ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018.
Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018.
Ημ/νια: 17/10/2018 15:15:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 61ΨΠΩ6Μ-ΗΝΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018.
Θέμα: ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018.
Ημ/νια: 17/10/2018 15:12:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 65ΠΒΩ6Μ-ΒΩ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018.
Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018.
Ημ/νια: 17/10/2018 15:10:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΨΝΖΩ6Μ-ΖΑ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018.
Θέμα: ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018.
Ημ/νια: 17/10/2018 15:07:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 64ΞΨΩ6Μ-Ν5Υ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018.
Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018.
Ημ/νια: 17/10/2018 15:04:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 738ΜΩ6Μ-7ΟΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018.
Θέμα: ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018.
Ημ/νια: 17/10/2018 15:01:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΧΑΕΩ6Μ-ΠΨΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ορθή επανάληψη της κατακύρωσης στην εταιρεία «Think Creative», με αριθμό πρωτοκόλλου 246544/04-10-2018
Θέμα: ορθή επανάληψη της κατακύρωσης στην εταιρεία «Think Creative», με αριθμό πρωτοκόλλου 246544/04-10-2018
Ημ/νια: 17/10/2018 15:01:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΚΦΦΩ6Μ-635
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018.
Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018.
Ημ/νια: 17/10/2018 14:58:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 97ΙΥΩ6Μ-7Σ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
Κατακύρωση απευθείας ανάθεσης για τη φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης των εγκαινίων αποκατάστασης της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 04 Οκτωβρίου 2018.
Θέμα: Κατακύρωση απευθείας ανάθεσης για τη φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης των εγκαινίων αποκατάστασης της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 04 Οκτωβρίου 2018.
Ημ/νια: 17/10/2018 14:14:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΟ2ΧΩ6Μ-ΨΤΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 20246/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΑΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 20246/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΑΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
Ημ/νια: 17/10/2018 13:43:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΘΣ0Ω6Μ-ΛΡΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Ξεκίνησε η λειτουργία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Αθήνας
Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αθήνας είναι ένα νέο δημόσιο σχολείο και λειτουργεί για πρώτη φορά από το τρέχον σχολικό έτος 2018-2019. Είναι το πρώτο και μοναδικό Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας του Δήμου Αθηναίων.

Βρίσκεται στην Ακαδημία Πλάτωνος στην οδό Μοναστηρίου 43-45 & Πύλου και συστεγάζεται με το 27ο Γενικό Λύκειο Αθήνας. Είναι ένα δωρεάν, καινοτόμο Δημόσιο Σχολείο Εκπαίδευσης Ενηλίκων, με συνολική διάρκεια φοίτησης 2 εκπαιδευτικά έτη.

Απευθύνεται σε πολίτες ηλικίας 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο). Με την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης παρέχεται τίτλος ισότιμος του Γυμνασίου. Το πρόγραμμα σπουδών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, διαθέτει ευέλικτο περιεχόμενο και έχει προσαρμοσμένη διδακτική μεθοδολογία βασιζόμενη στις σύγχρονες αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων.

Στόχος του Σ.Δ.Ε. Αθήνας είναι η επανασύνδεση των εκπαιδευομένων με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, η διαμόρφωση θετικής στάσης προς τη μάθηση, η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων, η ενίσχυση της προσωπικότητας καθώς και η πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 18 μήνες, (δύο εκπαιδευτικά έτη).

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα είναι 25ωρo και τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αθήνας λειτουργεί στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα (γραμματισμοί) για 20 ώρες εβδομαδιαίως:

-Ελληνική Γλώσσα
-Μαθηματικά
-Πληροφορική
-Αγγλική Γλώσσα
-Κοινωνική Εκπαίδευση
-Φυσικές Επιστήμες
-Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
=Πολιτισμική – Αισθητική Αγωγή

και για 5 ώρες εβδομαδιαίως

-Σχέδια Δράσης (Projects).
-Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Επιπλέον, παρέχονται προς τους εκπαιδευόμενους ενισχυτικές διδασκαλίες και εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες από Σύμβουλο Σταδιοδρομίας καθώς και από Σύμβουλο Ψυχολόγο.

Εγγραφές- Πληροφορίες: Δευτέρα-Παρασκευή (5:00 μ.μ.-8:40 μ.μ.)
Μοναστηρίου 43-45 & Πύλου, 10441, Αθήνα.
Τηλ.:6974925712 (προσωρινό)
e-mail: sdeathinas@gmail.com

The post Ξεκίνησε η λειτουργία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Αθήνας appeared first on ΑΘΗΝΑ984.

Κατηγορίες: Ειδήσεις από τον 984FM
Βίτσας: Δημιουργούνται οκτώ νέες επιτροπές εξέτασης προσφυγών ασύλου στα πέντε νησιά
Το τελευταίο χρονικό διάστημα η έμφαση έχει δοθεί στο πρόγραμμα αποσυμφόρησης των πέντε νησιών στα οποία λειτουργούν Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Κως και Λέρος), δήλωσε ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Δημήτρης Βίτσας ενημερώνοντας το Δημοτικό Συμβούλιο για τις προτεραιότητες της κυβέρνησης για το προσφυγικό.

