Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 180.000,00€ και β) δέσμευσης ποσού 70.000,00€ για το έτος 2017, για την εκτέλεση του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 2016”
Θέμα: Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 180.000,00€ και β) δέσμευσης ποσού 70.000,00€ για το έτος 2017, για την εκτέλεση του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 2016”
Ημ/νια: 06/06/2016 11:16:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΒΠΜΩ6Μ-ΩΤΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΥΕ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΥΕ
Ημ/νια: 06/06/2016 11:07:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΚΔΡΩ6Μ-837
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 06/06/2016 11:01:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΤΓ4Ω6Μ-ΞΑΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας για τον μήνα Ιούνιο 2016
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας για τον μήνα Ιούνιο 2016
Ημ/νια: 03/06/2016 16:18:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΤΔΑΩ6Μ-5Ν4
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας για τον μήνα Ιούνιο 2016
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας για τον μήνα Ιούνιο 2016
Ημ/νια: 03/06/2016 16:09:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω0ΗΡΩ6Μ-5ΥΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
584/2016 - Καθορισμός όρων, έγκριση τευχών δημοπρασίας και τεχνικών προδιαγραφών του πρόχειρου, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016 – 2017” πρ
Θέμα: 584/2016 - Καθορισμός όρων, έγκριση τευχών δημοπρασίας και τεχνικών προδιαγραφών του πρόχειρου, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016 – 2017” προϋπολογισμού 35.922,15€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%
Ημ/νια: 03/06/2016 15:03:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΓΕΦΩ6Μ-Σ4Υ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΠΟΣΟΥ 1.200,00€, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 75 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4257/2014, ΣΤΟΝ Κ. ΑΔΑΜ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ (2) ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΚΑΘΕΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ 27
Θέμα: ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΠΟΣΟΥ 1.200,00€, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 75 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4257/2014, ΣΤΟΝ Κ. ΑΔΑΜ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ (2) ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΚΑΘΕΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ 27
Ημ/νια: 03/06/2016 14:31:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΝΑΤΩ6Μ-5ΤΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ)» στη ΜΑΡΙΑ ΣΚΑΦΤΟΥΡΑ (εκπρόσωπος υπό σύσταση εταιρείας), στη συμβολή των οδών ΦΕΙΔΙΟΥ 6 & Γ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ.
Θέμα: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ)» στη ΜΑΡΙΑ ΣΚΑΦΤΟΥΡΑ (εκπρόσωπος υπό σύσταση εταιρείας), στη συμβολή των οδών ΦΕΙΔΙΟΥ 6 & Γ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ.
Ημ/νια: 03/06/2016 14:17:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 75ΣΒΩ6Μ-17Γ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΠΟΣΟΥ 1.200,00€, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 75 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4257/2014, ΣΤΟΝ Κ. ΜΙΧΑΛΑΡΙΑ Γ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ (2) ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΚΑΘΕΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΙΟΣΙΩΝ 40
Θέμα: ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΠΟΣΟΥ 1.200,00€, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 75 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4257/2014, ΣΤΟΝ Κ. ΜΙΧΑΛΑΡΙΑ Γ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ (2) ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΚΑΘΕΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΙΟΣΙΩΝ 40
Ημ/νια: 03/06/2016 14:16:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 76ΧΞΩ6Μ-ΥΘΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΟΡΡΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΟΡΡΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ
Ημ/νια: 03/06/2016 14:15:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω0Ο0Ω6Μ-ΛΞΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΠΟΣΟΥ 1.200,00€, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 75 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4257/2014, ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ JAROSLAW FEL. CHUCHRAK – «IVO CAFÉ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ (2) ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΚΑΘΕΤΑ ΣΤΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΙΟΣΙΩΝ 64.
Θέμα: ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΠΟΣΟΥ 1.200,00€, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 75 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4257/2014, ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ JAROSLAW FEL. CHUCHRAK – «IVO CAFÉ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ (2) ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΚΑΘΕΤΑ ΣΤΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΙΟΣΙΩΝ 64.
