ΠΡΑΞΗ 178 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16Η 3ΗΣ ΔΗΜΟΤ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ Η ΜΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΕ - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 10
Θέμα: ΠΡΑΞΗ 178 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16Η 3ΗΣ ΔΗΜΟΤ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ Η ΜΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΕ - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 10
Ημ/νια: 04/12/2014 10:49:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 71ΓΖΩ6Μ-ΔΧΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση παραίτησης από την ήδη ασκηθείσα με αριθμ. καταχ 1986/5.11.2013 Αίτηση Ακύρωσης του Δήμου Αθηναίων κατά της υπ. αριθμ. Δ1Α 1150962 ΕΞ 2013/4-10-2013 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών περί απόσπασης των μονίμων υπαλλήλων του Δήμου Αθηναίων: ΚΙΤΣΙΟΥ
Θέμα: Έγκριση παραίτησης από την ήδη ασκηθείσα με αριθμ. καταχ 1986/5.11.2013 Αίτηση Ακύρωσης του Δήμου Αθηναίων κατά της υπ. αριθμ. Δ1Α 1150962 ΕΞ 2013/4-10-2013 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών περί απόσπασης των μονίμων υπαλλήλων του Δήμου Αθηναίων: ΚΙΤΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ και ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για δύο έτη στην Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων
Ημ/νια: 04/12/2014 10:48:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΦΧΙΩ6Μ-Λ6Η
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Λήψη απόφασης για την ρύθμιση με δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του κ. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΥ, ποσού 208,8€, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014».
Θέμα: «Λήψη απόφασης για την ρύθμιση με δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του κ. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΥ, ποσού 208,8€, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014».
Ημ/νια: 03/12/2014 11:44:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΚ11Ω6Μ-Ν2Η
Κατηγορίες: Διαύγεια
Διακοπή λειτουργίας της Μονάδας Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης με διακριτικό τίτλο «Το Παλάτι των Παιδιών» σε ακίνητο επί της οδού Θεοτοκοπούλου 65, Αθήνα
Θέμα: Διακοπή λειτουργίας της Μονάδας Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης με διακριτικό τίτλο «Το Παλάτι των Παιδιών» σε ακίνητο επί της οδού Θεοτοκοπούλου 65, Αθήνα
Ημ/νια: 03/12/2014 11:24:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΡΦ8Ω6Μ-ΡΑΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του/της κ. ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ποσού 1.347,91€, σύμφωνα με τον ν.4257/2014
Θέμα: Εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του/της κ. ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ποσού 1.347,91€, σύμφωνα με τον ν.4257/2014
Ημ/νια: 03/12/2014 10:56:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΑΓ2Ω6Μ-33Β
Κατηγορίες: Διαύγεια
Ρύθμιση με δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του/της κ. ΜΠΕΝΑΡΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ποσού 1.207,97€ σύμφωνα με τον ν.4257/2014
Θέμα: Ρύθμιση με δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του/της κ. ΜΠΕΝΑΡΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ποσού 1.207,97€ σύμφωνα με τον ν.4257/2014
Ημ/νια: 03/12/2014 10:54:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω7ΤΒΩ6Μ-ΠΩ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
Εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο της εταιρείας “ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΖΩΝΗ - ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.”, ποσού 3.814,98€, σύμφωνα με τον ν.4257/2014
Θέμα: Εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο της εταιρείας “ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΖΩΝΗ - ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.”, ποσού 3.814,98€, σύμφωνα με τον ν.4257/2014
Ημ/νια: 03/12/2014 10:52:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΠΟΥΩ6Μ-15Ω
Κατηγορίες: Διαύγεια
Εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του/της κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ποσού 13.220,44€, σύμφωνα με τον ν.4257/2014
Θέμα: Εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του/της κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ποσού 13.220,44€, σύμφωνα με τον ν.4257/2014
Ημ/νια: 03/12/2014 10:33:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΟΔΗΩ6Μ-ΝΤ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2013Γ»
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2013Γ»
Ημ/νια: 03/12/2014 10:20:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΣΨΑΩ6Μ-2ΞΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Δ.Α. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΕΤΟΥΣ 2010
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Δ.Α. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΕΤΟΥΣ 2010
