Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
έγκριση της κανονιστικής πράξης για την τοποθέτηση δυο ηλεκτρονικών Περιπτέρων Ενημέρωσης (infokiosks) από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).
Θέμα: έγκριση της κανονιστικής πράξης για την τοποθέτηση δυο ηλεκτρονικών Περιπτέρων Ενημέρωσης (infokiosks) από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).
Ημ/νια: 30/07/2014 13:39:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6821Ω6Μ-236
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Ημ/νια: 29/07/2014 16:44:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΤΑ
ΑΔΑ: ΨΛ7ΧΟΡΤΗ-ΛΛ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ"
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ"
Ημ/νια: 29/07/2014 16:41:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΤΑ
ΑΔΑ: 6ΗΧ2ΟΡΤΗ-ΕΗΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΞΥΠΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ"
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΞΥΠΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ"
Ημ/νια: 29/07/2014 16:26:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΤΑ
ΑΔΑ: 75ΦΑΟΡΤΗ-79Ι
Κατηγορίες: Διαύγεια
Διεξαγωγή ανοικτού τακτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ‘’ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (LAN-WAN) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ’’ προϋπολογισμού 87.500,00€ συμπεριλαμβανομένου το
Θέμα: Διεξαγωγή ανοικτού τακτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ‘’ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (LAN-WAN) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ’’ προϋπολογισμού 87.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.
Ημ/νια: 29/07/2014 14:23:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ψ7ΛΩ6Μ-ΙΔΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης –εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης που αφορά το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς της εναπομείνασας συμμετέχουσας εταιρείας ‘Βιοϊατρική Α.Ε.’ , την αξιολόγηση της οικονομικής της προσφοράς και την κα
Θέμα: Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης –εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης που αφορά το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς της εναπομείνασας συμμετέχουσας εταιρείας ‘Βιοϊατρική Α.Ε.’ , την αξιολόγηση της οικονομικής της προσφοράς και την κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του Διεθνή Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Διενέργειας Ιατρικών Εξετάσεων και Προμήθειας Φαρμακευτικού – Υγειονομικού Υλικού στα πλαίσια παροχής προληπτικών μέτρων υγιεινής για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Αθηναίων.
Ημ/νια: 29/07/2014 14:19:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΜ1ΧΩ6Μ-ΡΞ1
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 29/07/2014 14:18:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΘ9ΒΩ6Μ-2ΙΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 53/2014
Θέμα: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 53/2014
Ημ/νια: 29/07/2014 14:18:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΨΛΗΩ6Μ-8ΤΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης που αφορά: α) την υπ’αριθ.πρωτ.212116/26-05-2014 προδικαστική προσφυγή που απέστειλε μέσω τηλεομοιοτυπίας η συμμετέχουσα εταιρεία «ΓΙΟΥΚΑ ΑΕ» και εν συνεχεία υπέβαλλ
Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης που αφορά: α) την υπ’αριθ.πρωτ.212116/26-05-2014 προδικαστική προσφυγή που απέστειλε μέσω τηλεομοιοτυπίας η συμμετέχουσα εταιρεία «ΓΙΟΥΚΑ ΑΕ» και εν συνεχεία υπέβαλλε πανομοιότυπη στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων, όπου και έλαβε τον αριθμό πρωτοκόλλου 213356/27-05-2014, καθώς και β) την υπ’αριθ.πρωτ.212847/26-05-2014 προδικαστική προσφυγή της συμμετέχουσας εταιρείας «ΑΧΑΪΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΕΒΕ», στον Ανοικτό, Διεθνή Επαναληπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια «Πλαστικών σάκων απορριμμάτων από παρθένο πολυαιθυλαίνιο 100% ανακυκλώσιμο», προϋπολογισμού 258.298,16€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.
Ημ/νια: 29/07/2014 14:15:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΕΓΔΩ6Μ-653
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης α) για την απαλλαγή της υπαλλήλου κα Ελένης Λάλου του Δημητρίου από τα καθήκοντα προέδρου επιτροπής που ορίστηκαν με τις υπ΄αρ. 903/2014 και 843/2014 πράξεις, β) για την αντικατάστασή της, γ) για την έγκριση της διενεργηθείσας δημόσιας κλήρ
Θέμα: Λήψη απόφασης α) για την απαλλαγή της υπαλλήλου κα Ελένης Λάλου του Δημητρίου από τα καθήκοντα προέδρου επιτροπής που ορίστηκαν με τις υπ΄αρ. 903/2014 και 843/2014 πράξεις, β) για την αντικατάστασή της, γ) για την έγκριση της διενεργηθείσας δημόσιας κλήρωσης προκειμένου να ορισθεί νέο τακτικό μέλος της επιτροπής για το έργο ΄΄Επισκευή και συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων σχολικών κτηρίων του Δήμου Αθηναίων για τις επτά Δημοτικές Κοινότητες ετών 2014-2015 ‘’ συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και αναθεώρηση) και δ) την επικύρωση του Πρακτικού Κλήρωσης.
Ημ/νια: 29/07/2014 14:14:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΜΒΔΩ6Μ-0ΙΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της γνωμοδότησης της Επιτροπής αξιολόγησης που αφορά την «Προδικαστική Προσφυγή» της εταιρείας με την επωνυμία «BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ» κατά της με αριθμό 805/2014 Πράξης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με το
Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της γνωμοδότησης της Επιτροπής αξιολόγησης που αφορά την «Προδικαστική Προσφυγή» της εταιρείας με την επωνυμία «BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ» κατά της με αριθμό 805/2014 Πράξης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό για την προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας των εργαζομένων του Δήμου Αθηναίων.
