Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Α00023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Α00023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 05/04/2016 13:28:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΦΑΨΩ6Μ-Ν92
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Α00023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Α00023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 05/04/2016 13:28:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΦΑΨΩ6Μ-Ν92
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Ημ/νια: 05/04/2016 13:28:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΑΦΣΩ6Μ-ΖΜΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Ημ/νια: 05/04/2016 13:28:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΑΦΣΩ6Μ-ΖΜΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔ 79/2016
Θέμα: ΑΔ 79/2016
Ημ/νια: 05/04/2016 13:27:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Ν3ΦΩ6Μ-ΝΛΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Α00019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Α00019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 05/04/2016 13:23:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΩΞ4Ω6Μ-ΕΘ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
Μείωση πρόσθετης εγγυητικής καλής εκτέλεσης του έργου: «Χρωματισμοί - μικροεπισκευές σχολικών κτηρίων του Δήμου Αθηναίων στην 4η και 5η Δημοτική Κοινότητα, έτους 2014»
Θέμα: Μείωση πρόσθετης εγγυητικής καλής εκτέλεσης του έργου: «Χρωματισμοί - μικροεπισκευές σχολικών κτηρίων του Δήμου Αθηναίων στην 4η και 5η Δημοτική Κοινότητα, έτους 2014»
Ημ/νια: 04/04/2016 14:39:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω3ΧΖΩ6Μ-ΙΨΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Κατακύρωση της, με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης, “Προμήθεια ενός (1) στεφανιού για την κηδεία του Γιώργου Λάππα στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών, στις 26 Ιανουαρίου 2016
Θέμα: Κατακύρωση της, με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης, “Προμήθεια ενός (1) στεφανιού για την κηδεία του Γιώργου Λάππα στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών, στις 26 Ιανουαρίου 2016
Ημ/νια: 04/04/2016 14:28:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Γ2ΚΩ6Μ-ΨΘ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προμήθεια (ενός) 1 στεφανιού για την κηδεία του γλύπτη και καθηγητή της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, Γεωργίου Λάππα στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών στις 21 Ιανουαρίου 2016
Θέμα: Προμήθεια (ενός) 1 στεφανιού για την κηδεία του γλύπτη και καθηγητή της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, Γεωργίου Λάππα στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών στις 21 Ιανουαρίου 2016
Ημ/νια: 04/04/2016 14:20:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΔ2ΝΩ6Μ-ΩΝ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΑΞΗ 374/2016: «Καθορισμός όρων, έγκριση τευχών δημοπρασίας και τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑ
Θέμα: ΠΡΑΞΗ 374/2016: «Καθορισμός όρων, έγκριση τευχών δημοπρασίας και τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017», για τις ανάγκες τις Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς κατά άρθρο, προϋπολογισμού 41.200,00€ συμπ/νου του Φ.Π.Α. 23%»
Ημ/νια: 04/04/2016 14:14:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΗΟ8Ω6Μ-3ΡΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Κατακύρωση της, με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης, “Προμήθεια ενός (1) στεφανιού για την κηδεία της Άννας Συνοδινού στο Κοιμητήριο Βύρωνα , στις 11 Ιανουαρίου 2016
Θέμα: Κατακύρωση της, με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης, “Προμήθεια ενός (1) στεφανιού για την κηδεία της Άννας Συνοδινού στο Κοιμητήριο Βύρωνα , στις 11 Ιανουαρίου 2016
Ημ/νια: 04/04/2016 14:14:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΜΣΑΩ6Μ-ΒΙ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προμήθεια (ενός) 1 στεφανιού για την κηδεία της ηθοποιού του θεάτρου και του κινηματογράφου, Άννας Συνοδινού στο Κοιμητήριο του Βύρωνα στις 11 Ιανουαρίου 2016
Θέμα: Προμήθεια (ενός) 1 στεφανιού για την κηδεία της ηθοποιού του θεάτρου και του κινηματογράφου, Άννας Συνοδινού στο Κοιμητήριο του Βύρωνα στις 11 Ιανουαρίου 2016
Ημ/νια: 04/04/2016 14:04:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΟΞΚΩ6Μ-54Υ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Κατακύρωση της, με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης, “Προμήθεια ενός (1) στεφανιού για την κηδεία του δημοσιογράφου – υπαλλήλου του Γραφείου Τύπου του Δήμου Αθηναίων Γιώργου Γερόπουλου, στο Κοιμητήριο της Αγ. Παρασκευής, στις 5 Ιανουαρίου 2016
Θέμα: Κατακύρωση της, με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης, “Προμήθεια ενός (1) στεφανιού για την κηδεία του δημοσιογράφου – υπαλλήλου του Γραφείου Τύπου του Δήμου Αθηναίων Γιώργου Γερόπουλου, στο Κοιμητήριο της Αγ. Παρασκευής, στις 5 Ιανουαρίου 2016
Ημ/νια: 04/04/2016 13:51:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΜΞ7Ω6Μ-5ΤΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
"Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου-αορίστου χρόνου υπαλλήλων της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού για τον μήνα Απρίλιο 2016".
