έγκριση για την αποδοχή των πρακτικών της Η΄/2015 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών που αφορούν τέλη κοινοχρήστων χώρων
Θέμα: έγκριση για την αποδοχή των πρακτικών της Η΄/2015 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών που αφορούν τέλη κοινοχρήστων χώρων
Ημ/νια: 13/10/2015 14:59:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω1Ζ7Ω6Μ-ΡΨΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015
Θέμα: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015
Ημ/νια: 13/10/2015 14:59:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΙΜΩΩ6Μ-8ΣΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για την αποδοχή των πρακτικών της H΄/2015 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών σχετικά με τέλη κοινοχρήστων χώρων.
Θέμα: έγκριση για την αποδοχή των πρακτικών της H΄/2015 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών σχετικά με τέλη κοινοχρήστων χώρων.
Ημ/νια: 13/10/2015 14:55:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΔΜΤΩ6Μ-ΩΦΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για την αποδοχή των πρακτικών της Α΄/2015 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών σχετικά με τέλη διαφημίσεων Λοιπών Τελών επιτηδευματιών και φορολογικών διαφορών.
Θέμα: έγκριση για την αποδοχή των πρακτικών της Α΄/2015 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών σχετικά με τέλη διαφημίσεων Λοιπών Τελών επιτηδευματιών και φορολογικών διαφορών.
Ημ/νια: 13/10/2015 14:52:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω50ΚΩ6Μ-Τ44
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για την αποδοχή των πρακτικών της E΄/2015 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών σχετικά με ανταποδοτικά τέλη και ΤΑΠ.
Θέμα: έγκριση για την αποδοχή των πρακτικών της E΄/2015 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών σχετικά με ανταποδοτικά τέλη και ΤΑΠ.
Ημ/νια: 13/10/2015 14:49:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Φ13Ω6Μ-Ξ5Η
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για την αποδοχή των πρακτικών της Η΄/2015 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών σχετικά με ανταποδοτικά τέλη και ΤΑΠ.
Θέμα: έγκριση για την αποδοχή των πρακτικών της Η΄/2015 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών σχετικά με ανταποδοτικά τέλη και ΤΑΠ.
Ημ/νια: 13/10/2015 14:44:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΚΔΡΩ6Μ-ΒΙ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για την αποδοχή των πρακτικών της Θ΄/2015 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών σχετικά με ανταποδοτικά τέλη και ΤΑΠ.
Θέμα: έγκριση για την αποδοχή των πρακτικών της Θ΄/2015 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών σχετικά με ανταποδοτικά τέλη και ΤΑΠ.
Ημ/νια: 13/10/2015 14:41:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΑΕ9Ω6Μ-ΣΛΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑ ΟΔΟΥ (ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ)
Θέμα: ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑ ΟΔΟΥ (ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ)
Ημ/νια: 13/10/2015 14:34:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΖΞΦΩ6Μ-ΡΥΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Θέμα: ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ημ/νια: 13/10/2015 14:25:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΒΙΠΩ6Μ-ΩΤΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Σύνταξη διακήρυξης, κατάρτιση όρων και έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, τακτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Οικοδομικών Υλικών για τις επείγουσες ανάγκες της Δ/νσης Οδοποιίας & Αποχέτευσης, προϋπολογισμού
Θέμα: Σύνταξη διακήρυξης, κατάρτιση όρων και έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, τακτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Οικοδομικών Υλικών για τις επείγουσες ανάγκες της Δ/νσης Οδοποιίας & Αποχέτευσης, προϋπολογισμού 184.225,71€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%
Ημ/νια: 12/10/2015 15:49:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Ψ9ΒΩ6Μ-ΘΥΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Σύνταξη διακήρυξης, κατάρτιση όρων και έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, τακτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Οικοδομικών Υλικών για τις επείγουσες ανάγκες της Δ/νσης Οδοποιίας & Αποχέτευσης, προϋπολογισμού
Θέμα: Σύνταξη διακήρυξης, κατάρτιση όρων και έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, τακτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Οικοδομικών Υλικών για τις επείγουσες ανάγκες της Δ/νσης Οδοποιίας & Αποχέτευσης, προϋπολογισμού 184.225,71€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%
Ημ/νια: 12/10/2015 15:49:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Ψ9ΒΩ6Μ-ΘΥΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση άσκησης έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 15815/2014 οριστικής απόφασης του 26ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
Θέμα: Έγκριση άσκησης έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 15815/2014 οριστικής απόφασης του 26ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
Ημ/νια: 12/10/2015 15:44:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΦ2ΧΩ6Μ-8ΙΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση άσκησης έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 15815/2014 οριστικής απόφασης του 26ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
Θέμα: Έγκριση άσκησης έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 15815/2014 οριστικής απόφασης του 26ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
Ημ/νια: 12/10/2015 15:44:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΦ2ΧΩ6Μ-8ΙΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ Κ.Υ.Ε.
Θέμα: ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ Κ.Υ.Ε.
Ημ/νια: 12/10/2015 15:42:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΥΟ1Ω6Μ-4Ι8
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ Κ.Υ.Ε.
Θέμα: ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ Κ.Υ.Ε.
Ημ/νια: 12/10/2015 15:42:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΥΟ1Ω6Μ-4Ι8
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ Κ.Υ.Ε.
Θέμα: ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ Κ.Υ.Ε.
Ημ/νια: 12/10/2015 15:39:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΖΒΠΩ6Μ-4ΝΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ Κ.Υ.Ε.
Θέμα: ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ Κ.Υ.Ε.
Ημ/νια: 12/10/2015 15:39:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΖΒΠΩ6Μ-4ΝΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων πλειοδοτικής, προφορικής, φανερής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκποιούμενου χαρτιού ανακύκλωσης
Θέμα: Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων πλειοδοτικής, προφορικής, φανερής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκποιούμενου χαρτιού ανακύκλωσης
Ημ/νια: 12/10/2015 15:38:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙΘΥΩ6Μ-5ΟΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων πλειοδοτικής, προφορικής, φανερής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκποιούμενου χαρτιού ανακύκλωσης
Θέμα: Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων πλειοδοτικής, προφορικής, φανερής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκποιούμενου χαρτιού ανακύκλωσης
Ημ/νια: 12/10/2015 15:38:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙΘΥΩ6Μ-5ΟΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ Κ.Υ.Ε.
Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ Κ.Υ.Ε.
Ημ/νια: 12/10/2015 15:35:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΛΡΝΩ6Μ-Λ33
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.