Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης για τη φωτογραφική κάλυψη της Ιαπωνικής Εβδομάδας οποία συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Αθηναίων και τον οργανισμό International Friendship Foundation(IFF) στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και την πλατεία Συντάγματος.
Θέμα: Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης για τη φωτογραφική κάλυψη της Ιαπωνικής Εβδομάδας οποία συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Αθηναίων και τον οργανισμό International Friendship Foundation(IFF) στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και την πλατεία Συντάγματος.
Ημ/νια: 14/11/2019 17:02:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΦΨΑΩ6Μ-ΘΨΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για Α. την τροποποίηση της υπ` αριθμ. 2074/18 ΑΔΣ Β. την παραχώρηση σχολικών χώρων για την υλοποίηση δράσεων και Γ. τη συμμετοχή των φορέων στην κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του σχολείου
Θέμα: Έγκριση για Α. την τροποποίηση της υπ` αριθμ. 2074/18 ΑΔΣ Β. την παραχώρηση σχολικών χώρων για την υλοποίηση δράσεων και Γ. τη συμμετοχή των φορέων στην κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του σχολείου
Ημ/νια: 14/11/2019 15:53:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΗΞΜΩ6Μ-ΡΩΑ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση εξειδίκευσης κατανομής πίστωσης ποσού 1.000,00€, στον ΚΑ 6142.002 Φ0 “Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου”, για την υποστήριξη και τη συντήρηση της εφαρμογής της Αναλυτικής Λογιστικής».
Θέμα: «Έγκριση εξειδίκευσης κατανομής πίστωσης ποσού 1.000,00€, στον ΚΑ 6142.002 Φ0 “Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου”, για την υποστήριξη και τη συντήρηση της εφαρμογής της Αναλυτικής Λογιστικής».
Ημ/νια: 14/11/2019 15:47:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΑΥΡΩ6Μ-ΙΛ1
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση μη άσκησης του ένδικου μέσου της έφεσης κατά της με αριθμό 14390/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 15ο Μονομελές)».
Θέμα: «Έγκριση μη άσκησης του ένδικου μέσου της έφεσης κατά της με αριθμό 14390/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 15ο Μονομελές)».
Ημ/νια: 14/11/2019 15:44:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΓΝΟΩ6Μ-ΤΝ2
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αναμνηστικών δώρων για τις ανάγκες της εθιμοτυπίας του Δήμου Αθηναίων.
Θέμα: Απόφαση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αναμνηστικών δώρων για τις ανάγκες της εθιμοτυπίας του Δήμου Αθηναίων.
Ημ/νια: 14/11/2019 15:40:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΘΡΡΩ6Μ-9ΗΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση μη άσκησης του ένδικου μέσου της έφεσης κατά της με αριθμό 1304/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Σχηματισμός Ακυρωτικής Διαδικασίας)».
Θέμα: «Έγκριση μη άσκησης του ένδικου μέσου της έφεσης κατά της με αριθμό 1304/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Σχηματισμός Ακυρωτικής Διαδικασίας)».
Ημ/νια: 14/11/2019 15:40:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 68ΤΒΩ6Μ-83Ζ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση άσκησης του ένδικου μέσου της αναίρεσης κατά της με αριθμό 1674/2019 απόφασης του Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 3ο Μονομελές)».
Θέμα: «Έγκριση άσκησης του ένδικου μέσου της αναίρεσης κατά της με αριθμό 1674/2019 απόφασης του Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 3ο Μονομελές)».
Ημ/νια: 14/11/2019 15:35:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΘΠ0Ω6Μ-ΥΘ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης που αφορά στην κάλυψη των εξόδων catering για τη διοργάνωση του 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του ΕΔΔΥΠΠΥ απο τις 14 έως 16 Νοεμβρίου 2019 στην Αθήνα.
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης που αφορά στην κάλυψη των εξόδων catering για τη διοργάνωση του 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του ΕΔΔΥΠΠΥ απο τις 14 έως 16 Νοεμβρίου 2019 στην Αθήνα.
Ημ/νια: 14/11/2019 15:27:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΤ5ΚΩ6Μ-ΘΡΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Α01238
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Α01238
Ημ/νια: 14/11/2019 15:02:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 62ΠΤΩ6Μ-ΙΚ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Α01020
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Α01020
Ημ/νια: 14/11/2019 14:58:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΜΧ7Ω6Μ-Λ7Ω
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ :ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑΜΙΣΘΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ :ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑΜΙΣΘΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Ημ/νια: 13/11/2019 16:30:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΒ4ΑΩ6Μ-7Ν8
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ :ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑΜΙΣΘΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ :ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑΜΙΣΘΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Ημ/νια: 13/11/2019 16:30:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΒ4ΑΩ6Μ-7Ν8
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Ημ/νια: 13/11/2019 16:15:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΙΕΙΩ6Μ-ΙΛ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Ημ/νια: 13/11/2019 16:15:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΙΕΙΩ6Μ-ΙΛ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Α01130
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Α01130
Ημ/νια: 13/11/2019 15:04:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω0ΘΘΩ6Μ-ΩΕ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Α01130
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Α01130
Ημ/νια: 13/11/2019 15:04:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω0ΘΘΩ6Μ-ΩΕ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Α01016
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Α01016
Ημ/νια: 13/11/2019 15:00:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 60ΖΩΩ6Μ-ΦΙΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Α01016
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Α01016
Ημ/νια: 13/11/2019 15:00:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 60ΖΩΩ6Μ-ΦΙΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της Γ’ αναμόρφωσης και της δημιουργίας ΝΚΑ προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών (ΔΒΑ).
Θέμα: Έγκριση της Γ’ αναμόρφωσης και της δημιουργίας ΝΚΑ προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών (ΔΒΑ).
Ημ/νια: 13/11/2019 14:58:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ633Ω6Μ-1ΛΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της Γ’ αναμόρφωσης και της δημιουργίας ΝΚΑ προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών (ΔΒΑ).
Θέμα: Έγκριση της Γ’ αναμόρφωσης και της δημιουργίας ΝΚΑ προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών (ΔΒΑ).
Ημ/νια: 13/11/2019 14:58:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ633Ω6Μ-1ΛΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.