Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (H.Δ.) ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 05-04-2017 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ.
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (H.Δ.) ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 05-04-2017 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ.
Ημ/νια: 31/03/2017 15:26:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΣΙ0Ω6Μ-ΛΕΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη μεταφοράς θέσης, για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου πώλησης κουλουριών στην μικροπωλήτρια ΑΣΠΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ από τη θέση ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ & ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΙΩΤΙΣΣΗΣ, σε νέα προτεινόμενη θέση, στην οδό ΑΘΗΝΑΣ 1
Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη μεταφοράς θέσης, για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου πώλησης κουλουριών στην μικροπωλήτρια ΑΣΠΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ από τη θέση ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ & ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΙΩΤΙΣΣΗΣ, σε νέα προτεινόμενη θέση, στην οδό ΑΘΗΝΑΣ 14.
Ημ/νια: 31/03/2017 15:23:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Η64Ω6Μ-ΖΛΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Τη λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης της 1ης Δημοτικής Κοινότητας για το ρετρό Αθηναϊκό τραγούδι την Παρασκευή 7 Απριλίου 2017.
Θέμα: Τη λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης της 1ης Δημοτικής Κοινότητας για το ρετρό Αθηναϊκό τραγούδι την Παρασκευή 7 Απριλίου 2017.
Ημ/νια: 31/03/2017 15:19:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΕΥΛΩ6Μ-Χ53
Κατηγορίες: Διαύγεια
Τη λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση δράσης για τη συλλογή τροφίμων προκειμένου να διατεθούν στο Κόμβο Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ) το Σάββατο 8 Απριλίου 2017.
Θέμα: Τη λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση δράσης για τη συλλογή τροφίμων προκειμένου να διατεθούν στο Κόμβο Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ) το Σάββατο 8 Απριλίου 2017.
Ημ/νια: 31/03/2017 15:09:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΕ8ΥΩ6Μ-739
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00€, για την ετήσια συνδρομή συμμετοχής στον “Ευρωπαϊκό Συνασπισμό Πόλεων κατά του ρατσισμού – European Coalition of Cities Against Racism (ECCAR)”, για το έτος 2017.
Θέμα: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00€, για την ετήσια συνδρομή συμμετοχής στον “Ευρωπαϊκό Συνασπισμό Πόλεων κατά του ρατσισμού – European Coalition of Cities Against Racism (ECCAR)”, για το έτος 2017.
Ημ/νια: 31/03/2017 14:57:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Λ3ΑΩ6Μ-Σ1Η
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.600,00€ (400,00€ x 4 μήνες), για την οικονομική ενίσχυση του Αργυρόπουλου – Θεοδωρόπουλου Ευάγγελου, βάσει του άρθρου 202, παρ.2 του Ν. 3463/2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων.»
Θέμα: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.600,00€ (400,00€ x 4 μήνες), για την οικονομική ενίσχυση του Αργυρόπουλου – Θεοδωρόπουλου Ευάγγελου, βάσει του άρθρου 202, παρ.2 του Ν. 3463/2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων.»
Ημ/νια: 31/03/2017 14:52:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΞΝ4Ω6Μ-Θ54
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση δέσμευσης ποσού 277.161,45€ κατ’ έτος, για τα έτη 2018 και 2019 για προμήθεια ειδών καθαριότητας κλπ, για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας.»
Θέμα: «Έγκριση δέσμευσης ποσού 277.161,45€ κατ’ έτος, για τα έτη 2018 και 2019 για προμήθεια ειδών καθαριότητας κλπ, για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας.»
Ημ/νια: 31/03/2017 14:47:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΥ9ΩΩ6Μ-ΨΒΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 17.080,00€, για ενημέρωση και επικοινωνία με τους δημότες, φορείς κλπ για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας.»
Θέμα: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 17.080,00€, για ενημέρωση και επικοινωνία με τους δημότες, φορείς κλπ για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας.»
Ημ/νια: 31/03/2017 14:43:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΦΩΜΩ6Μ-Ω9Π
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ.
Ημ/νια: 31/03/2017 12:39:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΩ9ΟΩ6Μ-Ω7Η
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ.
Ημ/νια: 31/03/2017 12:34:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΥΤΥΩ6Μ-3ΕΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΜΠΑΡ)» στον RENE SOLER PEDRAZA, επί της οδού ΣΙΝΑ 9.
Θέμα: Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΜΠΑΡ)» στον RENE SOLER PEDRAZA, επί της οδού ΣΙΝΑ 9.
