Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 300.000,00€, για την έκτακτη προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή των οχημάτων, που χρησιμοποιούν οι Δ/νσεις Καθαριότητας – Ανακύκλωσης, Μηχανολογικού και Ηλεκτρολογικού.».
Θέμα: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 300.000,00€, για την έκτακτη προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή των οχημάτων, που χρησιμοποιούν οι Δ/νσεις Καθαριότητας – Ανακύκλωσης, Μηχανολογικού και Ηλεκτρολογικού.».
Ημ/νια: 23/05/2017 15:07:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω2ΖΜΩ6Μ-ΤΚΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 300.000,00€, για την έκτακτη προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή των οχημάτων, που χρησιμοποιούν οι Δ/νσεις Καθαριότητας – Ανακύκλωσης, Μηχανολογικού και Ηλεκτρολογικού.».
Θέμα: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 300.000,00€, για την έκτακτη προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή των οχημάτων, που χρησιμοποιούν οι Δ/νσεις Καθαριότητας – Ανακύκλωσης, Μηχανολογικού και Ηλεκτρολογικού.».
Ημ/νια: 23/05/2017 15:07:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω2ΖΜΩ6Μ-ΤΚΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 250.000,00€ και β) δέσμευσης ποσού 5.950.000,00€ για το έτος 2018, για την εκτέλεση του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 4ης & 5ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2017”.
Θέμα: Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 250.000,00€ και β) δέσμευσης ποσού 5.950.000,00€ για το έτος 2018, για την εκτέλεση του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 4ης & 5ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2017”.
Ημ/νια: 23/05/2017 14:53:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ6Π3Ω6Μ-ΧΟΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 250.000,00€ και β) δέσμευσης ποσού 5.950.000,00€ για το έτος 2018, για την εκτέλεση του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 4ης & 5ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2017”.
Θέμα: Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 250.000,00€ και β) δέσμευσης ποσού 5.950.000,00€ για το έτος 2018, για την εκτέλεση του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 4ης & 5ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2017”.
Ημ/νια: 23/05/2017 14:53:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ6Π3Ω6Μ-ΧΟΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 250.000,00€ και β) δέσμευσης ποσού 5.950.000,00€ για το έτος 2018, για την εκτέλεση του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 1ης, 2ης & 3ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2017”.
Θέμα: Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 250.000,00€ και β) δέσμευσης ποσού 5.950.000,00€ για το έτος 2018, για την εκτέλεση του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 1ης, 2ης & 3ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2017”.
Ημ/νια: 23/05/2017 14:52:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΑ9ΘΩ6Μ-ΠΡΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 250.000,00€ και β) δέσμευσης ποσού 5.950.000,00€ για το έτος 2018, για την εκτέλεση του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 1ης, 2ης & 3ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2017”.
Θέμα: Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 250.000,00€ και β) δέσμευσης ποσού 5.950.000,00€ για το έτος 2018, για την εκτέλεση του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 1ης, 2ης & 3ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2017”.
Ημ/νια: 23/05/2017 14:52:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΑ9ΘΩ6Μ-ΠΡΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 500.000,00€ και β) δέσμευσης ποσού 1.500.000,00€ για το έτος 2018, για την εκτέλεση του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 7 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 2017”.
Θέμα: Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 500.000,00€ και β) δέσμευσης ποσού 1.500.000,00€ για το έτος 2018, για την εκτέλεση του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 7 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 2017”.
Ημ/νια: 23/05/2017 14:51:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΑΙΟΩ6Μ-ΥΝΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 500.000,00€ και β) δέσμευσης ποσού 1.500.000,00€ για το έτος 2018, για την εκτέλεση του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 7 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 2017”.
Θέμα: Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 500.000,00€ και β) δέσμευσης ποσού 1.500.000,00€ για το έτος 2018, για την εκτέλεση του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 7 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 2017”.
Ημ/νια: 23/05/2017 14:51:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΑΙΟΩ6Μ-ΥΝΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 60.000,00€ και β) δέσμευσης ποσού 290.000,00€ για το έτος 2018, για την εκτέλεση του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΑΚΗ (6Η Δ.Κ.)”.
