Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Λήψη απόφασης για την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο της εταιρείας Σ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ, ποσού 1.287,31€, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014
Θέμα: Λήψη απόφασης για την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο της εταιρείας Σ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ, ποσού 1.287,31€, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014
Ημ/νια: 30/10/2014 12:04:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΠΘ3Ω6Μ-9ΔΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ποσού 203,38€, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014
Θέμα: Λήψη απόφασης για την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ποσού 203,38€, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014
Ημ/νια: 30/10/2014 12:00:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΖΕΙΩ6Μ-ΛΓΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ *ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ *ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Ημ/νια: 29/10/2014 15:07:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ740Ω6Μ-ΡΘΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ *ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ *ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Ημ/νια: 29/10/2014 15:07:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ740Ω6Μ-ΡΘΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για την παράταση ισχύος της θέσης στάθμευσης του αναπηρικού οχήματος με αρ. κυκλ. ZZX 3724 της κας ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ στην οδό Νιρβάνα 4, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ` αριθμ. 2477/2001 ΠΔΣ
Θέμα: έγκριση για την παράταση ισχύος της θέσης στάθμευσης του αναπηρικού οχήματος με αρ. κυκλ. ZZX 3724 της κας ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ στην οδό Νιρβάνα 4, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ` αριθμ. 2477/2001 ΠΔΣ
Ημ/νια: 29/10/2014 14:05:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Ψ5ΦΩ6Μ-Ζ4Ν
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για την παράταση ισχύος της θέσης στάθμευσης του αναπηρικού οχήματος με αρ. κυκλ. ZZX 3724 της κας ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ στην οδό Νιρβάνα 4, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ` αριθμ. 2477/2001 ΠΔΣ
Θέμα: έγκριση για την παράταση ισχύος της θέσης στάθμευσης του αναπηρικού οχήματος με αρ. κυκλ. ZZX 3724 της κας ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ στην οδό Νιρβάνα 4, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ` αριθμ. 2477/2001 ΠΔΣ
Ημ/νια: 29/10/2014 14:05:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Ψ5ΦΩ6Μ-Ζ4Ν
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής της 5ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων σχετικά με την «οικονομική διαχείριση έτους 2013».
Θέμα: έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής της 5ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων σχετικά με την «οικονομική διαχείριση έτους 2013».
Ημ/νια: 29/10/2014 13:45:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΩΥΕΩ6Μ-ΛΥ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής της 5ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων σχετικά με την «οικονομική διαχείριση έτους 2013».
