Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
έγκριση της 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δράσης 2017, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 43/2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Θέμα: έγκριση της 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δράσης 2017, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 43/2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Ημ/νια: 17/12/2017 13:43:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω5ΥΤΩ6Μ-07Γ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ύψους 23.677,30 € (ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2017 Φορέας 0,Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ύψους 23.677,30 € (ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2017 Φορέας 0,Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ-43 Κ.Α 6492.008 <<Αποζημίωση τρίτων λόγω φθορών-ζημιών>> για την αντιμετώπιση της δαπάνης αποζημίωσης λόγω διάλυσης σύμβασης του έργου "Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και των συνδέσεων των ακινήτων 1ης και 7ης Δ.Κ."
Ημ/νια: 15/12/2017 15:12:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΖ3ΓΩ6Μ-0ΑΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Την αντιμετώπιση της δαπάνης εκτέλεσης του έργου “Μερική ή ολική ανακατασκευή και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πεζόδρομων σε όλες τις δημοτικές κοινότητες 2017”, για τα έτη 2018 και 2019. Τα δεδομένα στο συνημμένο αρχείο.
Θέμα: Την αντιμετώπιση της δαπάνης εκτέλεσης του έργου “Μερική ή ολική ανακατασκευή και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πεζόδρομων σε όλες τις δημοτικές κοινότητες 2017”, για τα έτη 2018 και 2019. Τα δεδομένα στο συνημμένο αρχείο.
Ημ/νια: 15/12/2017 14:34:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΗΩΔΩ6Μ-5ΛΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Τη συμπληρωματική δέσμευση της παρακάτω πίστωσης για την διαβίβαση ολοκληρωμένου αιτήματος που αφορά την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας αντιδραστηρίων αιματολογικών εξετάσεων για τις ανάγκες του Τμήματος "Δημοτικών Ιατρείων & "Δημόσιας Υγείας για το
Θέμα: Τη συμπληρωματική δέσμευση της παρακάτω πίστωσης για την διαβίβαση ολοκληρωμένου αιτήματος που αφορά την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας αντιδραστηρίων αιματολογικών εξετάσεων για τις ανάγκες του Τμήματος "Δημοτικών Ιατρείων & "Δημόσιας Υγείας για το έτος 2019
Ημ/νια: 15/12/2017 14:28:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Ξ16Ω6Μ-Α26
Κατηγορίες: Διαύγεια
Διατήρηση ή κατάργηση έξι (6) κενωθεισών θέσεων περιπτέρων στα όρια της 5ης Κοινότητας
Θέμα: Διατήρηση ή κατάργηση έξι (6) κενωθεισών θέσεων περιπτέρων στα όρια της 5ης Κοινότητας
Ημ/νια: 15/12/2017 14:27:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΞΡ0Ω6Μ-1Μ2
Κατηγορίες: Διαύγεια
Τη συμπληρωματική δέσμευση της παρακάτω πίστωσης για την διαβίβαση ολοκληρωμένου αιτήματος που αφορά την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας αντιδραστηρίων αιματολογικών εξετάσεων για τις ανάγκες του Τμήματος "Δημοτικών Ιατρείων & "Δημόσιας Υγείας για το
Θέμα: Τη συμπληρωματική δέσμευση της παρακάτω πίστωσης για την διαβίβαση ολοκληρωμένου αιτήματος που αφορά την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας αντιδραστηρίων αιματολογικών εξετάσεων για τις ανάγκες του Τμήματος "Δημοτικών Ιατρείων & "Δημόσιας Υγείας για το έτος 2019
Ημ/νια: 15/12/2017 14:20:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΤΠΗΩ6Μ-9ΝΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αποξήλωση – αφαίρεση παράνομων πινακίδων στην 5ης Δημοτική Κοινότητα.
Θέμα: Αποξήλωση – αφαίρεση παράνομων πινακίδων στην 5ης Δημοτική Κοινότητα.
