ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 04/06/2014 12:25:15
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥ1Ω6Μ-8ΕΑ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΕ, ΕΥΠΑΤΟΡΙΑΣ 17 & ΒΑΘΕΩΣ 22, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΑΚΟΣ
Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΕ, ΕΥΠΑΤΟΡΙΑΣ 17 & ΒΑΘΕΩΣ 22, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΑΚΟΣ
Ημ/νια: 04/06/2014 11:27:58
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥ1Ω6Μ-Κ4Ξ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΕΧΑΚΗ 56, ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Θέμα: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΕΧΑΚΗ 56, ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ημ/νια: 04/06/2014 11:23:51
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥ1Ω6Μ-ΦΡΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 04/06/2014 11:22:31
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥ1Ω6Μ-04Η
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης – Ιδιωτικός Παιδικός Σταθμός «Τριανταφυλλιά Σαπουντζή»
Θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης – Ιδιωτικός Παιδικός Σταθμός «Τριανταφυλλιά Σαπουντζή»
Ημ/νια: 04/06/2014 11:17:10
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥ1Ω6Μ-8ΟΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 04/06/2014 11:14:54
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥ1Ω6Μ-ΟΔΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
Θέμα: ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
Ημ/νια: 04/06/2014 11:13:31
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥ1Ω6Μ-2ΣΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΕ, Π.ΔΕΛΤΑ 14 & ΣΩΤ.ΣΚΙΠΗ 1-3, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ
Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΕ, Π.ΔΕΛΤΑ 14 & ΣΩΤ.ΣΚΙΠΗ 1-3, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ
Ημ/νια: 04/06/2014 11:13:04
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥ1Ω6Μ-ΙΔΑ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ποσού 30.996,00€ για το έτος 2015, για την προμήθεια δικύκλων (Διαγωνισμός) για τις ανάγκες όλων των Δ/νσεων πλην των Δ/νσεων Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Ηλεκτρολογικού
Θέμα: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ποσού 30.996,00€ για το έτος 2015, για την προμήθεια δικύκλων (Διαγωνισμός) για τις ανάγκες όλων των Δ/νσεων πλην των Δ/νσεων Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Ηλεκτρολογικού
Ημ/νια: 04/06/2014 11:06:11
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥ1Ω6Μ-ΤΛΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΕ, ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 5 & ΜΑΚΚΑ 2, ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΕ, ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 5 & ΜΑΚΚΑ 2, ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Ημ/νια: 04/06/2014 11:05:05
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥ1Ω6Μ-19Τ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 04/06/2014 11:03:17
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥ1Ω6Μ-ΘΔ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΕΚΡΙΣΗ ΚΥΕ, ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ 36, ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑ
Θέμα: ΠΡΟΕΚΡΙΣΗ ΚΥΕ, ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ 36, ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑ
Ημ/νια: 04/06/2014 11:02:59
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥ1Ω6Μ-05Β
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ποσού 35.424,00€ για το έτος 2015, για την προμήθεια 3 (τριών) επιβατικών οχημάτων (Διαγωνισμός) για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού
Θέμα: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ποσού 35.424,00€ για το έτος 2015, για την προμήθεια 3 (τριών) επιβατικών οχημάτων (Διαγωνισμός) για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού
Ημ/νια: 04/06/2014 11:02:22
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥ1Ω6Μ-9ΥΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 04/06/2014 10:56:30
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥ1Ω6Μ-Υ35
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ποσού 385.000,00€ για το έτος 2015, για την προμήθεια 6 (έξι) μικρών φορτηγών pick up και 4 (τεσσάρων) μικρών ανοικτών διπλοκάμπινων φορτηγών, τα οποία πρόκειται να καλύψουν τις ανάγκες της Διεύθυνσης Οδοποιίας και Αποχέτευσης κ
Θέμα: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ποσού 385.000,00€ για το έτος 2015, για την προμήθεια 6 (έξι) μικρών φορτηγών pick up και 4 (τεσσάρων) μικρών ανοικτών διπλοκάμπινων φορτηγών, τα οποία πρόκειται να καλύψουν τις ανάγκες της Διεύθυνσης Οδοποιίας και Αποχέτευσης καθώς επίσης και της Διεύθυνσης Πρασίνου και Περιβάλλοντος
Ημ/νια: 04/06/2014 10:52:28
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥ1Ω6Μ-ΠΟ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 04/06/2014 10:46:57
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥ1Ω6Μ-2ΗΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ποσού 70.848,00€ για το έτος 2015, για την προμήθεια επιβατικών οχημάτων (Διαγωνισμός) για τις ανάγκες όλων των Δ/νσεων πλην των Δ/νσεων Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Ηλεκτρολογικού
Θέμα: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ποσού 70.848,00€ για το έτος 2015, για την προμήθεια επιβατικών οχημάτων (Διαγωνισμός) για τις ανάγκες όλων των Δ/νσεων πλην των Δ/νσεων Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Ηλεκτρολογικού
Ημ/νια: 04/06/2014 10:45:02
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥ1Ω6Μ-1ΟΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ποσού 33.579,00€ για το έτος 2015, για την προμήθεια δικύκλων (Διαγωνισμός) για τις ανάγκες των Δ/νσεων Ηλεκτρολογικού και Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού
Θέμα: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ποσού 33.579,00€ για το έτος 2015, για την προμήθεια δικύκλων (Διαγωνισμός) για τις ανάγκες των Δ/νσεων Ηλεκτρολογικού και Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού
Ημ/νια: 04/06/2014 10:41:38
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥ1Ω6Μ-ΦΟΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ποσού 298.890,00€ για το έτος 2015, για την προμήθεια ενός (1) οχήματος οδικής βοήθειας για ανάσυρση και ρυμούλκηση βαρέων οχημάτων ΟΒΒΟ, για τα οχήματα και μηχανήματα των Δ/νσεων του Δήμου Αθηναίων (Διαγωνισμός) για τις ανάγκες
Θέμα: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ποσού 298.890,00€ για το έτος 2015, για την προμήθεια ενός (1) οχήματος οδικής βοήθειας για ανάσυρση και ρυμούλκηση βαρέων οχημάτων ΟΒΒΟ, για τα οχήματα και μηχανήματα των Δ/νσεων του Δήμου Αθηναίων (Διαγωνισμός) για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού
Ημ/νια: 04/06/2014 10:38:50
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥ1Ω6Μ-Ω0Ψ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 04/06/2014 10:35:29
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥ1Ω6Μ-Λ37
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552
Τηλ. 210 3722001
Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 210 5277000
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.