Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ « ΚΑΦΕ - ΜΠΑΡ ΑΝΕΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ» , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΔΕΛΦΩΝ 3Β , ΤΗΣ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ « ΚΑΦΕ - ΜΠΑΡ ΑΝΕΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ» , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΔΕΛΦΩΝ 3Β , ΤΗΣ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»
Ημ/νια: 20/03/2018 18:28:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω75ΗΩ6Μ-ΣΔ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΜΠΑΡ» , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ 21Β , ΤΗΣ « ΙΝΣΤΑΦΟΥΝΤ Ε.Ε.»
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΜΠΑΡ» , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ 21Β , ΤΗΣ « ΙΝΣΤΑΦΟΥΝΤ Ε.Ε.»
Ημ/νια: 20/03/2018 18:26:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΛΡΤΩ6Μ-ΓΑΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» , ΣΤΟΝ Α’ ΟΡΟΦΟ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 , ΤΗΣ «Ι . Κ. ΜΩΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» , ΣΤΟΝ Α’ ΟΡΟΦΟ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 , ΤΗΣ «Ι . Κ. ΜΩΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»
Ημ/νια: 20/03/2018 18:22:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΥ2ΔΩ6Μ-Θ6Χ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 53 , ΤΟΥ «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΛΕΣΣΑΝΑΚΗ»
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 53 , ΤΟΥ «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΛΕΣΣΑΝΑΚΗ»
Ημ/νια: 20/03/2018 18:18:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΙΘ5Ω6Μ-Υ4Κ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ 64 , ΤΗΣ «ΕΛΕΝΗΣ ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ»
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ 64 , ΤΗΣ «ΕΛΕΝΗΣ ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ»
Ημ/νια: 20/03/2018 18:15:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9Ξ68Ω6Μ-ΤΦ2
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ 68 , ΤΟΥ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ»
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ 68 , ΤΟΥ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ»
Ημ/νια: 20/03/2018 18:12:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΗΣΕΩ6Μ-ΝΦΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ» , ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 39 & ΤΣΑΚΑΛΩΦ 31 , ΤΟΥ «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΟΥΔΕΣΗ»
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ» , ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 39 & ΤΣΑΚΑΛΩΦ 31 , ΤΟΥ «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΟΥΔΕΣΗ»
Ημ/νια: 20/03/2018 18:09:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΘΙ4Ω6Μ-ΩΨ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ « ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ » , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 59, ΤΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Ε.Ε.»
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ « ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ » , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 59, ΤΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Ε.Ε.»
Ημ/νια: 20/03/2018 18:06:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΚ8ΒΩ6Μ-ΠΡΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΣΤΙΓΓΟΣ 18, ΤΗΣ «ΒΑΪΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΣΤΙΓΓΟΣ 18, ΤΗΣ «ΒΑΪΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»
Ημ/νια: 20/03/2018 18:03:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Θ5ΗΩ6Μ-559
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» , ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΕΠΕΝΙΩΤΟΥ 1 & Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΗ 2 , ΤΟΥ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΟΥΡΚΟΒΙΤΗ»
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» , ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΕΠΕΝΙΩΤΟΥ 1 & Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΗ 2 , ΤΟΥ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΟΥΡΚΟΒΙΤΗ»
Ημ/νια: 20/03/2018 18:00:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΥΝ7Ω6Μ-Ω7Ω
Κατηγορίες: Διαύγεια
Ορισμός Συντονιστών και Διαχειρίστριας του έργου της διοργάνωσης "Αθήνα - Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου 2018"
Θέμα: Ορισμός Συντονιστών και Διαχειρίστριας του έργου της διοργάνωσης "Αθήνα - Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου 2018"
