Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους 20.000,00€ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2015 Φορέας 10, Δ/νση Αποκέντρωσης & Διοίκησης - 5 Κ.Α. 6462.001 "Δημοσίευση προκηρύξεων" για την αν
Θέμα: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους 20.000,00€ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2015 Φορέας 10, Δ/νση Αποκέντρωσης & Διοίκησης - 5 Κ.Α. 6462.001 "Δημοσίευση προκηρύξεων" για την αντιμετώπιση της δαπάνης της υποχρεωτικής δημοσίευσης των προκηρύξεων διαγωνισμών για προμήθειες, έργα, εργασίες κ.λ.π. καθώς και των διακηρύξεων δημοπρασιών του Δήμου και δέσμευση ποσού 15.000,00€ για το οικονομικό έτος 2016
Ημ/νια: 11/11/2015 17:07:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΓΡΓΩ6Μ-ΚΞ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας για τον μήνα Νοέμβριο 2015
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας για τον μήνα Νοέμβριο 2015
Ημ/νια: 11/11/2015 16:54:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΛΛΒΩ6Μ-ΓΗΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο ημαρχιακό Κατάστημα στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της 7ης ημοτικής Κοινότητας (4ος όροφος), την 16 - 11 - 2015 ημέρα ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18.30 μ.μ. σε Συνεδρίαση στα παρακάτω θέματα : ΓΕΝΙΚΑ
Θέμα: Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο ημαρχιακό Κατάστημα στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της 7ης ημοτικής Κοινότητας (4ος όροφος), την 16 - 11 - 2015 ημέρα ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18.30 μ.μ. σε Συνεδρίαση στα παρακάτω θέματα : ΓΕΝΙΚΑ
Ημ/νια: 11/11/2015 16:13:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΝΩΨΩ6Μ-ΜΧΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Της Πράξης με αριθμ. 223/2015 που αφορά συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή του αιτήματος δημιουργίας διάβασης πεζών για το 102ο Νηπιαγωγείο Αθηνών στην οδό Αιγίου 33».
Θέμα: Της Πράξης με αριθμ. 223/2015 που αφορά συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή του αιτήματος δημιουργίας διάβασης πεζών για το 102ο Νηπιαγωγείο Αθηνών στην οδό Αιγίου 33».
Ημ/νια: 11/11/2015 16:10:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΞΨ3Ω6Μ-ΜΥΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Της Πράξης με αριθμ. 222/2015 που αφορά συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή του αιτήματος για αφαίρεση ευμεγεθών πινακίδων και φωτεινών επιγραφών αρίθμησης ακινήτων επί της οδού Βριλησσού.
Θέμα: Της Πράξης με αριθμ. 222/2015 που αφορά συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή του αιτήματος για αφαίρεση ευμεγεθών πινακίδων και φωτεινών επιγραφών αρίθμησης ακινήτων επί της οδού Βριλησσού.
Ημ/νια: 11/11/2015 16:08:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΕΨΚΩ6Μ-Θ8Ο
Κατηγορίες: Διαύγεια
Της Πράξης με αριθμ. 221/2015 που αφορά συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή του αιτήματος αλλαγής της τοποθέτησης πινακίδας STOP επί της οδού Καρπενησιώτη στην συμβολή της με την οδό Μπουζίκη.
Θέμα: Της Πράξης με αριθμ. 221/2015 που αφορά συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή του αιτήματος αλλαγής της τοποθέτησης πινακίδας STOP επί της οδού Καρπενησιώτη στην συμβολή της με την οδό Μπουζίκη.
Ημ/νια: 11/11/2015 16:06:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Ω2ΟΩ6Μ-ΣΥΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Της Πράξης με αριθμ. 220/2015 που αφορά συζήτηση και λήψη απόφασης για μετατόπιση περιπτέρου της δικαιούχου εκμετάλλευσής του κ. Μακροκάνη Κυριακής, το οποίο είναι κλειστό και βρίσκεται επί της νησίδας της Λεωφ. Κατεχάκη στη συμβολή της με την οδό Πραντού
Θέμα: Της Πράξης με αριθμ. 220/2015 που αφορά συζήτηση και λήψη απόφασης για μετατόπιση περιπτέρου της δικαιούχου εκμετάλλευσής του κ. Μακροκάνη Κυριακής, το οποίο είναι κλειστό και βρίσκεται επί της νησίδας της Λεωφ. Κατεχάκη στη συμβολή της με την οδό Πραντούνα Μακεδονομάχου σε μία εκ των τεσσάρων (4) προτεινόμενων νέων θέσεων επί της Λεωφ. Αλεξάνδρας, πλησίον του σταθμού Μετρό «Αμπελόκηποι».
