Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΥΠΟΓΟΛΗ 3ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΗΝ 6η Δ.Κ. ΕΤΟΥΣ 2012
Θέμα: ΥΠΟΓΟΛΗ 3ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΗΝ 6η Δ.Κ. ΕΤΟΥΣ 2012
Ημ/νια: 08/05/2015 14:35:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 70ΗΧΩ6Μ-ΠΚ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 31/2015
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 31/2015
Ημ/νια: 08/05/2015 13:49:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7303Ω6Μ-ΔΞ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ 12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1ης ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13/5/2015
Θέμα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ 12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1ης ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13/5/2015
Ημ/νια: 08/05/2015 13:48:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6418Ω6Μ-Φ4Ρ
Κατηγορίες: Διαύγεια
συζήτηση και λήψη ή μη απόφασης και προτάσεις για τον χώρο εγκατάστασης και την φροντίδα της ανταλλακτικής βιβλιοθήκης εντός των ορίων της 7ης ημοτικής Κοινότητας ήμου Αθηναίων.
Θέμα: συζήτηση και λήψη ή μη απόφασης και προτάσεις για τον χώρο εγκατάστασης και την φροντίδα της ανταλλακτικής βιβλιοθήκης εντός των ορίων της 7ης ημοτικής Κοινότητας ήμου Αθηναίων.
Ημ/νια: 09/05/2015 11:33:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΧΝΒΩ6Μ-ΩΣ1
Κατηγορίες: Διαύγεια
συζήτηση και λήψη απόφασης για την δενδροφύτευση ή μη της περιοχής που περικλείεται από τις οδούς Μ. ράκου, Βριλησσού και Φ. Οικονομίδου και την "υιοθεσία" της ως προς το πότισμα από κατοίκους και φορείς της περιοχής.
Θέμα: συζήτηση και λήψη απόφασης για την δενδροφύτευση ή μη της περιοχής που περικλείεται από τις οδούς Μ. ράκου, Βριλησσού και Φ. Οικονομίδου και την "υιοθεσία" της ως προς το πότισμα από κατοίκους και φορείς της περιοχής.
Ημ/νια: 09/05/2015 11:30:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΝΩΒΩ6Μ-Ζ52
Κατηγορίες: Διαύγεια
αφορά συζήτηση και λήψη ή μη απόφασης για την υποβολή προτάσεων σχετικά με το με Α.Π. 85875/9-3-2015 έγγραφο της Αντιδημάρχου Εμπορίου και Ανάπτυξης – Ελέγχου Κοινοχρήστου Χώρου κ. Πηνελόπης Γκούμα.
Θέμα: αφορά συζήτηση και λήψη ή μη απόφασης για την υποβολή προτάσεων σχετικά με το με Α.Π. 85875/9-3-2015 έγγραφο της Αντιδημάρχου Εμπορίου και Ανάπτυξης – Ελέγχου Κοινοχρήστου Χώρου κ. Πηνελόπης Γκούμα.
Ημ/νια: 09/05/2015 11:27:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΥΟΘΩ6Μ-44Π
Κατηγορίες: Διαύγεια
μονοδρόμηση της οδού Μπουγιουκλή και την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης στην πλευρά των μονών αριθμών της οδού Μπουγιουκλή, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας και διαπιστώνοντας ότι στην πλευρά των ζυγών αριθμών της οδού εξασφαλίζεται μεγαλύτερος
Θέμα: μονοδρόμηση της οδού Μπουγιουκλή και την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης στην πλευρά των μονών αριθμών της οδού Μπουγιουκλή, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας και διαπιστώνοντας ότι στην πλευρά των ζυγών αριθμών της οδού εξασφαλίζεται μεγαλύτερος αριθμός θέσεων στάθμευσης.
Ημ/νια: 09/05/2015 11:24:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΒ8ΚΩ6Μ-Λ0Ι
Κατηγορίες: Διαύγεια
Την παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος αναπήρου με αριθμό κυκλοφορίας ZZX 4048, της κ. Αρχοντίας Πανδερμαράκη, στην οδό Φθιώτιδος 37 - Αμπελόκηποι, κατ΄εξαίρεση.
Θέμα: Την παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος αναπήρου με αριθμό κυκλοφορίας ZZX 4048, της κ. Αρχοντίας Πανδερμαράκη, στην οδό Φθιώτιδος 37 - Αμπελόκηποι, κατ΄εξαίρεση.
