Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 11/09/2019 11:28:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ν0ΝΩ6Μ-Λ9Ω
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 11/09/2019 11:28:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ν0ΝΩ6Μ-Λ9Ω
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ,ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ CD ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 4ης ΔΗΜ. ΚΟΙΝ.ΣΥΜΒΑΣΗ 97522/17-04-2018 & ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 2123/20-12-18***.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ,ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ CD ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 4ης ΔΗΜ. ΚΟΙΝ.ΣΥΜΒΑΣΗ 97522/17-04-2018 & ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 2123/20-12-18***.
Ημ/νια: 11/09/2019 11:20:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6261Ω6Μ-3Ψ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ,ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ CD ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 4ης ΔΗΜ. ΚΟΙΝ.ΣΥΜΒΑΣΗ 97522/17-04-2018 & ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 2123/20-12-18***.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ,ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ CD ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 4ης ΔΗΜ. ΚΟΙΝ.ΣΥΜΒΑΣΗ 97522/17-04-2018 & ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 2123/20-12-18***.
Ημ/νια: 11/09/2019 11:20:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6261Ω6Μ-3Ψ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές & Αργίες των υπαλλήλων της Δ/νσης Πρασίνου & Αστικής Πανίδας για το μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2019.
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές & Αργίες των υπαλλήλων της Δ/νσης Πρασίνου & Αστικής Πανίδας για το μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2019.
Ημ/νια: 10/09/2019 14:29:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΨΔΘΩ6Μ-ΜΣΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση μετακίνησης έκτος έδρας του κ. Ψαθά στη Ζυρίχη για συμμετοχή στη συνάντηση ‘Global Meeting on Migration and the 2030 Agenda: Cities as Drivers for Sustainable Development’!.
Θέμα: Απόφαση μετακίνησης έκτος έδρας του κ. Ψαθά στη Ζυρίχη για συμμετοχή στη συνάντηση ‘Global Meeting on Migration and the 2030 Agenda: Cities as Drivers for Sustainable Development’!.
Ημ/νια: 10/09/2019 13:36:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΖΠΠΩ6Μ-ΩΝΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΡΕΟΝΤΟΣ 16 & ΑΙΜΩΝΟΣ.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΡΕΟΝΤΟΣ 16 & ΑΙΜΩΝΟΣ.
Ημ/νια: 10/09/2019 13:15:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω1ΓΔΩ6Μ-ΘΞΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΡΕΟΝΤΟΣ 16 & ΑΙΜΩΝΟΣ.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΡΕΟΝΤΟΣ 16 & ΑΙΜΩΝΟΣ.
Ημ/νια: 10/09/2019 13:11:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 61Η7Ω6Μ-ΗΨΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΕΙΜΑΡΑΣ 49
Θέμα: ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΕΙΜΑΡΑΣ 49
Ημ/νια: 10/09/2019 13:07:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ω60Ω6Μ-ΜΙΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΚΡΟΘΩΩΝ 52.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΚΡΟΘΩΩΝ 52.
Ημ/νια: 10/09/2019 13:07:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΤΧΡΩ6Μ-Φ1Ξ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΚΡΟΘΩΩΝ 52.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΚΡΟΘΩΩΝ 52.
Ημ/νια: 10/09/2019 13:04:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΛΗΣΩ6Μ-04Τ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΣΟΥΝΤΑ 21-23
Θέμα: ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΣΟΥΝΤΑ 21-23
Ημ/νια: 10/09/2019 13:02:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΩΛ8Ω6Μ-ΙΥΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΩΤΗΛΑ 30.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΩΤΗΛΑ 30.
Ημ/νια: 10/09/2019 13:00:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΛ1ΓΩ6Μ-ΗΕΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΖΕΥΞΙΔΟΣ 20
Θέμα: ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΖΕΥΞΙΔΟΣ 20
Ημ/νια: 10/09/2019 12:57:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΖ1ΜΩ6Μ-01Γ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 09/09/2019 14:46:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Β7ΦΩ6Μ-8Σ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 74
Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 74
Ημ/νια: 09/09/2019 14:25:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 78ΥΗΩ6Μ-43Θ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ "ΒΟΥΘ0ΥΛΑΣ"ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ
Θέμα: ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ "ΒΟΥΘ0ΥΛΑΣ"ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ
Ημ/νια: 09/09/2019 14:20:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 614ΘΩ6Μ-Δ8Ο
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ 251 & ΒΙΝΚΕΛΜΑΝ
Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ 251 & ΒΙΝΚΕΛΜΑΝ
Ημ/νια: 09/09/2019 14:16:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙ7ΙΩ6Μ-12Υ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ 251 & ΒΙΝΚΕΛΜΑΝ
Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ 251 & ΒΙΝΚΕΛΜΑΝ
Ημ/νια: 09/09/2019 14:09:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΜΘΨΩ6Μ-ΟΒΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΑΤΙΝΟΥ 12
Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΑΤΙΝΟΥ 12
Ημ/νια: 09/09/2019 13:57:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ42ΕΩ6Μ-Π4Ξ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.