Αναγνώρισε τις δύσκολες συνθήκες στο ΚΥΤ της ΒΙΑΛ στη Χίο και σημείωσε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες μετακινήσεις ανθρώπων προς την ηπειρωτική Ελλάδα, ώστε ο αριθμός εκείνων που θα παραμείνουν να είναι κοντά στην ονομαστική δυναμικότητα του hot spot. Αναφερόμενος στα σχετικά στοιχεία, ο κ. Βίτσας είπε πως στη Χίο έχουν έρθει από την αρχή του 2018 3.330 άνθρωποι και έχουν φύγει 3.766, ενώ πρόσθεσε πως συνολικά στο νησί ο αριθμός είναι 420 πρόσφυγες και μετανάστες λιγότεροι, σε σχέση με το τέλος του 2017.

Ο κ. Βίτσας σημείωσε ότι δημιουργούνται οκτώ νέες επιτροπές εξέτασης προσφυγών, οι οποίες θα είναι αποκλειστικά προσανατολισμένες στην εξυπηρέτηση των πέντε νησιών.

Παράλληλα, επανέλαβε την κυβερνητική δέσμευση για διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά που επιβαρύνονται από το προσφυγικό – μεταναστευτικό.

Ανέφερε ακόμη ότι το υπουργείο δίνει ιδιαίτερη σημασία στη στενή συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους φορείς της τοπικής κοινωνίας, προκειμένου να διασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση, με στόχο την εύρυθμη συνύπαρξη των κατοίκων και των προσφύγων – μεταναστών.

Υβόννη Κλάπα

The post Βίτσας: Δημιουργούνται οκτώ νέες επιτροπές εξέτασης προσφυγών ασύλου στα πέντε νησιά appeared first on ΑΘΗΝΑ984.

Κατηγορίες: Ειδήσεις από τον 984FM
«Σχολεία Ανοιχτά στην προστασία του Κλίματος και στην Εξοικονόμηση της Ενέργειας, Αθήνα – Βερολίνο»
Το Σάββατο 20 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη ανοιχτή εκδήλωση του προγράμματος «Σχολεία Ανοιχτά στην προστασία του Κλίματος και στην Εξοικονόμηση της Ενέργειας, Αθήνα – Βερολίνο» στον Εκθεσιακό Χώρο στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων (Πειραιώς 170) από τις 11.00 έως τις 14.00.  

Στην διάρκεια της εκδήλωσης, δεν θα ακούσουμε μόνο για το πρόγραμμα και τα θέματα προστασίας του κλίματος και εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά και θα μάθουμε μέσα από το παιχνίδι. Θα δούμε τις εκπαιδευτικές βαλίτσες που θα χρησιμοποιηθούν για την έρευνα για την κατανάλωση ενέργειας μέσα στα σχολείο. Θα συμμετέχουμε σε διαδραστικά παιχνίδια και εφαρμογές που έχουν αναπτύξει Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σχολεία, περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλοι φορείς. Τώρα, όλοι μαζί (εκπαιδευτικοί και μαθητές, αλλά αν ενδιαφέρεστε και εσείς οι γονείς), θα γίνουμε ερευνητές, θα μάθουμε, θα δράσουμε, θα προτείνουμε για το κλίμα και την εξοικονόμηση ενέργειας.  

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον Δήμο Αθηναίων, τον «Άνεμο Ανανέωσης», τη Γερμανική Πρωτοβουλία Πολιτών «Σεβασμός στην Ελλάδα» και το γερμανικό «Ανεξάρτητο Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Θεμάτων» ενώ υποστηρίζεται από το European Climate Initiative που αποτελεί χρηματοδοτικό εργαλείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος της Γερμανίας για θέματα κλίματος, ενώ τελεί υπό την Αιγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.  

Τη Διοργάνωση και Προβολή της εκδήλωσης έχει ο Αθήνα 9.84.  

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης

 

 

 

The post «Σχολεία Ανοιχτά στην προστασία του Κλίματος και στην Εξοικονόμηση της Ενέργειας, Αθήνα – Βερολίνο» appeared first on ΑΘΗΝΑ984.

Κατηγορίες: Ειδήσεις από τον 984FM
Μπορούν να πληρώσουν 13ο και 14ο μισθό οι δήμοι
Απόφαση «σταθμό» σε ό,τι αφορά την καταβολή του 13ου και 14ου μισθού έλαβε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Σύμφωνα με την εισήγηση του προέδρου της Γιώργου Πατούλη η ΚΕΔΕ αφήνει τους δημάρχους ελεύθερους να καταβάλουν, αν μπορούν οικονομικά, τον 13ο και 14ο μισθό στους εργαζόμενους που έχουν δικαιωθεί με πρωτόδικη απόφαση.

Μάλιστα όπως τόνισε ο κ. Πατούλης ο ίδιος στο Μαρούσι αλλά και το Χαϊδάρι, το Περιστέρι, η Πετρούπολη και το Ίλιον που οι εργαζόμενοι τους έχουν δικαιωθεί πρωτοδίκως έχουν καταβάλει τα δώρα από το 2012 ως και φέτος.

