Έγκριση για την επιστροφή ποσού 80 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από πρόστιμο παράνομης στάθμευσης στην κα ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΣΟΥΒΑΝΙΔΟΥ.
Θέμα: Έγκριση για την επιστροφή ποσού 80 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από πρόστιμο παράνομης στάθμευσης στην κα ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΣΟΥΒΑΝΙΔΟΥ.
Ημ/νια: 19/05/2015 16:02:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 63ΡΧΩ6Μ-5Λ2
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για τη δωρεάν παράταση ταφής του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ στον υπό στοιχεία 6151 τάφο τριετούς χρήσεως για δυο (2) έτη, ήτοι από 17-9-2014 έως και 17-9-2016, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 36/2015 Απόφαση της Επιτροπής Κοιμητηρίων
Θέμα: έγκριση για τη δωρεάν παράταση ταφής του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ στον υπό στοιχεία 6151 τάφο τριετούς χρήσεως για δυο (2) έτη, ήτοι από 17-9-2014 έως και 17-9-2016, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 36/2015 Απόφαση της Επιτροπής Κοιμητηρίων
Ημ/νια: 18/05/2015 16:12:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 70ΘΦΩ6Μ-ΜΟΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για την επιπλέον παράταση ταφής της ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ στον υπό στοιχεία 226 τάφο τριετούς χρήσεως του 31ΜΙου τμήματος του Γ΄ Κοιμητηρίου για δώδεκα (12) μήνες από 08/10/2014 έως 08/10/2015 με την καταβολή των αναλογούντων τελών και δικαιωμάτων,
Θέμα: έγκριση για την επιπλέον παράταση ταφής της ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ στον υπό στοιχεία 226 τάφο τριετούς χρήσεως του 31ΜΙου τμήματος του Γ΄ Κοιμητηρίου για δώδεκα (12) μήνες από 08/10/2014 έως 08/10/2015 με την καταβολή των αναλογούντων τελών και δικαιωμάτων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 60/15 Απόφαση της Επιτροπής Κοιμητηρίων.
Ημ/νια: 18/05/2015 16:10:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΙΟ3Ω6Μ-2ΨΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση της 2ης παράτασης περαίωσης του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΚΡΕΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΛΚΜΕΩΝΟΣ» κατά είκοσι εννέα (29) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι από 22/4/2015
Θέμα: έγκριση της 2ης παράτασης περαίωσης του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΚΡΕΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΛΚΜΕΩΝΟΣ» κατά είκοσι εννέα (29) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι από 22/4/2015 έως 20/5/2015
Ημ/νια: 18/05/2015 16:08:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΦ4ΠΩ6Μ-ΑΛΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για την παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Κατασκευή Βιοκλιματικού Βρεφονηπιακού Σταθμού επί της οδού Θερμοπυλών και Λεωνίδου – Κεραμεικός (3η Δ.Κ.)» κατά εβδομήντα τρεις (73) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι από 9/5/2015 έως και
Θέμα: έγκριση για την παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Κατασκευή Βιοκλιματικού Βρεφονηπιακού Σταθμού επί της οδού Θερμοπυλών και Λεωνίδου – Κεραμεικός (3η Δ.Κ.)» κατά εβδομήντα τρεις (73) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι από 9/5/2015 έως και 20/7/2015
Ημ/νια: 18/05/2015 16:06:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΓΙΙΩ6Μ-9ΟΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της εργασίας «Κατεδάφιση εναπομείναντος τμήματος κτηρίου σε οικόπεδο μεταξύ των οδών Ξούθου-Μενάνδρου-Βερανζέρου» κατά 60 ημερολογιακές ημέρες, από την 27η Απριλίου 2015 έως την 26η Ιουνίου 2015
Θέμα: έγκριση για τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της εργασίας «Κατεδάφιση εναπομείναντος τμήματος κτηρίου σε οικόπεδο μεταξύ των οδών Ξούθου-Μενάνδρου-Βερανζέρου» κατά 60 ημερολογιακές ημέρες, από την 27η Απριλίου 2015 έως την 26η Ιουνίου 2015
Ημ/νια: 18/05/2015 16:03:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 77ΑΡΩ6Μ-1ΙΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για α) τη μετάβαση της κας Κωνσταντίνας Καρύδη, Ειδικής Συμβούλου του Δημάρχου Αθηναίων σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Επικεφαλής του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης - EUROPE DIRECT του Δήμου Αθηναίων στο Βερολίνο, από
Θέμα: έγκριση για α) τη μετάβαση της κας Κωνσταντίνας Καρύδη, Ειδικής Συμβούλου του Δημάρχου Αθηναίων σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Επικεφαλής του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης - EUROPE DIRECT του Δήμου Αθηναίων στο Βερολίνο, από τις 20 έως και τις 21 Μαΐου 2015, προκειμένου να συμμετάσχει στην γενική συνάντηση του Δικτύου «Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες» με θέμα «Επιχειρηματικά Μοντέλα, Οικονομία, Προμήθειες» (Business Models, Finance and Procurement) και β) τη διάθεση της σχετικής δαπάνης
Ημ/νια: 18/05/2015 16:01:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΥΩ4Ω6Μ-Ε7Λ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για α) τη μετάβαση της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πρόνοιας του Δήμου Αθηναίων, κας Μαρίας Στρατηγάκη, από τις 18 έως και τις 20 Ιουνίου 2015, στο Παρίσι της Γαλλίας, προκειμένου να συμμετάσχει στην «Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για τους άστεγου
Θέμα: έγκριση για α) τη μετάβαση της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πρόνοιας του Δήμου Αθηναίων, κας Μαρίας Στρατηγάκη, από τις 18 έως και τις 20 Ιουνίου 2015, στο Παρίσι της Γαλλίας, προκειμένου να συμμετάσχει στην «Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για τους άστεγους» (European Conference on Homelessness) και β) τη διάθεση της σχετικής δαπάνης.
