Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 09/09/2014 15:47:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΤΚΣΩ6Μ-859
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΗΜΕΡΗΣΙΑ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 4ης Δ.Κ.
Θέμα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 4ης Δ.Κ.
Ημ/νια: 09/09/2014 15:42:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 68ΗΒΩ6Μ-ΔΘ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 09/09/2014 15:30:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω3Ι9Ω6Μ-ΨΔΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 09/09/2014 15:26:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΒΝΜ5Ω6Μ-ΞΔΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 09/09/2014 15:23:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΒΛ7Ω6Μ-Μ20
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 09/09/2014 15:14:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΑΛ1Ω6Μ-5ΒΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 09/09/2014 15:10:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΘΤ8Ω6Μ-ΙΡΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Παραχώρηση του αμφιθεάτρου "Αντώνης Τρίτσης" στην Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων -ΕΑΤΑ, την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 15:00-20:30, για την πραγματοποίηση ημερίδας σε επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Αθήνα.
Θέμα: Παραχώρηση του αμφιθεάτρου "Αντώνης Τρίτσης" στην Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων -ΕΑΤΑ, την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 15:00-20:30, για την πραγματοποίηση ημερίδας σε επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Αθήνα.
Ημ/νια: 08/09/2014 16:17:30
Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 79Μ7ΟΞΩΡ-ΠΔΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Παραχώρηση του αμφιθεάτρου 'Άντώνης Τρίτσης" στις Εκδόσεις Χίλων τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 19:00-21:00, για την παρουσίαση βιβλίου με τίτλο " Ο Χορός των Κρυστάλλων" της συγγραφέως Ελένης Στασινού.
Θέμα: Παραχώρηση του αμφιθεάτρου 'Άντώνης Τρίτσης" στις Εκδόσεις Χίλων τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 19:00-21:00, για την παρουσίαση βιβλίου με τίτλο " Ο Χορός των Κρυστάλλων" της συγγραφέως Ελένης Στασινού.
Ημ/νια: 08/09/2014 16:03:52
Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 67ΙΞΟΞΩΡ-Γ60
Κατηγορίες: Διαύγεια
Παραχώρηση του αμφιθεάτρου "Αντώνης Τρίτσης" στην Άννα Λάζου ( ΕΛΚΕ-ΕΚΠΑ) τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014και ώρα 18:00-21:00, για την πραγματοποίηση επιστημονικής ημερίδας στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος και πολιτιστικών δρώμενων με θέμα " Η Φιλοσοφία
Θέμα: Παραχώρηση του αμφιθεάτρου "Αντώνης Τρίτσης" στην Άννα Λάζου ( ΕΛΚΕ-ΕΚΠΑ) τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014και ώρα 18:00-21:00, για την πραγματοποίηση επιστημονικής ημερίδας στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος και πολιτιστικών δρώμενων με θέμα " Η Φιλοσοφία στην εκπαίδευση και στη συμβουλευτική μέσω της τέχνης.
Ημ/νια: 08/09/2014 15:49:26
Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΛΖΓΟΞΩΡ-2ΦΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Παραχώρηση του αμφιθεάτρου "Αντώνης Τρίτης"στην Πανελλήνια Ένωση φιλολόγων την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 17:00-21:00 και το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 09:00-13:00 , για την πραγματοποίηση εκδήλωσης, μνήμης και τιμής ένεκεν , για τον παιδα
Θέμα: Παραχώρηση του αμφιθεάτρου "Αντώνης Τρίτης"στην Πανελλήνια Ένωση φιλολόγων την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 17:00-21:00 και το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 09:00-13:00 , για την πραγματοποίηση εκδήλωσης, μνήμης και τιμής ένεκεν , για τον παιδαγωγό και φιλόσοφο Δημήτρη Γληνό(1882-1943).
