Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 212/2017
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 212/2017
Ημ/νια: 26/07/2017 14:14:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΓΘΗΩ6Μ-Ω7Α
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για Α) την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 878/2017 ΑΔΣ που αφορά «την συμπλήρωση της υπ` αριθμ. 2201/16 ΑΔΣ η οποία τροποποιήθηκε με την υπ` αριθμ. 2236/16 ΑΔΣ και αφορά την έγκριση της εξαίρεσης υπηρεσιών από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας ή και τη
Θέμα: έγκριση για Α) την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 878/2017 ΑΔΣ που αφορά «την συμπλήρωση της υπ` αριθμ. 2201/16 ΑΔΣ η οποία τροποποιήθηκε με την υπ` αριθμ. 2236/16 ΑΔΣ και αφορά την έγκριση της εξαίρεσης υπηρεσιών από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας ή και τη λειτουργία του σε 12ωρη ή 24ωρη βάση» και Β) τη συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 2201/16 ΑΔΣ που αφορά «έγκριση της εξαίρεσης υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων από την εφαρμογή της 5ημερης εργασίας ή και της λειτουργίας των σε 12ωρη ή και 24ωρη βάση κατά το έτος 2017» η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2336/16 ΑΔΣ
Ημ/νια: 26/07/2017 14:21:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Υ7ΘΩ6Μ-ΙΧ1
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση α. των όρων και σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αθηναίων, του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων και της εταιρίας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών – Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία ΟΤΑ «ΕΑΤΑ ΑΕ
Θέμα: έγκριση α. των όρων και σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αθηναίων, του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων και της εταιρίας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών – Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία ΟΤΑ «ΕΑΤΑ ΑΕ» για το Σχεδιασμό και Υλοποίηση Δράσεων στο πλαίσιο ανακήρυξης της Αθήνας ως Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου 2018 ποσού 500.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 620.000,00 € β. της εξουσιοδότησης για την υπογραφή της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης με τον ΟΠΑΝΔΑ και την ΕΑΤΑ, από τον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Γεώργιο Καμίνη ή εναλλακτικά τον Νόμιμο Αναπληρωτή του, γ. της εξουσιοδότησης του Δημάρχου για τον ορισμό των εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων στην Επιτροπή Παρακολούθησης και στην Ομάδα Έργου και δ. της πίστωσης και αποδέσμευσης ποσού 186.000,00 € για το οικονομικό έτος 2017, τη δέσμευση ποσού 279.476,00 € για το οικονομικό έτος 2018 και τη δέσμευση ποσού 154.524,00 € για το οικονομικό έτος 2019.
Ημ/νια: 25/07/2017 16:42:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΞ5ΜΩ6Μ-ΠΓΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για τον Καθορισμό τελών καθαριότητας και αποκομιδής των απορριμμάτων των λαϊκών αγορών, ποσού 1.509.327,56€ για το έτος 2018.
Θέμα: έγκριση για τον Καθορισμό τελών καθαριότητας και αποκομιδής των απορριμμάτων των λαϊκών αγορών, ποσού 1.509.327,56€ για το έτος 2018.
Ημ/νια: 25/07/2017 16:35:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΞΦΕΩ6Μ-407
Κατηγορίες: Διαύγεια
Κατάρτιση όρων, έγκριση των τευχών διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών του συνοπτικού διαγωνισμού, που αφορά στην προμήθεια “ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ” έτους 2017, συνολικού προϋπολογισμού 73.507,20€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%
Θέμα: Κατάρτιση όρων, έγκριση των τευχών διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών του συνοπτικού διαγωνισμού, που αφορά στην προμήθεια “ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ” έτους 2017, συνολικού προϋπολογισμού 73.507,20€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%
Ημ/νια: 25/07/2017 15:49:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Ξ6ΛΩ6Μ-ΕΒΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Ανατροπή της με αριθμό Π00222 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης
Θέμα: Ανατροπή της με αριθμό Π00222 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης
Ημ/νια: 25/07/2017 14:33:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 629ΣΩ6Μ-Κ9Τ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΤΗΣ INEKE BAAS ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Θέμα: ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΤΗΣ INEKE BAAS ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ημ/νια: 25/07/2017 14:29:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΥ79Ω6Μ-ΟΧΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Ανατροπή της με αριθμό Π00226 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης
Θέμα: Ανατροπή της με αριθμό Π00226 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης
Ημ/νια: 25/07/2017 14:26:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΒ4ΓΩ6Μ-ΝΣΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ.