Θέμα: έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής της 5ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων σχετικά με την «οικονομική διαχείριση έτους 2013».
Ημ/νια: 29/10/2014 13:45:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΩΥΕΩ6Μ-ΛΥ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση ανάθεσης στην Δικηγορική Εταιρία «Φώτης Κρεμμύδας – Φίλιππος Δώρης και Συνεργάτες» των κάτωθι συμπληρωματικών δικαστικών ενεργειών σε συμπαράσταση με τους δικηγόρους του Δήμου: α)της συζήτησης στις 20.11.2014 - ή σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δι
Θέμα: Έγκριση ανάθεσης στην Δικηγορική Εταιρία «Φώτης Κρεμμύδας – Φίλιππος Δώρης και Συνεργάτες» των κάτωθι συμπληρωματικών δικαστικών ενεργειών σε συμπαράσταση με τους δικηγόρους του Δήμου: α)της συζήτησης στις 20.11.2014 - ή σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο - της από 12/4/2007 και με αυξ. αριθμ. κατάθεσης 3472/19-4-2007 έφεσης των ΞΕΚΤΕ Α.Ε και ΦΡΑΞΕΚΤΕ Α.Ε κατά του Δήμου Αθηναίων και κατά της υπ` αριθμ. 6784/2006 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατόπιν παραπομπής από την υπ’ αρ. 1568/2013 απόφαση του Αρείου Πάγου (η οποία σημειωτέον φέρεται εκ νέου προς συζήτηση με την από 13/12/2013 και με αρ. πρωτ. προσδ. 9817/2013 κλήση του Δήμου Αθηναίων κατά των ΦΡΑΞΕΚΤΕ Α.Ε και ΞΕΚΤΕ Α.Ε), β) της συζήτησης στις 20.11.2014 -ή σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο- της από 28/6/2007 και με αριθ. Β.Α.Β 762/29-6-2007 αντέφεσης του Δήμου Αθηναίων κατά των ΦΡΑΞΕΚΤΕ Α.Ε και ΞΕΚΤΕ Α.Ε και κατά της υπ’ αρ. 217/2004 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατόπιν παραπομπής από την υπ' αρ. 1617/2009 απόφαση του Αρείου Πάγου (η οποία σημειωτέον φέρεται εκ νέου προς συζήτηση με την από 13/12/2013 και με αρ. πρωτ. προσδ. 9819/2013 κλήση του Δήμου Αθηναίων κατά των ΦΡΑΞΕΚΤΕ Α.Ε και ΞΕΚΤΕ Α.Ε), γ) της συζήτησης στις 20.11.2014 -ή σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο- , της από 25/2/2004 και με αύξ. αριθμ. κατάθεσης 3207/23-4-2004 έφεσης των ΞΕΚΤΕ Α.Ε και ΦΡΑΞΕΚΤΕ Α.Ε κατά του Δήμου Αθηναίων και κατά της υπ` αριθμ. 217/2004 οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, όπως επίσης και κατά της υπ’ αριθμ. 2721/1987 προδικαστικής απόφασης και της υπ’ αριθμ. 19/1989 πράξης του αυτού δικαστηρίου, κατόπιν παραπομπής από την υπ’ αρ. 1617/2009 απόφαση του Αρείου Πάγου (η οποία σημειωτέον φέρεται εκ νέου σε συζήτηση κατόπιν της από 13/12/2013 και με αρ. πρωτ. προσδ. 9820/2013 Κλήσης του Δήμου Αθηναίων κατά των ΦΡΑΞΕΚΤΕ Α.Ε και ΞΕΚΤΕ Α.Ε) και δ) της συζήτησης στις 20.11.2014, -ή σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο- , της με αρ. καταθ. 3290/27-4-2004 έφεσης των ΞΕΚΤΕ Α.Ε και ΦΡΑΞΕΚΤΕ Α.Ε κατά του Δήμου Αθηναίων και κατά της υπ’ αριθμ. 217/2004 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, καθώς και της υπ’ αριθμ. 2721/1987 προδικαστικής αποφάσεως και της υπ’ αριθμ. 19/1989 πράξεως του αυτού Δικαστηρίου (η οποία σημειωτέον φέρεται εκ νέου προς συζήτηση κατόπιν της από 13/12/2013 και με αρ. πρωτ.προσδ. 9822/2013 Κλήσης του Δήμου Αθηναίων κατά των ΦΡΑΞΕΚΤΕ Α.Ε και ΞΕΚΤΕ Α.Ε)
Ημ/νια: 29/10/2014 13:27:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ω7ΞΩ6Μ-3ΟΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση ανάθεσης στην Δικηγορική Εταιρία «Φώτης Κρεμμύδας – Φίλιππος Δώρης και Συνεργάτες» των κάτωθι συμπληρωματικών δικαστικών ενεργειών σε συμπαράσταση με τους δικηγόρους του Δήμου: α)της συζήτησης στις 20.11.2014 - ή σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δι
