Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Έγκριση για την τροποποίηση των Α.Χ.Κ. 1907/2014 και 1908/14 από μισθώματα περιπτέρου με αριθ.68 επί της οδού Κηφισίας 87, που βεβαιώθηκαν σε βάρος του μισθωτή CAUSHAJ ALEKSANDER RAMADAN
Θέμα: Έγκριση για την τροποποίηση των Α.Χ.Κ. 1907/2014 και 1908/14 από μισθώματα περιπτέρου με αριθ.68 επί της οδού Κηφισίας 87, που βεβαιώθηκαν σε βάρος του μισθωτή CAUSHAJ ALEKSANDER RAMADAN
Ημ/νια: 08/04/2015 14:41:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΔΘ9Ω6Μ-ΛΑΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση άσκησης έφεσης και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθμ. 1287/2014 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς (Τμήμα Α3 Ακυρωτικό) ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.».
Θέμα: «Έγκριση άσκησης έφεσης και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθμ. 1287/2014 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς (Τμήμα Α3 Ακυρωτικό) ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.».
Ημ/νια: 07/04/2015 15:34:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙΕΨΩ6Μ-Φ0Υ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση άσκησης έφεσης και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθμ. 1287/2014 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς (Τμήμα Α3 Ακυρωτικό) ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.».
Θέμα: «Έγκριση άσκησης έφεσης και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθμ. 1287/2014 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς (Τμήμα Α3 Ακυρωτικό) ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.».
Ημ/νια: 07/04/2015 15:34:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙΕΨΩ6Μ-Φ0Υ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της υπεράσπισης του κ. Ιωάννου Αποστόλου από δικηγόρο της Νομικής Διεύθυνσης του Δήμου μας, ενώπιον πάσης δικαστικής αρχής ή δικαστηρίου, εάν και εφόσον κλητευθεί να παραστεί ως κατηγορούμενος μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης
Θέμα: Έγκριση της υπεράσπισης του κ. Ιωάννου Αποστόλου από δικηγόρο της Νομικής Διεύθυνσης του Δήμου μας, ενώπιον πάσης δικαστικής αρχής ή δικαστηρίου, εάν και εφόσον κλητευθεί να παραστεί ως κατηγορούμενος μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης
Ημ/νια: 07/04/2015 15:20:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 66ΒΝΩ6Μ-ΛΦ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της υπεράσπισης του κ. Ιωάννου Αποστόλου από δικηγόρο της Νομικής Διεύθυνσης του Δήμου μας, ενώπιον πάσης δικαστικής αρχής ή δικαστηρίου, εάν και εφόσον κλητευθεί να παραστεί ως κατηγορούμενος μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης
Θέμα: Έγκριση της υπεράσπισης του κ. Ιωάννου Αποστόλου από δικηγόρο της Νομικής Διεύθυνσης του Δήμου μας, ενώπιον πάσης δικαστικής αρχής ή δικαστηρίου, εάν και εφόσον κλητευθεί να παραστεί ως κατηγορούμενος μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης
Ημ/νια: 07/04/2015 15:20:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 66ΒΝΩ6Μ-ΛΦ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση άσκησης έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 1864/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών).
Θέμα: Έγκριση άσκησης έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 1864/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών).
Ημ/νια: 07/04/2015 15:18:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΝΚ9Ω6Μ-83Μ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση άσκησης έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 1864/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών).
Θέμα: Έγκριση άσκησης έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 1864/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών).
Ημ/νια: 07/04/2015 15:18:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΝΚ9Ω6Μ-83Μ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της πληρότητας και εγκυρότητας των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για την υπογραφή της σύμβασης του έργου “Χρωματισμοί - Μικροεπισκευές Σχολικών Κτηρίων του Δήμου Αθήναιων στην 4η και 5η Δημοτική Κοινότητα, έτους 2014”, προϋπολογισμού 600.000,
Θέμα: Έγκριση της πληρότητας και εγκυρότητας των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για την υπογραφή της σύμβασης του έργου “Χρωματισμοί - Μικροεπισκευές Σχολικών Κτηρίων του Δήμου Αθήναιων στην 4η και 5η Δημοτική Κοινότητα, έτους 2014”, προϋπολογισμού 600.000,00€
Ημ/νια: 07/04/2015 15:16:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 735ΚΩ6Μ-1ΣΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της πληρότητας και εγκυρότητας των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για την υπογραφή της σύμβασης του έργου “Χρωματισμοί - Μικροεπισκευές Σχολικών Κτηρίων του Δήμου Αθήναιων στην 4η και 5η Δημοτική Κοινότητα, έτους 2014”, προϋπολογισμού 600.000,
Θέμα: Έγκριση της πληρότητας και εγκυρότητας των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για την υπογραφή της σύμβασης του έργου “Χρωματισμοί - Μικροεπισκευές Σχολικών Κτηρίων του Δήμου Αθήναιων στην 4η και 5η Δημοτική Κοινότητα, έτους 2014”, προϋπολογισμού 600.000,00€
Ημ/νια: 07/04/2015 15:16:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 735ΚΩ6Μ-1ΣΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση άσκησης κύριας παρέμβασης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά του κ. Σταύρου Τσάτου (μισθωτή αναπηρικού περιπτέρου) και κατά του Ταμείου Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου.
Θέμα: Έγκριση άσκησης κύριας παρέμβασης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά του κ. Σταύρου Τσάτου (μισθωτή αναπηρικού περιπτέρου) και κατά του Ταμείου Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου.
