Ορισμός ως νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΤΩΝ 2015-2016”, προϋπολογισμού 70.000,00€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ
Θέμα: Ορισμός ως νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΤΩΝ 2015-2016”, προϋπολογισμού 70.000,00€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ, η Παρασκευή 04.09.2015 και ώρα 10.00 π.μ..
Ημ/νια: 27/08/2015 12:22:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Χ4ΓΩ6Μ-ΙΗΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 27/08/2015 12:07:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΦΔΕΩ6Μ-ΗΝ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
Επιστροφή του με αριθμ. πρωτ. 256882/31.07.2015 εισηγητικού εγγράφου στη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Δημοπρασιών για περαιτέρω διευκρινίσεις.
Θέμα: Επιστροφή του με αριθμ. πρωτ. 256882/31.07.2015 εισηγητικού εγγράφου στη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Δημοπρασιών για περαιτέρω διευκρινίσεις.
Ημ/νια: 27/08/2015 12:06:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω76ΓΩ6Μ-35Λ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο ημαρχιακό Κατάστημα στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της 7ης Δημοτικής Κοινότητας (4ος όροφος), την 31-08-2015 ημέρα ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19.00 μ.μ. σε Συνεδρίαση στα παρακάτω θέματα :
Θέμα: Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο ημαρχιακό Κατάστημα στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της 7ης Δημοτικής Κοινότητας (4ος όροφος), την 31-08-2015 ημέρα ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19.00 μ.μ. σε Συνεδρίαση στα παρακάτω θέματα :
Ημ/νια: 26/08/2015 13:53:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΠ85Ω6Μ-ΛΨΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο ημαρχιακό Κατάστημα στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της 7ης Δημοτικής Κοινότητας (4ος όροφος), την 31-08-2015 ημέρα ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19.00 μ.μ. σε Συνεδρίαση στα παρακάτω θέματα :
Θέμα: Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο ημαρχιακό Κατάστημα στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της 7ης Δημοτικής Κοινότητας (4ος όροφος), την 31-08-2015 ημέρα ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19.00 μ.μ. σε Συνεδρίαση στα παρακάτω θέματα :
Ημ/νια: 26/08/2015 13:53:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΠ85Ω6Μ-ΛΨΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απευθείας ανάθεση προμήθειας χαρτιού εργασία εκτύπωσης φακέλων για την εύρυθμη λειτουργία της Νομικής Διεύθυνσης
Θέμα: Απευθείας ανάθεση προμήθειας χαρτιού εργασία εκτύπωσης φακέλων για την εύρυθμη λειτουργία της Νομικής Διεύθυνσης
Ημ/νια: 26/08/2015 13:27:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7767Ω6Μ-ΤΟΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απευθείας ανάθεση προμήθειας χαρτιού εργασία εκτύπωσης φακέλων για την εύρυθμη λειτουργία της Νομικής Διεύθυνσης
Θέμα: Απευθείας ανάθεση προμήθειας χαρτιού εργασία εκτύπωσης φακέλων για την εύρυθμη λειτουργία της Νομικής Διεύθυνσης
Ημ/νια: 26/08/2015 13:27:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7767Ω6Μ-ΤΟΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΗΜΕΡΉΣΙΑ ΔΙΆΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 20η ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΗ ΤΗΣ 1ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ 26/08/2015
Θέμα: ΗΜΕΡΉΣΙΑ ΔΙΆΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 20η ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΗ ΤΗΣ 1ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ 26/08/2015
Ημ/νια: 26/08/2015 12:56:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 78Δ2Ω6Μ-Ψ1Λ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΗΜΕΡΉΣΙΑ ΔΙΆΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 20η ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΗ ΤΗΣ 1ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ 26/08/2015
Θέμα: ΗΜΕΡΉΣΙΑ ΔΙΆΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 20η ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΗ ΤΗΣ 1ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ 26/08/2015
Ημ/νια: 26/08/2015 12:56:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 78Δ2Ω6Μ-Ψ1Λ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 26/08/2015 12:52:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΨΩΤΩ6Μ-Ξ1Γ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 26/08/2015 12:52:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΨΩΤΩ6Μ-Ξ1Γ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 26/08/2015 11:49:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω0Α2Ω6Μ-12Ι
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 26/08/2015 11:49:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω0Α2Ω6Μ-12Ι
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος μεικτής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου-επιχείρηση αναψυχής (καφετέρια), στην οδό Κεραμεικού 19, στο όνομα VERIKO ONIANI.
Θέμα: Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος μεικτής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου-επιχείρηση αναψυχής (καφετέρια), στην οδό Κεραμεικού 19, στο όνομα VERIKO ONIANI.
Ημ/νια: 26/08/2015 11:49:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΕΜΡΩ6Μ-ΘΕΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος μεικτής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου-επιχείρηση αναψυχής (καφετέρια), στην οδό Κεραμεικού 19, στο όνομα VERIKO ONIANI.
Θέμα: Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος μεικτής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου-επιχείρηση αναψυχής (καφετέρια), στην οδό Κεραμεικού 19, στο όνομα VERIKO ONIANI.
Ημ/νια: 26/08/2015 11:49:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΕΜΡΩ6Μ-ΘΕΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 26/08/2015 11:31:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 69ΒΘΩ6Μ-ΔΥΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 26/08/2015 11:31:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 69ΒΘΩ6Μ-ΔΥΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 26/08/2015 10:47:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω3ΒΞΩ6Μ-0ΗΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 26/08/2015 10:27:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΞΨΠΩ6Μ-72Χ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή έργων αποχέτευσης λυμάτων στις οδούς Πάροδος Σωτήρος, Ευγ. Αντωνιάδου, Τιμοδήμου και περιοχή Δουργουτίου» καθώς και την επικύρωση του πρακτικού κλήρωσης
Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή έργων αποχέτευσης λυμάτων στις οδούς Πάροδος Σωτήρος, Ευγ. Αντωνιάδου, Τιμοδήμου και περιοχή Δουργουτίου» καθώς και την επικύρωση του πρακτικού κλήρωσης
Ημ/νια: 26/08/2015 10:01:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω10ΜΩ6Μ-ΣΥΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.