Παραχώρηση του αμφιθεάτρου "Αντώνης Τρίτσης" στην Άννα Λάζου ( ΕΛΚΕ-ΕΚΠΑ) τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014και ώρα 18:00-21:00, για την πραγματοποίηση επιστημονικής ημερίδας στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος και πολιτιστικών δρώμενων με θέμα " Η Φιλοσοφία
Θέμα: Παραχώρηση του αμφιθεάτρου "Αντώνης Τρίτσης" στην Άννα Λάζου ( ΕΛΚΕ-ΕΚΠΑ) τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014και ώρα 18:00-21:00, για την πραγματοποίηση επιστημονικής ημερίδας στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος και πολιτιστικών δρώμενων με θέμα " Η Φιλοσοφία στην εκπαίδευση και στη συμβουλευτική μέσω της τέχνης.
Ημ/νια: 08/09/2014 15:49:26
Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΛΖΓΟΞΩΡ-2ΦΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Παραχώρηση του αμφιθεάτρου "Αντώνης Τρίτης"στην Πανελλήνια Ένωση φιλολόγων την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 17:00-21:00 και το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 09:00-13:00 , για την πραγματοποίηση εκδήλωσης, μνήμης και τιμής ένεκεν , για τον παιδα
Θέμα: Παραχώρηση του αμφιθεάτρου "Αντώνης Τρίτης"στην Πανελλήνια Ένωση φιλολόγων την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 17:00-21:00 και το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 09:00-13:00 , για την πραγματοποίηση εκδήλωσης, μνήμης και τιμής ένεκεν , για τον παιδαγωγό και φιλόσοφο Δημήτρη Γληνό(1882-1943).
Ημ/νια: 08/09/2014 15:29:55
Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΟ2ΟΟΞΩΡ-ΖΒΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για την ρύθμιση με δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο της εταιρίας ‘INFOBANK INTERLEASE DSA Α.Ε.’, ποσών 6.736,12€ και 192,80€ σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014
Θέμα: Λήψη απόφασης για την ρύθμιση με δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο της εταιρίας ‘INFOBANK INTERLEASE DSA Α.Ε.’, ποσών 6.736,12€ και 192,80€ σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014
Ημ/νια: 08/09/2014 15:26:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΓ83Ω6Μ-59Ω
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο της κ. ΒΛΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ, ποσών 124,00€ και 867,20€ σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014
Θέμα: Λήψη απόφασης για την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο της κ. ΒΛΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ, ποσών 124,00€ και 867,20€ σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014
Ημ/νια: 08/09/2014 15:24:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΩΗΞΩ6Μ-Ψ9Ζ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του κ. ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ποσού 44,01€ σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014
Θέμα: Λήψη απόφασης για την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του κ. ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ποσού 44,01€ σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014
Ημ/νια: 08/09/2014 15:23:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ν53Ω6Μ-ΗΣΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο της εταιρίας ‘LION HELLAS Α.Ε.’, ποσού 588,50€, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014
Θέμα: Λήψη απόφασης για την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο της εταιρίας ‘LION HELLAS Α.Ε.’, ποσού 588,50€, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014
Ημ/νια: 08/09/2014 15:21:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΞΕΟΩ6Μ-ΙΧΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του κ. ΛΙΑΣΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ποσού 508,80€ σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014
Θέμα: Λήψη απόφασης για την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του κ. ΛΙΑΣΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ποσού 508,80€ σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014
Ημ/νια: 08/09/2014 15:20:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΦΒ9Ω6Μ-7Ο3
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του κ. ΣΕΦΕΡΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ποσού 310,50€ σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014
Θέμα: Λήψη απόφασης για την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του κ. ΣΕΦΕΡΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ποσού 310,50€ σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014
Ημ/νια: 08/09/2014 15:19:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΒΜΝΣΩ6Μ-ΓΔΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας, μετά τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, του έργου “Ενεργειακή αναβάθμιση των συγκροτημάτων 50ου Γυμνασίου- Λυκείου της 4ης Δημοτικής Κοινότητας, 105ου-166ου Δημοτικών Σχολείων και 25ου–138ου Νηπιαγωγεί
Θέμα: Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας, μετά τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, του έργου “Ενεργειακή αναβάθμιση των συγκροτημάτων 50ου Γυμνασίου- Λυκείου της 4ης Δημοτικής Κοινότητας, 105ου-166ου Δημοτικών Σχολείων και 25ου–138ου Νηπιαγωγείων της 7ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων”
