Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 69.836,40€ ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 69.836,40€ ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ
Ημ/νια: 01/12/2014 10:33:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΞΦ7Ω6Μ-ΙΟΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΥΨΟΥΣ 1.000,00 € ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ €
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΥΨΟΥΣ 1.000,00 € ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ €
Ημ/νια: 01/12/2014 10:20:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Ν36Ω6Μ-ΨΜ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση μείωσης των εγγυήσεων δεκάτων του έργου: «Συντήρηση πεζοδρόμων, πεζοδρομίων και οδικού δικτύου στην περιοχή της Πλάκας», με Ανάδοχο την εταιρεία «Αδάμας ΑΤΕ»
Θέμα: Απόφαση μείωσης των εγγυήσεων δεκάτων του έργου: «Συντήρηση πεζοδρόμων, πεζοδρομίων και οδικού δικτύου στην περιοχή της Πλάκας», με Ανάδοχο την εταιρεία «Αδάμας ΑΤΕ»
Ημ/νια: 01/12/2014 10:20:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 78ΔΤΩ6Μ-ΤΡΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 01/12/2014 09:35:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 74ΟΘΩ6Μ-7ΡΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
Ημ/νια: 01/12/2014 09:18:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΒΧΟΞΩ6Μ-ΤΘ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
Της πράξης με αριθμό 562 που αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΥΛΙΚΕΙΟ - ΚΑΦΕΝΕΙΟ)» στον ΤΣΙΓΚΑΚΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ, επί της οδού ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 82 & ΖΙΝΝΗ.
Θέμα: Της πράξης με αριθμό 562 που αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΥΛΙΚΕΙΟ - ΚΑΦΕΝΕΙΟ)» στον ΤΣΙΓΚΑΚΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ, επί της οδού ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 82 & ΖΙΝΝΗ.
Ημ/νια: 28/11/2014 19:55:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΟΨΜΩ6Μ-6ΕΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Της πράξης με αριθμό 561 που αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ)» στην GK ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., επί της οδού ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 64.
Θέμα: Της πράξης με αριθμό 561 που αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ)» στην GK ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., επί της οδού ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 64.
Ημ/νια: 28/11/2014 19:53:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΟΔΟΩ6Μ-Ι62
Κατηγορίες: Διαύγεια
Της πράξης με αριθμό 560 που αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ( ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ)» στη ΜΟΥΣΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Α.Ε., επί της οδού ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ 25-
Θέμα: Της πράξης με αριθμό 560 που αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ( ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ)» στη ΜΟΥΣΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Α.Ε., επί της οδού ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ 25-27.
Ημ/νια: 28/11/2014 19:51:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9Λ5ΖΩ6Μ-ΘΦΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Της πράξης με αριθμό 559 που αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)» κι «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)» σ
Θέμα: Της πράξης με αριθμό 559 που αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)» κι «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)» στη ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (εκπρόσωπος υπό σύσταση εταιρείας), επί της οδού ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 9.
Ημ/νια: 28/11/2014 19:50:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 60ΡΓΩ6Μ-172
Κατηγορίες: Διαύγεια
Της πράξης με αριθμό 556 που αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ –ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ με εργαστήριο BAKE
Θέμα: Της πράξης με αριθμό 556 που αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ –ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ με εργαστήριο BAKE OFF (περάτωση έψησης)» στο ΛΥΤΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ, επί της οδού ΣΙΝΑ 21.
Ημ/νια: 28/11/2014 19:42:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω82ΞΩ6Μ-ΞΕΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Της πράξης με αριθμό 555 που αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ)» στο ΜΩΡΑΪΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, επί της οδού ΔΙΔΟΤΟΥ 3.
Θέμα: Της πράξης με αριθμό 555 που αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ)» στο ΜΩΡΑΪΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, επί της οδού ΔΙΔΟΤΟΥ 3.
Ημ/νια: 28/11/2014 19:40:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΞΞ6Ω6Μ-600
Κατηγορίες: Διαύγεια
Της πράξης με αριθμό 554 που αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΜΠΑΡ)» στο ισόγειο και πατάρι κτηρίου επί της οδού ΛΕ
Θέμα: Της πράξης με αριθμό 554 που αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΜΠΑΡ)» στο ισόγειο και πατάρι κτηρίου επί της οδού ΛΕΒΕΝΤΗ 3, στο ΜΕΛΙΣΣΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ (εκπρόσωπος υπό σύσταση εταιρείας).
