Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας, μετά τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, του έργου “Ενεργειακή αναβάθμιση των συγκροτημάτων 51ου Δημοτικού Σχολείου και 34ου Νηπιαγωγείου της 1ης δημοτικής Κοινότητας, 93ου-95ου Δημοτικών Σχολείων και 4
Θέμα: Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας, μετά τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, του έργου “Ενεργειακή αναβάθμιση των συγκροτημάτων 51ου Δημοτικού Σχολείου και 34ου Νηπιαγωγείου της 1ης δημοτικής Κοινότητας, 93ου-95ου Δημοτικών Σχολείων και 45ου–73ου Νηπιαγωγείων της 2ης Δημοτικής Κοινότητας και του 76ου -138ου Δημοτικών Σχολείων της 3ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων”
Ημ/νια: 08/09/2014 09:05:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΒΥΕΧΩ6Μ-ΞΗΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση πίστωσης ποσού 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στον Κ.Α.6495.022 φ. 0 για α) την κάλυψη της δαπάνης μετατόπισης δικτύων μέσης και υψηλής τάσης και β) την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στον υπάλληλο της Δ/νσής μας κο Κων/νο Γιανν
Θέμα: Έγκριση πίστωσης ποσού 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στον Κ.Α.6495.022 φ. 0 για α) την κάλυψη της δαπάνης μετατόπισης δικτύων μέσης και υψηλής τάσης και β) την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στον υπάλληλο της Δ/νσής μας κο Κων/νο Γιαννόπουλο
Ημ/νια: 08/09/2014 08:36:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΒΝ0ΡΩ6Μ-ΡΜ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΠΑΔΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΠΑΔΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Ημ/νια: 08/09/2014 08:35:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΕΒΠΩ6Μ-ΟΛΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΑΤΣΑΓΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΑΤΣΑΓΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ημ/νια: 08/09/2014 08:34:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΒΔ1ΑΩ6Μ-ΑΨ2
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ημ/νια: 08/09/2014 08:32:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΒΝΟΘΩ6Μ-ΧΕΑ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ημ/νια: 08/09/2014 08:29:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΣΞΝΩ6Μ-Τ8Ε
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΠΟΥΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΠΟΥΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
Ημ/νια: 08/09/2014 08:25:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω9ΛΟΩ6Μ-Μ7Η
Κατηγορίες: Διαύγεια
Την με απευθείας ανάθεση στην ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ ΤΕΧΝΗΣ - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ εκπρόσωπος της για την πραγματοποίηση ζωντανής μουσικής εκδήλωσης (live) κατά τη διάρκεια της κατασκηνωτικής περιόδου 3ης ηλικίας για τις ανάγκες των Παιδικών Εξοχών στον Αγ. Ανδρέ
Θέμα: Την με απευθείας ανάθεση στην ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ ΤΕΧΝΗΣ - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ εκπρόσωπος της για την πραγματοποίηση ζωντανής μουσικής εκδήλωσης (live) κατά τη διάρκεια της κατασκηνωτικής περιόδου 3ης ηλικίας για τις ανάγκες των Παιδικών Εξοχών στον Αγ. Ανδρέα Αττικής, στην τιμή των 1.700 € ανά εκδήλωση , ήτοι : 1.700 Χ 23% ΦΠΑ = 2.091 €.
Ημ/νια: 05/09/2014 17:56:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 4Α8ΘΩ6Μ-ΘΕ4
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΚΡΑΒΑ ΣΤΟΝ Α.Σ. ΡΥΘΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ 8/9/2014 ΕΩΣ 30/7/2015 . Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 200,00€ ΕΤΗΣΙΩΣ
Θέμα: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΚΡΑΒΑ ΣΤΟΝ Α.Σ. ΡΥΘΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ 8/9/2014 ΕΩΣ 30/7/2015 . Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 200,00€ ΕΤΗΣΙΩΣ
Ημ/νια: 05/09/2014 15:57:30
Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Υ78ΟΞΩΡ-ΧΒΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΜIS466477
Θέμα: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΜIS4664770.
Ημ/νια: 05/09/2014 15:20:55
Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 72Ζ8ΟΞΩΡ-37Ξ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ 404 Α.Α.Κ. ΓΗΠΕΔΟ 11Χ11 ΣΤΟΝ ΑΟ ΚΟΛΩΝΟΥ ΣΤΙΣ 8/9/2014 ΚΑΙ 9/9/2014 ΚΑΙ ΩΡΕΣ 8.00-10.10
Θέμα: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ 404 Α.Α.Κ. ΓΗΠΕΔΟ 11Χ11 ΣΤΟΝ ΑΟ ΚΟΛΩΝΟΥ ΣΤΙΣ 8/9/2014 ΚΑΙ 9/9/2014 ΚΑΙ ΩΡΕΣ 8.00-10.10
Ημ/νια: 05/09/2014 15:19:48
Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 723ΓΟΞΩΡ-ΘΑ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΓΟΥΔΗ ΣΤΟΝ ΑΟ ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 10/9/2014 ΕΩΣ 30/11/2014 ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 440,00€ ΜΗΝΙΑΙΩΣ
Θέμα: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΓΟΥΔΗ ΣΤΟΝ ΑΟ ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 10/9/2014 ΕΩΣ 30/11/2014 ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 440,00€ ΜΗΝΙΑΙΩΣ
Ημ/νια: 05/09/2014 15:13:11
Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω1ΕΣΟΞΩΡ-ΔΗΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΓΟΥΔΗ ΣΤΟΝ ΑΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΑΠΟ 10/9/2014 ΕΩΣ 31/7/2015
Θέμα: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΓΟΥΔΗ ΣΤΟΝ ΑΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΑΠΟ 10/9/2014 ΕΩΣ 31/7/2015
Ημ/νια: 05/09/2014 15:07:44
Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΡΛ5ΟΞΩΡ-Ο3Χ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΩΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΩΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 05/09/2014 14:20:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 64Θ1Ω6Μ-Β6Θ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Κατακύρωση του αποτελέσματος της ανοικτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”
Θέμα: Κατακύρωση του αποτελέσματος της ανοικτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”
Ημ/νια: 05/09/2014 14:15:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΨΘΤΩ6Μ-ΩΧ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΥΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.ΠΑΝΟΥΣΗ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΥΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.ΠΑΝΟΥΣΗ
Ημ/νια: 05/09/2014 14:05:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω7ΙΕΩ6Μ-Κ9Ι
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΠΑΥΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΠΑΥΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
Ημ/νια: 05/09/2014 13:52:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Χ9ΑΩ6Μ-ΥΑΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο της κας ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗΣ, ποσού 1.573,75€ σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014
Θέμα: Λήψη απόφασης για την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο της κας ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗΣ, ποσού 1.573,75€ σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014
Ημ/νια: 05/09/2014 08:27:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Β85ΝΩ6Μ-ΚΡΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για την ρύθμιση με δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του κ. ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ποσού 4.110,99€ σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014
Θέμα: Λήψη απόφασης για την ρύθμιση με δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του κ. ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ποσού 4.110,99€ σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014
Ημ/νια: 05/09/2014 08:22:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 79ΒΤΩ6Μ-ΧΡΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για την ρύθμιση με δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του κ. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ποσών 6.599,08€ και 442,80€ σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014
Θέμα: Λήψη απόφασης για την ρύθμιση με δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο του κ. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ποσών 6.599,08€ και 442,80€ σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/2014
Ημ/νια: 05/09/2014 08:19:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΨ24Ω6Μ-ΩΨΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552
Τηλ. 210 3722001
Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 210 5277000
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.