Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης – Ιδιωτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «Πρωτοβαδίσματα»
Θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης – Ιδιωτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «Πρωτοβαδίσματα»
Ημ/νια: 10/08/2015 17:16:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΞ2ΩΩ6Μ-ΠΨ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης – Ιδιωτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «ΓΕΛΑΣΤΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ»
Θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης – Ιδιωτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «ΓΕΛΑΣΤΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ»
Ημ/νια: 10/08/2015 17:12:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΞΛΝΩ6Μ-0Χ1
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης – Ιδιωτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «Πρωτοβαδίσματα»
Θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης – Ιδιωτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «Πρωτοβαδίσματα»
Ημ/νια: 10/08/2015 17:09:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΧΕΕΩ6Μ-80Δ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης – Ιδιωτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «ARCOBALENO»
Θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης – Ιδιωτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «ARCOBALENO»
Ημ/νια: 10/08/2015 17:04:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω16ΙΩ6Μ-672
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης – Ιδιωτικός Παιδικός Σταθμός «ΓΙΟΥΚΑΛΙ»
Θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης – Ιδιωτικός Παιδικός Σταθμός «ΓΙΟΥΚΑΛΙ»
Ημ/νια: 10/08/2015 16:32:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω902Ω6Μ-Ζ50
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης – Ιδιωτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ»
Θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης – Ιδιωτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ»
Ημ/νια: 10/08/2015 16:24:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Α02Ω6Μ-4Ν6
Κατηγορίες: Διαύγεια
Κατακύρωση, της με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης, ύστερα από συλλογή προσφορών, Προμήθειας Αναλωσίμου Υγειονομικού Υλικού για τις κατεπείγουσες ανάγκες της Διεύθυνσης Παιδικών Εξοχών.
Θέμα: Κατακύρωση, της με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης, ύστερα από συλλογή προσφορών, Προμήθειας Αναλωσίμου Υγειονομικού Υλικού για τις κατεπείγουσες ανάγκες της Διεύθυνσης Παιδικών Εξοχών.
Ημ/νια: 07/08/2015 21:48:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6980Ω6Μ-Ω0Φ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Κατακύρωση, της με διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης, ύστερα από συλλογή προσφορών, Προμήθειας Υγειονομικού Υλικού για τις κατεπείγουσες ανάγκες της Διεύθυνσης Παιδικών Εξοχών.
Θέμα: Κατακύρωση, της με διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης, ύστερα από συλλογή προσφορών, Προμήθειας Υγειονομικού Υλικού για τις κατεπείγουσες ανάγκες της Διεύθυνσης Παιδικών Εξοχών.
Ημ/νια: 07/08/2015 21:44:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Λ5ΝΩ6Μ-ΥΓΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Κατακύρωση, με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης, ύστερα από συλλογή προσφορών, προμήθειας Φαρμακευτικού Υλικού για τις κατεπείγουσες ανάγκες της Διεύθυνσης Παιδικών Εξοχών.
Θέμα: Κατακύρωση, με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης, ύστερα από συλλογή προσφορών, προμήθειας Φαρμακευτικού Υλικού για τις κατεπείγουσες ανάγκες της Διεύθυνσης Παιδικών Εξοχών.
Ημ/νια: 07/08/2015 21:38:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6678Ω6Μ-ΩΞΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 07/08/2015 14:57:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΞΟΜΩ6Μ-24Σ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 07/08/2015 14:33:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΒΜΖΦΩ6Μ-ΣΑ2
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 07/08/2015 14:27:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΤΛ1Ω6Μ-9Ο1
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αποδοχή της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, για τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την Τεχνική Αξιολόγηση των συμμετεχουσών εταιρειών στον Πρόχειρο Επαναληπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για τα μη κατακυρωθέντα άρθρα του αρχικού Ανοικτού Τα
Θέμα: Αποδοχή της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, για τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την Τεχνική Αξιολόγηση των συμμετεχουσών εταιρειών στον Πρόχειρο Επαναληπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για τα μη κατακυρωθέντα άρθρα του αρχικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού “Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών”, έτους 2013-2014 (Ε.Π.Π.2013) με σφραγισμένες προσφορές, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Οδοποιίας και Αποχέτευσης - Τμήμα Αυτεπιστασίας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, προϋπολογισμού 36.641,70€ συμπ/νου ΦΠΑ 23%
Ημ/νια: 07/08/2015 13:37:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΛ82Ω6Μ-ΗΗΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για την εκ μέρους του Δήμου Αθηναίων αποβολή του κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ με κάθε πρόσφορο μέσο (άσκηση αγωγής απόδοσης μισθίου ή/και έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από την αρμόδια υπηρεσία ή/και κίνηση διαδικασιών για έκδοση διαταγής
Θέμα: Λήψη απόφασης για την εκ μέρους του Δήμου Αθηναίων αποβολή του κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ με κάθε πρόσφορο μέσο (άσκηση αγωγής απόδοσης μισθίου ή/και έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από την αρμόδια υπηρεσία ή/και κίνηση διαδικασιών για έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου) από το στεγασμένο δημοτικό κατάστημα και περιβάλλοντα χώρο 250τ.μ. και 339τ.μ., αντίστοιχα, ευρισκόμενο εντός του “Πάρκου Ελευθερίας
Ημ/νια: 07/08/2015 13:32:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω0ΕΥΩ6Μ-ΙΘΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αποδοχή της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, που αφορά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των προκριθέντων στο επόμενο στάδιο του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου 2: Προμήθεια εξοπλισμού Βιοκλιματικού Βρεφονηπιακού
Θέμα: Αποδοχή της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, που αφορά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των προκριθέντων στο επόμενο στάδιο του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου 2: Προμήθεια εξοπλισμού Βιοκλιματικού Βρεφονηπιακού Σταθμού επί της οδού Θερμοπυλών και Λεωνίδου - Κεραμεικός (3η Δ.Κ.) (ΕΣΠΑ – MIS 427866), στα πλαίσια της Πράξης “Κατασκευή Βιοκλιματικού Βρεφονηπιακού Σταθμού επί της οδού Θερμοπυλών και Λεωνίδου - Κεραμεικός (3η Δ.Κ.)”, για τις επείγουσες ανάγκες της Διεύθυνσης Κτιριακών Έργων - Τμήμα Μελετών (Φορέα εκτέλεσης του έργου) και του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών (Φορέα λειτουργίας του έργου), προϋπολογισμού 73.731,37€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%
Ημ/νια: 07/08/2015 13:31:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Ω01Ω6Μ-ΡΦΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΑ 546/2011
Θέμα: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΑ 546/2011
Ημ/νια: 07/08/2015 13:28:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 70Ε5Ω6Μ-ΧΤ7
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.