ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ» , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ 9 (ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ) , ΤΟΥ «ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΑΥΪΔ»
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ» , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ 9 (ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ) , ΤΟΥ «ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΑΥΪΔ»
Ημ/νια: 23/03/2018 15:56:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Σ4ΗΩ6Μ-ΖΕ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ» , ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 54 & ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 27 , ΤΗΣ «Σ. ΜΥΡΙΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ» , ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 54 & ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 27 , ΤΗΣ «Σ. ΜΥΡΙΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»
Ημ/νια: 23/03/2018 15:53:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 90Υ1Ω6Μ-ΗΤ1
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ» , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 3 , ΤΟΥ «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ»
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ» , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 3 , ΤΟΥ «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ»
Ημ/νια: 23/03/2018 15:51:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω0ΔΔΩ6Μ-4ΟΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΙΚΩΝΟΣ 4 , ΤΟΥ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΑΤΑΡΙΔΑ »
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΙΚΩΝΟΣ 4 , ΤΟΥ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΑΤΑΡΙΔΑ »
Ημ/νια: 23/03/2018 15:48:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΧΧΕΩ6Μ-Μ56
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» , ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΙΣΩΠΟΥ 3 & ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΚΟΠΙΔΟΥ , ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΥΘΑΓΩΓΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» , ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΙΣΩΠΟΥ 3 & ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΚΟΠΙΔΟΥ , ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΥΘΑΓΩΓΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»
Ημ/νια: 23/03/2018 15:45:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9Η0ΧΩ6Μ-1ΣΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΚΑΦΕΝΕΙΟ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ» , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΛΛΑΔΟΣ 17, ΤΟΥ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΖΕΜΟΥ»
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΚΑΦΕΝΕΙΟ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ» , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΛΛΑΔΟΣ 17, ΤΟΥ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΖΕΜΟΥ»
Ημ/νια: 23/03/2018 15:43:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ4ΡΙΩ6Μ-2Φ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΟΥΛΤΑΝΗ 8 , ΤΟΥ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ»
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΟΥΛΤΑΝΗ 8 , ΤΟΥ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ»
Ημ/νια: 23/03/2018 15:41:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΦΟ9Ω6Μ-ΝΝΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ 9 (ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ) ΤΟΥ «ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΑΥΪΔ»
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ 9 (ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ) ΤΟΥ «ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΑΥΪΔ»
Ημ/νια: 23/03/2018 15:38:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 91Ρ7Ω6Μ-ΓΟ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΡΝΑΣΟΥ 3 , ΤΗΣ «Δ. ΜΕΞΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΡΝΑΣΟΥ 3 , ΤΗΣ «Δ. ΜΕΞΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
Ημ/νια: 23/03/2018 15:36:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Μ8ΧΩ6Μ-3ΡΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΚΑΦΕΝΕΙΟ» , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΛΛΑΔΟΣ 24 - 26 , ΤΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗ»
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΚΑΦΕΝΕΙΟ» , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΛΛΑΔΟΣ 24 - 26 , ΤΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗ»
Ημ/νια: 23/03/2018 15:34:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 91ΖΔΩ6Μ-ΙΦ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ - ΜΠΟΥΓΑΤΣΑΔΙΚΟ - ΛΟΥΚΟΥΜΑΤΖΙΔΙΚΟ)>> , ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ 1 , ΤΗΣ <<ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ>>
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ - ΜΠΟΥΓΑΤΣΑΔΙΚΟ - ΛΟΥΚΟΥΜΑΤΖΙΔΙΚΟ)>> , ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ 1 , ΤΗΣ <<ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ>>
Ημ/νια: 22/03/2018 16:53:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΓΦΕΩ6Μ-ΕΧ4
Κατηγορίες: Διαύγεια
5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 21-03-2018 -ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Η ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΗΣ HATIXHE MUSAJ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΤΕΜΩΝΟΣ 9 & ΙΠΠΑΡΧΟΥ 7
Θέμα: 5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 21-03-2018 -ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Η ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΗΣ HATIXHE MUSAJ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΤΕΜΩΝΟΣ 9 & ΙΠΠΑΡΧΟΥ 7
Ημ/νια: 22/03/2018 14:54:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 610ΙΩ6Μ-ΕΦ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
απόφαση μετακίνησης εκτός έδρας της κας Μαρίας Λογοθέτη για τη μετάβαση της στις Βρυξέλλες 22-23/3/2018
Θέμα: απόφαση μετακίνησης εκτός έδρας της κας Μαρίας Λογοθέτη για τη μετάβαση της στις Βρυξέλλες 22-23/3/2018
Ημ/νια: 22/03/2018 14:44:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΥΩΨΩ6Μ-2Χ4
Κατηγορίες: Διαύγεια
έξοδα διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης του Δημάρχου Αθηναίων για τη μετάβαση του στις Βρυξέλλες 22-23/3/2018
Θέμα: έξοδα διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης του Δημάρχου Αθηναίων για τη μετάβαση του στις Βρυξέλλες 22-23/3/2018
Ημ/νια: 22/03/2018 14:41:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΕ2ΟΩ6Μ-ΤΣΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έξοδα κίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης της κας Λογοθέτη για τη μετάβαση της στις Βρυξέλλες 22-23/3/2018
Θέμα: έξοδα κίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης της κας Λογοθέτη για τη μετάβαση της στις Βρυξέλλες 22-23/3/2018
Ημ/νια: 22/03/2018 14:38:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω2Φ2Ω6Μ-ΧΟ1
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έξοδα κίνησης Προέδρου ΣΤ΄ Δημοτικής Κοινότητας
Θέμα: Έξοδα κίνησης Προέδρου ΣΤ΄ Δημοτικής Κοινότητας
Ημ/νια: 22/03/2018 14:12:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 68ΒΑΩ6Μ-Π1Θ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΟΣΟΥ 40,00€ ΣΤΗΝ Κ. ΠΡΟΙΣΤΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΟΣΟΥ 40,00€ ΣΤΗΝ Κ. ΠΡΟΙΣΤΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
Ημ/νια: 22/03/2018 14:10:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΩΧΓΩ6Μ-Ψ74
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έξοδα κίνησης Προέδρου Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας
Θέμα: Έξοδα κίνησης Προέδρου Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας
Ημ/νια: 22/03/2018 14:09:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ35ΤΩ6Μ-Χ1Χ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έξοδα κίνησης Προέδρου &΄ Δημοτικής Κοινότητας
Θέμα: Έξοδα κίνησης Προέδρου &΄ Δημοτικής Κοινότητας
Ημ/νια: 22/03/2018 14:04:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΙΙ1Ω6Μ-ΨΙ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΥ 40.000,00 € ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΥ 40.000,00 € ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ
Ημ/νια: 22/03/2018 14:03:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΑ2ΜΩ6Μ-ΟΙΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.