Έγκριση για την πεντάμηνη παράταση της με αριθ. πρωτ. 292788/31-12-2013 προγραμματικής σύμβασης με αντικείμενο «Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της ΔΑΕΜ Α.Ε., για τη μετατροπή του αρχειακού υλικού της Νομικής Διεύθυνσης του Δήμου Αθηνα
Θέμα: Έγκριση για την πεντάμηνη παράταση της με αριθ. πρωτ. 292788/31-12-2013 προγραμματικής σύμβασης με αντικείμενο «Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της ΔΑΕΜ Α.Ε., για τη μετατροπή του αρχειακού υλικού της Νομικής Διεύθυνσης του Δήμου Αθηναίων σε ψηφιακό και τη δημιουργία πύλης που θα παρέχει στην Νομική Υπηρεσία υπηρεσίες ηλεκτρονικής αναζήτησης και ανάκτησης των ψηφιοποιημένων φακέλων και εγγράφων» μέχρι την 31η Μαΐου 2016 άνευ τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της
Ημ/νια: 23/12/2015 11:20:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΥΠΣΩ6Μ-0ΙΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση του κατεπείγοντος για την πεντάμηνη παράταση της με αριθ. πρωτ. 292788/31-12-2013 προγραμματικής σύμβασης με αντικείμενο «Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της ΔΑΕΜ Α.Ε., για τη μετατροπή του αρχειακού υλικού της Νομικής Διεύθυνσ
Θέμα: Έγκριση του κατεπείγοντος για την πεντάμηνη παράταση της με αριθ. πρωτ. 292788/31-12-2013 προγραμματικής σύμβασης με αντικείμενο «Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της ΔΑΕΜ Α.Ε., για τη μετατροπή του αρχειακού υλικού της Νομικής Διεύθυνσης του Δήμου Αθηναίων σε ψηφιακό και τη δημιουργία πύλης που θα παρέχει στην Νομική Υπηρεσία υπηρεσίες ηλεκτρονικής αναζήτησης και ανάκτησης των ψηφιοποιημένων φακέλων και εγγράφων» μέχρι την 31η Μαΐου 2016 άνευ τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της
Ημ/νια: 23/12/2015 11:15:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΠΥ3Ω6Μ-5Ρ2
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για την τετράμηνη παράταση της με αριθ. πρωτ. 172577/1-8-2013 προγραμματικής σύμβασης αναφορικά με την «Σταδιακή αναβάθμιση, εκσυγχρονισμού και υποστήριξη των λειτουργικών, ηλεκτρονικών και ψηφιακών εφαρμογών του ολοκληρωμένου μηχανογραφικού συστ
Θέμα: Έγκριση για την τετράμηνη παράταση της με αριθ. πρωτ. 172577/1-8-2013 προγραμματικής σύμβασης αναφορικά με την «Σταδιακή αναβάθμιση, εκσυγχρονισμού και υποστήριξη των λειτουργικών, ηλεκτρονικών και ψηφιακών εφαρμογών του ολοκληρωμένου μηχανογραφικού συστήματος του Δ.Α και υποστήριξης συντήρησης και αναβάθμισης DATA CENTER και λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού Δήμου Αθηναίων» μέχρι την 30η Απριλίου 2016 άνευ τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της
Ημ/νια: 23/12/2015 11:11:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΦΓΖΩ6Μ-ΦΚΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔ 315/2015
Θέμα: ΑΔ 315/2015
Ημ/νια: 23/12/2015 11:08:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Φ1ΓΩ6Μ-ΘΟΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση του κατεπείγοντος για την τετράμηνη παράταση της με αριθ. πρωτ. 172577/1-8-2013 προγραμματικής σύμβασης αναφορικά με την «Σταδιακή αναβάθμιση, εκσυγχρονισμού και υποστήριξη των λειτουργικών, ηλεκτρονικών και ψηφιακών εφαρμογών του ολοκληρωμένου μ
Θέμα: Έγκριση του κατεπείγοντος για την τετράμηνη παράταση της με αριθ. πρωτ. 172577/1-8-2013 προγραμματικής σύμβασης αναφορικά με την «Σταδιακή αναβάθμιση, εκσυγχρονισμού και υποστήριξη των λειτουργικών, ηλεκτρονικών και ψηφιακών εφαρμογών του ολοκληρωμένου μηχανογραφικού συστήματος του Δ.Α και υποστήριξης συντήρησης και αναβάθμισης DATA CENTER και λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού Δήμου Αθηναίων» μέχρι την 30η Απριλίου 2016 άνευ τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της
Ημ/νια: 23/12/2015 11:04:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΑΙΕΩ6Μ-ΙΛΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 10.000,00€ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης για την "Προμήθεια πυροσβεστήρων και υλικών αναγόμωσης"
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 10.000,00€ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης για την "Προμήθεια πυροσβεστήρων και υλικών αναγόμωσης"
Ημ/νια: 23/12/2015 10:58:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΥΛ3Ω6Μ-2ΤΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΥ.Ε.
