Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Β` ΔΟΣΗ 2015
Θέμα: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Β` ΔΟΣΗ 2015
Ημ/νια: 04/06/2015 10:17:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΙΖ2Ω6Μ-Κ6Η
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ 6ΟΥ ΠΑΖΑΡΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΤΖΙΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 21 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 23 ΜΑΪΟΥ 2015 ΜΕ ΜΙΑ (1) ΗΜΕΡΑ ΜΕΤΑ ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤ
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ 6ΟΥ ΠΑΖΑΡΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΤΖΙΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 21 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 23 ΜΑΪΟΥ 2015 ΜΕ ΜΙΑ (1) ΗΜΕΡΑ ΜΕΤΑ ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΔΟΤΩΝ-ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ημ/νια: 04/06/2015 10:08:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 76Ο5Ω6Μ-ΚΓΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΙΚ ΑΔΕΙΑΣ 500/2012
Θέμα: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΙΚ ΑΔΕΙΑΣ 500/2012
Ημ/νια: 03/06/2015 14:24:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ρ05Ω6Μ-Δ5Λ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόσυρση του θέματος “Έγκριση εκ νέου διάθεσης πίστωσης ποσού 108.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, που αφορά την κάλυψη της προγραμματικής σύμβασης έτους 2014 μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της ΔΑΕΜ ΑΕ για την υποστήριξη υποδομών και λειτουργίας
Θέμα: Απόσυρση του θέματος “Έγκριση εκ νέου διάθεσης πίστωσης ποσού 108.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, που αφορά την κάλυψη της προγραμματικής σύμβασης έτους 2014 μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της ΔΑΕΜ ΑΕ για την υποστήριξη υποδομών και λειτουργίας των εννέα (9) Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών(ΚΕΠ)”.
Ημ/νια: 03/06/2015 14:06:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΖΞΕΩ6Μ-ΘΟ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αποδοχή της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης σχετικά με τη ματαίωση του Ανοικτού Διεθνή Δημόσιου Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά κατά άρθρο για την προμήθεια, με τίτλο : «Εξοικονόμηση ενέργειας με προμήθεια κ
Θέμα: Αποδοχή της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης σχετικά με τη ματαίωση του Ανοικτού Διεθνή Δημόσιου Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά κατά άρθρο για την προμήθεια, με τίτλο : «Εξοικονόμηση ενέργειας με προμήθεια και τοποθέτηση καινοτόμων φωτιστικών τεχνολογίας led, στο δίκτυο οδοφωτισμού του Δήμου Αθηναίων» συνολικού προϋπολογισμού 5.959.844,04€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, λόγω λήξεως του ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος των προσφορών των συμμετεχόντων.
Ημ/νια: 03/06/2015 14:00:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΒΧΕΟΩ6Μ-3ΡΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για τη διόρθωση της υπ` αριθμ. 421/21-04-15 ΑΔΣ σχετικά με «έγκριση για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων στα 1ο , 2ο ,3ο Δημοτικά Διαμερίσματα ΣΕΙΡ
Θέμα: έγκριση για τη διόρθωση της υπ` αριθμ. 421/21-04-15 ΑΔΣ σχετικά με «έγκριση για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων στα 1ο , 2ο ,3ο Δημοτικά Διαμερίσματα ΣΕΙΡΑ: Σ.Α. 78/2006» καθώς και της επικύρωσης του πρακτικού», ως προς τα Δημοτικά Διαμερίσματα.
Ημ/νια: 03/06/2015 14:00:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Β59ΝΩ6Μ-Τ60
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση μη άσκησης του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως κατά της υπ΄αριθμ. 4055/2012 απόφασης του Εφετείου Αθηνών.
Θέμα: Έγκριση μη άσκησης του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως κατά της υπ΄αριθμ. 4055/2012 απόφασης του Εφετείου Αθηνών.
Ημ/νια: 03/06/2015 13:57:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 64ΝΕΩ6Μ-ΙΜΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για τον διακανονισμό του οφειλόμενου ποσού με παράταση αποπληρωμής δόσεων παραχώρησης του υπό στοιχεία Γ5/16/239Α Οικ. τάφου του Γ` Κοιμητηρίου από τον κο Βασιλάκη Χύσο, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 68/15 πράξη της Επιτροπής Κοιμητηρίων.
Θέμα: έγκριση για τον διακανονισμό του οφειλόμενου ποσού με παράταση αποπληρωμής δόσεων παραχώρησης του υπό στοιχεία Γ5/16/239Α Οικ. τάφου του Γ` Κοιμητηρίου από τον κο Βασιλάκη Χύσο, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 68/15 πράξη της Επιτροπής Κοιμητηρίων.
