ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΕ, Δ.ΣΟΥΤΣΟΥ 7, ΑΦΟΙ ΛΩΡΑ ΕΚΜ/ΣΗ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ & ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ Ε.ΠΕ
Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΕ, Δ.ΣΟΥΤΣΟΥ 7, ΑΦΟΙ ΛΩΡΑ ΕΚΜ/ΣΗ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ & ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ Ε.ΠΕ
Ημ/νια: 05/06/2014 10:12:41
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥΗΩ6Μ-Ζ1Κ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΕ, Δ.ΣΟΥΤΣΟΥ 7, ΑΦΟΙ ΛΩΡΑ ΕΚΜ/ΣΗ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ & ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ Ε.ΠΕ
Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΕ, Δ.ΣΟΥΤΣΟΥ 7, ΑΦΟΙ ΛΩΡΑ ΕΚΜ/ΣΗ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ & ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ Ε.ΠΕ
Ημ/νια: 05/06/2014 10:12:41
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥΗΩ6Μ-Ζ1Κ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΕ, ΠΑΠΑΔΑ 1-3, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΕ, ΠΑΠΑΔΑ 1-3, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
Ημ/νια: 05/06/2014 10:09:58
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥΗΩ6Μ-6ΘΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΕ, ΠΑΠΑΔΑ 1-3, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΕ, ΠΑΠΑΔΑ 1-3, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
Ημ/νια: 05/06/2014 10:09:58
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥΗΩ6Μ-6ΘΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ 2ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΗΣ ΛΕΩΦ. ΥΜΗΤΤΟΥ 251 & ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΙΝΚΕΛΜΑΝ ΣΤΟ 2ο ΟΡΟΦΟ ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 4-6-2014 & ΩΡΑ 18:00
Θέμα: 9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ 2ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΗΣ ΛΕΩΦ. ΥΜΗΤΤΟΥ 251 & ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΙΝΚΕΛΜΑΝ ΣΤΟ 2ο ΟΡΟΦΟ ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 4-6-2014 & ΩΡΑ 18:00
Ημ/νια: 04/06/2014 17:35:29
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥ1Ω6Μ-ΨΡΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ 2ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΗΣ ΛΕΩΦ. ΥΜΗΤΤΟΥ 251 & ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΙΝΚΕΛΜΑΝ ΣΤΟ 2ο ΟΡΟΦΟ ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 4-6-2014 & ΩΡΑ 18:00
Θέμα: 9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ 2ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΗΣ ΛΕΩΦ. ΥΜΗΤΤΟΥ 251 & ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΙΝΚΕΛΜΑΝ ΣΤΟ 2ο ΟΡΟΦΟ ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 4-6-2014 & ΩΡΑ 18:00
Ημ/νια: 04/06/2014 17:35:29
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥ1Ω6Μ-ΨΡΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ 10η (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 5/6/2014
Θέμα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ 10η (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 5/6/2014
Ημ/νια: 04/06/2014 17:33:32
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥ1Ω6Μ-27Ζ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ 10η (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 5/6/2014
Θέμα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ 10η (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 5/6/2014
Ημ/νια: 04/06/2014 17:33:32
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥ1Ω6Μ-27Ζ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 04/06/2014 16:38:35
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥ1Ω6Μ-ΧΟ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 04/06/2014 16:38:35
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥ1Ω6Μ-ΧΟ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 04/06/2014 16:32:25
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥ1Ω6Μ-7Ν6
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 04/06/2014 16:32:25
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥ1Ω6Μ-7Ν6
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 04/06/2014 15:58:25
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥ1Ω6Μ-ΠΟΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 04/06/2014 15:58:25
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥ1Ω6Μ-ΠΟΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 04/06/2014 15:43:30
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥ1Ω6Μ-ΔΧΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 04/06/2014 15:35:35
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥ1Ω6Μ-Ξ6Α
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της γνωμοδότησης της Επιτροπής αξιολόγησης στο στάδιο των Τεχνικών Προσφορών σχετικά με τον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό για την προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας των εργαζομένων του Δήμου Αθηναίων, για τις ανάγκες της Δ/
Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της γνωμοδότησης της Επιτροπής αξιολόγησης στο στάδιο των Τεχνικών Προσφορών σχετικά με τον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό για την προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας των εργαζομένων του Δήμου Αθηναίων, για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού – Τμήμα Εκπαίδευσης Στατιστικής Υγιεινής & Ασφάλειας Προσωπικού, προϋπολογισμού 582.379,17€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ημ/νια: 04/06/2014 13:44:56
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥ1Ω6Μ-Ο00
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 04/06/2014 13:44:14
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥ1Ω6Μ-2ΩΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της Γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης που αφορά το στάδιο αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών των συμμετεχόντων στον ανοικτό, διεθνή διαγωνισμό σχετικά με την προμήθεια οικοδομικών υλικών, για την κάλυψη των αναγκ
Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της Γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης που αφορά το στάδιο αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών των συμμετεχόντων στον ανοικτό, διεθνή διαγωνισμό σχετικά με την προμήθεια οικοδομικών υλικών, για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων του Δήμου Αθηναίων, για την εκτέλεση έργων από τη Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης (Τμήμα Αυτεπιστασίας), προϋπολογισμού 364.651,95€ με Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 04/06/2014 13:42:00
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥ1Ω6Μ-Σ84
Κατηγορίες: Διαύγεια
Σύνταξη διακήρυξης, κατάρτιση όρων και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών του ανοικτού, τακτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά άρθρο, για την ανάδειξη μειοδοτών για την προμήθεια εξοπλισμού για την δημιουργία σχολικών κηπαρίων σε σ
Θέμα: Σύνταξη διακήρυξης, κατάρτιση όρων και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών του ανοικτού, τακτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά άρθρο, για την ανάδειξη μειοδοτών για την προμήθεια εξοπλισμού για την δημιουργία σχολικών κηπαρίων σε σχολεία του Δήμου Αθηναίων για τη Δ/νση Πρασίνου & Περιβάλλοντος, Τμήμα Μελετών, Οργάνωσης & Προγραμματισμού, προϋπολογισμού 235.413,81€ συμπ/νου ΦΠΑ.
Ημ/νια: 04/06/2014 13:36:51
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥ1Ω6Μ-ΗΕ2
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552
Τηλ. 210 3722001
Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 210 5277000
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.