Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
421Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Θέμα: 421Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Ημ/νια: 07/12/2016 14:42:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΓΡΗΩ6Μ-ΛΒΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
421Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Θέμα: 421Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Ημ/νια: 07/12/2016 14:42:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΓΡΗΩ6Μ-ΛΒΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
« Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία “ΣΙΓΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.” (SIGMASOFT Α.Ε.) προς τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων, εξήντα (60) αδειών του ιατρικού λογισμικού συνταγογράφησης και διαχείρισης ιατρείου MedExpress (10 άδειες ανά Δημοτικό Ια
Θέμα: « Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία “ΣΙΓΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.” (SIGMASOFT Α.Ε.) προς τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων, εξήντα (60) αδειών του ιατρικού λογισμικού συνταγογράφησης και διαχείρισης ιατρείου MedExpress (10 άδειες ανά Δημοτικό Ιατρείο).»
Ημ/νια: 06/12/2016 15:06:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΝΑΗΩ6Μ-22Ν
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων με σχέση εργασίας μονίμων Υπαλλήλων του Γραφείου Αντιδημάρχου Αστικής Υποδομής- Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή , για τον μήνα Δεκέμβριο 2016
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων με σχέση εργασίας μονίμων Υπαλλήλων του Γραφείου Αντιδημάρχου Αστικής Υποδομής- Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή , για τον μήνα Δεκέμβριο 2016
Ημ/νια: 06/12/2016 14:47:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΣΧΦΩ6Μ-Ι6Κ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΥΕ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ,ΑΓ.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 7
Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΥΕ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ,ΑΓ.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 7
Ημ/νια: 06/12/2016 14:16:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΥΣΓΩ6Μ-26Ε
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΥΕ -ΜΠΑΡ,ΟΡΦΕΩΣ 33& ΔΕΚΕΛΕΩΝ 38
Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΥΕ -ΜΠΑΡ,ΟΡΦΕΩΣ 33& ΔΕΚΕΛΕΩΝ 38
Ημ/νια: 06/12/2016 14:13:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ω5ΦΩ6Μ-41Θ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΥΕ -ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΜΠΑΡ ,ΔΕΚΕΛΕΩΝ 4
Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΥΕ -ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΜΠΑΡ ,ΔΕΚΕΛΕΩΝ 4
Ημ/νια: 06/12/2016 14:11:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΖΑΚΩ6Μ-69Ω
Κατηγορίες: Διαύγεια
Καθορισμός όρων, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, σύντμηση του χρόνου δημοσίευσης από 35 ημέρες σε 30 ημέρες και ορισμός γνωμοδοτικού οργάνου της προκήρυξης διεθνούς, ανοικτής, δημόσιας σύμβασης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, άνω των ορίων, με κριτήριο κατακ
Θέμα: Καθορισμός όρων, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, σύντμηση του χρόνου δημοσίευσης από 35 ημέρες σε 30 ημέρες και ορισμός γνωμοδοτικού οργάνου της προκήρυξης διεθνούς, ανοικτής, δημόσιας σύμβασης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο “ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΤΗ 2016 - 2017”, συνολικού προϋπολογισμού 529.156,00€
Ημ/νια: 06/12/2016 13:46:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΖΓΒΩ6Μ-73Ζ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ
Ημ/νια: 06/12/2016 13:25:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6138Ω6Μ-3ΡΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔ 288/2016
Θέμα: ΑΔ 288/2016
Ημ/νια: 06/12/2016 12:55:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 713ΙΩ6Μ-ΜΣ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔ 287/2016
Θέμα: ΑΔ 287/2016
Ημ/νια: 06/12/2016 12:53:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΨ8ΚΩ6Μ-Η11
Κατηγορίες: Διαύγεια
Ενημέρωση φακέλου ΑΔ 248/2016
Θέμα: Ενημέρωση φακέλου ΑΔ 248/2016
Ημ/νια: 06/12/2016 12:49:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΑ86Ω6Μ-ΧΓΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΤΟΙ: ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ , ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΚΑΙ ΗΧΕΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ , ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)>> , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 2 , ΤΗΣ DEEPORT ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤ
Θέμα: Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΤΟΙ: ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ , ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΚΑΙ ΗΧΕΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ , ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)>> , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 2 , ΤΗΣ DEEPORT ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ - ΚΑΦΕ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ - ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. (ΑΦΜ: 800714059 ΔΟΥ: Δ΄ΑΘΗΝΩΝ) , ΜΕ ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΟΝ ΜΟΣΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟ ΗΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ.
