7ο θέμα από την Η/Δ που αφορά συζήτηση και λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη, προέγκρισης άδειας λειτουργίας σε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος ΚΟΥΡΕΙΟ – ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ – ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΡΩΝ (ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ – ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ) ιδιοκτησίας AB
Θέμα: 7ο θέμα από την Η/Δ που αφορά συζήτηση και λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη, προέγκρισης άδειας λειτουργίας σε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος ΚΟΥΡΕΙΟ – ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ – ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΡΩΝ (ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ – ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ) ιδιοκτησίας ABDULLAH MD στην οδό ΠΑΤΗΣΙΩΝ 291 στην περιοχή ΑΓ.ΛΟΥΚΑ
Ημ/νια: 10/07/2015 13:53:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΞΣΑΩ6Μ-Τ0Ω
Κατηγορίες: Διαύγεια
6ο θέμα από την Η/Δ που αφορά συζήτηση και λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη, προέγκρισης άδειας λειτουργίας στην επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤ
Θέμα: 6ο θέμα από την Η/Δ που αφορά συζήτηση και λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη, προέγκρισης άδειας λειτουργίας στην επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ) ιδιοκτησίας ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ στην οδό Κ.ΠΑΛΑΜΑ 33 στην περιοχή Α.ΠΑΤΗΣΙΩΝ
Ημ/νια: 10/07/2015 13:50:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΒΝ7Ω6Μ-ΜΚΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
5ο θέμα από την Η/Δ που αφορά συζήτηση και λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη, προέγκρισης άδειας λειτουργίας στην μικτή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ) και επιχείρηση λια
Θέμα: 5ο θέμα από την Η/Δ που αφορά συζήτηση και λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη, προέγκρισης άδειας λειτουργίας στην μικτή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ) και επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων (ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΤΟΙΜΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ & ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ) ιδιοκτησίας «ΠΑΤΗΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με δ.τ. «ΠΑΤΗΣΙΑ Α.Ε.» με νόμιμο εκπρόσωπο την εταιρεία «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» επί της οδού ΧΑΛΚΙΔΟΣ 22Α
Ημ/νια: 10/07/2015 13:47:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΞΔ8Ω6Μ-ΡΧΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
4ο θέμα από την Η/Δ που αφορά συζήτηση και λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη, προέγκρισης άδειας λειτουργίας στην μικτή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ) και επιχείρηση λια
Θέμα: 4ο θέμα από την Η/Δ που αφορά συζήτηση και λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη, προέγκρισης άδειας λειτουργίας στην μικτή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ) και επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων (ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΤΟΙΜΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ & ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ) ιδιοκτησίας «ΠΑΤΗΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με δ.τ. «ΠΑΤΗΣΙΑ Α.Ε.» με νόμιμο εκπρόσωπο την εταιρεία «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» επί της οδού Π.ΜΑΚΡΗ 2Α
Ημ/νια: 10/07/2015 13:42:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΡΔ7Ω6Μ-Π0Σ
Κατηγορίες: Διαύγεια
το 3ο θέμα από την Η/Δ που αφορά συζήτηση και λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη, προέγκρισης άδειας λειτουργίας στην επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) ιδιοκτησίας «ΖΗΣ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.
