έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αφυγραντήρων για τους υποσταθμούς των κτιρίων του Δ.Α.» της Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής.
Θέμα: έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αφυγραντήρων για τους υποσταθμούς των κτιρίων του Δ.Α.» της Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής.
Ημ/νια: 09/10/2017 09:11:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΒΔΕΩ6Μ-ΞΝ4
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για τη μείωση του ποσού της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στο ποσό των 9.786,79€ της εταιρείας ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΕ.
Θέμα: έγκριση για τη μείωση του ποσού της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στο ποσό των 9.786,79€ της εταιρείας ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΕ.
Ημ/νια: 09/10/2017 09:06:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω9ΘΒΩ6Μ-ΕΜ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
χρονική παράταση για διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, της υπ` αριθμ.209971/19-07-17 απόφασης Δημάρχου με την ανάδοχο εταιρεία «ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜ. ΜΙΧΑΗΛ» που αφορά στην «Αμοιβή και έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης των Δημοτικών Κτιρί
Θέμα: χρονική παράταση για διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, της υπ` αριθμ.209971/19-07-17 απόφασης Δημάρχου με την ανάδοχο εταιρεία «ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜ. ΜΙΧΑΗΛ» που αφορά στην «Αμοιβή και έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης των Δημοτικών Κτιρίων» για τις ανάγκες της Δ/νσης Κτιριακής Υποδομής.
Ημ/νια: 09/10/2017 08:57:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙΒ7Ω6Μ-3Λ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ.
Θέμα: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ.
Ημ/νια: 09/10/2017 08:57:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω03ΛΩ6Μ-ΥΕ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Θέμα: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ημ/νια: 09/10/2017 08:42:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΚΘΠΩ6Μ-ΔΑΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΔ 256/2017
Θέμα: ΕΔ 256/2017
Ημ/νια: 09/10/2017 08:16:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΚΨΤΩ6Μ-ΝΥ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των Μονίμων-Αποσπασμένων Υπαλλήλων στο Τμήμα Παιδικών Εξοχών, για τους μήνες ΙΟΥΝΙΟ, ΙΟΥΛΙΟ, ΑΥΓΟΥΣΤΟ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ & ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2017.
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των Μονίμων-Αποσπασμένων Υπαλλήλων στο Τμήμα Παιδικών Εξοχών, για τους μήνες ΙΟΥΝΙΟ, ΙΟΥΛΙΟ, ΑΥΓΟΥΣΤΟ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ & ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2017.
Ημ/νια: 07/10/2017 14:45:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΘΝΡΩ6Μ-ΜΤΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 50.000€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 1.500.000,00€ ΓΙΑ 2018 & ΠΟΣΟΥ 650.000,00€ ΓΙΑ 2019.
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 50.000€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 1.500.000,00€ ΓΙΑ 2018 & ΠΟΣΟΥ 650.000,00€ ΓΙΑ 2019.
Ημ/νια: 06/10/2017 15:27:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΥΜΥΩ6Μ-ΔΗΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για Α. τη μετάβαση στη Φρανκφούρτη από τις 11 έως και τις 15 Οκτωβρίου 2017 της κ. Φωτεινής Ανδρικοπούλου, Ειδικής Συμβούλου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Αθηναίων και της κ. Άννας Ρούτση, Ειδικής Συμβούλου για θέματα πολιτισμού και
Θέμα: έγκριση για Α. τη μετάβαση στη Φρανκφούρτη από τις 11 έως και τις 15 Οκτωβρίου 2017 της κ. Φωτεινής Ανδρικοπούλου, Ειδικής Συμβούλου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Αθηναίων και της κ. Άννας Ρούτση, Ειδικής Συμβούλου για θέματα πολιτισμού και επικοινωνίας του Δήμου Αθηναίων, για τη συμμετοχή τους στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Φρανκφούρτης στην οποία θα προωθηθεί η ανάληψη της Αθήνας ως Παγκόσμιας Πρωτεύουσας Βιβλίου για το 2018 και Β. τη διάθεση της σχετικής δαπάνης.
Ημ/νια: 06/10/2017 15:16:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΘ2ΟΩ6Μ-33Ο
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 7.900,00€ το οποίο αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος “Accelerating Change for Social Inclusion”
Θέμα: έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 7.900,00€ το οποίο αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος “Accelerating Change for Social Inclusion”
Ημ/νια: 06/10/2017 15:12:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΧΖΙΩ6Μ-2ΤΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Eγκριση για Α. τη μετάβαση στις Βρυξέλλες από τις 9 έως και τις 13 Οκτωβρίου 2017 της Αντιδημάρχου Κοινωνίας των Πολιτών και Καινοτομίας, κ. Αμαλίας Ζέπου και της Ειδικής Συμβούλου του Δημάρχου Αθηναίων για θέματα Ευρωπαϊκής και Μεταναστευτικής Πολιτικής,
Θέμα: Eγκριση για Α. τη μετάβαση στις Βρυξέλλες από τις 9 έως και τις 13 Οκτωβρίου 2017 της Αντιδημάρχου Κοινωνίας των Πολιτών και Καινοτομίας, κ. Αμαλίας Ζέπου και της Ειδικής Συμβούλου του Δημάρχου Αθηναίων για θέματα Ευρωπαϊκής και Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ. Αντιγόνης Κοτανίδη, προκειμένου να συμμετάσχουν σε Διασκέψεις Εργασίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων (European Week of Regions and Cities) και Β. τη διάθεση της σχετικής δαπάνης
Ημ/νια: 06/10/2017 15:11:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΤΓ2Ω6Μ-ΚΥΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Μερική ανατροπή της με αριθμό Π00598 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.