Θέμα: "Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου-αορίστου χρόνου υπαλλήλων της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού για τον μήνα Απρίλιο 2016".
Ημ/νια: 04/04/2016 13:50:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΝΨ5Ω6Μ-ΙΣΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προμήθεια (ενός) 1 στεφανιού για την κηδεία του δημοσιογράφου, υπαλλήλου του γραφείου τύπου του Δήμου Αθηναίων, Γιώργου Γερόπουλου στο Κοιμητήριο της Αγ. Παρασκευής στις 7 Ιανουαρίου 2016
Θέμα: Προμήθεια (ενός) 1 στεφανιού για την κηδεία του δημοσιογράφου, υπαλλήλου του γραφείου τύπου του Δήμου Αθηναίων, Γιώργου Γερόπουλου στο Κοιμητήριο της Αγ. Παρασκευής στις 7 Ιανουαρίου 2016
Ημ/νια: 04/04/2016 13:44:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΟ7ΚΩ6Μ-0ΕΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡ ΧΡΟΝΟΥ
Θέμα: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡ ΧΡΟΝΟΥ
Ημ/νια: 04/04/2016 13:11:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΡΑ3Ω6Μ-70Ι
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το νόμο 4257/2014, στην εταιρεία ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΔΗΜ. για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του κτιρίου επί της οδού Αγίου Μελετίου 127.
Θέμα: έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το νόμο 4257/2014, στην εταιρεία ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΔΗΜ. για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του κτιρίου επί της οδού Αγίου Μελετίου 127.
Ημ/νια: 03/04/2016 13:16:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΜΥΧΩ6Μ-ΜΚΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 1.200,00€, σύμφωνα με το νόμο 4257/2014, στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΓΚΟΥΣΚΟΥ Ο.Ε. – ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΤΕΑΜ για τις δυο (2) επιγραφές που ήταν τοποθετημένες κάθετα στην πρόσοψη του κτιρίου και στην οροφή του προστεγάσματος της οδού
Θέμα: έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 1.200,00€, σύμφωνα με το νόμο 4257/2014, στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΓΚΟΥΣΚΟΥ Ο.Ε. – ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΤΕΑΜ για τις δυο (2) επιγραφές που ήταν τοποθετημένες κάθετα στην πρόσοψη του κτιρίου και στην οροφή του προστεγάσματος της οδού Στρατηγού Καλλάρη 24.
Ημ/νια: 03/04/2016 13:15:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ91ΔΩ6Μ-9Ε0
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το νόμο 4257/2014, στην επιχείρηση Μ. G. TRAVEL για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του κτιρίου επί της οδού Πλάτωνος 122.
Θέμα: έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το νόμο 4257/2014, στην επιχείρηση Μ. G. TRAVEL για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του κτιρίου επί της οδού Πλάτωνος 122.
Ημ/νια: 03/04/2016 13:13:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ψ16Ω6Μ-ΑΨ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το νόμο 4257/2014, στον κ. ΓΑΚΗ ΕΥΑΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ για τη διαφημιστική επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Αχαρνών 431.
Θέμα: έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το νόμο 4257/2014, στον κ. ΓΑΚΗ ΕΥΑΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ για τη διαφημιστική επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Αχαρνών 431.
Ημ/νια: 03/04/2016 13:12:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΞΟΚΩ6Μ-6Υ9
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.