Ημ/νια: 03/06/2015 13:55:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΒΝ3ΔΩ6Μ-1Λ4
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για την ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης για την υπ’ αριθμ 9/15 ΑΔΣ σχετικά με την «έγκριση Α. της μετάβασης του Δημάρχου Αθηναίων, κ. Γιώργου Καμίνη, στο Παρίσι από τις 2 έως και τις 4 Φεβρουαρίου 2015 και του Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχ
Θέμα: έγκριση για την ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης για την υπ’ αριθμ 9/15 ΑΔΣ σχετικά με την «έγκριση Α. της μετάβασης του Δημάρχου Αθηναίων, κ. Γιώργου Καμίνη, στο Παρίσι από τις 2 έως και τις 4 Φεβρουαρίου 2015 και του Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου σε θέματα Πολεοδομίας, κ. Γιάννη Ευμολπίδη, από τις 30 Ιανουαρίου έως και τις 4 Φεβρουαρίου 2015, προκειμένου να συμμετάσχουν στην Ετήσια Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου ULI (Urban Land Institute) και Β. της διάθεσης της σχετικής δαπάνης».
Ημ/νια: 03/06/2015 13:51:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΦΖΧΩ6Μ-Μ3Ξ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση σημειακών παρεμβάσεων σε επιμέρους στοιχεία της μελέτης «Ανάπλαση Πλατείας Μάχης Αναλάτου (2η Δ.Κ.)», σύμφωνα και με την 137/15 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα: έγκριση σημειακών παρεμβάσεων σε επιμέρους στοιχεία της μελέτης «Ανάπλαση Πλατείας Μάχης Αναλάτου (2η Δ.Κ.)», σύμφωνα και με την 137/15 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ημ/νια: 03/06/2015 13:51:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΦΘΝΩ6Μ-Ι0Τ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για την παράταση κατά τρεις (3) μήνες της με αριθμό Α.Π. 172577/1-8-2013 Προγραμματικής Σύμβασης, άνευ τροποποίησης φυσικού & οικονομικού αντικειμένου.
Θέμα: έγκριση για την παράταση κατά τρεις (3) μήνες της με αριθμό Α.Π. 172577/1-8-2013 Προγραμματικής Σύμβασης, άνευ τροποποίησης φυσικού & οικονομικού αντικειμένου.
Ημ/νια: 03/06/2015 13:45:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΚΦ5Ω6Μ-ΙΟ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση του αιτήματος υπαγωγής στο άρθρο 5 του Ν. 429/76 για εποχιακή χρήση «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία υπηρεσίες θεατρικών και λοιπών δημοσίων θεαμάτων»
Θέμα: έγκριση του αιτήματος υπαγωγής στο άρθρο 5 του Ν. 429/76 για εποχιακή χρήση «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία υπηρεσίες θεατρικών και λοιπών δημοσίων θεαμάτων»
Ημ/νια: 03/06/2015 13:44:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΥΝ7Ω6Μ-ΠΜ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της από 23-03-15 ανανέωσης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) και της Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Αθηνών»
Θέμα: Έγκριση της από 23-03-15 ανανέωσης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) και της Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Αθηνών»
Ημ/νια: 02/06/2015 13:49:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙΖΞΩ6Μ-Ω97
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της από 23-03-15 ανανέωσης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) και της Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Αθηνών»
Θέμα: Έγκριση της από 23-03-15 ανανέωσης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) και της Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Αθηνών»
Ημ/νια: 02/06/2015 13:49:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙΖΞΩ6Μ-Ω97
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή φρεατίων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Δήμου Αθηναίων 2013 Γ» κατά 60 ημέρες, ήτοι από 04-05-15 έως 04-07-15
Θέμα: Έγκριση για τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή φρεατίων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Δήμου Αθηναίων 2013 Γ» κατά 60 ημέρες, ήτοι από 04-05-15 έως 04-07-15
Ημ/νια: 02/06/2015 13:45:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΖΖΝΩ6Μ-ΔΜ1
