Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
έγκριση της δαπάνης και την διάθεση, καθώς και την δέσμευση πίστωσης ποσού 22.196,00 € (ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2019 Φορέας
Θέμα: έγκριση της δαπάνης και την διάθεση, καθώς και την δέσμευση πίστωσης ποσού 22.196,00 € (ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2019 Φορέας 30, Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - 43 Κ.Α 7336.112 <<Επεμβάσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων προβλημάτων σε όλες τις Δ.Κ. Δήμου Αθηναίων>> για την αντιμετώπιση της δαπάνης για την παροχή της υπηρεσίας ''Τοποθέτηση προσωρινών μεταλλικών ικριωμάτων βαρέως τύπου για την προστασία των διερχόμενων και περιοίκων λόγω πιθανής κατάρευσης κτιρίου ''επί της οδού Αιόλου 38 και Πλατείας Αγίας Ειρήνης
Ημ/νια: 08/11/2019 15:33:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΥΙ4Ω6Μ-ΩΦ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
'Εγκριση χορήγησης 3ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Ανακαίνιση Κατασκήνωσης Άγιου Ανδρέα” κατά (3) μήνες ήτοι από 31-10-2019 έως 31-01-2020.
Θέμα: 'Εγκριση χορήγησης 3ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Ανακαίνιση Κατασκήνωσης Άγιου Ανδρέα” κατά (3) μήνες ήτοι από 31-10-2019 έως 31-01-2020.
Ημ/νια: 08/11/2019 14:52:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΝΓΞΩ6Μ-ΕΩΑ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου “Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά νέας τεχνολογίας”
Θέμα: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου “Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά νέας τεχνολογίας”
Ημ/νια: 08/11/2019 14:48:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΙΗ3Ω6Μ-Α9Ρ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου “Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά νέας τεχνολογίας”
Θέμα: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου “Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά νέας τεχνολογίας”
Ημ/νια: 08/11/2019 14:44:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 912ΚΩ6Μ-ΡΓΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
'Εγκριση για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης, για το υπ’ αριθμ. κυκλ. ΙΤΑ 6335 όχημα ατόμου με αναπηρία στην οδό Αρριανού 5, έως 30-9-2020, ημερομηνία λήξης του Δελτίου Στάθμευσης για ΑΜΕΑ και της γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας
Θέμα: 'Εγκριση για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης, για το υπ’ αριθμ. κυκλ. ΙΤΑ 6335 όχημα ατόμου με αναπηρία στην οδό Αρριανού 5, έως 30-9-2020, ημερομηνία λήξης του Δελτίου Στάθμευσης για ΑΜΕΑ και της γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας
Ημ/νια: 08/11/2019 14:37:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΦ6ΞΩ6Μ-ΓΟ4
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 3Κ/2018 ΑΣΕΠ της κας ΔΙΑΜ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 3Κ/2018 ΑΣΕΠ της κας ΔΙΑΜ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ημ/νια: 07/11/2019 14:53:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΞΠΕΩ6Μ-ΙΤΑ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 3Κ/2018 ΑΣΕΠ ΤΟΥ Κ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 3Κ/2018 ΑΣΕΠ ΤΟΥ Κ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
Ημ/νια: 07/11/2019 14:51:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ι3ΡΩ6Μ-1Ι9
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 3Κ/2018 ΑΣΕΠ του κ. ΧΑΡ. ΧΡΥΣ. ΜΗΝΑ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 3Κ/2018 ΑΣΕΠ του κ. ΧΑΡ. ΧΡΥΣ. ΜΗΝΑ
