Έγκριση μη άσκησης είτε έφεσης, είτε αναίρεσης κατά της με αριθμό 4968/2016 απόφασης του 28ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
Θέμα: Έγκριση μη άσκησης είτε έφεσης, είτε αναίρεσης κατά της με αριθμό 4968/2016 απόφασης του 28ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
Ημ/νια: 24/10/2016 15:31:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΛΛ0Ω6Μ-ΦΓΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση μη άσκησης είτε έφεσης, είτε αναίρεσης κατά της με αριθμό 4969/2016 απόφασης του 28ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
Θέμα: Έγκριση μη άσκησης είτε έφεσης, είτε αναίρεσης κατά της με αριθμό 4969/2016 απόφασης του 28ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
Ημ/νια: 24/10/2016 15:27:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 65ΑΦΩ6Μ-ΓΞΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση μη άσκησης είτε έφεσης, είτε αναίρεσης κατά της με αριθμό 4969/2016 απόφασης του 28ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
Θέμα: Έγκριση μη άσκησης είτε έφεσης, είτε αναίρεσης κατά της με αριθμό 4969/2016 απόφασης του 28ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
Ημ/νια: 24/10/2016 15:27:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 65ΑΦΩ6Μ-ΓΞΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση μη άσκησης αναίρεσης κατά της με αριθμό 2050/2016 απόφασης του 2ου Τριμελούς Πολιτικού Τμήματος του Εφετείου Αθηνών.
Θέμα: Έγκριση μη άσκησης αναίρεσης κατά της με αριθμό 2050/2016 απόφασης του 2ου Τριμελούς Πολιτικού Τμήματος του Εφετείου Αθηνών.
Ημ/νια: 24/10/2016 15:25:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΜ0ΑΩ6Μ-ΜΕΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση μη άσκησης αναίρεσης κατά της με αριθμό 2050/2016 απόφασης του 2ου Τριμελούς Πολιτικού Τμήματος του Εφετείου Αθηνών.
Θέμα: Έγκριση μη άσκησης αναίρεσης κατά της με αριθμό 2050/2016 απόφασης του 2ου Τριμελούς Πολιτικού Τμήματος του Εφετείου Αθηνών.
Ημ/νια: 24/10/2016 15:25:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΜ0ΑΩ6Μ-ΜΕΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση άσκησης έφεσης κατά της με αριθμό 893/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) επί υποθέσεως ΜΑΡΙΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗ κλπ (σύνολο 584) κατά του Δήμου Αθηναίων για το σύνολο των εναγόντων.
Θέμα: Έγκριση άσκησης έφεσης κατά της με αριθμό 893/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) επί υποθέσεως ΜΑΡΙΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗ κλπ (σύνολο 584) κατά του Δήμου Αθηναίων για το σύνολο των εναγόντων.
Ημ/νια: 24/10/2016 15:21:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΡΥ2Ω6Μ-ΒΗΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση άσκησης έφεσης κατά της με αριθμό 893/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) επί υποθέσεως ΜΑΡΙΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗ κλπ (σύνολο 584) κατά του Δήμου Αθηναίων για το σύνολο των εναγόντων.
Θέμα: Έγκριση άσκησης έφεσης κατά της με αριθμό 893/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) επί υποθέσεως ΜΑΡΙΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗ κλπ (σύνολο 584) κατά του Δήμου Αθηναίων για το σύνολο των εναγόντων.
Ημ/νια: 24/10/2016 15:21:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΡΥ2Ω6Μ-ΒΗΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση μη άσκησης των ενδίκων μέσων της έφεσης και αίτησης αναίρεσης κατά της με αριθμό 18042/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 2ο Τριμελές).
Θέμα: Έγκριση μη άσκησης των ενδίκων μέσων της έφεσης και αίτησης αναίρεσης κατά της με αριθμό 18042/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 2ο Τριμελές).
Ημ/νια: 24/10/2016 15:19:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 71ΕΓΩ6Μ-Ρ7Ο
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση μη άσκησης των ενδίκων μέσων της έφεσης και αίτησης αναίρεσης κατά της με αριθμό 18042/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 2ο Τριμελές).
Θέμα: Έγκριση μη άσκησης των ενδίκων μέσων της έφεσης και αίτησης αναίρεσης κατά της με αριθμό 18042/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 2ο Τριμελές).
Ημ/νια: 24/10/2016 15:19:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 71ΕΓΩ6Μ-Ρ7Ο
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση μη άσκησης των ενδίκων μέσων της έφεσης και αίτησης αναίρεσης κατά της με αριθμό 18039/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 2ο Τριμελές).
Θέμα: Έγκριση μη άσκησης των ενδίκων μέσων της έφεσης και αίτησης αναίρεσης κατά της με αριθμό 18039/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 2ο Τριμελές).
Ημ/νια: 24/10/2016 15:17:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΞΛΙΩ6Μ-1ΔΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση μη άσκησης των ενδίκων μέσων της έφεσης και αίτησης αναίρεσης κατά της με αριθμό 18039/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 2ο Τριμελές).
Θέμα: Έγκριση μη άσκησης των ενδίκων μέσων της έφεσης και αίτησης αναίρεσης κατά της με αριθμό 18039/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 2ο Τριμελές).
Ημ/νια: 24/10/2016 15:17:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΞΛΙΩ6Μ-1ΔΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης – Ιδιωτικός Παιδικός Σταθμός «ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης – Ιδιωτικός Παιδικός Σταθμός «ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Ημ/νια: 24/10/2016 14:40:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΒΜΚΩ6Μ-ΦΓ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης – Ιδιωτικός Παιδικός Σταθμός «ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης – Ιδιωτικός Παιδικός Σταθμός «ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Ημ/νια: 24/10/2016 14:40:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΒΜΚΩ6Μ-ΦΓ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΥΕ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΥΕ
Ημ/νια: 24/10/2016 14:14:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΚΚ6Ω6Μ-ΙΗ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΥΕ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΥΕ
Ημ/νια: 24/10/2016 14:14:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΚΚ6Ω6Μ-ΙΗ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΥΕ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΥΕ
Ημ/νια: 24/10/2016 14:09:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΩΛΔΩ6Μ-2ΟΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΥΕ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΥΕ
Ημ/νια: 24/10/2016 14:09:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΩΛΔΩ6Μ-2ΟΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 24/10/2016 13:56:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6329Ω6Μ-Δ4Υ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 24/10/2016 13:56:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6329Ω6Μ-Δ4Υ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΤΟΙ: ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΚΑΙ ΗΧΕΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Η ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΜΙΚΡΟ-ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
Θέμα: Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΤΟΙ: ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΚΑΙ ΗΧΕΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Η ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΜΙΚΡΟ-ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ) , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 39 , ΤΟΥ LYUBOMIR YAKOV ΤΟΥ YAKOV ΚΑΙ ΤΗΣ PETRANKA (ΑΦΜ: 166863886 ΔΟΥ: Α’ ΑΘΗΝΩΝ) , ΜΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΗΝ LINA BOYADJIEVA ΤΟΥ ATANAS ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΝΑ.
Ημ/νια: 21/10/2016 16:10:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Γ5ΓΩ6Μ-9ΕΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.