Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΣΤΗΝ ANXHELA MANCELLARI (ΑΦΜ 153638356) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ) ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 12.
Θέμα: ΣΤΗΝ ANXHELA MANCELLARI (ΑΦΜ 153638356) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ) ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 12.
Ημ/νια: 22/09/2016 11:54:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΥΞ4Ω6Μ-ΩΩ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΕ
Θέμα: ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΕ
Ημ/νια: 22/09/2016 09:30:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΙΚ1Ω6Μ-ΜΔΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης – Ιδιωτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «ARCOBALENO»
Θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης – Ιδιωτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «ARCOBALENO»
Ημ/νια: 22/09/2016 09:24:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω4ΩΧΩ6Μ-ΟΡΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: α. Από τον πίνακα με υπολογισμό του κριτηρίου της εμπειρίας: ΦΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Παναγιώτη, ΦΟΥΝΤΑ ΣΟΦΙΑ του Θεοδώρου, ΔΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του Ιωάννη, ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παύλου και ΖΑΒΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Νικολάου. β.
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: α. Από τον πίνακα με υπολογισμό του κριτηρίου της εμπειρίας: ΦΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Παναγιώτη, ΦΟΥΝΤΑ ΣΟΦΙΑ του Θεοδώρου, ΔΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του Ιωάννη, ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παύλου και ΖΑΒΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Νικολάου. β. Από τον πίνακα χωρίς τον υπολογισμό του κριτηρίου της εμπειρίας: ΚΟΣΣΥΦΑ ΕΥΘΥΜΙΑ του Χρήστου.
Ημ/νια: 22/09/2016 08:45:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7345Ω6Μ-78Ρ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Ημ/νια: 22/09/2016 08:38:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΥΙ0Ω6Μ-1ΡΑ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΔ 207/2016
Θέμα: ΕΔ 207/2016
Ημ/νια: 22/09/2016 08:06:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω642Ω6Μ-Α7Φ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Της Πράξης µε αριθµ. 147/2016 που αφορά σε αίτηµα διαµόρφωσης (διαπλάτυνση) πεζοδροµίων της οδού Ζαχάρωφ, για την ασφαλή κίνηση και διέλευση των πεζών.
Θέμα: Της Πράξης µε αριθµ. 147/2016 που αφορά σε αίτηµα διαµόρφωσης (διαπλάτυνση) πεζοδροµίων της οδού Ζαχάρωφ, για την ασφαλή κίνηση και διέλευση των πεζών.
Ημ/νια: 21/09/2016 15:48:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΚΞΩΩ6Μ-8ΔΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Της Πράξης µε αριθµ. 149/2016 που αφορά σε χορήγηση άδειας αλλαγής χρήσης του 746ου Ανοιχτού Αθλητικού Γηπέδου του Ο.Π.Α.Ν.∆.Α., από γήπεδο µπάσκετ σε γήπεδο mini (5Χ5) ποδοσφαίρου.
Θέμα: Της Πράξης µε αριθµ. 149/2016 που αφορά σε χορήγηση άδειας αλλαγής χρήσης του 746ου Ανοιχτού Αθλητικού Γηπέδου του Ο.Π.Α.Ν.∆.Α., από γήπεδο µπάσκετ σε γήπεδο mini (5Χ5) ποδοσφαίρου.
Ημ/νια: 21/09/2016 15:46:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΔ6ΘΩ6Μ-ΦΒΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Της Πράξης µε αριθµ. 150/2016 που αφορά τη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικής στο κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» επί της οδού Πανόρµου 117 (ΚΤΗΡΙΟ 45/46) – Αµπελόκηποι στην επωνυµία “ΑΦΟΙ Ι. ΛΙΑΚΟΥ Ο.Ε.”.
Θέμα: Της Πράξης µε αριθµ. 150/2016 που αφορά τη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικής στο κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» επί της οδού Πανόρµου 117 (ΚΤΗΡΙΟ 45/46) – Αµπελόκηποι στην επωνυµία “ΑΦΟΙ Ι. ΛΙΑΚΟΥ Ο.Ε.”.
Ημ/νια: 21/09/2016 15:44:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΑ2ΖΩ6Μ-1ΨΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Της Πράξης µε αριθµ. 151/2016 που αφορά τη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικής στο κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» επί της οδού Αµαλιάδος 12 – Αµπελόκηποι στην επωνυµία ΑNXHELA MANCELLARI.
Θέμα: Της Πράξης µε αριθµ. 151/2016 που αφορά τη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικής στο κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» επί της οδού Αµαλιάδος 12 – Αµπελόκηποι στην επωνυµία ΑNXHELA MANCELLARI.