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΥ.Ε.
Ημ/νια: 22/12/2015 11:23:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 616ΧΩ6Μ-ΩΧ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΩΝ 2016 45.000€ & 2017 55.000€ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΩΝ 2016 45.000€ & 2017 55.000€ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 22/12/2015 11:18:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Θ7ΩΩ6Μ-17Ε
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Κ.Υ.Ε.
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Κ.Υ.Ε.
Ημ/νια: 22/12/2015 11:14:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΩΝΒΩ6Μ-ΘΕ1
Κατηγορίες: Διαύγεια
ματαιωση επαναληπτικου διαγωνισμου για την προμηθεια και εργασία τοποθετησης μηχανημάτων & εξοπλισμού για τις Π.Εξοχές ετους 2015, στα μη κατακυρωθέντα άρθρα.
Θέμα: ματαιωση επαναληπτικου διαγωνισμου για την προμηθεια και εργασία τοποθετησης μηχανημάτων & εξοπλισμού για τις Π.Εξοχές ετους 2015, στα μη κατακυρωθέντα άρθρα.
Ημ/νια: 22/12/2015 11:04:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Κ5ΔΩ6Μ-ΥΧΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΩΝ 2016 20.000€ & ΣΤΟ 2017 80.000€ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΩΝ 2016 20.000€ & ΣΤΟ 2017 80.000€ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 22/12/2015 10:56:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΨΗΥΩ6Μ-47Δ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΩΝ 2016 10.000€ & 2017 10.000€ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ)
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΩΝ 2016 10.000€ & 2017 10.000€ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ)
Ημ/νια: 22/12/2015 10:44:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΓΩΚΩ6Μ-Ω91
Κατηγορίες: Διαύγεια
23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 2ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 16-12-2015 ΠΡΑΞΗ 248 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ ΚΤΙΣΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ Θ. ΓΕΩΜΕΤΡΟΥ 31
Θέμα: 23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 2ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 16-12-2015 ΠΡΑΞΗ 248 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ ΚΤΙΣΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ Θ. ΓΕΩΜΕΤΡΟΥ 31
Ημ/νια: 22/12/2015 10:39:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Γ0ΠΩ6Μ-6Ν7
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΩΝ 2016 50.000€ & ΣΤΟ 2017 70.000€ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΩΝ 2016 50.000€ & ΣΤΟ 2017 70.000€ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ
Ημ/νια: 22/12/2015 10:32:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΜΤΙΩ6Μ-ΚΦΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ
Ημ/νια: 22/12/2015 10:17:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΑΩ9Ω6Μ-2ΔΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Υποβολή 1ου λογαριασμού του έργου «Χρωματισμοί - μικροεπισκευές σχολικών κτηρίων του Δήμου Αθηναίων στην 4η και 5η Δημοτική Κοινότητα, έτους 2014»
Θέμα: Υποβολή 1ου λογαριασμού του έργου «Χρωματισμοί - μικροεπισκευές σχολικών κτηρίων του Δήμου Αθηναίων στην 4η και 5η Δημοτική Κοινότητα, έτους 2014»
Ημ/νια: 22/12/2015 09:59:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΥΧ1Ω6Μ-3ΗΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/12/2015 11:03:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω7ΖΗΩ6Μ-9ΘΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/12/2015 10:59:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΨΥΒΩ6Μ-ΑΟΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/12/2015 10:56:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΟΠ9Ω6Μ-ΤΡ2
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/12/2015 10:52:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΔ88Ω6Μ-Θ0Ρ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.