Ημ/νια: 29/07/2014 14:12:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Ι8ΩΩ6Μ-98Ω
Κατηγορίες: Διαύγεια
πρόχειρος, δημόσιος, μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάθεση της εργασίας “Παροχή εκπαίδευσης στους δικαιούχους υπαλλήλους (οδηγούς) του Δήμου Αθηναίων, για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας Π.Ε.Ι.”, προϋπολογισμού 53.114,88€ συμπ/
Θέμα: πρόχειρος, δημόσιος, μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάθεση της εργασίας “Παροχή εκπαίδευσης στους δικαιούχους υπαλλήλους (οδηγούς) του Δήμου Αθηναίων, για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας Π.Ε.Ι.”, προϋπολογισμού 53.114,88€ συμπ/νου του ΦΠΑ 23%.
Ημ/νια: 28/07/2014 14:56:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΙΑΡΩ6Μ-4Ι4
Κατηγορίες: Διαύγεια
ανοικτός, τακτικός, δημόσιος, μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση της εργασίας αποστολής ειδοποιητηρίων σε οφειλέτες παράνομης και ελεγχόμενης στάθμευσης, προϋπολογισμού 180.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
Θέμα: ανοικτός, τακτικός, δημόσιος, μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση της εργασίας αποστολής ειδοποιητηρίων σε οφειλέτες παράνομης και ελεγχόμενης στάθμευσης, προϋπολογισμού 180.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
Ημ/νια: 28/07/2014 14:53:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ξ1ΔΩ6Μ-ΘΩΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αποζημίωση λόγω αυνταξιοδότησης
Θέμα: Αποζημίωση λόγω αυνταξιοδότησης
Ημ/νια: 28/07/2014 14:51:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 65ΩΡΩ6Μ-21Δ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αποζημίωση σύνταξης
Θέμα: Αποζημίωση σύνταξης
Ημ/νια: 28/07/2014 14:48:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΘΨΝΩ6Μ-2Ο5
Κατηγορίες: Διαύγεια
Aντιμετώπιση δαπάνης καταβολής αποζημίωσης σύνταξης
Θέμα: Aντιμετώπιση δαπάνης καταβολής αποζημίωσης σύνταξης
Ημ/νια: 28/07/2014 14:41:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΖΔΨΩ6Μ-1ΛΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
κάλυψη δαπάνης καταβολής αποζημίωσης σύνταξης
Θέμα: κάλυψη δαπάνης καταβολής αποζημίωσης σύνταξης
Ημ/νια: 28/07/2014 14:25:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω3ΤΩΩ6Μ-ΙΛΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για την παράταση ταφής για 10 μήνες από 13-07-14 έως 13-05-15 του θανόντος ΛΟΥΚΑ ΓΙΑΝΚΟ στον υπό στοιχεία 2106 τάφο τριετούς χρήσεως του Β` Κοιμητηρίου με την καταβολή των αναλογούντων τελών και δικαιωμάτων μετά το πέρας της οποίας θα πραγματοποιη
Θέμα: έγκριση για την παράταση ταφής για 10 μήνες από 13-07-14 έως 13-05-15 του θανόντος ΛΟΥΚΑ ΓΙΑΝΚΟ στον υπό στοιχεία 2106 τάφο τριετούς χρήσεως του Β` Κοιμητηρίου με την καταβολή των αναλογούντων τελών και δικαιωμάτων μετά το πέρας της οποίας θα πραγματοποιηθεί η ανακομιδή των οστών, σύμφωνα και με την υπ΄αριθμ 309/14 απόφαση της Επιτροπής Κοιμητηρίων
Ημ/νια: 28/07/2014 14:17:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΓΕΘΩ6Μ-Α56
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για την παράταση ταφής για 3 μήνες έως 07-07-14 της θανούσης ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ στον υπό στοιχεία 11 Α/Θ/32 τάφο τριετούς χρήσεως του Α` Κοιμητηρίου με την καταβολή των αναλογούντων τελών και δικαιωμάτων και μετά το πέρας της οποίας θα πραγματοποιηθ
Θέμα: έγκριση για την παράταση ταφής για 3 μήνες έως 07-07-14 της θανούσης ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ στον υπό στοιχεία 11 Α/Θ/32 τάφο τριετούς χρήσεως του Α` Κοιμητηρίου με την καταβολή των αναλογούντων τελών και δικαιωμάτων και μετά το πέρας της οποίας θα πραγματοποιηθεί η ανακομιδή των οστών, σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ 294/14 απόφαση της Επιτροπής Κοιμητηρίων
Ημ/νια: 28/07/2014 14:15:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΚΠΘΩ6Μ-Λ3Β
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για την παράταση ταφής για 9 μήνες έως 25-03-15 της θανούσης ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΧΑΣΑΠΗ στον υπό στοιχεία 2ο Δ/σμα 77 τάφο τριετούς χρήσεως του Α` Κοιμητηρίου με την καταβολή των αναλογούντων τελών και δικαιωμάτων και μετά το πέρας της οποίας θα πραγματοποι
Θέμα: έγκριση για την παράταση ταφής για 9 μήνες έως 25-03-15 της θανούσης ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΧΑΣΑΠΗ στον υπό στοιχεία 2ο Δ/σμα 77 τάφο τριετούς χρήσεως του Α` Κοιμητηρίου με την καταβολή των αναλογούντων τελών και δικαιωμάτων και μετά το πέρας της οποίας θα πραγματοποιηθεί η ανακομιδή των οστών, σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ 296/14 απόφαση της Επιτροπής Κοιμητηρίων
Ημ/νια: 28/07/2014 14:12:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 73ΩΙΩ6Μ-726
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552
Τηλ. 210 3722001
Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 210 5277000
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.