έγκριση για την επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το Ν. 2946/2001, στην εταιρεία MAX PERRY HANDMADE CHOCOLATE MAX TASTE ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ για τη διαφημιστική επιγραφή μίας όψης με φωτεινά LED γράμματα που ήταν τοποθετημένη πάνω σε δέ
Θέμα: έγκριση για την επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το Ν. 2946/2001, στην εταιρεία MAX PERRY HANDMADE CHOCOLATE MAX TASTE ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ για τη διαφημιστική επιγραφή μίας όψης με φωτεινά LED γράμματα που ήταν τοποθετημένη πάνω σε δέντρο στο πεζοδρόμιο επί της οδού Κατεχάκη 31-33.
Ημ/νια: 18/03/2016 08:52:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΩΛΩΩ6Μ-Γ0Α
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για την επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το Ν. 2946/2001, στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη σε κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Αχαρνών 445.
Θέμα: έγκριση για την επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το Ν. 2946/2001, στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη σε κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Αχαρνών 445.
Ημ/νια: 18/03/2016 08:50:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Ε4ΑΩ6Μ-ΗΤΑ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για την επιστροφή ποσού 166,36 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΣΠΥΡΟ ΤΟΥ ΘΩΜΑ από ΤΑΠ
Θέμα: Έγκριση για την επιστροφή ποσού 166,36 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΣΠΥΡΟ ΤΟΥ ΘΩΜΑ από ΤΑΠ
Ημ/νια: 18/03/2016 08:44:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙΙΣΩ6Μ-Σ06
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το Ν. 4257/2014, στην κα ΓΙΟΒΑΝΕΛΛΗ ΧΑΡ. ΑΜΕΡΣΟΥΛΑ για τη διαφημιστική επιγραφή που ήταν τοποθετημένη, κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Ρουμπέση 30
Θέμα: έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το Ν. 4257/2014, στην κα ΓΙΟΒΑΝΕΛΛΗ ΧΑΡ. ΑΜΕΡΣΟΥΛΑ για τη διαφημιστική επιγραφή που ήταν τοποθετημένη, κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Ρουμπέση 30
Ημ/νια: 18/03/2016 08:38:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΔΚΣΩ6Μ-Ε39
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για την επιστροφή ποσού 181.178,20 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΤΕ Α.Ε» από κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.
Θέμα: Έγκριση για την επιστροφή ποσού 181.178,20 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΤΕ Α.Ε» από κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.
Ημ/νια: 18/03/2016 08:37:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΚΩ0Ω6Μ-Λ7Ζ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το Ν. 4257/2014, στην κα ΣΤΑΜΑΤΕΑ Γ. ΕΥΓΕΝΙΑ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη, κάθετα στην πρόσοψη του κτιρίου επί της οδού Σεβαστουπόλεως 114-116
Θέμα: έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το Ν. 4257/2014, στην κα ΣΤΑΜΑΤΕΑ Γ. ΕΥΓΕΝΙΑ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη, κάθετα στην πρόσοψη του κτιρίου επί της οδού Σεβαστουπόλεως 114-116
Ημ/νια: 18/03/2016 08:36:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Τ20Ω6Μ-32Δ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΕΩΣ 28-04-2016 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4369/2016
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΕΩΣ 28-04-2016 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4369/2016
Ημ/νια: 17/03/2016 08:36:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΧΨΔΩ6Μ-16Η
Κατηγορίες: Διαύγεια
5η Συνεδρίαση 2ης Δημοτικης Κοινότητας της 2-3-2016 πράξη 54 χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Κ.Υ.Ε. (ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΑΜΙΓΕΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ) επι της οδού Φιλολάου με αριθμ. 193
Θέμα: 5η Συνεδρίαση 2ης Δημοτικης Κοινότητας της 2-3-2016 πράξη 54 χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Κ.Υ.Ε. (ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΑΜΙΓΕΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ) επι της οδού Φιλολάου με αριθμ. 193
Ημ/νια: 17/03/2016 08:09:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω65ΗΩ6Μ-70Λ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για τη διαγραφή της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 333/2015/2015 ποσού 1.200,00 € που βεβαιώθηκε στην εταιρεία Κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ λόγω είσπραξης με οίκοθεν βεβαίωση
Θέμα: Έγκριση για τη διαγραφή της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 333/2015/2015 ποσού 1.200,00 € που βεβαιώθηκε στην εταιρεία Κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ λόγω είσπραξης με οίκοθεν βεβαίωση
Ημ/νια: 16/03/2016 16:49:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΤΖΖΩ6Μ-9ΩΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στον κ. ΚΟΥΜΟΥΤΣΟ ΤΙΜΟΘΕΟ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα ως προς την πρόσοψη του κτιρίου επί της οδού Παλαμηδίου 57-59
Θέμα: Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στον κ. ΚΟΥΜΟΥΤΣΟ ΤΙΜΟΘΕΟ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα ως προς την πρόσοψη του κτιρίου επί της οδού Παλαμηδίου 57-59
Ημ/νια: 16/03/2016 16:46:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΚΘ3Ω6Μ-8Β9
