Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Η.Δ.) 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) ΤΗΣ 29-05-2020 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Η.Δ.) 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) ΤΗΣ 29-05-2020 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 25/05/2020 14:09:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΞΚΗΩ6Μ-ΞΘ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την προμήθεια χορτοκοπτικών
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την προμήθεια χορτοκοπτικών
Ημ/νια: 25/05/2020 13:40:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΕΠ3Ω6Μ-ΥΩ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δαπάνης και διάθεση, καθώς και δέσμευση πίστωσης ποσού 15.500,00 € (ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2020 Φορέας 0, ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση, καθώς και δέσμευση πίστωσης ποσού 15.500,00 € (ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2020 Φορέας 0, ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 2 Κ.Α 6111.001 <<Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων.>>
Ημ/νια: 25/05/2020 13:11:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΚΦΡΩ6Μ-Ψ5Μ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΥΣΗΣ ΒΟΣΚΑΚΗ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΣΤΡΑΚΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΥΣΗΣ ΒΟΣΚΑΚΗ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΣΤΡΑΚΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ
Ημ/νια: 25/05/2020 12:54:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 68ΡΥΩ6Μ-ΗΝΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Α. Έγκριση των τευχών δημοπράτησης και των όρων της διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων μελετών, κάτω των ορίων, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για την επιλογή αναδόχου ε
Θέμα: Α. Έγκριση των τευχών δημοπράτησης και των όρων της διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων μελετών, κάτω των ορίων, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο “ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΡΜΩΝΑΣΣΗΣ & ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ”, εκτιμώμενης αξίας 175.761,28€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και Β. Ορισμός του Τμήματος Μελετών, Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων ως “Γνωμοδοτικό Όργανο” για το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης.
Ημ/νια: 22/05/2020 16:45:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΑΛΠΩ6Μ-2ΓΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Την πραγματοποίηση από την εταιρεία ¨FLERIA Ι.Κ.Ε.¨ εικαστικής παρέμβασης στην Πλ. Κολωνακίου για το χρονικό διάστημα από 4/5/2020 έως 10/5/2020.
Θέμα: Την πραγματοποίηση από την εταιρεία ¨FLERIA Ι.Κ.Ε.¨ εικαστικής παρέμβασης στην Πλ. Κολωνακίου για το χρονικό διάστημα από 4/5/2020 έως 10/5/2020.
Ημ/νια: 22/05/2020 14:07:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΝΡΕΩ6Μ-3ΜΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» της ¨KOLONAKI NEW AGE Ι.Κ.Ε.¨, επί της οδού ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ 8Α.
Θέμα: Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» της ¨KOLONAKI NEW AGE Ι.Κ.Ε.¨, επί της οδού ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ 8Α.
Ημ/νια: 22/05/2020 14:04:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 60ΚΛΩ6Μ-6ΥΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» της ¨LDR ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ Ι.Κ.Ε.¨, επί της ΠΛ. ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 3.
Θέμα: Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» της ¨LDR ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ Ι.Κ.Ε.¨, επί της ΠΛ. ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 3.
Ημ/νια: 22/05/2020 13:11:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΕΣΚΩ6Μ-ΞΙ1
Κατηγορίες: Διαύγεια
Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΜΠΑΡ» του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΛΗΜΑΝΙΔΗ, επί της οδού Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ 2.
Θέμα: Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΜΠΑΡ» του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΛΗΜΑΝΙΔΗ, επί της οδού Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ 2.
Ημ/νια: 22/05/2020 13:08:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΥΨΞΩ6Μ-624
Κατηγορίες: Διαύγεια
Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» της ¨ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.¨, επί της οδού ΔΡΑΚΟΥ 19.
Θέμα: Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» της ¨ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.¨, επί της οδού ΔΡΑΚΟΥ 19.
