ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 07/04/2017 15:00:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Υ3ΛΩ6Μ-ΤΔΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ << ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε >> (ΑΦΜ 998296269) ΚΑΤΑΤΣΗΜΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Σ. ΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ 9.
Θέμα: Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ << ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε >> (ΑΦΜ 998296269) ΚΑΤΑΤΣΗΜΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Σ. ΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ 9.
Ημ/νια: 07/04/2017 14:28:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΤΧΘΩ6Μ-ΑΣΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΣΟΥΣΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ( ΑΦΜ 071746058) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΑΝΕΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Χ. ΒΟΥΡΝΑΖΟΥ 31.
Θέμα: Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΣΟΥΣΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ( ΑΦΜ 071746058) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΑΝΕΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Χ. ΒΟΥΡΝΑΖΟΥ 31.
Ημ/νια: 07/04/2017 14:06:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 78Ι3Ω6Μ-0ΡΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10/4/2017
Θέμα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10/4/2017
Ημ/νια: 07/04/2017 13:25:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΛΗΞΩ6Μ-ΟΗΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΕ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΕ
Ημ/νια: 07/04/2017 13:13:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΥΥΘΩ6Μ-ΠΦΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ << JOLLY ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Α.Ε >> ( ΑΦΜ 094110030) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ-ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟ ΣΤΟ ΠΑΤΑΡΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 122
Θέμα: Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ << JOLLY ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Α.Ε >> ( ΑΦΜ 094110030) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ-ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟ ΣΤΟ ΠΑΤΑΡΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 122
Ημ/νια: 07/04/2017 13:05:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 60ΗΞΩ6Μ-ΑΒ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΕ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΕ
Ημ/νια: 07/04/2017 13:00:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΘΞΖΩ6Μ-ΤΥΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΑΦΜ 129764883) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ ΣΤΗ ΛΕΩΦ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 32-34.
Θέμα: Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΑΦΜ 129764883) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ ΣΤΗ ΛΕΩΦ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 32-34.
Ημ/νια: 07/04/2017 12:46:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΗΒΘΩ6Μ-6ΒΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13ος ΛΟΓ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΣΤΟ 6ο & 7ο ΔΗΜ.ΔΙΑΜ.2010
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13ος ΛΟΓ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΣΤΟ 6ο & 7ο ΔΗΜ.ΔΙΑΜ.2010
Ημ/νια: 07/04/2017 12:43:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω2ΣΟΩ6Μ-697
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση μη άσκησης έφεσης κατά της με αριθμό 1184/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της εταιρείας “Π.ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”.
Θέμα: Έγκριση μη άσκησης έφεσης κατά της με αριθμό 1184/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της εταιρείας “Π.ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”.
Ημ/νια: 07/04/2017 12:40:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Χ2ΡΩ6Μ-Π74
Κατηγορίες: Διαύγεια
Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΦΗ ΝΙΚΟΛΑΟ (ΑΦΜ 139059540) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΛΕΞΗ ΠΑΥΛΗ 37 Α
Θέμα: Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΦΗ ΝΙΚΟΛΑΟ (ΑΦΜ 139059540) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΛΕΞΗ ΠΑΥΛΗ 37 Α
Ημ/νια: 07/04/2017 12:37:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 64ΥΞΩ6Μ-4ΧΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Θέμα: ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 06/04/2017 14:11:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω1ΙΝΩ6Μ-Ψ6Γ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για Α) τον ορισμό δυο (2) τακτικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ» και δ.τ. «ΑΘΗΝΑ ΥΓΕΙΑ» και Β) την αντικατάστα
Θέμα: έγκριση για Α) τον ορισμό δυο (2) τακτικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ» και δ.τ. «ΑΘΗΝΑ ΥΓΕΙΑ» και Β) την αντικατάσταση μελών που τυχόν έγιναν σε προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια.
