ΑΔΕΙΕΣ Κ.Υ.Ε.
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ Κ.Υ.Ε.
Ημ/νια: 02/12/2016 16:27:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Χ9ΩΩ6Μ-Δ18
Κατηγορίες: Διαύγεια
« Έγκριση διαγραφής των οφειλών ετών 2013, 2014 & 2015, συνολικού ποσού 300€, του κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΣΛΑΤΖΙΔΗ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.»
Θέμα: « Έγκριση διαγραφής των οφειλών ετών 2013, 2014 & 2015, συνολικού ποσού 300€, του κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΣΛΑΤΖΙΔΗ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.»
Ημ/νια: 02/12/2016 16:23:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 79Θ8Ω6Μ-2ΦΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΤΟΙ: ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΚΑΙ ΗΧΕΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ , ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ>> , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΤΣΑΚΑΛΩΦ 14 , ΤΗΣ ΛΑΔΙ ΚΑΙ ΡΙΓΑΝΗ - ΚΟΛΩΝΑΚΙ Ι.Κ.Ε. (ΑΦΜ: 800740121 ΔΟΥ: Δ’ ΑΘΗΝΩΝ) , ΜΕ ΝΟΜΙΜΟ
Θέμα: Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΤΟΙ: ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΚΑΙ ΗΧΕΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ , ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ>> , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΤΣΑΚΑΛΩΦ 14 , ΤΗΣ ΛΑΔΙ ΚΑΙ ΡΙΓΑΝΗ - ΚΟΛΩΝΑΚΙ Ι.Κ.Ε. (ΑΦΜ: 800740121 ΔΟΥ: Δ’ ΑΘΗΝΩΝ) , ΜΕ ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΟΝ ΦΛΩΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ.
Ημ/νια: 02/12/2016 14:56:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω9ΡΓΩ6Μ-94Σ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΤΟΙ: ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΚΑΙ ΗΧΕΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ , ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΙΟ>> , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΚΟΥΦΑ 56 , ΤΗΣ SK 56 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ Ι.Κ.Ε. (ΑΦΜ: 8
Θέμα: Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΤΟΙ: ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΚΑΙ ΗΧΕΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ , ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΙΟ>> , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΚΟΥΦΑ 56 , ΤΗΣ SK 56 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ Ι.Κ.Ε. (ΑΦΜ: 800706256 ΔΟΥ: Δ’ ΑΘΗΝΩΝ) , ΜΕ ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΛΕΚΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ , ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΟΥΚΙΑΣ.
Ημ/νια: 02/12/2016 14:52:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 70Π4Ω6Μ-ΜΑΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
1354/2016 -Καθορισμός όρων, έγκριση τευχών, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού καθώς και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης προσφορών της προκήρυξης της ανοικτής δημόσιας σύμβασης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, κάτω των ορίων, με
Θέμα: 1354/2016 -Καθορισμός όρων, έγκριση τευχών, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού καθώς και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης προσφορών της προκήρυξης της ανοικτής δημόσιας σύμβασης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής κατά άρθρο, για την προμήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ» για τις ανάγκες της Δ/νσης Πρασίνου & Περιβάλλοντος, συνολικού προϋπολογισμού 149.996,35€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.
Ημ/νια: 01/12/2016 15:57:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΛ0ΑΩ6Μ-8Κ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
1359/2016 - Έγκριση γενόμενης δαπάνης α) ποσού 1.008,00€ από το με αριθμό 3756/2016 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που εκδόθηκε στο όνομα της υπαλλήλου ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΜΑΡΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, βαθμού Ε’, του Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας και Δημ
Θέμα: 1359/2016 - Έγκριση γενόμενης δαπάνης α) ποσού 1.008,00€ από το με αριθμό 3756/2016 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που εκδόθηκε στο όνομα της υπαλλήλου ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΜΑΡΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, βαθμού Ε’, του Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων, σε βάρος του Κ.Α. 6421.001 Φ.0 για την κάλυψη των εξόδων του αεροπορικού εισιτηρίου Αθήνα – Λονδίνο – Αθήνα και της διαμονής στο Λονδίνο του Δημάρχου Αθηναίων κ. Γιώργου Καμίνη και β) ποσού 1.008,00€ από το με αριθμό 3757/2016 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που εκδόθηκε στο όνομα της υπαλλήλου ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΜΑΡΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, βαθμού Ε’, του Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων, σε βάρος του Κ.Α. 6423.001 Φ.0, για την κάλυψη των εξόδων του αεροπορικού εισιτηρίου Αθήνα – Λονδίνο – Αθήνα και της διαμονής στο Λονδίνο της Διευθύντριας του γραφείου Δημάρχου κ. Μαρίας Λογοθέτη, για τη μετάβασή τους από τις 13 έως και τις 15 Νοεμβρίου 2016 προκειμένου να συμμετάσχουν σε διάσκεψη με θέμα την κοινωνική ένταξη μεταναστών και προσφύγων στις πόλεις.