Ημ/νια: 08/09/2014 09:08:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΒΝΤΓΩ6Μ-6Χ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας, μετά τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, του έργου “Ενεργειακή αναβάθμιση των συγκροτημάτων 51ου Δημοτικού Σχολείου και 34ου Νηπιαγωγείου της 1ης δημοτικής Κοινότητας, 93ου-95ου Δημοτικών Σχολείων και 4
Θέμα: Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας, μετά τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, του έργου “Ενεργειακή αναβάθμιση των συγκροτημάτων 51ου Δημοτικού Σχολείου και 34ου Νηπιαγωγείου της 1ης δημοτικής Κοινότητας, 93ου-95ου Δημοτικών Σχολείων και 45ου–73ου Νηπιαγωγείων της 2ης Δημοτικής Κοινότητας και του 76ου -138ου Δημοτικών Σχολείων της 3ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων”
Ημ/νια: 08/09/2014 09:05:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΒΥΕΧΩ6Μ-ΞΗΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση πίστωσης ποσού 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στον Κ.Α.6495.022 φ. 0 για α) την κάλυψη της δαπάνης μετατόπισης δικτύων μέσης και υψηλής τάσης και β) την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στον υπάλληλο της Δ/νσής μας κο Κων/νο Γιανν
Θέμα: Έγκριση πίστωσης ποσού 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στον Κ.Α.6495.022 φ. 0 για α) την κάλυψη της δαπάνης μετατόπισης δικτύων μέσης και υψηλής τάσης και β) την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στον υπάλληλο της Δ/νσής μας κο Κων/νο Γιαννόπουλο
Ημ/νια: 08/09/2014 08:36:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΒΝ0ΡΩ6Μ-ΡΜ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΠΑΔΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΠΑΔΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Ημ/νια: 08/09/2014 08:35:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΕΒΠΩ6Μ-ΟΛΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΑΤΣΑΓΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΑΤΣΑΓΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ημ/νια: 08/09/2014 08:34:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΒΔ1ΑΩ6Μ-ΑΨ2
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ημ/νια: 08/09/2014 08:32:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΒΝΟΘΩ6Μ-ΧΕΑ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ημ/νια: 08/09/2014 08:29:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΣΞΝΩ6Μ-Τ8Ε
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΠΟΥΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΠΟΥΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
Ημ/νια: 08/09/2014 08:25:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω9ΛΟΩ6Μ-Μ7Η
Κατηγορίες: Διαύγεια
Την με απευθείας ανάθεση στην ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ ΤΕΧΝΗΣ - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ εκπρόσωπος της για την πραγματοποίηση ζωντανής μουσικής εκδήλωσης (live) κατά τη διάρκεια της κατασκηνωτικής περιόδου 3ης ηλικίας για τις ανάγκες των Παιδικών Εξοχών στον Αγ. Ανδρέ
Θέμα: Την με απευθείας ανάθεση στην ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ ΤΕΧΝΗΣ - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ εκπρόσωπος της για την πραγματοποίηση ζωντανής μουσικής εκδήλωσης (live) κατά τη διάρκεια της κατασκηνωτικής περιόδου 3ης ηλικίας για τις ανάγκες των Παιδικών Εξοχών στον Αγ. Ανδρέα Αττικής, στην τιμή των 1.700 € ανά εκδήλωση , ήτοι : 1.700 Χ 23% ΦΠΑ = 2.091 €.
Ημ/νια: 05/09/2014 17:56:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 4Α8ΘΩ6Μ-ΘΕ4
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΚΡΑΒΑ ΣΤΟΝ Α.Σ. ΡΥΘΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ 8/9/2014 ΕΩΣ 30/7/2015 . Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 200,00€ ΕΤΗΣΙΩΣ
Θέμα: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΚΡΑΒΑ ΣΤΟΝ Α.Σ. ΡΥΘΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ 8/9/2014 ΕΩΣ 30/7/2015 . Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 200,00€ ΕΤΗΣΙΩΣ
Ημ/νια: 05/09/2014 15:57:30
Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Υ78ΟΞΩΡ-ΧΒΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΜIS466477
Θέμα: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΜIS4664770.
Ημ/νια: 05/09/2014 15:20:55
Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 72Ζ8ΟΞΩΡ-37Ξ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ 404 Α.Α.Κ. ΓΗΠΕΔΟ 11Χ11 ΣΤΟΝ ΑΟ ΚΟΛΩΝΟΥ ΣΤΙΣ 8/9/2014 ΚΑΙ 9/9/2014 ΚΑΙ ΩΡΕΣ 8.00-10.10
Θέμα: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ 404 Α.Α.Κ. ΓΗΠΕΔΟ 11Χ11 ΣΤΟΝ ΑΟ ΚΟΛΩΝΟΥ ΣΤΙΣ 8/9/2014 ΚΑΙ 9/9/2014 ΚΑΙ ΩΡΕΣ 8.00-10.10
Ημ/νια: 05/09/2014 15:19:48
Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 723ΓΟΞΩΡ-ΘΑ3
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552
Τηλ. 210 3722001
Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 210 5277000
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.