έγκριση για την αποδοχή των πρακτικών της Δ΄/2016 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.1080/80, που αφορούν τέλη κοινοχρήστων χώρων
Θέμα: έγκριση για την αποδοχή των πρακτικών της Δ΄/2016 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.1080/80, που αφορούν τέλη κοινοχρήστων χώρων
Ημ/νια: 11/09/2016 08:44:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΛΣΑΩ6Μ-ΥΕΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για την αποδοχή των πρακτικών της Δ΄/2016 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.1080/80, που αφορούν τέλη κοινοχρήστων χώρων
Θέμα: έγκριση για την αποδοχή των πρακτικών της Δ΄/2016 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.1080/80, που αφορούν τέλη κοινοχρήστων χώρων
Ημ/νια: 11/09/2016 08:44:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΛΣΑΩ6Μ-ΥΕΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για την αποδοχή του πρακτικού της Η΄/2016 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.1080/80, που αφορά τέλος κοινόχρηστου χώρου
Θέμα: έγκριση για την αποδοχή του πρακτικού της Η΄/2016 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.1080/80, που αφορά τέλος κοινόχρηστου χώρου
Ημ/νια: 11/09/2016 08:43:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Θ9ΩΩ6Μ-26Ζ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για την αποδοχή του πρακτικού της Η΄/2016 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.1080/80, που αφορά τέλος κοινόχρηστου χώρου
Θέμα: έγκριση για την αποδοχή του πρακτικού της Η΄/2016 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.1080/80, που αφορά τέλος κοινόχρηστου χώρου
Ημ/νια: 11/09/2016 08:43:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Θ9ΩΩ6Μ-26Ζ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για την αποδοχή των πρακτικών της Ι΄/2016 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.1080/80, που αφορούν τέλη κοινοχρήστων χώρων
Θέμα: έγκριση για την αποδοχή των πρακτικών της Ι΄/2016 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.1080/80, που αφορούν τέλη κοινοχρήστων χώρων
Ημ/νια: 11/09/2016 08:41:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7214Ω6Μ-65Π
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για την αποδοχή των πρακτικών της Ι΄/2016 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.1080/80, που αφορούν τέλη κοινοχρήστων χώρων
Θέμα: έγκριση για την αποδοχή των πρακτικών της Ι΄/2016 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.1080/80, που αφορούν τέλη κοινοχρήστων χώρων
Ημ/νια: 11/09/2016 08:41:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7214Ω6Μ-65Π
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00€, που αφορά στη συμμετοχή έξι (6) υπαλλήλων της Δ/νσης Οικονομικών στο σεμινάριο με τίτλο ‘’Προμήθειες φορέων γενικής κυβέρνησης σύμφωνα με το Ν. 4412/2016’’, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 27 και 28.0
Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00€, που αφορά στη συμμετοχή έξι (6) υπαλλήλων της Δ/νσης Οικονομικών στο σεμινάριο με τίτλο ‘’Προμήθειες φορέων γενικής κυβέρνησης σύμφωνα με το Ν. 4412/2016’’, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 27 και 28.09.2016.
Ημ/νια: 09/09/2016 15:30:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΒΣΗΩ6Μ-Β4Δ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 40 κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, ως προς το ποσό εκκίνησης από 960,00€ σε 770,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά τη
Θέμα: Τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 40 κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, ως προς το ποσό εκκίνησης από 960,00€ σε 770,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών.
Ημ/νια: 09/09/2016 15:16:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΨΩΔΩ6Μ-Β8Π
Κατηγορίες: Διαύγεια
Τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 34 κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, ως προς το ποσό εκκίνησης από 800,00€ σε 700,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά τη
Θέμα: Τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 34 κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, ως προς το ποσό εκκίνησης από 800,00€ σε 700,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών.
