Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Ημ/νια: 30/10/2016 14:57:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω2ΩΛΩ6Μ-6ΧΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΑ ΚΥΕ
Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΚΥΕ
Ημ/νια: 27/10/2016 22:16:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 75ΖΣΩ6Μ-Ω1Φ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΤΟΙ: ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΜΙΚΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ , Η ΧΡΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΠΙΑΝΟ , ΚΙΘΑΡΑ , ΒΙΟΛΙ Κ.Τ.ΟΜ.) ΧΩΡΙΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΦΩΝΑ , ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣ
Θέμα: Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΤΟΙ: ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΜΙΚΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ , Η ΧΡΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΠΙΑΝΟ , ΚΙΘΑΡΑ , ΒΙΟΛΙ Κ.Τ.ΟΜ.) ΧΩΡΙΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΦΩΝΑ , ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)>> , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 4 , ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Ο.Ε. , (ΑΦΜ: 997167007 ΔΟΥ: Δ’ ΑΘΗΝΩΝ) , ΜΕ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΜΑΚΡΗ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ , ΤΟΝ ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΧΟΥΛΑΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ , ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ.
Ημ/νια: 27/10/2016 15:13:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ7Ρ7Ω6Μ-2ΨΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΤΟΙ: ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΜΙΚΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ , Η ΧΡΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΠΙΑΝΟ , ΚΙΘΑΡΑ , ΒΙΟΛΙ Κ.Τ.ΟΜ.) ΧΩΡΙΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΦΩΝΑ , ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Θέμα: Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΤΟΙ: ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΜΙΚΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ , Η ΧΡΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΠΙΑΝΟ , ΚΙΘΑΡΑ , ΒΙΟΛΙ Κ.Τ.ΟΜ.) ΧΩΡΙΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΦΩΝΑ , ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)>> , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 8 , ΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΡΜΠΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. , (ΑΦΜ: 997158336 ΔΟΥ: Α’ ΑΘΗΝΩΝ) , ΜΕ ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΟΝ ΜΠΟΥΡΜΠΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.
Ημ/νια: 27/10/2016 15:09:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΒΜΓΩ6Μ-4Χ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 94.500,00€, για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης με το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ Γ. & ΑΙΚ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΝΕΩΝ» για την παροχή από τις κοινωνικές δομές του Δήμου Αθηναίων υπηρε
Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 94.500,00€, για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης με το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ Γ. & ΑΙΚ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΝΕΩΝ» για την παροχή από τις κοινωνικές δομές του Δήμου Αθηναίων υπηρεσιών σίτισης, στέγασης και κοινωνικής υποστήριξης σε κατοίκους της Αθήνας, που στερούνται των απαραίτητων πόρων ή μέσων για την ικανοποίηση των ανωτέρω αναγκών, για το χρονικό διάστημα από Οκτώβριο 2015 έως Δεκέμβριο 2016.
Ημ/νια: 27/10/2016 13:52:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΛ81Ω6Μ-Ψ09
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της ανατροπής της με Α.Π. 180555/08.06.2016 (Π00585/ΕΑΔ 793) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 5.000,00€ που αφορά στην προμήθεια των αναγκαίων υλικών για την υλοποίηση του παιδαγωγικού προγράμματος στις Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων στον Άγ
Θέμα: Έγκριση της ανατροπής της με Α.Π. 180555/08.06.2016 (Π00585/ΕΑΔ 793) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 5.000,00€ που αφορά στην προμήθεια των αναγκαίων υλικών για την υλοποίηση του παιδαγωγικού προγράμματος στις Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, κατά την κατασκηνωτική περίοδο έτους 2016.