Ημ/νια: 03/12/2014 10:17:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΒΔΨΩΩ6Μ-7ΡΑ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Ρύθμιση με δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του/της κ. ΠΑΝΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ποσού 9.296,11€ σύμφωνα με τον ν.4257/2014
Θέμα: Ρύθμιση με δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του/της κ. ΠΑΝΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ποσού 9.296,11€ σύμφωνα με τον ν.4257/2014
Ημ/νια: 03/12/2014 10:12:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΥΛΥΩ6Μ-ΗΤΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο της εταιρείας “ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Α. – ΝΤΑΦΛΟΥ Φ. ΟΕ”, ποσού 1.181,70€, σύμφωνα με τον ν.4257/2014
Θέμα: Εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο της εταιρείας “ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Α. – ΝΤΑΦΛΟΥ Φ. ΟΕ”, ποσού 1.181,70€, σύμφωνα με τον ν.4257/2014
Ημ/νια: 03/12/2014 09:59:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 76Υ0Ω6Μ-9ΗΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του/της κ. ΣΟΥΒΑΤΖΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ, ποσών 205,26€ και 216,00€, σύμφωνα με τον ν.4257/2014
Θέμα: Εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του/της κ. ΣΟΥΒΑΤΖΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ, ποσών 205,26€ και 216,00€, σύμφωνα με τον ν.4257/2014
Ημ/νια: 02/12/2014 11:44:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 64ΜΔΩ6Μ-Α79
Κατηγορίες: Διαύγεια
Εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του/της κ. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ , ποσού 30,80€ και ρύθμιση με δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο ποσού 3.402,21€ σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014
Θέμα: Εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του/της κ. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ , ποσού 30,80€ και ρύθμιση με δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο ποσού 3.402,21€ σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014
Ημ/νια: 02/12/2014 11:43:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΒΥΟΡΩ6Μ-ΙΗ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
Ρύθμιση με δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του/της κ. ΨΑΛΤΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ποσών 536,71€ και 495,00€, σύμφωνα με τον ν.4257/2014
Θέμα: Ρύθμιση με δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του/της κ. ΨΑΛΤΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ποσών 536,71€ και 495,00€, σύμφωνα με τον ν.4257/2014
Ημ/νια: 02/12/2014 11:41:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Ρ33Ω6Μ-ΜΞΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 2015-2016-2017 *ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 2015-2016-2017 *ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Ημ/νια: 02/12/2014 11:40:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΟΟ3Ω6Μ-Η30
Κατηγορίες: Διαύγεια
Εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του/της κ. ΤΟΥΡΚΟΧΩΡΙΤΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ποσών 299,00€ και 525,30€, σύμφωνα με τον ν.4257/2014
Θέμα: Εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του/της κ. ΤΟΥΡΚΟΧΩΡΙΤΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ποσών 299,00€ και 525,30€, σύμφωνα με τον ν.4257/2014
Ημ/νια: 02/12/2014 11:40:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 69ΛΦΩ6Μ-Χ9Σ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση άσκησης αίτησης οριστικής τιμής μονάδος αποζημιώσεως ρυμοτομούμενων εκτάσεων, μετά των επικειμένων τους, κειμένων επί της οδού Επικλέους (από οδό Επινίκου έως οδό Μεγακλέους, περιοχή Προμπονά), ενώπιον του Εφετείου Αθηνών
Θέμα: Έγκριση άσκησης αίτησης οριστικής τιμής μονάδος αποζημιώσεως ρυμοτομούμενων εκτάσεων, μετά των επικειμένων τους, κειμένων επί της οδού Επικλέους (από οδό Επινίκου έως οδό Μεγακλέους, περιοχή Προμπονά), ενώπιον του Εφετείου Αθηνών
Ημ/νια: 02/12/2014 11:39:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Χ30Ω6Μ-ΥΕ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
Ρύθμιση με δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του/της κ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ποσών 2.398,80€ και 1.654,40€, σύμφωνα με τον ν.4257/2014
Θέμα: Ρύθμιση με δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του/της κ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ποσών 2.398,80€ και 1.654,40€, σύμφωνα με τον ν.4257/2014
Ημ/νια: 02/12/2014 11:38:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΖΔΛΩ6Μ-9ΚΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αποδόσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων στο Δήμο για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων σε διάφορους υπηκόους τρίτων χωρών
Θέμα: Αποδόσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων στο Δήμο για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων σε διάφορους υπηκόους τρίτων χωρών
Ημ/νια: 02/12/2014 11:37:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΖΞΜΩ6Μ-81Γ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552
Τηλ. 210 3722001
Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.