Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
έγκριση για την αποδοχή των πρακτικών της Η΄/2015 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν1080/80, που αφορούν τέλη κοινοχρήστων χώρων.
Θέμα: έγκριση για την αποδοχή των πρακτικών της Η΄/2015 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν1080/80, που αφορούν τέλη κοινοχρήστων χώρων.
Ημ/νια: 06/07/2016 12:48:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ91ΩΩ6Μ-ΥΦ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για την αποδοχή των πρακτικών της Η΄/2015 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν1080/80, που αφορούν τέλη διαφημίσεων, Λ.Τ. Επιτηδευματιών & Φορολογικών Διαφορών.
Θέμα: έγκριση για την αποδοχή των πρακτικών της Η΄/2015 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν1080/80, που αφορούν τέλη διαφημίσεων, Λ.Τ. Επιτηδευματιών & Φορολογικών Διαφορών.
Ημ/νια: 06/07/2016 12:46:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΜ9ΓΩ6Μ-Σ2Ο
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για την ανατροπή της υπ’ αριθμ. Π00314/ΕΑΔ586 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορά στη 374/2016 ΑΔΣ σχετικά με μετάβαση της Αντιδημάρχου για το Παιδί κας Μαρίας Ηλιοπούλου στις Βρυξέλλες από τις 29 Φεβρουαρίου έως και την 1η Μαρτίου 2016
Θέμα: έγκριση για την ανατροπή της υπ’ αριθμ. Π00314/ΕΑΔ586 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορά στη 374/2016 ΑΔΣ σχετικά με μετάβαση της Αντιδημάρχου για το Παιδί κας Μαρίας Ηλιοπούλου στις Βρυξέλλες από τις 29 Φεβρουαρίου έως και την 1η Μαρτίου 2016
Ημ/νια: 06/07/2016 12:44:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΩΨΓΩ6Μ-ΚΟΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Υποβολή 6ου λογαριασμού του έργου «Χρωματισμοί-μικροεπισκευές Σχολικών Κτιρίων του Δ.Α. κυρίως στο 4ο Δ/σμα καθώς και στα λοιπά Δ/τα 2009»
Θέμα: Υποβολή 6ου λογαριασμού του έργου «Χρωματισμοί-μικροεπισκευές Σχολικών Κτιρίων του Δ.Α. κυρίως στο 4ο Δ/σμα καθώς και στα λοιπά Δ/τα 2009»
Ημ/νια: 05/07/2016 13:52:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 72ΑΘΩ6Μ-5Φ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΔ 146/2016
Θέμα: ΕΔ 146/2016
Ημ/νια: 05/07/2016 13:32:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ψ8ΓΩ6Μ-03Φ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 05/07/2016 13:15:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω72ΗΩ6Μ-600
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔ 144/2016
Θέμα: ΑΔ 144/2016
Ημ/νια: 05/07/2016 12:12:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 617ΨΩ6Μ-8Ε4
Κατηγορίες: Διαύγεια
Ενημέρωση φακέλου της 249/2012 άδειας οικοδομής
Θέμα: Ενημέρωση φακέλου της 249/2012 άδειας οικοδομής
Ημ/νια: 05/07/2016 12:10:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω902Ω6Μ-1ΥΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Συζήτηση και έκφραση γνώμης περί Πολεοδομικής Μελέτης του ΒΙΟ.ΠΑ προς εξυγίανση» στην περιοχή Προμπονά, στην 5η Δ.Κ. του Δήμου Αθηναίων και τροποποίηση στα όρια αυτού
Θέμα: Συζήτηση και έκφραση γνώμης περί Πολεοδομικής Μελέτης του ΒΙΟ.ΠΑ προς εξυγίανση» στην περιοχή Προμπονά, στην 5η Δ.Κ. του Δήμου Αθηναίων και τροποποίηση στα όρια αυτού
Ημ/νια: 05/07/2016 12:00:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΔΡΘΩ6Μ-ΡΓΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7000€ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΟΚΑΝΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7000€ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΟΚΑΝΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Ημ/νια: 05/07/2016 11:17:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΚΨΛΩ6Μ-ΚΔΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2016, Κ.Α.6012.001
Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2016, Κ.Α.6012.001
Ημ/νια: 05/07/2016 11:03:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΠΥΒΩ6Μ-ΚΜΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2016, Κ.Α.6022.001
Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2016, Κ.Α.6022.001
Ημ/νια: 05/07/2016 10:55:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 67ΚΒΩ6Μ-ΒΝΑ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3311,67€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΚΩΝ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΟΚΑΝΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3311,67€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΚΩΝ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΟΚΑΝΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Ημ/νια: 05/07/2016 10:53:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΦΠΥΩ6Μ-Κ76
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μόνιμων υπαλλήλων της Δ/νσης Κοινοχρήστων Χώρων για τον μήνα Ιούλιο 2016.
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μόνιμων υπαλλήλων της Δ/νσης Κοινοχρήστων Χώρων για τον μήνα Ιούλιο 2016.
Ημ/νια: 04/07/2016 13:42:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΗΞ9Ω6Μ-7ΛΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων με σχέση εργασίας μόνιμου υπαλλήλου του Γραφείου Αντιδημάρχου Οικονομικών για το μήνα Ιούλιο 2016
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων με σχέση εργασίας μόνιμου υπαλλήλου του Γραφείου Αντιδημάρχου Οικονομικών για το μήνα Ιούλιο 2016
Ημ/νια: 04/07/2016 13:39:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΟΒΝΩ6Μ-Ρ6Ψ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της Δ/νσης Κοινοχρήστων Χώρων για τον μήνα Ιούλιο 2016.
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της Δ/νσης Κοινοχρήστων Χώρων για τον μήνα Ιούλιο 2016.
Ημ/νια: 04/07/2016 13:33:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Τ00Ω6Μ-ΜΟΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Κ.Λ.Π. (ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ 13)
Θέμα: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Κ.Λ.Π. (ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ 13)
Ημ/νια: 04/07/2016 13:24:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 79ΞΥΩ6Μ-Φ1Μ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΔ 145/2016
Θέμα: ΕΔ 145/2016
Ημ/νια: 04/07/2016 13:21:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΝΥΕΩ6Μ-72Ι
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΔ 144/2016
Θέμα: ΕΔ 144/2016
Ημ/νια: 04/07/2016 13:19:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ι1ΠΩ6Μ-ΞΘΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Για την ανάγκη μίσθωσης χημικών τουαλετών.
Θέμα: Για την ανάγκη μίσθωσης χημικών τουαλετών.
Ημ/νια: 04/07/2016 13:18:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Β46Ω6Μ-ΔΚΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.