ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΕ
Θέμα: ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΕ
Ημ/νια: 09/01/2017 11:23:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΩΞΑΩ6Μ-ΞΑΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 09/01/2017 10:46:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω0ΜΛΩ6Μ-Φ69
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 3.613,60 €
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 3.613,60 €
Ημ/νια: 09/01/2017 10:39:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΚΩ5Ω6Μ-Γ4Θ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΡ ΟΠΑΝΔΑ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΡ ΟΠΑΝΔΑ
Ημ/νια: 09/01/2017 10:25:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΤΟΧΩ6Μ-ΑΞΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΩΝ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΩΝ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
Ημ/νια: 09/01/2017 09:26:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 73Ρ9Ω6Μ-5Α3
Κατηγορίες: Διαύγεια
Δέσμευση Πιστώσεων κωδικών εξόδων Διεύθυνσης ΟΙκονομικών, έτους 2017.
Θέμα: Δέσμευση Πιστώσεων κωδικών εξόδων Διεύθυνσης ΟΙκονομικών, έτους 2017.
Ημ/νια: 09/01/2017 09:06:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΦΥΘΩ6Μ-Ο0Λ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Σεράφειο Κολυμβητήριο – Αθλητικό και Πολιτιστικό Κέντρο»
Θέμα: έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Σεράφειο Κολυμβητήριο – Αθλητικό και Πολιτιστικό Κέντρο»
Ημ/νια: 05/01/2017 17:22:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΨΔΜΩ6Μ-5Κ4
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση του τρόπου εκτέλεσης με τη διαδικασία του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού της εργασίας «Συντήρηση – Αποκατάσταση γλυπτών έργων τέχνης, φανοστατών, σιντριβανιών με γλυπτά, ενεπίγραφων στηλών και αναμνηστικών πινακίδων» (Ι.Π) ενταγμένου στον προ
Θέμα: έγκριση του τρόπου εκτέλεσης με τη διαδικασία του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού της εργασίας «Συντήρηση – Αποκατάσταση γλυπτών έργων τέχνης, φανοστατών, σιντριβανιών με γλυπτά, ενεπίγραφων στηλών και αναμνηστικών πινακίδων» (Ι.Π) ενταγμένου στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016 και 2017
Ημ/νια: 05/01/2017 17:17:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΗΨΝΩ6Μ-ΝΦΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση αποδοχής πρακτικής άσκησης της ΡΑΜΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ του Μπουγιάρ σπουδάστριας του Α.Π.Θ. διάρκειας τριών μηνών στο Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων
Θέμα: έγκριση αποδοχής πρακτικής άσκησης της ΡΑΜΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ του Μπουγιάρ σπουδάστριας του Α.Π.Θ. διάρκειας τριών μηνών στο Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων
Ημ/νια: 05/01/2017 17:15:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 977ΔΩ6Μ-ΕΥΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση αποδοχής πρακτικής άσκησης του ΑΛ. ΖΟΥΜΠΕΪΝΤΙ ΜΑΤΖΙΝΤ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΛΑΑ σπουδαστή του ΚΕΤΕΚ- ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ εννιακοσίων εξήντα (960) ωρών στη Δ/νση Οικονομικών του Δήμου μας
Θέμα: έγκριση αποδοχής πρακτικής άσκησης του ΑΛ. ΖΟΥΜΠΕΪΝΤΙ ΜΑΤΖΙΝΤ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΛΑΑ σπουδαστή του ΚΕΤΕΚ- ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ εννιακοσίων εξήντα (960) ωρών στη Δ/νση Οικονομικών του Δήμου μας
Ημ/νια: 05/01/2017 17:13:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 75Θ7Ω6Μ-47Μ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για την επιβολή προστίμου ποσού 100,00 € στον κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΙΓΔΟ για τοποθέτηση φωτιστικού σε δένδρο (μουριά).
Θέμα: έγκριση για την επιβολή προστίμου ποσού 100,00 € στον κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΙΓΔΟ για τοποθέτηση φωτιστικού σε δένδρο (μουριά).