Ημ/νια: 08/09/2014 15:29:55
Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΟ2ΟΟΞΩΡ-ΖΒΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για την ρύθμιση με δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο της εταιρίας ‘INFOBANK INTERLEASE DSA Α.Ε.’, ποσών 6.736,12€ και 192,80€ σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014
Θέμα: Λήψη απόφασης για την ρύθμιση με δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο της εταιρίας ‘INFOBANK INTERLEASE DSA Α.Ε.’, ποσών 6.736,12€ και 192,80€ σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014
Ημ/νια: 08/09/2014 15:26:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΓ83Ω6Μ-59Ω
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο της κ. ΒΛΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ, ποσών 124,00€ και 867,20€ σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014
Θέμα: Λήψη απόφασης για την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο της κ. ΒΛΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ, ποσών 124,00€ και 867,20€ σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014
Ημ/νια: 08/09/2014 15:24:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΩΗΞΩ6Μ-Ψ9Ζ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του κ. ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ποσού 44,01€ σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014
Θέμα: Λήψη απόφασης για την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του κ. ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ποσού 44,01€ σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014
Ημ/νια: 08/09/2014 15:23:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ν53Ω6Μ-ΗΣΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο της εταιρίας ‘LION HELLAS Α.Ε.’, ποσού 588,50€, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014
Θέμα: Λήψη απόφασης για την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο της εταιρίας ‘LION HELLAS Α.Ε.’, ποσού 588,50€, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014
Ημ/νια: 08/09/2014 15:21:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΞΕΟΩ6Μ-ΙΧΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του κ. ΛΙΑΣΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ποσού 508,80€ σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014
Θέμα: Λήψη απόφασης για την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του κ. ΛΙΑΣΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ποσού 508,80€ σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014
Ημ/νια: 08/09/2014 15:20:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΦΒ9Ω6Μ-7Ο3
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του κ. ΣΕΦΕΡΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ποσού 310,50€ σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014
Θέμα: Λήψη απόφασης για την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του κ. ΣΕΦΕΡΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ποσού 310,50€ σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014
Ημ/νια: 08/09/2014 15:19:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΒΜΝΣΩ6Μ-ΓΔΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας, μετά τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, του έργου “Ενεργειακή αναβάθμιση των συγκροτημάτων 50ου Γυμνασίου- Λυκείου της 4ης Δημοτικής Κοινότητας, 105ου-166ου Δημοτικών Σχολείων και 25ου–138ου Νηπιαγωγεί
Θέμα: Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας, μετά τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, του έργου “Ενεργειακή αναβάθμιση των συγκροτημάτων 50ου Γυμνασίου- Λυκείου της 4ης Δημοτικής Κοινότητας, 105ου-166ου Δημοτικών Σχολείων και 25ου–138ου Νηπιαγωγείων της 7ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων”
Ημ/νια: 08/09/2014 09:08:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΒΝΤΓΩ6Μ-6Χ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας, μετά τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, του έργου “Ενεργειακή αναβάθμιση των συγκροτημάτων 51ου Δημοτικού Σχολείου και 34ου Νηπιαγωγείου της 1ης δημοτικής Κοινότητας, 93ου-95ου Δημοτικών Σχολείων και 4
Θέμα: Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας, μετά τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, του έργου “Ενεργειακή αναβάθμιση των συγκροτημάτων 51ου Δημοτικού Σχολείου και 34ου Νηπιαγωγείου της 1ης δημοτικής Κοινότητας, 93ου-95ου Δημοτικών Σχολείων και 45ου–73ου Νηπιαγωγείων της 2ης Δημοτικής Κοινότητας και του 76ου -138ου Δημοτικών Σχολείων της 3ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων”
Ημ/νια: 08/09/2014 09:05:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΒΥΕΧΩ6Μ-ΞΗΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση πίστωσης ποσού 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στον Κ.Α.6495.022 φ. 0 για α) την κάλυψη της δαπάνης μετατόπισης δικτύων μέσης και υψηλής τάσης και β) την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στον υπάλληλο της Δ/νσής μας κο Κων/νο Γιανν
Θέμα: Έγκριση πίστωσης ποσού 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στον Κ.Α.6495.022 φ. 0 για α) την κάλυψη της δαπάνης μετατόπισης δικτύων μέσης και υψηλής τάσης και β) την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στον υπάλληλο της Δ/νσής μας κο Κων/νο Γιαννόπουλο
Ημ/νια: 08/09/2014 08:36:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΒΝ0ΡΩ6Μ-ΡΜ7
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552
Τηλ. 210 3722001
Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.