«Από το να έχουμε δεσμευμένα τα αποθεματικά μας στην Τράπεζα της Ελλάδος καλύτερα είναι να τα δώσουμε στους εργαζόμενους μας», τόνισε ο κ. Πατούλης υπογραμμίζοντας ότι για την καταβολή τους υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα με το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ειδικότερα, από την στιγμή που οι εργαζόμενοι έχουν κερδίσει δικαστική απόφαση για την καταβολή του 13ου και 14ου μισθού ο δήμος έχει το δικαίωμα, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής να μην ασκήσει έφεση.

Μετά από 30 μέρες η πρωτόδικη απόφαση, από την στιγμή που δεν έχει προσβληθεί, θεωρείται τελεσίδικη και ο δήμος ζητά την έγκριση της καταβολής του ποσού από το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο την δίνει από την στιγμή που είναι τελεσίδικη. Να σημειωθεί ότι οι αποφάσεις των δικαστηρίων αφορούν το δεύτερο Μνημόνιο και οι δήμαρχοι ακολουθούν αυτή τη διαδικασία καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο το Εφετείο να αλλάξει την αρχική απόφαση.

Ωστόσο, σύμφωνα την απόφαση της ΚΕΔΕ, όσοι δήμαρχοι επιθυμούν μπορούν να προσβάλουν την απόφαση μέχρι να τελεσιδικήσει στο Εφετείο και να μην πληρώσουν.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν στην ΚΕΔΕ οι αποφάσεις αυτές αφορούν μόνο τους εργαζόμενους με συμβάσεις αορίστου χρόνου και όχι τους μόνιμους, οι προσφυγές των οποίων δεν έγιναν δεκτές από τα διοικητικά δικαστήρια που έχουν προσφύγει.

Γιώργος Μανουσακάκης

The post Μπορούν να πληρώσουν 13ο και 14ο μισθό οι δήμοι appeared first on ΑΘΗΝΑ984.

Κατηγορίες: Ειδήσεις από τον 984FM
ΠΓΔΜ: Εκτός διαδικασίας της συνταγματικής αναθεώρησης το VMRO – Αποχώρησε από τη Βουλή
Την απόφαση να αποχωρήσει από την Ολομέλεια του Κοινοβουλίου όπου διεξάγεται εδώ και τρεις μέρες η συζήτηση επί της πρότασης για τις συνταγματικές αλλαγές στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας έλαβε πριν από λίγη ώρα η Κοινοβουλευτική Ομάδα του VMRO.

Οι βουλευτές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε ανακοίνωσή τους, τονίζουν ότι δεν χρειάζεται περαιτέρω συζήτηση καθώς απορρίπτουν την πρόταση να υπάρξει συνταγματική αναθεώρηση στο πλαίσιο της Συμφωνίας των Πρεσπών λέγοντας πως δεν θα ψηφίσουν υπέρ.

Είχε προηγηθεί άλλωστε δήλωση του αρχηγού τους, Χρίστιαν Μίτσοσκι ότι «η Συμφωνία είναι νεκρή».

Οι βουλευτές του VMRO ζητούν πλέον να προχωρήσει η διαδικασία της ψηφοφορίας και καλούν τους βουλευτές του κυβερνώντος συνασπισμού SDSM να ολοκληρώσουν τη συζήτηση στο Κοινοβούλιο.

Εν τω μεταξύ, η συζήτηση διακόπηκε και θα συνεχιστεί την Παρασκευή.

Αλεξάνδρα Βουδούρη

The post ΠΓΔΜ: Εκτός διαδικασίας της συνταγματικής αναθεώρησης το VMRO – Αποχώρησε από τη Βουλή appeared first on ΑΘΗΝΑ984.

Κατηγορίες: Ειδήσεις από τον 984FM
Τουρλού λαχανικών στην κατσαρόλα
document.createElement('audio'); http://athina984.gr/wp-site/wp-content/uploads/2018/10/17-10-tourlou.mp3 Για το τουρλού λαχανικών λοιπόν, ότι λαχανικό έχουμε το βάζουμε μέσα ανακατεμένο. Ας δούμε τι χρειαζόμαστε

Έχουμε λοιπόν μελιτζάνες, κολοκυθάκια, καρότα, πιπεριές, ντομάτα και ντοματίνια, πατάτες, μπορείτε να βάλετε επίσης λίγα φασολάκια φρέσκα η και μπάμιες, ακόμα μπορείτε να βάλετε και ανθάκια από τα κολοκυθάκια.

Τα πλένουμε και τα κόβουμε χοντρά κομμάτια μέσα στην κατσαρόλα μας, τις ντομάτες, δυο τρεις, τις χοντροκόβουμε, τα ντοματίνια τα σκορπίζουμε από πάνω, ρίχνουμε αλάτι, πιπέρι, ξερό θυμάρι και τα ανακατεύουμε καλά.

Βάζουμε πολύ λίγο νεράκι, γιατί όλα αυτά αφήνουν πολλά υγρά και φυσικά, το θαυματουργό και ζωογόνο λάδι μας, γι αυτό το φαγητό μας το λένε λαδερό.

