Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
«Ρύθμιση με δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του/της κ. ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΑΝΝΑΣ, ποσού 594,60€ σύμφωνα με τον Ν.4257/2014».
Θέμα: «Ρύθμιση με δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του/της κ. ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΑΝΝΑΣ, ποσού 594,60€ σύμφωνα με τον Ν.4257/2014».
Ημ/νια: 01/03/2015 11:53:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΙΨ3Ω6Μ-74Δ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Ρύθμιση με δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του/της κ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΑΝΑΣ, ποσού 22.572,80€ σύμφωνα με τον Ν.4257/2014».
Θέμα: «Ρύθμιση με δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του/της κ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΑΝΑΣ, ποσού 22.572,80€ σύμφωνα με τον Ν.4257/2014».
Ημ/νια: 01/03/2015 11:51:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΟ91Ω6Μ-1ΞΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Ρύθμιση με δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του/της κ. ΚΟΥΡΗ ΗΛΕΚΤΡΑΣ, ποσού 480,00€ σύμφωνα με τον Ν.4257/2014».
Θέμα: «Ρύθμιση με δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του/της κ. ΚΟΥΡΗ ΗΛΕΚΤΡΑΣ, ποσού 480,00€ σύμφωνα με τον Ν.4257/2014».
Ημ/νια: 01/03/2015 11:49:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΦΟΘΩ6Μ-ΓΔΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Ρύθμιση με δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του/της κ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΙΧΑΗΛ, ποσού 570,60€ σύμφωνα με τον Ν.4257/2014».
Θέμα: «Ρύθμιση με δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του/της κ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΙΧΑΗΛ, ποσού 570,60€ σύμφωνα με τον Ν.4257/2014».
Ημ/νια: 01/03/2015 11:47:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΞΚ4Ω6Μ-ΤΟΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Ρύθμιση με δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του/της κ. ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ποσού 396,80€ σύμφωνα με τον Ν.4257/2014».
Θέμα: «Ρύθμιση με δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του/της κ. ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ποσού 396,80€ σύμφωνα με τον Ν.4257/2014».
Ημ/νια: 01/03/2015 11:44:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΔΞΓΩ6Μ-ΕΛΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Ρύθμιση με δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του/της κ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ, ποσού 320,00€ σύμφωνα με τον Ν.4257/2014».
Θέμα: «Ρύθμιση με δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του/της κ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ, ποσού 320,00€ σύμφωνα με τον Ν.4257/2014».
Ημ/νια: 01/03/2015 11:40:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 742ΜΩ6Μ-ΠΔΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του/της κ. ΤΣΑΚΑΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ποσού 1.060,80€, σύμφωνα με τον Ν.4257/2014.
Θέμα: Εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του/της κ. ΤΣΑΚΑΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ποσού 1.060,80€, σύμφωνα με τον Ν.4257/2014.
Ημ/νια: 27/02/2015 17:31:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΓΧΧΩ6Μ-11Β
Κατηγορίες: Διαύγεια
Εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του/της κ. ΠΛΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ποσού 934,39€, σύμφωνα με τον Ν.4257/2014.
Θέμα: Εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του/της κ. ΠΛΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ποσού 934,39€, σύμφωνα με τον Ν.4257/2014.
Ημ/νια: 27/02/2015 17:30:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Ξ5ΚΩ6Μ-ΥΨΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του/της κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗ, ποσού 2.387,45€, σύμφωνα με τον Ν.4257/2014.
Θέμα: Εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του/της κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗ, ποσού 2.387,45€, σύμφωνα με τον Ν.4257/2014.
Ημ/νια: 27/02/2015 17:29:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ2ΓΞΩ6Μ-Ω3Ψ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του/της κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΣ, ποσού 1.249,65€, σύμφωνα με τον Ν.4257/2014.
Θέμα: Εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του/της κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΣ, ποσού 1.249,65€, σύμφωνα με τον Ν.4257/2014.
Ημ/νια: 27/02/2015 17:29:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω5ΦΩΩ6Μ-ΖΟΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του/της κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ποσού 1.535,72€, σύμφωνα με τον Ν.4257/2014.
Θέμα: Εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του/της κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ποσού 1.535,72€, σύμφωνα με τον Ν.4257/2014.
Ημ/νια: 27/02/2015 17:28:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΗΔΒΩ6Μ-ΒΒΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο της εταιρείας ΔΑΦΟΥΛΑΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕ, ποσού 6.097,56€, σύμφωνα με τον Ν.4257/2014.