Ημ/νια: 11/11/2015 16:04:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Η7ΦΩ6Μ-00Τ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας για τον μήνα Νοέμβριο 2015
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας για τον μήνα Νοέμβριο 2015
Ημ/νια: 11/11/2015 15:30:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΗΧΦΩ6Μ-ΡΜΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση και τροποποίηση απόφασης έγκρισης πρόσληψης προσωπικού στην Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης – Ιδιωτικός Παιδικός Σταθμός «KOYNIA ΜΠΕΛΑ»
Θέμα: Έγκριση και τροποποίηση απόφασης έγκρισης πρόσληψης προσωπικού στην Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης – Ιδιωτικός Παιδικός Σταθμός «KOYNIA ΜΠΕΛΑ»
Ημ/νια: 10/11/2015 16:20:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΦΚ4Ω6Μ-4Χ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης – Ιδιωτικός Παιδικός Σταθμός «Σοκολατένιο Καστράκι»
Θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης – Ιδιωτικός Παιδικός Σταθμός «Σοκολατένιο Καστράκι»
Ημ/νια: 10/11/2015 15:17:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΠ3ΟΩ6Μ-97Ζ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Επαναληπτικός, Ηλεκτρονικός, Ανοικτός, Ενιαίος, Διεθνής, Μειοδοτικός, Διαγωνισμός για την ανάδειξη χορηγητών προμηθευτών της προμήθειας: Α) Εβαπορέ γάλακτος για τις ανάγκες των δικαιούχων εργαζομένων του Δήμου Αθηναίων για το έτος 2015 και Β) Παστεριωμέ
Θέμα: Επαναληπτικός, Ηλεκτρονικός, Ανοικτός, Ενιαίος, Διεθνής, Μειοδοτικός, Διαγωνισμός για την ανάδειξη χορηγητών προμηθευτών της προμήθειας: Α) Εβαπορέ γάλακτος για τις ανάγκες των δικαιούχων εργαζομένων του Δήμου Αθηναίων για το έτος 2015 και Β) Παστεριωμένου γάλακτος διάρκειας μέχρι επτά (7) ημερών για τις ανάγκες των δικαιούχων εργαζομένων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών (Δ.Β.Α.), για το έτος 2015.
Ημ/νια: 10/11/2015 14:58:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΦΨΣΩ6Μ-60Ο
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 217/2015
Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 217/2015
Ημ/νια: 10/11/2015 14:18:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΡ81Ω6Μ-ΞΓ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 272/2015
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 272/2015
Ημ/νια: 10/11/2015 14:04:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΒΧΣΑΩ6Μ-7Ε7
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 252/2015
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 252/2015
Ημ/νια: 10/11/2015 13:58:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΒΓΛΩ6Μ-ΟΓΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΥΛΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
Θέμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΥΛΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ημ/νια: 10/11/2015 13:58:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΡΜΞΩ6Μ-ΖΘΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ 66/2015
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ 66/2015
Ημ/νια: 10/11/2015 13:54:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΨΜΚΩ6Μ-ΠΨ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
Κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού, με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης, για την “Προμήθεια απολυμαντικού υλικού” για τις ανάγκες της Δ/νσης Πρασίνου & Περιβάλλοντος / Τμήμα Αστικής Πανίδας
Θέμα: Κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού, με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης, για την “Προμήθεια απολυμαντικού υλικού” για τις ανάγκες της Δ/νσης Πρασίνου & Περιβάλλοντος / Τμήμα Αστικής Πανίδας
Ημ/νια: 10/11/2015 13:45:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6281Ω6Μ-27Μ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Κ.Υ.Ε.
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Κ.Υ.Ε.
Ημ/νια: 10/11/2015 13:37:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Ν4ΧΩ6Μ-ΞΟΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΕ
Θέμα: ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΕ
Ημ/νια: 09/11/2015 17:44:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 77ΔΘΩ6Μ-ΦΡ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Θέμα: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Ημ/νια: 09/11/2015 16:49:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΦΜΘΩ6Μ-29Ζ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.