Ημ/νια: 07/11/2019 14:48:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ6ΞΥΩ6Μ-5ΞΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου στον κ. HOLGADO MARIDEL – “ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ” συνολικού ποσού 600,00€, για δύο επιγραφές, εκτός προδιαγραφών επί της οδού Λιοσίων 36-40
Θέμα: Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου στον κ. HOLGADO MARIDEL – “ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ” συνολικού ποσού 600,00€, για δύο επιγραφές, εκτός προδιαγραφών επί της οδού Λιοσίων 36-40
Ημ/νια: 07/11/2019 14:04:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9101Ω6Μ-ΧΣΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου στην κα ΑΣΗΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - “ΚΛΕΙΔΙΑ”, ύψους 600,00€, για τις διαφημιστικές επιγραφές εκ των οποίων η μια φωτεινή επιγραφή με απεικόνιση δύο (2) κλειδιών το ένα πράσινου και το έτερο κόκκινου χρώματος που δημιουργούν οπτι
Θέμα: Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου στην κα ΑΣΗΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - “ΚΛΕΙΔΙΑ”, ύψους 600,00€, για τις διαφημιστικές επιγραφές εκ των οποίων η μια φωτεινή επιγραφή με απεικόνιση δύο (2) κλειδιών το ένα πράσινου και το έτερο κόκκινου χρώματος που δημιουργούν οπτικούς εντυπωσιασμούς και η άλλη εκτυπωμένη σε πανί σκίασης (τέντα) αναρτημένες στα υποστυλώματα του κτιρίου με προσανατολισμό παράλληλα προς τον άξονα κυκλοφορίας της οδού Λιοσίων 36-40
Ημ/νια: 07/11/2019 14:04:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΠΜΦΩ6Μ-ΝΔ4
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση του Μνημονίου που αφορά στη Διμερή Συνεργασία της Ελληνικής Αστυνομίας και της Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Αθηναίων.
Θέμα: Έγκριση του Μνημονίου που αφορά στη Διμερή Συνεργασία της Ελληνικής Αστυνομίας και της Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Αθηναίων.
Ημ/νια: 07/11/2019 14:02:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΩΤΕΩ6Μ-4ΥΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΔΟΞΙΑΔΗ “ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ” Α.Ε., ύψους 600,00€, για την επιγραφή διπλής όψεως τοποθετημένης επί της τομής των δύο όψεων του κτιρίου με ενιαία χρήση μεταξύ 2ου και 4ου ορόφου με προσανατολισμό κάθετο στον
Θέμα: Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΔΟΞΙΑΔΗ “ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ” Α.Ε., ύψους 600,00€, για την επιγραφή διπλής όψεως τοποθετημένης επί της τομής των δύο όψεων του κτιρίου με ενιαία χρήση μεταξύ 2ου και 4ου ορόφου με προσανατολισμό κάθετο στον άξονα κυκλοφορίας της οδού Μιχαλακοπούλου, με διαφημιστικό μήνυμα “RICOH”
Ημ/νια: 07/11/2019 14:00:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ8ΚΨΩ6Μ-ΚΤ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 911/14-06-2018 ΑΔΣ που αφορά “έγκριση για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΄΄Αποκατάσταση διατηρητέου κτηρίου επί της οδού Αμερικής 8 (1η Δ.Κ.)΄”, ως προς την αντικατάσταση των
Θέμα: Έγκριση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 911/14-06-2018 ΑΔΣ που αφορά “έγκριση για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΄΄Αποκατάσταση διατηρητέου κτηρίου επί της οδού Αμερικής 8 (1η Δ.Κ.)΄”, ως προς την αντικατάσταση των Δημοτικών Συμβούλων.
Ημ/νια: 07/11/2019 14:00:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω1ΦΥΩ6Μ-Ο0Φ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για την αριθμοδότηση του ακινήτου στην συμβολή των οδών Δημητρέσσα και Μιχαλακοπούλου 48, το οποίο ευρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 28 περιοχής 61, που θα φέρει τον αριθμό 15.
Θέμα: Έγκριση για την αριθμοδότηση του ακινήτου στην συμβολή των οδών Δημητρέσσα και Μιχαλακοπούλου 48, το οποίο ευρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 28 περιοχής 61, που θα φέρει τον αριθμό 15.
