Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)>> , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 17 , ΤΟΥ <<ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΣΟΥΡΣΟΥ>>
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)>> , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 17 , ΤΟΥ <<ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΣΟΥΡΣΟΥ>>
Ημ/νια: 01/03/2017 16:31:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Χ2ΟΩ6Μ-ΘΙΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΜΠΑΡ>> , ΣΤΟΝ 13ο ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΧΙΛΤΟΝ , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 46 , ΤΗΣ <<ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.>>
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΜΠΑΡ>> , ΣΤΟΝ 13ο ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΧΙΛΤΟΝ , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 46 , ΤΗΣ <<ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.>>
Ημ/νια: 01/03/2017 16:29:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω208Ω6Μ-ΓΘΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΜΠΑΡ>> , ΣΤΟΝ 1ο ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΧΙΛΤΟΝ , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 46 , ΤΗΣ <<ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.>>
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΜΠΑΡ>> , ΣΤΟΝ 1ο ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΧΙΛΤΟΝ , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 46 , ΤΗΣ <<ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.>>
Ημ/νια: 01/03/2017 16:27:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΠ5ΝΩ6Μ-ΙΩΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)>> , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΟΥΛΤΑΝΗ 8 , ΤΟΥ <<ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ>>
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)>> , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΟΥΛΤΑΝΗ 8 , ΤΟΥ <<ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ>>
Ημ/νια: 01/03/2017 16:25:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Τ2ΧΩ6Μ-ΘΤ1
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)>> , ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΒΑΜΒΑ 2 ΚΑΙ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 23 , ΤΗΣ <<ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ FRIDAY’S
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)>> , ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΒΑΜΒΑ 2 ΚΑΙ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 23 , ΤΗΣ <<ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ FRIDAY’S ΚΟΛΩΝΑΚΙ Α.Ε.>>
Ημ/νια: 01/03/2017 16:23:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΦΡ4Ω6Μ-73Β
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ>> , ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 25 , ΤΗΣ <<OFF THE CHAIN Ε.Ε.>>
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ>> , ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 25 , ΤΗΣ <>
Ημ/νια: 01/03/2017 16:21:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6006Ω6Μ-7ΨΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)>> , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 94 , ΤΗΣ <<KHIMICH LARYSA ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.>>
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)>> , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 94 , ΤΗΣ <>
Ημ/νια: 01/03/2017 16:18:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΘΗΙΩ6Μ-6Μ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)» της ¨ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ – FRIDAY’S ΚΟΛΩΝΑΚΙ Α.Ε.¨, στη συμβολή τ
Θέμα: Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)» της ¨ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ – FRIDAY’S ΚΟΛΩΝΑΚΙ Α.Ε.¨, στη συμβολή των οδών ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΒΑΜΒΑ 2 & ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 23.
Ημ/νια: 28/02/2017 15:54:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΗΘΟΩ6Μ-Γ5Γ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ» της ¨OFF THE CHAIN Ε.Ε.¨, επί της οδού ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 25.
Θέμα: Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ» της ¨OFF THE CHAIN Ε.Ε.¨, επί της οδού ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 25.
Ημ/νια: 28/02/2017 15:49:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ1ΕΚΩ6Μ-ΔΘ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)» του ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, επί της οδού ΣΟΥΛΤΑΝΗ 8.
Θέμα: Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)» του ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, επί της οδού ΣΟΥΛΤΑΝΗ 8.
Ημ/νια: 28/02/2017 15:38:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ο65Ω6Μ-ΞΕ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΟΥΡΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΟΥΡΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Ημ/νια: 28/02/2017 15:37:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΣΑΞΩ6Μ-Υ4Η
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΞΕΝΑΚΗ
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΞΕΝΑΚΗ
Ημ/νια: 28/02/2017 15:31:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 67ΟΠΩ6Μ-5ΩΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΛΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΛΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Ημ/νια: 28/02/2017 15:25:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΠΩ6Ω6Μ-ΚΛ4
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Ποσού για τη χρονομίσθωση πλυστικού μηχανήματος εργαλείων
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Ποσού για τη χρονομίσθωση πλυστικού μηχανήματος εργαλείων
Ημ/νια: 28/02/2017 14:54:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ε36Ω6Μ-ΔΣ4
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Ποσού για την Επισκευή και Συντήρηση Οχημάτων
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Ποσού για την Επισκευή και Συντήρηση Οχημάτων
Ημ/νια: 28/02/2017 14:45:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΩΑ3Ω6Μ-ΣΨ1
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Ποσού για την Προμήθεια βιομηχανικών Υλών και Ανταλλακτικών
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Ποσού για την Προμήθεια βιομηχανικών Υλών και Ανταλλακτικών
Ημ/νια: 28/02/2017 14:41:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΣΛΠΩ6Μ-ΥΝΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Ποσού για την Προμήθεια Εργαλείων
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Ποσού για την Προμήθεια Εργαλείων
Ημ/νια: 28/02/2017 14:38:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Μ63Ω6Μ-Σ5Μ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Εγκρίνουμε την δέσμευση πίστωσης ύψους 3.800,00 € (ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2017 Φορέας 10,Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -5 Κ.Α 6615.001 <
Θέμα: Εγκρίνουμε την δέσμευση πίστωσης ύψους 3.800,00 € (ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2017 Φορέας 10,Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -5 Κ.Α 6615.001 <<Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις.>> για την αντιμετώπιση της δαπάνης των εργασιών βιβλιοδεσίας σε εκτέλεση της υπ΄αρ. 369927/22-11-2016 σύμβασης
Ημ/νια: 24/02/2017 17:47:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΜΠΓΩ6Μ-ΙΨΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Πράξη με αριθμ. 11/2017 που αφορά σε παραχώρηση χώρου στέγασης των γραφείων του Συλλόγου Φυλάκων Σχολικών Κτιρίων του Δήμου Αθηναίων
Θέμα: Πράξη με αριθμ. 11/2017 που αφορά σε παραχώρηση χώρου στέγασης των γραφείων του Συλλόγου Φυλάκων Σχολικών Κτιρίων του Δήμου Αθηναίων
Ημ/νια: 24/02/2017 16:10:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΚΝΘΩ6Μ-ΙΑΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Πράξη με αριθμ. 10/2017 που αφορά στη διαμόρφωση ειδικού περιφραγμένου χώρου για περίπατο των δεσποζόμενων σκύλων, μέσα στο χώρο του πάρκου ΚΑΠΑΨ.
Θέμα: Πράξη με αριθμ. 10/2017 που αφορά στη διαμόρφωση ειδικού περιφραγμένου χώρου για περίπατο των δεσποζόμενων σκύλων, μέσα στο χώρο του πάρκου ΚΑΠΑΨ.
Ημ/νια: 24/02/2017 16:03:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΜ5ΦΩ6Μ-ΥΗ7
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.