Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 4.375,71€ για την πληρωμή κοινοχρήστων εξόδων έτους 2014, που αφορούν λειτουργικές δαπάνες μισθωμένων από τον Δήμο ακινήτων, ιδιόκτητων ακινήτων και ακινήτων που είχαν μισθωθεί από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση επί των μισθωτι
Θέμα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 4.375,71€ για την πληρωμή κοινοχρήστων εξόδων έτους 2014, που αφορούν λειτουργικές δαπάνες μισθωμένων από τον Δήμο ακινήτων, ιδιόκτητων ακινήτων και ακινήτων που είχαν μισθωθεί από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση επί των μισθωτικών υποχρεώσεων της οποίας έχει υπεισέλθει αυτοδικαίως ο Δήμος Τα συνολικά μεταδεδομένα περιλαμβάνονται στο κείμενο της απόφασης.
Ημ/νια: 09/04/2014 13:19:09
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΗ3Ω6Μ-ΖΧ2
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 4.375,71€ για την πληρωμή κοινοχρήστων εξόδων έτους 2014, που αφορούν λειτουργικές δαπάνες μισθωμένων από τον Δήμο ακινήτων, ιδιόκτητων ακινήτων και ακινήτων που είχαν μισθωθεί από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση επί των μισθωτι
Θέμα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 4.375,71€ για την πληρωμή κοινοχρήστων εξόδων έτους 2014, που αφορούν λειτουργικές δαπάνες μισθωμένων από τον Δήμο ακινήτων, ιδιόκτητων ακινήτων και ακινήτων που είχαν μισθωθεί από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση επί των μισθωτικών υποχρεώσεων της οποίας έχει υπεισέλθει αυτοδικαίως ο Δήμος Τα συνολικά μεταδεδομένα περιλαμβάνονται στο κείμενο της απόφασης.
Ημ/νια: 09/04/2014 13:19:09
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΗ3Ω6Μ-ΖΧ2
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για την κατακύρωση του αποτελέσματος φανερής πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμ. 1 παραπήγματος στην Πλατεία Αβησσυνίας που περιλαμβάνει στεγασμένο χώρο 12,75 τ.μ. και εξωτερικό χώρο 3,00 τ.μ. για απο
Θέμα: Λήψη απόφασης για την κατακύρωση του αποτελέσματος φανερής πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμ. 1 παραπήγματος στην Πλατεία Αβησσυνίας που περιλαμβάνει στεγασμένο χώρο 12,75 τ.μ. και εξωτερικό χώρο 3,00 τ.μ. για αποκλειστική χρήση ως παλαιοπωλείο, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των 323,53€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως κατά 2% επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος μετά την παρέλευση δύο ετών
Ημ/νια: 09/04/2014 13:13:29
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΗ3Ω6Μ-ΓΕ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για την κατακύρωση του αποτελέσματος φανερής πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμ. 1 παραπήγματος στην Πλατεία Αβησσυνίας που περιλαμβάνει στεγασμένο χώρο 12,75 τ.μ. και εξωτερικό χώρο 3,00 τ.μ. για απο
Θέμα: Λήψη απόφασης για την κατακύρωση του αποτελέσματος φανερής πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμ. 1 παραπήγματος στην Πλατεία Αβησσυνίας που περιλαμβάνει στεγασμένο χώρο 12,75 τ.μ. και εξωτερικό χώρο 3,00 τ.μ. για αποκλειστική χρήση ως παλαιοπωλείο, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των 323,53€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως κατά 2% επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος μετά την παρέλευση δύο ετών
Ημ/νια: 09/04/2014 13:13:29
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΗ3Ω6Μ-ΓΕ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ημ/νια: 09/04/2014 13:12:48
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΗ3Ω6Μ-6ΜΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ημ/νια: 09/04/2014 13:12:48
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΗ3Ω6Μ-6ΜΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 187.547,93€ για την παρακατάθεσή του στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Αθηνών, υπέρ του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
Θέμα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 187.547,93€ για την παρακατάθεσή του στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Αθηνών, υπέρ του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
Ημ/νια: 09/04/2014 13:07:27
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΗ3Ω6Μ-ΛΥ2
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 187.547,93€ για την παρακατάθεσή του στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Αθηνών, υπέρ του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
Θέμα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 187.547,93€ για την παρακατάθεσή του στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Αθηνών, υπέρ του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
Ημ/νια: 09/04/2014 13:07:27
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΗ3Ω6Μ-ΛΥ2
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ 2ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 6Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ/26-3-2014 ΠΡΑΞΗ 67
Θέμα: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ 2ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 6Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ/26-3-2014 ΠΡΑΞΗ 67
Ημ/νια: 09/04/2014 13:03:55
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΗ3Ω6Μ-Θ5Ι
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ 2ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 6Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ/26-3-2014 ΠΡΑΞΗ 67
Θέμα: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ 2ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 6Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ/26-3-2014 ΠΡΑΞΗ 67
Ημ/νια: 09/04/2014 13:03:55
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΗ3Ω6Μ-Θ5Ι
