ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΟΙ Δ/ΝΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΟΙ Δ/ΝΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ(Φ20).
Ημ/νια: 21/03/2014 08:49:32
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΞΒΩ6Μ-ΩΛΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Β`/2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΡΑΠ/ΤΑ, ΒΙΤΡΙΝΕΣ, ΕΜΠΟΡ., ΟΙΚΟΔ. ΥΛΙΚΑ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Β`/2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΡΑΠ/ΤΑ, ΒΙΤΡΙΝΕΣ, ΕΜΠΟΡ., ΟΙΚΟΔ. ΥΛΙΚΑ
Ημ/νια: 21/03/2014 08:47:57
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΞΒΩ6Μ-ΗΨΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης σχετικά με την τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του υπ. αριθ. 13 κατ/τος οπωροπωλείου που βρίσκεται στην οδό Αρμοδίου στη Βαρβάκειο Αγορά ως προς την τιμή εκκίνησης από 400,00€ το μήνα στο
Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με την τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του υπ. αριθ. 13 κατ/τος οπωροπωλείου που βρίσκεται στην οδό Αρμοδίου στη Βαρβάκειο Αγορά ως προς την τιμή εκκίνησης από 400,00€ το μήνα στο ποσό των 300,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών
Ημ/νια: 21/03/2014 08:30:10
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΞΒΩ6Μ-ΘΗΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων φανερής πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμ. 31 Πάγκου – Ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά με τιμή εκκίνησης το ποσό των 490,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίω
Θέμα: Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων φανερής πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμ. 31 Πάγκου – Ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά με τιμή εκκίνησης το ποσό των 490,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση 2 ετών
Ημ/νια: 21/03/2014 08:27:45
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΞΒΩ6Μ-ΘΑ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων φανερής πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμ. 30 Πάγκου – Ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά με τιμή εκκίνησης το ποσό των 490,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίω
Θέμα: Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων φανερής πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμ. 30 Πάγκου – Ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά με τιμή εκκίνησης το ποσό των 490,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση 2 ετών
Ημ/νια: 21/03/2014 08:25:13
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΞΒΩ6Μ-Ν9Δ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας αμιγούς επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στην οδό Σταυροπούλου 3, στο όνομα ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΦΙΛΗΣ.
Θέμα: Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας αμιγούς επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στην οδό Σταυροπούλου 3, στο όνομα ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΦΙΛΗΣ.
Ημ/νια: 21/03/2014 08:23:20
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΞΒΩ6Μ-ΕΝ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων φανερής πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμ. 29 Πάγκου – Ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά με τιμή εκκίνησης το ποσό των 490,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίω
Θέμα: Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων φανερής πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμ. 29 Πάγκου – Ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά με τιμή εκκίνησης το ποσό των 490,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση 2 ετών
Ημ/νια: 21/03/2014 08:22:45
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΞΒΩ6Μ-ΘΞΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων φανερής πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμ. 20 Πάγκου – Ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά με τιμή εκκίνησης το ποσό των 490,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίω
Θέμα: Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων φανερής πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμ. 20 Πάγκου – Ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά με τιμή εκκίνησης το ποσό των 490,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση 2 ετών
Ημ/νια: 21/03/2014 08:20:17
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΞΒΩ6Μ-ΨΞΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Επανεξέταση του φακέλου για την χορήγηση ή μη της άδειας λειτουργίας αμιγούς επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, στην οδό Μοσχονησίων 13, στο όνομα MD SHADHIN MIRDHA.
Θέμα: Επανεξέταση του φακέλου για την χορήγηση ή μη της άδειας λειτουργίας αμιγούς επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, στην οδό Μοσχονησίων 13, στο όνομα MD SHADHIN MIRDHA.
