Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ)» στην ΤΣΟΥΠΑΚΗ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., επί της οδού ΑΡΜΟΔΙΟΥ 10.
Θέμα: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ)» στην ΤΣΟΥΠΑΚΗ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., επί της οδού ΑΡΜΟΔΙΟΥ 10.
Ημ/νια: 27/02/2016 13:38:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΕΟ1Ω6Μ-7Τ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑTΟΡΙΟ)» στον ΚΡΗΤΙΚΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ, επί της οδού ΒΟΥΛΗΣ 44Α.
Θέμα: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑTΟΡΙΟ)» στον ΚΡΗΤΙΚΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ, επί της οδού ΒΟΥΛΗΣ 44Α.
Ημ/νια: 27/02/2016 13:35:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΩΖΙΩ6Μ-ΔΒ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΕΝΤΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ)» στο ΛΕΜΠΕΣΗ ΑΝΤΩΝΙΟ, επί της οδού ΡΟΜΒΗΣ 11.
Θέμα: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΕΝΤΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ)» στο ΛΕΜΠΕΣΗ ΑΝΤΩΝΙΟ, επί της οδού ΡΟΜΒΗΣ 11.
Ημ/νια: 27/02/2016 13:32:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Τ4ΞΩ6Μ-Ψ2Ω
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αποδοχή της από 22.01.2016 Γνωμοδότηση – Εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του τακτικού, δημόσιου, ανοικτού, μειοδοτικού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την προμήθεια “ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ GRAF
Θέμα: Αποδοχή της από 22.01.2016 Γνωμοδότηση – Εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του τακτικού, δημόσιου, ανοικτού, μειοδοτικού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την προμήθεια “ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ GRAFFITI”, για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων, προϋπολογισμού 199.998,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής.
Ημ/νια: 26/02/2016 15:48:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ3ΘΗΩ6Μ-Π1Β
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ" ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ" ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ
Ημ/νια: 26/02/2016 14:53:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ0ΒΦΩ6Μ-Χ2Α
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛ. ΥΗΤ 8281 ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Κ. ΜΑΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 13, Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΧΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3913/31-08-2000 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΛΟΓΩ ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛ
Θέμα: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛ. ΥΗΤ 8281 ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Κ. ΜΑΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 13, Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΧΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3913/31-08-2000 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΛΟΓΩ ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Ημ/νια: 26/02/2016 14:44:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 70ΜΛΩ6Μ-099
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛ. ΥΒΒ 3155 ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΡΑΝΤΟΥΝΑ 60, Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΧΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1953/1999 Π.Δ.Σ., ΛΟΓΩ ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Θέμα: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛ. ΥΒΒ 3155 ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΡΑΝΤΟΥΝΑ 60, Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΧΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1953/1999 Π.Δ.Σ., ΛΟΓΩ ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Ημ/νια: 26/02/2016 14:33:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ04ΠΩ6Μ-Λ4Λ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛ. ΙΒΙ 5285 ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΛ. ΠΑΥΛΗ 24-26, Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΧΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1725/2015 ΑΔΣ, ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ
Θέμα: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛ. ΙΒΙ 5285 ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΛ. ΠΑΥΛΗ 24-26, Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΧΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1725/2015 ΑΔΣ, ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ
Ημ/νια: 26/02/2016 14:31:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΥΓΑΩ6Μ-ΚΝ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛ. ΖΥΤ 1126 ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Κ. ΕΥΦΡΑΙΜ ΖΟΡΜΠΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΛΦΕΙΟΥ 7-9, Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΧΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1629/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ
Θέμα: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛ. ΖΥΤ 1126 ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Κ. ΕΥΦΡΑΙΜ ΖΟΡΜΠΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΛΦΕΙΟΥ 7-9, Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΧΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1629/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ
Ημ/νια: 26/02/2016 14:29:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω47ΟΩ6Μ-ΡΨ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛ. ΥΗΡ 4701 ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΠΟΪΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΆΣΤΡΟΥΣ 141, Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΧΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1269/15 ΠΔΣ, ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΔΗΜΟ
Θέμα: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛ. ΥΗΡ 4701 ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΠΟΪΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΆΣΤΡΟΥΣ 141, Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΧΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1269/15 ΠΔΣ, ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΔΗΜΟ
Ημ/νια: 26/02/2016 14:26:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΒ7ΟΩ6Μ-959
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ" ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ" ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ
Ημ/νια: 26/02/2016 14:07:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΑΦΧΩ6Μ-ΦΑΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ" ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ" ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ημ/νια: 26/02/2016 13:10:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΜ06Ω6Μ-ΜΦ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΑ ΚΥΕ
Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΚΥΕ
Ημ/νια: 26/02/2016 12:59:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ψ5ΧΩ6Μ-ΘΛΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της: α) παράτασης της πρακτικής άσκησης δεκαπέντε (15) ασκούμενων δικηγόρων συνολικής δαπάνης 54.000,00€ (ποσό μηνιαίας αμοιβής ύψους 600,00€ έκαστος) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και β) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 54.000,00€ για την
Θέμα: Έγκριση της: α) παράτασης της πρακτικής άσκησης δεκαπέντε (15) ασκούμενων δικηγόρων συνολικής δαπάνης 54.000,00€ (ποσό μηνιαίας αμοιβής ύψους 600,00€ έκαστος) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και β) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 54.000,00€ για την ανωτέρω πρακτική άσκηση
Ημ/νια: 25/02/2016 15:23:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΠΜΑΩ6Μ-0ΕΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση άσκησης αίτησης αναθεώρησης κατά της με αριθμό 9828/2012 απόφασης του 19ου Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
Θέμα: Έγκριση άσκησης αίτησης αναθεώρησης κατά της με αριθμό 9828/2012 απόφασης του 19ου Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
Ημ/νια: 25/02/2016 15:20:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ε9ΤΩ6Μ-ΥΗΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της μερικής ανατροπής Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης σχετικά με έξοδα Π.Ο.Ε.
Θέμα: Έγκριση της μερικής ανατροπής Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης σχετικά με έξοδα Π.Ο.Ε.
Ημ/νια: 25/02/2016 15:16:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΜΓ2Ω6Μ-Ο46
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ/ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ), ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ κ. ΔΗΜΑΡΧΟ
Θέμα: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ/ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ), ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ κ. ΔΗΜΑΡΧΟ
Ημ/νια: 25/02/2016 14:20:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω7ΓΑΩ6Μ-3ΥΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2014-2019 ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ποσού €20.000,00 + ΦΠΑ (συν
Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2014-2019 ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ποσού €20.000,00 + ΦΠΑ (συν. €24.600,00) .
Ημ/νια: 25/02/2016 13:57:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΟΘ6Ω6Μ-66Τ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ημ/νια: 25/02/2016 13:50:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΛ5ΚΩ6Μ-ΥΩΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 12.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΕΚΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 12.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΕΚΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016
Ημ/νια: 25/02/2016 13:17:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω4ΟΝΩ6Μ-ΟΜΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.