Αμέσως μετά, το βάζουμε να βράσει, δεν θέλει πολύ, μόλις πάρει μερικές βράσεις χαμηλώστε την φωτιά και αφήστε το να σιγοψηθεί για να μελώσει η σάλτσα του.

Συνοδεύεται με τυρί λευκό, ελιές και ψωμί φρέσκο.

The post Τουρλού λαχανικών στην κατσαρόλα appeared first on ΑΘΗΝΑ984.

Κατηγορίες: Ειδήσεις από τον 984FM
Δελτίο Ειδήσεων στις 18.00
http://athina984.gr/wp-site/wp-content/uploads/2018/10/gr-deltio-1800-2018-10-17.mp3

«Η απόφαση να αποδεχθώ την παραίτηση του Νίκου Κοτζιά και να αναλάβω το υπουργείο Εξωτερικών είναι και απόφαση με πολλαπλά μηνύματα, τόσο προς το εξωτερικό, όσο και προς το εσωτερικό, και την κυβέρνησή μου», επισήμανε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε με νόημα ότι η επιλογή του να αναλάβει το υπουργείο Εξωτερικών σηματοδοτεί την αποφασιστικότητά του όπως είπε: «να μην ανεχθεί από εδώ και στο εξής καμία διγλωσσία από οποιονδήποτε, καμία προσωπική γραμμή στην εθνική γραμμή της χώρας. Δεν θα  ανεχθώ από κανέναν, επισήμανε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας, συνειδητά ή ασυνείδητα -εν προκειμένω ασυνείδητα- να διαταράξει την ομαλή πορεία της χώρας». 

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα στην ΦΥΡΟΜ πως δεν θα υπάρξει άλλη ευκαιρία, καθώς όπως υπογράμμισε, «η Ελλάδα δεν θα αποδεχθεί ένταξη της ΠΓΔΜ σε οποιονδήποτε διεθνή οργανισμό με συνταγματική ονομασία «Δημοκρατία της Μακεδονίας»». Προς αυτήν την κατεύθυνση, ενεθάρρυνε την ηγεσία της ΠΓΔΜ να προχωρήσει «με θάρρος και αποφασιστικότητα» προς την κατεύθυνση της συνταγματικής αναθεώρησης. 

 Αιχμές Κοτζιά , νωρίτερα, μέσω ανάρτησής του στο τουίτερ. Ο πρωθυπουργός και σειρά υπουργών στο χθεσινό υπουργικό συμβούλιο έκαναν τις επιλογές τους κι εγώ κατόπιν τις δικές  μου. Είναι όμως καλό να θυμούνται τον στίχο  «βαθιά να με θάψουν θέλησαν, ξέχασαν ότι είμαι σπόρος».

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ Κοτζιάς φέρεται να ζήτησε χθες από τον πρωθυπουργό να φέρει νόμο που θα ελέγχει τα απόρρητα κονδύλια του υπουργείου Άμυνας, όπως και άλλων υπουργείων κατά τον τρόπο που το κάνει ήδη το υπουργείο Εξωτερικών, πρόταση ωστόσο που δεν απαντήθηκε.  

Η παραίτηση Κοτζιά επιβεβαιώνει την κρίση που σοβεί στον Κυβερνητικό συνεταιρισμό»,  ανέφερε η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Φώφη Γεννηματά, υπογραμμίζοντας πως «ο κ. Τσίπρας έκανε την επιλογή του και χέρι-χέρι με τον κ. Καμμένο πάνε στον γκρεμό!». 

Έρχεται η ίδια η ζωή να συντρίψει τον τυχοδιωκτισμό ήταν το σχόλιο του Ανδρέα Λοβέρδου απο τη Δημοκρατική Συμπαράταξη στη Βουλή 

 «Νυν υπέρ πάντων ο Καμμένος», σχολίασε μεταξύ άλλων το ΚΚΕ.  

 Εν μέσω όλων αυτών, οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του VMRO- σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να έχουν έχουν εγκαταλείψει το κτίριο της Βουλής στα Σκόπια, αποχωρώντας από τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, στο πλαίσιο της συμφωνίας των Πρεσπών.

Ακυρώθηκε η συνάντηση του προέδρου της ΝΔ, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα στις 5 το απόγευμα ,ώρα Ελλάδας στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Επιτροπής, Μίνα Αντρέεβα, η συνάντηση ακυρώθηκε λόγω του βεβαρημένου προγράμματος του κ. Γιούνκερ σήμερα στις Βρυξέλλες. 

Η κ. Αντρέεβα διευκρίνισε ότι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναγκάστηκε να ακυρώσει και τη συνάντησή του με τον ιδρυτή της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, ενώ δεν θα παραστεί ούτε στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. 

Ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που ξεκινάει σήμερα με θέμα το Brexit, ο κ. Γιούνκερ συναντάται εκτάκτως με τη Βρετανίδα πρωθυπουργό, Τερέζα Μέι, και στη συνέχεια αναμένεται να προβούν σε δηλώσεις προς τον Τύπο. 

