Κατακύρωση της, με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης, “Προμήθεια καφέ και συνοδευτικών για την υποδοχή διεθνών προσωπικοτήτων
Θέμα: Κατακύρωση της, με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης, “Προμήθεια καφέ και συνοδευτικών για την υποδοχή διεθνών προσωπικοτήτων
Ημ/νια: 05/04/2016 14:03:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7655Ω6Μ-3ΓΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προμήθεια καφέ και συνοδευτικών για την υποδοχή διεθνών προσωπικοτήτων
Θέμα: Προμήθεια καφέ και συνοδευτικών για την υποδοχή διεθνών προσωπικοτήτων
Ημ/νια: 05/04/2016 13:53:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΣΒΖΩ6Μ-ΑΑΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προμήθεια καφέ και συνοδευτικών για την υποδοχή διεθνών προσωπικοτήτων
Θέμα: Προμήθεια καφέ και συνοδευτικών για την υποδοχή διεθνών προσωπικοτήτων
Ημ/νια: 05/04/2016 13:53:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΣΒΖΩ6Μ-ΑΑΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Δ/νσης Κτηριακών Έργων για τον μήνα Απρίλιο 2016
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Δ/νσης Κτηριακών Έργων για τον μήνα Απρίλιο 2016
Ημ/νια: 05/04/2016 13:47:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΟΕΕΩ6Μ-ΜΒΑ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Δ/νσης Κτηριακών Έργων για τον μήνα Απρίλιο 2016
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Δ/νσης Κτηριακών Έργων για τον μήνα Απρίλιο 2016
Ημ/νια: 05/04/2016 13:47:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΟΕΕΩ6Μ-ΜΒΑ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 24.600 ευρω για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δ. Αθηναίων οικ. έτος 2016, φορέας 0, Δ/νση Παιδείας κ Δια Βίου Μάθησης-23 Κ.Α. 6737.040 "Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Κ
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 24.600 ευρω για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δ. Αθηναίων οικ. έτος 2016, φορέας 0, Δ/νση Παιδείας κ Δια Βίου Μάθησης-23 Κ.Α. 6737.040 "Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του ΚΕΚ, του Δήμου και του Κοινωνικού Φροντιστηρίου (2015-2016)
Ημ/νια: 05/04/2016 13:44:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 71ΦΒΩ6Μ-ΡΑΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 24.600 ευρω για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δ. Αθηναίων οικ. έτος 2016, φορέας 0, Δ/νση Παιδείας κ Δια Βίου Μάθησης-23 Κ.Α. 6737.040 "Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Κ
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 24.600 ευρω για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δ. Αθηναίων οικ. έτος 2016, φορέας 0, Δ/νση Παιδείας κ Δια Βίου Μάθησης-23 Κ.Α. 6737.040 "Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του ΚΕΚ, του Δήμου και του Κοινωνικού Φροντιστηρίου (2015-2016)
Ημ/νια: 05/04/2016 13:44:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 71ΦΒΩ6Μ-ΡΑΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Α00027 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Α00027 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 05/04/2016 13:39:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 733ΝΩ6Μ-ΦΘ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Α00027 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Α00027 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 05/04/2016 13:39:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 733ΝΩ6Μ-ΦΘ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Α00023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Α00023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 05/04/2016 13:28:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΦΑΨΩ6Μ-Ν92
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Α00023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Α00023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 05/04/2016 13:28:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΦΑΨΩ6Μ-Ν92
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Ημ/νια: 05/04/2016 13:28:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΑΦΣΩ6Μ-ΖΜΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Ημ/νια: 05/04/2016 13:28:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΑΦΣΩ6Μ-ΖΜΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔ 79/2016
Θέμα: ΑΔ 79/2016
Ημ/νια: 05/04/2016 13:27:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Ν3ΦΩ6Μ-ΝΛΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Α00019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Α00019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 05/04/2016 13:23:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΩΞ4Ω6Μ-ΕΘ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
Μείωση πρόσθετης εγγυητικής καλής εκτέλεσης του έργου: «Χρωματισμοί - μικροεπισκευές σχολικών κτηρίων του Δήμου Αθηναίων στην 4η και 5η Δημοτική Κοινότητα, έτους 2014»
Θέμα: Μείωση πρόσθετης εγγυητικής καλής εκτέλεσης του έργου: «Χρωματισμοί - μικροεπισκευές σχολικών κτηρίων του Δήμου Αθηναίων στην 4η και 5η Δημοτική Κοινότητα, έτους 2014»
Ημ/νια: 04/04/2016 14:39:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω3ΧΖΩ6Μ-ΙΨΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Κατακύρωση της, με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης, “Προμήθεια ενός (1) στεφανιού για την κηδεία του Γιώργου Λάππα στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών, στις 26 Ιανουαρίου 2016
Θέμα: Κατακύρωση της, με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης, “Προμήθεια ενός (1) στεφανιού για την κηδεία του Γιώργου Λάππα στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών, στις 26 Ιανουαρίου 2016
Ημ/νια: 04/04/2016 14:28:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Γ2ΚΩ6Μ-ΨΘ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προμήθεια (ενός) 1 στεφανιού για την κηδεία του γλύπτη και καθηγητή της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, Γεωργίου Λάππα στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών στις 21 Ιανουαρίου 2016
Θέμα: Προμήθεια (ενός) 1 στεφανιού για την κηδεία του γλύπτη και καθηγητή της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, Γεωργίου Λάππα στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών στις 21 Ιανουαρίου 2016
Ημ/νια: 04/04/2016 14:20:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΔ2ΝΩ6Μ-ΩΝ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΑΞΗ 374/2016: «Καθορισμός όρων, έγκριση τευχών δημοπρασίας και τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑ
Θέμα: ΠΡΑΞΗ 374/2016: «Καθορισμός όρων, έγκριση τευχών δημοπρασίας και τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017», για τις ανάγκες τις Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς κατά άρθρο, προϋπολογισμού 41.200,00€ συμπ/νου του Φ.Π.Α. 23%»
Ημ/νια: 04/04/2016 14:14:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΗΟ8Ω6Μ-3ΡΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Κατακύρωση της, με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης, “Προμήθεια ενός (1) στεφανιού για την κηδεία της Άννας Συνοδινού στο Κοιμητήριο Βύρωνα , στις 11 Ιανουαρίου 2016
Θέμα: Κατακύρωση της, με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης, “Προμήθεια ενός (1) στεφανιού για την κηδεία της Άννας Συνοδινού στο Κοιμητήριο Βύρωνα , στις 11 Ιανουαρίου 2016
Ημ/νια: 04/04/2016 14:14:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΜΣΑΩ6Μ-ΒΙ0
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.