Εγκρίνουμε την δέσμευση πίστωσης ύψους 3.800,00 € (ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2017 Φορέας 10,Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -5 Κ.Α 6615.001 <
Θέμα: Εγκρίνουμε την δέσμευση πίστωσης ύψους 3.800,00 € (ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2017 Φορέας 10,Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -5 Κ.Α 6615.001 <<Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις.>> για την αντιμετώπιση της δαπάνης των εργασιών βιβλιοδεσίας σε εκτέλεση της υπ΄αρ. 369927/22-11-2016 σύμβασης
Ημ/νια: 24/02/2017 17:47:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΜΠΓΩ6Μ-ΙΨΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Πράξη με αριθμ. 11/2017 που αφορά σε παραχώρηση χώρου στέγασης των γραφείων του Συλλόγου Φυλάκων Σχολικών Κτιρίων του Δήμου Αθηναίων
Θέμα: Πράξη με αριθμ. 11/2017 που αφορά σε παραχώρηση χώρου στέγασης των γραφείων του Συλλόγου Φυλάκων Σχολικών Κτιρίων του Δήμου Αθηναίων
Ημ/νια: 24/02/2017 16:10:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΚΝΘΩ6Μ-ΙΑΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Πράξη με αριθμ. 10/2017 που αφορά στη διαμόρφωση ειδικού περιφραγμένου χώρου για περίπατο των δεσποζόμενων σκύλων, μέσα στο χώρο του πάρκου ΚΑΠΑΨ.
Θέμα: Πράξη με αριθμ. 10/2017 που αφορά στη διαμόρφωση ειδικού περιφραγμένου χώρου για περίπατο των δεσποζόμενων σκύλων, μέσα στο χώρο του πάρκου ΚΑΠΑΨ.
Ημ/νια: 24/02/2017 16:03:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΜ5ΦΩ6Μ-ΥΗ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
Πράξη με αριθμ. 9/2017 που αφορά στην αναβάθμιση του πάρκου, που βρίσκεται στην Πλατεία Βέμπο της 7ης Δημοτικής Κοινότητας
Θέμα: Πράξη με αριθμ. 9/2017 που αφορά στην αναβάθμιση του πάρκου, που βρίσκεται στην Πλατεία Βέμπο της 7ης Δημοτικής Κοινότητας
Ημ/νια: 24/02/2017 15:59:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ8ΩΛΩ6Μ-Ζ62
Κατηγορίες: Διαύγεια
Πράξη με αριθμ. 8/2017 που αφορά στην άμεση λήψη μέτρων προστασίας του κτηριακού συγκροτήματος της πρώην «Σεβαστοπουλείου Εργατικής Σχολής», μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες, προκειμένου να μη βρεθούμε προ τετελεσμένης κατάστ
Θέμα: Πράξη με αριθμ. 8/2017 που αφορά στην άμεση λήψη μέτρων προστασίας του κτηριακού συγκροτήματος της πρώην «Σεβαστοπουλείου Εργατικής Σχολής», μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες, προκειμένου να μη βρεθούμε προ τετελεσμένης κατάστασης που θα επιβάλει την κατεδάφισή του.
Ημ/νια: 24/02/2017 15:54:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΧ39Ω6Μ-4ΧΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Πράξη με αριθμ. 6/2017 που αφορά σε υποβολή απόψεων επί της πρότασης σχεδίου ενιαίας τοπικής κανονιστικής απόφασης περί καθορισμού όρων και προϋποθέσεων χρήσεως κοινοχρήστου χώρου.
Θέμα: Πράξη με αριθμ. 6/2017 που αφορά σε υποβολή απόψεων επί της πρότασης σχεδίου ενιαίας τοπικής κανονιστικής απόφασης περί καθορισμού όρων και προϋποθέσεων χρήσεως κοινοχρήστου χώρου.
Ημ/νια: 24/02/2017 15:45:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 97Β4Ω6Μ-Χ2Υ
Κατηγορίες: Διαύγεια
HΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1/3/2017
Θέμα: HΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1/3/2017
Ημ/νια: 24/02/2017 15:16:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΦ7ΠΩ6Μ-ΗΤ4
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως πρός την ψηφοφορία) της απόφασης της πράξης 21 της 01/02/2017 της 2ης Συνεδρίασης της 2ης Δημοτικής Κοινότητας.
Θέμα: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως πρός την ψηφοφορία) της απόφασης της πράξης 21 της 01/02/2017 της 2ης Συνεδρίασης της 2ης Δημοτικής Κοινότητας.
Ημ/νια: 24/02/2017 14:54:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΣΔΧΩ6Μ-2Ψ4
Κατηγορίες: Διαύγεια
Πράξη με αριθμ. 7/2017 που αφορά σε αλλαγή χαρακτηρισμού της εγκεκριμένης δημοτικής οδού Μαιανδρουπόλεως μεταξύ των οδών Λαρίσης και Καρύστου, από οδό ήπιας κυκλοφορίας σε θεσμοθετημένο πεζόδρομο, ώστε να αποτραπεί η διαμπερής κίνηση οχημάτων από αυτήν, γ
Θέμα: Πράξη με αριθμ. 7/2017 που αφορά σε αλλαγή χαρακτηρισμού της εγκεκριμένης δημοτικής οδού Μαιανδρουπόλεως μεταξύ των οδών Λαρίσης και Καρύστου, από οδό ήπιας κυκλοφορίας σε θεσμοθετημένο πεζόδρομο, ώστε να αποτραπεί η διαμπερής κίνηση οχημάτων από αυτήν, για την προστασία των κατοίκων και των μαθητών του 104ου Δημοτικού Σχολείου.