 Στάση εργασίας έχουν εξαγγείλει για την Παρασκευή οι εργαζόμενοι στο μετρό από τις 6 εως τις 9 το πρωί και από τις 11 το βράδυ έως τη λήξη της βάρδιας.  

 

ΔΙΕΘΝΗ    

Νεκρός φέρεται να είναι ο δράστης πολύνεκρης επίθεσης σε κολέγιο της πόλης Κερτς στην Κριμαία, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο την Εθνική Αντιτρομοκρατική Επιτροπή της Ρωσίας. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν, εκ των οποίων  37 νοσηλεύονται.  

 Τούρκοι αστυνομικοί -σύμφωνα με το Ροιτερς-ξεκίνησαν σήμερα έρευνες στην κατοικία του προξένου της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη στο πλαίσιο της έρευνας για την εξαφάνιση του σαουδάραβα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι.  

 

ΚΑΙΡΟΣ  

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες αύριο στην Αττική με κατά τόπους ομίχλη τις βραδινές ώρες . Θερμοκρασία απο 17 εως 24 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί, αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι.  

 

 

 

 

The post Δελτίο Ειδήσεων στις 18.00 appeared first on ΑΘΗΝΑ984.

Κατηγορίες: Ειδήσεις από τον 984FM
Αλ. Τσίπρας: Δεν θα ανεχτώ καμία διγλωσσία και προσωπική στρατηγική στην εθνική γραμμή της χώρας
«Η απόφαση να αποδεχτώ την παραίτηση Κοτζιά αλλά και να αναλάβω ο ίδιος το ΥΠΕΞ το επόμενο διάστημα, είναι και μια απόφαση με πολλαπλά μηνύματα τόσο προς το εξωτερικό όσο και προς το εσωτερικό και προς την κυβέρνηση μου», τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σε δήλωσή του μετά την παραίτηση του υπουργού Εξωτερικών.

«Πρόκειται για μία απόφαση που έχει σαν στόχο να στείλει μήνυμα αποφασιστικότητας για την επιτυχή ολοκλήρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών αλλά και το μήνυμα ότι δεν πρόκειται να ανεχτώ καμία διγλωσσία από οποιονδήποτε και καμία προσωπική στρατηγική στην εθνική γραμμή της χώρας και ταυτόχρονα να μην ανεχτώ από κανέναν να διαταράξει την ομαλή πορεία της χώρας προς την έξοδο από την κρίση και τα μνημόνια».

«Πριν αναχωρήσω για τις Βρυξέλλες, ο Νίκος Κοτζιάς έθεσε υπόψιν μου την παραίτησή του. Με πόνο καρδιάς έκανα δεκτή την παραίτησή του», τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού

«Ο Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, έκανε δεκτή την παραίτηση του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Κοτζιά. Τον ευχαρίστησε θερμά για την προσφορά του στην κυβέρνηση και τη χώρα τα τελευταία 3,5 χρόνια. Το υπουργείο Εξωτερικών αναλαμβάνει ο πρωθυπουργός προκειμένου να συνδράμει με όλες του τις δυνάμεις στην επιτυχή ολοκλήρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών».

Ν. Κοτζιάς: «Ο Πρωθυπουργός και σειρά υπουργών έκαναν τις επιλογές τους»

«Ο Πρωθυπουργός και σειρά υπουργών έκαναν στο χθεσινό υπουργικό συμβούλιο τις επιλογές τους και κατόπιν εγώ τις δικές μου» έγραψε ο Νίκος Κοτζιάς στο twitter, λίγο μετά την ανακοίνωση της παραίτησής του.

« Είναι καλό να θυμούνται, όμως, τον στίχο: βαθιά να με θάψουν θέλησαν, ξέχασαν οτι είμαι σπόρος» συνέχισε.

Έρχεται η στιγμή, λέει ο ποιητής, να αποφασίσεις με ποιούς θα πας και ποιούς θα αφήσεις. Ο ΠΘ και σειρά Υπουργών έκαναν στο χθεσινό ΥΣ τις επιλογές τους και εγώ κατοπιν τις δικές μου. Είναι καλό να θυμούνται, όμως, τον στίχο: βαθιά να με θάψουν θέλησαν, ξέχασαν οτι είμαι σπόρος

— Nikos Kotzias (@NikosKotzias) October 17, 2018

Σύμφωνα με διαρροές που έγιναν από το υπουργείο Εξωτερικών, ο κ. Κοτζιάς εξέφρασε την δυσφορία του για τη μη κάλυψή του από τον πρωθυπουργό κατά την αντιπαράθεσή του με τον Πάνο Καμμένο στο υπουργικό Συμβούλιο της Τρίτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για την παραίτηση Κοτζιά ήταν η συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου Δ. Τζανακόπουλου, ο οποίος ανέφερε, σε μια σαφή αιχμή προς τον υπουργό Εξωτερικών, ότι όποιος δυσφορεί να κατέβει από το κυβερνητικό.