Ημ/νια: 05/12/2016 17:11:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΛΗ6Ω6Μ-8Ο2
Κατηγορίες: Διαύγεια
Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΤΟΙ: ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ , ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΚΑΙ ΗΧΕΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ , ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ: ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ , ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ , ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ , ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ , ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ , ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ , ΠΡΑΤΗΡΙ
Θέμα: Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΤΟΙ: ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ , ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΚΑΙ ΗΧΕΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ , ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ: ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ , ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ , ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ , ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ , ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ , ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ , ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ>> , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΟΛΩΝΟΣ 9 , ΤΗΣ YOLENI’S HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , (ΑΦΜ: 800402918 ΔΟΥ: Δ’ ΑΘΗΝΩΝ) , ΜΕ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΙΠΑ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ , ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ - Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ TOY ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ ΣΤΟΝ Β’ ΟΡΟΦΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ , ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΟΝ ΜΙΧΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.
Ημ/νια: 05/12/2016 16:42:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΝΝ9Ω6Μ-ΒΦΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΤΟΙ: ΡΑΔΙΟΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟΥ - CD , ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΚΑΙ ΗΧΕΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Η ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΕΥ ΜΙΚΡΟΜΕΓΑΦΩΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ)>> , Σ
Θέμα: Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΤΟΙ: ΡΑΔΙΟΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟΥ - CD , ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΚΑΙ ΗΧΕΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Η ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΕΥ ΜΙΚΡΟΜΕΓΑΦΩΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ)>> , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 59 , ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΓΚΑΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΙΚΑΣ , (ΑΦΜ: 044257940 ΔΟΥ: ΣΤ’ ΑΘΗΝΩΝ).
Ημ/νια: 05/12/2016 16:39:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΠΩ9Ω6Μ-1ΕΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΤΟΙ: ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΜΙΚΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ , ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΥΡΟΠΙΤΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΕΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΩΝ>> , ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Χ
Θέμα: Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΤΟΙ: ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΜΙΚΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ , ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΥΡΟΠΙΤΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΕΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΩΝ>> , ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 2 , ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΦΟΥ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ , (ΑΦΜ: 072650765 ΔΟΥ: Ε’ ΑΘΗΝΩΝ).
Ημ/νια: 05/12/2016 16:36:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΗΧΙΩ6Μ-ΓΩ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΤΟΙ: ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΜΙΚΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ , ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) , ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟ
Θέμα: Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΤΟΙ: ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΜΙΚΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ , ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) , ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)>> , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΔΡΑΚΟΥ 19 , ΤΗΣ SIX PERSON’S FOOD PC , (ΑΦΜ: 800702640 ΔΟΥ: ΣΤ’ ΑΘΗΝΩΝ) , ΜΕ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΤΕΡΖΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΝΘΗΣ , ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΦΟΒΑΚΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ , Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ.
Ημ/νια: 05/12/2016 16:34:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΥΙ4Ω6Μ-801
Κατηγορίες: Διαύγεια
Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΤΟΙ: ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΚΑΙ ΗΧΕΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ , ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) , ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ -
Θέμα: Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΤΟΙ: ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΚΑΙ ΗΧΕΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ , ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) , ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ)>> , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΤΣΑΚΑΛΩΦ 6 , ΤΗΣ ΜΙΝΝΙΕ Μ. - ΚΑΦΕ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Ε.Π.Ε. , (ΑΦΜ: 997508304 ΔΟΥ: Δ’ ΑΘΗΝΩΝ) , ΜΕ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟ ΛΕΟΥΤΣΑΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ , ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΒΟΥΤΖΗ ΤΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ , Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ .
Ημ/νια: 05/12/2016 16:30:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΠΡΘΩ6Μ-Η3Κ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΤΟΙ: ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΜΙΚΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ , ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) , ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ)>> , ΣΤ
Θέμα: Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΤΟΙ: ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΜΙΚΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ , ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) , ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ)>> , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 59 , ΤΗΣ ARSTE FOOD CONCEPTS PRIVATE COMPANY Ι.Κ.Ε. (ΑΦΜ: 800708460 ΔΟΥ: ΣΤ’ ΑΘΗΝΩΝ) , ΜΕ ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΟΝ DWORAKIEWICZ JACEK TOMASZ ΤΟΥ JOSEF ΚΑΙ ΤΗΣ JANINA.
Ημ/νια: 05/12/2016 16:27:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 76ΔΨΩ6Μ-ΞΛΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ)>> , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΗΠΙΤΟΥ 4 , ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (ΑΦΜ: 997216276 ΔΟΥ: ΣΤ’ ΑΘΗΝΩΝ) , ΜΕ ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΟΝ
Θέμα: Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ)>> , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΗΠΙΤΟΥ 4 , ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (ΑΦΜ: 997216276 ΔΟΥ: ΣΤ’ ΑΘΗΝΩΝ) , ΜΕ ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ.
Ημ/νια: 05/12/2016 16:22:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΖΣΣΩ6Μ-3ΜΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.