Ημ/νια: 07/11/2019 13:57:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Μ91Ω6Μ-ΔΤΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για την αλλαγή του αναγραφόμενου αριθμού κυκλοφορίας στην ειδική πινακίδα σήμανσης θέσης στάθμευσης, από ΙΖΚ 6891 σε ΙΥΗ 8442, ατόμου με αναπηρία στην οδό Επιδαύρου 103, έως 18-4-2032 ημερομηνία λήξης του Δελτίου Στάθμευσης για ΑΜΕΑ και του διπλώμ
Θέμα: Έγκριση για την αλλαγή του αναγραφόμενου αριθμού κυκλοφορίας στην ειδική πινακίδα σήμανσης θέσης στάθμευσης, από ΙΖΚ 6891 σε ΙΥΗ 8442, ατόμου με αναπηρία στην οδό Επιδαύρου 103, έως 18-4-2032 ημερομηνία λήξης του Δελτίου Στάθμευσης για ΑΜΕΑ και του διπλώματος οδήγησης, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ` αριθμ. 1477/2007 Α.Δ.Σ.
Ημ/νια: 07/11/2019 13:56:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΛ19Ω6Μ-ΔΔΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση συμβιβασμού κατόπιν αιτήματος αποζημίωσης του κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗ του ΙΩΑΝΝΗ πόσου 558,00€, για ζημιά που υπέστη κρύσταλλο εξώστη ιδιοκτησίας του, από συνεργείο κηπουρών του Δήμου Αθηναίων που εκτελούσε εργασίες κλάδευσης δένδρων μουριάς μεγάλω
Θέμα: «Έγκριση συμβιβασμού κατόπιν αιτήματος αποζημίωσης του κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗ του ΙΩΑΝΝΗ πόσου 558,00€, για ζημιά που υπέστη κρύσταλλο εξώστη ιδιοκτησίας του, από συνεργείο κηπουρών του Δήμου Αθηναίων που εκτελούσε εργασίες κλάδευσης δένδρων μουριάς μεγάλων διαστάσεων, στη συμβολή των οδών Κοργιαλενείου και Νικήτα».
Ημ/νια: 06/11/2019 16:14:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΕΩΙΩ6Μ-ΥΒ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση συμβιβασμού κατόπιν αιτήματος αποζημίωσης του κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΚΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ πόσου 1.548,83€, για φθορά που υπέστη το με αριθμό κυκλοφορίας ΤΑΑ 6881 αυτοκίνητό του (ταξί) από πτώση δένδρου, στη συμβολή των οδών Γρηγορίου Θεολόγου και Σαρανταπήχο
Θέμα: «Έγκριση συμβιβασμού κατόπιν αιτήματος αποζημίωσης του κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΚΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ πόσου 1.548,83€, για φθορά που υπέστη το με αριθμό κυκλοφορίας ΤΑΑ 6881 αυτοκίνητό του (ταξί) από πτώση δένδρου, στη συμβολή των οδών Γρηγορίου Θεολόγου και Σαρανταπήχου, στον Λόφο Λυκαβηττού».
Ημ/νια: 06/11/2019 12:37:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω8ΟΖΩ6Μ-ΧΥΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δαπάνης, διάθεση, καθώς και δέσμευση πίστωσης ποσού 5.000,00 € (πέντε χιλιάδων ΕΥΡΩ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2019 Φορέας 0, Δ/νση Αποκέντρωσης & Διοίκησης -Κ.Α
Θέμα: Έγκριση δαπάνης, διάθεση, καθώς και δέσμευση πίστωσης ποσού 5.000,00 € (πέντε χιλιάδων ΕΥΡΩ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2019 Φορέας 0, Δ/νση Αποκέντρωσης & Διοίκησης -Κ.Α. 6495.028 («Συντήρηση ιστορικού αρχειακού υλικού Δήμου Αθηναίων») για την αντιμετώπιση δαπάνης που αφορά τη συντήρηση και ψηφιοποίηση σπάνιου κινηματογραφικού υλικού
Ημ/νια: 06/11/2019 12:11:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΓ4ΥΩ6Μ-ΥΗΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ << MOODY΄ S INVESTORS Ltd>>.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ << MOODY΄ S INVESTORS Ltd>>.
Ημ/νια: 06/11/2019 12:09:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΡΛ3Ω6Μ-ΒΕ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 2% ΑΠΟ ΔΤ ΔΦ ΚΑΙ ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 2% ΑΠΟ ΔΤ ΔΦ ΚΑΙ ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018.
Ημ/νια: 06/11/2019 12:04:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 67ΜΤΩ6Μ-ΒΧΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.