Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 08/01/2021 08:33:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΩΣ2Ω6Μ-ΜΚ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για τη μερική αποξήλωση παρτεριού πρασίνου επί της οδού Υπάτης 14, το οποίο βρίσκεται στο πεζόδρομο μπροστά από νεοαναγερθείσα οικοδομή και εμποδίζει την είσοδο των οχημάτων στην πυλωτή, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 245/2020 πράξη της Επιτροπής Ποιότ
Θέμα: Έγκριση για τη μερική αποξήλωση παρτεριού πρασίνου επί της οδού Υπάτης 14, το οποίο βρίσκεται στο πεζόδρομο μπροστά από νεοαναγερθείσα οικοδομή και εμποδίζει την είσοδο των οχημάτων στην πυλωτή, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 245/2020 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ημ/νια: 08/01/2021 08:30:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΟΧΧΩ6Μ-7Α5
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση τοποθέτησης σταυρού φαρμακείου επί του πεζοδρομίου στη Λεωφόρο Κηφισίας 162
Θέμα: Έγκριση τοποθέτησης σταυρού φαρμακείου επί του πεζοδρομίου στη Λεωφόρο Κηφισίας 162
Ημ/νια: 08/01/2021 08:28:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 66ΥΒΩ6Μ-Τ36
Κατηγορίες: Διαύγεια
Κατάρτιση των όρων και σύνταξη της διακήρυξης για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 6 καταστήματος – παντοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 1.480,00€ τον μήνα
Θέμα: Κατάρτιση των όρων και σύνταξη της διακήρυξης για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 6 καταστήματος – παντοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 1.480,00€ τον μήνα
Ημ/νια: 07/01/2021 13:21:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΤΦ9Ω6Μ-6ΒΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Κατάρτιση των όρων και σύνταξη της διακήρυξης για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 9 καταστήματος που βρίσκεται στην οδό Σεβαστουπόλεως 135, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 280,00€ τον μήνα
Θέμα: Κατάρτιση των όρων και σύνταξη της διακήρυξης για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 9 καταστήματος που βρίσκεται στην οδό Σεβαστουπόλεως 135, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 280,00€ τον μήνα
Ημ/νια: 07/01/2021 13:19:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 67ΘΥΩ6Μ-ΑΧΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Κατάρτιση των όρων και σύνταξη της διακήρυξης για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 2 καταστήματος που βρίσκεται στην οδό Σεβαστουπόλεως 135, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 280,00€ τον μήνα
Θέμα: Κατάρτιση των όρων και σύνταξη της διακήρυξης για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 2 καταστήματος που βρίσκεται στην οδό Σεβαστουπόλεως 135, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 280,00€ τον μήνα
Ημ/νια: 07/01/2021 13:17:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ56ΘΩ6Μ-ΝΕΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Κατάρτιση των όρων και σύνταξη της διακήρυξης για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 1 καταστήματος που βρίσκεται στην οδό Σεβαστουπόλεως 135, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 280,00€ τον μήνα
Θέμα: Κατάρτιση των όρων και σύνταξη της διακήρυξης για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 1 καταστήματος που βρίσκεται στην οδό Σεβαστουπόλεως 135, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 280,00€ τον μήνα
Ημ/νια: 07/01/2021 13:14:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΩΝ3Ω6Μ-ΖΧΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της διαγραφής συνολικού ποσού 273,00€, που αφορά σε χρεώσεις που έγιναν σύμφωνα με τη δήλωση μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου (ΤΑΠ) για ακίνητο επί της οδού ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ 1, σε βάρος της κας ΕΙΡΗΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ, λόγω εσφαλμένων εγγραφών
Θέμα: Έγκριση της διαγραφής συνολικού ποσού 273,00€, που αφορά σε χρεώσεις που έγιναν σύμφωνα με τη δήλωση μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου (ΤΑΠ) για ακίνητο επί της οδού ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ 1, σε βάρος της κας ΕΙΡΗΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ, λόγω εσφαλμένων εγγραφών
Ημ/νια: 07/01/2021 12:33:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Α7ΖΩ6Μ-Θ87
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της διαγραφής συνολικού ποσού 68,58€, που αφορά σε χρεώσεις που έγιναν σύμφωνα με τη δήλωση μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου (ΤΑΠ) για ακίνητο επί της οδού ΤΡΟΙΑΣ 4, σε βάρος του κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ, λόγω εσφαλμένων εγγραφών
Θέμα: Έγκριση της διαγραφής συνολικού ποσού 68,58€, που αφορά σε χρεώσεις που έγιναν σύμφωνα με τη δήλωση μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου (ΤΑΠ) για ακίνητο επί της οδού ΤΡΟΙΑΣ 4, σε βάρος του κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ, λόγω εσφαλμένων εγγραφών
Ημ/νια: 07/01/2021 12:29:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΛΖΔΩ6Μ-56Χ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της διαγραφής συνολικού ποσού 211,14€ που αφορά σε προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών από πρόστιμα για τη μη εφαρμογή του ΚΟΚ, σε βάρος του κ. SPIRO PACO, λόγω μη έγκαιρης ενημέρωσής του
Θέμα: Έγκριση της διαγραφής συνολικού ποσού 211,14€ που αφορά σε προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών από πρόστιμα για τη μη εφαρμογή του ΚΟΚ, σε βάρος του κ. SPIRO PACO, λόγω μη έγκαιρης ενημέρωσής του