Οι δηλώσεις Τζανακόπουλου

«Το μήνυμα που εξέπεμψε ο πρωθυπουργός ήταν σαφές και καθαρό και προς όλες τις κατευθύνσεις. Το τρένο της κυβέρνησης προχωρά και θα φτάσει στον προορισμό του. Όποιος δεν θέλει να φτάσει σε αυτόν τον προορισμό ή όποιος δυσφορεί στην διαδρομή τότε πρέπει να κατέβει από το τρένο», είπε στον Alpha το πρωί της Τετάρτης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε:

«Ο υπουργός Εξωτερικών έχει τακτική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό αν ήθελε να του πει κάτι θα το έλεγε. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο οποίος κάνει διαρροές. Εγώ δεν ξέρω αν ο κ. Κοτζιάς δυσφορεί. Δεν μπορώ να το πιστέψω όμως. Δεν έχει λόγο να δυσφορεί. Γιατί η πολιτική του πρωθυπουργού στο θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών είναι αυτή με την οποία συμφωνεί ο κ. Κοτζιάς. Άρα, δεν υπάρχει κανένας λόγος προς δυσφορία. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο,  είμαι σίγουρος ότι ο κ. Κοτζιάς δεν θα το επικοινωνούσε μέσω διαρροών. Αυτή η κυβέρνηση δεν επικοινωνεί με διαρροές. θα το έλεγε ευθέως στον πρωθυπουργό με τον οποίο έχει καθημερινή και τακτική επικοινωνία».

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του υπουργικού Συμβουλίου, ο κ. Κοτζιάς ζήτησε από τον πρωθυπουργό να καταθέσει νόμο ελέγχου των απορρήτων κονδυλίων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας (και άλλων υπουργείων) κατά το πρότυπο που έχει κάνει ήδη το υπουργείο Εξωτερικών.

Κυρ. Μητσοτάκης: Είναι απολύτως ξεκάθαρο ο κ. Τσίπρας είναι πια ένας εκβιαζόμενος πρωθυπουργός

«Νομίζω ότι είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι ο κ. Τσίπρας δεν είναι απλά ένας αδύναμος πρωθυπουργός. Είναι πια ένας εκβιαζόμενος πρωθυπουργός. Και όσο πιο γρήγορα τελειώσει αυτή η φαρσοκωμωδία, τόσο καλύτερα θα είναι για τη χώρα», σχολίασε ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την είσοδό του στη Σύνοδο του Ε.Λ.Κ.

«Πριν από λίγες μέρες είχα περιγράψει την κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου ως έναν κυνικό συνεταιρισμό εξουσίας. Οι σημερινές εξελίξεις, φοβάμαι, ότι με δικαίωσαν απόλυτα. Ο κ. Τσίπρας σήμερα απέπεμψε τον υπουργό Εξωτερικών κ. Κοτζιά. Είπε ταυτόχρονα ότι δεν θα ανεχθεί καμία διγλωσσία στο ζήτημα της συμφωνίας των Πρεσπών.  Απέπεμψε δηλαδή, τον άνθρωπο ο οποίος υπήρξε ο θερμότερος υποστηρικτής της συμφωνίας και ταυτόχρονα κράτησε στην κυβέρνηση τον κ. Καμμένο, ο οποίος έχει δηλώσει ευθαρσώς ότι τη συμφωνία αυτή δεν τη θέλει, δεν τη στηρίζει και δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να συμφωνήσει στην υπερψήφισή της.

Η Ελλάδα, ειδικά σήμερα, σε αυτές τις κρίσιμες γεωπολιτικές συγκυρίες, χρειάζεται μία κυβέρνηση σταθερή, αποφασισμένη η οποία θα μιλάει με μια φωνή και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Δεν την έχει σήμερα. Θα την αποκτήσει σύντομα μετά τις επόμενες εκλογές».

Ν. Παππάς: Ο Ν. Κοτζιάς είχε την απόλυτη στήριξη μας

«Πριν λίγες ημέρες από το ΥΠΕΞ είχα εξάρει τη σπουδαία συμβολή του Ν. Κοτζια στην επίλυση του «Μακεδονικού». Ο Ν. Κοτζιάς είχε την απόλυτη στήριξη μας για την εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών», έγραψε στο Twitter ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Νίκος Παππάς.

Πριν λίγες ημέρες από το ΥΠΕΞ είχα εξάρει τη σπουδαία συμβολή του Ν. Κοτζια στην επίλυση του «Μακεδονικού». Ο Ν. Κοτζιάς είχε την απόλυτη στήριξη μας για την εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών.

— Νίκος Παππάς (@nikospappas16) October 17, 2018

Φ. Γεννηματά: Η παραίτηση Κοτζιά επιβεβαιώνει την κρίση

«Το πουλόβερ ξηλώνεται. Η παραίτηση Κοτζιά επιβεβαιώνει την κρίση που σοβεί στον κυβερνητικό συνεταιρισμό», υπογράμμισε  η επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, από τις Βρυξέλλες, όπου συμμετέχει στην προσύνοδο των ηγετών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. «Ο κ. Τσίπρας έκανε την επιλογή του. Χέρι-χέρι με τον κ. Καμμένο πάνε στον γκρεμό! Αλλά δεν θα πάρουν τη χώρα μαζί τους», υπογράμμισε.

