Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αθηναίων ο οποίος θα συμμετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με την Επωνυμία “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ” που θα πραγματοποιηθεί την 31
Θέμα: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αθηναίων ο οποίος θα συμμετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με την Επωνυμία “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ” που θα πραγματοποιηθεί την 31η Οκτωβρίου 2019
Ημ/νια: 18/10/2019 08:49:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω3ΙΟΩ6Μ-ΖΣ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΕΤΩΝ 2020-2021 ΚΑ 6117.016Φ10 Δ11
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΕΤΩΝ 2020-2021 ΚΑ 6117.016Φ10 Δ11
Ημ/νια: 17/10/2019 09:56:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ι0ΟΩ6Μ-ΦΙ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
Ημ/νια: 17/10/2019 09:35:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΗΥΣΩ6Μ-ΚΞΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
Ημ/νια: 17/10/2019 09:33:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω2ΥΡΩ6Μ-ΟΜΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
Ημ/νια: 17/10/2019 09:30:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΓΩΙΩ6Μ-92Θ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
Ημ/νια: 17/10/2019 09:28:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ι9ΒΩ6Μ-Σ7Ζ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
Ημ/νια: 17/10/2019 09:25:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΟΦΡΩ6Μ-ΟΩΑ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΥΔΚΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΥΔΚΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
Ημ/νια: 17/10/2019 09:16:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΡ8ΑΩ6Μ-Η42
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
Ημ/νια: 17/10/2019 09:13:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ψ5ΣΩ6Μ-1ΜΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
Ημ/νια: 17/10/2019 09:11:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΔΗΧΩ6Μ-ΥΦΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
Ημ/νια: 17/10/2019 09:08:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΨ8ΑΩ6Μ-ΡΛΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019.
Ημ/νια: 16/10/2019 10:14:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ928Ω6Μ-6Ε8
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ 03/07 ΕΩΣ 20/09/2019.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ 03/07 ΕΩΣ 20/09/2019.
Ημ/νια: 16/10/2019 10:11:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ4ΘΘΩ6Μ-ΩΔΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019.
Ημ/νια: 16/10/2019 10:06:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΡΖΥΩ6Μ-Ω9Β
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ. ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΕΛΕΧ.ΣΥΜΒ.ΜΙΣΘ.ΕΡΓ.ΑΥΓΟΥΣΤ.2019.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ. ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΕΛΕΧ.ΣΥΜΒ.ΜΙΣΘ.ΕΡΓ.ΑΥΓΟΥΣΤ.2019.
Ημ/νια: 16/10/2019 10:02:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΔΒΔΩ6Μ-ΕΘ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΔΑΠΑΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΣΑΓΚΑΗ ΑΠΟ 15/9/19 ΕΩΣ 22/9/19.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΔΑΠΑΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΣΑΓΚΑΗ ΑΠΟ 15/9/19 ΕΩΣ 22/9/19.
Ημ/νια: 16/10/2019 09:56:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ζ0ΜΩ6Μ-ΣΞΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Μετακίνησης, κ. Ανδρικόπουλος, Πάτρα
Θέμα: Απόφαση Μετακίνησης, κ. Ανδρικόπουλος, Πάτρα
Ημ/νια: 16/10/2019 09:51:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω473Ω6Μ-471
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΔΑΠΑΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΣΑΓΚΑΗ ΑΠΟ 15/9/19 ΕΩΣ 22/9/19.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΔΑΠΑΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΣΑΓΚΑΗ ΑΠΟ 15/9/19 ΕΩΣ 22/9/19.
Ημ/νια: 16/10/2019 09:51:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω84ΛΩ6Μ-ΩΜΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019.
Ημ/νια: 16/10/2019 09:44:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΦΞΜΩ6Μ-0Λ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019.
Ημ/νια: 16/10/2019 09:40:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΗΗΕΩ6Μ-298
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.