Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στην εταιρεία PRICE COM M. EΠE για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Αριστοτέλους 133.
Θέμα: έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στην εταιρεία PRICE COM M. EΠE για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Αριστοτέλους 133.
Ημ/νια: 02/06/2016 15:51:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΑ3ΖΩ6Μ-Ι4Ξ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στην εταιρεία PRICE COM M. EΠE για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Αριστοτέλους 133.
Θέμα: έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στην εταιρεία PRICE COM M. EΠE για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Αριστοτέλους 133.
Ημ/νια: 02/06/2016 15:51:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΑ3ΖΩ6Μ-Ι4Ξ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στην εταιρεία ΤΡΑΠΕΖΑ ΡRΟ ΒΑΝΚ S.A. για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Αγίου Μελετίου 196-198.
Θέμα: έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στην εταιρεία ΤΡΑΠΕΖΑ ΡRΟ ΒΑΝΚ S.A. για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Αγίου Μελετίου 196-198.
Ημ/νια: 02/06/2016 15:49:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΧ4ΨΩ6Μ-Φ92
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στην εταιρεία ΤΡΑΠΕΖΑ ΡRΟ ΒΑΝΚ S.A. για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Αγίου Μελετίου 196-198.
Θέμα: έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στην εταιρεία ΤΡΑΠΕΖΑ ΡRΟ ΒΑΝΚ S.A. για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Αγίου Μελετίου 196-198.
Ημ/νια: 02/06/2016 15:49:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΧ4ΨΩ6Μ-Φ92
Κατηγορίες: Διαύγεια
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ)» της ΑΘΗΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε., επί της οδού ΟΔΥΣΣΕΩΣ 6.
Θέμα: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ)» της ΑΘΗΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε., επί της οδού ΟΔΥΣΣΕΩΣ 6.
Ημ/νια: 02/06/2016 14:51:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΞΦΝΩ6Μ-ΨΨ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ)» της ΑΘΗΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε., επί της οδού ΟΔΥΣΣΕΩΣ 6.
Θέμα: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ)» της ΑΘΗΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε., επί της οδού ΟΔΥΣΣΕΩΣ 6.
Ημ/νια: 02/06/2016 14:51:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΞΦΝΩ6Μ-ΨΨ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 02/06/2016 14:01:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΠΞΦΩ6Μ-Θ5Κ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 02/06/2016 14:01:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΠΞΦΩ6Μ-Θ5Κ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ)» της ΜΠΑΛΑΠΕΡΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑΣ, επί της οδού ΧΑΡΗΤΟΣ 43.
Θέμα: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ)» της ΜΠΑΛΑΠΕΡΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑΣ, επί της οδού ΧΑΡΗΤΟΣ 43.
Ημ/νια: 02/06/2016 13:51:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΤΕΤΩ6Μ-7ΩΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ)» της ΜΠΑΛΑΠΕΡΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑΣ, επί της οδού ΧΑΡΗΤΟΣ 43.
Θέμα: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ)» της ΜΠΑΛΑΠΕΡΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑΣ, επί της οδού ΧΑΡΗΤΟΣ 43.
Ημ/νια: 02/06/2016 13:51:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΤΕΤΩ6Μ-7ΩΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4257/2014, στον κ. ΣΥΡΟ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Χαλεπά 72.
Θέμα: Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4257/2014, στον κ. ΣΥΡΟ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Χαλεπά 72.
Ημ/νια: 01/06/2016 16:47:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Φ7ΤΩ6Μ-Η31
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της μερικής ανατροπής της με αριθμό Π00093 (Α.Δ.Α. ΩΤΠΚΩ6Μ-5Ω0) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 433.000,00€ από το συνολικό ποσό 24.169.754,24€ με τίτλο «Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας», λόγω μη ανάγκης ολικής εκτέλεσής της.
Θέμα: Έγκριση της μερικής ανατροπής της με αριθμό Π00093 (Α.Δ.Α. ΩΤΠΚΩ6Μ-5Ω0) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 433.000,00€ από το συνολικό ποσό 24.169.754,24€ με τίτλο «Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας», λόγω μη ανάγκης ολικής εκτέλεσής της.
