Έγκριση μή άσκησης αίτησης για την αναίρεση κατά της με αριθ. 3413/2014 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών – Τμήματος 13ου Τριμελούς
Θέμα: Έγκριση μή άσκησης αίτησης για την αναίρεση κατά της με αριθ. 3413/2014 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών – Τμήματος 13ου Τριμελούς
Ημ/νια: 15/10/2014 13:57:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΔΧΧΩ6Μ-ΧΗΑ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του τεύχους διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προμήθειας, με τίτλο: «Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών ευφυών πόλε
Θέμα: Τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του τεύχους διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προμήθειας, με τίτλο: «Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών ευφυών πόλεων και εξάπλωση δημόσιων και ιδιωτικών σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης (WI-FI HOTSPOTS) σε γειτονιές της Αθήνας», (MIS 470252) προϋπολογισμού 1.362.858,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
Ημ/νια: 15/10/2014 13:55:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Υ3ΣΩ6Μ-ΗΓΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔ 312/2014
Θέμα: ΑΔ 312/2014
Ημ/νια: 15/10/2014 13:54:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Γ2ΖΩ6Μ-9ΟΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Διεξαγωγή ανοικτού, δημόσιου, τακτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης το γενικό ποσοστό έκπτωσης επί του συνόλου των ενδεικτικών τιμών της μελέτης, για την εργασία «Παροχή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα που εντάσσονται στο πρόγρ
Θέμα: Διεξαγωγή ανοικτού, δημόσιου, τακτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης το γενικό ποσοστό έκπτωσης επί του συνόλου των ενδεικτικών τιμών της μελέτης, για την εργασία «Παροχή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα που εντάσσονται στο πρόγραμμα προστασίας και υιοθεσίας αδέσποτων ζώων του Δήμου Αθηναίων», προϋπολογισμού 149.995,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%.
Ημ/νια: 15/10/2014 13:54:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΖΟ0Ω6Μ-ΖΡ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση μη άσκησης είτε έφεσης, είτε αναίρεσης κατά της με αριθ.3090/2014 απόφασης του 18ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
Θέμα: Έγκριση μη άσκησης είτε έφεσης, είτε αναίρεσης κατά της με αριθ.3090/2014 απόφασης του 18ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
Ημ/νια: 15/10/2014 13:53:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΨΖΑΩ6Μ-Ρ4Ε
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση άσκησης εφέσεως κατά της 4633/2014 οριστικής απόφασης του 15ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
Θέμα: Έγκριση άσκησης εφέσεως κατά της 4633/2014 οριστικής απόφασης του 15ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
Ημ/νια: 15/10/2014 13:49:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΝΤ7Ω6Μ-ΤΩ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΔ 321/2014
Θέμα: ΕΔ 321/2014
Ημ/νια: 15/10/2014 12:46:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΒΑΕΣΩ6Μ-ΛΙΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση για μείωση εγγυήσεων του έργου ''Αποξήλωση και επισκευή-αποκατάσταση της κεραμοσκεπής, της ψευδοροφής και των φωτιστικών σωμάτων αυτής, του κτηρίου επί της οδού Σπ. Πάτση 56''
Θέμα: Απόφαση για μείωση εγγυήσεων του έργου ''Αποξήλωση και επισκευή-αποκατάσταση της κεραμοσκεπής, της ψευδοροφής και των φωτιστικών σωμάτων αυτής, του κτηρίου επί της οδού Σπ. Πάτση 56''
Ημ/νια: 15/10/2014 12:30:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΙΥΟΩ6Μ-ΧΗΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΓΡΙΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΓΡΙΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ημ/νια: 15/10/2014 12:17:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 64Μ9Ω6Μ-ΗΘ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση διάθεσης πιστώσεων των Κ.Α προνοιακών επιδομάτων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1337/25.09.2014 Π.Δ.Σ.
Θέμα: Έγκριση διάθεσης πιστώσεων των Κ.Α προνοιακών επιδομάτων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1337/25.09.2014 Π.Δ.Σ.
Ημ/νια: 15/10/2014 12:01:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 67ΘΦΩ6Μ-ΤΣΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 14/10/2014 15:02:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΓΞΗΩ6Μ-ΨΜΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
α) Ματαίωση του Διεθνούς Μειοδοτικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια των μη κατακυρωθέντων άρθρων του αρχικού Διεθνούς Διαγωνισμού προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων, προϋπολογισμού 538.476,78€ συμπεριλαμβανομέ
Θέμα: α) Ματαίωση του Διεθνούς Μειοδοτικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια των μη κατακυρωθέντων άρθρων του αρχικού Διεθνούς Διαγωνισμού προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων, προϋπολογισμού 538.476,78€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, λόγω πλημμέλειας της υπηρεσίας εκδόσεων της Ε.Ε. κατά τη δημοσίευση και β) επανάληψη του ανωτέρω διαγωνισμού.
