Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Δαπάνη παρακατάθεσης στο Τ.Π.& Δ ποσού 300,00 € για δικαστικά έξοδα σύμφων με την 143/2018
Θέμα: Δαπάνη παρακατάθεσης στο Τ.Π.& Δ ποσού 300,00 € για δικαστικά έξοδα σύμφων με την 143/2018
Ημ/νια: 14/11/2018 16:24:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΩΕΧΩ6Μ-ΜΑ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Ημ/νια: 14/11/2018 14:36:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 733ΧΩ6Μ-Θ2Ψ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Ημ/νια: 14/11/2018 14:34:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΡΝ1Ω6Μ-ΩΨ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στη Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης – Ιδιωτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό «Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ».
Θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στη Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης – Ιδιωτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό «Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ».
Ημ/νια: 14/11/2018 14:34:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΕΜ2Ω6Μ-Φ6Ι
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Ημ/νια: 14/11/2018 14:32:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΩΡ8Ω6Μ-399
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Ημ/νια: 14/11/2018 14:29:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΤΓ6Ω6Μ-86Ο
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Ημ/νια: 14/11/2018 14:28:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΦΝΞΩ6Μ-ΔΙΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στη Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης – Ιδιωτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό «ΜΕΛΩΔΙΑ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ»
Θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στη Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης – Ιδιωτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό «ΜΕΛΩΔΙΑ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ»
Ημ/νια: 14/11/2018 14:21:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΡΓΝΩ6Μ-ΝΚ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής εργασίας εργάσιμων ημερών προς συμπλήρωση καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων του Δήμου Αθηναίων που έχουν προσληφθεί σύμφωνα με τους προσωρινούς πίνακες επιτυχόντων της Προκήρυξης
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής εργασίας εργάσιμων ημερών προς συμπλήρωση καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων του Δήμου Αθηναίων που έχουν προσληφθεί σύμφωνα με τους προσωρινούς πίνακες επιτυχόντων της Προκήρυξης 3Κ /2018 του Α.Σ.Ε.Π. με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και τους εργαζόμενους που απασχολούνται κατόπιν αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών του έτους 2018 στη Δ/νση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης για το μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2018
Ημ/νια: 14/11/2018 14:18:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΑΘΦΩ6Μ-315
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής εργασίας εργάσιμων ημερών προς συμπλήρωση καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης για το μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2018
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής εργασίας εργάσιμων ημερών προς συμπλήρωση καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης για το μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2018
Ημ/νια: 14/11/2018 14:12:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΗΝ4Ω6Μ-ΡΛ2
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για την κατάργηση της θέσης στάθμευσης, του υπ΄ αριθμ. κυκλ. ΧΝΚ 3632 όχημα του κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΡΡΗ, ατόμου με αναπηρία στην οδό Πουλίου 12, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ΄ αριθμ. 292/15 ΑΔΣ, λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικώ
Θέμα: Έγκριση για την κατάργηση της θέσης στάθμευσης, του υπ΄ αριθμ. κυκλ. ΧΝΚ 3632 όχημα του κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΡΡΗ, ατόμου με αναπηρία στην οδό Πουλίου 12, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ΄ αριθμ. 292/15 ΑΔΣ, λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών
Ημ/νια: 13/11/2018 14:54:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω3ΡΟΩ6Μ-Ι20
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για την κατάργηση της θέσης στάθμευσης, του υπ΄ αριθμ. κυκλ. ΥZA 8928 όχημα του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΣΟΥΡΑΚΗ, ατόμου με αναπηρία στην οδό Επικελευστή Αποστόλη Ασπρογέρακα 56-58, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ΄ αριθμ. 121/13 ΑΔΣ, λόγω θανάτου
Θέμα: Έγκριση για την κατάργηση της θέσης στάθμευσης, του υπ΄ αριθμ. κυκλ. ΥZA 8928 όχημα του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΣΟΥΡΑΚΗ, ατόμου με αναπηρία στην οδό Επικελευστή Αποστόλη Ασπρογέρακα 56-58, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ΄ αριθμ. 121/13 ΑΔΣ, λόγω θανάτου
Ημ/νια: 13/11/2018 14:50:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΜΚΝΩ6Μ-Ι6Δ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Δημάρχου που εγκρίνει την διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης για την Ανάθεση σε Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές της Εργασίας του Ελέγχου των Οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Αθηναίων για το έτος 2019.
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου που εγκρίνει την διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης για την Ανάθεση σε Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές της Εργασίας του Ελέγχου των Οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Αθηναίων για το έτος 2019.