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στον κ. XUE YUNSHENG MEIJING για τη διαφημιστική επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του κτιρίου επί της οδού Καυταντζόγλου 1
Θέμα: Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στον κ. XUE YUNSHENG MEIJING για τη διαφημιστική επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του κτιρίου επί της οδού Καυταντζόγλου 15
Ημ/νια: 16/03/2016 16:44:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΒΓΙΩ6Μ-ΡΨΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στον κ. ABRAFI ADWOA TOY KWAN για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του κτιρίου επί της οδού Αριστοτέλους 143
Θέμα: Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στον κ. ABRAFI ADWOA TOY KWAN για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του κτιρίου επί της οδού Αριστοτέλους 143
Ημ/νια: 16/03/2016 16:21:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΑΓΚΩ6Μ-Ι6Ο
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στον κ. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ ΗΛ. ΙΩΑΝΝΗ για την επιγραφή δύο όψεων που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του κτιρίου επί της οδού Πρόκλου 5
Θέμα: Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στον κ. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ ΗΛ. ΙΩΑΝΝΗ για την επιγραφή δύο όψεων που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του κτιρίου επί της οδού Πρόκλου 5
Ημ/νια: 16/03/2016 16:17:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Λ8ΑΩ6Μ-0ΔΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στον κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του κτιρίου επί της οδού Ευτυχίδου 2-4
Θέμα: Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στον κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του κτιρίου επί της οδού Ευτυχίδου 2-4
Ημ/νια: 16/03/2016 16:08:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΣ1ΕΩ6Μ-4ΘΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στον κ. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΕΛΛΙΟ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στο υποστύλωμα του κτιρίου επί της οδού Σεβαστουπόλεως 63
Θέμα: Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στον κ. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΕΛΛΙΟ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στο υποστύλωμα του κτιρίου επί της οδού Σεβαστουπόλεως 63
Ημ/νια: 16/03/2016 16:05:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΚΨΙΩ6Μ-5ΥΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στον κ. ΤΡΙΑΝΤΗ ΧΡΗΣΤΟ για τη διαφημιστική επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του κτιρίου επί της οδού Σεπολίων 22
Θέμα: Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στον κ. ΤΡΙΑΝΤΗ ΧΡΗΣΤΟ για τη διαφημιστική επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του κτιρίου επί της οδού Σεπολίων 22
Ημ/νια: 16/03/2016 16:02:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω3ΛΝΩ6Μ-ΕΝΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΔ 53/2016
Θέμα: ΕΔ 53/2016
Ημ/νια: 16/03/2016 07:34:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΖΦ1Ω6Μ-ΓΡ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΔ 52/2016
Θέμα: ΕΔ 52/2016
Ημ/νια: 16/03/2016 07:32:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΨΑΖΩ6Μ-ΜΛΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Α. Μη αποδοχή του από 23.02.2016 Πρακτικού Γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, διεθνή, δημόσιου, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο προμήθειας “ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ”
Θέμα: Α. Μη αποδοχή του από 23.02.2016 Πρακτικού Γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, διεθνή, δημόσιου, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο προμήθειας “ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ” του Δήμου Αθηναίων, διάρκειας τριών (3) ετών και με τρεις (3) οικονομικούς φορείς, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 31.12.2018 και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή κατά άρθρο των ζητούμενων ειδών, συνολικής μέγιστης εκτιμώμενης δαπάνης 1.081.083,90€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, Β. αποδοχή της από 11.02.2016 ηλεκτρονικά κατατεθείσας προδικαστικής προσφυγής μέσω της πλατφόρμας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (18573), της εταιρείας με την επωνυμία ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. και Γ. συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού, με το άνοιγμα των τεχνικών προσφορών των τριών συμμετεχουσών εταιρειών.
Ημ/νια: 15/03/2016 15:59:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΞ9ΜΩ6Μ-ΓΗΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 200.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών προμήθειας ελαστικών - επισώτρων, για τα οχήματα της Δ/νσης Ηλεκτρολογικού και της Δ/νσης Καθαριότητας - Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού
Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 200.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών προμήθειας ελαστικών - επισώτρων, για τα οχήματα της Δ/νσης Ηλεκτρολογικού και της Δ/νσης Καθαριότητας - Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού
Ημ/νια: 15/03/2016 15:37:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΔΒ3Ω6Μ-161
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.