Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Για την υλοποίηση της τρίτης φάσης εφαρμογής και παρακολούθησης του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης στο Δήμο Αθηναίων, με την αξιοποίηση του βραβείου καινοτομίας i-capital 2018, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Θέμα: Για την υλοποίηση της τρίτης φάσης εφαρμογής και παρακολούθησης του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης στο Δήμο Αθηναίων, με την αξιοποίηση του βραβείου καινοτομίας i-capital 2018, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ημ/νια: 17/05/2019 15:49:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΧΥ9Ω6Μ-ΣΗΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αίτηση Έκδοσης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (A.A.Y.) στον Κ.Α. 6737.080 Φ0 Δ18 για την υλοποίηση της τρίτης φάσης εφαρμογής και παρακολούθησης του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης στο Δήμο Αθηναίων, με την αξιοποίηση του βραβείου καινοτομίας i-cap
Θέμα: Αίτηση Έκδοσης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (A.A.Y.) στον Κ.Α. 6737.080 Φ0 Δ18 για την υλοποίηση της τρίτης φάσης εφαρμογής και παρακολούθησης του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης στο Δήμο Αθηναίων, με την αξιοποίηση του βραβείου καινοτομίας i-capital 2018, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ημ/νια: 17/05/2019 14:03:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 66Θ1Ω6Μ-Ε4Ρ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2019 Για την κατάρτιση καταλόγων έτους 2019 ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες Έργων, Μελετών-Παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, του Δήμου Αθηναίων, κατά το άρθρο 118 παρ. 5 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) και την Υπουργ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2019 Για την κατάρτιση καταλόγων έτους 2019 ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες Έργων, Μελετών-Παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, του Δήμου Αθηναίων, κατά το άρθρο 118 παρ. 5 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) και την Υπουργική απόφαση ΔΝΣγ/οικ. 15299/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 900 Β’/17-3-2017)
Ημ/νια: 17/05/2019 11:34:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΟ11Ω6Μ-Χ6Κ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ Μείωσης των εγγυήσεων δεκάτων και πρόσθετης εγγύησης του έργου: «Κατασκευή αποχ/κών δικτύων ακαθάρτων και των συνδέσεων των ακινήτων 4ης και 5ης δημοτικής κοινότητας», με ανάδοχο τον «Κ/ξία Ετμεκτζόγλου Αθανάσιος του Αλεξ. – Μωυσίδη Κων/νος του Γε
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Μείωσης των εγγυήσεων δεκάτων και πρόσθετης εγγύησης του έργου: «Κατασκευή αποχ/κών δικτύων ακαθάρτων και των συνδέσεων των ακινήτων 4ης και 5ης δημοτικής κοινότητας», με ανάδοχο τον «Κ/ξία Ετμεκτζόγλου Αθανάσιος του Αλεξ. – Μωυσίδη Κων/νος του Γεωρ.».
Ημ/νια: 17/05/2019 09:25:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΖΛ4Ω6Μ-Β7Δ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ
Ημ/νια: 16/05/2019 17:32:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΝΔΠΩ6Μ-ΤΗΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΟ 16-5-2019 ΈΩΣ 31-8-2019
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΟ 16-5-2019 ΈΩΣ 31-8-2019
Ημ/νια: 16/05/2019 17:29:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΝ9ΘΩ6Μ-197
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των μονίμων υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου για το μήνα Μάιο 2019»
Θέμα: «Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των μονίμων υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου για το μήνα Μάιο 2019»
Ημ/νια: 16/05/2019 15:24:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΚΡΠΩ6Μ-ΧΡ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΗΜΕΡΗΣΙΑ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 4ης Δ.Κ.
Θέμα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 4ης Δ.Κ.
Ημ/νια: 16/05/2019 15:17:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ40ΟΩ6Μ-Τ2Θ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Τροποποίηση Απόφασης για τη συγκρότηση ομάδας εργασίας, υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα του Δήμου, με ευθύνη αφενός την επεξεργασία των στοιχείων των δηλωθέντων από το Δήμο ακινήτων στο κτηματολόγιο.
