πρόχειρος, δημόσιος, μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάθεση της εργασίας “Παροχή εκπαίδευσης στους δικαιούχους υπαλλήλους (οδηγούς) του Δήμου Αθηναίων, για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας Π.Ε.Ι.”, προϋπολογισμού 53.114,88€ συμπ/
Θέμα: πρόχειρος, δημόσιος, μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάθεση της εργασίας “Παροχή εκπαίδευσης στους δικαιούχους υπαλλήλους (οδηγούς) του Δήμου Αθηναίων, για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας Π.Ε.Ι.”, προϋπολογισμού 53.114,88€ συμπ/νου του ΦΠΑ 23%.
Ημ/νια: 28/07/2014 14:56:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΙΑΡΩ6Μ-4Ι4
Κατηγορίες: Διαύγεια
ανοικτός, τακτικός, δημόσιος, μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση της εργασίας αποστολής ειδοποιητηρίων σε οφειλέτες παράνομης και ελεγχόμενης στάθμευσης, προϋπολογισμού 180.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
Θέμα: ανοικτός, τακτικός, δημόσιος, μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση της εργασίας αποστολής ειδοποιητηρίων σε οφειλέτες παράνομης και ελεγχόμενης στάθμευσης, προϋπολογισμού 180.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
Ημ/νια: 28/07/2014 14:53:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ξ1ΔΩ6Μ-ΘΩΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αποζημίωση λόγω αυνταξιοδότησης
Θέμα: Αποζημίωση λόγω αυνταξιοδότησης
Ημ/νια: 28/07/2014 14:51:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 65ΩΡΩ6Μ-21Δ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αποζημίωση σύνταξης
Θέμα: Αποζημίωση σύνταξης
Ημ/νια: 28/07/2014 14:48:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΘΨΝΩ6Μ-2Ο5
Κατηγορίες: Διαύγεια
Aντιμετώπιση δαπάνης καταβολής αποζημίωσης σύνταξης
Θέμα: Aντιμετώπιση δαπάνης καταβολής αποζημίωσης σύνταξης
Ημ/νια: 28/07/2014 14:41:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΖΔΨΩ6Μ-1ΛΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
κάλυψη δαπάνης καταβολής αποζημίωσης σύνταξης
Θέμα: κάλυψη δαπάνης καταβολής αποζημίωσης σύνταξης
Ημ/νια: 28/07/2014 14:25:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω3ΤΩΩ6Μ-ΙΛΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για την παράταση ταφής για 10 μήνες από 13-07-14 έως 13-05-15 του θανόντος ΛΟΥΚΑ ΓΙΑΝΚΟ στον υπό στοιχεία 2106 τάφο τριετούς χρήσεως του Β` Κοιμητηρίου με την καταβολή των αναλογούντων τελών και δικαιωμάτων μετά το πέρας της οποίας θα πραγματοποιη
Θέμα: έγκριση για την παράταση ταφής για 10 μήνες από 13-07-14 έως 13-05-15 του θανόντος ΛΟΥΚΑ ΓΙΑΝΚΟ στον υπό στοιχεία 2106 τάφο τριετούς χρήσεως του Β` Κοιμητηρίου με την καταβολή των αναλογούντων τελών και δικαιωμάτων μετά το πέρας της οποίας θα πραγματοποιηθεί η ανακομιδή των οστών, σύμφωνα και με την υπ΄αριθμ 309/14 απόφαση της Επιτροπής Κοιμητηρίων
Ημ/νια: 28/07/2014 14:17:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΓΕΘΩ6Μ-Α56
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για την παράταση ταφής για 3 μήνες έως 07-07-14 της θανούσης ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ στον υπό στοιχεία 11 Α/Θ/32 τάφο τριετούς χρήσεως του Α` Κοιμητηρίου με την καταβολή των αναλογούντων τελών και δικαιωμάτων και μετά το πέρας της οποίας θα πραγματοποιηθ
Θέμα: έγκριση για την παράταση ταφής για 3 μήνες έως 07-07-14 της θανούσης ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ στον υπό στοιχεία 11 Α/Θ/32 τάφο τριετούς χρήσεως του Α` Κοιμητηρίου με την καταβολή των αναλογούντων τελών και δικαιωμάτων και μετά το πέρας της οποίας θα πραγματοποιηθεί η ανακομιδή των οστών, σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ 294/14 απόφαση της Επιτροπής Κοιμητηρίων
Ημ/νια: 28/07/2014 14:15:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΚΠΘΩ6Μ-Λ3Β
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για την παράταση ταφής για 9 μήνες έως 25-03-15 της θανούσης ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΧΑΣΑΠΗ στον υπό στοιχεία 2ο Δ/σμα 77 τάφο τριετούς χρήσεως του Α` Κοιμητηρίου με την καταβολή των αναλογούντων τελών και δικαιωμάτων και μετά το πέρας της οποίας θα πραγματοποι
Θέμα: έγκριση για την παράταση ταφής για 9 μήνες έως 25-03-15 της θανούσης ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΧΑΣΑΠΗ στον υπό στοιχεία 2ο Δ/σμα 77 τάφο τριετούς χρήσεως του Α` Κοιμητηρίου με την καταβολή των αναλογούντων τελών και δικαιωμάτων και μετά το πέρας της οποίας θα πραγματοποιηθεί η ανακομιδή των οστών, σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ 296/14 απόφαση της Επιτροπής Κοιμητηρίων
Ημ/νια: 28/07/2014 14:12:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 73ΩΙΩ6Μ-726