Ημ/νια: 18/05/2015 15:59:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΟΙ9Ω6Μ-ΚΗΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για την απόρριψη της αίτησης μετατόπισης περιπτέρου της δικαιούχου Θ. Π. ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΣΑΜΑΡΤΖΗ από την οδό Παπαδιαμαντοπούλου αρ. 14 σε νέα θέση επί της Λεωφ. Βασ. Σοφίας αρ. 72 και Διον. Αιγινήτου (γωνία) και την αναγκαστική μετατόπισή του στην αρχι
Θέμα: έγκριση για την απόρριψη της αίτησης μετατόπισης περιπτέρου της δικαιούχου Θ. Π. ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΣΑΜΑΡΤΖΗ από την οδό Παπαδιαμαντοπούλου αρ. 14 σε νέα θέση επί της Λεωφ. Βασ. Σοφίας αρ. 72 και Διον. Αιγινήτου (γωνία) και την αναγκαστική μετατόπισή του στην αρχική του θέση κατόπιν της υπ’ αριθμ. 955/15 απορριπτικής απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με την υπ` 121/15 ομόφωνη πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Ημ/νια: 18/05/2015 15:55:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 63Ξ9Ω6Μ-Ρ1Β
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για την τροποποίηση διάταξης του άρθρου 3 παρ. 3.6, περ. ε, της υπ’ αριθμ. 1391/2013 κανονιστικής πράξης σχετικά με την παραχώρηση και χρήση τμημάτων των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Αθηναίων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με την υπ` 117/
Θέμα: έγκριση για την τροποποίηση διάταξης του άρθρου 3 παρ. 3.6, περ. ε, της υπ’ αριθμ. 1391/2013 κανονιστικής πράξης σχετικά με την παραχώρηση και χρήση τμημάτων των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Αθηναίων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με την υπ` 117/15 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Ημ/νια: 18/05/2015 15:52:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΓΦΨΩ6Μ-ΦΙ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για την άρση της εκ περιτροπής στάθμευσης και την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης μόνο στη μία πλευρά της οδού Βαρδουλάκη και συγκεκριμένα στην πλευρά των μονών αριθμών, σύμφωνα και με την υπ’ αριθ. 89/2015 Πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα: έγκριση για την άρση της εκ περιτροπής στάθμευσης και την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης μόνο στη μία πλευρά της οδού Βαρδουλάκη και συγκεκριμένα στην πλευρά των μονών αριθμών, σύμφωνα και με την υπ’ αριθ. 89/2015 Πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Ημ/νια: 18/05/2015 15:50:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΟΑΔΩ6Μ-Ε2Β
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 3.510,00€ για την συμμετοχή 13 δικηγόρων, στο σεμινάριο με τίτλο “Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων”.
Θέμα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 3.510,00€ για την συμμετοχή 13 δικηγόρων, στο σεμινάριο με τίτλο “Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων”.
Ημ/νια: 15/05/2015 15:31:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 77Ε5Ω6Μ-40Σ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αποδοχή της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική αξιολόγηση των συμμετεχουσών εταιρειών στον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την κατεπείγουσα προμήθεια διαφόρω
Θέμα: Αποδοχή της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική αξιολόγηση των συμμετεχουσών εταιρειών στον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την κατεπείγουσα προμήθεια διαφόρων ειδών τροφίμων, για τις ανάγκες σίτισης των φιλοξενούμενων παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών με κριτήριο κατακύρωσης: α) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά Μ.Λ.Τ. πώλησης για τα είδη κρεοπωλείου, ιχθυοπωλείου κατεψυγμένων λαχανικών και ελαιόλαδου(πίνακας Α) και β) τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για τα είδη παντοπωλείου (πίνακας Β), προϋπολογισμού 67.299,40€ συμπ/νου του αναλογούντος Φ.Π.Α..
