Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ημ/νια: 23/05/2014 13:41:27
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΙΟΩ6Μ-Ι74
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΒΟΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΒΟΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ημ/νια: 23/05/2014 13:39:13
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΙΟΩ6Μ-ΤΕΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΦΡΕΡΗΣ ΛΟΥΗΣ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΦΡΕΡΗΣ ΛΟΥΗΣ
Ημ/νια: 23/05/2014 13:37:08
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΙΟΩ6Μ-Γ52
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΦΡΟΝΙΜΟΥ ΜΠΙΟΝΤΙΝΙ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΦΡΟΝΙΜΟΥ ΜΠΙΟΝΤΙΝΙ
Ημ/νια: 23/05/2014 13:33:19
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΙΟΩ6Μ-ΕΗΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Ημ/νια: 23/05/2014 13:30:26
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΙΟΩ6Μ-74Ι
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΡΟΠΙΔΟΥ ΑΝΘΗ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΡΟΠΙΔΟΥ ΑΝΘΗ
Ημ/νια: 23/05/2014 13:21:00
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΙΟΩ6Μ-ΡΥΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Ημ/νια: 23/05/2014 13:18:59
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΙΟΩ6Μ-ΣΒ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΜΑΜΑΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΜΑΜΑΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
Ημ/νια: 23/05/2014 13:16:16
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΙΟΩ6Μ-Η17
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 23/05/2014 12:38:53
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΙΟΩ6Μ-3ΛΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 23/05/2014 12:31:49
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΙΟΩ6Μ-ΥΒΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Θέση σε διαθεσιμότητα λόγω απόρριψης της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων
Θέμα: Θέση σε διαθεσιμότητα λόγω απόρριψης της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων
Ημ/νια: 23/05/2014 11:53:26
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΙΟΩ6Μ-5ΦΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Ημ/νια: 23/05/2014 11:50:13
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΙΟΩ6Μ-46Ι
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της γνωμοδότησης της Επιτροπής αξιολόγησης που αφορά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής στον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό, ανάδειξης χορηγητών προμηθευτών για το Δήμο Αθηναίων, τα Ιδρύματα και τους λοιπούς Εποπτε
Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της γνωμοδότησης της Επιτροπής αξιολόγησης που αφορά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής στον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό, ανάδειξης χορηγητών προμηθευτών για το Δήμο Αθηναίων, τα Ιδρύματα και τους λοιπούς Εποπτευόμενους Οργανισμούς & Νομικά του Πρόσωπα (Δ.Β.Α., Κ.Υ.Α.Δ.Α., Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. και ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ του Δ.Α.), προμήθειας διαφόρων ειδών τροφίμων, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως την 31η Δεκεμβρίου 2015, προϋπολογισμού 3.573.506,56€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ημ/νια: 23/05/2014 11:39:15
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΙΟΩ6Μ-ΨΦ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, που αφορά τον έλεγχο δικαιολογητικών συμμετοχής των συμμετεχόντων στον ανοικτό, δημόσιο, διεθνή, επαναληπτικό, μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια πλαστικών σάκ
Θέμα: Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, που αφορά τον έλεγχο δικαιολογητικών συμμετοχής των συμμετεχόντων στον ανοικτό, δημόσιο, διεθνή, επαναληπτικό, μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων από παρθένο πολυαιθυλένιο 100% ανακυκλώσιμο.
Ημ/νια: 23/05/2014 11:37:58
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΙΟΩ6Μ-ΛΩΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 23/05/2014 11:16:19
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΙΟΩ6Μ-ΓΔΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 23/05/2014 11:07:44
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΙΟΩ6Μ-ΦΥΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 23/05/2014 11:00:37
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΙΟΩ6Μ-ΟΘΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ-ΠΡΩΗΝ 2ο Λ.Α. (ΑΧΑΡΝΩΝ 80-82 & ΧΕΫΔΕΝ 35)ΕΣΠΑ ΜΙS 455366
Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ-ΠΡΩΗΝ 2ο Λ.Α. (ΑΧΑΡΝΩΝ 80-82 & ΧΕΫΔΕΝ 35)ΕΣΠΑ ΜΙS 455366
Ημ/νια: 23/05/2014 10:55:58
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΙΟΩ6Μ-Ν23
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 23/05/2014 10:51:00
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΙΟΩ6Μ-5Ο1
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 23/05/2014 10:40:45
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΙΟΩ6Μ-Χ0Ο
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552
Τηλ. 210 3722001
Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 210 5277000
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.