195Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Θέμα: 195Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Ημ/νια: 08/07/2016 14:43:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Α24Ω6Μ-ΓΘΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
194Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Θέμα: 194Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Ημ/νια: 08/07/2016 14:40:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΜΓ8Ω6Μ-6ΘΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
193Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Θέμα: 193Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Ημ/νια: 08/07/2016 14:37:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΞ5ΓΩ6Μ-3ΣΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
192Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Θέμα: 192Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Ημ/νια: 08/07/2016 14:34:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΩΓΤΩ6Μ-8ΛΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
191Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Θέμα: 191Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Ημ/νια: 08/07/2016 14:32:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω76ΗΩ6Μ-ΛΕΑ
Κατηγορίες: Διαύγεια
183Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Θέμα: 183Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Ημ/νια: 08/07/2016 14:28:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Σ45Ω6Μ-ΒΝΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΥΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΥ ΚΛΠ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΙΘΜ. 724/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΕΚΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΥΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΥ ΚΛΠ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΙΘΜ. 724/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΕΚΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ημ/νια: 08/07/2016 14:28:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 73ΡΧΩ6Μ-ΚΗ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1/1/2016 ΕΩΣ 30/6/2016. (αρθρο 10Α Ν. 3861/2010)
Θέμα: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1/1/2016 ΕΩΣ 30/6/2016. (αρθρο 10Α Ν. 3861/2010)
Ημ/νια: 08/07/2016 18:23:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Α3ΥΩ6Μ-5ΣΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)» του ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, επί της οδού ΣΟΛΩΝΟΣ 40.
Θέμα: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)» του ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, επί της οδού ΣΟΛΩΝΟΣ 40.
Ημ/νια: 08/07/2016 14:16:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΛΠ8Ω6Μ-ΒΕΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αναθεώρηση της με αριθ. πρωτ. 308456/25.09.2015 Απόφασης του Δήμου Αθηναίων με την οποία χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης, επί της οδού Αλκαμένους 65 Κυψέλη - Αθήνα, στον κο Γεώργιο Λάμπρ
Θέμα: Αναθεώρηση της με αριθ. πρωτ. 308456/25.09.2015 Απόφασης του Δήμου Αθηναίων με την οποία χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης, επί της οδού Αλκαμένους 65 Κυψέλη - Αθήνα, στον κο Γεώργιο Λάμπρη, λόγω μεταβολής του διακριτικού τίτλου της ΜΦΠΑΔ.
Ημ/νια: 08/07/2016 14:08:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΕΟΗΩ6Μ-Γ0Ζ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» του ΗΛΙΑ ΛΙΑΓΓΟΥ, στη συμβολή των οδών ΜΑΝΗΣ 1 & ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 29.
Θέμα: «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» του ΗΛΙΑ ΛΙΑΓΓΟΥ, στη συμβολή των οδών ΜΑΝΗΣ 1 & ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 29.
Ημ/νια: 08/07/2016 13:58:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω6Α7Ω6Μ-Τ5Β
Κατηγορίες: Διαύγεια
806/2016 πράξη ΟΕ - Απόρριψη και απόκρουση του εγγράφου της εταιρείας «ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», το οποίο κατατέθηκε ηλεκτρονικά με την προσφορά της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε» και αφορά σε ΟΡΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ
Θέμα: 806/2016 πράξη ΟΕ - Απόρριψη και απόκρουση του εγγράφου της εταιρείας «ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», το οποίο κατατέθηκε ηλεκτρονικά με την προσφορά της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε» και αφορά σε ΟΡΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ IVECO ΑΝΩ ΤΩΝ 7 ΤΟΝΝΩΝ και παραπομπή του θέματος στη Νομική Διεύθυνση, προκειμένου vα δοθούν οι απαραίτητες διευκρινήσεις και να ληφθεί απόφαση σε επόμενη συνεδρίαση που να αφορά στη συνέχιση του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια «ΕΠΤΑ (7) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ έως 6-8m3», με σύστημα συμπίεσης και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, προϋπολογισμού 749.931,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, με τη συμμετοχή ή μη και των δύο εταιρειών που έχουν υποβάλει προσφορές
Ημ/νια: 07/07/2016 12:57:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7954Ω6Μ-ΑΘ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
190Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Θέμα: 190Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Ημ/νια: 07/07/2016 11:57:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΝΜΣΩ6Μ-ΨΝΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
189Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Θέμα: 189Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Ημ/νια: 07/07/2016 11:52:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 753ΩΩ6Μ-Β0Θ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΑ ΚΥΕ
Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΚΥΕ
Ημ/νια: 07/07/2016 11:30:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙΡΒΩ6Μ-ΠΓΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση επιστροφής εγγυητικής καλής εκτέλεσης της εργασίας «Κατεδάφιση εναπομείναντος τμήματος κτηρίου μεταξύ των οδών Ξούθου-Μενάνδρου-Βερανζέρου»
Θέμα: Απόφαση επιστροφής εγγυητικής καλής εκτέλεσης της εργασίας «Κατεδάφιση εναπομείναντος τμήματος κτηρίου μεταξύ των οδών Ξούθου-Μενάνδρου-Βερανζέρου»
Ημ/νια: 07/07/2016 11:21:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΞΖΜΩ6Μ-ΗΘ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΑ ΚΥΕ
Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΚΥΕ
Ημ/νια: 07/07/2016 10:23:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 73ΛΩΩ6Μ-2Ν3
Κατηγορίες: Διαύγεια
Μείωση εγγυήσεων δεκάτων του έργου: «Χρωματισμοί - μικροεπισκευές σχολικών κτηρίων του Δήμου Αθηναίων στην 6η και 7η Δημοτική Κοινότητα, έτους 2014»
Θέμα: Μείωση εγγυήσεων δεκάτων του έργου: «Χρωματισμοί - μικροεπισκευές σχολικών κτηρίων του Δήμου Αθηναίων στην 6η και 7η Δημοτική Κοινότητα, έτους 2014»
Ημ/νια: 07/07/2016 10:14:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 72ΩΠΩ6Μ-4ΓΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Υποβολή 10ου λογαριασμού του έργου: «Επισκευές – ανακαινίσεις σχολικών κτιρίων του Δήμου Αθηναίων στην 6η και 7η Δημοτική Κοινότητα, έτους 2012»
Θέμα: Υποβολή 10ου λογαριασμού του έργου: «Επισκευές – ανακαινίσεις σχολικών κτιρίων του Δήμου Αθηναίων στην 6η και 7η Δημοτική Κοινότητα, έτους 2012»
Ημ/νια: 07/07/2016 10:04:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙΞΞΩ6Μ-Ν30
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της εργασίας «Επισκευή πετρελαιοκίνητης αντλίας πυροσβεστικού συγκροτήματος παιδικών εξοχών Αγίου Ανδρέα », προϋπολογισμού: 1.178,00 € συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%.
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της εργασίας «Επισκευή πετρελαιοκίνητης αντλίας πυροσβεστικού συγκροτήματος παιδικών εξοχών Αγίου Ανδρέα », προϋπολογισμού: 1.178,00 € συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%.
Ημ/νια: 07/07/2016 09:59:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΔΘ6Ω6Μ-ΚΟΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.