Ημ/νια: 01/12/2016 15:54:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΛΛΕΩ6Μ-4Α2
Κατηγορίες: Διαύγεια
1357 - Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου κ. ΜΑΡΙΑΣ ΤΣΑΓΡΗ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, βαθμού Β΄, του Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων α) ποσού 1.460,00€ από τον Κ.Α. 6421.001 Φ.0 και β) ποσ
Θέμα: 1357 - Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου κ. ΜΑΡΙΑΣ ΤΣΑΓΡΗ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, βαθμού Β΄, του Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων α) ποσού 1.460,00€ από τον Κ.Α. 6421.001 Φ.0 και β) ποσού 1.460,00€ από τον 6423.001 Φ.0, για την κάλυψη των εξόδων κίνησης για τη διαδρομή Αθήνα – Ρώμη – Αθήνα καθώς και των εξόδων διαμονής του Δημάρχου Αθηναίων κ. Γιώργου Καμίνη και του έτερου εκπροσώπου του Δήμου Αθηναίων, από τις 8 έως και τις 11 Δεκεμβρίου 2016, προκειμένου να συμμετάσχουν σε συνδιάσκεψη με θέμα το μεταναστευτικό
Ημ/νια: 01/12/2016 15:49:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 78ΚΞΩ6Μ-Δ2Τ
Κατηγορίες: Διαύγεια
1343/2016 - Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 31.818,09€ που αφορά στην ανάκληση χρηματοδότησης του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ» από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Θέμα: 1343/2016 - Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 31.818,09€ που αφορά στην ανάκληση χρηματοδότησης του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ» από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Ημ/νια: 01/12/2016 15:45:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΒΥΗΩ6Μ-Ν11
Κατηγορίες: Διαύγεια
1341/2016 - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ποσών α) 590.240,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% για το έτος 2017 και β) 409.760,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% για το έτος 2018, για την ανάπτυξη δικτυακής υποδομής πόλης για την κάλυψη υπηρεσιακών, επικοινωνιακών αναγκών και διαχ
Θέμα: 1341/2016 - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ποσών α) 590.240,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% για το έτος 2017 και β) 409.760,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% για το έτος 2018, για την ανάπτυξη δικτυακής υποδομής πόλης για την κάλυψη υπηρεσιακών, επικοινωνιακών αναγκών και διαχείριση κρίσεων του Δήμου Αθηναίων, συνολικού ποσού 1.000.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%
Ημ/νια: 01/12/2016 15:39:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΗΡ9Ω6Μ-Ψ3Β
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης – Ιδιωτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ»
Θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης – Ιδιωτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ»
Ημ/νια: 01/12/2016 15:33:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 66ΕΣΩ6Μ-ΕΤ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔ 286/2016
Θέμα: ΑΔ 286/2016
Ημ/νια: 01/12/2016 15:10:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΞΓ3Ω6Μ-Δ3Ε
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αποδοχή του από 17.11.2016 Πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για
Θέμα: Αποδοχή του από 17.11.2016 Πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών “ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ” σε σημεία διανομής που θα ορίσει ο Δήμος Αθηναίων, στο πλαίσιο των διοικητικών δαπανών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.), για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας, προϋπολογισμού 35.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στα στάδια αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς – οικονομικής προσφοράς και στην ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
Ημ/νια: 01/12/2016 15:05:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΥΧ2Ω6Μ-84Δ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόρριψη του με Α.Π. 370644/22.11.2016 αιτήματος της εταιρείας ENACT Α.Ε. για παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών της διεθνούς, ανοικτής, δημόσιας σύμβασης με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
Θέμα: Απόρριψη του με Α.Π. 370644/22.11.2016 αιτήματος της εταιρείας ENACT Α.Ε. για παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών της διεθνούς, ανοικτής, δημόσιας σύμβασης με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια “ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΔΩΝ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΠΟΔΟΜΟΧΛΟ”, προς κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αθηναίων, συνολικού προϋπολογισμού 1.199.576,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.