Ημ/νια: 22/05/2020 13:07:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΛΚΞΩ6Μ-9ΜΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Επανεξέταση της υπ’ αρ. 186/4-3-2020 απόφασης του Συμβουλίου της 1ης Κοινότητας που αφορά την παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ)» της EROTOKRITOU (ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ)
Θέμα: Επανεξέταση της υπ’ αρ. 186/4-3-2020 απόφασης του Συμβουλίου της 1ης Κοινότητας που αφορά την παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ)» της EROTOKRITOU (ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ) PARASKEVI (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ), επί της οδού ΗΠΙΤΟΥ 4.
Ημ/νια: 22/05/2020 13:02:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΛΟΒΩ6Μ-ΥΘΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Την απευθείας ανάθεση για τη φωτογραφική κάλυψη της τελετής αποκάλυψης της μαρμάρινης πλακέτας, η οποία θα τοποθετηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου στις 12.00 στο χώρο όπου δολοφονήθηκαν οι τρεις εργαζόμενοι της Marfin τιμώντας τη μνήμη τους και κρατώντας τους πολί
Θέμα: Την απευθείας ανάθεση για τη φωτογραφική κάλυψη της τελετής αποκάλυψης της μαρμάρινης πλακέτας, η οποία θα τοποθετηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου στις 12.00 στο χώρο όπου δολοφονήθηκαν οι τρεις εργαζόμενοι της Marfin τιμώντας τη μνήμη τους και κρατώντας τους πολίτες σε ενότητα και δημοκρατική επαγρύπνηση.
Ημ/νια: 22/05/2020 12:54:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΨΚΥΩ6Μ-ΚΔ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
Τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ» της ¨ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.¨, επί της οδού ΒΕΙΚΟΥ 5-7.
Θέμα: Τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ» της ¨ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.¨, επί της οδού ΒΕΙΚΟΥ 5-7.
Ημ/νια: 22/05/2020 12:21:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΓΩΓΩ6Μ-337
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αφορά συζήτηση και λήψη απόφασης για την επανεξέταση της υπ’ αρ. 95/15-1-2020 απόφασης του Συμβουλίου της 1ης Κοινότητας σχετικά με την παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ – ΚΑΦΕΤ
Θέμα: Αφορά συζήτηση και λήψη απόφασης για την επανεξέταση της υπ’ αρ. 95/15-1-2020 απόφασης του Συμβουλίου της 1ης Κοινότητας σχετικά με την παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ», της ¨PEAKY BLINDERS CAFÉ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.¨, επί της οδού ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 10, κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 046265/24-2-2020 αίτησης θεραπείας της ενδιαφερόμενης εταιρείας όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
Ημ/νια: 22/05/2020 12:12:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΚΒ2Ω6Μ-ΨΧΑ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ. ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΣΤ.ΥΠΕΥΘ.ΣΥΜΒ.Μ.ΕΡΓ.Μ.ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠ.ΥΠΟΕΡΓ.1,ΤΗΣ ΠΡΑΞ.<<ΣΥΝΔΥΑΣΜ.ΥΠΗΡ.ΥΓ.& ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤ.ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΘ.ΣΕ ΠΟΛΥΔ.ΚΕΝΤΡΑ Δ.ΑΘ.{ΜΕ ΚΩΔ.ΟΠΣ(ΜΙS)5029634}>>ΣΧ.Χ.Ε.Β03399/02-10-2019 (ΔΙΚ/
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ. ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΣΤ.ΥΠΕΥΘ.ΣΥΜΒ.Μ.ΕΡΓ.Μ.ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠ.ΥΠΟΕΡΓ.1,ΤΗΣ ΠΡΑΞ.<<ΣΥΝΔΥΑΣΜ.ΥΠΗΡ.ΥΓ.& ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤ.ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΘ.ΣΕ ΠΟΛΥΔ.ΚΕΝΤΡΑ Δ.ΑΘ.{ΜΕ ΚΩΔ.ΟΠΣ(ΜΙS)5029634}>>ΣΧ.Χ.Ε.Β03399/02-10-2019 (ΔΙΚ/ΚΑ ΠΡΟΓΡ.) & Β04123-18-11-2019.