Ημ/νια: 28/11/2014 19:38:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΩΚ1Ω6Μ-Α19
Κατηγορίες: Διαύγεια
Της πράξης με αριθμό 553 που αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΜΠΑΡ)» στο ισόγειο και υπόγειο κτηρίου επί της οδού Λ
Θέμα: Της πράξης με αριθμό 553 που αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΜΠΑΡ)» στο ισόγειο και υπόγειο κτηρίου επί της οδού ΛΕΒΕΝΤΗ 3, στο ΜΕΛΙΣΣΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ (εκπρόσωπος υπό σύσταση εταιρείας).
Ημ/νια: 28/11/2014 19:34:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΔ50Ω6Μ-ΨΨ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
Της πράξης με αριθμό 551 που αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)» στον ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ, επί της οδού
Θέμα: Της πράξης με αριθμό 551 που αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)» στον ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ, επί της οδού ΠΑΤΗΣΙΩΝ 53 & ΜΑΡΝΗ
Ημ/νια: 28/11/2014 19:26:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΥΠ9Ω6Μ-ΘΗ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
Της πράξης με αριθμό 550 που αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΟΥΖΕΡΙ - ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ)» στο ισόγειο & πατάρι κτηρίου επί της οδού ΤΑΚΗ 19, στο
Θέμα: Της πράξης με αριθμό 550 που αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΟΥΖΕΡΙ - ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ)» στο ισόγειο & πατάρι κτηρίου επί της οδού ΤΑΚΗ 19, στον ΠΑΝΤΙΚΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ.
Ημ/νια: 28/11/2014 19:24:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙ0ΗΩ6Μ-Τ5Ρ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για την ρύθμιση με δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο της κ. ΥΨΗΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ, ποσού 8.063,72€, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014
Θέμα: Λήψη απόφασης για την ρύθμιση με δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο της κ. ΥΨΗΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ, ποσού 8.063,72€, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014
Ημ/νια: 28/11/2014 10:42:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΒΧΑΩΩ6Μ-Φ7Θ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο της κ. ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ, ποσών 5.716,50€ & 7.284,94€, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014
Θέμα: Λήψη απόφασης για την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο της κ. ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ, ποσών 5.716,50€ & 7.284,94€, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014
Ημ/νια: 28/11/2014 10:37:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΨΨΝΩ6Μ-ΜΥ1
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο της εταιρείας ΜΑΡΚΟΥΤΣΑΣ ΔΙΟΝ. & ΣΙΑ ΟΕ, ποσών 442,66€ & 4.112,25€, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014
Θέμα: Λήψη απόφασης για την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο της εταιρείας ΜΑΡΚΟΥΤΣΑΣ ΔΙΟΝ. & ΣΙΑ ΟΕ, ποσών 442,66€ & 4.112,25€, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014
Ημ/νια: 28/11/2014 10:32:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Β30ΕΩ6Μ-10Λ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για την ρύθμιση με δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο της εταιρείας ΒΑЇΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΣΚΟΥΡΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ο.Ε. [ ΠΡΩΗΝ ΒΑΪΟΥ Δ.-ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ Σ. Ο.Ε. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Δ.ΒΑЇΟΥ-Ε. ΠΑΠΠΑ ΟΕ) ], ποσών 13.083,53€ & 821,46€, σύμφωνα με το άρθρο 51 το
Θέμα: Λήψη απόφασης για την ρύθμιση με δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο της εταιρείας ΒΑЇΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΣΚΟΥΡΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ο.Ε. [ ΠΡΩΗΝ ΒΑΪΟΥ Δ.-ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ Σ. Ο.Ε. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Δ.ΒΑЇΟΥ-Ε. ΠΑΠΠΑ ΟΕ) ], ποσών 13.083,53€ & 821,46€, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014.
Ημ/νια: 28/11/2014 10:26:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΛΓΟΩ6Μ-1Μ1
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο της εταιρείας ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΛΕΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, ποσού 6.776,92€, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014
Θέμα: Λήψη απόφασης για την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο της εταιρείας ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΛΕΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, ποσού 6.776,92€, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014
Ημ/νια: 28/11/2014 10:21:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΣ0ΡΩ6Μ-ΤΣΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552
Τηλ. 210 3722001
Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.