Ημ/νια: 01/12/2016 15:03:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΝΠ1Ω6Μ-7ΚΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός – προέγκριση υπερωριακής εργασίας καθώς και για τις Κυριακές , Αργίες και Νυχτερινές υπερωρίες των υπαλλήλων Ιδιωτ. Δικαίου Αορίστου Χρόνου της Διεύθυνσης Οδοποιίας & Αποχέτευσης για το μήνα Δεκεμβρίου 2016.
Θέμα: Προγραμματισμός – προέγκριση υπερωριακής εργασίας καθώς και για τις Κυριακές , Αργίες και Νυχτερινές υπερωρίες των υπαλλήλων Ιδιωτ. Δικαίου Αορίστου Χρόνου της Διεύθυνσης Οδοποιίας & Αποχέτευσης για το μήνα Δεκεμβρίου 2016.
Ημ/νια: 01/12/2016 14:53:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΚ5ΧΩ6Μ-ΗΛΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία με την επωνυμία «CHIPITA SA» στο Δήμο Αθηναίων που αφορά α) στην παροχή υπηρεσιών μεταφοράς, ήτοι 23 δρομολόγια, για τη συνδρομή διανομής τροφίμων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας για Απόρους
Θέμα: «Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία με την επωνυμία «CHIPITA SA» στο Δήμο Αθηναίων που αφορά α) στην παροχή υπηρεσιών μεταφοράς, ήτοι 23 δρομολόγια, για τη συνδρομή διανομής τροφίμων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας για Απόρους ΤΕΒΑ και β) σε 200.000 τεμάχια κρουασάν το χρόνο, για τους ωφελούμενους όλων των κοινωνικών δομών και των κοινωνικών προγραμμάτων που υλοποιεί ο Δήμος Αθηναίων και όλα τα θυγατρικά Νομικά του Πρόσωπα».
Ημ/νια: 30/11/2016 16:06:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΚ3ΠΩ6Μ-Τ4Π
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση δέσμευσης ποσού 38.500,00€ για το έτος 2017 για την ολοκλήρωση και αποπληρωμή της κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ».
Θέμα: «Έγκριση δέσμευσης ποσού 38.500,00€ για το έτος 2017 για την ολοκλήρωση και αποπληρωμή της κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ».
Ημ/νια: 30/11/2016 16:00:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω8ΟΩΩ6Μ-52Ω
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α., που αφορά στον μειοδοτικό διαγωνισμό για την απομάκρυνση διαφημιστικών μέσων, που έχουν τοποθετηθεί χωρίς άδεια σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς χώρους.»
Θέμα: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α., που αφορά στον μειοδοτικό διαγωνισμό για την απομάκρυνση διαφημιστικών μέσων, που έχουν τοποθετηθεί χωρίς άδεια σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς χώρους.»
Ημ/νια: 30/11/2016 15:43:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Β8ΝΩ6Μ-4Ω9
Κατηγορίες: Διαύγεια
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ” για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας, συνολικού προϋπολογισμού: 40.870,40 € συμπ. ΦΠΑ 24%.
Θέμα: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ” για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας, συνολικού προϋπολογισμού: 40.870,40 € συμπ. ΦΠΑ 24%.
Ημ/νια: 30/11/2016 14:54:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ι2ΓΩ6Μ-8ΛΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση περιπτέρου της οργάνωσης Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για το έργο της οργάνωσης και τη διάθεση χριστουγεννιάτικων ειδών στον πεζόδρομο Πατρι
Θέμα: Έγκριση για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση περιπτέρου της οργάνωσης Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για το έργο της οργάνωσης και τη διάθεση χριστουγεννιάτικων ειδών στον πεζόδρομο Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ επί της Πανεπιστημίου για το διάστημα από 08-12-2016 έως και 31-12-2016
Ημ/νια: 30/11/2016 14:47:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΡΘΨΩ6Μ-8ΨΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017.
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017.
Ημ/νια: 30/11/2016 14:37:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 619ΩΩ6Μ-ΒΟ7
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.