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή φρεατίων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Δήμου Αθηναίων 2013 Γ» κατά 60 ημέρες, ήτοι από 04-05-15 έως 04-07-15
Θέμα: Έγκριση για τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή φρεατίων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Δήμου Αθηναίων 2013 Γ» κατά 60 ημέρες, ήτοι από 04-05-15 έως 04-07-15
Ημ/νια: 02/06/2015 13:45:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΖΖΝΩ6Μ-ΔΜ1
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για την ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης για την υπ’ αριθμ 265/15 ΑΔΣ που αφορά «τροποποίηση της υπ` αριθμ. 213/15 ΑΔΣ σχετικά με «έγκριση για α) τη μετάβαση του Δημάρχου Αθηναίων, κ. Γιώργου Καμίνη, της Δημοτικής Συμβούλου κας Ελένης Μυριβή
Θέμα: Έγκριση για την ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης για την υπ’ αριθμ 265/15 ΑΔΣ που αφορά «τροποποίηση της υπ` αριθμ. 213/15 ΑΔΣ σχετικά με «έγκριση για α) τη μετάβαση του Δημάρχου Αθηναίων, κ. Γιώργου Καμίνη, της Δημοτικής Συμβούλου κας Ελένης Μυριβήλη και της κας Λογοθέτη Μαρίας στο Παρίσι της Γαλλίας από τις 25 έως και τις 26 Μαρτίου 2015, προκειμένου να συμμετάσχουν σε συνάντηση Δημάρχων Πρωτευουσών και μεγάλων πόλεων της Ευρώπης για την Κλιματική Αλλαγή (Mayor’s Meeting of European Capital and Large Cities for Climate Action en route to COP21) και β) τη διάθεση της σχετικής δαπάνης», ως προς την έγκριση δαπάνης»
Ημ/νια: 02/06/2015 13:38:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΡΑΓΩ6Μ-6Χ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για την ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης για την υπ’ αριθμ 265/15 ΑΔΣ που αφορά «τροποποίηση της υπ` αριθμ. 213/15 ΑΔΣ σχετικά με «έγκριση για α) τη μετάβαση του Δημάρχου Αθηναίων, κ. Γιώργου Καμίνη, της Δημοτικής Συμβούλου κας Ελένης Μυριβή
Θέμα: Έγκριση για την ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης για την υπ’ αριθμ 265/15 ΑΔΣ που αφορά «τροποποίηση της υπ` αριθμ. 213/15 ΑΔΣ σχετικά με «έγκριση για α) τη μετάβαση του Δημάρχου Αθηναίων, κ. Γιώργου Καμίνη, της Δημοτικής Συμβούλου κας Ελένης Μυριβήλη και της κας Λογοθέτη Μαρίας στο Παρίσι της Γαλλίας από τις 25 έως και τις 26 Μαρτίου 2015, προκειμένου να συμμετάσχουν σε συνάντηση Δημάρχων Πρωτευουσών και μεγάλων πόλεων της Ευρώπης για την Κλιματική Αλλαγή (Mayor’s Meeting of European Capital and Large Cities for Climate Action en route to COP21) και β) τη διάθεση της σχετικής δαπάνης», ως προς την έγκριση δαπάνης»
Ημ/νια: 02/06/2015 13:38:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΡΑΓΩ6Μ-6Χ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για τον διακανονισμό του οφειλόμενου ποσού με παράταση αποπληρωμής δόσεων παραχώρησης του υπό στοιχεία Γ8/36/720 Οικ. τάφου του Γ` Κοιμητηρίου από την κα Αναστασία Βασιλοπούλου, σύμφωνα με την υπ` αριθμ. 66/15 πράξη της Επιτροπής Κοιμητηρίων
Θέμα: Έγκριση για τον διακανονισμό του οφειλόμενου ποσού με παράταση αποπληρωμής δόσεων παραχώρησης του υπό στοιχεία Γ8/36/720 Οικ. τάφου του Γ` Κοιμητηρίου από την κα Αναστασία Βασιλοπούλου, σύμφωνα με την υπ` αριθμ. 66/15 πράξη της Επιτροπής Κοιμητηρίων
Ημ/νια: 02/06/2015 13:34:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΒΩΥΩ6Μ-Ζ9Δ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για τον διακανονισμό του οφειλόμενου ποσού με παράταση αποπληρωμής δόσεων παραχώρησης του υπό στοιχεία Γ8/36/720 Οικ. τάφου του Γ` Κοιμητηρίου από την κα Αναστασία Βασιλοπούλου, σύμφωνα με την υπ` αριθμ. 66/15 πράξη της Επιτροπής Κοιμητηρίων
Θέμα: Έγκριση για τον διακανονισμό του οφειλόμενου ποσού με παράταση αποπληρωμής δόσεων παραχώρησης του υπό στοιχεία Γ8/36/720 Οικ. τάφου του Γ` Κοιμητηρίου από την κα Αναστασία Βασιλοπούλου, σύμφωνα με την υπ` αριθμ. 66/15 πράξη της Επιτροπής Κοιμητηρίων
Ημ/νια: 02/06/2015 13:34:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΒΩΥΩ6Μ-Ζ9Δ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552
Τηλ. 210 3722001
Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.