Σχόλιο του Γραφείου Τύπου του ΚΚΕ

«Η παραίτηση του υπουργού Εξωτερικών δεν αποτελεί μόνο απόδειξη ότι για τον κ. Τσίπρα ισχύει το «νυν υπέρ πάντων ο Καμμένος»», σχολιάζει, μεταξύ άλλων το Γραφείο Τύπου του ΚΚΕ.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Η παραίτηση του υπουργού Εξωτερικών δεν αποτελεί μόνο απόδειξη ότι για τον κ. Τσίπρα ισχύει το «νυν υπέρ πάντων ο Καμμένος», αλλά πιθανότατα αναδεικνύει και τις επιμέρους επιδιώξεις και αντιθέσεις για το πώς η κυβέρνηση θα υπηρετήσει καλύτερα τα αμερικανοΝΑΤΟϊκά σχέδια στην περιοχή. Γι’ αυτό το λόγο, μόνο τυχαίο, ίσως δεν είναι ότι αυτή η παραίτηση ήρθε μετά το ταξίδι του κ. Καμμένου στις ΗΠΑ.

Οι εξελίξεις αυτές σημαίνουν συνέχιση και αναβάθμιση της προσήλωσης της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ στην ευρωατλαντική εξωτερική πολιτική, που υπήρξε άλλωστε κοινός στρατηγικός στόχος των Τσίπρα – Καμμένου – Κοτζιά όλα αυτά τα χρόνια.

Στ. Θεοδωράκης: «Ο εκφραστής της διγλωσσίας παραμένει στη θέση του και παραιτείται ο εκφραστής της κυβερνητικής γραμμής»

«Οι προειδοποιήσεις ότι δεν θα ανεχθεί διγλωσσία, μοιάζουν εντελώς αστείες όταν ο κατεξοχήν εκφραστής της διγλωσσίας παραμένει στη θέση του και παραιτείται ο εκφραστής της κυβερνητικής γραμμής», επεσήμανε ο κ. Θεοδωράκης.

«Ανάμεσα σε Κοτζιά-Καμμένο, ο κ.Τσίπρας διάλεξε τον Καμμένο», σχολίασε ο Σταύρος Θεοδωράκης. Ο επικεφαλής του Ποταμιού πρόσθεσε ότι «ο πρωθυπουργός είναι όμηρος του υπουργού Άμυνας, που έχει αναγορευθεί σε πανίσχυρο αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και πορεύεται με πρώτο μέλημα μη δυσαρεστήσει τον συνεταίρο του».

Στην παραίτηση του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά αναφέρονται τα δελτία ειδήσεων της δημόσιας Αυστριακής Ραδιοφωνίας, αλλά και οι ηλεκτρονικές σελίδες αυστριακών εφημερίδων.

Σύμφωνα με την Αυστριακή Ραδιοφωνία, χθες ο κ. Κοτζιάς είχε έντονη αντιπαράθεση με τον «δεξιο-λαϊκιστή» υπουργό Άμυνας Πάνο Καμμένο εξαιτίας της Συμφωνίας ανάμεσα στην Αθήνα και τα Σκόπια για εξάλειψη της διαφοράς ως προς το όνομα «Μακεδονία», που διαρκεί εδώ και ένα τέταρτο του αιώνα.

Στο ίδιο πνεύμα είναι και η είδηση που μεταδίδει το απόγευμα από την Αθήνα το Αυστριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΡΑ) και η οποία αναπαράγεται στις ηλεκτρονικές σελίδες μερικών αυστριακών εφημερίδων, όπως της εφημερίδας Der Standard, το οποίο συνοδεύεται από φωτογραφία του πρώην (πλέον) υπουργού Εξωτερικών.

 

Γιώργος Κατσίγιαννης – Αλεξάνδρα Βουδούρη

 

 

The post Αλ. Τσίπρας: Δεν θα ανεχτώ καμία διγλωσσία και προσωπική στρατηγική στην εθνική γραμμή της χώρας appeared first on ΑΘΗΝΑ984.

Κατηγορίες: Ειδήσεις από τον 984FM
Δελτίο Ειδήσεων 17.00
http://athina984.gr/wp-site/wp-content/uploads/2018/10/gr-deltio-1700-2018-10-17.mp3

Την απόφασή του να αναλάβει προσωπικά το υπ. Εξωτερικών στη θέση του Νίκου Κοτζιά , την παραίτηση του οποίου έκανε δεκτή, όπως είπε, με πόνο καρδιάς, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός.Ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίστηκε αποφασισμένος να ολοκληρώσει την υλοποίηση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Δήλωσε ωστόσο ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί την είσοδο της γειτονικής χώρας σε διεθνή οργανισμό με το όνομα Μακεδονία.

Επιπλέον, ο κ. Τσίπρας δήλωσε ότι δεν θα ανεχθεί διγλωσσία και προσωπικές στρατηγικές στην κυβέρνηση.