Ημ/νια: 31/03/2017 12:34:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 75ΑΨΩ6Μ-6ΗΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αποδοχή της δωρεάς αντικατάστασης και αναβάθμισης του φωτισμού της Πλατείας Συντάγματος από την εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων “ΛΑΜΨΑ Α.Ε.” προς τον Δήμο Αθηναίων.
Θέμα: Αποδοχή της δωρεάς αντικατάστασης και αναβάθμισης του φωτισμού της Πλατείας Συντάγματος από την εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων “ΛΑΜΨΑ Α.Ε.” προς τον Δήμο Αθηναίων.
Ημ/νια: 31/03/2017 12:32:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΗ1ΩΩ6Μ-ΚΥ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της με Α.Π.082073/17.03.2017 Απόφασης Δημάρχου Αθηναίων που αφορά στην εκτέλεση της εργασίας “Καθαρισμός Αποστραγγιστικών Τάφρων στους λόφους Λυκαβηττού και Φιλοπάππου μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα στις 11 Μαρτίου 2017”, με τη διαδικασία του κα
Θέμα: Έγκριση της με Α.Π.082073/17.03.2017 Απόφασης Δημάρχου Αθηναίων που αφορά στην εκτέλεση της εργασίας “Καθαρισμός Αποστραγγιστικών Τάφρων στους λόφους Λυκαβηττού και Φιλοπάππου μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα στις 11 Μαρτίου 2017”, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
Ημ/νια: 31/03/2017 12:31:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΖΞΚΩ6Μ-ΑΤ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 14.880,00€ για τη “Μίσθωση Εκσκαφέα-Φορτωτή με αρπάγη” ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την τροφοδότηση του κλαδοτεμαχιστή με τα συσσωρευμένα φυτικά υπολείμματα.
Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 14.880,00€ για τη “Μίσθωση Εκσκαφέα-Φορτωτή με αρπάγη” ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την τροφοδότηση του κλαδοτεμαχιστή με τα συσσωρευμένα φυτικά υπολείμματα.
Ημ/νια: 31/03/2017 12:30:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΦΒΓΩ6Μ-9ΣΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ.
Ημ/νια: 31/03/2017 12:29:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 71Υ9Ω6Μ-ΖΩΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Ανάκληση: α) της με Α.Π. 409776/2015 απόφασης δέσμευσης ποσού 80.000,00€ για το έτος 2017, για προμήθεια “Φυτικού Υλικού”, β) της με Α.Π. 409770/2015 απόφασης δέσμευσης ποσού 20.000,00€ για το έτος 2017, για προμήθεια “Φυτικού Υλικού” (Εθνικός Κήπος) και
Θέμα: Ανάκληση: α) της με Α.Π. 409776/2015 απόφασης δέσμευσης ποσού 80.000,00€ για το έτος 2017, για προμήθεια “Φυτικού Υλικού”, β) της με Α.Π. 409770/2015 απόφασης δέσμευσης ποσού 20.000,00€ για το έτος 2017, για προμήθεια “Φυτικού Υλικού” (Εθνικός Κήπος) και γ) της με Α.Π.409783/2015 απόφασης δέσμευσης ποσού 80.000,00€ για το έτος 2017, για “Σύνταξη διαχειριστικών μελετών για πάρκα και άλση”.
Ημ/νια: 31/03/2017 12:26:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΛ1ΦΩ6Μ-Π6Τ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.976,00€ για την παροχή υπηρεσιών εξονυχισμού των δύο αλόγων που φιλοξενούνται στο μικρό ζωολογικό κήπο του Άλσους της πρώην Σχολής Χωροφυλακής.
Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.976,00€ για την παροχή υπηρεσιών εξονυχισμού των δύο αλόγων που φιλοξενούνται στο μικρό ζωολογικό κήπο του Άλσους της πρώην Σχολής Χωροφυλακής.
Ημ/νια: 31/03/2017 12:25:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Χ4ΚΩ6Μ-Κ76
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Δ.Α. ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Δ.Α. ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016.
Ημ/νια: 31/03/2017 12:24:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΓΗ3Ω6Μ-ΙΩΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΚΑΚΑΒΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΚΑΚΑΒΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Ημ/νια: 30/03/2017 12:29:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΑΠΝΩ6Μ-2Ν6
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ.
Ημ/νια: 30/03/2017 12:22:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Α0ΚΩ6Μ-ΧΤ2
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.