Έγκριση της πληρότητας και της εγκυρότητας των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών της μειοδότριας εταιρίας “ΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ” για την εκτέλεση του έργου “ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 6η και 7η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Θέμα: Έγκριση της πληρότητας και της εγκυρότητας των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών της μειοδότριας εταιρίας “ΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ” για την εκτέλεση του έργου “ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 6η και 7η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2016” προϋπολογισμού 1.100.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Ημ/νια: 01/02/2017 15:11:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ6ΧΓΩ6Μ-Λ79
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της πληρότητας και της εγκυρότητας των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών της μειοδότριας εταιρίας “ΠΕΤΚΑ Α.Ε.” για την εκτέλεση του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”, προϋπολογισμού 500.000,00€ (
Θέμα: Έγκριση της πληρότητας και της εγκυρότητας των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών της μειοδότριας εταιρίας “ΠΕΤΚΑ Α.Ε.” για την εκτέλεση του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”, προϋπολογισμού 500.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Ημ/νια: 01/02/2017 15:10:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΕ7ΖΩ6Μ-Θ55
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της πληρότητας και της εγκυρότητας των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών της μειοδότριας εταιρίας “ΠΕΤΚΑ Α.Ε.” για την εκτέλεση του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”, προϋπολογισμού 500.000,00€ (
Θέμα: Έγκριση της πληρότητας και της εγκυρότητας των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών της μειοδότριας εταιρίας “ΠΕΤΚΑ Α.Ε.” για την εκτέλεση του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”, προϋπολογισμού 500.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Ημ/νια: 01/02/2017 15:10:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΕ7ΖΩ6Μ-Θ55
Κατηγορίες: Διαύγεια
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ)» στην ¨TSF I.K.E.¨, επί της οδού TΣΑΚΑΛΩΦ 2.
Θέμα: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ)» στην ¨TSF I.K.E.¨, επί της οδού TΣΑΚΑΛΩΦ 2.
Ημ/νια: 01/02/2017 15:10:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΤΤΡΩ6Μ-ΠΡΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ)» στην ¨TSF I.K.E.¨, επί της οδού TΣΑΚΑΛΩΦ 2.
Θέμα: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ)» στην ¨TSF I.K.E.¨, επί της οδού TΣΑΚΑΛΩΦ 2.
Ημ/νια: 01/02/2017 15:10:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΤΤΡΩ6Μ-ΠΡΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της πληρότητας και της εγκυρότητας των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του δεύτερου μειοδότη κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΜ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ για την εκτέλεση του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ”, προϋπολογισμού 70.000,00€ (με
Θέμα: Έγκριση της πληρότητας και της εγκυρότητας των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του δεύτερου μειοδότη κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΜ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ για την εκτέλεση του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ”, προϋπολογισμού 70.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Ημ/νια: 01/02/2017 15:09:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΓΓ1Ω6Μ-ΒΘΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της πληρότητας και της εγκυρότητας των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του δεύτερου μειοδότη κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΜ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ για την εκτέλεση του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ”, προϋπολογισμού 70.000,00€ (με
Θέμα: Έγκριση της πληρότητας και της εγκυρότητας των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του δεύτερου μειοδότη κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΜ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ για την εκτέλεση του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ”, προϋπολογισμού 70.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Ημ/νια: 01/02/2017 15:09:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΓΓ1Ω6Μ-ΒΘΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έξοδα κίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης του κ. Κυριακάκη για τη μετάβαση του στο Μπέρμιγχαμ 7-11/2/2017
Θέμα: έξοδα κίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης του κ. Κυριακάκη για τη μετάβαση του στο Μπέρμιγχαμ 7-11/2/2017
Ημ/νια: 01/02/2017 14:59:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΖΘΠΩ6Μ-ΡΔΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έξοδα κίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης του κ. Κυριακάκη για τη μετάβαση του στο Μπέρμιγχαμ 7-11/2/2017
Θέμα: έξοδα κίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης του κ. Κυριακάκη για τη μετάβαση του στο Μπέρμιγχαμ 7-11/2/2017
Ημ/νια: 01/02/2017 14:59:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΖΘΠΩ6Μ-ΡΔΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έξοδα κίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης του Δημάρχου Αθηναίων για τη μετάβαση τους στο Άμστερνταμ και στις Βρυξέλλες 6-8/2/2017 και 8-9/2/2017 αντίστοιχα
Θέμα: έξοδα κίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης του Δημάρχου Αθηναίων για τη μετάβαση τους στο Άμστερνταμ και στις Βρυξέλλες 6-8/2/2017 και 8-9/2/2017 αντίστοιχα
Ημ/νια: 01/02/2017 14:56:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ψ80Ω6Μ-Ψ8Λ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έξοδα κίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης του Δημάρχου Αθηναίων για τη μετάβαση τους στο Άμστερνταμ και στις Βρυξέλλες 6-8/2/2017 και 8-9/2/2017 αντίστοιχα
Θέμα: έξοδα κίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης του Δημάρχου Αθηναίων για τη μετάβαση τους στο Άμστερνταμ και στις Βρυξέλλες 6-8/2/2017 και 8-9/2/2017 αντίστοιχα
Ημ/νια: 01/02/2017 14:56:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ψ80Ω6Μ-Ψ8Λ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.