Αιχμές Κοτζιά , νωρίτερα, μέσω ανάρτησής του στο τουίτερ. Ο πρωθυπουργός και σειρά υπουργών στο χθεσινό υπουργικό συμβούλιο έκαναν τις επιλογές τους κι εγώ κατόπιν τις δικές μου. Είναι όμως καλό να θυμούνται τον στίχο «βαθιά να με θάψουν θέλησαν, ξέχασαν ότι είμαι σπόρος». Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ Κοτζιάς φέρεται να ζήτησε χθες από τον πρωθυπουργό να φέρει νόμο που θα ελέγχει τα απόρρητα κονδύλια του υπουργείου Άμυνας, όπως και άλλων υπουργείων κατά τον τρόπο που το κάνει ήδη το υπουργείο Εξωτερικών, πρόταση που όμως δεν απαντήθηκε.

Σε επανακατάληψη της αίθουσας 516, στον δ όροφο, της Φιλοσοφικής Σχολής προχώρησαν , γύρω στις δύο μετά το μεσημέρι, μέλη του Ρουβίκωνα. Νωρίτερα, καθηγητές και προσωπικό της εμπόδισαν την είσοδο μελών της αναρχικής ομάδας στην αίθουσα την οποία χρησιμοποιούν κάθε Τετάρτη για συναντήσεις. Ακολούθησε ένταση όταν μέλη του Ρουβίκωνα- αντιδρώντας στην απομάκρυνση τους , ήρθαν σε λεκτική αντιπαράθεση με καθηγητές και προσωπικό.

Την παραίτηση ή αποπομπή του αναπληρωτή υπ. Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου ζητά με δήλωσή του ο αντιπρόεδρος της ΝΔ Κωστής Χατζηδάκης. Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, ο κ. Παπαγγελόπουλος αναφερόμενος στον τρόπο που αντιμετώπισε η προηγούμενη κυβέρνηση τη χρυσή αυγή, μίλησε για πογκρόμ διώξεων που έγινε για επικοινωνιακούς λόγους, λειτουργώντας ουσιαστικά ως συνήγορος υπεράσπισης της Χρυσής Αυγής, στην εν εξελίξει δίκη.

“Είναι προφανής η παραποίηση των λόγων μου” απάντησε ο κ. Παπαγγελόπουλος.

Διεθνή

Μακελειό στην Κριμαία.  Ένοπλοι εισέβαλαν σε κολέγιο και πυροβολώντας αδιακρίτως σκότωσαν 18 σπουδαστές και εργαζόμενους της σχολής ενώ τραυμάτισαν τουλάχιστον 70 άτομα.

Καιρός

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες αναμένονται αύριο στην Αττική με κατά τόπους ομίχλη τις βραδινές ώρες. Θερμοκρασία από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι.

The post Δελτίο Ειδήσεων 17.00 appeared first on ΑΘΗΝΑ984.

Κατηγορίες: Ειδήσεις από τον 984FM
Ένας χρόνος από τη δολοφονία της Daphne Caruana Galizia στη Μάλτα
«Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από τη δολοφονία της δημοσιογράφου Daphne Caruana Galizia στη Μάλτα, η οποία είχε αποκαλύψει ισχυρά κυκλώματα διαφθοράς.

Στις 16 Οκτωβρίου 2018, η Ευρωπαϊκή και η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, τιμώντας τη μνήμη της συναδέλφου, οργάνωσε σιωπηρή συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 12 το μεσημέρι στις Βρυξέλλες.

Με αφορμή τη θλιβερή επέτειο, η Ευρωπαία Επίτροπος για θέματα Δικαιοσύνης, Εμπορίου και Ισότητας των Φύλων, Bέρα Γιούροβα, εξέφρασε, σε συνέντευξή της στην εφημερίδα “Guardian”, την οργή της για το μη εντοπισμό και την τιμωρία των δραστών. «Γνωρίζουμε όλοι την αξία του δημοσιογραφικού λειτουργήματος. Εάν οι δημοσιογράφοι φιμωθούν, όλοι μας θα βρεθούμε στην κόλαση» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι η συνάδελφος είχε αναδείξει σειρά υποθέσεων διαφθοράς μέσω των Panama Papers και σήμερα στη μνήμη της λειτουργεί η ομάδα «The Daphne Project», μία συνεργασία 18 δημοσιογραφικών οργανισμών από 15 χώρες, που συνεχίζουν το ερευνητικό της ρεπορτάζ.

Στα θέματα, εξάλλου, της ελευθεροτυπίας και των διώξεων των δημοσιογράφων, τόσο στις εμπόλεμες ζώνες όσο και σε καιρό ειρήνης θα εστιάσει -μεταξύ άλλων- το διεθνές συνέδριο που θα διεξαχθεί στην Αθήνα (4-6 Νοεμβρίου), υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ και της ΕΣΠΗΤ, με τη συμμετοχή των δημοσιογραφικών ενώσεων-μελών της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων της Μεσογείου και του Εύξεινου Πόντου και για πρώτη φορά των δημοσιογραφικών Ενώσεων από τις αραβικές χώρες».

The post Ένας χρόνος από τη δολοφονία της Daphne Caruana Galizia στη Μάλτα appeared first on ΑΘΗΝΑ984.

Κατηγορίες: Ειδήσεις από τον 984FM

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.