Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
8H ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 7-5-2014 ΠΡΑΞΗ 96 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ) ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ 66
Θέμα: 8H ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 7-5-2014 ΠΡΑΞΗ 96 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ) ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ 66
Ημ/νια: 06/06/2014 11:35:35
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥ0Ω6Μ-ΤΥΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των όρων της διακήρυξης του διεθνούς, μειοδοτικού επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια των μη κατακυρωθέντων άρθρων του αρχικού διεθνούς διαγωνισμού προμήθειας Ηλεκτρολογικού Υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναί
Θέμα: Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των όρων της διακήρυξης του διεθνούς, μειοδοτικού επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια των μη κατακυρωθέντων άρθρων του αρχικού διεθνούς διαγωνισμού προμήθειας Ηλεκτρολογικού Υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων, προϋπολογισμού 538.476,78€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%
Ημ/νια: 06/06/2014 11:16:44
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥ0Ω6Μ-Ω71
Κατηγορίες: Διαύγεια
8Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 7-5-2014 ΠΡΑΞΗ 96 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣΤΙΞΙΑΣ) ΣΤΗΝ ΟΔΟ Γ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ 13
Θέμα: 8Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 7-5-2014 ΠΡΑΞΗ 96 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣΤΙΞΙΑΣ) ΣΤΗΝ ΟΔΟ Γ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ 13
Ημ/νια: 06/06/2014 11:13:53
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥ0Ω6Μ-ΥΦΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 06/06/2014 11:08:27
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥ0Ω6Μ-1ΒΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 06/06/2014 11:01:54
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥ0Ω6Μ-Μ17
Κατηγορίες: Διαύγεια
8H ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 7-5-2014 ΠΡΑΞΗ 95 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΑΚΡΩΝ ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ- ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ) ΣΗΝ ΟΔΟ ΡΟΥΜΠΕΣΗ 36.
Θέμα: 8H ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 7-5-2014 ΠΡΑΞΗ 95 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΑΚΡΩΝ ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ- ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ) ΣΗΝ ΟΔΟ ΡΟΥΜΠΕΣΗ 36.
Ημ/νια: 06/06/2014 10:59:26
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥ0Ω6Μ-ΨΕΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 06/06/2014 10:54:46
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥ0Ω6Μ-ΖΩ1
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 06/06/2014 10:44:14
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥ0Ω6Μ-1ΦΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔ 174/2014
Θέμα: ΑΔ 174/2014
Ημ/νια: 06/06/2014 10:16:43
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥ0Ω6Μ-ΖΒΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔ 173/2014
Θέμα: ΑΔ 173/2014
Ημ/νια: 06/06/2014 10:15:09
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥ0Ω6Μ-1ΛΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 06/06/2014 10:13:49
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥ0Ω6Μ-9ΘΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 4ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΠΟΥ ΔΙΕΚΟΠΕΙ ΤΗΣ 3ΗΣ ΔΗΜΟΤ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Θέμα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 4ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΠΟΥ ΔΙΕΚΟΠΕΙ ΤΗΣ 3ΗΣ ΔΗΜΟΤ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 06/06/2014 10:13:29
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥ0Ω6Μ-ΛΕΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ 44/2014
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ 44/2014
Ημ/νια: 06/06/2014 10:13:18
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥ0Ω6Μ-Κ6Α
Κατηγορίες: Διαύγεια
9Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ 2ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦ. ΥΜΗΤΤΟΥ 251 & ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΙΝΚΕΛΜΑΝ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΕΝ ΣΤΟ 2ο ΟΡΟΦΟ ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 10-6-14 & ΩΡΑ 18:00 ΣΕ ΜΕΤ΄ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗ
Θέμα: 9Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ 2ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦ. ΥΜΗΤΤΟΥ 251 & ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΙΝΚΕΛΜΑΝ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΕΝ ΣΤΟ 2ο ΟΡΟΦΟ ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 10-6-14 & ΩΡΑ 18:00 ΣΕ ΜΕΤ΄ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ 9ΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 112 ΤΟΥ Ν.3463/2006 ΚΑ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡ. 49/29-12-2010 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Ημ/νια: 06/06/2014 10:11:31
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥ0Ω6Μ-1ΞΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΟΑ 40/2014
Θέμα: ΟΑ 40/2014
Ημ/νια: 06/06/2014 10:10:55
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥ0Ω6Μ-ΙΤΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΕ
Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΕ
Ημ/νια: 06/06/2014 09:59:05
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥ0Ω6Μ-ΤΩ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Ημ/νια: 06/06/2014 09:49:48
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥ0Ω6Μ-5ΛΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
Ημ/νια: 06/06/2014 09:46:41
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥ0Ω6Μ-Η7Κ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΣΑΠΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΣΑΠΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
Ημ/νια: 06/06/2014 09:43:32
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥ0Ω6Μ-ΞΛΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Ημ/νια: 06/06/2014 09:41:26
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥ0Ω6Μ-ΒΥΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552
Τηλ. 210 3722001
Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 210 5277000
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.