Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018.
Ημ/νια: 16/02/2018 13:58:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7847Ω6Μ-0Κ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018.
Ημ/νια: 16/02/2018 13:53:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΤΟΩΩ6Μ-1ΥΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018.
Ημ/νια: 16/02/2018 13:49:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ν07Ω6Μ-Σ72
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018.
Ημ/νια: 16/02/2018 13:39:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΒ6ΞΩ6Μ-Μ53
Κατηγορίες: Διαύγεια
3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 21-02-2018-ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Θέμα: 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 21-02-2018-ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Ημ/νια: 16/02/2018 13:38:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΓΧΔΩ6Μ-4Φ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ.
Ημ/νια: 16/02/2018 13:22:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΥΨ3Ω6Μ-ΒΚΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας για τον μήνα Φεβρουάριο 2018
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας για τον μήνα Φεβρουάριο 2018
Ημ/νια: 16/02/2018 16:05:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω11ΔΩ6Μ-Α1Λ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης - Ιδιωτικός Βρεφικός Σταθμός “ΦΡΑΟΥΛΙΤΣΑ” .
Θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης - Ιδιωτικός Βρεφικός Σταθμός “ΦΡΑΟΥΛΙΤΣΑ” .
Ημ/νια: 16/02/2018 10:23:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΜΗΘΩ6Μ-ΒΦΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (ΕΦΚΑ) ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (ΕΦΚΑ) ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017.
Ημ/νια: 16/02/2018 10:03:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΓ9ΧΩ6Μ-Υ7Π
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (ΕΦΚΑ) ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (ΕΦΚΑ) ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017.
Ημ/νια: 16/02/2018 09:58:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΧΝΗΩ6Μ-Ρ1Θ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ.
Ημ/νια: 16/02/2018 09:54:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΧ2ΖΩ6Μ-ΡΨΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΔΩΝ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΠΟΔΟΜΟΧΛΟ.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΔΩΝ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΠΟΔΟΜΟΧΛΟ.
Ημ/νια: 16/02/2018 09:42:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Θ64Ω6Μ-2ΙΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00€ για την πληρωμή τελών στην ΕΥΔΑΠ για εκκενώσεις βοθροεκκενωτηρίων
Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00€ για την πληρωμή τελών στην ΕΥΔΑΠ για εκκενώσεις βοθροεκκενωτηρίων
Ημ/νια: 16/02/2018 09:28:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΩΜΗΩ6Μ-7Γ1
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 810,00€ για την άμεση προμήθεια χάρτινων δελτίων παρουσίας εργαζομένων και β) έκδοσης αντίστοιχου εντάλματος προπληρωμής στον μόνιμο υπάλληλο κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΒΑΒΟΥΛΑ
Θέμα: Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 810,00€ για την άμεση προμήθεια χάρτινων δελτίων παρουσίας εργαζομένων και β) έκδοσης αντίστοιχου εντάλματος προπληρωμής στον μόνιμο υπάλληλο κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΒΑΒΟΥΛΑ
Ημ/νια: 16/02/2018 09:26:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 73ΧΩΩ6Μ-29Θ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
Ημ/νια: 16/02/2018 09:07:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω1Τ0Ω6Μ-ΖΙΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
Ημ/νια: 16/02/2018 08:49:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΓΒΞΩ6Μ-ΒΞΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
Ημ/νια: 16/02/2018 08:43:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΨΟΥΩ6Μ-Δ4Μ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑ 3,5 ΜΗΝΕΣ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ.136983/15-5-2017 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ PROTECT CASH SOLUTIONS ΙΕΠΥΑ ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ.
Θέμα: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑ 3,5 ΜΗΝΕΣ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ.136983/15-5-2017 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ PROTECT CASH SOLUTIONS ΙΕΠΥΑ ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ.
Ημ/νια: 15/02/2018 10:07:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω7ΛΥΩ6Μ-ΜΨΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για α) την μετάβαση του κ. Στυλιανού Διακουλάκη, ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου Αθηναίων, σε θέματα Ευρωπαϊκών, Πολιτικών και Διεθνών Συνεργασιών Δήμου Αθηναίων, στις Βρυξέλλες, από τις 8 έως και τις 10 Μαρτίου 2018, προκειμένου να συμμετέχει σε σ
Θέμα: έγκριση για α) την μετάβαση του κ. Στυλιανού Διακουλάκη, ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου Αθηναίων, σε θέματα Ευρωπαϊκών, Πολιτικών και Διεθνών Συνεργασιών Δήμου Αθηναίων, στις Βρυξέλλες, από τις 8 έως και τις 10 Μαρτίου 2018, προκειμένου να συμμετέχει σε συνάντηση εργασίας των μελών της Συνεργασίας για τη Μετανάστευση προς τους Πρόσφυγες, στο πλαίσιο της Αστικής Πολιτικής της Ε.Ε, καθώς και την μετάβαση της υπαλλήλου του Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων κας Βασιλικής Τριφωνίδου και β) της διάθεσης της σχετικής δαπάνης.
Ημ/νια: 15/02/2018 10:01:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΨΨΣΩ6Μ-Φ7Ο
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 20.425,21€ στον Κ.Α. 6495.001, Φορέας 0, Διεύθυνση 75, για την αντιμετώπιση της δαπάνης για την εργασία ηχογράφησης, ηλεκτρονικής επεξεργασίας, φωτοεκτύπωσης, βιβλιοδεσίας & εγγραφής σε cd των πρακτικών συνεδριάσεων του Δ
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 20.425,21€ στον Κ.Α. 6495.001, Φορέας 0, Διεύθυνση 75, για την αντιμετώπιση της δαπάνης για την εργασία ηχογράφησης, ηλεκτρονικής επεξεργασίας, φωτοεκτύπωσης, βιβλιοδεσίας & εγγραφής σε cd των πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, των Δημοτικών Κοινοτήτων και της Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς και σε όποια άλλη υπηρεσία κρίνεται απαραίτητα η τήρηση πρακτικών για την ολοκλήρωση της με Α.Π. 155508/30.5.2017 σύμβασης.
Ημ/νια: 15/02/2018 09:54:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΣΓΤΩ6Μ-ΘΝΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.