Θέμα: το 3ο θέμα από την Η/Δ που αφορά συζήτηση και λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη, προέγκρισης άδειας λειτουργίας στην επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) ιδιοκτησίας «ΖΗΣ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» στην οδό ΧΑΛΕΠΑ 37 στην περιοχή ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ
Ημ/νια: 10/07/2015 13:22:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΟΩ5Ω6Μ-ΚΥΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΥΕ (ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗ)
Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΥΕ (ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗ)
Ημ/νια: 10/07/2015 13:16:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΘ9ΩΩ6Μ-ΞΧΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 198/2015
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 198/2015
Ημ/νια: 10/07/2015 13:14:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω4ΕΕΩ6Μ-ΩΣΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 09/07/2015 15:21:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΡΘΥΩ6Μ-ΤΛΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 09/07/2015 15:21:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΡΘΥΩ6Μ-ΤΛΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ_ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ_ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ
Ημ/νια: 09/07/2015 13:54:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω531Ω6Μ-7ΥΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ_ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ_ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ
Ημ/νια: 09/07/2015 13:54:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω531Ω6Μ-7ΥΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ & ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ & ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ημ/νια: 09/07/2015 13:47:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 60Ψ7Ω6Μ-ΣΙ1
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ & ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ & ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ημ/νια: 09/07/2015 13:47:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 60Ψ7Ω6Μ-ΣΙ1
Κατηγορίες: Διαύγεια
Κατακυρωση της απ'έυθειας αναθεσης προμηθειας 1.300 φυσιγγίων για την μετεκπαίδευση του προσωπικου ασφαλειας του Δήμου Αθηναίων συμφωνα με την 1728/15/92856/11.05.2015 Εγκύκλιο της ΕΛΛΑΣ
Θέμα: Κατακυρωση της απ'έυθειας αναθεσης προμηθειας 1.300 φυσιγγίων για την μετεκπαίδευση του προσωπικου ασφαλειας του Δήμου Αθηναίων συμφωνα με την 1728/15/92856/11.05.2015 Εγκύκλιο της ΕΛΛΑΣ
Ημ/νια: 09/07/2015 13:06:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΤΟΦΩ6Μ-ΔΤ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
Κατακυρωση της απ'έυθειας αναθεσης προμηθειας 1.300 φυσιγγίων για την μετεκπαίδευση του προσωπικου ασφαλειας του Δήμου Αθηναίων συμφωνα με την 1728/15/92856/11.05.2015 Εγκύκλιο της ΕΛΛΑΣ
Θέμα: Κατακυρωση της απ'έυθειας αναθεσης προμηθειας 1.300 φυσιγγίων για την μετεκπαίδευση του προσωπικου ασφαλειας του Δήμου Αθηναίων συμφωνα με την 1728/15/92856/11.05.2015 Εγκύκλιο της ΕΛΛΑΣ
Ημ/νια: 09/07/2015 13:06:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΤΟΦΩ6Μ-ΔΤ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για την επανάληψη διενέργειας της ανοικτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 4Η, 5Η ΚΑΙ 6Η Δ.Κ. ΕΤΟΥΣ 2015”, προϋπολογισμού 270.000,00€ (με αναθ
Θέμα: Έγκριση για την επανάληψη διενέργειας της ανοικτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 4Η, 5Η ΚΑΙ 6Η Δ.Κ. ΕΤΟΥΣ 2015”, προϋπολογισμού 270.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α), σύμφωνα και με το αριθμό πρωτοκόλλου 231135/07.07.2015 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού
Ημ/νια: 09/07/2015 13:05:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΨΑΞΩ6Μ-ΑΞΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Ημ/νια: 09/07/2015 12:50:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΨΧΨΩ6Μ-Ε6Φ
Κατηγορίες: Διαύγεια
13Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ 2ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΥΜΗΤΤΟΥ 251 & ΒΙΝΚΕΛΜΑΝ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΤΟ 2ο ΟΡΟΦΟ ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 14-7-2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 16:30
Θέμα: 13Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ 2ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΥΜΗΤΤΟΥ 251 & ΒΙΝΚΕΛΜΑΝ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΤΟ 2ο ΟΡΟΦΟ ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 14-7-2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 16:30
Ημ/νια: 09/07/2015 12:49:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΧΒΞΩ6Μ-Λ8Ε
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για την επανάληψη διενέργειας της ανοικτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 7Η Δ.Κ. ΕΤΟΥΣ 2015», προϋπολογισμού 260.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ
Θέμα: Έγκριση για την επανάληψη διενέργειας της ανοικτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 7Η Δ.Κ. ΕΤΟΥΣ 2015», προϋπολογισμού 260.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), σύμφωνα και με το αριθμό πρωτοκόλλου 231142/07.07.2015 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού
Ημ/νια: 09/07/2015 12:48:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 763ΚΩ6Μ-ΨΝΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια
11H ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ 2ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΥΜΗΤΤΟΥ 251 & ΒΙΝΚΕΛΜΑΝ ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 14-7-2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 18:30
Θέμα: 11H ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ 2ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΥΜΗΤΤΟΥ 251 & ΒΙΝΚΕΛΜΑΝ ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 14-7-2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 18:30
Ημ/νια: 09/07/2015 12:47:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 67ΔΜΩ6Μ-446
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552
Τηλ. 210 3722001
Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.