Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΦΙΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ Α.Π. 201645/07-08-2018)
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΦΙΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ Α.Π. 201645/07-08-2018)
Ημ/νια: 25/09/2018 15:22:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙΗΒΩ6Μ-ΤΔΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση Ιατρείων της 2ης Δημοτικής Κοινότητας με φανερή προφορική μειοδοτική δημοπρασία.
Θέμα: Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση Ιατρείων της 2ης Δημοτικής Κοινότητας με φανερή προφορική μειοδοτική δημοπρασία.
Ημ/νια: 25/09/2018 15:17:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ9ΜΖΩ6Μ-ΨΝΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΦΙΛΙΑΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ Α.Π. 201578/07-08-2018)
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΦΙΛΙΑΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ Α.Π. 201578/07-08-2018)
Ημ/νια: 25/09/2018 15:15:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΥΚ2Ω6Μ-ΝΕΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΦΙΛΙΑΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ Α.Π. 201588/07-08-2018)
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΦΙΛΙΑΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ Α.Π. 201588/07-08-2018)
Ημ/νια: 25/09/2018 15:08:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 65Β1Ω6Μ-97Λ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΦΙΛΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΜΕ Α.Π. 201608/07-08-2018)
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΦΙΛΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΜΕ Α.Π. 201608/07-08-2018)
Ημ/νια: 25/09/2018 15:00:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΛ4ΑΩ6Μ-Ο3Χ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΦΙΛΙΑΣ ΓΚΡΑΒΑΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ Α.Π. 201565/07-08-2018)
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΦΙΛΙΑΣ ΓΚΡΑΒΑΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ Α.Π. 201565/07-08-2018)
Ημ/νια: 25/09/2018 14:46:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΦ94Ω6Μ-Θ8Ε
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔ 286/2018
Θέμα: ΑΔ 286/2018
Ημ/νια: 25/09/2018 14:22:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙ2ΤΩ6Μ-ΛΤ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Ημ/νια: 25/09/2018 13:49:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω8ΤΜΩ6Μ-ΒΙΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΦΙΛΙΑΣ ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ Α.Π. 201628/07-08-2018)
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΦΙΛΙΑΣ ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ Α.Π. 201628/07-08-2018)
Ημ/νια: 25/09/2018 13:40:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΘΙ9Ω6Μ-ΛΨΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
<<Δαπάνες προστασίας αδέσποτων ζώων>>
Θέμα: <<Δαπάνες προστασίας αδέσποτων ζώων>>
Ημ/νια: 25/09/2018 13:40:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω1ΤΩΩ6Μ-ΑΥ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥ κ. ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ 2018
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥ κ. ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ 2018
Ημ/νια: 24/09/2018 15:42:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΗΠΩΩ6Μ-ΤΚΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥ κ. ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ ΓΚΟΝΤΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ 2018
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥ κ. ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ ΓΚΟΝΤΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ 2018
Ημ/νια: 24/09/2018 15:39:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 68Π3Ω6Μ-ΞΘΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ 2018
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ 2018
Ημ/νια: 24/09/2018 15:36:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΛΝΘΩ6Μ-ΤΩΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥ κ. ΓΕΡΟΝΤΑ ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ 2018
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥ κ. ΓΕΡΟΝΤΑ ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ 2018
Ημ/νια: 24/09/2018 15:32:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙΟΩΩ6Μ-Δ16
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ"
Θέμα: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ"
Ημ/νια: 24/09/2018 14:28:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 626ΗΩ6Μ-27Ψ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ κας ΚΟΤΑΝΙΔΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΓIA ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CURING THE LIMBO
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ κας ΚΟΤΑΝΙΔΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΓIA ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CURING THE LIMBO
Ημ/νια: 24/09/2018 13:55:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Χ2ΤΩ6Μ-ΘΥ1
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΔΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΔΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
Ημ/νια: 24/09/2018 13:46:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΝΡΑΩ6Μ-74Β
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ 119 ΠΑΡΑΤΑΣΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ 15/10/2018
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 119 ΠΑΡΑΤΑΣΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ 15/10/2018
Ημ/νια: 24/09/2018 13:37:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω99ΚΩ6Μ-9Ρ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 310/2018
Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 310/2018
Ημ/νια: 24/09/2018 13:20:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Ν9ΧΩ6Μ-364
Κατηγορίες: Διαύγεια
Επιστροφή εγγυητικής για την εργασία: «Συντήρηση – επισκευή υποσταθμών Μ/Τ & Η/Ζ κτιρίων Δήμου Αθηναίων»
Θέμα: Επιστροφή εγγυητικής για την εργασία: «Συντήρηση – επισκευή υποσταθμών Μ/Τ & Η/Ζ κτιρίων Δήμου Αθηναίων»
Ημ/νια: 24/09/2018 13:07:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Η1ΟΩ6Μ-ΑΕΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.