Ημ/νια: 19/03/2018 16:24:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ6ΔΒΩ6Μ-ΨΧ2
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αποδοχή του από 15.03.2018 8ου Πρακτικού - Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ενιαίας ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για την «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΣΥ
Θέμα: Αποδοχή του από 15.03.2018 8ου Πρακτικού - Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ενιαίας ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για την «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων και των Δημοσυντήρητων φορέων του, κατά τα έτη 2018-2019, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει του μεγαλύτερου προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) για τα υγρά καύσιμα και το φυσικό αέριο και τιμής για τα ελαιολιπαντικά, συνολικού προϋπολογισμού 10.500.610,77€ με Φ.Π.Α. 13% και 24%, που αφορά στην κατακύρωση του αποτελέσματος για τον 46388–ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ημ/νια: 19/03/2018 15:28:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ7ΟΤΩ6Μ-ΓΛΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση μείωσης εγγυήσεων και μη απαίτηση έκδοσης εγγυητικής επιστολής για το έργο: «Οικοδομικές επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτηρίων στην 6η και 7η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων, έτους 2016» - 6ος λογαριασμός
Θέμα: Απόφαση μείωσης εγγυήσεων και μη απαίτηση έκδοσης εγγυητικής επιστολής για το έργο: «Οικοδομικές επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτηρίων στην 6η και 7η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων, έτους 2016» - 6ος λογαριασμός
Ημ/νια: 19/03/2018 14:50:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΞΙΩΩ6Μ-ΖΒΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Ημ/νια: 19/03/2018 14:47:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω3ΟΥΩ6Μ-Π2Μ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Ημ/νια: 19/03/2018 14:45:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΛΕΟΩ6Μ-Χ50
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 3.600,00 € για πληρωμή ισόποσης δαπάνης για "Προμήθεια με τοποθέτηση διαχωριστικών πετασμάτων υαλοπινάκων, χχομόνωσης, πλακιδίων και ειδών υγιεινής''
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 3.600,00 € για πληρωμή ισόποσης δαπάνης για "Προμήθεια με τοποθέτηση διαχωριστικών πετασμάτων υαλοπινάκων, χχομόνωσης, πλακιδίων και ειδών υγιεινής''
Ημ/νια: 19/03/2018 14:20:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΑΔΙΩ6Μ-ΘΝ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ -ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
Θέμα: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ -ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
Ημ/νια: 19/03/2018 14:13:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΛ57Ω6Μ-43Ζ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ -ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Θέμα: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ -ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Ημ/νια: 19/03/2018 14:08:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω6ΩΙΩ6Μ-6ΕΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης α) ποσού 5.617,94€ από τον Κ.Α.6495.101, β) ποσού 2.439,58€ από τον Κ.Α.6495.201, γ) ποσού 4.065,96€ από τον Κ.Α.6495.301, δ) ποσού 2.439,58€ από τον Κ.Α.6495.401, ε) ποσού 1.761,92€ από τον Κ.Α.6495.501, στ) ποσού 2.7
Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης α) ποσού 5.617,94€ από τον Κ.Α.6495.101, β) ποσού 2.439,58€ από τον Κ.Α.6495.201, γ) ποσού 4.065,96€ από τον Κ.Α.6495.301, δ) ποσού 2.439,58€ από τον Κ.Α.6495.401, ε) ποσού 1.761,92€ από τον Κ.Α.6495.501, στ) ποσού 2.710,64€ από τον Κ.Α.6495.601, ζ) ποσού 1.626,88€ από τον Κ.Α.6495.701, για την εργασία ηχογράφησης, ηλεκτρονικής επεξεργασίας, φωτοεκτύπωσης, βιβλιοδεσίας και εγγραφής σε cd των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, των Δημοτικών Κοινοτήτων και της Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς και σε όποια άλλη υπηρεσία κρίνεται απαραίτητη η τήρηση πρακτικών.
Ημ/νια: 19/03/2018 14:03:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΤΘ6Ω6Μ-ΕΟ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ
Θέμα: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ
Ημ/νια: 19/03/2018 14:00:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΞΙΣΩ6Μ-6ΧΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.