Ημ/νια: 05/01/2017 17:11:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω7Σ9Ω6Μ-ΚΣΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση νέας παράτασης προγραμματικής σύμβασης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Διερεύνηση του βέλτιστου συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης των βιοαποβλήτων στο Δήμο Αθηναίων, με σκοπό την αξιοποίησή τους», κατά έξι (6) μήνες ήτοι από 2-10-2016 μ
Θέμα: έγκριση νέας παράτασης προγραμματικής σύμβασης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Διερεύνηση του βέλτιστου συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης των βιοαποβλήτων στο Δήμο Αθηναίων, με σκοπό την αξιοποίησή τους», κατά έξι (6) μήνες ήτοι από 2-10-2016 μέχρι την 2-4-2017
Ημ/νια: 05/01/2017 16:57:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω1Ψ0Ω6Μ-ΛΥ4
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για την παράταση της υπ’ αριθμ. 72221/20-2-2014 σύμβασης με την εταιρεία «ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε.» για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, για ένα (1) έτος μέχρι 20-2-2018 και με τιμή εκατόν δέκα πέντε ευρώ (115€) ανά
Θέμα: έγκριση για την παράταση της υπ’ αριθμ. 72221/20-2-2014 σύμβασης με την εταιρεία «ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε.» για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, για ένα (1) έτος μέχρι 20-2-2018 και με τιμή εκατόν δέκα πέντε ευρώ (115€) ανά τόνο αναπροσαρμοζόμενη κάθε έτος με αύξηση 5% από την αρχική τιμή
Ημ/νια: 05/01/2017 16:54:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω13ΙΩ6Μ-Θ2Τ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για την παράταση του Μνημονίου Συνεργασίας με τα τοπικά φιλοζωικά Σωματεία και Ενώσεις που έχουν έδρα και δράσεις εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων για δύο (2) έτη
Θέμα: έγκριση για την παράταση του Μνημονίου Συνεργασίας με τα τοπικά φιλοζωικά Σωματεία και Ενώσεις που έχουν έδρα και δράσεις εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων για δύο (2) έτη
Ημ/νια: 05/01/2017 16:51:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΡΑΤΩ6Μ-Ψ63
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για την αποδοχή πρακτικού της Α΄/2016 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80, που αφορά τέλος κοινοχρήστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα, βιτρίνες, εμπορεύματα, οικοδ. Υλικά.
Θέμα: έγκριση για την αποδοχή πρακτικού της Α΄/2016 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80, που αφορά τέλος κοινοχρήστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα, βιτρίνες, εμπορεύματα, οικοδ. Υλικά.
Ημ/νια: 05/01/2017 16:46:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΣ0ΤΩ6Μ-ΔΝΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για την αποδοχή πρακτικών της ΣΤ΄/2016 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80, που αφορούν τέλη κοινοχρήστων χώρων.
Θέμα: έγκριση για την αποδοχή πρακτικών της ΣΤ΄/2016 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80, που αφορούν τέλη κοινοχρήστων χώρων.
Ημ/νια: 05/01/2017 16:45:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 61ΠΠΩ6Μ-ΨΤΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΜΕ Την υπ.αρ. 000748/02-01-2015 Άδεια Λειτουργίας Μουσικής της ΜΟΥΓΚΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. καθότι αντικαταστάθηκε η Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος λόγω μη παραλαβής & Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΤΟΙ: ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΓ
Θέμα: ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΜΕ Την υπ.αρ. 000748/02-01-2015 Άδεια Λειτουργίας Μουσικής της ΜΟΥΓΚΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. καθότι αντικαταστάθηκε η Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος λόγω μη παραλαβής & Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΤΟΙ: ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΜΙΚΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ , ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ)>> , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΔΡΙΑΝΟΥ 33, ΤΗΣ ΜΟΥΓΚΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.( ΑΦΜ: 997686839 ΔΟΥ: ΣΤ’ ΑΘΗΝΩΝ) , ΝΟΜΙΜΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΟΥΓΚΑΡΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΣΙΑΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ.
Ημ/νια: 05/01/2017 14:47:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΛ26Ω6Μ-ΧΞ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αποδοχή της από 22.12.2Ο16 Γνωμοδότησης - Εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια “ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ & ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ” με κριτήριο
Θέμα: Αποδοχή της από 22.12.2Ο16 Γνωμοδότησης - Εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια “ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ & ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ” με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού 165.119,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών
Ημ/νια: 05/01/2017 14:39:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 701ΛΩ6Μ-ΨΛΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
3ος Λογαριασμός ‘Κατασκευή συνδέσεων σχολικών κτηρίων με φυσικό αέριο’
Θέμα: 3ος Λογαριασμός ‘Κατασκευή συνδέσεων σχολικών κτηρίων με φυσικό αέριο’
Ημ/νια: 05/01/2017 13:59:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Α4ΜΩ6Μ-8ΕΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
4ος Λογαριασμος
Θέμα: 4ος Λογαριασμος
Ημ/νια: 05/01/2017 13:31:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΣΥ1Ω6Μ-6ΛΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.