ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΜΑΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΜΑΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Ημ/νια: 02/02/2017 13:38:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΓΧΦΩ6Μ-5ΣΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Ημ/νια: 02/02/2017 13:36:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΔΕ8Ω6Μ-ΠΘΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Θέμα: ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Ημ/νια: 02/02/2017 13:23:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Χ2ΡΩ6Μ-0ΧΑ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Θέμα: ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Ημ/νια: 02/02/2017 13:06:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΡΨΥΩ6Μ-Ν9Α
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του στεγασμένου χώρου – κυλικείου που βρίσκεται στο Α΄ Κοιμητήριο και περιλαμβάνει: α) κύρια αίθουσα 184,75 τ.μ. β) είσοδο 37,20 τ.μ. γ) κουζίνα 12,30 τ.μ. δ) αποθήκη 8
Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του στεγασμένου χώρου – κυλικείου που βρίσκεται στο Α΄ Κοιμητήριο και περιλαμβάνει: α) κύρια αίθουσα 184,75 τ.μ. β) είσοδο 37,20 τ.μ. γ) κουζίνα 12,30 τ.μ. δ) αποθήκη 8,10 τ.μ., με δικαίωμα χρήσης κοινόχρηστων WC έκτασης 44,10 τ.μ. που βρίσκονται στη δυτική πτέρυγα της εισόδου του Α’ Κοιμητηριού με τιμή εκκίνησης το ποσό των 13.900,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών
Ημ/νια: 02/02/2017 13:03:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ι39Ω6Μ-1ΒΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Θέμα: ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Ημ/νια: 02/02/2017 12:52:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΞΤ3Ω6Μ-ΜΑ1
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ , ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ) - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)>> , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΔΡΑΚΟΥ 19 , ΤΟΥ ΚΡΙΚΟΡ ΚΙΦΟΡΚΙΑΝ
Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ , ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ) - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)>> , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΔΡΑΚΟΥ 19 , ΤΟΥ ΚΡΙΚΟΡ ΚΙΦΟΡΚΙΑΝ
Ημ/νια: 01/02/2017 16:26:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΨΟΥΩ6Μ-Ρ9Ψ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ , ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ) - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)>> , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΔΡΑΚΟΥ 19 , ΤΟΥ ΚΡΙΚΟΡ ΚΙΦΟΡΚΙΑΝ
Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ , ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ) - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)>> , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΔΡΑΚΟΥ 19 , ΤΟΥ ΚΡΙΚΟΡ ΚΙΦΟΡΚΙΑΝ
Ημ/νια: 01/02/2017 16:26:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΨΟΥΩ6Μ-Ρ9Ψ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ , ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ)>> ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΥΜΠΑΡΗ 5 , ΤΗΣ <<Γ. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.>>
Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ , ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ)>> ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΥΜΠΑΡΗ 5 , ΤΗΣ <<Γ. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.>>
Ημ/νια: 01/02/2017 16:23:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΟΞΤΩ6Μ-ΓΛΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ , ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ)>> ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΥΜΠΑΡΗ 5 , ΤΗΣ <<Γ. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.>>
Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ , ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ)>> ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΥΜΠΑΡΗ 5 , ΤΗΣ <<Γ. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.>>
Ημ/νια: 01/02/2017 16:23:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΟΞΤΩ6Μ-ΓΛΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόρριψη της με Α.Π. 409114/30.12.2016 προδικαστικής προσφυγής της Σύμπραξης “Α. & Ι. ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” με δ.τ. “ΙΡΙΣ Ο.Ε.” και “ΦΑΝΑΡΑΣ Κ. – ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ Π. & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.” με δ.τ. “ΓΑΙΑΚΟΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ” κατά της με αριθμό 1435/07.12.2016 πράξης
Θέμα: Απόρριψη της με Α.Π. 409114/30.12.2016 προδικαστικής προσφυγής της Σύμπραξης “Α. & Ι. ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” με δ.τ. “ΙΡΙΣ Ο.Ε.” και “ΦΑΝΑΡΑΣ Κ. – ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ Π. & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.” με δ.τ. “ΓΑΙΑΚΟΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ” κατά της με αριθμό 1435/07.12.2016 πράξης Οικονομικής Επιτροπής και κατά του διορθωμένου Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής του δημόσιου διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης “ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”, προεκτιμώμενης αμοιβής 346.641,21€ (πλέον Φ.Π.Α. 23%), ήτοι σύνολο 426.368,68€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%), διότι σύμφωνα με τη με Α.Π. 012380/16.01.2017 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού οι αναφερόμενοι ισχυρισμοί έχουν ήδη κριθεί.