Ημ/νια: 13/11/2018 14:48:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω7Ο6Ω6Μ-ΧΟΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών δημοσιεύσεων στην ΕΛΜΑ
Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών δημοσιεύσεων στην ΕΛΜΑ
Ημ/νια: 13/11/2018 14:40:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΟΦΖΩ6Μ-Σ4Θ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών για την εργασία καθαρισμών υαλοπινάκων Δημοτικών κτιρίων, μεταφορών και μετακομίσεων, καταχώρησης των δημοσιεύσεων του Δήμου στον ημερήσιο τύπο
Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών για την εργασία καθαρισμών υαλοπινάκων Δημοτικών κτιρίων, μεταφορών και μετακομίσεων, καταχώρησης των δημοσιεύσεων του Δήμου στον ημερήσιο τύπο
Ημ/νια: 13/11/2018 14:21:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΛΣΓΩ6Μ-ΞΚ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για τη διαγραφή της εγγραφής με στοιχεία Α.Χ.Κ. 17778/2015/2018, ποσού 80,00€, που βεβαιώθηκε σε βάρος του κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΒΕΝΤΟΥΡΗ από παράβαση ΚΟΚ, λόγω εσφαλμένης εγγραφής.
Θέμα: Έγκριση για τη διαγραφή της εγγραφής με στοιχεία Α.Χ.Κ. 17778/2015/2018, ποσού 80,00€, που βεβαιώθηκε σε βάρος του κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΒΕΝΤΟΥΡΗ από παράβαση ΚΟΚ, λόγω εσφαλμένης εγγραφής.
Ημ/νια: 13/11/2018 14:21:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Τ03Ω6Μ-ΙΗΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για τη διαγραφή της εγγραφής με στοιχεία Α.Χ.Κ. 24105/2015/2018, ποσού 20,00€, που βεβαιώθηκε σε βάρος του κ. ΑΝΔΡΕΑ ΣΕΙΝΤΗ από παράβαση ΚΟΚ, λόγω εσφαλμένης εγγραφής.
Θέμα: Έγκριση για τη διαγραφή της εγγραφής με στοιχεία Α.Χ.Κ. 24105/2015/2018, ποσού 20,00€, που βεβαιώθηκε σε βάρος του κ. ΑΝΔΡΕΑ ΣΕΙΝΤΗ από παράβαση ΚΟΚ, λόγω εσφαλμένης εγγραφής.
Ημ/νια: 13/11/2018 14:18:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΥΕΔΩ6Μ-Ω1Υ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για την αυτεπάγγελτη μετατόπιση του κενωθέντος περιπτέρου από την οδό Διον. Αρεοπαγίτου (έναντι Ηρωδείου) σε νέα θέση επί της οδού Ακαδημίας 88
Θέμα: Έγκριση για την αυτεπάγγελτη μετατόπιση του κενωθέντος περιπτέρου από την οδό Διον. Αρεοπαγίτου (έναντι Ηρωδείου) σε νέα θέση επί της οδού Ακαδημίας 88
Ημ/νια: 13/11/2018 14:11:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΨΚΞΩ6Μ-2ΣΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για τη διαγραφή της εγγραφής με στοιχεία Α.Χ.Κ. 39259/2015/2018, ποσού 80,00€, που βεβαιώθηκε σε βάρος του κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΡΑΜΠΟΚΟΥΚΗ από παράβαση ΚΟΚ, λόγω εσφαλμένης εγγραφής.
Θέμα: Έγκριση για τη διαγραφή της εγγραφής με στοιχεία Α.Χ.Κ. 39259/2015/2018, ποσού 80,00€, που βεβαιώθηκε σε βάρος του κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΡΑΜΠΟΚΟΥΚΗ από παράβαση ΚΟΚ, λόγω εσφαλμένης εγγραφής.
Ημ/νια: 13/11/2018 14:10:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΤ67Ω6Μ-Ο9Ρ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Δημάρχου απευθείας ανάθεσης για την δημιουργία εντύπων για πρόγραμμα ημερίδας σε τεμάχια 120 ελληνικά και 30 αγγλικά, δίγλωσσο πρόγραμμα φεστιβάλ ταινιών σε 700 τεμάχια και μελέτη σε 100 τεμάχια στο πλαίσιο πραγματοποίησης της ημερίδας και του φ
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου απευθείας ανάθεσης για την δημιουργία εντύπων για πρόγραμμα ημερίδας σε τεμάχια 120 ελληνικά και 30 αγγλικά, δίγλωσσο πρόγραμμα φεστιβάλ ταινιών σε 700 τεμάχια και μελέτη σε 100 τεμάχια στο πλαίσιο πραγματοποίησης της ημερίδας και του φεστιβάλ ταινιών με τίτλο «Γυναίκες & Πολιτική», το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018.
Ημ/νια: 13/11/2018 14:08:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Λ9ΦΩ6Μ-ΗΛΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.