Ημ/νια: 21/03/2014 08:17:39
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΞΒΩ6Μ-ΤΞΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Επανέγκριση πίστωσης ποσού 33.579,00€ σύμφωνα με την 381/2013 Πρ.Ο.Ε. και την 509/13 ΕΑΔ (Π00374), προκειμένου να καταστεί δυνατή η διενέργεια διαγωνισμού, για την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας δικύκλων, για τις ανάγκες των Διευθύνσεων Ηλεκτρολογικο
Θέμα: Επανέγκριση πίστωσης ποσού 33.579,00€ σύμφωνα με την 381/2013 Πρ.Ο.Ε. και την 509/13 ΕΑΔ (Π00374), προκειμένου να καταστεί δυνατή η διενέργεια διαγωνισμού, για την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας δικύκλων, για τις ανάγκες των Διευθύνσεων Ηλεκτρολογικού και Καθ/τας Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχ/κού Εξοπλισμού.
Ημ/νια: 20/03/2014 15:39:30
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΞ4Ω6Μ-ΘΙΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για την κατακύρωση του αποτελέσματος φανερής πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμ. 22 κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά και περιλαμβάνει: 1. ισόγειο χώρο 22,14 τ.μ. 2. πατάρι 22,14
Θέμα: Λήψη απόφασης για την κατακύρωση του αποτελέσματος φανερής πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμ. 22 κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά και περιλαμβάνει: 1. ισόγειο χώρο 22,14 τ.μ. 2. πατάρι 22,14 τ.μ. και 3. υπόγειο χώρο 16,95 τ.μ. με τιμή εκκίνησης το ποσό των 800,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως κατά 2% μετά την παρέλευση δύο ετών
Ημ/νια: 20/03/2014 15:16:47
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΞ4Ω6Μ-ΣΕΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης – εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, που αφορά το άνοιγμα και την καταγραφή των οικονομικών προσφορών των συμμετεχουσών εταιριών στον ανοικτό διεθνή δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με την διαδικασία του
Θέμα: Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης – εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, που αφορά το άνοιγμα και την καταγραφή των οικονομικών προσφορών των συμμετεχουσών εταιριών στον ανοικτό διεθνή δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με την διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για την εκτέλεση της προμήθειας και εγκατάστασης σε θέση λειτουργίας πενήντα (50) υπόγειων μηχανισμών βύθισης – ανύψωσης τεσσάρων (4) τροχήλατων κάδων απορριμμάτων, χωρητικότητας 660 – 1100 lt, ηλεκτροϋδραυλικής λειτουργίας με τηλεσκοπικό σύστημα ανύψωσης οροφής (σκέπαστρο) ή άλλου ισοδύναμου αυτού, για την προσωρινή αποθήκευση και διαφοροποίηση των αστικών απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών στο υπέδαφος (διαλογή στη πηγή), προϋπολογισμού 1.937.250,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
Ημ/νια: 20/03/2014 15:11:53
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΞ4Ω6Μ-ΚΞ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για την κατακύρωση του αποτελέσματος φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του αριθ. 24 πάγκου – ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των 400,00€
Θέμα: Λήψη απόφασης για την κατακύρωση του αποτελέσματος φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του αριθ. 24 πάγκου – ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των 400,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως κατά 2% επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος μετά την παρέλευση δύο ετών
Ημ/νια: 20/03/2014 15:11:21
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΞ4Ω6Μ-ΣΑΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση πίστωσης ποσού 100.000,00€ για την κάλυψη δαπάνης εκπόνησης της μελέτης: "Μελέτη διερεύνησης και αντιμετώπισης καταπτώσεων πρανών και αντιστηρίξεων σε διάφορα σημεία του Δήμου Αθηναίων εξαιτίας ισχυρών καιρικών φαινομένων"
Θέμα: Έγκριση πίστωσης ποσού 100.000,00€ για την κάλυψη δαπάνης εκπόνησης της μελέτης: "Μελέτη διερεύνησης και αντιμετώπισης καταπτώσεων πρανών και αντιστηρίξεων σε διάφορα σημεία του Δήμου Αθηναίων εξαιτίας ισχυρών καιρικών φαινομένων"
Ημ/νια: 20/03/2014 15:06:30
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΞ4Ω6Μ-ΩΓΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση πίστωσης ποσού 4.595,28€, για την πληρωμή τόκων υπερημερίας του έργου "Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων στα 1ο ,2ο 3ο Δ.Δ σειρά ΣΑ 77/06"