Ημ/νια: 01/02/2017 15:15:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΖ52Ω6Μ-06Π
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόρριψη της με Α.Π. 409114/30.12.2016 προδικαστικής προσφυγής της Σύμπραξης “Α. & Ι. ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” με δ.τ. “ΙΡΙΣ Ο.Ε.” και “ΦΑΝΑΡΑΣ Κ. – ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ Π. & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.” με δ.τ. “ΓΑΙΑΚΟΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ” κατά της με αριθμό 1435/07.12.2016 πράξης
Θέμα: Απόρριψη της με Α.Π. 409114/30.12.2016 προδικαστικής προσφυγής της Σύμπραξης “Α. & Ι. ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” με δ.τ. “ΙΡΙΣ Ο.Ε.” και “ΦΑΝΑΡΑΣ Κ. – ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ Π. & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.” με δ.τ. “ΓΑΙΑΚΟΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ” κατά της με αριθμό 1435/07.12.2016 πράξης Οικονομικής Επιτροπής και κατά του διορθωμένου Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής του δημόσιου διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης “ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”, προεκτιμώμενης αμοιβής 346.641,21€ (πλέον Φ.Π.Α. 23%), ήτοι σύνολο 426.368,68€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%), διότι σύμφωνα με τη με Α.Π. 012380/16.01.2017 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού οι αναφερόμενοι ισχυρισμοί έχουν ήδη κριθεί.
Ημ/νια: 01/02/2017 15:15:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΖ52Ω6Μ-06Π
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της πληρότητας και της εγκυρότητας των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του αναδόχου “Β.ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.” για την εκτέλεση του έργου “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ
Θέμα: Έγκριση της πληρότητας και της εγκυρότητας των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του αναδόχου “Β.ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.” για την εκτέλεση του έργου “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ”, προϋπολογισμού 150.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Ημ/νια: 01/02/2017 15:13:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΦΦΚΩ6Μ-Μ8Π
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της πληρότητας και της εγκυρότητας των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του αναδόχου “Β.ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.” για την εκτέλεση του έργου “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ
Θέμα: Έγκριση της πληρότητας και της εγκυρότητας των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του αναδόχου “Β.ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.” για την εκτέλεση του έργου “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ”, προϋπολογισμού 150.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Ημ/νια: 01/02/2017 15:13:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΦΦΚΩ6Μ-Μ8Π
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της πληρότητας και της εγκυρότητας των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών της μειοδότριας εταιρίας “ΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ” για την εκτέλεση του έργου “ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 6η και 7η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Θέμα: Έγκριση της πληρότητας και της εγκυρότητας των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών της μειοδότριας εταιρίας “ΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ” για την εκτέλεση του έργου “ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 6η και 7η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2016” προϋπολογισμού 1.100.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Ημ/νια: 01/02/2017 15:11:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ6ΧΓΩ6Μ-Λ79
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της πληρότητας και της εγκυρότητας των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών της μειοδότριας εταιρίας “ΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ” για την εκτέλεση του έργου “ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 6η και 7η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Θέμα: Έγκριση της πληρότητας και της εγκυρότητας των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών της μειοδότριας εταιρίας “ΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ” για την εκτέλεση του έργου “ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 6η και 7η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2016” προϋπολογισμού 1.100.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Ημ/νια: 01/02/2017 15:11:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ6ΧΓΩ6Μ-Λ79
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της πληρότητας και της εγκυρότητας των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών της μειοδότριας εταιρίας “ΠΕΤΚΑ Α.Ε.” για την εκτέλεση του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”, προϋπολογισμού 500.000,00€ (
Θέμα: Έγκριση της πληρότητας και της εγκυρότητας των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών της μειοδότριας εταιρίας “ΠΕΤΚΑ Α.Ε.” για την εκτέλεση του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”, προϋπολογισμού 500.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Ημ/νια: 01/02/2017 15:10:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΕ7ΖΩ6Μ-Θ55
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της πληρότητας και της εγκυρότητας των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών της μειοδότριας εταιρίας “ΠΕΤΚΑ Α.Ε.” για την εκτέλεση του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”, προϋπολογισμού 500.000,00€ (
Θέμα: Έγκριση της πληρότητας και της εγκυρότητας των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών της μειοδότριας εταιρίας “ΠΕΤΚΑ Α.Ε.” για την εκτέλεση του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”, προϋπολογισμού 500.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Ημ/νια: 01/02/2017 15:10:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΕ7ΖΩ6Μ-Θ55
Κατηγορίες: Διαύγεια
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ)» στην ¨TSF I.K.E.¨, επί της οδού TΣΑΚΑΛΩΦ 2.
Θέμα: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ)» στην ¨TSF I.K.E.¨, επί της οδού TΣΑΚΑΛΩΦ 2.
Ημ/νια: 01/02/2017 15:10:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΤΤΡΩ6Μ-ΠΡΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ)» στην ¨TSF I.K.E.¨, επί της οδού TΣΑΚΑΛΩΦ 2.
Θέμα: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ)» στην ¨TSF I.K.E.¨, επί της οδού TΣΑΚΑΛΩΦ 2.
Ημ/νια: 01/02/2017 15:10:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΤΤΡΩ6Μ-ΠΡΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.