Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Έγκριση για την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης μπροστά από την είσοδο του Σχολείου στην οδό Σπ. Μερκούρη 20, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.100/18 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα: Έγκριση για την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης μπροστά από την είσοδο του Σχολείου στην οδό Σπ. Μερκούρη 20, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.100/18 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ημ/νια: 17/07/2018 16:43:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΤΚ2Ω6Μ-ΜΟ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών για την εργασία ηχογράφησης, ηλεκτρονικής επεξεργασίας, φωτοεκτύπωσης, βιβλιοδεσίας και εγγραφής σε CD πρακτικών συνεδριάσεων του Συμβουλίου της 6ης Δημοτικής Κοινότητας.
Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών για την εργασία ηχογράφησης, ηλεκτρονικής επεξεργασίας, φωτοεκτύπωσης, βιβλιοδεσίας και εγγραφής σε CD πρακτικών συνεδριάσεων του Συμβουλίου της 6ης Δημοτικής Κοινότητας.
Ημ/νια: 17/07/2018 16:39:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΛ4ΣΩ6Μ-ΦΙΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών για την εργασία ηχογράφησης, ηλεκτρονικής επεξεργασίας, φωτοεκτύπωσης, βιβλιοδεσίας και εγγραφής σε CD πρακτικών συνεδριάσεων του Συμβουλίου της 6ης Δημοτικής Κοινότητας.
Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών για την εργασία ηχογράφησης, ηλεκτρονικής επεξεργασίας, φωτοεκτύπωσης, βιβλιοδεσίας και εγγραφής σε CD πρακτικών συνεδριάσεων του Συμβουλίου της 6ης Δημοτικής Κοινότητας.
Ημ/νια: 17/07/2018 16:36:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 60ΣΧΩ6Μ-ΣΡΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για την αποδοχή πρακτικών της Ε΄/2018 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80
Θέμα: Έγκριση για την αποδοχή πρακτικών της Ε΄/2018 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80
Ημ/νια: 17/07/2018 16:30:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΧΙΕΩ6Μ-4Ψ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για την αποδοχή πρακτικών της Ε΄/2018 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80
Θέμα: Έγκριση για την αποδοχή πρακτικών της Ε΄/2018 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80
Ημ/νια: 17/07/2018 16:21:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 96ΝΑΩ6Μ-10Υ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για Α) τη συγκατάθεση του Σώματος για την εκμίσθωση του κυλικείου στο Λόφο Σκουζέ, με τη διαδικασία της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας που θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, το αποτέλεσμα της οποίας θα εγκριθεί από την Ο
Θέμα: έγκριση για Α) τη συγκατάθεση του Σώματος για την εκμίσθωση του κυλικείου στο Λόφο Σκουζέ, με τη διαδικασία της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας που θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, το αποτέλεσμα της οποίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 65 και 72 του Ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 και Β) τη δημοσίευση στον τύπο της περιληπτικής διακήρυξης.
Ημ/νια: 17/07/2018 16:15:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 78ΚΘΩ6Μ-ΣΝ2
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσίας μετάδοσης πέντε εβδομαδιαίων εκπομπών για το μήνα Ιούνιο με τίτλο «Αθήνα – Ευρώπη» που πραγματοποίησε το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct του Δήμου Αθηναίων
Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσίας μετάδοσης πέντε εβδομαδιαίων εκπομπών για το μήνα Ιούνιο με τίτλο «Αθήνα – Ευρώπη» που πραγματοποίησε το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct του Δήμου Αθηναίων
Ημ/νια: 17/07/2018 16:10:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΝΔΥΩ6Μ-3Η3
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για Α) τη συγκατάθεση του Σώματος για την εκμίσθωση διαφόρων Δημοτικών καταστημάτων, με τη διαδικασία της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας που θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, το αποτέλεσμα της οποίας θα εγκριθεί από την
Θέμα: Έγκριση για Α) τη συγκατάθεση του Σώματος για την εκμίσθωση διαφόρων Δημοτικών καταστημάτων, με τη διαδικασία της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας που θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, το αποτέλεσμα της οποίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 65 και 72 του Ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 και Β) τη δημοσίευση στον τύπο της περιληπτικής διακήρυξης.