Ημ/νια: 07/01/2021 12:25:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΝΗΚΩ6Μ-ΦΥΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της διαγραφής συνολικού ποσού 2.558,88€ που αφορά σε προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών από πρόστιμα για τη μη εφαρμογή του ΚΟΚ, σε βάρος της κας ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΟΥΡΗ, λόγω μη έγκαιρης ενημέρωσής της
Θέμα: Έγκριση της διαγραφής συνολικού ποσού 2.558,88€ που αφορά σε προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών από πρόστιμα για τη μη εφαρμογή του ΚΟΚ, σε βάρος της κας ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΟΥΡΗ, λόγω μη έγκαιρης ενημέρωσής της
Ημ/νια: 07/01/2021 12:22:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 63ΡΜΩ6Μ-ΖΚΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της διαγραφής συνολικού ποσού 2.435,80€ που αφορά σε προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών από πρόστιμα για τη μη εφαρμογή του ΚΟΚ, σε βάρος της κας ΑΝΝΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑ, λόγω μη έγκαιρης ενημέρωσής της
Θέμα: Έγκριση της διαγραφής συνολικού ποσού 2.435,80€ που αφορά σε προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών από πρόστιμα για τη μη εφαρμογή του ΚΟΚ, σε βάρος της κας ΑΝΝΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑ, λόγω μη έγκαιρης ενημέρωσής της
Ημ/νια: 07/01/2021 12:20:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΘΑΟΩ6Μ-3ΡΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της διαγραφής συνολικού ποσού 214,59€ που αφορά σε προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών από πρόστιμα για τη μη εφαρμογή του ΚΟΚ, σε βάρος της κας ΕΛΕΑΝΑΣ ΦΙΤΣΗ, λόγω μη έγκαιρης ενημέρωσής της
Θέμα: Έγκριση της διαγραφής συνολικού ποσού 214,59€ που αφορά σε προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών από πρόστιμα για τη μη εφαρμογή του ΚΟΚ, σε βάρος της κας ΕΛΕΑΝΑΣ ΦΙΤΣΗ, λόγω μη έγκαιρης ενημέρωσής της
Ημ/νια: 07/01/2021 12:17:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΩ8ΖΩ6Μ-ΡΣΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΤΕΓΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΤΕΓΩΝ
Ημ/νια: 05/01/2021 14:09:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 69ΓΑΩ6Μ-ΠΜ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση του από 18.12.2020 1ου Πρακτικού – Γνωμοδότησης και του από 22.12.2020 2ου Πρακτικού – Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών ηλεκτρονικής, ανοικτής, διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθε
Θέμα: Έγκριση του από 18.12.2020 1ου Πρακτικού – Γνωμοδότησης και του από 22.12.2020 2ου Πρακτικού – Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών ηλεκτρονικής, ανοικτής, διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΧΗΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ)”, με έναρξη ισχύος της σύμβασης την ημερομηνία καταχώρισής της στο ΚΗΜΔΗΣ και διάρκεια ισχύος έξι (6) μηνών από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 56.420,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, που αφορούν στα στάδια αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου
Ημ/νια: 05/01/2021 13:51:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΠΟ7Ω6Μ-Λ4Μ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Δημάρχου για τη παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των Δομών φιλοξενίας αστέγων του Δήμου Αθηναίων στο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για τη παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των Δομών φιλοξενίας αστέγων του Δήμου Αθηναίων στο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων
Ημ/νια: 05/01/2021 13:11:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΤΕΦΩ6Μ-ΨΘ4
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση του από 21.12.2020 2ου Πρακτικού – Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφ
Θέμα: Έγκριση του από 21.12.2020 2ου Πρακτικού – Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ (ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 - 2021”, εκτιμώμενης αξίας 63.463,85€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου
Ημ/νια: 05/01/2021 12:07:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΒΝΤΩ6Μ-ΗΚΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση του από 22.12.2020 3ου Πρακτικού – Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την “ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑ
Θέμα: Έγκριση του από 22.12.2020 3ου Πρακτικού – Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την “ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”, και ημερομηνία έναρξης από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ, διάρκειας 30 μηνών, προϋπολογισμού 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου και στην κατακύρωση του αποτελέσματος
Ημ/νια: 05/01/2021 12:04:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΤΣΡΩ6Μ-Δ0Ω
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των μονίμων υπαλλήλων της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών για το μήνα Ιανουάριο 2021
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των μονίμων υπαλλήλων της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών για το μήνα Ιανουάριο 2021
Ημ/νια: 04/01/2021 14:17:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΩ7ΗΩ6Μ-6Ω7
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση απευθείας ανάθεσης για τη φωτογραφική κάλυψη της Αντιγκράφιτι δράσης, που θα πραγματοποιηθεί από τον Δήμο Αθηναίων, την Τετάρτη 09 Δεκεμβρίου 2020.
Θέμα: Απόφαση απευθείας ανάθεσης για τη φωτογραφική κάλυψη της Αντιγκράφιτι δράσης, που θα πραγματοποιηθεί από τον Δήμο Αθηναίων, την Τετάρτη 09 Δεκεμβρίου 2020.
Ημ/νια: 04/01/2021 14:06:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΜ50Ω6Μ-Α70
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.