Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
<<Δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα (αγορά υδρομετρητών)>>
Θέμα: <<Δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα (αγορά υδρομετρητών)>>
Ημ/νια: 23/03/2017 09:42:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΝΑ6Ω6Μ-ΥΝ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
<<Εργασίες συντήρησης πρασίνων δωμάτων στα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Αθηναίων>> για την δαπάνη για τις "Εργασίες συντήρησης πρασίνων δωματίων στα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Αθηναίων" συνολικού ποσού 46.553,52 € ως εξής: 23.276,76 € για το οικ. έτ
Θέμα: <<Εργασίες συντήρησης πρασίνων δωμάτων στα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Αθηναίων>> για την δαπάνη για τις "Εργασίες συντήρησης πρασίνων δωματίων στα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Αθηναίων" συνολικού ποσού 46.553,52 € ως εξής: 23.276,76 € για το οικ. έτος 2017 & δέσμευση 23.276,76 € για το οικονομικό έτος 2018
Ημ/νια: 23/03/2017 09:38:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΕΜΒΩ6Μ-Ζ5Τ
Κατηγορίες: Διαύγεια
<<Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων>> για την αντιμετώπιση της δαπάνης καταβολής αποζημίωσης σύμφωνα με την 1621/2015 Π.Ο.Ε. στην εταιρεία "ΠΑΝ.Ι.ΤΣΙΝΤΖΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε."
Θέμα: <<Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων>> για την αντιμετώπιση της δαπάνης καταβολής αποζημίωσης σύμφωνα με την 1621/2015 Π.Ο.Ε. στην εταιρεία "ΠΑΝ.Ι.ΤΣΙΝΤΖΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε."
Ημ/νια: 23/03/2017 09:34:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6369Ω6Μ-ΓΒ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
<<Προμήθεια κάθε φύσης ανταλλακτικών>> για την αντιμετώπιση εκτάκτων δαπανών για την αγορά μικροανταλλακτικών για κλαδοφάγο, καλαθοφόρα οχήματα, χλοοκοπτικών τρακτέρ, κομπρεσέρ κλπ. που παρουσιάζουν συχνές βλάβες, της Δ/νσης Πρασίνου και Αστικής Πανίδας.
Θέμα: <<Προμήθεια κάθε φύσης ανταλλακτικών>> για την αντιμετώπιση εκτάκτων δαπανών για την αγορά μικροανταλλακτικών για κλαδοφάγο, καλαθοφόρα οχήματα, χλοοκοπτικών τρακτέρ, κομπρεσέρ κλπ. που παρουσιάζουν συχνές βλάβες, της Δ/νσης Πρασίνου και Αστικής Πανίδας.
Ημ/νια: 23/03/2017 09:28:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΩΣΝΩ6Μ-2Ο4
Κατηγορίες: Διαύγεια
Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» του ΚΟΝΤΟΠΟΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, επί της οδού ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ 18.
Θέμα: Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» του ΚΟΝΤΟΠΟΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, επί της οδού ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ 18.
Ημ/νια: 23/03/2017 09:25:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΦΘΖΩ6Μ-4Γ2
Κατηγορίες: Διαύγεια
<<Εργασίες διαχείρησης μεγάλων δένδρων και προσβεβλημένων φοινίκων>>
Θέμα: <<Εργασίες διαχείρησης μεγάλων δένδρων και προσβεβλημένων φοινίκων>>
Ημ/νια: 23/03/2017 09:23:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΓ6ΣΩ6Μ-Ξ69
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για τη δωρεάν παραχώρηση χώρου εντός του Α΄ Κοιμητηρίου στην «Documenta 14» για παρουσίαση του έργου «Whispering Campaign» από το θεατρικό καλλιτέχνη Pope L
Θέμα: Έγκριση για τη δωρεάν παραχώρηση χώρου εντός του Α΄ Κοιμητηρίου στην «Documenta 14» για παρουσίαση του έργου «Whispering Campaign» από το θεατρικό καλλιτέχνη Pope L
Ημ/νια: 23/03/2017 09:20:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΕΕ8Ω6Μ-ΘΝ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
Χορήγηση αντικατάστασης της άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ)» στην ¨TSF I.K.E.¨, επί της οδού TΣΑΚΑΛΩΦ 2, κατόπιν της υπ’ αρ.
