ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 04/07/2014 13:15:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΒΥΝΔΩ6Μ-47Δ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 04/07/2014 13:07:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΗΦ4Ω6Μ-0ΤΑ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 04/07/2014 12:59:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΒΤ9ΝΩ6Μ-5ΚΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
Ημ/νια: 04/07/2014 12:47:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω6ΝΜΩ6Μ-ΛΜΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 218/2014
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 218/2014
Ημ/νια: 04/07/2014 12:42:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΡΨΟΩ6Μ-Ξ3Ε
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 04/07/2014 12:32:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 69Ι0Ω6Μ-Λ0Ν
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 04/07/2014 12:23:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω9ΙΞΩ6Μ-ΩΗ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για τη με απευθείας ανάθεση προμήθεια τροφίμων κλπ των παιδικών εξοχών κατασκηνωτικής περιόδου 2014 άρθρο 72. παρ. 1δ του Ν. 3852/2010
Θέμα: Λήψη απόφασης για τη με απευθείας ανάθεση προμήθεια τροφίμων κλπ των παιδικών εξοχών κατασκηνωτικής περιόδου 2014 άρθρο 72. παρ. 1δ του Ν. 3852/2010
Ημ/νια: 03/07/2014 13:52:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΦΑ4Ω6Μ-418
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για τη με απευθείας ανάθεση προμήθεια τροφίμων κλπ των παιδικών εξοχών κατασκηνωτικής περιόδου 2014 άρθρο 72. παρ. 1δ του Ν. 3852/2010
Θέμα: Λήψη απόφασης για τη με απευθείας ανάθεση προμήθεια τροφίμων κλπ των παιδικών εξοχών κατασκηνωτικής περιόδου 2014 άρθρο 72. παρ. 1δ του Ν. 3852/2010
Ημ/νια: 03/07/2014 13:52:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΦΑ4Ω6Μ-418
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ (ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 18-08-2014 ΕΩΣ 01-10-2014)
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ (ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 18-08-2014 ΕΩΣ 01-10-2014)
Ημ/νια: 03/07/2014 13:34:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 68ΛΠΩ6Μ-2ΩΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ (ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 18-08-2014 ΕΩΣ 01-10-2014)
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ (ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 18-08-2014 ΕΩΣ 01-10-2014)
Ημ/νια: 03/07/2014 13:34:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 68ΛΠΩ6Μ-2ΩΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ 12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1ης ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Θέμα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ 12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1ης ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 03/07/2014 12:35:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 63ΝΡΩ6Μ-ΞΜΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ 12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1ης ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Θέμα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ 12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1ης ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 03/07/2014 12:35:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 63ΝΡΩ6Μ-ΞΜΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αγορά ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.».
Θέμα: Αγορά ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.».
Ημ/νια: 03/07/2014 12:30:25
Φορέας: ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.
ΑΔΑ: 6ΩΕΧΟΡΔ3-ΥΧΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αγορά ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.».
Θέμα: Αγορά ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.».
Ημ/νια: 03/07/2014 12:30:25
Φορέας: ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.
ΑΔΑ: 6ΩΕΧΟΡΔ3-ΥΧΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αγορά ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.».
Θέμα: Αγορά ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.».
Ημ/νια: 03/07/2014 12:25:24
Φορέας: ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.
ΑΔΑ: ΒΙ55ΟΡΔ3-9Ο6
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αγορά ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.».
Θέμα: Αγορά ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.».
Ημ/νια: 03/07/2014 12:25:24
Φορέας: ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.
ΑΔΑ: ΒΙ55ΟΡΔ3-9Ο6
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τον ορισμό υπευθύνου της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» για την υλοποίηση της πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – «ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ
Θέμα: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τον ορισμό υπευθύνου της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» για την υλοποίηση της πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – «ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INNOVATHENS».
Ημ/νια: 03/07/2014 12:16:40
Φορέας: ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.
ΑΔΑ: ΩΛΓΑΟΡΔ3-49Τ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τον ορισμό υπευθύνου της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» για την υλοποίηση της πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – «ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ
Θέμα: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τον ορισμό υπευθύνου της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» για την υλοποίηση της πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – «ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INNOVATHENS».
Ημ/νια: 03/07/2014 12:16:40
Φορέας: ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.
ΑΔΑ: ΩΛΓΑΟΡΔ3-49Τ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Περί εγκρίσεως ασκήσεως ή μη αναίρεσης κατά της υπ’αριθμ. 1489/2014 ήδη τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών).
Θέμα: Περί εγκρίσεως ασκήσεως ή μη αναίρεσης κατά της υπ’αριθμ. 1489/2014 ήδη τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών).
Ημ/νια: 03/07/2014 12:06:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΓΔ7Ω6Μ-ΓΕ8
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552
Τηλ. 210 3722001
Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 210 5277000
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.