Θέμα: Μερική ανατροπή της με αριθμό Π00598 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.
Ημ/νια: 06/10/2017 15:08:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΞΧΝΩ6Μ-9Τ2
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για Α. τη μετάβαση του Δημάρχου Αθηναίων κ. Γιώργου Καμίνη και της Διευθύντριας του Γραφείου Δημάρχου κας Μαρίας Λογοθέτη, στις Βρυξέλλες από τις 09 έως και τις 11 Οκτωβρίου 2017, προκειμένου να συμμετέχουν στην 125η Σύνοδο της Ολομέλειας της Επιτ
Θέμα: Έγκριση για Α. τη μετάβαση του Δημάρχου Αθηναίων κ. Γιώργου Καμίνη και της Διευθύντριας του Γραφείου Δημάρχου κας Μαρίας Λογοθέτη, στις Βρυξέλλες από τις 09 έως και τις 11 Οκτωβρίου 2017, προκειμένου να συμμετέχουν στην 125η Σύνοδο της Ολομέλειας της Επιτροπής των Περιφερειών και Β. τη διάθεση της σχετικής δαπάνης.
Ημ/νια: 06/10/2017 14:58:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Μ2ΟΩ6Μ-ΩΚΑ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση γενόμενης δαπάνης: α) ποσού 1.040,00€ από το με αριθμό Α00646 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής και β) ποσού 1.040,00€ από το με αριθμό Α00648 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, τα οποία εκδόθηκαν στο όνομα του υπαλλήλου κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΨΑΘΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ γ
Θέμα: Έγκριση γενόμενης δαπάνης: α) ποσού 1.040,00€ από το με αριθμό Α00646 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής και β) ποσού 1.040,00€ από το με αριθμό Α00648 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, τα οποία εκδόθηκαν στο όνομα του υπαλλήλου κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΨΑΘΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ για την κάλυψη των εξόδων κίνησης και διαμονής Αντιδημάρχου Μεταναστών Προσφύγων και Δημοτικής Αποκέντρωσης κ. Λ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ και του υπαλλήλου του Τμήματος Υποστήριξης και Κοινωνικής Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας κ. Π. ΨΑΘΑ, αντίστοιχα, για τις μεταβάσεις τους στο Ελσίνκι από τις 27 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2017
Ημ/νια: 06/10/2017 14:56:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΡΙΛΩ6Μ-Γ4Α
Κατηγορίες: Διαύγεια
17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11-10-2017 2Ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Θέμα: 17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11-10-2017 2Ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Ημ/νια: 06/10/2017 14:50:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω2ΙΗΩ6Μ-ΒΧΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου του Αυτοτελούς Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων κ. ΝΕΡΟΥΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ κλάδου ΤΕ Διοικητικού και με βαθμό Γ’ α) ποσού 900,00€, για την κάλυψη των εξόδων κί
Θέμα: Έγκριση έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου του Αυτοτελούς Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων κ. ΝΕΡΟΥΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ κλάδου ΤΕ Διοικητικού και με βαθμό Γ’ α) ποσού 900,00€, για την κάλυψη των εξόδων κίνησης (αεροπορικά εισιτήρια και εισιτήρια Μ.Μ.Μ. από και προς τους αερολιμένες) για τη διαδρομή Αθήνα – Μόναχο - Αθήνα και των εξόδων διαμονής του Προϊσταμένου του Τμήματος Υποστήριξης και Κοινωνικής Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΨΑΘΑ στο Μόναχο και β) ποσού 900,00€ για την κάλυψη των εξόδων κίνησης (αεροπορικά εισιτήρια και εισιτήρια Μ.Μ.Μ. από και προς τους αερολιμένες) για τη διαδρομή Αθήνα – Μόναχο - Αθήνα και των εξόδων διαμονής της υπαλλήλου του Τμήματος Υποστήριξης και Κοινωνικής Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας κ. ΜΑΡΙΓΟΥΣ ΧΟΡΜΟΒΙΤΗ στο Μόναχο, προκειμένου να συμμετάσχουν από 23.10.2017 έως 25.10.2017 σε επίσκεψη μελέτης στα πλαίσια του προγράμματος ‘CITIES – GROW’ του δικτύου EUROCITIES
Ημ/νια: 06/10/2017 14:47:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΖΓ3Ω6Μ-96Δ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΚΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ
Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΚΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ
Ημ/νια: 06/10/2017 14:38:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΣΟ8Ω6Μ-2ΙΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Δαπάνη πληρωμής στους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Αθηναίων της αξίας του γάλακτος για τα οικονομικά έτη 2013, 2014 και 2015 (Φ.20 Δ.28).
Θέμα: Δαπάνη πληρωμής στους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Αθηναίων της αξίας του γάλακτος για τα οικονομικά έτη 2013, 2014 και 2015 (Φ.20 Δ.28).
Ημ/νια: 06/10/2017 08:51:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΠΙΠΩ6Μ-Μ7Ι
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ.
Ημ/νια: 06/10/2017 08:46:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΤΨΡΩ6Μ-0ΡΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017,ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017,ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Ημ/νια: 06/10/2017 08:43:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΡΘΒΩ6Μ-19Λ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.