ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ 404 Α.Α.Κ. ΓΗΠΕΔΟ 11Χ11 ΣΤΟΝ ΑΟ ΚΟΛΩΝΟΥ ΣΤΙΣ 8/9/2014 ΚΑΙ 9/9/2014 ΚΑΙ ΩΡΕΣ 8.00-10.10
Θέμα: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ 404 Α.Α.Κ. ΓΗΠΕΔΟ 11Χ11 ΣΤΟΝ ΑΟ ΚΟΛΩΝΟΥ ΣΤΙΣ 8/9/2014 ΚΑΙ 9/9/2014 ΚΑΙ ΩΡΕΣ 8.00-10.10
Ημ/νια: 05/09/2014 15:19:48
Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 723ΓΟΞΩΡ-ΘΑ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΓΟΥΔΗ ΣΤΟΝ ΑΟ ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 10/9/2014 ΕΩΣ 30/11/2014 ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 440,00€ ΜΗΝΙΑΙΩΣ
Θέμα: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΓΟΥΔΗ ΣΤΟΝ ΑΟ ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 10/9/2014 ΕΩΣ 30/11/2014 ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 440,00€ ΜΗΝΙΑΙΩΣ
Ημ/νια: 05/09/2014 15:13:11
Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω1ΕΣΟΞΩΡ-ΔΗΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΓΟΥΔΗ ΣΤΟΝ ΑΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΑΠΟ 10/9/2014 ΕΩΣ 31/7/2015
Θέμα: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΓΟΥΔΗ ΣΤΟΝ ΑΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΑΠΟ 10/9/2014 ΕΩΣ 31/7/2015
Ημ/νια: 05/09/2014 15:07:44
Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΡΛ5ΟΞΩΡ-Ο3Χ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΩΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΩΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 05/09/2014 14:20:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 64Θ1Ω6Μ-Β6Θ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Κατακύρωση του αποτελέσματος της ανοικτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”
Θέμα: Κατακύρωση του αποτελέσματος της ανοικτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”
Ημ/νια: 05/09/2014 14:15:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΨΘΤΩ6Μ-ΩΧ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΥΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.ΠΑΝΟΥΣΗ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΥΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.ΠΑΝΟΥΣΗ
Ημ/νια: 05/09/2014 14:05:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω7ΙΕΩ6Μ-Κ9Ι
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΠΑΥΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΠΑΥΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
Ημ/νια: 05/09/2014 13:52:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Χ9ΑΩ6Μ-ΥΑΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο της κας ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗΣ, ποσού 1.573,75€ σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014
Θέμα: Λήψη απόφασης για την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο της κας ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗΣ, ποσού 1.573,75€ σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014
Ημ/νια: 05/09/2014 08:27:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Β85ΝΩ6Μ-ΚΡΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για την ρύθμιση με δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του κ. ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ποσού 4.110,99€ σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014
Θέμα: Λήψη απόφασης για την ρύθμιση με δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του κ. ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ποσού 4.110,99€ σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014
Ημ/νια: 05/09/2014 08:22:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 79ΒΤΩ6Μ-ΧΡΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για την ρύθμιση με δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του κ. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ποσών 6.599,08€ και 442,80€ σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014
Θέμα: Λήψη απόφασης για την ρύθμιση με δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του κ. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ποσών 6.599,08€ και 442,80€ σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014
Ημ/νια: 05/09/2014 08:19:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΨ24Ω6Μ-ΩΨΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του κ. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ποσών 1071,27€ και 115,40€ σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014
Θέμα: Λήψη απόφασης για την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του κ. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ποσών 1071,27€ και 115,40€ σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014
Ημ/νια: 05/09/2014 08:15:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Ω8ΨΩ6Μ-ΧΑ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του κ. ΓΚΡΕΜΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ποσού 85,60€ σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014
Θέμα: Λήψη απόφασης για την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του κ. ΓΚΡΕΜΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ποσού 85,60€ σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014
Ημ/νια: 05/09/2014 08:13:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Θ81Ω6Μ-Β04
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο της κας ΣΚΑΡΦΙ ΙΛΕΑΝΑ, ποσού 209,40€, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014
Θέμα: Λήψη απόφασης για την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο της κας ΣΚΑΡΦΙ ΙΛΕΑΝΑ, ποσού 209,40€, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014
Ημ/νια: 05/09/2014 08:10:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΨΒΒΩ6Μ-5ΥΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο της κας ΑΝΔΡΑΚΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, ποσού 786,25€, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014
Θέμα: Λήψη απόφασης για την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο της κας ΑΝΔΡΑΚΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, ποσού 786,25€, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014
Ημ/νια: 05/09/2014 08:07:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΚ71Ω6Μ-ΧΧΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του κ. ΠΑΠΠΑ ΑΛΕΚΟΥ, ποσού 162,00€ σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014
Θέμα: Λήψη απόφασης για την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του κ. ΠΑΠΠΑ ΑΛΕΚΟΥ, ποσού 162,00€ σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014
Ημ/νια: 05/09/2014 08:04:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΒΜΞΨΩ6Μ-ΛΟΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για την ρύθμιση με δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο της κας ΖΕΡΔΕ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ποσών 6.273,70€ και 5.321,02€, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014
Θέμα: Λήψη απόφασης για την ρύθμιση με δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο της κας ΖΕΡΔΕ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ποσών 6.273,70€ και 5.321,02€, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014
Ημ/νια: 05/09/2014 08:02:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΘΡΤΩ6Μ-ΦΓΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Επικύρωση παρουσιολογίων του Συμβουλίου της 5ης Δημοτικής Κοινότητας από 01/01/2014 έως & 27/08/2014.
Θέμα: Επικύρωση παρουσιολογίων του Συμβουλίου της 5ης Δημοτικής Κοινότητας από 01/01/2014 έως & 27/08/2014.
Ημ/νια: 05/09/2014 08:01:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΣΔΗΩ6Μ-Χ78
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την αποπληρωμή τόκων υπερημερίας του έργου "Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων στα 1ο, 2ο, 3ο Δ.Δ. σειρά ΣΑ 77/06".
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την αποπληρωμή τόκων υπερημερίας του έργου "Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων στα 1ο, 2ο, 3ο Δ.Δ. σειρά ΣΑ 77/06".
Ημ/νια: 04/09/2014 08:09:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΒΜ29Ω6Μ-Τ52
Κατηγορίες: Διαύγεια
Εκφραση γνώμης για την έγκριση ή μη, παραχώρησης χώρου στάθμευσης αναπηρικού οχήματος στην οδό Αλκιβιάδου 15-17 έως 30/06/2015.
Θέμα: Εκφραση γνώμης για την έγκριση ή μη, παραχώρησης χώρου στάθμευσης αναπηρικού οχήματος στην οδό Αλκιβιάδου 15-17 έως 30/06/2015.
Ημ/νια: 03/09/2014 18:58:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ544Ω6Μ-Θ68
Κατηγορίες: Διαύγεια
Εκφραση γνώμης για την έγκριση ή μη, παραχώρησης χώρου στάθμευσης αναπηρικού οχήματος στην οδό Υψηλάντου 43 έως 18/11/2016.
Θέμα: Εκφραση γνώμης για την έγκριση ή μη, παραχώρησης χώρου στάθμευσης αναπηρικού οχήματος στην οδό Υψηλάντου 43 έως 18/11/2016.
Ημ/νια: 03/09/2014 18:50:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΥ4ΗΩ6Μ-Ο3Γ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552
Τηλ. 210 3722001
Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 210 5277000
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.