Ημ/νια: 15/05/2015 15:29:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω3ΣΒΩ6Μ-Ε8Ε
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για α) τη μετάβαση του Δημάρχου Αθηναίων κ. Γιώργου Καμίνη, στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας στις 19 Μαΐου 2015, προκειμένου να συμμετάσχει στο «IMEX Politicians Forum» στο πλαίσιο της «Παγκόσμιας Έκθεσης για ταξίδια Κινήτρων, Συναντήσεων & Εκδηλώσεω
Θέμα: Έγκριση για α) τη μετάβαση του Δημάρχου Αθηναίων κ. Γιώργου Καμίνη, στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας στις 19 Μαΐου 2015, προκειμένου να συμμετάσχει στο «IMEX Politicians Forum» στο πλαίσιο της «Παγκόσμιας Έκθεσης για ταξίδια Κινήτρων, Συναντήσεων & Εκδηλώσεων» (IMEX 2015, Worldwide Exhibition for Incentive Travel, Meeting & Events) και β) τη διάθεση της σχετικής δαπάνης
Ημ/νια: 15/05/2015 14:37:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΚΕΣΩ6Μ-4ΨΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ 13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1ης ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ 20/5/2015
Θέμα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ 13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1ης ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ 20/5/2015
Ημ/νια: 15/05/2015 14:10:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΓΟΤΩ6Μ-75Λ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΟΠΑΝΔΑ), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 218/15 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΠΑΝΔΑ.
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΟΠΑΝΔΑ), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 218/15 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΠΑΝΔΑ.
Ημ/νια: 15/05/2015 13:56:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Ξ9ΚΩ6Μ-1ΑΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ημ/νια: 15/05/2015 13:35:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Ο8ΙΩ6Μ-22Φ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Καθορισμός όρων, έγκριση τευχών και ορισμός Επιτροπής διεξαγωγής του πρόχειρου, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού σχετικά με την Παροχή εργασίας υλοποίησης του υποέργου 3 : « Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου με Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής υποστήριξης της Πράξης
Θέμα: Καθορισμός όρων, έγκριση τευχών και ορισμός Επιτροπής διεξαγωγής του πρόχειρου, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού σχετικά με την Παροχή εργασίας υλοποίησης του υποέργου 3 : « Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου με Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής υποστήριξης της Πράξης Εκπόνησης Ενεργειακών μελετών για την εξοικονόμηση ενέργειας – (ΕΣΠΑ – MIS 480015)» στα πλαίσια της Πράξης ¨ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ 14 ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ¨Ε.Π. Αττική 2007-2013, για τις ανάγκες της Δ/νσης Πρασίνου και Περιβάλλοντος – Τμήμα Μελετών, Σχεδιασμού και Προγραμματισμού του Δήμου Αθηναίων, προϋπολογισμού 73.554,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%
Ημ/νια: 15/05/2015 13:28:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΧ6ΠΩ6Μ-ΟΑΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση χορήγησης προκαταβολής ποσοστού 10% επί του προϋπολογισμού της αρχικής συμβάσεως, άνευ αναθεώρησης και ΦΠΑ, ήτοι ποσόν 735.439,97 € Χ 10% = 73.544,00 € για το έργο: «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων και των συνδέσεων των ακινήτων, 6ης Δημ
Θέμα: Απόφαση χορήγησης προκαταβολής ποσοστού 10% επί του προϋπολογισμού της αρχικής συμβάσεως, άνευ αναθεώρησης και ΦΠΑ, ήτοι ποσόν 735.439,97 € Χ 10% = 73.544,00 € για το έργο: «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων και των συνδέσεων των ακινήτων, 6ης Δημοτικής Κοινότητας » (Α.Μ. 9/2013) ΕΣΠΑ – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘’ Αττική ’’ MIS 456786
Ημ/νια: 15/05/2015 13:11:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΚΟ0Ω6Μ-3Δ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
Κατακύρωση της , με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης " Προμήθεια ενός (1) στεφανιού για την κηδεία του Αρτέμη Βεντούρη - Ρούσσου.
Θέμα: Κατακύρωση της , με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης " Προμήθεια ενός (1) στεφανιού για την κηδεία του Αρτέμη Βεντούρη - Ρούσσου.
Ημ/νια: 15/05/2015 13:11:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΥΜΨΩ6Μ-79Β
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552
Τηλ. 210 3722001
Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.