Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
22Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Θέμα: 22Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Ημ/νια: 23/05/2014 09:34:10
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΙΟΩ6Μ-ΟΩ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
21Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Θέμα: 21Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Ημ/νια: 23/05/2014 09:31:42
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΙΟΩ6Μ-Ρ33
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 23/05/2014 09:30:58
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΙΟΩ6Μ-ΙΨΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
17Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Θέμα: 17Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Ημ/νια: 23/05/2014 09:29:13
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΙΟΩ6Μ-ΘΦΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 22/05/2014 14:54:03
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΙΠΩ6Μ-ΤΘΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ. (Φ20)
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ. (Φ20)
Ημ/νια: 22/05/2014 14:48:35
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΙΠΩ6Μ-17Ν
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 22/05/2014 14:47:52
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΙΠΩ6Μ-8Ρ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 22/05/2014 14:41:10
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΙΠΩ6Μ-ΕΦΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ. (Φ20)
Ημ/νια: 22/05/2014 14:39:15
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΙΠΩ6Μ-ΦΓΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 22/05/2014 14:32:58
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΙΠΩ6Μ-ΛΗ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΔΟΣΗ ΜΑΡΙΑ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΔΟΣΗ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νια: 22/05/2014 14:32:47
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΙΠΩ6Μ-ΙΩ1
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΓΚΡΙΤΖΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΓΚΡΙΤΖΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νια: 22/05/2014 14:28:13
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΙΠΩ6Μ-ΒΑΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΡΗΓΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΡΗΓΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νια: 22/05/2014 14:26:37
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΙΠΩ6Μ-ΓΗ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 22/05/2014 14:24:51
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΙΠΩ6Μ-ΨΔΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥΜΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥΜΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ημ/νια: 22/05/2014 14:24:25
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΙΠΩ6Μ-ΓΣ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ημ/νια: 22/05/2014 14:19:38
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΙΠΩ6Μ-Μ6Μ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 22/05/2014 14:15:20
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΙΠΩ6Μ-ΩΙΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ
Ημ/νια: 22/05/2014 14:14:28
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΙΠΩ6Μ-Σ6Ω
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΣΙΤΗΣΗΣ ΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΣΙΤΗΣΗΣ ΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ημ/νια: 22/05/2014 14:12:40
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΙΠΩ6Μ-ΦΞΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ) ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014. (Φ20)
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ) ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014. (Φ20)
Ημ/νια: 22/05/2014 14:11:24
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΙΠΩ6Μ-ΞΑ5
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552
Τηλ. 210 3722001
Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 210 5277000
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.