Ημ/νια: 06/04/2017 13:55:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Δ53Ω6Μ-57Γ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έξοδα κίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης της κας Λογοθέτη, για τη μετάβαση της στη Μασαχουσέτη 9-13/4/2017
Θέμα: Έξοδα κίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης της κας Λογοθέτη, για τη μετάβαση της στη Μασαχουσέτη 9-13/4/2017
Ημ/νια: 06/04/2017 13:53:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ4ΜΣΩ6Μ-Κ7Η
Κατηγορίες: Διαύγεια
έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης για τη μετάβαση του Δημάρχου Αθηναίων για τις επιπρόσθετες μέρες 9 και 13 Απριλίου 2017 στη Μασαχουσέτη (συμπληρωματικά της Π00371/2017)
Θέμα: έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης για τη μετάβαση του Δημάρχου Αθηναίων για τις επιπρόσθετες μέρες 9 και 13 Απριλίου 2017 στη Μασαχουσέτη (συμπληρωματικά της Π00371/2017)
Ημ/νια: 06/04/2017 13:49:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΣ1ΙΩ6Μ-5Ξ4
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ ΑΠΟ ΔΑΜΒΕΡΓΗ ΕΩΣ ΣΙΩΚΟΥ
Θέμα: ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ ΑΠΟ ΔΑΜΒΕΡΓΗ ΕΩΣ ΣΙΩΚΟΥ
Ημ/νια: 06/04/2017 13:46:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΕΑΥΩ6Μ-25Β
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση επιστροφής εγγυητικής καλής εκτέλεσης του έργου: «Εγκατάσταση στέγασης ψηφιακής έκθεσης Ακαδημίας Πλάτωνος στον αρχαιολογικό χώρο μεταξύ των οδών Μοναστηρίου, Κρέοντος και πεζόδρομου Αλκμέωνος»
Θέμα: Απόφαση επιστροφής εγγυητικής καλής εκτέλεσης του έργου: «Εγκατάσταση στέγασης ψηφιακής έκθεσης Ακαδημίας Πλάτωνος στον αρχαιολογικό χώρο μεταξύ των οδών Μοναστηρίου, Κρέοντος και πεζόδρομου Αλκμέωνος»
Ημ/νια: 06/04/2017 13:43:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΤΑΗΩ6Μ-0ΤΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αποδοχή της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών της Διεθνούς Ανοικτής Δημόσιας Σύμβασης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλ
Θέμα: Αποδοχή της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών της Διεθνούς Ανοικτής Δημόσιας Σύμβασης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την επιλογή παρόχου της υπηρεσίας με αντικείμενο: «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017» συνολικού προϋπολογισμού 529.156,00€, που αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
Ημ/νια: 06/04/2017 13:43:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 60ΣΚΩ6Μ-061
Κατηγορίες: Διαύγεια
έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης της Δημοτικής Συμβούλου κας Μυριβήλη για τη μετάβαση της στη Σιγκαπούρη 1-6/5/2017
Θέμα: έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης της Δημοτικής Συμβούλου κας Μυριβήλη για τη μετάβαση της στη Σιγκαπούρη 1-6/5/2017
Ημ/νια: 06/04/2017 13:38:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΖΜ4Ω6Μ-ΑΝΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση α) της υπ` αριθμ. 75/17(ορθής επανάληψης) πρότασης της 6ης Δημοτικής Κοινότητας για την παραχώρηση της χρήσης του κτηρίου της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Impact Hub Labs (ΜΚΟ), και β) του προσαρτ
Θέμα: Έγκριση α) της υπ` αριθμ. 75/17(ορθής επανάληψης) πρότασης της 6ης Δημοτικής Κοινότητας για την παραχώρηση της χρήσης του κτηρίου της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Impact Hub Labs (ΜΚΟ), και β) του προσαρτώμενου σχεδίου της σύμβασης παραχώρησης χρήσης και εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή της.
Ημ/νια: 06/04/2017 13:35:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΝΚΟΩ6Μ-ΣΧΑ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.