ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2017
Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2017
Ημ/νια: 01/12/2017 15:15:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΗΤΠΩ6Μ-ΙΝΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2017
Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2017
Ημ/νια: 01/12/2017 14:43:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ0ΧΤΩ6Μ-Κ9Ζ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2017
Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2017
Ημ/νια: 01/12/2017 14:23:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 62ΞΚΩ6Μ-ΩΞ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ Ν6/12/2017
Θέμα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ Ν6/12/2017
Ημ/νια: 01/12/2017 14:02:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΞΙ1Ω6Μ-ΘΒΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση μείωσης εγγυήσεων του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΕΤΩΝ 2014-2015»
Θέμα: Απόφαση μείωσης εγγυήσεων του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΕΤΩΝ 2014-2015»
Ημ/νια: 01/12/2017 14:02:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΞΙ5Ω6Μ-ΜΨ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 303/2017
Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 303/2017
Ημ/νια: 01/12/2017 13:56:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΗΔΗΩ6Μ-ΗΝΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Πράξη με αριθμ. 118/2017 που αφορά στη χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ» επί της οδού Δ. Σούτσου 7 – Κουντουριώτικα στην επωνυμία “ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.”.
Θέμα: Πράξη με αριθμ. 118/2017 που αφορά στη χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ» επί της οδού Δ. Σούτσου 7 – Κουντουριώτικα στην επωνυμία “ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.”.
Ημ/νια: 01/12/2017 13:53:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΣΒ1Ω6Μ-ΝΣ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
έξοδα μετάβασης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης του κ. Λαμπρακάκη Επαμεινώνδα, για τη μετάβαση του στα Ιωάννινα, από τις 30 Νοεμβρίου έως και τις 2 Δεκεμβρίου 2017
Θέμα: έξοδα μετάβασης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης του κ. Λαμπρακάκη Επαμεινώνδα, για τη μετάβαση του στα Ιωάννινα, από τις 30 Νοεμβρίου έως και τις 2 Δεκεμβρίου 2017
Ημ/νια: 01/12/2017 14:00:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΘΡΙΩ6Μ-ΔΤΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσών α) 618.350,00€ και β) 711.000,00€, για την πληρωμή των δικαιούχων υπαλλήλων του Δήμου Αθηναίων κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 97 παρ.1 του Ν.4483/31.07.2017 τ.Α’, για αποτίμηση της αξίας των μέσων ατομικ
Θέμα: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσών α) 618.350,00€ και β) 711.000,00€, για την πληρωμή των δικαιούχων υπαλλήλων του Δήμου Αθηναίων κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 97 παρ.1 του Ν.4483/31.07.2017 τ.Α’, για αποτίμηση της αξίας των μέσων ατομικής προστασίας σε χρήμα στους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Αθηναίων για το οικονομικό έτος 2013».
Ημ/νια: 30/11/2017 14:00:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙΒΘΩ6Μ-ΤΘΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ
Θέμα: ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ
Ημ/νια: 30/11/2017 13:45:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΖΤΤΩ6Μ-0ΟΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας και εργασίας για Κυριακές και εξαιρέσιμες των μονίμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δόμησης για το μήνα Δεκέμβριο 2017
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας και εργασίας για Κυριακές και εξαιρέσιμες των μονίμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δόμησης για το μήνα Δεκέμβριο 2017
Ημ/νια: 30/11/2017 13:45:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΥΑ3Ω6Μ-Υ4Δ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας και εργασίας για Κυριακές και αργίες των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου της Δ/νσης Δόμησης για το μήνα Δεκέμβριο 2017
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας και εργασίας για Κυριακές και αργίες των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου της Δ/νσης Δόμησης για το μήνα Δεκέμβριο 2017
Ημ/νια: 30/11/2017 13:40:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω0Μ4Ω6Μ-Κ4Ν
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 1.500
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 1.500
Ημ/νια: 30/11/2017 13:26:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΛΩΑΩ6Μ-Β6Α
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ
Ημ/νια: 30/11/2017 13:22:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Α9ΨΩ6Μ-Π90
Κατηγορίες: Διαύγεια
Συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων για το οικονομικό έτος 2018, της παρ.5 του άρθρου 159 του Νόμου 3463/2006
Θέμα: Συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων για το οικονομικό έτος 2018, της παρ.5 του άρθρου 159 του Νόμου 3463/2006
Ημ/νια: 30/11/2017 13:21:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΧΙΚΩ6Μ-ΣΗΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
: Προγραμματισμός – προέγκριση υπερωριακής εργασίας καθώς και για τις Κυριακές , Αργίες και Νυχτερινές υπερωρίες των υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της Διεύθυνσης Οδοποιίας Αποχέτευσης & Κοινοχρήστων Χώρων για το μήνα Δεκέμβριο 2017
Θέμα: : Προγραμματισμός – προέγκριση υπερωριακής εργασίας καθώς και για τις Κυριακές , Αργίες και Νυχτερινές υπερωρίες των υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της Διεύθυνσης Οδοποιίας Αποχέτευσης & Κοινοχρήστων Χώρων για το μήνα Δεκέμβριο 2017
Ημ/νια: 30/11/2017 13:14:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΘΤ1Ω6Μ-8ΧΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
Ημ/νια: 30/11/2017 13:06:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7061Ω6Μ-ΑΞΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός – προέγκριση υπερωριακής εργασίας καθώς και για τις Κυριακές , Αργίες και Νυχτερινές υπερωρίες των μόνιμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης & Κοινόχρηστων Χώρων για το μήνα Δεκέμβριο 2017.
Θέμα: Προγραμματισμός – προέγκριση υπερωριακής εργασίας καθώς και για τις Κυριακές , Αργίες και Νυχτερινές υπερωρίες των μόνιμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης & Κοινόχρηστων Χώρων για το μήνα Δεκέμβριο 2017.
Ημ/νια: 30/11/2017 13:03:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 66ΗΝΩ6Μ-ΑΛ7
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.