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για την επιπλέον παράταση ταφής για 3 μήνες από 16-02-14 έως 16-05-14 του θανόντος ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΣΠΑΛΑ στον υπό στοιχεία 239/τμ. 6Ο τάφο τριετούς χρήσεως του Γ` Κοιμητηρίου με την καταβολή των αναλογούντων τελών και δικαιωμάτων και μετά το πέρας της ο
Θέμα: έγκριση για την επιπλέον παράταση ταφής για 3 μήνες από 16-02-14 έως 16-05-14 του θανόντος ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΣΠΑΛΑ στον υπό στοιχεία 239/τμ. 6Ο τάφο τριετούς χρήσεως του Γ` Κοιμητηρίου με την καταβολή των αναλογούντων τελών και δικαιωμάτων και μετά το πέρας της οποίας θα πραγματοποιηθεί η ανακομιδή των οστών, σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ 311/14 απόφαση της Επιτροπής Κοιμητηρίων
Ημ/νια: 28/07/2014 14:10:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 68ΟΛΩ6Μ-Ε7Π
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΡΤΩΝ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΡΤΩΝ
Ημ/νια: 25/07/2014 17:04:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΤΑ
ΑΔΑ: ΨΘ93ΟΡΤΗ-27Ξ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑ ΠΛΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΩΣ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΤΗ ΔΑΕΜ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑ ΠΛΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΩΣ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΤΗ ΔΑΕΜ
Ημ/νια: 25/07/2014 15:50:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΤΑ
ΑΔΑ: Ψ78ΘΟΡΤΗ-ΣΓ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου « Κατασκευή και τοποθέτηση επιγραφών στο Αεριοφυλάκιο 2 (Δ4) για τη στέγαση του Κόμβου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «INNOVATHENS»
Θέμα: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου « Κατασκευή και τοποθέτηση επιγραφών στο Αεριοφυλάκιο 2 (Δ4) για τη στέγαση του Κόμβου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «INNOVATHENS»
Ημ/νια: 25/07/2014 15:36:36
Φορέας: ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.
ΑΔΑ: ΨΕΟ3ΟΡΔ3-3ΕΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Δ.Σ.σχετικά με τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου « Εργασίες εγκατάστασης εσωτερικού Φωτισμού στο Αεριοφυλάκιο 2 (Δ4) για τη στέγαση του Κόμβου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «INNOVATHENS»
Θέμα: Απόφαση Δ.Σ.σχετικά με τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου « Εργασίες εγκατάστασης εσωτερικού Φωτισμού στο Αεριοφυλάκιο 2 (Δ4) για τη στέγαση του Κόμβου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «INNOVATHENS»
Ημ/νια: 25/07/2014 15:18:29
Φορέας: ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.
ΑΔΑ: 65Ι8ΟΡΔ3-ΠΩΑ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της υπ’ αριθμ.283802/14.7.2014 Απόφασης Δημάρχου Αθηναίων, με την οποία αποφασίστηκε η άσκηση από το Δήμο Αθηναίων, αίτησης για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 129/14 πράξης του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Θέμα: Έγκριση της υπ’ αριθμ.283802/14.7.2014 Απόφασης Δημάρχου Αθηναίων, με την οποία αποφασίστηκε η άσκηση από το Δήμο Αθηναίων, αίτησης για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 129/14 πράξης του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Ημ/νια: 25/07/2014 14:25:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Η9ΞΩ6Μ-72Ι
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
Ημ/νια: 25/07/2014 14:24:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 70ΙΟΩ6Μ-ΘΔ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 249/2014
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 249/2014
Ημ/νια: 25/07/2014 13:58:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΒΥ5Ω6Μ-ΘΦΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 25/07/2014 13:57:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΖΥΔΩ6Μ-Η70
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚ.ΑΔΕΙΑΣ 52/2014
Θέμα: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚ.ΑΔΕΙΑΣ 52/2014
Ημ/νια: 25/07/2014 13:49:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΗΖΠΩ6Μ-ΑΘ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 18-08-2014 ΕΩΣ 01-10-2014 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 18-08-2014 ΕΩΣ 01-10-2014 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ημ/νια: 25/07/2014 14:41:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΔΩΜΩ6Μ-7ΞΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552
Τηλ. 210 3722001
Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 210 5277000
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.