Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ENOIKIO AKINHTOY MHNOΣ IOYNIOY 2017
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ENOIKIO AKINHTOY MHNOΣ IOYNIOY 2017
Ημ/νια: 26/06/2017 09:37:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΤΑ3Ω6Μ-ΚΗΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ENOIKIO AKINHTOY MHNOΣ IOYNIOY 2017
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ENOIKIO AKINHTOY MHNOΣ IOYNIOY 2017
Ημ/νια: 26/06/2017 09:10:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Δ4ΤΩ6Μ-ΤΘ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
116Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Θέμα: 116Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Ημ/νια: 26/06/2017 08:48:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙΛ8Ω6Μ-ΨΧΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια
115Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Θέμα: 115Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Ημ/νια: 26/06/2017 08:46:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΠΑ5Ω6Μ-ΡΑ4
Κατηγορίες: Διαύγεια
114Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Θέμα: 114Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Ημ/νια: 26/06/2017 08:43:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΜΛΔΩ6Μ-0ΞΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 200.000,00€ για την αντιμετώπιση της δαπάνης των έκτακτων αναγκών επισκευής των οχημάτων των Δ/νσεων Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Μηχανολογικού και Ηλεκτρολογικού.
Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 200.000,00€ για την αντιμετώπιση της δαπάνης των έκτακτων αναγκών επισκευής των οχημάτων των Δ/νσεων Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Μηχανολογικού και Ηλεκτρολογικού.
Ημ/νια: 26/06/2017 08:39:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΡΘΕΩ6Μ-ΜΗΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΑΠΟ 26/6/2017 ΕΩΣ 29/6/2017
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΑΠΟ 26/6/2017 ΕΩΣ 29/6/2017
Ημ/νια: 23/06/2017 16:26:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ1ΧΕΩ6Μ-ΠΥΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΗΜΕΡΗΣΙΑ 23-06-2017 12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Θέμα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ 23-06-2017 12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 23/06/2017 15:46:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΚ6ΗΩ6Μ-ΔΗΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Επανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 40.438,93€, για την παροχή υπηρεσιών “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ”
Θέμα: Επανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 40.438,93€, για την παροχή υπηρεσιών “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ”
Ημ/νια: 23/06/2017 14:48:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 63Ζ1Ω6Μ-ΡΗΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 15η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Την ΤΕΤΑΡΤΗ 28/6/2017
Θέμα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 15η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Την ΤΕΤΑΡΤΗ 28/6/2017
Ημ/νια: 23/06/2017 14:44:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΤΡΝΩ6Μ-0ΤΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 67.000,00€ και β) δέσμευσης ποσού 424.687,60€ κατ’ έτος για τα έτη 2018 και 2019 και ποσού 176.953,17€ για το έτος 2020, που αφορά στην υλοποίηση εκτελεστικών συμβάσεων, οι οποίες θα υπογραφούν τόσο εντός του
Θέμα: Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 67.000,00€ και β) δέσμευσης ποσού 424.687,60€ κατ’ έτος για τα έτη 2018 και 2019 και ποσού 176.953,17€ για το έτος 2020, που αφορά στην υλοποίηση εκτελεστικών συμβάσεων, οι οποίες θα υπογραφούν τόσο εντός του τρέχοντος έτους όσο και στα επόμενα, σε συνέχεια της με Α.Π. 160379/02.06.2017 Σύμβασης – Συμφωνίας Πλαίσιο με την εταιρεία Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε., με αντικείμενο την προμήθεια ελαστικών- αεροθαλάμων για την επισκευή και συντήρηση 124 απορριμματοφόρων για μία τριετία.
Ημ/νια: 23/06/2017 14:39:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΖΩ1Ω6Μ-ΗΨΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 860.281,25€ και β) δέσμευσης ποσού 1.474.767,85€ κατ’ έτος για τα έτη 2018 και 2019 και ποσού 614.486,61€ για το έτος 2020, που αφορά στην υλοποίηση εκτελεστικών συμβάσεων, οι οποίες θα υπογραφούν τόσο εντός τ
Θέμα: Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 860.281,25€ και β) δέσμευσης ποσού 1.474.767,85€ κατ’ έτος για τα έτη 2018 και 2019 και ποσού 614.486,61€ για το έτος 2020, που αφορά στην υλοποίηση εκτελεστικών συμβάσεων, οι οποίες θα υπογραφούν τόσο εντός του τρέχοντος έτους όσο και στα επόμενα, σε συνέχεια της με Α.Π. 160379/02-06-2017 Σύμβασης – Συμφωνίας Πλαίσιο με την εταιρεία Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε., με αντικείμενο την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση 124 απορριμματοφόρων για μία τριετία.
Ημ/νια: 23/06/2017 14:34:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΩΣ8Ω6Μ-ΧΤΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.109.382,12€ και β) δέσμευσης ποσού 1.901.797,92€ κατ’ έτος για τα έτη 2018 και 2019 και ποσού 792.415,80€ για το έτος 2020, που αφορά στην υλοποίηση εκτελεστικών συμβάσεων, οι οποίες θα υπογραφούν τόσο εντός
Θέμα: Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.109.382,12€ και β) δέσμευσης ποσού 1.901.797,92€ κατ’ έτος για τα έτη 2018 και 2019 και ποσού 792.415,80€ για το έτος 2020, που αφορά στην υλοποίηση εκτελεστικών συμβάσεων, οι οποίες θα υπογραφούν τόσο εντός του τρέχοντος έτους όσο και στα επόμενα, σε συνέχεια της με Α.Π. 160379/02.06.2017 Σύμβασης – Συμφωνίας Πλαίσιο με την εταιρεία Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε., με αντικείμενο την επισκευή και συντήρηση 124 απορριμματοφόρων για μία τριετία.
Ημ/νια: 23/06/2017 14:30:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΙΥΞΩ6Μ-Β9Ι
Κατηγορίες: Διαύγεια
Μερική ανατροπή της ΕΑΔ 468/2017 (Π00148), για το ποσό των 120.955,20€ έτους 2017, που αφορά στην προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου Αθηναίων.
Θέμα: Μερική ανατροπή της ΕΑΔ 468/2017 (Π00148), για το ποσό των 120.955,20€ έτους 2017, που αφορά στην προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου Αθηναίων.
Ημ/νια: 23/06/2017 14:26:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΦ6ΕΩ6Μ-8Ι4
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 5/2017
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 5/2017
Ημ/νια: 23/06/2017 14:25:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΩΦΟΩ6Μ-ΠΣΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 17/2017
Θέμα: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 17/2017
Ημ/νια: 23/06/2017 14:19:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΣΖ4Ω6Μ-ΦΦΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
Ημ/νια: 23/06/2017 08:57:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΗΩΕΩ6Μ-ΤΚΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
Ημ/νια: 23/06/2017 08:57:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΗΩΕΩ6Μ-ΤΚΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 23/06/2017 08:51:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 728ΒΩ6Μ-73Γ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 23/06/2017 08:51:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 728ΒΩ6Μ-73Γ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.