Ημ/νια: 21/09/2016 15:43:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 61Ζ6Ω6Μ-51Π
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Προγραμματισμός απογευματινής υπερωριακής εργασίας των μονίμων υπαλλήλων , της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχ/κου Εξοπλισμού για το μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ (για το χρονικό διάστημα από 20-9-2016 μέχρι και 30-9-2016) »
Θέμα: «Προγραμματισμός απογευματινής υπερωριακής εργασίας των μονίμων υπαλλήλων , της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχ/κου Εξοπλισμού για το μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ (για το χρονικό διάστημα από 20-9-2016 μέχρι και 30-9-2016) »
Ημ/νια: 21/09/2016 14:45:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΤΜΧΩ6Μ-ΚΩΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για τη μη χορήγηση νέας εξάμηνης παράτασης ταφής, ήτοι από 13/5/2016 – 13/11/2016 της ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΓΓΟΝΑ στον υπό στοιχεία 3312 τάφο τριετούς χρήσεως του Β΄ Κοιμητηρίου.
Θέμα: έγκριση για τη μη χορήγηση νέας εξάμηνης παράτασης ταφής, ήτοι από 13/5/2016 – 13/11/2016 της ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΓΓΟΝΑ στον υπό στοιχεία 3312 τάφο τριετούς χρήσεως του Β΄ Κοιμητηρίου.
Ημ/νια: 21/09/2016 07:56:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Ν1ΗΩ6Μ-ΨΥ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση της 4ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Αθηναίων οικονομικού έτους 2016, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 22/2016 πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Θέμα: έγκριση της 4ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Αθηναίων οικονομικού έτους 2016, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 22/2016 πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Ημ/νια: 20/09/2016 14:49:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω7Κ2Ω6Μ-9ΔΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για την δωρεάν τιμής ένεκεν ταφή του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΙΣΤΗ, ιστορικού στελέχους της Αριστεράς, στον υπό στοιχεία Τμήμα 1Δ/τάφο με αρ. 124 του Α` Κοιμητηρίου στις 19-09-16 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 , ως ελάχιστη απότιση φόρου τιμής και αναγνώρισης της
Θέμα: Έγκριση για την δωρεάν τιμής ένεκεν ταφή του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΙΣΤΗ, ιστορικού στελέχους της Αριστεράς, στον υπό στοιχεία Τμήμα 1Δ/τάφο με αρ. 124 του Α` Κοιμητηρίου στις 19-09-16 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 , ως ελάχιστη απότιση φόρου τιμής και αναγνώρισης της κοινωνικής του προσφοράς.
Ημ/νια: 20/09/2016 14:47:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΧΖΚΩ6Μ-Π4Ρ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΗΚΟΝΤΩΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΟΥΤΣΕΑ ΙΣΜΗΝΗΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΗΚΟΝΤΩΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΟΥΤΣΕΑ ΙΣΜΗΝΗΣ
Ημ/νια: 20/09/2016 14:14:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω7ΒΠΩ6Μ-3ΕΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΥΕ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΥΕ
Ημ/νια: 20/09/2016 14:06:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΩΚ5Ω6Μ-Δ3Ι
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΥΕ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΥΕ
Ημ/νια: 20/09/2016 14:04:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΔΔΜΩ6Μ-ΝΧ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Δημάρχου για την την απευθείας ανάθεση της προμήθειας: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Δ. Α. 2 ΕΤΟΥΣ 2016 ”, στην εταιρεία SCHINDLER HELLAS S.A.
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την την απευθείας ανάθεση της προμήθειας: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Δ. Α. 2 ΕΤΟΥΣ 2016 ”, στην εταιρεία SCHINDLER HELLAS S.A.
Ημ/νια: 20/09/2016 14:04:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 685ΖΩ6Μ-Τ87
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΥΕ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΥΕ
Ημ/νια: 20/09/2016 13:58:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΡΟΦΩ6Μ-00Μ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Δαπάνη κάλυψης των εξόδων καταχώρισης άρθρου για την προβολή του έργου της Αθήνας στο διεθνές περιοδικό τοπικής αυτοδιοίκησης "Cities Today".
Θέμα: Δαπάνη κάλυψης των εξόδων καταχώρισης άρθρου για την προβολή του έργου της Αθήνας στο διεθνές περιοδικό τοπικής αυτοδιοίκησης "Cities Today".
Ημ/νια: 20/09/2016 13:34:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΧΗΤΩ6Μ-ΨΘΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.