Θέμα: Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 60.000,00€ και β) δέσμευσης ποσού 290.000,00€ για το έτος 2018, για την εκτέλεση του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΑΚΗ (6Η Δ.Κ.)”.
Ημ/νια: 23/05/2017 14:49:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΒ29Ω6Μ-ΧΡ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 23/05/2017 14:40:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΣΔΩΩ6Μ-9Ξ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 23/05/2017 14:23:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΤΠ1Ω6Μ-Γ5Ι
Κατηγορίες: Διαύγεια
Επιστροφή υπαλλήλων στις υπηρεσίες τους, ενόψει της ολοκλήρωσης της έκτακτης διοικητικής υποστήριξης του προγράμματος ΚΕΑ 2017:
Θέμα: Επιστροφή υπαλλήλων στις υπηρεσίες τους, ενόψει της ολοκλήρωσης της έκτακτης διοικητικής υποστήριξης του προγράμματος ΚΕΑ 2017:
Ημ/νια: 22/05/2017 14:48:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΖΧ3Ω6Μ-Λ6Τ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΕΡΑΣΜΑΤΟΣ ΥΨΟΥΣ 207,32 ΕΥΡΩ ΣΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΓΓΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ EUROPE DIRECT ME ΘEMA ''ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΕΡΑΣΜΑΤΟΣ ΥΨΟΥΣ 207,32 ΕΥΡΩ ΣΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΓΓΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ EUROPE DIRECT ME ΘEMA ''ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ημ/νια: 22/05/2017 14:40:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ω9ΖΩ6Μ-1Η7
Κατηγορίες: Διαύγεια
έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης της κας Παπαδημητρίου για τη μετάβαση της στη Λιουμπλιάνα 31/5/2017-3/6/2017
Θέμα: έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης της κας Παπαδημητρίου για τη μετάβαση της στη Λιουμπλιάνα 31/5/2017-3/6/2017
Ημ/νια: 22/05/2017 14:38:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΓΣΥΩ6Μ-2Υ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έξοδα κίνησης και διαμονής της κας Παπαδημητρίου για τη μετάβαση της στη Λιουμπλιάνα 31/5/2017-3/6/2017
Θέμα: Έξοδα κίνησης και διαμονής της κας Παπαδημητρίου για τη μετάβαση της στη Λιουμπλιάνα 31/5/2017-3/6/2017
Ημ/νια: 22/05/2017 14:35:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ρ5ΝΩ6Μ-ΔΦΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Ενημέρωση ΟΑ 980/2004
Θέμα: Ενημέρωση ΟΑ 980/2004
Ημ/νια: 22/05/2017 14:11:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 66Π6Ω6Μ-ΦΨΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔ 121/2017
Θέμα: ΑΔ 121/2017
Ημ/νια: 22/05/2017 14:05:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΖΩ7Ω6Μ-0Χ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για την επιβολή προστίμου 500,00 € σε βάρος του κ. ΘΩΜΑ ΤΣΙΩΚΟΥ ιδιοκτήτη του κέντρου εστίασης «ΜΥΘΟΣ» που βρίσκεται στην οδό Παπαδιαμαντοπούλου 118-120 λόγω τοποθέτησης καλωδίων σε δέντρα
Θέμα: έγκριση για την επιβολή προστίμου 500,00 € σε βάρος του κ. ΘΩΜΑ ΤΣΙΩΚΟΥ ιδιοκτήτη του κέντρου εστίασης «ΜΥΘΟΣ» που βρίσκεται στην οδό Παπαδιαμαντοπούλου 118-120 λόγω τοποθέτησης καλωδίων σε δέντρα
Ημ/νια: 22/05/2017 12:57:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ94ΘΩ6Μ-1Γ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
9Η ΣΥΝΕΔΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Θέμα: 9Η ΣΥΝΕΔΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Ημ/νια: 22/05/2017 12:57:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΥΛΩΩ6Μ-ΜΔΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
85Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Θέμα: 85Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Ημ/νια: 22/05/2017 12:54:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 659ΕΩ6Μ-3ΔΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.