Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 359249/16-12-2017
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 359249/16-12-2017
Ημ/νια: 23/05/2018 10:41:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω1ΔΠΩ6Μ-67Τ
Κατηγορίες: Διαύγεια
α) Κατάργηση των όρων που εγκρίθηκαν με τη με αριθμό 719/08.05.2013 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής και β) σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων για την πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του κινηματογράφου Στέλλα στην οδό Τενέδου
Θέμα: α) Κατάργηση των όρων που εγκρίθηκαν με τη με αριθμό 719/08.05.2013 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής και β) σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων για την πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του κινηματογράφου Στέλλα στην οδό Τενέδου 34, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 250,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος μετά την παρέλευση δύο ετών
Ημ/νια: 23/05/2018 10:37:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΧΖ0Ω6Μ-Ο1Θ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Ημ/νια: 23/05/2018 10:34:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΠΨΡΩ6Μ-ΒΑ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Ημ/νια: 23/05/2018 10:33:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΗΞ8Ω6Μ-Θ15
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Ημ/νια: 23/05/2018 10:31:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΑΡ9Ω6Μ-ΩΗ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018,ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Δ.ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΑΡΕΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018,ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Δ.ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΑΡΕΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Ημ/νια: 23/05/2018 10:31:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΘΕΜΩ6Μ-ΨΛΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΚΟΝΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΚΟΝΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Ημ/νια: 23/05/2018 10:30:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΖΠΗΩ6Μ-Δ22
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018,ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Δ.ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΒΕΡΓΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018,ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Δ.ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΒΕΡΓΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Ημ/νια: 23/05/2018 10:28:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΑΓ3Ω6Μ-ΖΘΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Ημ/νια: 23/05/2018 10:27:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ6Σ1Ω6Μ-ΞΑΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για Α) τη μετάβαση της κας Θεοδώρας Παπαδημητρίου, Ειδικής Συμβούλου του Δημάρχου Αθηναίων για θέματα Κοινωνικής Πολιτικής στο Βερολίνο από τις 13 έως και τις 16 Ιουνίου 2018, προκειμένου να συμμετέχει στο ετήσιο συνέδριο FEANTSA 2018 με κάλυψη τ
Θέμα: Έγκριση για Α) τη μετάβαση της κας Θεοδώρας Παπαδημητρίου, Ειδικής Συμβούλου του Δημάρχου Αθηναίων για θέματα Κοινωνικής Πολιτικής στο Βερολίνο από τις 13 έως και τις 16 Ιουνίου 2018, προκειμένου να συμμετέχει στο ετήσιο συνέδριο FEANTSA 2018 με κάλυψη των εξόδων εγγραφής και μέρος των εξόδων μετάβασης και διαμονής από τους διοργανωτές εκ των υστέρων και Β) τη διάθεση της σχετικής δαπάνης
Ημ/νια: 23/05/2018 10:26:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΗ4ΗΩ6Μ-0Δ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 114.340,84 € για πληρωμή ισόποσης δαπάνης του έργου ''Επιισκευή και συτήρηση κεντρικών θερμάνσεων Σχολικών Κτιρίων του Δήμου Αθηναίων για τις επτά Δημοτικές Κοινότητες ετών 2014-2015''
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 114.340,84 € για πληρωμή ισόποσης δαπάνης του έργου ''Επιισκευή και συτήρηση κεντρικών θερμάνσεων Σχολικών Κτιρίων του Δήμου Αθηναίων για τις επτά Δημοτικές Κοινότητες ετών 2014-2015''
Ημ/νια: 22/05/2018 10:11:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω4Θ3Ω6Μ-2ΡΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για την ανάκληση η μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Αναψυχής (καφετέρια-μπαρ)» στην οδό Σαρρή 15, στην επωνυμία «ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»
Θέμα: Λήψη απόφασης για την ανάκληση η μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Αναψυχής (καφετέρια-μπαρ)» στην οδό Σαρρή 15, στην επωνυμία «ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»
Ημ/νια: 22/05/2018 10:06:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω427Ω6Μ-6ΝΑ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Λήψη απόφασης για την ανάκληση η μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «οβελιστήριο για ορθίους και περαστικούς πελάτες», στην οδό Ζήνωνος 11 ,στο όνομα «MUNIR MUHAMMAD»
Θέμα: «Λήψη απόφασης για την ανάκληση η μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «οβελιστήριο για ορθίους και περαστικούς πελάτες», στην οδό Ζήνωνος 11 ,στο όνομα «MUNIR MUHAMMAD»
Ημ/νια: 22/05/2018 10:03:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΤΟΦΩ6Μ-ΒΙ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Λήψη απόφασης για την ανάκληση η μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «καφετέρια», στην οδό Δεμερτζή 18 & Τσουδερού 2, στο όνομα «ΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ».
Θέμα: «Λήψη απόφασης για την ανάκληση η μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «καφετέρια», στην οδό Δεμερτζή 18 & Τσουδερού 2, στο όνομα «ΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ».
Ημ/νια: 22/05/2018 10:00:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Τ59Ω6Μ-ΟΤΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Aπόφαση ανάληψης υποχρέωσης 42.232,74 για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης του έργου ''Επισκευή και συτήρηση κεντρικών θερμάνσεων Σχολικών Κτιρίων του Δήμου Αθηναίων για τις επτά Δημοτικές Κοινότητες ετών 2014-2015''
Θέμα: Aπόφαση ανάληψης υποχρέωσης 42.232,74 για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης του έργου ''Επισκευή και συτήρηση κεντρικών θερμάνσεων Σχολικών Κτιρίων του Δήμου Αθηναίων για τις επτά Δημοτικές Κοινότητες ετών 2014-2015''
Ημ/νια: 22/05/2018 09:59:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 60Τ5Ω6Μ-ΛΝΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για την ανάκληση η μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «εστιατόριο σνακ-μπαρ» στην οδό Τσακάλωφ 5, στην επωνυμία «HOMELESS CAFE E.E».
Θέμα: Λήψη απόφασης για την ανάκληση η μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «εστιατόριο σνακ-μπαρ» στην οδό Τσακάλωφ 5, στην επωνυμία «HOMELESS CAFE E.E».
Ημ/νια: 22/05/2018 09:57:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΠΜ9Ω6Μ-Ψ12
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για την ανάκληση η μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ζαχαροπλαστείο χωρίς εργαστήριο» στην οδό Τσακάλωφ 5, στην επωνυμία «HOMELESS CAFE E.E».
Θέμα: Λήψη απόφασης για την ανάκληση η μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ζαχαροπλαστείο χωρίς εργαστήριο» στην οδό Τσακάλωφ 5, στην επωνυμία «HOMELESS CAFE E.E».
Ημ/νια: 22/05/2018 09:54:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΞΣΧΩ6Μ-Ε1Η
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ.
Ημ/νια: 22/05/2018 09:24:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΘ25Ω6Μ-Ι4Ξ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ.
Ημ/νια: 22/05/2018 09:12:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΒΩΛΩ6Μ-ΦΙΑ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Α.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Α.
Ημ/νια: 22/05/2018 09:08:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΘΚ8Ω6Μ-Ω9Τ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.