ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ 71/2015
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ 71/2015
Ημ/νια: 30/09/2016 10:23:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Χ3ΚΩ6Μ-ΕΓΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Καθιέρωση εργασίας με αμοιβή για Κυριακές- αργίες και νυχτερινές ώρες για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Δήμου Αθηναίων έως 31-12- 2016
Θέμα: Καθιέρωση εργασίας με αμοιβή για Κυριακές- αργίες και νυχτερινές ώρες για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Δήμου Αθηναίων έως 31-12- 2016
Ημ/νια: 30/09/2016 08:20:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 76ΝΚΩ6Μ-ΗΚΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗ-ΡΙΟ)» του LYUBOMIR YAKOV, επί της οδού ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 39.
Θέμα: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗ-ΡΙΟ)» του LYUBOMIR YAKOV, επί της οδού ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 39.
Ημ/νια: 29/09/2016 14:58:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΔΘΛΩ6Μ-ΒΓΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)» - «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ)» στην ΚΟΥΖΕΛΗ ΜΑΡΙΑ, επί της οδού ΜΝΗΣΙΚΛΕΟΥΣ 23.
Θέμα: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)» - «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ)» στην ΚΟΥΖΕΛΗ ΜΑΡΙΑ, επί της οδού ΜΝΗΣΙΚΛΕΟΥΣ 23.
Ημ/νια: 29/09/2016 14:49:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 75ΠΔΩ6Μ-Λ06
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΜΕ Την υπ΄ αρ. 30841/29-11-2006 Άδεια Λειτουργίας Μουσικής της ¨ Λ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ - Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Ο.Ε.¨ καθότι αντικαταστάθηκε η Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος λόγω λειτουργίας του καταστήματος από νέο πρόσωπο & Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
Θέμα: ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΜΕ Την υπ΄ αρ. 30841/29-11-2006 Άδεια Λειτουργίας Μουσικής της ¨ Λ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ - Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Ο.Ε.¨ καθότι αντικαταστάθηκε η Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος λόγω λειτουργίας του καταστήματος από νέο πρόσωπο & Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΤΟΙ: ΡΑΔΙΟΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟΥ-CD ΜΙΚΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ» ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 56, ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗ (ΑΦΜ: 066653228 ΔΟΥ: Δ’ ΑΘΗΝΩΝ).
Ημ/νια: 29/09/2016 10:53:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 721ΦΩ6Μ-0ΝΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΜΕ Την από 2/12/2015 Άδεια Λειτουργίας Μουσικής της ¨ΓΕΡΑΡΔΟΣ Γ. & ΣΑΒΒΑΡΟΥ Μ. Ο.Ε.¨ καθότι αντικαταστάθηκε η Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος λόγω τροποποίησης καταστατικού & Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΤΟΙ: ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟΥ
Θέμα: ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΜΕ Την από 2/12/2015 Άδεια Λειτουργίας Μουσικής της ¨ΓΕΡΑΡΔΟΣ Γ. & ΣΑΒΒΑΡΟΥ Μ. Ο.Ε.¨ καθότι αντικαταστάθηκε η Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος λόγω τροποποίησης καταστατικού & Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΤΟΙ: ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΜΙΚΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΔΡΑΚΟΥ 10, ΤΗΣ ¨ΓΕΡΑΡΔΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε.¨ (Α.Φ.Μ. 997217513), ΜΕ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥΣ : ΣΑΒΒΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΤΟΦΑΛΟΥ ΚΑΙ ΓΕΡΑΡΔΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΙ Ο ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ.
Ημ/νια: 29/09/2016 10:50:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω9ΤΩΩ6Μ-ΟΩ4
Κατηγορίες: Διαύγεια
παραπομπή στην Οικονομική Επιτροπή λόγω αρμοδιότητος του θέματος για τη μείωση του υπολειπόμενου ποσού για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του με στοιχεία Γ5/16/114 οικογενειακού τάφου του Γ` Κοιμητηρίου, κατά 1.000,00 € και την εξόφληση αυτού εφάπα
Θέμα: παραπομπή στην Οικονομική Επιτροπή λόγω αρμοδιότητος του θέματος για τη μείωση του υπολειπόμενου ποσού για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του με στοιχεία Γ5/16/114 οικογενειακού τάφου του Γ` Κοιμητηρίου, κατά 1.000,00 € και την εξόφληση αυτού εφάπαξ από την κα Κυριακή Πιερρουτσάκου.
Ημ/νια: 29/09/2016 09:46:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΗΞΘΩ6Μ-ΠΨ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΑΡΑΦΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΑΡΑΦΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Ημ/νια: 29/09/2016 09:38:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ξ4ΟΩ6Μ-Ζ55
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 29/09/2016 09:07:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 76ΑΣΩ6Μ-849
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 29/09/2016 09:04:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7327Ω6Μ-ΤΓΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 29/09/2016 08:58:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΚΡΩΩ6Μ-ΨΦΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
300Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Θέμα: 300Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Ημ/νια: 29/09/2016 08:32:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΛΚΚΩ6Μ-76Η
Κατηγορίες: Διαύγεια
298Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Θέμα: 298Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Ημ/νια: 29/09/2016 08:29:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Ω6ΤΩ6Μ-1ΔΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
297Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Θέμα: 297Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Ημ/νια: 29/09/2016 08:26:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 79ΔΟΩ6Μ-9ΧΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.