Ημ/νια: 01/06/2016 16:31:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΨΒΝΩ6Μ-ΨΥΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οικοδομικές επισκευές ανακαινίσεις και μικροεπισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου Αθηναίων κυρίως στο 6ο Διαμέρισμα, καθώς και στα λοιπά Διαμερίσματα, 2009».
Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οικοδομικές επισκευές ανακαινίσεις και μικροεπισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου Αθηναίων κυρίως στο 6ο Διαμέρισμα, καθώς και στα λοιπά Διαμερίσματα, 2009».
Ημ/νια: 01/06/2016 16:29:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΔ4ΒΩ6Μ-9Ρ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4257/2014, στην εταιρεία TECNOPNEUMATIC A.E. για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του κτιρίου επί της Ιεράς Οδού 97.
Θέμα: Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4257/2014, στην εταιρεία TECNOPNEUMATIC A.E. για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του κτιρίου επί της Ιεράς Οδού 97.
Ημ/νια: 01/06/2016 16:24:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 63ΜΒΩ6Μ-Μ0Κ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4257/2014, στην επιχείρηση ΜΠΕΞΗΣ Κ. & ΣΙΑ Ε.Ε. για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα ως προς την πρόσοψη του κτιρίου επί της οδού Δράμας 32-34.
Θέμα: Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4257/2014, στην επιχείρηση ΜΠΕΞΗΣ Κ. & ΣΙΑ Ε.Ε. για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα ως προς την πρόσοψη του κτιρίου επί της οδού Δράμας 32-34.
Ημ/νια: 01/06/2016 16:22:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Τ68Ω6Μ-099
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4257/2014, στην εταιρεία ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Λιοσίων 261.
Θέμα: Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4257/2014, στην εταιρεία ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Λιοσίων 261.
Ημ/νια: 01/06/2016 16:20:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΧΞΗΩ6Μ-Τ2Ψ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4257/2014, στην κα ΧΟΝΔΡΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στο κτίριο της οδού Σεβαστουπόλεως 32.
Θέμα: Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4257/2014, στην κα ΧΟΝΔΡΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στο κτίριο της οδού Σεβαστουπόλεως 32.
Ημ/νια: 01/06/2016 16:19:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 71ΤΗΩ6Μ-555
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αποδοχή δωρεάς εξοπλισμού γυναικολογικού ιατρείου από τον κ. ΣΤΑΥΡΟ ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ του ΙΩΑΝΝΗ προς το υπό κατασκευή 6ο Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου Αθηναίων, που βρίσκεται στην οδό Χανίων 4α στην Κυψέλη.
Θέμα: Αποδοχή δωρεάς εξοπλισμού γυναικολογικού ιατρείου από τον κ. ΣΤΑΥΡΟ ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ του ΙΩΑΝΝΗ προς το υπό κατασκευή 6ο Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου Αθηναίων, που βρίσκεται στην οδό Χανίων 4α στην Κυψέλη.
Ημ/νια: 01/06/2016 16:18:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 611ΧΩ6Μ-ΡΞΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4257/2014, στην εταιρεία ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του κτιρίου επί της οδού Αχαρνών 320
Θέμα: Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4257/2014, στην εταιρεία ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του κτιρίου επί της οδού Αχαρνών 320
Ημ/νια: 01/06/2016 16:17:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΗΔ9Ω6Μ-29Θ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4257/2014, στην κα ΛΙΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ για την επιγραφή διπλής όψεως που ήταν τοποθετημένη κάθετα στα κιγκλιδώματα του 1ου ορόφου του κτιρίου επί της οδού Λαρίσης 4.
Θέμα: Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4257/2014, στην κα ΛΙΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ για την επιγραφή διπλής όψεως που ήταν τοποθετημένη κάθετα στα κιγκλιδώματα του 1ου ορόφου του κτιρίου επί της οδού Λαρίσης 4.
Ημ/νια: 01/06/2016 16:14:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΕΖ1Ω6Μ-2ΣΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.