Θέμα: Εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο της εταιρείας ΔΑΦΟΥΛΑΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕ, ποσού 6.097,56€, σύμφωνα με τον Ν.4257/2014.
Ημ/νια: 27/02/2015 17:27:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΔΔΩΩ6Μ-ΓΡΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του/της κ. ΑΝΑΝΙΑΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, ποσού 2.089,13€, σύμφωνα με τον Ν.4257/2014.
Θέμα: Εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του/της κ. ΑΝΑΝΙΑΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, ποσού 2.089,13€, σύμφωνα με τον Ν.4257/2014.
Ημ/νια: 27/02/2015 17:26:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΦΓΤΩ6Μ-ΚΕΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του/της κ. ΤΡΑΧΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ποσού 501,86€, σύμφωνα με τον Ν.4257/2014.
Θέμα: Εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του/της κ. ΤΡΑΧΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ποσού 501,86€, σύμφωνα με τον Ν.4257/2014.
Ημ/νια: 27/02/2015 17:26:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ70ΣΩ6Μ-57Φ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του/της κ. ΡΟΥΣΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ποσού 7.151,67€, σύμφωνα με τον Ν.4257/2014.
Θέμα: Εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του/της κ. ΡΟΥΣΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ποσού 7.151,67€, σύμφωνα με τον Ν.4257/2014.
Ημ/νια: 27/02/2015 17:25:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΧΩΙΩ6Μ-ΙΚΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του/της κ. ΠΑΠΠΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑΣ, ποσού 80,74€, σύμφωνα με τον Ν.4257/2014.
Θέμα: Εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του/της κ. ΠΑΠΠΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑΣ, ποσού 80,74€, σύμφωνα με τον Ν.4257/2014.
Ημ/νια: 27/02/2015 17:24:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΗΞΦΩ6Μ-3Ο0
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για Α) την τροποποίηση της υπ’αριθμ. 680/14 ΑΔΣ που αφορά απαλλαγή και αντικατάσταση μέλους Επιτροπής, Β) τη διεξαχθείσα δημόσια κλήρωση και Γ) την επικύρωση του πρακτικού κλήρωσης
Θέμα: Έγκριση για Α) την τροποποίηση της υπ’αριθμ. 680/14 ΑΔΣ που αφορά απαλλαγή και αντικατάσταση μέλους Επιτροπής, Β) τη διεξαχθείσα δημόσια κλήρωση και Γ) την επικύρωση του πρακτικού κλήρωσης
Ημ/νια: 26/02/2015 16:13:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΡΨΧΩ6Μ-Β4Θ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόρριψη του αιτήματος αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό της εταιρίας ‘ΟΣΥ Οδικές Συγκοινωνίες’ ποσού 290,00€ για φθορά που πιθανολογείται ότι προκλήθηκε από εργασίες συνεργείου της Δ/νσης Πρασίνου & Περιβάλλοντος του Δήμου Αθηναίων σε σταθμευμένο λε
Θέμα: Απόρριψη του αιτήματος αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό της εταιρίας ‘ΟΣΥ Οδικές Συγκοινωνίες’ ποσού 290,00€ για φθορά που πιθανολογείται ότι προκλήθηκε από εργασίες συνεργείου της Δ/νσης Πρασίνου & Περιβάλλοντος του Δήμου Αθηναίων σε σταθμευμένο λεωφορείο της εταιρίας με αρ. κυκλοφ. ΥΝΝ 9763, στην πλατεία Πελασγών στην οδό Καλλιρόης 186.
Ημ/νια: 26/02/2015 15:20:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΒΡ7Ω6Μ-ΧΡΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αποδοχή της Γνωμοδότησης- Εισήγησης σχετικά με το άνοιγμα των τεχνικών προσφορών, της Επιτροπής Αξιολόγησης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς κατά άρθρο, για την προμήθεια: Μηχανημάτων και Εργαλείων
Θέμα: Αποδοχή της Γνωμοδότησης- Εισήγησης σχετικά με το άνοιγμα των τεχνικών προσφορών, της Επιτροπής Αξιολόγησης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς κατά άρθρο, για την προμήθεια: Μηχανημάτων και Εργαλείων, απαραίτητων για τον εξοπλισμό των συνεργείων όλων των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, με σφραγισμένες προσφορές, προϋπολογισμού 69.433,50€ συμπ/νου ΦΠΑ 23%
Ημ/νια: 26/02/2015 14:27:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΩΛΔΩ6Μ-ΑΟΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Ημ/νια: 26/02/2015 14:22:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΦ7ΩΩ6Μ-ΑΩΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552
Τηλ. 210 3722001
Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.