Θέμα: Έγκριση ανάθεσης στην Δικηγορική Εταιρία «Φώτης Κρεμμύδας – Φίλιππος Δώρης και Συνεργάτες» των κάτωθι συμπληρωματικών δικαστικών ενεργειών σε συμπαράσταση με τους δικηγόρους του Δήμου: α)της συζήτησης στις 20.11.2014 - ή σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο - της από 12/4/2007 και με αυξ. αριθμ. κατάθεσης 3472/19-4-2007 έφεσης των ΞΕΚΤΕ Α.Ε και ΦΡΑΞΕΚΤΕ Α.Ε κατά του Δήμου Αθηναίων και κατά της υπ` αριθμ. 6784/2006 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατόπιν παραπομπής από την υπ’ αρ. 1568/2013 απόφαση του Αρείου Πάγου (η οποία σημειωτέον φέρεται εκ νέου προς συζήτηση με την από 13/12/2013 και με αρ. πρωτ. προσδ. 9817/2013 κλήση του Δήμου Αθηναίων κατά των ΦΡΑΞΕΚΤΕ Α.Ε και ΞΕΚΤΕ Α.Ε), β) της συζήτησης στις 20.11.2014 -ή σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο- της από 28/6/2007 και με αριθ. Β.Α.Β 762/29-6-2007 αντέφεσης του Δήμου Αθηναίων κατά των ΦΡΑΞΕΚΤΕ Α.Ε και ΞΕΚΤΕ Α.Ε και κατά της υπ’ αρ. 217/2004 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατόπιν παραπομπής από την υπ' αρ. 1617/2009 απόφαση του Αρείου Πάγου (η οποία σημειωτέον φέρεται εκ νέου προς συζήτηση με την από 13/12/2013 και με αρ. πρωτ. προσδ. 9819/2013 κλήση του Δήμου Αθηναίων κατά των ΦΡΑΞΕΚΤΕ Α.Ε και ΞΕΚΤΕ Α.Ε), γ) της συζήτησης στις 20.11.2014 -ή σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο- , της από 25/2/2004 και με αύξ. αριθμ. κατάθεσης 3207/23-4-2004 έφεσης των ΞΕΚΤΕ Α.Ε και ΦΡΑΞΕΚΤΕ Α.Ε κατά του Δήμου Αθηναίων και κατά της υπ` αριθμ. 217/2004 οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, όπως επίσης και κατά της υπ’ αριθμ. 2721/1987 προδικαστικής απόφασης και της υπ’ αριθμ. 19/1989 πράξης του αυτού δικαστηρίου, κατόπιν παραπομπής από την υπ’ αρ. 1617/2009 απόφαση του Αρείου Πάγου (η οποία σημειωτέον φέρεται εκ νέου σε συζήτηση κατόπιν της από 13/12/2013 και με αρ. πρωτ. προσδ. 9820/2013 Κλήσης του Δήμου Αθηναίων κατά των ΦΡΑΞΕΚΤΕ Α.Ε και ΞΕΚΤΕ Α.Ε) και δ) της συζήτησης στις 20.11.2014, -ή σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο- , της με αρ. καταθ. 3290/27-4-2004 έφεσης των ΞΕΚΤΕ Α.Ε και ΦΡΑΞΕΚΤΕ Α.Ε κατά του Δήμου Αθηναίων και κατά της υπ’ αριθμ. 217/2004 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, καθώς και της υπ’ αριθμ. 2721/1987 προδικαστικής αποφάσεως και της υπ’ αριθμ. 19/1989 πράξεως του αυτού Δικαστηρίου (η οποία σημειωτέον φέρεται εκ νέου προς συζήτηση κατόπιν της από 13/12/2013 και με αρ. πρωτ.προσδ. 9822/2013 Κλήσης του Δήμου Αθηναίων κατά των ΦΡΑΞΕΚΤΕ Α.Ε και ΞΕΚΤΕ Α.Ε)
Ημ/νια: 29/10/2014 13:27:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ω7ΞΩ6Μ-3ΟΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής της 3ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων σχετικά με την «οικονομική διαχείριση έτους 2012».
Θέμα: έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής της 3ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων σχετικά με την «οικονομική διαχείριση έτους 2012».
Ημ/νια: 29/10/2014 13:19:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΔ58Ω6Μ-3ΡΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής της 3ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων σχετικά με την «οικονομική διαχείριση έτους 2012».
Θέμα: έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής της 3ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων σχετικά με την «οικονομική διαχείριση έτους 2012».
