7Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 22-4-2015 ΠΡΑΞΗ 82 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΤΙΜΟΘΕΟΥ 7
Θέμα: 7Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 22-4-2015 ΠΡΑΞΗ 82 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΤΙΜΟΘΕΟΥ 7
Ημ/νια: 12/06/2015 09:12:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΟΒΓΩ6Μ-ΝΥΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
7Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 22-4-2015 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΠΛΥΤΑ 4
Θέμα: 7Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 22-4-2015 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΠΛΥΤΑ 4
Ημ/νια: 12/06/2015 09:06:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 73ΥΩΩ6Μ-Ι1Λ
Κατηγορίες: Διαύγεια
7H ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 22-4-2015 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΙΦΙΚΡΑΤΟΥΣ 29
Θέμα: 7H ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 22-4-2015 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΙΦΙΚΡΑΤΟΥΣ 29
Ημ/νια: 12/06/2015 09:01:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΒΘΕΩ6Μ-4ΜΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Της Πράξης με αριθμ. 148/2015 που αφορά τη λήψη απόφασης σχετικά με αναφορά – καταγγελία κατοίκων της περιοχής Νέας Φιλοθέης για μετατροπή της υφιστάμενης χρήσης ιδιωτικού ακινήτου, σε “ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΥΑΛ;Τ;Ν ΟΜΑ;Ν ΜΕΤΑΝΑΣΤ;Ν (Ν. 3907/2011)”, πο
Θέμα: Της Πράξης με αριθμ. 148/2015 που αφορά τη λήψη απόφασης σχετικά με αναφορά – καταγγελία κατοίκων της περιοχής Νέας Φιλοθέης για μετατροπή της υφιστάμενης χρήσης ιδιωτικού ακινήτου, σε “ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΥΑΛ;Τ;Ν ΟΜΑ;Ν ΜΕΤΑΝΑΣΤ;Ν (Ν. 3907/2011)”, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Γ. Μπάκου και της παρόδου (αδιεξόδου) Καρπενησιώτη 62 – Ν. Φιλοθέη.
Ημ/νια: 11/06/2015 14:17:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΕΩΑΩ6Μ-8Ρ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΑΞΗ 144 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10Η 3ΗΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ Η ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ 41-43 & ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ 42
Θέμα: ΠΡΑΞΗ 144 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10Η 3ΗΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ Η ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ 41-43 & ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ 42
Ημ/νια: 11/06/2015 14:04:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΜΜΕΩ6Μ-ΙΗ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Ημ/νια: 11/06/2015 14:03:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΗΛΓΩ6Μ-Ε5Ω
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Ημ/νια: 11/06/2015 14:01:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 70ΓΟΩ6Μ-Γ5Η
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΑΞΗ 143 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10Η 3ΗΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΝΕΩΣΗ Η ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ ΚΟΡΥΤΣΑΣ 15
Θέμα: ΠΡΑΞΗ 143 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10Η 3ΗΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΝΕΩΣΗ Η ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ ΚΟΡΥΤΣΑΣ 15
Ημ/νια: 11/06/2015 13:59:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Π5ΘΩ6Μ-ΓΟΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Ημ/νια: 11/06/2015 13:57:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 78ΑΛΩ6Μ-ΡΔ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ
Ημ/νια: 10/06/2015 14:39:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΓΡ5Ω6Μ-1ΜΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Συντήρηση για ένα έτος των είκοσι (20) μηχανισμών βύθισης ανύψωσης (με τηλεσκοπικό σύστημα) σταθερών συμπιεστών χωρητικότητας έως 20m3.
Θέμα: Συντήρηση για ένα έτος των είκοσι (20) μηχανισμών βύθισης ανύψωσης (με τηλεσκοπικό σύστημα) σταθερών συμπιεστών χωρητικότητας έως 20m3.
Ημ/νια: 10/06/2015 12:09:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙΔΖΩ6Μ-2Ω9
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Θέμα: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ημ/νια: 10/06/2015 12:08:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΡ5ΛΩ6Μ-Μ0Κ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 10/06/2015 11:49:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 77ΤΦΩ6Μ-Ω6Υ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ 455,72 € ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΟΓΩ ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ.
Θέμα: ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ 455,72 € ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΟΓΩ ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ.
Ημ/νια: 10/06/2015 11:45:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΒΧΤ2Ω6Μ-6ΘΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 10/06/2015 11:45:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 791ΖΩ6Μ-54Ψ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προμήθεια ειδών καθαριότητας της Διεύθυνσης για το 2015.
Θέμα: Προμήθεια ειδών καθαριότητας της Διεύθυνσης για το 2015.
Ημ/νια: 10/06/2015 11:44:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΓΑΞΩ6Μ-ΛΕΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ 469,98 € ΣΤΟΝ MILE IRAKLI ΛΟΓΩ ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ.
Θέμα: ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ 469,98 € ΣΤΟΝ MILE IRAKLI ΛΟΓΩ ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ.
Ημ/νια: 10/06/2015 11:40:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 663ΦΩ6Μ-Ν56
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 24.600,00 € για πληρωμή ισόποσης δαπάνης για ''εργασίες κατασκευής - τοποθέτησης πυράντοχων θυρών και αποστραγγιστικών φυτεύσεων, στον Βιοκλιματικό σταθμό επί της οδού Νεοχωρίου 5 - Κυψέλη (6η Δ.Κ.)''
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 24.600,00 € για πληρωμή ισόποσης δαπάνης για ''εργασίες κατασκευής - τοποθέτησης πυράντοχων θυρών και αποστραγγιστικών φυτεύσεων, στον Βιοκλιματικό σταθμό επί της οδού Νεοχωρίου 5 - Κυψέλη (6η Δ.Κ.)''
Ημ/νια: 10/06/2015 11:13:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Ω9ΣΩ6Μ-9ΥΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 183.950,44 € για πληρωμή ισόποσης δαπάνης για το έργο ''Ανακατασκευή κτιρίου Κέντρου Υγείας Αστικού τύπου επί της οδού Χανίων 4Β στην 6η Δ.Κ. (ΠΕΠ-ΕΣΠΑ MIS 427366)''
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 183.950,44 € για πληρωμή ισόποσης δαπάνης για το έργο ''Ανακατασκευή κτιρίου Κέντρου Υγείας Αστικού τύπου επί της οδού Χανίων 4Β στην 6η Δ.Κ. (ΠΕΠ-ΕΣΠΑ MIS 427366)''
Ημ/νια: 10/06/2015 11:03:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΒΓ4Ω6Μ-ΙΒΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΗΜΕΡΗΣΙΑ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 4ης Δ.Κ.
Θέμα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 4ης Δ.Κ.
Ημ/νια: 10/06/2015 07:51:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Ξ93Ω6Μ-2ΩΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552
Τηλ. 210 3722001
Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.