Θέμα: Έγκριση πίστωσης ποσού 4.595,28€, για την πληρωμή τόκων υπερημερίας του έργου "Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων στα 1ο ,2ο 3ο Δ.Δ σειρά ΣΑ 77/06"
Ημ/νια: 20/03/2014 15:03:25
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΞ4Ω6Μ-ΗΚΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση πίστωσης ποσού 18.781,67€ για την αντιμετώπιση της δαπάνης για την καταβολή τόκων υπερημερίας που αφορά το έργο “Συντήρηση και ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα στο 3ο και 4ο Δημοτικό Διαμέρισμα 2010”
Θέμα: Έγκριση πίστωσης ποσού 18.781,67€ για την αντιμετώπιση της δαπάνης για την καταβολή τόκων υπερημερίας που αφορά το έργο “Συντήρηση και ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα στο 3ο και 4ο Δημοτικό Διαμέρισμα 2010”
Ημ/νια: 20/03/2014 14:57:05
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΞ4Ω6Μ-ΒΑΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Επανέγκριση πίστωσης ποσού 33.579,00€ σύμφωνα με την 381/2013 Πρ.Ο.Ε. και την 509/13 ΕΑΔ (Π00374), προκειμένου να καταστεί δυνατή η διενέργεια διαγωνισμού, για την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας δικύκλων, για τις ανάγκες των Διευθύνσεων Ηλεκτρολογικο
Θέμα: Επανέγκριση πίστωσης ποσού 33.579,00€ σύμφωνα με την 381/2013 Πρ.Ο.Ε. και την 509/13 ΕΑΔ (Π00374), προκειμένου να καταστεί δυνατή η διενέργεια διαγωνισμού, για την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας δικύκλων, για τις ανάγκες των Διευθύνσεων Ηλεκτρολογικού και Καθ/τας Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχ/κού Εξοπλισμού.
Ημ/νια: 20/03/2014 15:39:30
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΞ4Ω6Μ-ΘΙΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για την κατακύρωση του αποτελέσματος φανερής πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμ. 22 κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά και περιλαμβάνει: 1. ισόγειο χώρο 22,14 τ.μ. 2. πατάρι 22,14
Θέμα: Λήψη απόφασης για την κατακύρωση του αποτελέσματος φανερής πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμ. 22 κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά και περιλαμβάνει: 1. ισόγειο χώρο 22,14 τ.μ. 2. πατάρι 22,14 τ.μ. και 3. υπόγειο χώρο 16,95 τ.μ. με τιμή εκκίνησης το ποσό των 800,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως κατά 2% μετά την παρέλευση δύο ετών
Ημ/νια: 20/03/2014 15:16:47
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΞ4Ω6Μ-ΣΕΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης – εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, που αφορά το άνοιγμα και την καταγραφή των οικονομικών προσφορών των συμμετεχουσών εταιριών στον ανοικτό διεθνή δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με την διαδικασία του
Θέμα: Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης – εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, που αφορά το άνοιγμα και την καταγραφή των οικονομικών προσφορών των συμμετεχουσών εταιριών στον ανοικτό διεθνή δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με την διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για την εκτέλεση της προμήθειας και εγκατάστασης σε θέση λειτουργίας πενήντα (50) υπόγειων μηχανισμών βύθισης – ανύψωσης τεσσάρων (4) τροχήλατων κάδων απορριμμάτων, χωρητικότητας 660 – 1100 lt, ηλεκτροϋδραυλικής λειτουργίας με τηλεσκοπικό σύστημα ανύψωσης οροφής (σκέπαστρο) ή άλλου ισοδύναμου αυτού, για την προσωρινή αποθήκευση και διαφοροποίηση των αστικών απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών στο υπέδαφος (διαλογή στη πηγή), προϋπολογισμού 1.937.250,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
Ημ/νια: 20/03/2014 15:11:53
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΞ4Ω6Μ-ΚΞ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για την κατακύρωση του αποτελέσματος φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του αριθ. 24 πάγκου – ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των 400,00€
Θέμα: Λήψη απόφασης για την κατακύρωση του αποτελέσματος φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του αριθ. 24 πάγκου – ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των 400,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως κατά 2% επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος μετά την παρέλευση δύο ετών
Ημ/νια: 20/03/2014 15:11:21
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΞ4Ω6Μ-ΣΑΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552
Τηλ. 210 3722001
Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 210 5277000
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.