Ημ/νια: 03/06/2016 14:11:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω5ΩΔΩ6Μ-928
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ
Ημ/νια: 03/06/2016 14:03:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΘΧΖΩ6Μ-ΛΣ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
“Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των μονίμων υπαλλήλων του Γραφείου Αντιδημάρχου Κτηριακών Έργων για το μήνα Ιούνιο 2016”
Θέμα: “Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των μονίμων υπαλλήλων του Γραφείου Αντιδημάρχου Κτηριακών Έργων για το μήνα Ιούνιο 2016”
Ημ/νια: 03/06/2016 14:03:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΒΙΧΩ6Μ-78Ε
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για τη διαγραφή της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 402/2014/2015 ποσού 28,97 € που βεβαιώθηκε σε βάρος της κ. ΔΡΑΓΩΝΑ ΔΑΦΝΗΣ-ΜΑΡΙΑΣ από ΤΑΠ.
Θέμα: έγκριση για τη διαγραφή της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 402/2014/2015 ποσού 28,97 € που βεβαιώθηκε σε βάρος της κ. ΔΡΑΓΩΝΑ ΔΑΦΝΗΣ-ΜΑΡΙΑΣ από ΤΑΠ.
Ημ/νια: 02/06/2016 15:58:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΓΟ5Ω6Μ-Ρ21
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για τη διαγραφή της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 402/2014/2015 ποσού 28,97 € που βεβαιώθηκε σε βάρος της κ. ΔΡΑΓΩΝΑ ΔΑΦΝΗΣ-ΜΑΡΙΑΣ από ΤΑΠ.
Θέμα: έγκριση για τη διαγραφή της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 402/2014/2015 ποσού 28,97 € που βεβαιώθηκε σε βάρος της κ. ΔΡΑΓΩΝΑ ΔΑΦΝΗΣ-ΜΑΡΙΑΣ από ΤΑΠ.
Ημ/νια: 02/06/2016 15:58:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΓΟ5Ω6Μ-Ρ21
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για τη διαγραφή της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 1349/11/12 ποσού 500,00 € που βεβαιώθηκε σε βάρος του κ. ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ από παράβαση κανονισμού καθαριότητας και την επαναβεβαίωση της στον πραγματικό υπόχρεο.
Θέμα: έγκριση για τη διαγραφή της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 1349/11/12 ποσού 500,00 € που βεβαιώθηκε σε βάρος του κ. ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ από παράβαση κανονισμού καθαριότητας και την επαναβεβαίωση της στον πραγματικό υπόχρεο.
Ημ/νια: 02/06/2016 15:57:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ82ΔΩ6Μ-400
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για τη διαγραφή της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 1349/11/12 ποσού 500,00 € που βεβαιώθηκε σε βάρος του κ. ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ από παράβαση κανονισμού καθαριότητας και την επαναβεβαίωση της στον πραγματικό υπόχρεο.
Θέμα: έγκριση για τη διαγραφή της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 1349/11/12 ποσού 500,00 € που βεβαιώθηκε σε βάρος του κ. ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ από παράβαση κανονισμού καθαριότητας και την επαναβεβαίωση της στον πραγματικό υπόχρεο.
Ημ/νια: 02/06/2016 15:57:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ82ΔΩ6Μ-400
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για την επιστροφή ποσού 80,00 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην κα ΠΑΡΛΙΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από παράνομη στάθμευση.
Θέμα: έγκριση για την επιστροφή ποσού 80,00 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην κα ΠΑΡΛΙΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από παράνομη στάθμευση.
Ημ/νια: 02/06/2016 15:55:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Ν6ΡΩ6Μ-ΩΕΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για την επιστροφή ποσού 80,00 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην κα ΠΑΡΛΙΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από παράνομη στάθμευση.
Θέμα: έγκριση για την επιστροφή ποσού 80,00 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην κα ΠΑΡΛΙΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από παράνομη στάθμευση.
Ημ/νια: 02/06/2016 15:55:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Ν6ΡΩ6Μ-ΩΕΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για την επιστροφή ποσού 63,34 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κο ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ από ΤΑΠ.
Θέμα: έγκριση για την επιστροφή ποσού 63,34 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κο ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ από ΤΑΠ.
Ημ/νια: 02/06/2016 15:54:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΦΗΙΩ6Μ-Η7Ω
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.