Ημ/νια: 24/02/2017 14:51:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΗΤΣΩ6Μ-4ΝΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Πράξη με αριθμ. 3/2017 που αφορά σε αίτημα για παραχώρηση τεσσάρων (4) θέσεων στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων του Γενικού Νοσοκομείου «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και μίας (1) θέσης στάθμευσης οχήματος τροφοδοσίας, επί της οδού Λυκαονίας από την οδό Έβρου έως την οδό Β.
Θέμα: Πράξη με αριθμ. 3/2017 που αφορά σε αίτημα για παραχώρηση τεσσάρων (4) θέσεων στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων του Γενικού Νοσοκομείου «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και μίας (1) θέσης στάθμευσης οχήματος τροφοδοσίας, επί της οδού Λυκαονίας από την οδό Έβρου έως την οδό Β. Σοφίας.
Ημ/νια: 24/02/2017 14:44:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΞΓΟΩ6Μ-ΗΩΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΑΝΕΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ>> , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΗΛΙΑ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ 23 , ΤΟΥ <<ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ>>
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΑΝΕΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ>> , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΗΛΙΑ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ 23 , ΤΟΥ <<ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ>>
Ημ/νια: 23/02/2017 15:18:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΠΞ5Ω6Μ-ΩΑΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 7.502,00€ για μετατόπιση δικτύου ΕΠΑ Αττικής επί της οδού Κ.Λουκάρεως
Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 7.502,00€ για μετατόπιση δικτύου ΕΠΑ Αττικής επί της οδού Κ.Λουκάρεως
Ημ/νια: 23/02/2017 14:25:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΗΟΚΩ6Μ-ΔΛΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.954,25€ για πληρωμή αποζημίωσης στον κ.ΑΡΧΙΜΗΔΗ ΤΣΟΥΛΑΚΟ κατόπιν εξωδικαστικού συμβιβασμού, σύμφωνα με τη με αριθμό 1386/23.11.2016 πράξη Ο.Ε.
Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.954,25€ για πληρωμή αποζημίωσης στον κ.ΑΡΧΙΜΗΔΗ ΤΣΟΥΛΑΚΟ κατόπιν εξωδικαστικού συμβιβασμού, σύμφωνα με τη με αριθμό 1386/23.11.2016 πράξη Ο.Ε.
Ημ/νια: 23/02/2017 14:20:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΩΤΝΩ6Μ-ΔΜ2
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 295,00€ για πληρωμή αποζημίωσης στον κ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΡΑΚΗ κατόπιν εξωδικαστικού συμβιβασμού, σύμφωνα με τη με αριθμό 1479/21.12.2016 πράξη Ο.Ε.
Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 295,00€ για πληρωμή αποζημίωσης στον κ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΡΑΚΗ κατόπιν εξωδικαστικού συμβιβασμού, σύμφωνα με τη με αριθμό 1479/21.12.2016 πράξη Ο.Ε.
Ημ/νια: 23/02/2017 14:16:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω2Ε4Ω6Μ-Ε4Ξ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αποδοχή της από 14.02.2017 Γνωμοδότησης - Εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψ
Θέμα: Αποδοχή της από 14.02.2017 Γνωμοδότησης - Εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια “ΒΙΒΛΙΩΝ & ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016 - 2017”, προς κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών όλων των Δ/νσεων του Δήμου Αθηναίων, συνολικού προϋπολογισμού 129.815,35€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών
Ημ/νια: 23/02/2017 14:09:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 70ΜΧΩ6Μ-Η03
Κατηγορίες: Διαύγεια
Α. Αποδοχή του Πρακτικού II.V της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του ανοικτού, διεθνούς διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΙΔΡΥΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜMΑΤΩΝ (Σ.Μ.Α.) ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ (Δ.ΑΤΤΙ
Θέμα: Α. Αποδοχή του Πρακτικού II.V της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του ανοικτού, διεθνούς διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΙΔΡΥΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜMΑΤΩΝ (Σ.Μ.Α.) ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ (Δ.ΑΤΤΙΚΗ)”, προϋπολογισμού 13.845.302,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και Β. εντολή στην αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας – Αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού για τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων
Ημ/νια: 23/02/2017 13:53:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 705ΑΩ6Μ-ΦΩΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΔΑΠΑΝΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΔΑΠΑΝΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.
Ημ/νια: 23/02/2017 13:09:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΩΣΙΩ6Μ-88Β
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28/2/2017
Θέμα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28/2/2017
Ημ/νια: 23/02/2017 13:02:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Τ52Ω6Μ-ΜΤΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ.
Ημ/νια: 23/02/2017 13:00:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΚΜ1Ω6Μ-ΗΔΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης – Ιδιωτικός Παιδικός Σταθμός «Τα Δελφινάκια»
Θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης – Ιδιωτικός Παιδικός Σταθμός «Τα Δελφινάκια»
Ημ/νια: 23/02/2017 12:59:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΧΡΤΩ6Μ-ΦΕΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.