ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΡΝΑΒΑ 7
Θέμα: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΡΝΑΒΑ 7
Ημ/νια: 07/03/2017 15:48:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΥΡΟΩ6Μ-ΣΣ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΡΝΑΒΑ 7
Θέμα: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΡΝΑΒΑ 7
Ημ/νια: 07/03/2017 15:48:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΥΡΟΩ6Μ-ΣΣ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ"ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ"(MIS 5000219)
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ"ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ"(MIS 5000219)
Ημ/νια: 07/03/2017 15:16:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ4ΚΑΩ6Μ-Β5Α
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ"ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ"(MIS 5000219)
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ"ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ"(MIS 5000219)
Ημ/νια: 07/03/2017 15:16:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ4ΚΑΩ6Μ-Β5Α
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΕ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΕ
Ημ/νια: 07/03/2017 15:05:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω999Ω6Μ-ΔΕ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΕ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΕ
Ημ/νια: 07/03/2017 15:05:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω999Ω6Μ-ΔΕ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΤΩΝ 2018-2019 * ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΤΩΝ 2018-2019 * ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Ημ/νια: 07/03/2017 15:01:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ5Μ3Ω6Μ-ΧΣΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΤΩΝ 2018-2019 * ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΤΩΝ 2018-2019 * ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Ημ/νια: 07/03/2017 15:01:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ5Μ3Ω6Μ-ΧΣΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 2018-2019 *ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 2018-2019 *ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Ημ/νια: 07/03/2017 14:54:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΤΨΝΩ6Μ-Θ2Γ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 2018-2019 *ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 2018-2019 *ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Ημ/νια: 07/03/2017 14:54:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΤΨΝΩ6Μ-Θ2Γ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΔ 54/2017
Θέμα: ΕΔ 54/2017
Ημ/νια: 07/03/2017 14:27:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΙΨΠΩ6Μ-Π1Υ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΔ 54/2017
Θέμα: ΕΔ 54/2017
Ημ/νια: 07/03/2017 14:27:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΙΨΠΩ6Μ-Π1Υ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για α) την αποδοχή της παραίτησης του τακτικού μέλους κας Ελένης Μαγείρου (Σύμβουλος 2ης ΔΚ) και του αναπληρωματικού μέλους κου Σπυρίδωνα Αναγνωστόπουλου (Σύμβουλος 2ης ΔΚ) της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αθηναίων και β) τ
Θέμα: Έγκριση για α) την αποδοχή της παραίτησης του τακτικού μέλους κας Ελένης Μαγείρου (Σύμβουλος 2ης ΔΚ) και του αναπληρωματικού μέλους κου Σπυρίδωνα Αναγνωστόπουλου (Σύμβουλος 2ης ΔΚ) της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αθηναίων και β) την τροποποίηση της υπ` αριθμ. 71/17 ΑΔΣ ως προς την αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών της εν λόγω Επιτροπής.
Ημ/νια: 07/03/2017 14:26:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΨΣΚΩ6Μ-ΨΣΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για α) την αποδοχή της παραίτησης του τακτικού μέλους κας Ελένης Μαγείρου (Σύμβουλος 2ης ΔΚ) και του αναπληρωματικού μέλους κου Σπυρίδωνα Αναγνωστόπουλου (Σύμβουλος 2ης ΔΚ) της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αθηναίων και β) τ
Θέμα: Έγκριση για α) την αποδοχή της παραίτησης του τακτικού μέλους κας Ελένης Μαγείρου (Σύμβουλος 2ης ΔΚ) και του αναπληρωματικού μέλους κου Σπυρίδωνα Αναγνωστόπουλου (Σύμβουλος 2ης ΔΚ) της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αθηναίων και β) την τροποποίηση της υπ` αριθμ. 71/17 ΑΔΣ ως προς την αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών της εν λόγω Επιτροπής.
Ημ/νια: 07/03/2017 14:26:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΨΣΚΩ6Μ-ΨΣΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔ 214/2016
Θέμα: ΑΔ 214/2016
Ημ/νια: 07/03/2017 14:25:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΠΣΝΩ6Μ-Γ9Η
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔ 214/2016
Θέμα: ΑΔ 214/2016
Ημ/νια: 07/03/2017 14:25:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΠΣΝΩ6Μ-Γ9Η
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΔ 56/2017
Θέμα: ΕΔ 56/2017
Ημ/νια: 07/03/2017 14:22:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 70ΘΜΩ6Μ-ΩΡΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΔ 56/2017
Θέμα: ΕΔ 56/2017
Ημ/νια: 07/03/2017 14:22:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 70ΘΜΩ6Μ-ΩΡΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για α) τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για την Παροχή Υπηρεσίας από ειδικούς Ιατρούς Εργασίας (φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα/ΕΞΥΠΠ) σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων του Δήμου Αθηναίων για τα έτη 2017-2018, β) την ανάκ
Θέμα: Έγκριση για α) τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για την Παροχή Υπηρεσίας από ειδικούς Ιατρούς Εργασίας (φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα/ΕΞΥΠΠ) σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων του Δήμου Αθηναίων για τα έτη 2017-2018, β) την ανάκληση προηγούμενων δεσμεύσεων και γ) τη διάθεση πίστωσης ποσού 90.000,00 € για το έτος 2017 καθώς και δέσμευση πίστωσης ποσού 110.000,00 € για το έτος 2018.
Ημ/νια: 07/03/2017 14:22:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ9ΒΩΩ6Μ-8Ι2
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για α) τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για την Παροχή Υπηρεσίας από ειδικούς Ιατρούς Εργασίας (φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα/ΕΞΥΠΠ) σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων του Δήμου Αθηναίων για τα έτη 2017-2018, β) την ανάκ
Θέμα: Έγκριση για α) τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για την Παροχή Υπηρεσίας από ειδικούς Ιατρούς Εργασίας (φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα/ΕΞΥΠΠ) σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων του Δήμου Αθηναίων για τα έτη 2017-2018, β) την ανάκληση προηγούμενων δεσμεύσεων και γ) τη διάθεση πίστωσης ποσού 90.000,00 € για το έτος 2017 καθώς και δέσμευση πίστωσης ποσού 110.000,00 € για το έτος 2018.
Ημ/νια: 07/03/2017 14:22:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ9ΒΩΩ6Μ-8Ι2
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.