Ημ/νια: 21/05/2020 15:39:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΞΠ1Ω6Μ-ΖΚΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ. ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΕΛ.& ΕΠΙΣΤ.ΥΠΕΥΘ.ΜΕ ΣΥΜΒ.ΜΙΣΘ.ΕΡΓ.Μ.ΔΕΚΕΜΒΡ.2019,ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠ.ΥΠΟΕΡΓ.1,ΤΗΣ ΠΡΑΞ.<ΣΥΝΔΥΑΣΜ.ΥΠΗΡ.ΥΓ.& ΣΥΜΒΟΥΛ.ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔ.ΚΑΤΟΙΚ.ΤΗΣ ΑΘ.ΣΕ ΠΟΛΥΔ.ΚΕΝΤΡ.Δ.ΑΘ.{ΜΕ ΚΩΔ.ΟΠΣ(ΜΙS)5029634}>>ΣΧ.Χ.Ε.Β03399/02-10-2019 (ΔΙΚ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ. ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΕΛ.& ΕΠΙΣΤ.ΥΠΕΥΘ.ΜΕ ΣΥΜΒ.ΜΙΣΘ.ΕΡΓ.Μ.ΔΕΚΕΜΒΡ.2019,ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠ.ΥΠΟΕΡΓ.1,ΤΗΣ ΠΡΑΞ.<ΣΥΝΔΥΑΣΜ.ΥΠΗΡ.ΥΓ.& ΣΥΜΒΟΥΛ.ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔ.ΚΑΤΟΙΚ.ΤΗΣ ΑΘ.ΣΕ ΠΟΛΥΔ.ΚΕΝΤΡ.Δ.ΑΘ.{ΜΕ ΚΩΔ.ΟΠΣ(ΜΙS)5029634}>>ΣΧ.Χ.Ε.Β03399/02-10-2019 (ΔΙΚ/ΚΑ ΠΡΟΓΡ.)
Ημ/νια: 21/05/2020 15:36:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Χ2ΛΩ6Μ-ΧΘ2
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ. ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΣΤ.ΥΠΕΥΘ.ΣΥΜΒ.Μ.ΕΡΓ.Μ.ΣΕΠΤΕΜΒΡ.2019, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠ.ΥΠΟΕΡΓ.1,ΤΗΣ ΠΡΑΞ.<<ΣΥΝΔΥΑΣΜ.ΥΠΗΡ.ΥΓ.& ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤ.ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΘ.ΣΕ ΠΟΛΥΔ.ΚΕΝΤΡΑ Δ.ΑΘ.{ΜΕ ΚΩΔ.ΟΠΣ(ΜΙS)5029634}>>ΣΧ.Χ.Ε.Β03399/02-10-2019 (ΔΙΚ/Κ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ. ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΣΤ.ΥΠΕΥΘ.ΣΥΜΒ.Μ.ΕΡΓ.Μ.ΣΕΠΤΕΜΒΡ.2019, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠ.ΥΠΟΕΡΓ.1,ΤΗΣ ΠΡΑΞ.<<ΣΥΝΔΥΑΣΜ.ΥΠΗΡ.ΥΓ.& ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤ.ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΘ.ΣΕ ΠΟΛΥΔ.ΚΕΝΤΡΑ Δ.ΑΘ.{ΜΕ ΚΩΔ.ΟΠΣ(ΜΙS)5029634}>>ΣΧ.Χ.Ε.Β03399/02-10-2019 (ΔΙΚ/ΚΑ ΠΡΟΓΡ.) & Β04123-18-11-2019.