Ημ/νια: 07/04/2015 15:16:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΒΧΦΖΩ6Μ-ΔΕ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση άσκησης κύριας παρέμβασης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά του κ. Σταύρου Τσάτου (μισθωτή αναπηρικού περιπτέρου) και κατά του Ταμείου Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου.
Θέμα: Έγκριση άσκησης κύριας παρέμβασης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά του κ. Σταύρου Τσάτου (μισθωτή αναπηρικού περιπτέρου) και κατά του Ταμείου Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου.
Ημ/νια: 07/04/2015 15:16:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΒΧΦΖΩ6Μ-ΔΕ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της πληρότητας και εγκυρότητας των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για την υπογραφή της σύμβασης του έργου “Χρωματισμοί - Μικροεπισκευές Σχολικών Κτηρίων του Δήμου Αθήναιων στην 6η και 7η Δημοτική Κοινότητα, έτους 2014”, προϋπολογισμού 600.000,
Θέμα: Έγκριση της πληρότητας και εγκυρότητας των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για την υπογραφή της σύμβασης του έργου “Χρωματισμοί - Μικροεπισκευές Σχολικών Κτηρίων του Δήμου Αθήναιων στην 6η και 7η Δημοτική Κοινότητα, έτους 2014”, προϋπολογισμού 600.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)
Ημ/νια: 07/04/2015 15:14:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΓΜΙΩ6Μ-8Ε3
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της πληρότητας και εγκυρότητας των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για την υπογραφή της σύμβασης του έργου “Χρωματισμοί - Μικροεπισκευές Σχολικών Κτηρίων του Δήμου Αθήναιων στην 6η και 7η Δημοτική Κοινότητα, έτους 2014”, προϋπολογισμού 600.000,
Θέμα: Έγκριση της πληρότητας και εγκυρότητας των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για την υπογραφή της σύμβασης του έργου “Χρωματισμοί - Μικροεπισκευές Σχολικών Κτηρίων του Δήμου Αθήναιων στην 6η και 7η Δημοτική Κοινότητα, έτους 2014”, προϋπολογισμού 600.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)
Ημ/νια: 07/04/2015 15:14:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΓΜΙΩ6Μ-8Ε3
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αποδοχή της δωρεάς ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης του τροχαίου υλικού του Εθνικού Κήπου (εκτιμώμενου κόστους 1.400,00€) από τον κ. Επαμεινώνδα Ν. Φαρμάκη
Θέμα: Αποδοχή της δωρεάς ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης του τροχαίου υλικού του Εθνικού Κήπου (εκτιμώμενου κόστους 1.400,00€) από τον κ. Επαμεινώνδα Ν. Φαρμάκη
Ημ/νια: 07/04/2015 15:11:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΑΚΒΩ6Μ-ΣΤΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αποδοχή της δωρεάς ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης του τροχαίου υλικού του Εθνικού Κήπου (εκτιμώμενου κόστους 1.400,00€) από τον κ. Επαμεινώνδα Ν. Φαρμάκη
Θέμα: Αποδοχή της δωρεάς ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης του τροχαίου υλικού του Εθνικού Κήπου (εκτιμώμενου κόστους 1.400,00€) από τον κ. Επαμεινώνδα Ν. Φαρμάκη
Ημ/νια: 07/04/2015 15:11:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΑΚΒΩ6Μ-ΣΤΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του κ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ποσού 119,87€ και ρύθμιση με δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο ποσού 384,00€ σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014
Θέμα: Εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του κ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ποσού 119,87€ και ρύθμιση με δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο ποσού 384,00€ σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014
Ημ/νια: 07/04/2015 15:08:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΦΜ1Ω6Μ-Μ0Β
Κατηγορίες: Διαύγεια
Εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του κ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ποσού 119,87€ και ρύθμιση με δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο ποσού 384,00€ σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014
Θέμα: Εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του κ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ποσού 119,87€ και ρύθμιση με δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο ποσού 384,00€ σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014
Ημ/νια: 07/04/2015 15:08:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΦΜ1Ω6Μ-Μ0Β
Κατηγορίες: Διαύγεια
Εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του κ. ΚΑΠΠΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ποσού 1.562,50€ και ρύθμιση με δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο ποσού 1.929,40€ σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014
Θέμα: Εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του κ. ΚΑΠΠΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ποσού 1.562,50€ και ρύθμιση με δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο ποσού 1.929,40€ σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014
Ημ/νια: 07/04/2015 15:07:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΜΖ4Ω6Μ-Σ2Ψ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του κ. ΚΑΠΠΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ποσού 1.562,50€ και ρύθμιση με δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο ποσού 1.929,40€ σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014
Θέμα: Εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του κ. ΚΑΠΠΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ποσού 1.562,50€ και ρύθμιση με δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο ποσού 1.929,40€ σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014
Ημ/νια: 07/04/2015 15:07:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΜΖ4Ω6Μ-Σ2Ψ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο της κ. ΚΟΤΑΝΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, ποσού 238,42€ και ρύθμιση με δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς το Δήμο ποσού 2.124,20€ σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014
Θέμα: Εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο της κ. ΚΟΤΑΝΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, ποσού 238,42€ και ρύθμιση με δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς το Δήμο ποσού 2.124,20€ σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014
Ημ/νια: 07/04/2015 15:04:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΤΡΣΩ6Μ-ΙΞ1
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552
Τηλ. 210 3722001
Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.