Έγκριση της πληρότητας και της εγκυρότητας των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών της μειοδότριας εταιρείας “AKTOR CONTRACTORS LIMITED” για την υπογραφή της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 8” π
Θέμα: Έγκριση της πληρότητας και της εγκυρότητας των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών της μειοδότριας εταιρείας “AKTOR CONTRACTORS LIMITED” για την υπογραφή της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 8” προϋπολογισμού 505.929,71€.
Ημ/νια: 07/12/2016 14:54:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΚΧΝΩ6Μ-Μ6Β
Κατηγορίες: Διαύγεια
421Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Θέμα: 421Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Ημ/νια: 07/12/2016 14:42:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΓΡΗΩ6Μ-ΛΒΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
421Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Θέμα: 421Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Ημ/νια: 07/12/2016 14:42:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΓΡΗΩ6Μ-ΛΒΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
« Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία “ΣΙΓΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.” (SIGMASOFT Α.Ε.) προς τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων, εξήντα (60) αδειών του ιατρικού λογισμικού συνταγογράφησης και διαχείρισης ιατρείου MedExpress (10 άδειες ανά Δημοτικό Ια
Θέμα: « Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία “ΣΙΓΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.” (SIGMASOFT Α.Ε.) προς τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων, εξήντα (60) αδειών του ιατρικού λογισμικού συνταγογράφησης και διαχείρισης ιατρείου MedExpress (10 άδειες ανά Δημοτικό Ιατρείο).»
Ημ/νια: 06/12/2016 15:06:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΝΑΗΩ6Μ-22Ν
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων με σχέση εργασίας μονίμων Υπαλλήλων του Γραφείου Αντιδημάρχου Αστικής Υποδομής- Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή , για τον μήνα Δεκέμβριο 2016
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων με σχέση εργασίας μονίμων Υπαλλήλων του Γραφείου Αντιδημάρχου Αστικής Υποδομής- Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή , για τον μήνα Δεκέμβριο 2016
Ημ/νια: 06/12/2016 14:47:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΣΧΦΩ6Μ-Ι6Κ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΥΕ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ,ΑΓ.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 7
Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΥΕ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ,ΑΓ.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 7
Ημ/νια: 06/12/2016 14:16:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΥΣΓΩ6Μ-26Ε
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΥΕ -ΜΠΑΡ,ΟΡΦΕΩΣ 33& ΔΕΚΕΛΕΩΝ 38
Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΥΕ -ΜΠΑΡ,ΟΡΦΕΩΣ 33& ΔΕΚΕΛΕΩΝ 38
Ημ/νια: 06/12/2016 14:13:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ω5ΦΩ6Μ-41Θ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΥΕ -ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΜΠΑΡ ,ΔΕΚΕΛΕΩΝ 4
Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΥΕ -ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΜΠΑΡ ,ΔΕΚΕΛΕΩΝ 4
Ημ/νια: 06/12/2016 14:11:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΖΑΚΩ6Μ-69Ω
Κατηγορίες: Διαύγεια
Καθορισμός όρων, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, σύντμηση του χρόνου δημοσίευσης από 35 ημέρες σε 30 ημέρες και ορισμός γνωμοδοτικού οργάνου της προκήρυξης διεθνούς, ανοικτής, δημόσιας σύμβασης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, άνω των ορίων, με κριτήριο κατακ
Θέμα: Καθορισμός όρων, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, σύντμηση του χρόνου δημοσίευσης από 35 ημέρες σε 30 ημέρες και ορισμός γνωμοδοτικού οργάνου της προκήρυξης διεθνούς, ανοικτής, δημόσιας σύμβασης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο “ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΤΗ 2016 - 2017”, συνολικού προϋπολογισμού 529.156,00€
Ημ/νια: 06/12/2016 13:46:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΖΓΒΩ6Μ-73Ζ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ
Ημ/νια: 06/12/2016 13:25:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6138Ω6Μ-3ΡΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔ 288/2016
Θέμα: ΑΔ 288/2016
Ημ/νια: 06/12/2016 12:55:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 713ΙΩ6Μ-ΜΣ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔ 287/2016
Θέμα: ΑΔ 287/2016
Ημ/νια: 06/12/2016 12:53:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΨ8ΚΩ6Μ-Η11
Κατηγορίες: Διαύγεια
Ενημέρωση φακέλου ΑΔ 248/2016
Θέμα: Ενημέρωση φακέλου ΑΔ 248/2016
Ημ/νια: 06/12/2016 12:49:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΑ86Ω6Μ-ΧΓΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.