Θέμα: Χορήγηση αντικατάστασης της άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ)» στην ¨TSF I.K.E.¨, επί της οδού TΣΑΚΑΛΩΦ 2, κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 55183/23-2-2017 αίτησης θεραπείας της ενδιαφερόμενης εταιρείας.
Ημ/νια: 23/03/2017 09:17:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Κ54Ω6Μ-13Φ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής το καλοκαίρι του 2017, με τη συμμετοχή παιδιών και ατόμων τρίτης ηλικίας, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 70/17 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα: Έγκριση λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής το καλοκαίρι του 2017, με τη συμμετοχή παιδιών και ατόμων τρίτης ηλικίας, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 70/17 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ημ/νια: 23/03/2017 09:04:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΑΔΩΩ6Μ-ΛΗΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)» - «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΜΠΑΡ)» της ¨VIVAT ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨, επί
Θέμα: Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)» - «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΜΠΑΡ)» της ¨VIVAT ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨, επί της οδού ΛΕΒΕΝΤΗ 3.
Ημ/νια: 23/03/2017 08:53:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΘ3ΖΩ6Μ-Ν2Ζ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ.
Ημ/νια: 22/03/2017 09:29:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΥΙΗΩ6Μ-ΓΜ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ.
Ημ/νια: 22/03/2017 09:22:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΧΗ3Ω6Μ-1ΩΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Ημ/νια: 22/03/2017 09:13:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΤΣ8Ω6Μ-ΩΗΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ LIDIA DANUTA WOLOWIEC
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ LIDIA DANUTA WOLOWIEC
Ημ/νια: 22/03/2017 09:10:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΚΝΦΩ6Μ-ΚΒΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ημ/νια: 22/03/2017 09:06:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω2Β3Ω6Μ-ΖΒ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης της παροχής υπηρεσιών «Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές τράπεζες πληροφοριών για τα έτη 2017-2018», για τις ανάγκες εξασφάλισης συνεχούς και άμεσης ενημέρωσης απεριόριστου αριθμού χρηστών σε νόμους, αποφάσεις, εγκυκλίους και κάθε τ
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης της παροχής υπηρεσιών «Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές τράπεζες πληροφοριών για τα έτη 2017-2018», για τις ανάγκες εξασφάλισης συνεχούς και άμεσης ενημέρωσης απεριόριστου αριθμού χρηστών σε νόμους, αποφάσεις, εγκυκλίους και κάθε τρέχουσα νομοθετική εξέλιξη αναφορικά με τη λειτουργία των ΟΤΑ, καθώς και την υποστήριξη των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου σε εξειδικευμένα οικονομικά, διοικητικά και φορολογικά θέματα, με δυνατότητα διατύπωσης ερωτημάτων, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού δεκαοκτώ χιλιάδες επτακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και εννέα λεπτά (18.764,09 €) συμπ. ΦΠΑ 24%, με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης, σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 32 του Ν.4412/2016.
Ημ/νια: 21/03/2017 14:37:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 78ΩΗΩ6Μ-ΣΗΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
εργασία ηχογράφησης, ηλεκτρονικής επεξεργασίας, φωτοεκτύπωσης, βιβλιοδεσίας και εγγραφής σε cd των Πρακτικών των Συμβουλίων των επτά (7) Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τμημάτων Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Υποστήριξης Δημοτικού
Θέμα: εργασία ηχογράφησης, ηλεκτρονικής επεξεργασίας, φωτοεκτύπωσης, βιβλιοδεσίας και εγγραφής σε cd των Πρακτικών των Συμβουλίων των επτά (7) Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τμημάτων Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Υποστήριξης Δημοτικού Συμβουλίου, Εκτελεστικής Επιτροπής και Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και για όποια υπηρεσία κρίνεται απαραίτητη η τήρηση πρακτικών
Ημ/νια: 21/03/2017 14:22:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΣ73Ω6Μ-Μ90
Κατηγορίες: Διαύγεια
Την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 23.625,72 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)
Θέμα: Την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 23.625,72 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)
Ημ/νια: 21/03/2017 13:20:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΠ0ΖΩ6Μ-9ΑΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ Κ.Υ.Ε.
Θέμα: ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ Κ.Υ.Ε.
Ημ/νια: 21/03/2017 13:16:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 67Σ0Ω6Μ-ΒΙΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΑ ΚΥΕ
Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΚΥΕ
Ημ/νια: 21/03/2017 13:13:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΟΘ0Ω6Μ-ΗΘΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.