ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ 2.946,30€ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΣΤΟΝ κ. ΦΑΝΗ ΠΕΡΙΚΛΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.
Θέμα: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ 2.946,30€ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΣΤΟΝ κ. ΦΑΝΗ ΠΕΡΙΚΛΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.
Ημ/νια: 29/04/2014 14:11:08
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΩ6Μ-ΝΚ4
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 29/04/2014 14:10:06
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΩ6Μ-ΠΓ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΗΝ 6η & 7η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΗΝ 6η & 7η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012
Ημ/νια: 29/04/2014 14:06:38
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΩ6Μ-ΧΒΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 29/04/2014 13:51:36
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΩ6Μ-ΔΞ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Δ.Α. ΣΤΗΝ 6η & 7η Δ.Κ. ΕΤΟΥΣ 2012
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Δ.Α. ΣΤΗΝ 6η & 7η Δ.Κ. ΕΤΟΥΣ 2012
Ημ/νια: 29/04/2014 13:42:18
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΩ6Μ-ΟΩ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 29/04/2014 13:41:01
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΩ6Μ-6ΡΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 29/04/2014 13:40:43
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΩ6Μ-Ζ2Ε
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟ 3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2010
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟ 3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2010
Ημ/νια: 29/04/2014 13:17:42
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΩ6Μ-ΜΦΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 29/04/2014 13:15:59
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΩ6Μ-7ΓΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 29/04/2014 13:02:52
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΩ6Μ-ΧΥΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟ 3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 2009
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟ 3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 2009
Ημ/νια: 29/04/2014 13:01:41
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΩ6Μ-ΘΛ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «σνακ μπαρ», στην οδό Μιαούλη 15Α, στο όνομα ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ.
Θέμα: Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «σνακ μπαρ», στην οδό Μιαούλη 15Α, στο όνομα ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ.
Ημ/νια: 29/04/2014 12:57:15
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΩ6Μ-ΛΟΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Aνάκληση της υπ΄αρ.129556/10.08.2012 άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «πρατήριο άρτου» στην οδό Ξενίας 27, στην επωνυμία ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΑΒΕ,
Θέμα: Aνάκληση της υπ΄αρ.129556/10.08.2012 άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «πρατήριο άρτου» στην οδό Ξενίας 27, στην επωνυμία ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΑΒΕ,
Ημ/νια: 29/04/2014 12:53:43
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΩ6Μ-ΝΨΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Δ.Α. ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟ 3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΘΩΣ & ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 2008
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Δ.Α. ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟ 3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΘΩΣ & ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 2008
Ημ/νια: 29/04/2014 12:44:52
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΩ6Μ-ΖΝΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 29/04/2014 12:39:53
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΩ6Μ-ΘΨΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ-ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟ 4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 2009
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ-ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟ 4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 2009
Ημ/νια: 29/04/2014 12:30:34
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΩ6Μ-ΒΘΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 29/04/2014 12:29:53
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΩ6Μ-Ξ4Ψ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔ 126/2014
Θέμα: ΑΔ 126/2014
Ημ/νια: 29/04/2014 11:10:52
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΩ6Μ-ΧΞΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔ 116/2014
Θέμα: ΑΔ 116/2014
Ημ/νια: 29/04/2014 11:09:00
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΩ6Μ-ΕΛΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΔ 143/2014
Θέμα: ΕΔ 143/2014
Ημ/νια: 29/04/2014 11:06:57
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΩ6Μ-Ξ3Ο
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552
Τηλ. 210 3722001
Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 210 5277000
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.