Ημ/νια: 15/12/2017 14:19:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 75ΙΝΩ6Μ-ΥΦ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
Τη συμπληρωματική δέσμευση της παρακάτω πίστωσης για την ολοκλήρωση των διαδικασιών του διαγωνισμού που αφορά την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος "Δημοτικών Ιατρείων & "Δημόσιας Υγείας για το έ
Θέμα: Τη συμπληρωματική δέσμευση της παρακάτω πίστωσης για την ολοκλήρωση των διαδικασιών του διαγωνισμού που αφορά την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος "Δημοτικών Ιατρείων & "Δημόσιας Υγείας για το έτος 2018
Ημ/νια: 15/12/2017 14:13:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΧΜ5Ω6Μ-53Υ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Τη δέσμευση της παρακάτω πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης που αφορά την συνέχιση των υπηρεσιών από το Ινστιτούτο Κοινωνικής & Προληπτικής Ιατρικής στο "Δήμο Αθηναίων (παράταση σύμβασης) για την "Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας στα πλαίσια
Θέμα: Τη δέσμευση της παρακάτω πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης που αφορά την συνέχιση των υπηρεσιών από το Ινστιτούτο Κοινωνικής & Προληπτικής Ιατρικής στο "Δήμο Αθηναίων (παράταση σύμβασης) για την "Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας στα πλαίσια του προγράμματος ESTI@, για το έτος 2018 βάσει της υπ' αριθμ. 280879/2-10-2017 σύμβασης στα πλαίσια του προγράμματος ESTI@, για το έτος 2018 βάσει της υπ' αριθμ.280879/2-10-2017 σύμβασης
Ημ/νια: 15/12/2017 14:07:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Δ35Ω6Μ-024
Κατηγορίες: Διαύγεια
Πραγματοποίηση Αποκριάτικων Εκδηλώσεων 2018 στην 5η Δημοτική Κοινότητα
Θέμα: Πραγματοποίηση Αποκριάτικων Εκδηλώσεων 2018 στην 5η Δημοτική Κοινότητα
Ημ/νια: 15/12/2017 14:04:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΣΒ8Ω6Μ-ΣΘ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
Τη δέσμευση της παρακάτω πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης που αφορά τη παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης και μεταφοράς προϊόντων σε σημεία διανομής που θα ορίσει ο "Δήμος Αθηναίων, για την απρόσκοπτη υλοποίηση του “Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτισ
Θέμα: Τη δέσμευση της παρακάτω πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης που αφορά τη παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης και μεταφοράς προϊόντων σε σημεία διανομής που θα ορίσει ο "Δήμος Αθηναίων, για την απρόσκοπτη υλοποίηση του “Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ)”, για το οικονομικό έτος 2018
Ημ/νια: 15/12/2017 14:02:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΨΥΠΩ6Μ-Ζ4Υ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ύψους 23.677,30 € (ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2017 Φορέας 0,Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ύψους 23.677,30 € (ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2017 Φορέας 0,Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ-43 Κ.Α 6492.008 <<Αποζημίωση τρίτων λόγω φθορών-ζημιών>> για την αντιμετώπιση της δαπάνης αποζημίωσης λόγω διάλυσης σύμβασης του έργου "Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και των συνδέσεων των ακινήτων 1ης και 7ης Δ.Κ."
Ημ/νια: 15/12/2017 15:12:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΖ3ΓΩ6Μ-0ΑΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Την αντιμετώπιση της δαπάνης εκτέλεσης του έργου “Μερική ή ολική ανακατασκευή και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πεζόδρομων σε όλες τις δημοτικές κοινότητες 2017”, για τα έτη 2018 και 2019. Τα δεδομένα στο συνημμένο αρχείο.
Θέμα: Την αντιμετώπιση της δαπάνης εκτέλεσης του έργου “Μερική ή ολική ανακατασκευή και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πεζόδρομων σε όλες τις δημοτικές κοινότητες 2017”, για τα έτη 2018 και 2019. Τα δεδομένα στο συνημμένο αρχείο.