Θέμα: Τροποποίηση Απόφασης για τη συγκρότηση ομάδας εργασίας, υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα του Δήμου, με ευθύνη αφενός την επεξεργασία των στοιχείων των δηλωθέντων από το Δήμο ακινήτων στο κτηματολόγιο.
Ημ/νια: 16/05/2019 15:05:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ0ΠΛΩ6Μ-Υ0Η
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Κατακύρωσης για την Απευθείας Ανάθεση Παροχή Υπηρεσιών Μισθώματα Μεταφορικών Μέσων για τη μεταφορά των φιλοξενούμενων παιδιών και των ατόμων Γ' ηλικίας από και προς τις εγκαταστάσεις των Παιδικών Εξοχών για το έτος 2019.
Θέμα: Απόφαση Κατακύρωσης για την Απευθείας Ανάθεση Παροχή Υπηρεσιών Μισθώματα Μεταφορικών Μέσων για τη μεταφορά των φιλοξενούμενων παιδιών και των ατόμων Γ' ηλικίας από και προς τις εγκαταστάσεις των Παιδικών Εξοχών για το έτος 2019.
Ημ/νια: 16/05/2019 15:04:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 97Κ0Ω6Μ-ΖΗΑ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ
Ημ/νια: 16/05/2019 17:32:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΝΔΠΩ6Μ-ΤΗΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΟ 16-5-2019 ΈΩΣ 31-8-2019
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΟ 16-5-2019 ΈΩΣ 31-8-2019
Ημ/νια: 16/05/2019 17:29:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΝ9ΘΩ6Μ-197
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των μονίμων υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου για το μήνα Μάιο 2019»
Θέμα: «Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των μονίμων υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου για το μήνα Μάιο 2019»
Ημ/νια: 16/05/2019 15:24:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΚΡΠΩ6Μ-ΧΡ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΗΜΕΡΗΣΙΑ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 4ης Δ.Κ.
Θέμα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 4ης Δ.Κ.
Ημ/νια: 16/05/2019 15:17:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ40ΟΩ6Μ-Τ2Θ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Τροποποίηση Απόφασης για τη συγκρότηση ομάδας εργασίας, υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα του Δήμου, με ευθύνη αφενός την επεξεργασία των στοιχείων των δηλωθέντων από το Δήμο ακινήτων στο κτηματολόγιο.
Θέμα: Τροποποίηση Απόφασης για τη συγκρότηση ομάδας εργασίας, υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα του Δήμου, με ευθύνη αφενός την επεξεργασία των στοιχείων των δηλωθέντων από το Δήμο ακινήτων στο κτηματολόγιο.
Ημ/νια: 16/05/2019 15:05:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ0ΠΛΩ6Μ-Υ0Η
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Κατακύρωσης για την Απευθείας Ανάθεση Παροχή Υπηρεσιών Μισθώματα Μεταφορικών Μέσων για τη μεταφορά των φιλοξενούμενων παιδιών και των ατόμων Γ' ηλικίας από και προς τις εγκαταστάσεις των Παιδικών Εξοχών για το έτος 2019.
Θέμα: Απόφαση Κατακύρωσης για την Απευθείας Ανάθεση Παροχή Υπηρεσιών Μισθώματα Μεταφορικών Μέσων για τη μεταφορά των φιλοξενούμενων παιδιών και των ατόμων Γ' ηλικίας από και προς τις εγκαταστάσεις των Παιδικών Εξοχών για το έτος 2019.
Ημ/νια: 16/05/2019 15:04:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 97Κ0Ω6Μ-ΖΗΑ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΤΙ(ΚΑΤΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ)
Θέμα: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΤΙ(ΚΑΤΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ)
Ημ/νια: 16/05/2019 14:06:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΚΦ8Ω6Μ-10Ν
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΤΙ(ΚΑΤΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ)
Θέμα: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΤΙ(ΚΑΤΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ)
Ημ/νια: 16/05/2019 14:06:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΚΦ8Ω6Μ-10Ν
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΑΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΑΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
Ημ/νια: 16/05/2019 13:28:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΗΒΑΩ6Μ-ΞΕΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΑΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΑΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
Ημ/νια: 16/05/2019 13:28:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΗΒΑΩ6Μ-ΞΕΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.