Ημ/νια: 21/05/2020 15:27:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΕΦΘΩ6Μ-99Τ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ. ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΕΛ.& ΕΠΙΣΤ.ΥΠΕΥΘ.ΜΕ ΣΥΜΒ.ΜΙΣΘ.ΕΡΓ.Μ.ΝΟΕΜΒΡ.2019, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠ.ΥΠΟΕΡΓ.1,ΤΗΣ ΠΡΑΞ.<ΣΥΝΔΥΑΣΜ.ΥΠΗΡ.ΥΓ.& ΣΥΜΒΟΥΛ.ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔ.ΚΑΤΟΙΚ.ΤΗΣ ΑΘ.ΣΕ ΠΟΛΥΔ.ΚΕΝΤΡ.Δ.ΑΘ.{ΜΕ ΚΩΔ.ΟΠΣ(ΜΙS)5029634}>>ΣΧ.Χ.Ε.Β03399/02-10-2019 (ΔΙΚ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ. ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΕΛ.& ΕΠΙΣΤ.ΥΠΕΥΘ.ΜΕ ΣΥΜΒ.ΜΙΣΘ.ΕΡΓ.Μ.ΝΟΕΜΒΡ.2019, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠ.ΥΠΟΕΡΓ.1,ΤΗΣ ΠΡΑΞ.<ΣΥΝΔΥΑΣΜ.ΥΠΗΡ.ΥΓ.& ΣΥΜΒΟΥΛ.ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔ.ΚΑΤΟΙΚ.ΤΗΣ ΑΘ.ΣΕ ΠΟΛΥΔ.ΚΕΝΤΡ.Δ.ΑΘ.{ΜΕ ΚΩΔ.ΟΠΣ(ΜΙS)5029634}>>ΣΧ.Χ.Ε.Β03399/02-10-2019 (ΔΙΚ/ΚΑ ΠΡΟΓΡ.)
Ημ/νια: 21/05/2020 15:25:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΔΓ2Ω6Μ-32Ν
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ. ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΣΤ.ΥΠΕΥΘ.ΣΥΜΒ.Μ.ΕΡΓ.Μ.ΑΥΓΟΥΣΤ.2019, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠ.ΥΠΟΕΡΓ.1,ΤΗΣ ΠΡΑΞ.<<ΣΥΝΔΥΑΣΜ.ΥΠΗΡ.ΥΓ.& ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤ.ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΘ.ΣΕ ΠΟΛΥΔ.ΚΕΝΤΡΑ Δ.ΑΘ.{ΜΕ ΚΩΔ.ΟΠΣ(ΜΙS)5029634}>>ΣΧ.Χ.Ε.Β03399/02-10-2019 (ΔΙΚ/ΚΑ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ. ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΣΤ.ΥΠΕΥΘ.ΣΥΜΒ.Μ.ΕΡΓ.Μ.ΑΥΓΟΥΣΤ.2019, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠ.ΥΠΟΕΡΓ.1,ΤΗΣ ΠΡΑΞ.<<ΣΥΝΔΥΑΣΜ.ΥΠΗΡ.ΥΓ.& ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤ.ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΘ.ΣΕ ΠΟΛΥΔ.ΚΕΝΤΡΑ Δ.ΑΘ.{ΜΕ ΚΩΔ.ΟΠΣ(ΜΙS)5029634}>>ΣΧ.Χ.Ε.Β03399/02-10-2019 (ΔΙΚ/ΚΑ ΠΡΟΓΡ.) & Β04123-18-11-2019.
Ημ/νια: 21/05/2020 15:10:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΟ4ΡΩ6Μ-0ΣΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
αντιμετώπιση της δαπάνης που αφορά σε ''Προμήθεια οικοδομικών υλικών'' για την διενέργεια διαγωνισμού.
Θέμα: αντιμετώπιση της δαπάνης που αφορά σε ''Προμήθεια οικοδομικών υλικών'' για την διενέργεια διαγωνισμού.
Ημ/νια: 21/05/2020 14:21:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω6ΥΒΩ6Μ-8ΦΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.