Ημ/νια: 09/05/2015 11:18:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΘΨ1Ω6Μ-ΞΣΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Ημ/νια: 08/05/2015 13:16:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΠΓΠΩ6Μ-ΙΝΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΟ ΚΥΕ "καφενειο" ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 174
Θέμα: ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΟ ΚΥΕ "καφενειο" ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 174
Ημ/νια: 08/05/2015 12:59:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΥΧ2Ω6Μ-ΣΕΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Καταλογισμός ποσού 500,00€ σε βάρος της κα.Kravets Lillya για τις εργασίες καθαρισμού, απολύμανσης απομάκρυνσης και μεταφοράς προς τελική διάθεση των ρυπογόνων αντικειμένων.
Θέμα: Καταλογισμός ποσού 500,00€ σε βάρος της κα.Kravets Lillya για τις εργασίες καθαρισμού, απολύμανσης απομάκρυνσης και μεταφοράς προς τελική διάθεση των ρυπογόνων αντικειμένων.
Ημ/νια: 08/05/2015 12:37:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω0ΞΓΩ6Μ-Ι0Β
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την ανάδειξη χορηγητών προμηθευτών, για τον Δήμο Αθηναίων και τους λοιπούς εποπτευόμενους οργανισμούς & νομικά του πρόσωπα (Δ.Β.Α., ΚΥΑΔΑ και ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ), προμήθειας διαφόρων ειδών τροφί
Θέμα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την ανάδειξη χορηγητών προμηθευτών, για τον Δήμο Αθηναίων και τους λοιπούς εποπτευόμενους οργανισμούς & νομικά του πρόσωπα (Δ.Β.Α., ΚΥΑΔΑ και ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ), προμήθειας διαφόρων ειδών τροφίμων, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως την 31 Δεκεμβρίου 2015
Ημ/νια: 08/05/2015 12:14:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΑΝΠΩ6Μ-1ΔΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Ανάθεση προμήθειας ''Κρυστάλλων, λευκών, χρωματιστών'' για τις ανάγκες της Δ/νσης Κτηριακών Έργων στην εταιρεία ΥΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ με τιμή προσφοράς 1.070,10 € συμπ/νου ΦΠΑ 23%
Θέμα: Ανάθεση προμήθειας ''Κρυστάλλων, λευκών, χρωματιστών'' για τις ανάγκες της Δ/νσης Κτηριακών Έργων στην εταιρεία ΥΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ με τιμή προσφοράς 1.070,10 € συμπ/νου ΦΠΑ 23%
Ημ/νια: 08/05/2015 11:46:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΟΡ7Ω6Μ-ΗΩΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση : α) διάθεσης πίστωσης ποσού 120.000,00€ και β) δέσμευσης πίστωσης ποσού 120.000,00€, έτους 2016, για τη διενέργεια διαγωνισμού προκειμένου να αναδειχθεί ανάδοχος που θα αναλάβει την εργασία της αποστολής ειδοποιητηρίων βεβαιωμένων προστίμων από π
Θέμα: Έγκριση : α) διάθεσης πίστωσης ποσού 120.000,00€ και β) δέσμευσης πίστωσης ποσού 120.000,00€, έτους 2016, για τη διενέργεια διαγωνισμού προκειμένου να αναδειχθεί ανάδοχος που θα αναλάβει την εργασία της αποστολής ειδοποιητηρίων βεβαιωμένων προστίμων από παραβάσεις ελεγχόμενης και παράνομης στάθμευσης της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας, νυν Δ/νσης Κοινοχρήστων Χώρων και παραβάσεων κ.ο.κ. από την Τροχαία.
Ημ/νια: 08/05/2015 12:42:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΜΟΦΩ6Μ-ΙΥΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Μερική ανατροπή της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης με ΕΑΔ 202/2015 (Π00156) - ΑΔΑ:ΒΝΘ5Ω6Μ-ΗΔΑ - ΑΔΑΜ:15REQ002616722 για ποσό 301.154,25€, για την ανάγκη διενέργειας διεθνούς διαγωνισμού προκειμένου να αντιμετωπιστεί η δαπάνη που αφορά την προμήθεια υγρών κα
Θέμα: Μερική ανατροπή της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης με ΕΑΔ 202/2015 (Π00156) - ΑΔΑ:ΒΝΘ5Ω6Μ-ΗΔΑ - ΑΔΑΜ:15REQ002616722 για ποσό 301.154,25€, για την ανάγκη διενέργειας διεθνούς διαγωνισμού προκειμένου να αντιμετωπιστεί η δαπάνη που αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων (βενζίνη) που χρησιμοποιεί το σύνολο των οχημάτων των Διευθύνσεων Καθαριότητας και Ηλεκτρολογικού.