Ημ/νια: 27/10/2016 13:45:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 72ΥΔΩ6Μ-89Ω
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 24 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2/11/2016
Θέμα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 24 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2/11/2016
Ημ/νια: 27/10/2016 13:39:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 72ΠΞΩ6Μ-ΕΣΑ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Ματαίωση Διενέργειας του Διαγωνισμού με την διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης για την ανάδειξη χορηγητών προμηθευτών “ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ)” προς κάλυψη των κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Αθηναίων (έναρξη λε
Θέμα: Ματαίωση Διενέργειας του Διαγωνισμού με την διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης για την ανάδειξη χορηγητών προμηθευτών “ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ)” προς κάλυψη των κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Αθηναίων (έναρξη λειτουργίας Παιδικών Σταθμών, Μαγειρείων και Κεντρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών 2016), για το χρονικό διάστημα έως τα τέλη του έτους 2016, συνολικού προϋπολογισμού 49.594,05€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%
Ημ/νια: 27/10/2016 13:06:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΣΔ5Ω6Μ-221
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
Θέμα: ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
Ημ/νια: 27/10/2016 12:48:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΒ20Ω6Μ-ΜΗΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
Θέμα: ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
Ημ/νια: 27/10/2016 12:44:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 648ΕΩ6Μ-ΖΣΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
Θέμα: ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
Ημ/νια: 27/10/2016 12:38:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΨΧ5Ω6Μ-2ΒΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 312,90€ για αποζημίωση κατόπιν εξωδικαστικού συμβιβασμού στον κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΣΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗ, σύμφωνα με τη με αριθμό 609/2016 πράξη Ο.Ε.
Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 312,90€ για αποζημίωση κατόπιν εξωδικαστικού συμβιβασμού στον κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΣΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗ, σύμφωνα με τη με αριθμό 609/2016 πράξη Ο.Ε.
Ημ/νια: 26/10/2016 17:09:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΞΒΚΩ6Μ-ΓΔΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για την αποδοχή δωρεάς μίας οδοντιατρικής έδρας από το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης της Ελλάδος, προς τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων.
Θέμα: Έγκριση για την αποδοχή δωρεάς μίας οδοντιατρικής έδρας από το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης της Ελλάδος, προς τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων.
Ημ/νια: 26/10/2016 17:01:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΨΧ6Ω6Μ-Υ4Α
Κατηγορίες: Διαύγεια
Aποδοχή δωρεάς από την εταιρεία «ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» ειδών διατροφής, με αποδέκτες τους ωφελούμενους του «Δικτύου Κοινωνικής Κατοικίας» του Δήμου Αθηναίων.
Θέμα: Aποδοχή δωρεάς από την εταιρεία «ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» ειδών διατροφής, με αποδέκτες τους ωφελούμενους του «Δικτύου Κοινωνικής Κατοικίας» του Δήμου Αθηναίων.
Ημ/νια: 26/10/2016 16:41:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 66ΓΔΩ6Μ-ΛΤΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Μερική ανατροπή της με αριθ.Π00627/2016 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης
Θέμα: Μερική ανατροπή της με αριθ.Π00627/2016 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης
Ημ/νια: 26/10/2016 16:33:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ8ΗΒΩ6Μ-ΥΩΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Μερική ανατροπή της με αριθ.Π00598/2016 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης
Θέμα: Μερική ανατροπή της με αριθ.Π00598/2016 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης
Ημ/νια: 26/10/2016 16:30:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Σ7ΝΩ6Μ-ΜΑΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Μερική ανατροπή της με αριθ.Π00238/2016 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης
Θέμα: Μερική ανατροπή της με αριθ.Π00238/2016 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης
Ημ/νια: 26/10/2016 16:23:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΨΗ5Ω6Μ-Χ0Χ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης, του υπό στοιχεία Γ3/13/356 οικογενειακού τάφου του Γ’ Κοιμητηρίου στην κα. ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΧΕΙΡΑΚΑΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με την καταβολή του ποσού των 12.137,93€.
Θέμα: Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης, του υπό στοιχεία Γ3/13/356 οικογενειακού τάφου του Γ’ Κοιμητηρίου στην κα. ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΧΕΙΡΑΚΑΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με την καταβολή του ποσού των 12.137,93€.
Ημ/νια: 26/10/2016 16:21:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΑΠ2Ω6Μ-ΘΥΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης, του υπό στοιχεία Γ2/14/28Β οικογενειακού τάφου του Γ’ Κοιμητηρίου στην κα. ΡΟΥΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με την καταβολή του ποσού των 6.630,00€».
Θέμα: «Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης, του υπό στοιχεία Γ2/14/28Β οικογενειακού τάφου του Γ’ Κοιμητηρίου στην κα. ΡΟΥΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με την καταβολή του ποσού των 6.630,00€».
Ημ/νια: 26/10/2016 16:14:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΔΛΔΩ6Μ-Α9Τ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Μερική ανατροπή της με αριθ.Π00807/2016 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης
Θέμα: Μερική ανατροπή της με αριθ.Π00807/2016 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης
Ημ/νια: 26/10/2016 16:11:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ο6ΣΩ6Μ-Θ2Μ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.