Ημ/νια: 15/12/2017 14:34:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΗΩΔΩ6Μ-5ΛΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Τη συμπληρωματική δέσμευση της παρακάτω πίστωσης για την διαβίβαση ολοκληρωμένου αιτήματος που αφορά την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας αντιδραστηρίων αιματολογικών εξετάσεων για τις ανάγκες του Τμήματος "Δημοτικών Ιατρείων & "Δημόσιας Υγείας για το
Θέμα: Τη συμπληρωματική δέσμευση της παρακάτω πίστωσης για την διαβίβαση ολοκληρωμένου αιτήματος που αφορά την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας αντιδραστηρίων αιματολογικών εξετάσεων για τις ανάγκες του Τμήματος "Δημοτικών Ιατρείων & "Δημόσιας Υγείας για το έτος 2019
Ημ/νια: 15/12/2017 14:28:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Ξ16Ω6Μ-Α26
Κατηγορίες: Διαύγεια
Διατήρηση ή κατάργηση έξι (6) κενωθεισών θέσεων περιπτέρων στα όρια της 5ης Κοινότητας
Θέμα: Διατήρηση ή κατάργηση έξι (6) κενωθεισών θέσεων περιπτέρων στα όρια της 5ης Κοινότητας
Ημ/νια: 15/12/2017 14:27:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΞΡ0Ω6Μ-1Μ2
Κατηγορίες: Διαύγεια
Τη συμπληρωματική δέσμευση της παρακάτω πίστωσης για την διαβίβαση ολοκληρωμένου αιτήματος που αφορά την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας αντιδραστηρίων αιματολογικών εξετάσεων για τις ανάγκες του Τμήματος "Δημοτικών Ιατρείων & "Δημόσιας Υγείας για το
Θέμα: Τη συμπληρωματική δέσμευση της παρακάτω πίστωσης για την διαβίβαση ολοκληρωμένου αιτήματος που αφορά την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας αντιδραστηρίων αιματολογικών εξετάσεων για τις ανάγκες του Τμήματος "Δημοτικών Ιατρείων & "Δημόσιας Υγείας για το έτος 2019
Ημ/νια: 15/12/2017 14:20:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΤΠΗΩ6Μ-9ΝΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αποξήλωση – αφαίρεση παράνομων πινακίδων στην 5ης Δημοτική Κοινότητα.
Θέμα: Αποξήλωση – αφαίρεση παράνομων πινακίδων στην 5ης Δημοτική Κοινότητα.
Ημ/νια: 15/12/2017 14:19:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 75ΙΝΩ6Μ-ΥΦ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
Τη συμπληρωματική δέσμευση της παρακάτω πίστωσης για την ολοκλήρωση των διαδικασιών του διαγωνισμού που αφορά την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος "Δημοτικών Ιατρείων & "Δημόσιας Υγείας για το έ
Θέμα: Τη συμπληρωματική δέσμευση της παρακάτω πίστωσης για την ολοκλήρωση των διαδικασιών του διαγωνισμού που αφορά την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος "Δημοτικών Ιατρείων & "Δημόσιας Υγείας για το έτος 2018
Ημ/νια: 15/12/2017 14:13:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΧΜ5Ω6Μ-53Υ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Τη δέσμευση της παρακάτω πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης που αφορά την συνέχιση των υπηρεσιών από το Ινστιτούτο Κοινωνικής & Προληπτικής Ιατρικής στο "Δήμο Αθηναίων (παράταση σύμβασης) για την "Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας στα πλαίσια
Θέμα: Τη δέσμευση της παρακάτω πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης που αφορά την συνέχιση των υπηρεσιών από το Ινστιτούτο Κοινωνικής & Προληπτικής Ιατρικής στο "Δήμο Αθηναίων (παράταση σύμβασης) για την "Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας στα πλαίσια του προγράμματος ESTI@, για το έτος 2018 βάσει της υπ' αριθμ. 280879/2-10-2017 σύμβασης στα πλαίσια του προγράμματος ESTI@, για το έτος 2018 βάσει της υπ' αριθμ.280879/2-10-2017 σύμβασης
Ημ/νια: 15/12/2017 14:07:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Δ35Ω6Μ-024
Κατηγορίες: Διαύγεια
Πραγματοποίηση Αποκριάτικων Εκδηλώσεων 2018 στην 5η Δημοτική Κοινότητα
Θέμα: Πραγματοποίηση Αποκριάτικων Εκδηλώσεων 2018 στην 5η Δημοτική Κοινότητα
Ημ/νια: 15/12/2017 14:04:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΣΒ8Ω6Μ-ΣΘ8
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.