07/09/2015 14:51:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΒΧΤ4Ω6Μ-79Α
Κατηγορίες: Διαύγεια
Κατακύρωση του αποτελέσματος της ανοιχτής δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 7η Δ.Κ. ΕΤΟΥΣ 2015» προϋπολογισμού 260.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 23%),
Θέμα: Κατακύρωση του αποτελέσματος της ανοιχτής δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 7η Δ.Κ. ΕΤΟΥΣ 2015» προϋπολογισμού 260.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 23%), μετά από δημόσια κλήρωση μεταξύ των δυο πρώτων μειοδοτών των οποίων οι οικονομικές προσφορές ταυτίζονται.
Ημ/νια: 07/09/2015 14:33:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΒΣΦΩ6Μ-Κ1Α
Κατηγορίες: Διαύγεια
Κατακύρωση του αποτελέσματος της ανοιχτής δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 7η Δ.Κ. ΕΤΟΥΣ 2015» προϋπολογισμού 260.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 23%),
Θέμα: Κατακύρωση του αποτελέσματος της ανοιχτής δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 7η Δ.Κ. ΕΤΟΥΣ 2015» προϋπολογισμού 260.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 23%), μετά από δημόσια κλήρωση μεταξύ των δυο πρώτων μειοδοτών των οποίων οι οικονομικές προσφορές ταυτίζονται.
Ημ/νια: 07/09/2015 14:33:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΒΣΦΩ6Μ-Κ1Α
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΠ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΠ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ημ/νια: 07/09/2015 13:00:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω6ΑΦΩ6Μ-ΝΝΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΠ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΠ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ημ/νια: 07/09/2015 13:00:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω6ΑΦΩ6Μ-ΝΝΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 07/09/2015 12:22:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Σ1ΙΩ6Μ-ΞΑΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 07/09/2015 12:22:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Σ1ΙΩ6Μ-ΞΑΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προμήθεια γάλακτος εβαπορέ για τις ανάγκες των δικαιούχων εργαζομένων του Δήμου για το έτος 2015 και παστεριωμένου γάλακτος για τις ανάγκες των δικαιούχων εργαζομένων του Δημοτικού βρεφοκομείου Αθηνών για το έτος 2015.
Θέμα: Προμήθεια γάλακτος εβαπορέ για τις ανάγκες των δικαιούχων εργαζομένων του Δήμου για το έτος 2015 και παστεριωμένου γάλακτος για τις ανάγκες των δικαιούχων εργαζομένων του Δημοτικού βρεφοκομείου Αθηνών για το έτος 2015.
Ημ/νια: 07/09/2015 11:36:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 693ΜΩ6Μ-ΦΨΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προμήθεια γάλακτος εβαπορέ για τις ανάγκες των δικαιούχων εργαζομένων του Δήμου για το έτος 2015 και παστεριωμένου γάλακτος για τις ανάγκες των δικαιούχων εργαζομένων του Δημοτικού βρεφοκομείου Αθηνών για το έτος 2015.
Θέμα: Προμήθεια γάλακτος εβαπορέ για τις ανάγκες των δικαιούχων εργαζομένων του Δήμου για το έτος 2015 και παστεριωμένου γάλακτος για τις ανάγκες των δικαιούχων εργαζομένων του Δημοτικού βρεφοκομείου Αθηνών για το έτος 2015.
Ημ/νια: 07/09/2015 11:36:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 693ΜΩ6Μ-ΦΨΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
<<ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η΄ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ >>ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 25/01/2010 ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΥΠΑ ΕΠΕ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗ
Θέμα: <<ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η΄ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ >>ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 25/01/2010 ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΥΠΑ ΕΠΕ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑΣ.
Ημ/νια: 07/09/2015 11:22:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω4Β3Ω6Μ-ΟΩΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
<<ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η΄ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ >>ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 25/01/2010 ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΥΠΑ ΕΠΕ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗ
Θέμα: <<ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η΄ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ >>ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 25/01/2010 ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΥΠΑ ΕΠΕ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑΣ.
Ημ/νια: 07/09/2015 11:22:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω4Β3Ω6Μ-ΟΩΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ <<ΕΝ.Φ.Ι.Α.>> ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.
Θέμα: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ <<ΕΝ.Φ.Ι.Α.>> ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.
Ημ/νια: 07/09/2015 11:08:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω8ΝΙΩ6Μ-66Ι
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
Ημ/νια: 07/09/2015 10:48:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΟΥΡΩ6Μ-Ω07
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΏΝ ΕΙΔΩΝ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΣΤΙΣ 11/09/2015
Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΏΝ ΕΙΔΩΝ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΣΤΙΣ 11/09/2015
Ημ/νια: 07/09/2015 10:31:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 73ΩΝΩ6Μ-1ΜΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ημ/νια: 06/09/2015 11:14:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΛΣΛΩ6Μ-ΔΥ7
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.