Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ
Θέμα: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ
Ημ/νια: 29/10/2019 10:42:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΧΥ5Ω6Μ-5ΝΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 381/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 381/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.
Ημ/νια: 29/10/2019 10:41:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΝΣΛΩ6Μ-ΑΕΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΔΑΠΑΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΑΠΟ 24/9/19 ΕΩΣ 27/9/2019.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΔΑΠΑΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΑΠΟ 24/9/19 ΕΩΣ 27/9/2019.
Ημ/νια: 29/10/2019 10:36:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΡΟΗΩ6Μ-Ε9Η
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α. ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α. ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019.
Ημ/νια: 29/10/2019 10:33:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΠ7ΕΩ6Μ-5ΧΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Θέμα: ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ημ/νια: 25/10/2019 15:33:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΘΗΚΩ6Μ-ΔΒΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Κατακύρωση για την παράθεση δείπνου 6 ατόμων, το οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019, στο πλαίσιο της επίσημης εθιμοτυπικής επίσκεψης του Πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου, κ. X. Bettel, την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019, στο Δημαρχ
Θέμα: Κατακύρωση για την παράθεση δείπνου 6 ατόμων, το οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019, στο πλαίσιο της επίσημης εθιμοτυπικής επίσκεψης του Πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου, κ. X. Bettel, την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019, στο Δημαρχιακό Μέγαρο όπου θα τον υποδεχτεί ο Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Κωνσταντίνος Μπακογιάννης.
Ημ/νια: 25/10/2019 15:27:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙΨΕΩ6Μ-5ΧΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΣΤΕΦΑΝΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΟΡΤΗΣ ΣΤΙΣ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
Θέμα: ΣΤΕΦΑΝΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΟΡΤΗΣ ΣΤΙΣ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
Ημ/νια: 25/10/2019 15:22:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΡΙ8Ω6Μ-ΝΕΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ (ΚΑΝΑΠΕ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ) ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΤΖΙΑ
Θέμα: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ (ΚΑΝΑΠΕ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ) ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΤΖΙΑ
Ημ/νια: 25/10/2019 14:38:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΠΝ3Ω6Μ-Π4Λ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. 9ος ΛΟΓ.ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. 9ος ΛΟΓ.ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ.
Ημ/νια: 25/10/2019 14:31:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΘΔΔΩ6Μ-Θ0Χ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση διαγραφής ποσού 3.035,11€ από τον ΑΧΚ 3/2019 που αφορά σε μισθώματα περιόδου από 10.09.2019 έως και 31.12.2019, του περιπτέρου επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης 130, του κ. HAMID MUHAMMAD, λόγω εσφαλμένης εγγραφής
Θέμα: Έγκριση διαγραφής ποσού 3.035,11€ από τον ΑΧΚ 3/2019 που αφορά σε μισθώματα περιόδου από 10.09.2019 έως και 31.12.2019, του περιπτέρου επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης 130, του κ. HAMID MUHAMMAD, λόγω εσφαλμένης εγγραφής
Ημ/νια: 25/10/2019 14:22:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Ν52Ω6Μ-Η64
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της με Α.Π.264543/16.10.2019 Απόφασης Δημάρχου που αφορά στην παράταση κατά 40 ημέρες του χρόνου καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, κάτω των ορίων, για την παροχή υπηρεσιών
Θέμα: Έγκριση της με Α.Π.264543/16.10.2019 Απόφασης Δημάρχου που αφορά στην παράταση κατά 40 ημέρες του χρόνου καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, κάτω των ορίων, για την παροχή υπηρεσιών “ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ”, για τις ανάγκες της Δ/νσης Μηχανολογικού του Δήμου Αθηναίων και ημερομηνία έναρξης από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., εκτιμώμενης αξίας 111.635,21€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%
Ημ/νια: 25/10/2019 14:15:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΠΧ6Ω6Μ-Γ7Ν
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση των όρων της πρόχειρης, φανερής, πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για τις εργασίες “ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (ΟΤΚΖ)”, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ανώτερο κατά 1,00€ επί της τιμής εκκ
Θέμα: Έγκριση των όρων της πρόχειρης, φανερής, πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για τις εργασίες “ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (ΟΤΚΖ)”, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ανώτερο κατά 1,00€ επί της τιμής εκκίνησης, που ορίζεται στο ποσό των 170,00€ ανά όχημα χωρίς ΦΠΑ
Ημ/νια: 25/10/2019 14:07:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ν5ΕΩ6Μ-ΥΛΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ :ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Κ.Λ.Π., ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙ.&ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ. ΤΟΥ Δ.Α.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ :ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Κ.Λ.Π., ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙ.&ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ. ΤΟΥ Δ.Α.
Ημ/νια: 25/10/2019 13:33:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΓΗ3Ω6Μ-76Τ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΔΑΠΑΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΜΙΛΑΝΟ ΑΠΟ 7-10-19 ΕΩΣ 10-10-2019.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΔΑΠΑΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΜΙΛΑΝΟ ΑΠΟ 7-10-19 ΕΩΣ 10-10-2019.
Ημ/νια: 25/10/2019 13:29:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΤΒΨΩ6Μ-ΒΒΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος "Σνακ Μπαρ - Καφετέρια", της "THE HUB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ", στην οδό Αλκμήνης 5 (ισόγειο).
Θέμα: Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος "Σνακ Μπαρ - Καφετέρια", της "THE HUB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ", στην οδό Αλκμήνης 5 (ισόγειο).
Ημ/νια: 25/10/2019 12:28:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΔΣ3Ω6Μ-0ΒΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος "Παραδοσιακό Καφενείο", της "ΕΛΕΝΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑ", στην οδό Νηλέως 1.
Θέμα: Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος "Παραδοσιακό Καφενείο", της "ΕΛΕΝΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑ", στην οδό Νηλέως 1.
Ημ/νια: 25/10/2019 12:25:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΗΧΘΩ6Μ-577
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΛΥΣΙΜΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΥ Δ.Α. (ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 196647/18.07.2019 19SYMV005302230 2019-07-19 )
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΛΥΣΙΜΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΥ Δ.Α. (ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 196647/18.07.2019 19SYMV005302230 2019-07-19 )
Ημ/νια: 25/10/2019 12:24:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΚΤ5Ω6Μ-15Ω
Κατηγορίες: Διαύγεια
Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος "Εστιατόριο-Μπαρ", της "ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" στην οδό Ελασιδών 30.
Θέμα: Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος "Εστιατόριο-Μπαρ", της "ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" στην οδό Ελασιδών 30.
Ημ/νια: 25/10/2019 12:23:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΣΟ5Ω6Μ-3ΓΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος "Εστιατόριο-Αναψυκτήριο-Καφετέρια", της "ΓΚΑΖΑΡΤΕ ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" στην οδό Βουτάδων 34.
Θέμα: Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος "Εστιατόριο-Αναψυκτήριο-Καφετέρια", της "ΓΚΑΖΑΡΤΕ ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" στην οδό Βουτάδων 34.
Ημ/νια: 25/10/2019 12:21:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΘΜΥΩ6Μ-ΜΩ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. 2ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ- ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΤΟΥ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ ΤΟΥ Δ.Α.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. 2ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ- ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΤΟΥ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ ΤΟΥ Δ.Α.
Ημ/νια: 25/10/2019 12:19:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΞΦΓΩ6Μ-4ΡΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.