Ημ/νια: 07/05/2015 15:28:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΦΔΜΩ6Μ-Ν5Γ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Μερική ανατροπή της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης με ΕΑΔ 200/2015 (Π00141) - ΑΔΑ:7Σ3ΣΩ6Μ-6ΝΠ - ΑΔΑΜ:15REQ002616844 για ποσό 121.823,25€, για την ανάγκη διενέργειας διεθνούς διαγωνισμού προκειμένου να αντιμετωπιστεί η δαπάνη που αφορά την προμήθεια υγρών κα
Θέμα: Μερική ανατροπή της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης με ΕΑΔ 200/2015 (Π00141) - ΑΔΑ:7Σ3ΣΩ6Μ-6ΝΠ - ΑΔΑΜ:15REQ002616844 για ποσό 121.823,25€, για την ανάγκη διενέργειας διεθνούς διαγωνισμού προκειμένου να αντιμετωπιστεί η δαπάνη που αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων (βενζίνη) που χρησιμοποιεί το σύνολο των οχημάτων του Δήμου Αθηναίων.
Ημ/νια: 07/05/2015 15:27:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΨΘΒΩ6Μ-Θ9Μ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της ήδη ασκηθείσας ανακοπής, από δικηγόρο της Νομικής Δ/νσης του Δήμου Αθηναίων, κατά του Γεωργίου Γιαννόπουλου, δικηγόρου Αθηνών, συνδίκου πτωχεύσεως της εταιρίας με την επωνυμία, “Αντων. - Χρησ. ΠΟΥΜΠΟΥΡΑ Κληρονόμοι Νικ. ΠΟΥΜΠΟΥΡΑ & ΣΙΑ ΕΕ Εστια
Θέμα: Έγκριση της ήδη ασκηθείσας ανακοπής, από δικηγόρο της Νομικής Δ/νσης του Δήμου Αθηναίων, κατά του Γεωργίου Γιαννόπουλου, δικηγόρου Αθηνών, συνδίκου πτωχεύσεως της εταιρίας με την επωνυμία, “Αντων. - Χρησ. ΠΟΥΜΠΟΥΡΑ Κληρονόμοι Νικ. ΠΟΥΜΠΟΥΡΑ & ΣΙΑ ΕΕ Εστιατόριο Ζαχαροπλαστείο” και των ομόρρυθμων μελών αυτής “Αντώνιου & Χρήστου ΠΟΥΜΠΟΥΡΑ του Νικολάου και της Κυριακούλας”.
Ημ/νια: 07/05/2015 15:24:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω451Ω6Μ-Θ99
Κατηγορίες: Διαύγεια
Διόρθωση της υπ΄αριθ. 547/2015 πράξης της Οικονομικής Επιτροπής, ως προς τα στοιχεία του οικογενειακού τάφου στο Γ’ Κοιμητήριο, τα δικαιώματα χρήσεως του οποίου παραχωρήθηκαν στην κα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΗΣΑΪΑ, από το εσφαλμένο Γ5/16/256 στο ορθό Γ5/
Θέμα: Διόρθωση της υπ΄αριθ. 547/2015 πράξης της Οικονομικής Επιτροπής, ως προς τα στοιχεία του οικογενειακού τάφου στο Γ’ Κοιμητήριο, τα δικαιώματα χρήσεως του οποίου παραχωρήθηκαν στην κα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΗΣΑΪΑ, από το εσφαλμένο Γ5/16/256 στο ορθό Γ5/16/259.
Ημ/νια: 07/05/2015 15:23:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΒΖΦΓΩ6Μ-ΝΩ1
Κατηγορίες: Διαύγεια
α) Επανέγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 111.897,95€ και β) έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 74.280,07€, για την αντιμετώπιση της δαπάνης για την Αρχική και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση κατασκευής του έργου “Λήψη μέτρων άρσης επικινδυνότητας κατασκευής επί
Θέμα: α) Επανέγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 111.897,95€ και β) έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 74.280,07€, για την αντιμετώπιση της δαπάνης για την Αρχική και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση κατασκευής του έργου “Λήψη μέτρων άρσης επικινδυνότητας κατασκευής επί της πλατείας Αμερικής 5 με κατασκευή τμήματος φέροντος οργανισμού κτηρίου μέχρι τη στάθμη δαπέδου ισογείου”.
Ημ/νια: 07/05/2015 15:20:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΔΜΜΩ6Μ-ΕΙ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.110,00€, για την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας βιβλίων και εντύπων για τις ανάγκες διαφόρων Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων.
Θέμα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.110,00€, για την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας βιβλίων και εντύπων για τις ανάγκες διαφόρων Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων.
Ημ/νια: 07/05/2015 15:17:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 76ΥΞΩ6Μ-16Ι
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552
Τηλ. 210 3722001
Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.