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 12.868,83€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπέρ της πρώην εργάτριας της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, κας ΖΑΜΠΑΥΤΗ ΜΑΡΙΑ
Θέμα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 12.868,83€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπέρ της πρώην εργάτριας της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, κας ΖΑΜΠΑΥΤΗ ΜΑΡΙΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Ημ/νια: 09/04/2014 13:03:19
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΗ3Ω6Μ-0Β1
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 12.868,83€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπέρ της πρώην εργάτριας της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, κας ΖΑΜΠΑΥΤΗ ΜΑΡΙΑ
Θέμα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 12.868,83€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπέρ της πρώην εργάτριας της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, κας ΖΑΜΠΑΥΤΗ ΜΑΡΙΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Ημ/νια: 09/04/2014 13:03:19
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΗ3Ω6Μ-0Β1
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 2ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 6Η/ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ/26-3-2014 ΠΡΑΞΗ 66
Θέμα: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 2ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 6Η/ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ/26-3-2014 ΠΡΑΞΗ 66
Ημ/νια: 09/04/2014 13:00:05
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΗ3Ω6Μ-ΙΡΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 2ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 6Η/ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ/26-3-2014 ΠΡΑΞΗ 66
Θέμα: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 2ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 6Η/ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ/26-3-2014 ΠΡΑΞΗ 66
Ημ/νια: 09/04/2014 13:00:05
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΗ3Ω6Μ-ΙΡΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 13.374,63€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπέρ του πρώην εργάτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, κ. ΤΕΛΙΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
Θέμα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 13.374,63€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπέρ του πρώην εργάτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, κ. ΤΕΛΙΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΠΑΣΧΑΛΗ
Ημ/νια: 09/04/2014 12:54:40
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΗ3Ω6Μ-ΞΜ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 13.374,63€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπέρ του πρώην εργάτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, κ. ΤΕΛΙΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
Θέμα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 13.374,63€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπέρ του πρώην εργάτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, κ. ΤΕΛΙΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΠΑΣΧΑΛΗ
Ημ/νια: 09/04/2014 12:54:40
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΗ3Ω6Μ-ΞΜ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 12.938,40€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπέρ του πρώην εργάτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, κ. ΣΑΡΑΚΙΝΟΥΔΗ ΛΑΜΠΡΟ
Θέμα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 12.938,40€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπέρ του πρώην εργάτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, κ. ΣΑΡΑΚΙΝΟΥΔΗ ΛΑΜΠΡΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Ημ/νια: 09/04/2014 12:51:43
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΗ3Ω6Μ-6Ω2
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 12.938,40€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπέρ του πρώην εργάτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, κ. ΣΑΡΑΚΙΝΟΥΔΗ ΛΑΜΠΡΟ
Θέμα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 12.938,40€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπέρ του πρώην εργάτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, κ. ΣΑΡΑΚΙΝΟΥΔΗ ΛΑΜΠΡΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Ημ/νια: 09/04/2014 12:51:43
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΗ3Ω6Μ-6Ω2
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ ΤΗΣ 2ΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 6Η/ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ/26-3-2014 ΠΡΑΞΗ 65
Θέμα: ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ ΤΗΣ 2ΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 6Η/ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ/26-3-2014 ΠΡΑΞΗ 65
Ημ/νια: 09/04/2014 12:48:04
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΗ3Ω6Μ-ΛΛΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ ΤΗΣ 2ΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 6Η/ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ/26-3-2014 ΠΡΑΞΗ 65
Θέμα: ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ ΤΗΣ 2ΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 6Η/ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ/26-3-2014 ΠΡΑΞΗ 65
Ημ/νια: 09/04/2014 12:48:04
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΗ3Ω6Μ-ΛΛΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552
Τηλ. 210 3722001
Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 210 5277000
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.