Ημ/νια: 09/09/2016 15:14:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΨ3ΧΩ6Μ-51Λ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 09/09/2016 14:48:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΔΔΟΩ6Μ-ΡΩ1
Κατηγορίες: Διαύγεια
258Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Θέμα: 258Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Ημ/νια: 09/09/2016 14:21:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 77ΕΑΩ6Μ-Σ7Ε
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΔ 205/2016
Θέμα: ΕΔ 205/2016
Ημ/νια: 09/09/2016 13:36:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω5ΣΘΩ6Μ-Γ9Ψ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΔ 203/2016
Θέμα: ΕΔ 203/2016
Ημ/νια: 09/09/2016 13:34:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΓ4ΩΩ6Μ-Λ3Χ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 43 καταστήματος - κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 1.010,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση 2
Θέμα: Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 43 καταστήματος - κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 1.010,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση 2 ετών
Ημ/νια: 09/09/2016 13:01:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6204Ω6Μ-ΖΛ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 17 καταστήματος - κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 1.280,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση 2
Θέμα: Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 17 καταστήματος - κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 1.280,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση 2 ετών
Ημ/νια: 09/09/2016 12:59:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ718Ω6Μ-ΝΘΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 54Α καταστήματος - ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 820,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση 2
Θέμα: Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 54Α καταστήματος - ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 820,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση 2 ετών
Ημ/νια: 09/09/2016 12:57:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΚ5ΤΩ6Μ-0ΤΑ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ( ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ )>>, ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ( ΚΑΡΥΤΣΗ 10 ), ΤΟΥ <<ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΡΑΒΑ>> ( ΑΦΜ: 036201575, ΔΟΥ: Δ’ ΑΘΗΝΩΝ ).
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ( ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ )>>, ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ( ΚΑΡΥΤΣΗ 10 ), ΤΟΥ <<ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΡΑΒΑ>> ( ΑΦΜ: 036201575, ΔΟΥ: Δ’ ΑΘΗΝΩΝ ).
Ημ/νια: 08/09/2016 16:47:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΘ2ΔΩ6Μ-3ΣΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για τη δικαιολόγηση απουσίας των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Ελένης-Σπυριδούλας Ζαχαροπούλου και Ευστάθιου Δρογώση από την 19η Συνεδρίαση στις 29-08-16.
Θέμα: έγκριση για τη δικαιολόγηση απουσίας των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Ελένης-Σπυριδούλας Ζαχαροπούλου και Ευστάθιου Δρογώση από την 19η Συνεδρίαση στις 29-08-16.
Ημ/νια: 08/09/2016 16:15:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΥΕ9Ω6Μ-Κ9Θ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση των εργασιών καταχώρησης των δημοσιεύσεων του Δήμου στον ημερήσιο και Κυριακάτικο Τύπο συνολικού προϋπολογισμού 135.000 €.
Θέμα: έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση των εργασιών καταχώρησης των δημοσιεύσεων του Δήμου στον ημερήσιο και Κυριακάτικο Τύπο συνολικού προϋπολογισμού 135.000 €.
Ημ/νια: 08/09/2016 16:13:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 65ΨΔΩ6Μ-ΞΥΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για: Α) την αποδοχή της τροποποίησης του μισθώματος από το ποσό των 350,00 € στο ποσό των 300,00 € από 1-8-2015 για το περίπτερο επί της οδού Περικλέους 12 και Β) την τροποποίηση των οικείων βεβαιωμένων ΑΧΚ για το μισθωτή του εν λόγω περιπτέρου κ
Θέμα: έγκριση για: Α) την αποδοχή της τροποποίησης του μισθώματος από το ποσό των 350,00 € στο ποσό των 300,00 € από 1-8-2015 για το περίπτερο επί της οδού Περικλέους 12 και Β) την τροποποίηση των οικείων βεβαιωμένων ΑΧΚ για το μισθωτή του εν λόγω περιπτέρου κ. BUJAR TUCI από 12-1-2016 στο ποσό των 300,00 €.
Ημ/νια: 08/09/2016 16:11:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΣ18Ω6Μ-8ΛΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.