Ημ/νια: 14/10/2014 14:50:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΗ1ΞΩ6Μ-0Ξ4
Κατηγορίες: Διαύγεια
<<Ανάκληση χρηματοδότησης από το έργο ΕΣΠΑ με τίτλο "Ανάπλαση Κοινοχρήστου Χώρου Οδού Πάφου(6η Δ.Κ.)">> για την επιστροφή ποσού στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την τακτοποίηση ανάκλησης χρηματοδότησης έργων ΕΣΠΑ.
Θέμα: <<Ανάκληση χρηματοδότησης από το έργο ΕΣΠΑ με τίτλο "Ανάπλαση Κοινοχρήστου Χώρου Οδού Πάφου(6η Δ.Κ.)">> για την επιστροφή ποσού στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την τακτοποίηση ανάκλησης χρηματοδότησης έργων ΕΣΠΑ.
Ημ/νια: 14/10/2014 14:34:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΧ00Ω6Μ-ΕΡΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
<<Ανάκληση χρηματοδότησης από το έργο ΕΣΠΑ με τίτλο "Σεράφειο Κολυμβητήριο-Αθλητικό Κέντρο">> για την επιστροφή ποσού στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την τακτοποίηση ανάκλησης χρηματοδότησης έργων ΕΣΠΑ
Θέμα: <<Ανάκληση χρηματοδότησης από το έργο ΕΣΠΑ με τίτλο "Σεράφειο Κολυμβητήριο-Αθλητικό Κέντρο">> για την επιστροφή ποσού στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την τακτοποίηση ανάκλησης χρηματοδότησης έργων ΕΣΠΑ
Ημ/νια: 14/10/2014 14:31:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 606ΒΩ6Μ-6ΥΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
<<Ανάκληση χρηματοδότησης από το έργο ΕΣΠΑ με τίτλο "Ανάπλαση πλατείας Αγίου Γεωργίου Κυψέλης (6η Δ.Κ.)">> για την επιστροφή ποσού στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την τακτοποίηση ανάκλησης χρηματοδότησης έργων ΕΣΠΑ
Θέμα: <<Ανάκληση χρηματοδότησης από το έργο ΕΣΠΑ με τίτλο "Ανάπλαση πλατείας Αγίου Γεωργίου Κυψέλης (6η Δ.Κ.)">> για την επιστροφή ποσού στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την τακτοποίηση ανάκλησης χρηματοδότησης έργων ΕΣΠΑ
Ημ/νια: 14/10/2014 14:28:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΓ5ΡΩ6Μ-Ο3Ω
Κατηγορίες: Διαύγεια
<<Ανάκληση χρηματοδότησης από το έργο ΕΣΠΑ με τίτλο "Ανακατασκευή κτιρίου κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου επί της οδού Χανίων 4Β στο 6ο Δημοτικό Διαμέρισμα">> για την επιστροφή στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την τακτοποίηση ανάκλησης χρημ
Θέμα: <<Ανάκληση χρηματοδότησης από το έργο ΕΣΠΑ με τίτλο "Ανακατασκευή κτιρίου κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου επί της οδού Χανίων 4Β στο 6ο Δημοτικό Διαμέρισμα">> για την επιστροφή στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την τακτοποίηση ανάκλησης χρηματοδότησης έργων ΕΣΠΑ
Ημ/νια: 14/10/2014 14:24:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΧΓ0Ω6Μ-ΧΙΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης – Ιδιωτικός Παιδικός Σταθμός «Ελένη Δανηιλίδου Ε.Ε.»
Θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης – Ιδιωτικός Παιδικός Σταθμός «Ελένη Δανηιλίδου Ε.Ε.»
Ημ/νια: 14/10/2014 14:15:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Σ9ΙΩ6Μ-ΖΨΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΑΞΗ 137 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13Η 3ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ & ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΧΕΤ.ΜΕ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΓΛΥΠΤΑ & ΜΝΗΜΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Θέμα: ΠΡΑΞΗ 137 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13Η 3ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ & ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΧΕΤ.ΜΕ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΓΛΥΠΤΑ & ΜΝΗΜΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ημ/νια: 14/10/2014 13:23:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Ν2ΑΩ6Μ-ΛΜΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
94H ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ,ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Θέμα: 94H ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ,ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Ημ/νια: 14/10/2014 13:06:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΒΤ1ΥΩ6Μ-ΖΥ4
Κατηγορίες: Διαύγεια
95H ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ,ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Θέμα: 95H ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ,ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Ημ/νια: 14/10/2014 12:55:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΕΥ5Ω6Μ-1ΨΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552
Τηλ. 210 3722001
Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.