Ημ/νια: 29/10/2014 13:19:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΔ58Ω6Μ-3ΡΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
α) Παράταση κατά ένα (1) μήνα και πέντε (5) ημέρες της ημερομηνίας διεξαγωγής του Διεθνούς Διαγωνισμού του έργου “Ίδρυση και λειτουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Αθήνας και όμορων Δήμων στον Ελαιώνα (Δ. Αττική)” (ΕΣΠΑ) – MIS 465284, β) εναρμ
Θέμα: α) Παράταση κατά ένα (1) μήνα και πέντε (5) ημέρες της ημερομηνίας διεξαγωγής του Διεθνούς Διαγωνισμού του έργου “Ίδρυση και λειτουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Αθήνας και όμορων Δήμων στον Ελαιώνα (Δ. Αττική)” (ΕΣΠΑ) – MIS 465284, β) εναρμόνιση των όρων διακήρυξης του ανωτέρω διαγωνισμού με την πρόσφατη νομοθεσία (άρθρο 59 του Ν.4281/14 και άρθρο 157 του Ν.4278/14) όπως αυτή αναφέρεται στο διαβιβαστικό σημείωμα του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Αθηναίων (ΑΔΑ 7ΘΠ9Ω6Μ-ΓΜΝ) και γ) ανακοίνωση των ως άνω (α) και (β) στον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Τύπο όπου αναρτήθηκε η αρχική προκήρυξη
Ημ/νια: 29/10/2014 13:15:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΕΥΓΩ6Μ-Ο3Π
Κατηγορίες: Διαύγεια
α) Παράταση κατά ένα (1) μήνα και πέντε (5) ημέρες της ημερομηνίας διεξαγωγής του Διεθνούς Διαγωνισμού του έργου “Ίδρυση και λειτουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Αθήνας και όμορων Δήμων στον Ελαιώνα (Δ. Αττική)” (ΕΣΠΑ) – MIS 465284, β) εναρμ
Θέμα: α) Παράταση κατά ένα (1) μήνα και πέντε (5) ημέρες της ημερομηνίας διεξαγωγής του Διεθνούς Διαγωνισμού του έργου “Ίδρυση και λειτουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Αθήνας και όμορων Δήμων στον Ελαιώνα (Δ. Αττική)” (ΕΣΠΑ) – MIS 465284, β) εναρμόνιση των όρων διακήρυξης του ανωτέρω διαγωνισμού με την πρόσφατη νομοθεσία (άρθρο 59 του Ν.4281/14 και άρθρο 157 του Ν.4278/14) όπως αυτή αναφέρεται στο διαβιβαστικό σημείωμα του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Αθηναίων (ΑΔΑ 7ΘΠ9Ω6Μ-ΓΜΝ) και γ) ανακοίνωση των ως άνω (α) και (β) στον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Τύπο όπου αναρτήθηκε η αρχική προκήρυξη
Ημ/νια: 29/10/2014 13:15:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΕΥΓΩ6Μ-Ο3Π
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 328/2014
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 328/2014
Ημ/νια: 29/10/2014 12:40:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω0ΞΓΩ6Μ-Δ3Γ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 328/2014
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 328/2014
Ημ/νια: 29/10/2014 12:40:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω0ΞΓΩ6Μ-Δ3Γ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Εγκρίνει την υπεράσπιση του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ενώπιον του Η’ Μονομελούς Πλημ/κείου από δικηγόρο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων για τη δικάσιμο της 30ης Οκτωβρίου 2014 καθώς και για κάθε μετ’αναβολή δικάσιμο.».
Θέμα: «Εγκρίνει την υπεράσπιση του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ενώπιον του Η’ Μονομελούς Πλημ/κείου από δικηγόρο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων για τη δικάσιμο της 30ης Οκτωβρίου 2014 καθώς και για κάθε μετ’αναβολή δικάσιμο.».
Ημ/νια: 29/10/2014 12:21:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΒΦΤΩ6Μ-3ΒΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
106H ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ,ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Τ.Λ.
Θέμα: 106H ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ,ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Τ.Λ.
Ημ/νια: 29/10/2014 12:09:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΚΑ3Ω6Μ-5Ε9
Κατηγορίες: Διαύγεια
105H ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ,ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Τ.Λ.
Θέμα: 105H ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ,ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Τ.Λ.
Ημ/νια: 29/10/2014 12:00:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΒΖ3ΣΩ6Μ-Ο1Ι
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για την ρύθμιση με δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο της εταιρείας ΞΕΝΤΕ ΑΕ, ποσού 21.084,13€, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014.
Θέμα: Λήψη απόφασης για την ρύθμιση με δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο της εταιρείας ΞΕΝΤΕ ΑΕ, ποσού 21.084,13€, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014.
Ημ/νια: 27/10/2014 13:29:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΒΑΣΑΩ6Μ-ΖΣ7
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552
Τηλ. 210 3722001
Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.