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ.
Ημ/νια: 25/07/2017 14:13:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΓΗΓΩ6Μ-Χ96
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση και κατακύρωση της Προμήθειας φωτιστικών οροφής και δαπέδου για τις ανάγκες της Δ/νσης Κτιριακής Υποδομής - Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων στην PROTEK AE - PROLIGHT.
Θέμα: Έγκριση και κατακύρωση της Προμήθειας φωτιστικών οροφής και δαπέδου για τις ανάγκες της Δ/νσης Κτιριακής Υποδομής - Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων στην PROTEK AE - PROLIGHT.
Ημ/νια: 25/07/2017 14:09:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΣΤΟΩ6Μ-ΥΨΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΣΚΟΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ
Θέμα: ΔΙΣΚΟΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ
Ημ/νια: 25/07/2017 14:01:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 69ΨΒΩ6Μ-Φ6Α
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας, νυκτερινής εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων, της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης για το μήνα IΟΥΛΙΟ 2017»
Θέμα: «Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας, νυκτερινής εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων, της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης για το μήνα IΟΥΛΙΟ 2017»
Ημ/νια: 24/07/2017 14:18:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6899Ω6Μ-Φ40
Κατηγορίες: Διαύγεια
του μηχανογραφικού συστήματος ,των σχεσιακών βάσεων, υποδομών Data Center, δικτύων, IP τηλεφωνίας και μηχανογραφικού εξοπλισμού του Δήμου Αθηναίων.>> για την εκτέλεση της σύμβασης "Συντήρηση, αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό & υποστήριξη των ηλεκ/νικών εφαρμογών
Θέμα: του μηχανογραφικού συστήματος ,των σχεσιακών βάσεων, υποδομών Data Center, δικτύων, IP τηλεφωνίας και μηχανογραφικού εξοπλισμού του Δήμου Αθηναίων.>> για την εκτέλεση της σύμβασης "Συντήρηση, αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό & υποστήριξη των ηλεκ/νικών εφαρμογών του μηχαν/φικού συστήματος,των σχεσιακών βάσεων, υποδομών Data Center, δικτύων, IP τηλεφωνίας & μηχαν/φικού εξοπλισμού του Δ.Α." μεταξύ Δ.Α. & ΔΑΕΜ ΑΕ
Ημ/νια: 24/07/2017 13:35:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 71ΔΟΩ6Μ-ΔΨΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας, νυκτερινής εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες τριών (3) μονίμων υπαλλήλων, της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης για το μήνα IΟΥΛΙΟ 2017»
Θέμα: «Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας, νυκτερινής εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες τριών (3) μονίμων υπαλλήλων, της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης για το μήνα IΟΥΛΙΟ 2017»
Ημ/νια: 24/07/2017 13:17:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΠΛ0Ω6Μ-Θ7Γ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Ε.ΓΕΩΓΛΕΡΗ-Κ.ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.» (ΑΦΜ 099340900)ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΟΥΖΕΡΙ»ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 9 ΜΕ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΒΛΑΧΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ & ΓΕΩΓΛΕΡΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ.
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Ε.ΓΕΩΓΛΕΡΗ-Κ.ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.» (ΑΦΜ 099340900)ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΟΥΖΕΡΙ»ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 9 ΜΕ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΒΛΑΧΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ & ΓΕΩΓΛΕΡΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ.
Ημ/νια: 24/07/2017 13:07:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω0Ψ0Ω6Μ-Κ24
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Ημ/νια: 24/07/2017 12:59:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΠΖΔΩ6Μ-3Λ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΡΙΔΟΥ (ΑΦΜ 025144233) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ « ΜΠΑΡ» ΣΤΗΝ ΟΔΟ Ι. ΣΟΥΤΣΟΥ 18. μέχρι 31-12-2017
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΡΙΔΟΥ (ΑΦΜ 025144233) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ « ΜΠΑΡ» ΣΤΗΝ ΟΔΟ Ι. ΣΟΥΤΣΟΥ 18. μέχρι 31-12-2017
Ημ/νια: 24/07/2017 12:59:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΒΒΓΩ6Μ-ΑΤΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Ημ/νια: 24/07/2017 12:54:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΩΗΟΩ6Μ-Ι6Ψ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Θέμα: ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Ημ/νια: 24/07/2017 12:52:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω2ΛΙΩ6Μ-ΛΦΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Ημ/νια: 24/07/2017 12:49:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ1ΨΓΩ6Μ-ΥΟΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.