1Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 8-1-2015 ΠΡΑΞΗ 11 ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) ΣΤΗΝ ΥΜΗΤΤΟΥ 109 & ΙΦΙΚΡΑΤΟΥΣ 10
Θέμα: 1Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 8-1-2015 ΠΡΑΞΗ 11 ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) ΣΤΗΝ ΥΜΗΤΤΟΥ 109 & ΙΦΙΚΡΑΤΟΥΣ 10
Ημ/νια: 04/02/2015 13:43:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΘ2ΦΩ6Μ-8ΓΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
1Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 8-1-2015 ΠΡΑΞΗ 10 ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ) ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ 38
Θέμα: 1Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 8-1-2015 ΠΡΑΞΗ 10 ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ) ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ 38
Ημ/νια: 04/02/2015 13:40:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 615ΣΩ6Μ-Δ3Α
Κατηγορίες: Διαύγεια
1Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 8-1-2015 ΠΡΑΞΗ 8 ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ) ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ 56 & ΕΥΦΡΟΝΙΟΥ
Θέμα: 1Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 8-1-2015 ΠΡΑΞΗ 8 ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ) ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ 56 & ΕΥΦΡΟΝΙΟΥ
Ημ/νια: 04/02/2015 13:34:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΜ5ΝΩ6Μ-ΝΤΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
1Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 8-1-2015 ΠΡΑΞΗ 2 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ) ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΡΟΥΜΠΕΣΗ 44-46
Θέμα: 1Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 8-1-2015 ΠΡΑΞΗ 2 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ) ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΡΟΥΜΠΕΣΗ 44-46
Ημ/νια: 04/02/2015 13:32:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7121Ω6Μ-Τ5Β
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 03/02/2015 17:49:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΛΙ6Ω6Μ-ΕΑΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για α) τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 1ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων», β) την εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου και γ
Θέμα: έγκριση για α) τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 1ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων», β) την εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου και γ) τον ορισμό θητείας της ανωτέρω Επιτροπής.
Ημ/νια: 03/02/2015 14:25:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΞΧΩΩ6Μ-391
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 03/02/2015 13:48:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΡΙΧΩ6Μ-ΡΗΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΔΟΧΗ ή ΜΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΚΟΜΠΙΝΩ ΣΕ ΟΔΟ " ΑΓΧΕΣΜΟΥ"
Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ ή ΜΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΚΟΜΠΙΝΩ ΣΕ ΟΔΟ " ΑΓΧΕΣΜΟΥ"
Ημ/νια: 03/02/2015 13:47:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΟ14Ω6Μ-Ψ7Ο
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 03/02/2015 13:46:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 680ΗΩ6Μ-7ΑΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ή ΜΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΗΡΟΥ, ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ 45, ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΚΑ.
Θέμα: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ή ΜΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΗΡΟΥ, ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ 45, ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΚΑ.
Ημ/νια: 03/02/2015 13:41:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΟΩ0Ω6Μ-ΜΜ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ημ/νια: 03/02/2015 13:39:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΛ7ΞΩ6Μ-ΠΘ4
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ή ΜΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΗΡΟΥ, ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΝΙΚ. 7, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΠΑ.
Θέμα: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ή ΜΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΗΡΟΥ, ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΝΙΚ. 7, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΠΑ.
Ημ/νια: 03/02/2015 13:37:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 79ΓΤΩ6Μ-ΖΥ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ή ΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 25, ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ή ΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 25, ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
Ημ/νια: 03/02/2015 13:35:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΒΓΧΩ6Μ-Β19
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ημ/νια: 03/02/2015 13:34:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΖΤ3Ω6Μ-ΩΕΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552
Τηλ. 210 3722001
Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.