Ημ/νια: 17/07/2018 15:50:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 90ΜΘΩ6Μ-ΟΞ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για την αποδοχή πρακτικού της Γ’/2018 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80
Θέμα: Έγκριση για την αποδοχή πρακτικού της Γ’/2018 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80
Ημ/νια: 17/07/2018 14:52:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ9Ν9Ω6Μ-304
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για την αποδοχή πρακτικού της Α’/2018 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80, που αφορά τέλος διαφημίσεων, Λ.Τ. επιτηδευματιών και φορολογικών διαφορών
Θέμα: Έγκριση για την αποδοχή πρακτικού της Α’/2018 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80, που αφορά τέλος διαφημίσεων, Λ.Τ. επιτηδευματιών και φορολογικών διαφορών
Ημ/νια: 17/07/2018 14:49:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Σ4ΡΩ6Μ-ΦΔΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.800,00€ για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα – Νέας Μάκρης, του Δήμου Μαραθώνος Αττικής, για το διάστημα από 01.08.2018 έως 01.10.2018
Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.800,00€ για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα – Νέας Μάκρης, του Δήμου Μαραθώνος Αττικής, για το διάστημα από 01.08.2018 έως 01.10.2018
Ημ/νια: 16/07/2018 15:26:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΡΠΖΩ6Μ-ΙΚΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΚΛΑΔΟΥ
Θέμα: ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΚΛΑΔΟΥ
Ημ/νια: 16/07/2018 14:45:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 60ΨΔΩ6Μ-2ΩΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΚΛΑΔΟΥ
Θέμα: ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΚΛΑΔΟΥ
Ημ/νια: 16/07/2018 14:43:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΜΜΨΩ6Μ-Ξ01
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ BELLAGIO
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ BELLAGIO
Ημ/νια: 16/07/2018 14:42:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΟΦΠΩ6Μ-ΖΜΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
METATAΞΗ ΚΛΑΔΟΥ
Θέμα: METATAΞΗ ΚΛΑΔΟΥ
Ημ/νια: 16/07/2018 14:40:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ8Θ9Ω6Μ-ΞΕΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΑΣΥΝΤΑΧΘΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΙΣΟΒΑΘΜΙΣΑΝ ΜΕ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 420 Α.Η.Π. 134663/25-05-2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 110, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ (ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ)
Θέμα: ΑΝΑΣΥΝΤΑΧΘΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΙΣΟΒΑΘΜΙΣΑΝ ΜΕ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 420 Α.Η.Π. 134663/25-05-2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 110, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ (ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ)
Ημ/νια: 16/07/2018 13:56:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ο88Ω6Μ-22Χ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Τροποποίηση της έγκρισης πρόσληψης προσωπικού στην Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης – Ιδιωτικός Παιδικός Σταθμός «Από το Α ως το Ω» .
Θέμα: Τροποποίηση της έγκρισης πρόσληψης προσωπικού στην Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης – Ιδιωτικός Παιδικός Σταθμός «Από το Α ως το Ω» .
Ημ/νια: 16/07/2018 12:37:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ζ6ΙΩ6Μ-8ΟΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης – Ιδιωτικός Παιδικός Σταθμός «Από το Α ως το Ω» .
Θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης – Ιδιωτικός Παιδικός Σταθμός «Από το Α ως το Ω» .
Ημ/νια: 16/07/2018 12:20:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ34ΡΩ6Μ-Δ6Ε
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για Πληρωμή Τελών και Φόρων
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για Πληρωμή Τελών και Φόρων
Ημ/νια: 16/07/2018 11:55:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΩΕ3Ω6Μ-81Ε
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών Σχεδιασμού και αναλυτικής κατάρτισης του προϋπολογισμού προγραμμάτων στο πλαίσιο των Κοινωνικών Έργων της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) του Δήμου Αθηναίων σε επίπεδο Πράξης κα
Θέμα: έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών Σχεδιασμού και αναλυτικής κατάρτισης του προϋπολογισμού προγραμμάτων στο πλαίσιο των Κοινωνικών Έργων της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) του Δήμου Αθηναίων σε επίπεδο Πράξης και Υποέργων αυτής καθώς και αναλυτικής αποτύπωσης των οικονομικών μεγεθών στα σχέδια αποφάσεων υλοποίησης με ίδια μέσα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας
Ημ/νια: 16/07/2018 11:54:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω38ΖΩ6Μ-ΒΡ7
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.